TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Hệ thông tin Giao thông vận tải lĩnh vực Hàng hải Phần khai thác dữ liệu

18 36 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 13:41

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Hệ thông tin Giao thông vận tải lĩnh vực Hàng hải Phần khai thác liệu Hà Nội, năm 2015 CÁC PHIÊN BẢN Ngày tháng Nội dung sửa đổi 19/12/2013 Viết 20/12/2014 Bổ sung chức theo thiết kế 24/03/2014 Ghi Loại bỏ chỉnh sửa số chức theo ý kiến góp ý THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT STT Thuật ngữ/Viết tắt Ý nghĩa HDSD Hướng dẫn sử dụng GIS Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information Systems) I Giới thiệu tổng quan II Hướng dẫn sử dụng Phân hệ khai thác 1.1 Trang chủ 1.2 Tin tức – Sự kiện .6 1.3 Thông báo hàng hải 1.4 Tuyến luồng hàng hải 11 1.5 Hệ thống đèn biển 12 1.6 Hải đồ điện tử 14 1.7 Tìm kiếm nâng cao 16 1.8 Tìm kiếm tổng quát .17 I Giới thiệu tổng quan Dự án Xây dựng Hệ thông tin giao thông vận tải lĩnh vực Hàng hải dự án thành phần thuộc dự án tổng thể phục vụ yêu cầu xây dựng Hệ thông tin giao thông vận tải Bộ Giao thông Vận tải Xây dựng phần mềm quản lý tuyến luồng hàng hải gồm hai phân hệ phần mềm: - Phân hệ WebPortal để thực chức cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng hải; - Phân hệ WebGIS để cung cấp liệu bình đồ luồng hàng hải điện tử ENC đồ Website cho phép người sử dụng khai thác thông tin ngôn ngữ Tiếng Việt Giao diện người dùng bố trí cách khoa học để thuận tiện cho việc khai thác liệu Các chức bố trí hợp lý, dễ nhận biết để người dùng khơng có chun mơn Cơng nghệ thơng tin dùng cách bình thường II Hướng dẫn sử dụng Phân hệ khai thác 1.1 Trang chủ Để truy cập vào website, người khai thác truy cập địa enc.vinamarine.gov.vn Giao diện trang chủ hệ thống hiển thị sau: Nội dung trang chủ gồm có: - Phần bên trên: Banner danh mục Menu hệ thống bao gồm: Trang chủ, Tin tức – kiện, Thông báo hàng hải, Tuyến luồng hàng hải, Hệ thống đèn biển, Hải đồ điện tử Ngồi có Box Tìm kiếm tổng qt đặt ngang với Menu - Phần bên dưới: Phần Footer chứa thông tin Cục Hàng Hải Việt nam - Phần quảng cáo hai bên: Là ảnh quảng cáo người quản trị cấu hình sẵn, người sử dụng click vào ảnh quảng cáo để link đến trang chi tiết - Phần có khối chức chính: o Thơng báo hàng hải: Hiển thị danh sách 10 thông báo hàng hải o Tuyến luồng hàng hải: Hiển thị danh sách 10 tuyến luồng hàng hải cập nhật o Bản đồ nền: Hiển thị đồ chứa tất tuyến luồng có hệ thống o Liên kết website: Hiển thị danh sách liên kết tới tổ chức khác o Thống kê truy cập: Thống kê số người truy cập tổng số người truy cập hệ thống 1.2 Tin tức – Sự kiện Từ Menu Chọn “Tin tức – Sự kiện” - Trên giao diện Tin tức – Sự kiện người dùng xem chi tiết tin nhất, xem thêm tin khác Link “Xem thêm…” - Phần bên phải có box: Thơng tin tuyến luồng, Thăm dò ý kiến liên kết website o Thông tin tuyến luồng: Hiển thị 15 tuyến luồng nhất, o người dùng click vào Link “[Xem thêm…]” để xem tất tuyến luồng có hệ thống Thăm dò ý kiến: Người dùng trả lời câu hỏi thăm dò ý kiến mà hệ thống đưa ra, Click Button “Biểu quyết” “Xem kết quả” để xem kết thăm dò ý kiến - Phần bên box Thư viện hình ảnh Video hoạt động Chọn “Thư viện hình ảnh” để xem thư viện ảnh Tại giao diện người dùng chọn “Album” để lọc ảnh cần xem, chọn vào ảnh để xem ảnh đầy đủ kích thước Chọn “Video hoạt động” để xem Video hoạt động Tại giao diện người dùng tìm kiếm video cần xem chọn video để xem nội dung 1.3 Thông báo hàng hải Người dùng click vào Menu “Thông báo hàng hải” hệ thống thỉ giao diện trang thông báo hàng hải sau: Giao diện cho phép người dùng tra cứu, tìm kiếm tất thơng báo theo tiêu chí như: Từ khóa, khu vực, tuyến luồng tìm kiếm theo khoảng thời gian từ ngày đến ngày Sau nhập điều kiện ấn nút lệnh “Tìm kiếm” hệ thống hiển thị danh sách kết theo tiêu chí tìm, kết xếp theo thời gian thơng báo giảm dần Người dùng click vào kết để xem thông tin đầy đủ chi tiết thông báo như: Số hiệu thông báo, khu vực, tuyến luồng, nội dung thông báo, hướng dẫn hàng hải… Ngoài phần bên phải giao diện Thơng báo hàng hải, người dùng truy cập nhanh tới tuyến luồng truy cập tới website tổ chức khác box Liên kết web Để đăng ký nhận Email có thông báo tin tức người dùng nhập Họ tên, Email, check vào “Đăng ký nhận tin mới” muốn đăng ký nhận tin tức mới, check vào “Đăng ký nhận thông báo mới” muốn nhận thơng báo mới, sau click Button “Đăng ký” Khi có thơng báo tin hệ thống gửi mail cho người dùng, với nội dung sau: 10 Người dùng click vào link tên Thơng báo để xem chi tiết thông báo hàng hải Trong trường hợp người dùng không muốn nhận Email thông báo click vào Link bên “Tôi muốn hủy đăng ký nhận Email” Hệ thống thông báo hủy đăng ký nhận Email thành công 1.4 Tuyến luồng hàng hải Trên Menu chọn “Tuyến luồng hàng hải” xuất giao diện thông tin tuyến luồng Giao diện cung cấp chức tìm kiếm thơng tin tuyến luồng, xem chi tiết thông tin tuyến luồng 11 Để xem thông tin tuyến luồng, người dùng click vào kết danh sách, thông tin chi tiết tuyến luồng hiển thị sau: Ở giao diện người dùng xem đồ tuyến luồng cách click vào link “Bản đồ tuyến luồng” 1.5 Hệ thống đèn biển Trên Menu chọn “Hệ thống đèn biển”, hệ thống hiển thị giao diện “Hệ thống đèn biển” sau: 12 Tại giao diện người dùng tìm kiếm thơng tin đèn biển theo từ khóa, hệ thống hiển thị danh sách đèn biển theo từ khóa cần tìm Từ danh sách đèn biển người dùng chọn xem chi tiết đèn biển cách click chuột vào dòng lưới Giao diện chi tiết đèn biển thị 13 1.6 Hải đồ điện tử Trên menu hệ thống chọn “Hải đồ điện tử”, giao diện hiển thị đồ tuyến luồng đồ 14 Giao diện xem đồ gồm số phần chính: - Trên bên phải công cụ dùng để thao tác với đồ, bên trái bao gồm tùy chọn Tìm kiếm nâng cao, xem đồ cache đồ số - Thanh công cụ đồ bao gồm thao tác theo thứ tự biểu tượng tính từ trái qua:  Phóng to : Cho phép phóng to đồ chuyên đề theo tỷ lệ;  Thu nhỏ : cho phép Thu nhỏ đồ chuyên đề theo tỷ lệ;  Dịch chuyển : Cho phép dịch chuyển đồ theo nhiều hướng khác nhau;  Xem toàn mảnh : Cho phép xem đồ dạng ban đầu truy cập;  Xem đồ trước : Cho phép xem lại hình ảnh đồ mà người dùng vừa xem trước đó;  Xem đồ tiếp : Cho phép xem khung hiển thị đồ xem sau đó;  Xem thơng tin điểm đồ : Cho phép người dùng chọn nhiều đối tượng đồ để xem thông 15 - - - tin Các lớp thông tin hiển thị người quản trị hệ thống thiết đặt lúc cấu hình đồ Để thực phóng to, thu nhỏ, xem thơng tin đồ, người dùng nhấn chuột biểu tượng chức muốn thao tác sau di chuột vào đồ lựa chọn vùng đồ muốn phóng to hay thu nhỏ (hoặc điểm cần xem thông tin) đồ Các chức thao tác với đồ lại, người dùng việc nhấn chuột biểu tượng chức mong muốn Cây bên trái “Tuyến luồng hàng hải” danh sách tuyến luồng, muốn xem đồ tuyến luồng người dùng cần click chọn vào tuyến luồng Cây “Lớp liệu” cho phép bật tắt lớp đồ, giúp cho việc xem thông tin dễ dàng Tìm kiếm nâng cao Giao diện trang tìm kiếm hiển thị người dùng click vào Link “Tìm 1.7 nâng cao” trang Hải đồ điện tử, hệ thống hiển thị giao diện sau: Ở giao diện người dùng khai thác thơng tin hàng hải tuyến luồng cụ thể lớp liệu tuyến luồng Phần bên trái giao diện tìm kiếm cung cấp cho người dùng phép tốn tìm kiếm như: =, >,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Hệ thông tin Giao thông vận tải lĩnh vực Hàng hải Phần khai thác dữ liệu, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Hệ thông tin Giao thông vận tải lĩnh vực Hàng hải Phần khai thác dữ liệu, Phân hệ khai thác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay