TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI - PGS.TS. Dipti Mahanta

27 16 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 13:17

4 TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI PGS.TS Dipti Mahanta * Mỹ Thanh dịch TĨM LƯỢC Sự bành trướng khơng thể cưỡng lại kinh tế tư tạo niềm tin tôn giáo mới, chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa gom tín đồ tín ngưỡng tơn giáo gọng kìm đe dọa Cả Phật tử lẫn người Phật tử nằm thống trị Sự chuyển đổi từ xu hướng tiêu thụ sang xu hướng phát triển bền vững đòi hỏi thay đổi mức cá nhân xã hội phạm vi toàn giới Bài viết khám phá khả học thuyết hành trì Phật giáo áp dụng vào sống hàng ngày suốt 2.500 năm, chúng áp dụng cho phát triển bền vững thời đại Bài viết đề cập tới ba vị thiền sư tiếng Phật giáo kỷ 20 Ajahn Chah, Tỳ Khưu Buddhadasa Đại Sư Thánh Nghiêm (Master Sheng Yen) Cách tiếp cận vấn đề mang tính kỹ trị thời đại ngày bao gồm giả định lực đẩy thiếu tiến kỹ (*) Đại Học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Thái Lan 48 PHẬT GIÁO VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THAY ĐỔI XÃ HỘI thuật yếu tố độc lập, tách rời khỏi động lực phát triển khác Hậu quan điểm thiển cận tồn giới xuất tình trạng cân nghiêm trọng kết có nhờ hợp lý mang tính tổ chức cao tăng cường (ưu công nghệ) mục tiêu không phản ánh, hệ thống giá trị phi nhân cứng nhắc quan điểm tư tưởng tơi đóng khung chặt Mặt khác, cách tiếp cận vấn đề Phật giáo lưu tâm tới việc thực tập niệm phản quang, nhờ khơng tiêu diệt hồn tồn làm lung lay tình trạng cân nghiêm trọng Các giảng chọn lọc ba vị đại sư thành tựu mà pháp sâu sắc họ phổ biến rộng rãi tồn cầu có tác dụng văn hướng dẫn phản quang để nuôi dưỡng hạnh phúc tinh thần Điều ích phát triển thánh thiện cá nhân, mà có ích cho phát triển bền vững sức khỏe tâm linh cộng đồng theo đường mà Đức Phật từ hai thiên niên kỷ trước Trong tình trạng người hướng tiêu thụ mức nay, có nhiều nguy hại phản tác dụng đến tổng thể hạnh phúc tinh thần người thuộc tầng lớp xã hội môi trường thiên nhiên, lời giảng truyền cảm vị đại sư rút từ sống gương mẫu họ, thể qua giản tiện vật chất từ bỏ (khoái lạc vật chất) trở thành thiết thực việc hình thành đề kháng tập thể, chống lại quan niệm thiên vật chất, kết mơ hình tăng trưởng theo kiểu tư Các giảng thầy Ajahn Chah kết hợp niệm mô thức thực tập hành động sinh hoạt ngày thoát khỏi quan điểm nhị nguyên, đề nghị thầy Buddhadasa khái niệm phát triển sống Chủ Nghĩa Xã Hội Chính Pháp, giảng Đại Sư Thánh Nghiêm (Master Sheng Yen) Thiền (Zen) lối sống không sâu sắc mức độ tâm linh, mà có tính ứng dụng thiết thực cho phát triển bền vững tình hình nay, diễn biến đổi nhanh chóng kinh tế-xã hội văn hóa TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI 49 Các từ khóa : phát triển bền vững có tính chất Phật giáo, tăng trưởng thánh thiện, chủ nghĩa tiêu thụ, sức khỏe tâm linh LỜI GIỚI THIỆU Tiêu thụ để tiêu thụ trở thành thói quen quy phạm thời đại kinh tế thị trường tồn cầu hóa Một số học giả Phật giáo nhận xét, “Chúng ta cần phải nhận chủ nghĩa tiêu thụ hoạt động tôn giáo số người giới số tăng nhanh”.1 Chuyển đổi mơ hình tiêu thụ ảnh hưởng đến tâm lý người xã hội, củng cố tập trung vật chất thiên kiến kỳ vọng xã hội Sản xuất hàng hóa hàng loạt nhanh chóng gia tăng đường tiếp thị, quảng cáo, mạng truyền thông xã hội đóng vai trò định việc lưu hành, phổ biến sử dụng kết trình này, với lạm dụng sản phẩm làm sẵn sinh hoạt ngày, hậu lại thời gian không gian tâm lý dành cho người tiêu thụ, để họ tạm dừng suy nghĩ những mát mà tồn q trình mang tới với tinh thần họ môi trường tự nhiên Trong việc phóng đại sung túc vật chất làm cho người trở nên nơng cạn ích kỷ, vấn đề nghiêm trọng hâm nóng tồn cầu, nhiễm, phá rừng, v…v… trở thành sáo rỗng nhắc đến đầu mơi chót lưỡi chun gia, nhà hoạch định sách Con người trở nên giống đồ chơi rô-bô nằm tay họ, không ngừng nhảy múa theo điệu nhạc sắc thân tham (rupa tanha), từ nguyên trình cơng sản xuất-tiêu thụ nằm chuỗi dây xích đan xen lẫn nhau, dễ dàng làm cho khả tâm thức chệch hướng khơng thể tháo gỡ khóa đơi Nhà tư tưởng xã hội, Baudrillard tìm cách thẩm vấn liên hệ thực tế, ký hiệu xã hội, – “một số tiếp thị hình ảnh gia tăng, thờ ảo tưởng gia tăng giới thực Cuối cùng, giới thực trở nên công vô dụng, Jonathan Watts & David Loy, “Tôn Giáo Tiêu Thụ: Nhận Thức Phật giáo” cho Nhóm Tăng đồn suy nghĩ Chuyên Ðề : Tiêu Thụ Phát Triển bền vững v 41 n (1998.03) tr 61-66, có sẵn mạng www.ccbs.ntu.edu.tw 50 PHẬT GIÁO VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THAY ĐỔI XÃ HỘI tập hợp dạng u linh kiện ma quái.”2 Trong tình trạng này, vứt bỏ chủ đề phát triển bền vững xem mâu thuẫn Nhưng người dấn thân nghiệp giáo dục, cảm thấy thúc để chiến đấu xuyên qua tình trạng mâu thuẫn để suy nghĩ hành động để tạo thành Như thường lệ nguồn cảm hứng để làm bắt nguồn từ giảng đức Phật số đệ tử lịch đại Ngài Tơi nói họ lịch sâu vào giáo lý vượt thời gian họ, tia hy vọng dường xuất hiện, mà phổ biến lan tràn qua điểm tối gọi phát triển, tơi tin rằng, kích thích người có hứng thú (Phật tử phi-Phật-tử nhau) để làm ngưng lại động lực phát triển giới hóa thiêu đốt hành tinh Địa Cầu mặt vật lý tâm linh kể từ lúc bình minh Cách Mạng Cơng Nghiệp Mặc dù khái niệm bền vững vốn có truyền thống tôn giáo giới, thuật ngữ sử dụng tại, lần trở nên bật đấu trường quốc tế năm 80 Ủy Ban Brundtland đề tầm nhìn họ đường cho bền vững nhắc đến “sự phát triển bền vững” Khái niệm thành lập ý tưởng phát triển kinh tế lâu dài giải pháp cho vấn đề môi trường xã hội Do ảnh hưởng mô thức tư phát triển nhanh toàn giới, phát biểu Liên Hiệp Quốc phát triển bền vững cách chắn hoạt động song song với đề mục Ủy Ban Brundtland đề Tuy vậy, suy giảm to tát môi trường việc sử dụng tài nguyên thiên vô độ ảnh hưởng đáng kể đến thay đổi khí hậu, Liên Hợp Quốc vai trò tổ chức tồn cầu uy tín nhất, buộc phải cảm nhận nhu cầu cấp bách để bảo vệ phục hồi mơi trường Do đó, để đối phó với thay đổi có ảnh hưởng tồn cầu, Liên Hiệp Quốc không ngừng xây dựng lại khuếch đại mục đích đến mức độ đáng kể Nhưng chưa Jean Baudrillard “Bạo Lực Hình Ảnh” đăng trang The European Graduate School www.egs.edu TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI 51 sửa đổi tu bổ tiền đề phát triển kinh tế giải pháp cho vấn đề xã hội tiếp tục hoạt động dòng với kỳ vọng, chương trình nghị tiến thay đổi quốc gia phát triển Vì vậy, cần xem lại Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ Liên Hiệp Quốc (MDGs), việc thực thi từ quan điểm Phật giáo cho vấn đề bắt nguồn từ quan điểm tơn giáo đạo đức học Sự hiểu biết chung cho định nghĩa bền vững phát triển bền vững đối diện với tăng trưởng kinh tế hồn tồn trái ngược với cách nhìn Phật giáo hai thuật ngữ Theo Phật giáo, bền vững phát triển bền vững đại biểu cho sung túc sống người với hiểu biết sâu xa hạnh phúc thánh thiện, tách khỏi ý tưởng đơn giản lưu xuất kinh tế, tích trữ vật chất thỏa mãn nhục dục Trong công phát triển bền vững phương thức đơn tuyến gần luôn ưu tiên phát triển bên ngồi, ngược lại, Phật giáo kết hợp hai bối cảnh tinh thần vật chất tuân theo mơ hình phát triển thánh thiện bao gồm tinh thần vật chất cá nhân lĩnh vực cộng đồng Thuyết Phật giáo phát triển bền vững có khái niệm liên quan đến lòng quảng đại hồn hảo đức Phật, lòng hy sinh hài lòng kiếp sống áp chót thái tử Vessantara, vị Bồ Tát, trước đạt Giác Ngộ thành Phật kiếp sống cuối Lòng quảng đại hồn hảo (dana) Phật giáo rõ ràng mơ tả tầm quan trọng phẩm chất đáng quý, không buộc tội sung túc vật chất lợi ích cá nhân, phóng túng thỏa mãn nhục dục Dưới lập trường yếu tố phát sáng chia xẻ hy sinh cho phúc lợi người khác Sự bố thí vị Bồ Tát, voi trắng tạo mưa huyền diệu lợi ích cư dân chịu hạn hán Kalinga, dấu hiệu khái niệm trì bền vững cộng đồng chí khơng tính tới mát đau khổ cá nhân Tương ứng với ý nghĩa tự hy sinh yêu cầu vốn có Thái Tử Siddhartha, từ bỏ tất giàu sang tiện nghi nơi cung đình để tìm kiếm đáp án chấm dứt khổ đau cho nhân loại Do đó, ăn sâu vào Phật giáo khơng có khái niệm phát triển bền vững cá nhân mà bền vững cộng 52 PHẬT GIÁO VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THAY ĐỔI XÃ HỘI đồng Trong hai tương tiếp, bền vững mặt tập thể ngoại diện đạt mà khơng có nỗ lực nội cá nhân Do đó, thuyết Phật giáo bền vững tiến hành từ cấp bậc cá nhân tới xã hội mà ngược lại phát ngôn chung bền vững nhấn mạnh Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ Liên Hiệp Quốc (MDGs) với tâm điểm ưu tiên hàng đầu phát triển kinh tế giả định chọn lọc cho phúc lợi cá nhân Ở cấp bậc Phật giáo phát triển bền vững nhấn mạnh chuyển đổi phương diện cá nhân sinh thái nội với đường vạch sẵn Bát Chính Đạo (ariya-aṭṭhaṅgika-magga) ba phần thực tập giới luật (sīla), thiền định (samādhi) trí tuệ (paññā) trước thi hành phát triển đến miền tập thể Nêu tiềm Phật giáo để kích động chuyển đổi sâu sắc cá nhân xã hội, đưa đến giới bền vững, báo điều tra tiềm chuyển đổi cá nhân nằm giảng ba vị Đại Sư – Ajahn Chah, Buddhadasa, Đại sư Thánh Nghiêm (Master Sheng Yen) CÁC BÀI GIẢNG CỦA THẦY AJAHN VỀ CHÍNH NIỆM VÀ THÁO GỠ CÁC TẬP TIN NHỊ PHÂN Thầy Ajahn Chah (1918-1992) thuộc Truyền Thống Sâm Lâm ThaiIsan xem thiền sư xuất sắc dòng truyền thừa Ngun Thủy Vơ số pháp thoại ngài chứng thực ngài phát triển phụ trợ triết lý sống dựa “buông bỏ” mang lại kinh nghiệm thực chứng xuyên qua nỗ lực liên tục quán sát vận hành tâm thức cách thấu đáo qua việc thực hành niệm Theo thầy Ajahn Chah, “Chính niệm đời sống Một khơng có niệm, không ý, xem chết.”3  Thông qua hiểu biết tự xem xét nội tâm phản quang vận hành bên tâm cảnh, chất phù du trạng thái cảm xúc khác nhau, ham muốn ý định thực để nhận thức đối Ajahn Chah, Vị Giải Thoát (Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press, 2006), tr.2 TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI 53 phó thơng qua việc nội hóa tính chất vơ thường, đau khổ không thực chất hoạt động xuyên suốt Ở cấp bậc bản, việc huấn luyện niệm khơng thể thiếu được, để giải thoát tất phiền não ham muốn ích kỷ bắn phá khơng ngừng nghỉ vào tâm thức người Thực hành niệm thường xuyên giúp phát triển tính cách khiết bình tĩnh, mang lại phát triển bền vững lúc ban đầu cấp bậc cá nhân mặt tập thể việc thực hành trở nên phần tự nhiên sống vô số người xã hội Ở cấp độ khác, hiểu biết sâu sắc liên quan đến hiểu biết phản quang, giảng thầy Ajahn Chah hướng đến phương thức thực hành giải cấu trúc nghiêm ngặt đưa đến giảng thực dụng hủy diệt ngã kết hiểu biết niệm trạng thái “tồn tại” (cả tinh thần lẫn vật chất) với chất Phương thức thực hành giải cấu trúc thực nghiệm không đánh giá văn “viết” tam đoạn luận hợp lý nào, làm cho dạng thực hành khoảnh khắc tuyệt vời thực chứng mà đồng thời không dựng nên “tự sự-to tát” việc tự thực hành Điều giải cấu trúc Phật giáo phản quang cách nghiêm trọng tạo mảnh đất mầu mỡ cho tự thực hành phản quang giám sát đồng hành với việc thực hành đạo đức buông bỏ tự ngã thực tập Các câu ví von ẩn dụ thầy Ajahn Chah kích động tư duy, kích thích hiểu biết phản quang phụ thuộc lẫn tất trạng thái bị điều kiện hóa, trống rỗng vốn có chúng, kích hoạt tâm thức đương đầu với thực tương tự nhận thức tức thời thiền định niệm Những bị tháo gỡ giảng thầy Ajahn Chah không ngôn ngữ, mà Tự Ngã nhân loại chiều kích Nghiệp ngơn ngữ, tâm lý, xã hội, vẻ ngồi định hướng đạo đức văn hóa Trong vô số pháp thoại vị thầy xuất gia Truyền Thống Sâm Lâm Thai-Isan, rõ ràng phản ảnh tâm thức huấn luyện thiền sinh thực hành niệm, vượt qua tự ngã đạt đến cấp bậc thiền định cao để giải cấu trúc tất khái niệm nhị nguyên bắt nguồn từ khái niệm tôi, người khác Như thể 54 PHẬT GIÁO VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THAY ĐỔI XÃ HỘI cách ngắn gọn qua lời kêu gọi ông – “Hãy từ bỏ bám víu vào thương ghét, trụ lại với với chất Đó tất tơi thực hành Đừng cố gắng trở nên Đừng biến thành Đừng trở thành thiền giả Đừng giác ngộ Khi quý vị ngồi, ngồi Khi quý vị đi, Khơng có để bám vào Khơng có để kháng cự.”4 Sự hiểu biết phản quang khung khái niệm dựa lực lao động Liên Hiệp Quốc chắn thúc đẩy hoạt động cách khách quan hợp lý, khơng cúi đầu với mệnh lệnh quốc gia thành viên thường trực, cho phép hòa giải tiến trình khác phát triển bền vững xuyên qua quốc gia đa dạng mà không làm tăng lên quan hệ lưỡng phân Liên Hiệp Quốc quốc gia khác, phát triển chưa phát triển, giàu nghèo, khu vực toàn cầu, đen trắng, người cho người nhận, người bảo trợ người bảo trợ, Đông Tây, v v… Một lập trường chắn làm cho cam kết LHQ để giải vấn đề toàn cầu hâm nóng tồn cầu, nghèo đói, bệnh dịch, v v… vẻ nhân văn thực bị quyền lợi thành kiến tước đoạt Với thời cổ đại có mặt khắp nơi q trình suy nghĩ nhị phân thống trị tất giảng nói người, thực thú vị để nhìn xem làm ý tưởng nhị phân hầu hết pháp thoại bị tháo gỡ không ngừng nghỉ hết lần đến lần khác Hình thức giảng dạy thầy Ajahn Chah khơng liên quan đến lý thuyết vĩ đại, mà dạng trình bày phật pháp đơn giản, trực tiếp đồng thời sâu sắc Trong lúc lĩnh vực trình bày triết học đương đại phương thức giải cấu trúc thực hành nghiêm trọng đòi hỏi việc thực tập vơ hiệu hóa nhị phân, mặt khác, thầy Ajahn Chah nhấn mạnh việc xóa bỏ tồn âm giai quan hệ lưỡng phân xa với niệm chống lại cụ thể hóa Jack Kornfield Paul Breiter ed Ao Rừng Tĩnh Lặng (A Still Forest Pool) –Thiền Định Sâu Sắc Achaan Chah (– The Insight Meditation of Achaan Chah) (Illinois: Nhà In Thông Thiên Học, 1985) (Illinois: The Theosophical Publishing House, 1985), tr.5 Tất câu nói Ajahn Chah trích dẫn viết lấy từ sách với trọng điểm tác giả Tài liệu tham khảo thực cho pháp thoại cụ thể từ sách với số trang tương ứng Cách ngôn từ pháp thoại “Con Đường Đơn Giản”, tr.5 TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI 55 tất dạng tinh thần, trạng thái bị điều kiện hóa dấu hiệu ngơn ngữ thơng thường, viết đọc Do đó, pháp thoại thầy Ajahn việc tháo gỡ đối lập nhị phân xuất cấp bậc đa dạng – ngôn ngữ / diễn ngôn, thể học thiền định Thứ tự phân cấp cấu trúc nhị phân ngầm thúc đẩy chuỗi nhiệm kỳ (nam/phải/tốt) với tiêu phí chuỗi nhiệm kỳ thứ hai (nữ/trái/xấu) nói chung dẫn đến đặc quyền thống (mặc dù, bề ngoài), danh tính, diện thời gian không gian đa dạng, khác nhau, trì hỗn khơng gian thời gian Đi ngược lại vượt ngồi mơ hình chung tư phân cực lưỡng phân, giảng thầy Ajahn Chah tập trung vào chân lý mà tất vật hữu liên hệ lẫn mà khơng phải với thuộc tính thường hay nội tuyệt đối Thông qua giải cấu trúc thể học, thầy Ajahn Chah nhắm vào tập trung nơi thực hành xác định nguồn gốc phương thức si mê người Ảo tưởng xảy thông qua thất bại nhận thức chấp nhận chất thực thực thể học đánh dấu trạng thái bị điều kiện hóa liên tục thay đổi đánh dấu vơ thường phi thực thể Giải cấu trúc Phật giáo thầy Ajahn Chah đưa vào thực hành không đơn giản loại chiến lược đảo ngược; tìm cách xóa bỏ thứ tự ưu tiên định hệ thống khuôn khổ khái niệm thực hành diễn ngơn làm cho thứ tự trở nên khả thi Danh tính thực thể riêng biệt bị lật đổ thực thể trình bày có liên quan chặt chẽ từ với Một cách cường điệu ông tâm thức khơng nắm giữ đòi hỏi quyền lợi, tâm thức không bị nắm bắt, vật trở nên rõ ràng Chính kiến xuất từ nỗ lực tìm kiếm khách quan tình đặc biệt kiện hiểu biết điều với chất thực nó, khơng bị nhuộm màu với quan điểm chủ quan bắt nguồn từ điều thích khơng thích cá nhân Cách tiếp cận với thái độ nhà hoạch định sách LHQ chấp nhận chắn giúp họ làm việc cách trung lập cách thúc đẩy họ đánh giá vấn đề cụ thể khu vực quốc gia có liên quan đến phát triển bền vững tình hình bối cảnh mà khơng cần phải áp đặt mơ hình bên 56 PHẬT GIÁO VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THAY ĐỔI XÃ HỘI phát triển từ quốc gia công nghệ tiên tiến ngữ cảnh Các giảng Buddhadāsa phát triển đời sống Chủ Nghĩa Xã Hội Chính Pháp Buddhadāsa (1906-1993) vị tỳ khưu Thái khác quốc tế công nhận tìm kiếm cân việc thực tập Thiền Minh Sát (Vipassana) học giả, đặc biệt nghiên cứu kinh điển đưa ý tưởng sáng tạo tuyệt vời tái diễn giải nhiều khái niệm cốt lõi Phật giáo, bắt đầu với hiểu biết phản quang thân từ pháp, mà theo ơng, có bốn ý nghĩa: i) Thiên Nhiên nó, ii) Quy Luật Thiên Nhiên, iii) Nhiệm vụ phải thực tùy vào quy luật thiên nhiên, iv) Kết lợi ích xuất từ việc thi hành nhiệm vụ Ơng nói, “Chúng ta khơng hiểu bí mật Chính Pháp, khơng thể thực hành để lợi ích tối đa từ sống.”5 Từ Chính Pháp tượng trưng cho bối cảnh Phật giáo mở rộng đến từ trách nhiệm khuôn khổ tổ chức giảng phát triển bền vững, đặc biệt sách chiến lược theo định hướng bền vững LHQ Do đó, lập pháp vai trò đa diện tổ chức tồn cầu LHQ cam kết tổ chức theo hướng phát triển bền vững với trọng tâm – i) trách nhiệm nó, ii) thiên nhiên phạm vi trách nhiệm này, iii) việc phải thi hành tùy thuộc chất trách nhiệm, iv) lợi ích phát sinh từ nghĩa vụ chia sẻ cách phổ biến mà khơng có phân biệt Chỉ bốn sắc thái phụ thuộc lẫn pháp đề cập thực hiện, khái niệm sống phát triển mang ý nghĩa thực Vì vậy, sau làm rõ ràng bốn ý nghĩa pháp, thầy Buddhadāsa tiếp tục thúc giục cư sĩ tu sĩ nên ghi nhớ xem xét kỹ khái niệm “cuộc sống phát triển” Theo ông, sống phát triển có nghĩa “làm cho đời sống tiến triển đến cấp bực cao tất vấn đề dukkha (đau khổ), vượt xa tất ý Buddhadāsa Bhikkhu, Chính Niệm với Hơi Thở (Mindfulness with breathing) (Bangkok: Tổ nghiên cứu Phật Pháp & Thực Hành, 1988) (Bangkok: The Dhamma Study & Practice Group, 1988), tr TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI 59 không si, khơng dựa vào giả định ích kỷ giới quan mà dựa quan điểm thánh thiện tập thể Nó hoạt động qua nhận thức có niệm ba tính bật hữu – vô thường, đau khổ vô ngã Theo thầy Buddhadāsa, ham muốn cần thiết cấp bậc thứ đạo đức (sīladhamma), dễ dàng thực hành phần bưu kiện Chủ Nghĩa Xã Hội Chính Pháp Kiềm chế ham muốn sở hữu đáng, học viên Chủ Nghĩa Xã Hội Chính Pháp tự nhiên trau dồi nguyên tắc lòng tự tế từ bi tảng sở cho tính khí, thái độ khơng hận thù Khái niệm thầy Buddhadāsa Chủ Nghĩa Xã Hội Chính Pháp thụ quyền khơng bị phân loại thất lạc lợi ích quyền lực, phương tiện, kết thúc Nó dạng Chủ Nghĩa Xã Hội Tự Nhiên thực tế, khách quan tự nhiên không ảo tưởng việc nhấn mạnh phụ thuộc lẫn hữu, khơng bám víu khái niệm tự ngã cá nhân chia sẻ quyền lợi vật chất thân so với việc tích trữ mức cho tiêu dùng cá nhân Bởi tất vật thiên nhiên xã hội loài người tồn cách phụ thuộc lẫn nhau, câu hỏi tự ngã (atta) độc lập lầm lạc phóng đại niệm nhu cầu vật chất có hại cho thân tồn thể xã hội, điều hiển nhiên chế độ tư tăng trưởng phong cách sống hưởng thụ đáng kể ảnh hưởng đến tâm cảnh nội (tham lam mức việc sở hữu vật chất) môi trường thiên nhiên (những biến đổi khí hậu sinh thái khơng thể dự đốn 8) Trái ngược với xu hướng tiêu thụ, Chủ Nghĩa Xã Hội Chính Pháp trì nguyên tắc tiêu thụ mức tối thiểu, trì điều độ chia sẻ thặng dư làm giảm bớt bám víu vào cải vật chất, vào sở hữu quan điểm phúc lợi vật chất từ lập trường tập thể từ quan điểm cá nhân hẹp hòi Do đó, nguyên tắc không tham lam chiếm hữu làm phát sinh không xâm chiếm không gây hại cho người xung quanh (con người môi trường sinh thái) với mục đích ích kỷ Cực Xốy vừa qua ảnh hưởng đến thời tiết đến mức báo động Mỹ Canada, thiết lập mức độ lạnh cóng nghiêm trọng hai mươi năm với kỷ lục -50 độ C kết Hâm Nóng Tồn Cầu 60 PHẬT GIÁO VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THAY ĐỔI XÃ HỘI mà hướng đến tính thực tiễn hài hòa tồn với đồng loại thiên nhiên Theo Donald Swearer, chuyên gia lâu năm thầy Buddhadāsa, có ba nguyên tắc làm sở cho khái niệm Chủ Nghĩa Xã Hội Chính Pháp Thứ ngun tắc lợi ích cơng cộng bao gồm trị Thứ hai nguyên tắc kiềm chế lòng từ bi, bao gồm hành vi cá nhân Thứ ba nguyên tắc tôn trọng phổ quát thiện chí, xác định tính khí thái độ đắn tất chúng sinh Những lý tưởng Chủ Nghĩa Xã Hội Chính Pháp tồn hình thức quản lý tu viện kể từ thời đức Phật, hệ thống giáo lý Phật giáo thực hành ngày hơm Nó xác định Chủ Nghĩa Xã Hội Chính Pháp, dựa lòng vị tha chân hiểu biết nguyên tắc phụ thuộc lẫn nhau, bảo đảm việc thúc đẩy tương lai kinh tế, xã hội môi trường bền vững cho hệ tương lai Trong diễn hành cho hòa bình hòa hợp tồn cầu, LHQ đặt để ngun tắc Chủ Nghĩa Xã Hội Chính Pháp vào thực tế với cam kết phát triển bền vững , hai khơng đối kháng mà bổ sung, xen kẽ thâm nhập lẫn Sự tham gia chứng minh lực lượng xã hội vơ mạnh mẽ giúp thu hẹp khoảng cách, quốc gia phát triển phát triển mà thu hẹp khoảng cách giàu nghèo quốc gia LHQ thay mù quáng áp dụng hàng ngàn sửa lỗi cho triệu chứng vấn đề kinh tế xã hội mơi trường để giải vấn đề việc thiếu ý thức đạo đức chia xẻ thông qua việc áp dụng khái niệm Chủ Nghĩa Xã Hội Chính Pháp để thúc đẩy đường trung dung cho phát triển bền vững biến đổi xã hội TÁI GIẢI THÍCH VỀ THIỀN CỦA ĐẠI SƯ THÁNH NGHIÊM (MASTER SHENG YEN) Trong nỗ lực để bối cảnh hóa Thiền Thiền Phật giáo chất thực hành, Đại Sư Thánh Nghiêm (Master Sheng Yen) (1930-2009), người thuộc hai dòng thiền Lâm Tế (Linji) Tào Động (Caodong), đưa quan điểm mẽ ngã, tâm thức, tính tự nhiên TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI 61 mối quan hệ người tương tác giới Là thiền sư lâu đời cộng với chuyên môn nguồn kinh điển, Đại Sư Thánh Nghiêm (Master Sheng Yen) tiến hành mô tả Thiền từ ba khía cạnh: phương cách sống, định hướng cách ứng xử với tình đến từ ngoại giới Một thiền sinh phát triển hiểu biết về, có, kinh nghiệm thực Thiền, trí tuệ thể chị ta làm Nhận thức thái độ xuất cách tự nhiên, rộng mở không phân biệt Lần đến lần khác Đại Sư Thánh Nghiêm (Master Sheng Yen) nhấn mạnh Thiền dựa hai trụ cột khái niệm phương pháp, trừ hai nguyên vẹn đồng thời làm việc nhau, việc thực hành người thiếu tảng vững Thứ bỏ tự ngã sang bên, thứ hai, dẹp sang bên ý tưởng mục đích; thứ ba, dẹp bỏ khứ tương lai.9 Đại Sư Thánh Nghiêm (Master Sheng Yen) chia phương pháp thực hành làm bốn giai đoạn Giai đoạn thứ liên quan đến đau khổ Một người nhận thức vấn đề khó khăn phát xuất từ hành động có ý thức trước Tất thứ tồn có nguồn gốc nơi khác thời gian khác Trong giai đoạn thứ hai, người phát triển nhận thức ta tìm thấy tốt đẹp hài lòng kết nguyên nhân khứ, không bị vào cảm giác vui mừng lúc ấy; may mắn không xem dấu hiệu đặc biệt vĩ đại Nói cách khác, người khơng việc gia tăng vào cảm giác tự ngã Đến giai đoạn thứ ba, thiền sinh thành cơng để trì thái độ khơng tìm kiếm Ở giai đoạn thứ tư việc thực hành, thiền sinh đơn giản làm việc cần thực Theo Đại Sư Thánh Nghiêm (Master Sheng Yen), có hai loại nghèo đói giới – nghèo nàn vật chất nghèo nàn tâm linh Trong nghèo nàn vật chất làm cho sinh tồn trần tục trở nên khó khăn, nghèo nàn tâm linh lại nguy hiểm hủy Đại Sư Thánh Nghiêm (Master Sheng Yen) (Đài Loan: Học Viện Pháp Cổ Phật Giáo, 2010)(Taiwan: Dharma Drum Buddhist College, 2010), tr 23 62 PHẬT GIÁO VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THAY ĐỔI XÃ HỘI diệt sống người môi trường tự nhiên quy mô to tát xuyên qua cuộn dây xích thiếu niệm Tham, Sân Si Nghịch lý giới tiến kỹ thuật nghèo nàn vật chất tồn tại, nghèo nàn tâm linh dần leo thang cách đáng báo động, đặt mối đe dọa cho tồn thể nhân loại Cơng nghiệp chất thải mức dẫn đến suy giảm quy mô tài nguyên thiên nhiên phá hoại môi trường dấu hiệu nghèo đói tâm linh Đại Sư Thánh Nghiêm (Master Sheng Yen), đó, kêu gọi việc bảo vệ hiệu môi trường nhiệm vụ cấp bách Tuy nhiên, ông cảnh báo việc bảo vệ môi trường phải bắt đầu với thay đổi giá trị dân chúng 10 l l l l Bảo vệ nhánh để gìn giữ gốc rễ; Dù việc nhỏ khơng phải tầm thường Đóng lại thất khiếu, Quan bế lục căn.11 Đây chi nhánh phiền lụy nhỏ gốc rễ phiền lụy to lớn kéo dài suốt đời Nếu người không cẩn thận với phiền lụy nho nhỏ, chúng phát triển thành hệ lụy to tát Tương tự giảng Lục Căn thầy Ajahn Chah thầy Buddhadāsa, Đại Sư Thánh Nghiêm (Master Sheng Yen) dẫn ý đến việc đóng lại thất khiếu, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi miệng, đóng lại lục căn, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm nhận thức phương pháp kỹ luật thu hồi bám víu vật chất gian Kỷ luật thiếu để cảm nhận tâm thức ảo tưởng hoạt động cung cấp không gian mà nơi sáng suốt phát triển 10 Để thay đổi tâm ích kỷ hay cướp đoạt nắm bắt trở nên tâm từ bi dâng tặng cống hiến cách tích cực, Đại sư Thánh Nghiêm (Sheng Yen) phát triển Sáng Kiến Bảo Vệ Hoàn Cảnh Tâm Linh 11 Ngạn ngữ Wang Ming Đại sư Sheng Yen nhắc lại pháp thoại ơng Thủ Hộ Một Thứ có sẵn trang http://www.westernchanfellowship.org/ dharmatalks-shengyen.html Tương tự giảng thầy Ajahn Chah Bát Chính Đạo Theo thầy Ajahn Chah, Bát Chính Đạo Đức Phật khơng khác thân thể: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, lưỡi thân Đây đường Và tâm thức thứ theo đường Do đó, học thực hành hai hữu nơi thân, khẩu, ý TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI 63 Thực hành Thiền theo đuổi trí tuệ cá nhân – nội tại, thể giải thoát khỏi lo âu bực bội, trạng thái tinh thần thoải mái; ngoại tại, thể cách thức người tương tác với mơi trường thực tức thời Trí tuệ thực xuất từ việc thực hành Thiền việc không phân biệt luôn hòa hợp đồn kết chặt chẽ với mơi trường xung quanh Đây biểu bên người thông hiểu việc thực hành không đơn giản theo đuổi việc thỏa mãn tâm linh cá nhân Đại Sư Thánh Nghiêm (Master Sheng Yen) khẳng định người quan tâm đến việc giải thoát khỏi bực tức quyền lợi thân, hồn tồn khơng phải cách thực hành Thiền Việc thực hành tiến nửa đường cá nhân; người đạt mức độ cao tập trung, với việc Thiền chân mà đồng thời ln ln xoay chuyển từ ngồi vào Nói cách khác, Thiền bắt đầu kết thúc điểm hợp lý việc thay đổi thân Một tình tinh thần yên tĩnh thay đổi, chiều hướng tự nhiên để giúp đỡ người khác nảy mầm tâm người cách tự nhiên trường kỳ Đây xuất bồ đề tâm khơng làm lợi ích cho thân mà ảnh hưởng đến thay đổi tích cực giới xung quanh ĐỨC HẠNH VÀ THIỀN MINH SÁT (VIPASSANA) LÀ CƠ SỞ NỀN TẢNG CỦA PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Triển vọng đạo đức sống tất cam kết người thô sơ việc mang đến phát triển bền vững mặt cá nhân mặt tập thể Trong trường hợp Thiền Minh Sát vắng mặt, thực dễ dàng để hiểu hoạt động theo thói quen tâm thức, tâm thức theo tự nhiên có chiều hướng nắm bắt thứ chí khó khăn để thực trạng thái khơng chấp thủ vơ ngã, trạng thái có ích lợi cho cam kết phát triển bền vững Tương tự vậy, ý nghĩa nguyên tắc đạo đức công cụ hỗ trợ cho việc thực thực phát triển bền vững bị từ chối Việc không tuân thủ theo nguyên tắc đạo đức dẫn đến mát cá nhân phá vỡ hòa bình hài hòa 64 PHẬT GIÁO VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THAY ĐỔI XÃ HỘI tồn Thông điệp đầy cảm hứng thầy Ajahn Chah đến với đệ tử áp dụng tốt cho lập trường đạo đức cư sĩ – “Đức hạnh đạo đức mẹ cha Chính Pháp phát triển nơi chúng ta, cung cấp phương hướng chất dinh dưỡng thích hợp cho phát triển Đức hạnh sở cho giới hài hòa mà nơi người sinh sống chân người, súc vật Phát triển đức hạnh tâm điểm thực hành Nó đơn giản Gìn giữ giới luật Khơng giết, khơng trộm cắp, khơng nói dối, khơng tà dâm, xử dụng chất độc hại làm lý trí Ni dưỡng lòng từ bi tơn kính tất chúng sinh Chăm sóc với tài sản, cải, hành động, lời nói quý vị Sử dụng đức hạnh để làm cho đời sống quý vị đơn giản tinh khiết Với đức hạnh làm sở cho tất thứ mà quý vị làm, tâm thức quý vị trở nên tử tế, rõ ràng, yên tĩnh Thiền định phát triển dễ dàng mảnh đất này.”12 Văn bền vững Phật giáo không nhấn mạnh phát biểu có sức thuyết phục lập trường ý thức hệ, quan trọng giải thân khỏi vòng xiềng xích quanh co vô minh (avijjā) phiền não (kilesa) Nếu yếu tố chủ quan cá nhân văn phát triển bền vững Phật giáo bị cắt đứt, khái niệm tính bền vững khơng có ý nghĩa thực Nền tảng bền vững Phật giáo gắn liền với việc khống chế thân đến người khác; hướng dẫn thân, sau hướng dẫn người khác, ngược lại Và không cần biết ai, từ đâu đến, tiếng không tiếng nào, gánh nặng hiểu biết đưa vào việc thực hành phát triển bền vững Phật giáo dựa vào người mặt cá nhân thiết lập vai trò bối cảnh rộng lớn hơn, đặc biệt thời đại khủng hoảng tồn cầu có ảnh hưởng lĩnh vực xã hội, kinh tế môi trường Và đỉnh cao tồn tiến trình việc thực trạng thái vô ngã với trợ giúp liên tục phản quang với việc thực hành gấp ba 12 Từ Pháp Thoại “Đức Hạnh” tr 54-55 TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI 65 lần quy định Bát Chính Đạo, nằm ma trận mà việc thực hành Thiền Minh Sát (Vipassanā) rõ ràng khảm vào Thiền Minh Sát (Vipassanā) công cụ chánh người Phật tử trường hợp phương cách sống Phật giáo khơng có mặt, việc thực hành suy nghĩ khó đạt Đức Phật để lại công cụ cho đệ tử cá nhân có phương tiện để thân trải nghiệm chân lý mà đức Phật giảng dạy Đức Phật không lời dạy ngài giả thuyết tri thức mà hiểu biết thực dụng, có mục đích kinh nghiệm Một triết gia tuyên bố rằng: “Tôi không trả lời gọi, không đáp ứng yêu cầu, nghĩa vụ, kể thương yêu kẻ khác, mà không hy sinh người khác, người khác nữa”13, điều xuất phát từ giả định trí tuệ khơng phải hiểu biết thực nghiệm Đó lý sao, thiền sinh với mô thức định hướng tự ngã ý tưởng giả định giả thuyết quy định đạo đức Phật giáo có bám víu với từ bi bình đẳng cho tất người lý tưởng khơng thể đạt Thái độ hồi nghi triết gia liên kết không bám víu tình thương, lòng từ bi bao la Phật giáo xuất ơng ta nhìn vấn đề từ góc độ lý thuyết túy mà khơng có phương pháp thực hành Thiền Minh Sát (Vipassanā) Vì vậy, ông ta không hiểu không nhận chân lý đơn giản khơng có bám víu với mệnh lệnh tự ngã, trạng thái khơng chấp thủ xuất có khơng chấp thủ, tình thương bao la xuất cách tự nhiên Bây tiến trình hoạt động để thực thực hành thân thơng qua việc trau dồi niệm giây phút để chiến đấu với phiền não thân lòng ham muốn vơ tận tự ngã làm phát sinh tất tam độc – tham (lobha), sân (dosa) si (moha) Và niệm trì thơng qua Thiền Vipassanā làm phát sinh kinh nghiệm hiểu biết ba đặc điểm hữu – vô thường (anicca), đau khổ (dukkha) vô ngã (anattā) Sự hiểu biết thiếu để giải thoát thân khỏi tất phiền não phát 13 Jacques Derrida, Món quà Tử Thần, David Wills trans (Chicago: University of Chicago Press, 1995) 66 PHẬT GIÁO VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THAY ĐỔI XÃ HỘI sinh từ lòng ham muốn bám víu, tâm thức lọc ham muốn ích kỷ chấp thủ, bốn phẩm chất thiêng liêng – từ (mettā), bi (karunā), hỷ (muditā) xả (upekkhā) nảy mầm cách tự nhiên lòng Đức Phật khơng từ bỏ Thiền Minh Sát (Vipassanā) sau Ngài giác ngộ Ngài khơng hồn tồn thỏa mãn với việc thực hành Thiền Minh Sát dạy dỗ Ngài môn đồ (cả nam lẫn nữ) trở thành A-la-hán (Arahants) bắt đầu tuyên truyền giáo pháp nơi Vì vậy, thuyết Phật giáo phát triển bền vững có nghĩa dùng phương pháp cốt lõi thực hành bền vững sống cho phúc lợi thân người khác thơng qua niệm trì qua hành động sống ngày gây thiệt hại cho thân, người khác môi trường tự nhiên HẠNH PHÚC THÁNH THIỆN VÀ THUYẾT PHẬT GIÁO VỀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Loại thực hành nhấn mạnh tất ba vị đại sư trì mơ hình hạnh phúc thánh thiện có lợi cho tâm thức phương diện tâm linh, tâm lý nhận thức triết lý chiêm nghiệm Ở cấp bậc đạo đức tâm linh, tiếp cận huấn luyện tâm thức để giải thân khỏi phiền não tất ý tưởng xấu ác hành uẩn bất thiện thông qua việc thường xuyên thực hành ni dưỡng niệm trọng Thiền Minh Sát (Vipassanā) thiền nội quán suy tư đạo đức Việc thực hành nghiêm ngặt khẳng định việc nhận thức xuất phiền não loại bỏ xun qua việc thực hành niệm Như thầy Ajahn Chah nói, “Cách để đạt đến kết thúc việc thực tập đức hạnh tịnh hóa tâm thức ”14 Với nỗ lực liên tục có niệm, nhận thức phiền não loại bỏ chúng, đạo đức thiết lập tính cách thái độ kiên định đánh dấu rõ ràng tầm nhìn hiểu biết nhân quả, tức kết tốt xấu chịu ảnh hưởng hậu qua 14 Từ Pháp Thoại “Luật lệ Công Cụ”, tr 114 TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI 67 hành vi tốt xấu Với tảng đạo đức lay chuyển tâm thức tự nhiên trưởng thành đến mức độ khơng ni dưỡng cảm xúc tiêu cực cảm giác ganh tỵ, tham lam, cạnh tranh, thù hận, phục thù, trở nên bình tĩnh, an lạc không đối kháng Xu hướng không đối kháng xuất nỗ lực để diệt trừ phiền não, tâm thức học cách nhận diện tham gia vào nội chiến để đánh bại tất trạng thái tâm thức bất thiện xuất giây phút Ở mức độ tâm lý nhận thức, tâm lý làm cho phong phú dòng chảy cảm xúc tích cực Sự trưởng thành tâm linh đạo đức mang lợi ích vơ mặt tâm lý trường hợp vắng mặt phiền não tâm thức, làm cho phong phú thêm cảm xúc tích cực khác hài lòng, tình u vị tha, tình đồng đội, khiêm tốn tự phản quang Trạng thái khỏe mạnh nội tâm thức thể bên ngồi mơ hình thái độ khác hạnh phúc, dịu dàng lời nói hành vi ứng xử, khơng gây hấn, thẳng đạo đức, quan tâm đến người khác, ý thức sinh thái, tình thương thiên nhiên điều tự nhiên, v v… Với dòng trạng thái cảm xúc tích cực ni dưỡng cảm xúc tích cực với niệm, tâm thức bình tĩnh, an lạc khơng bị kích động cuối cùng, không phản ứng lực lượng tiêu cực, bất lợi, tình khơng thuận lợi Khi tâm thức liên tục bình tĩnh an lạc, vơ hại tiếp nhận dòng lượng tinh thần tích cực cuối dẫn truyền niềm vui đầy cảm hứng nơi thân nơi người khác Về mức độ chiêm nghiệm, việc huấn luyện toàn diện cho tâm thức đạt đến trạng thái tâm xả (upekkhā) Tâm thức giải thoát khỏi phiền não ham muốn thiết lập đức hạnh sở hữu trạng thái bình thản tiến hành nhận diện rõ ràng tất cảm giác có tính chất phổ biển – vơ thường, bất ý, vô ngã Khi tâm xả trì, tâm thức nhận thức hoạt động nguy hại tự ngã giới hạn khỏi nguy hại Với sức mạnh tinh thần tăng trưởng thấm nhuần từ việc thực hành thiền sâu sắc hiểu biết có tính chất phản quang chất phù du nơi tất vật, thật vô 68 PHẬT GIÁO VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THAY ĐỔI XÃ HỘI ngã (anattā) khơng có thực chất có nghĩa tất tượng vơ ngã, khơng có chất thực sự, linh hồn, tự ngã, tự ngã chuyển hóa tốt Một tâm thức cân giải khỏi bám víu vào tự ngã Khi tâm thức trưởng thành với chuyển hóa tự ngã, trạng thái tinh thần di chuyển đến trạng thái vô ngã đạt trạng thái này, tâm thức chấm dứt hoạt động với mệnh lệnh đối lập nhị phân Điều khả thi tâm thức huấn luyện để thấy xuyên qua tiến trình xây dựng tư tưởng sáng tạo ảo tưởng phát sinh từ bám víu vào đối tượng vật lý dạng tinh thần khác nhau, việc lành mạnh lẫn không lành mạnh Tâm thức có thói quen thiền định có niệm nhận biết tốt xấu xuất tâm thức người để giải hồn tồn người cần phải bước khỏi tập tin nhị phân Vượt qua đối lập nhị phân, tâm thức phát triển không chấp thủ vào ngã, định hướng kích thích lạc thú bất mãn tất dạng tinh thần – tâm linh, cảm xúc, tri thức, thẩm mỹ, v v… Ở giai đoạn tâm thức bình tĩnh tự với ý thức tinh khiết làm yên tịnh hứng khởi nỗi buồn Khi người nhận Trung Đạo việc thực hành phát triển bền vững tâm cảnh nội ngoại mức độ tập thể cộng đồng đạt đổi thay Tâm thức không bị nô lệ bám víu, giải khỏi ham muốn động ích kỷ, nhận tình trạng thực vật bị thay đổi liên tục, đau khổ vơ ngã, truyền dẫn với trạng thái tâm thức định tuyệt vời lòng từ, bi, hỷ xả, phẩm chất thiếu cho phát triển bền vững nơi đâu lúc Việc thực tâm thức chất chân thật vật, bao gồm tự ngã người tất trạng thái vật lý tinh thần, chủ đề thay đổi khơng có thực chất ích kỷ lặp lặp lại, thân trút bỏ ham muốn thỏa mãn cho riêng thân động ích kỷ, tâm thức trống vầy tabula rasa (sự vắng mặt thành kiến mục tiêu xác định) nơi ấn ký trạng thái tâm thức tuyệt vời mã hóa cách dễ dàng mà không cần nỗ lực TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI 69 NHỮNG LỢI ÍCH THẾ GIỚI CÓ THỂ GẶT HÁI ĐƯỢC TỪ LUẬN THUYẾT PHẬT GIÁO VỀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Luận thuyết Phật giáo phát triển bền vững dựa hiểu biết không bền vững khơng bám víu Suy nghĩ phản quang thực hành thể sâu sắc giảng thầy Ajahn Chah, Buddhadasa, Đại Sư Thánh Nghiêm (Master Sheng Yen) phục vụ liều thuốc vạn cho giới chìm ngập vũng lầy bất mãn ngày gia tăng Ba vị thầy cao quý bày tỏ rõ ràng tâm thức không nắm bắt không bị vào vòng bất tận ham muốn bám víu, đưa đến tầm nhìn rõ ràng Tầm nhìn rõ ràng phát sinh từ việc khơng chấp thủ, điều thiếu thốn sống Những loại bám víu khác Phật giáo xác định như: bám víu vào niềm đam mê xác thịt, vị giác, khứu giác, âm thanh, thị giác, loại tương tự - dục thủ (kāmupādāna), bám vào quan điểm, chẳng hạn ý kiến, học thuyết lý thuyết khác - kiến thủ (ditthupādāna), bám vào quy tắc nghi thức đường chân lý – giới cấm thủ (sīlabbatupādāna), bám vào ngã lầm lẫn tạo tự ngã để bám vào – ngã ngữ thủ (attavādupādāna) khuếch tán mức độ nhanh chóng, làm cho sống người tập trung vào quan tâm khoái lạc thiển cận Kết là, cho dù sống cao tinh vi, sống ngu si đần độn phương diện khái niệm tâm linh Không thông điệp khơng bám víu học giải cấu trúc tơi / tự ngã hữu ích để chấm dứt cãi ngôn ngữ, định kiến chủng tộc tranh chấp tôn giáo nuôi dưỡng hận thù quái dị, ghen tuông, kiêu ngạo hư vinh, nghi ngờ, khinh miệt, nô dịch lạm dụng quyền lực nhóm người khác Để trì thực tế pha trộn văn hóa đa dạng chủ nghĩa đa văn hóa đặc điểm đặc trưng toàn cầu hóa giới nay, giải cấu trúc ngã cá nhân thiếu Những kinh nghiệm chủ nghĩa thực dân hai chiến tranh giới cho thấy kiêu ngạo hư vinh chủng tộc nguồn gốc văn hóa làm phát sinh lòng thù hận khinh bỉ coi thường văn hóa 70 PHẬT GIÁO VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THAY ĐỔI XÃ HỘI khác người nằm ngồi cộng đồng mình, đưa đến đau khổ không giải tỏa niềm đau gián đoạn việc tồn hài hòa thống Khi nguyên tắc giải cấu trúc tự ngã đưa vào thực hành thực sự, giúp thay chủ nghĩa địa phương chiều hướng xâm lược lòng tự tế từ bi người khác nuôi dưỡng giới quan có tính chất tiếp nhận nhiều hơn, dựa bao dung, vô tư, công bằng, bình đẳng Với thói quen tinh thần tự tế từ bi người học chấp nhận tơn vinh khác biệt nhóm người có nguồn gốc chủng tộc văn hóa đa dạng Trong giảng dạy môn đồ thọ giới có nguồn gốc quốc gia, tơn giáo khác nhau, thầy Ajahn Chah nhấn mạnh, “Để nhóm có hài hòa, phải từ bỏ niềm tự hào lòng tự phụ bám víu vào lạc thú phù du Nếu quý vị không từ bỏ thích khơng thích q vị, q vị thực khơng có cố gắng.”15 Loại niệm hiểu biết sâu sắc việc thực chất mà ba vị đại sư kêu gọi cần phát triển để chiến đấu với mình, để qn thâu tâm khỏi “tín ngưỡng xấu” khử trùng tâm thức khỏi ham muốn không lành mạnh mù quáng bị vào mối quan hệ ngã tôi, người khác Thông qua việc ni dưỡng niệm việc nội hóa phản quang khơng có thực chất quan điểm giới tồn diện vơ ngã (anattā) hai phát triển Ở cấp bậc trần tục, nhấn mạnh việc không thực chất thiếu để làm giảm lo ngại giải cấu trúc tất loại xung đột trần tục cao siêu, hiểu biết phản quang vô ngã / không (anattā/sunyatta) sinh hoạt ngày dẫn đến chiêm niệm hạnh phúc làm cho sống trở nên có giá trị Như thầy Ajahn Chah nói: “Cuộc sống giống thở, giống sinh sôi rơi rụng Khi thực hiểu biết rơi rụng lá, quét đường ngày có hạnh phúc to tát sống thay đổi địa cầu.”16 15 Từ Pháp thoại “Hòa Hợp Mọi Người”, tr 119 16 Từ Pháp thoại “Lá rơi”, tr 104 TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI 71 KẾT LUẬN Kể từ phát triển bền vững Phật giáo dựa vào giá trị đạo đức phát triển niệm với tầm nhìn sâu sắc, khơng phải ni dưỡng trì quan điểm ích kỷ lợi ích vật chất Đi ngược lại mệnh lệnh “Tôi” tất mệnh đề ích kỷ, nâng đỡ phát triển bền vững Phật giáo, giải cấu trúc tất tập tin nhị phân xuất từ bám víu vào ngã cấp bậc ngơn ngữ, thể học khái niệm / thiền định.17 Nói cách khác, phát triển bền vững Phật giáo giúp cân sống làm việc qn lợi ích thân người khác mà đồng thời khơng trì tự ngã tuyên bố vô tận tự thổi phồng Nhìn vào sống đầy cảm hứng giảng dạy thầy Ajahn Chah, Buddhadasa, Đại Sư Thánh Nghiêm (Master Sheng Yen) thấy lý tưởng phát triển bền vững Phật giáo – tính trung thực, thẳng đạo đức, đức hạnh, niệm, tự tính hồn chỉnh, khơng phân biệt đối xử, chia sẻ đại đồng mối quan tâm sinh thái biểu rực rỡ Quan điểm đạo đức họ cho phép họ làm việc quên lợi ích tất tìm kiếm hướng dẫn tâm linh mà khơng có kỳ vọng lợi ích vật chất đền trả Nguồn cảm hứng cho bắt nguồn từ Thiền Minh Sát (Vipassanā) đưa đến hiểu biết phản quang sâu sắc nội hóa ba đặc điểm vốn có mặt khắp nơi tất trạng thái bị điều kiện hóa tồn – vơ thường, khổ khơng có thực chất – vĩnh viễn hướng dẫn họ hành động cách chân khơng có lợi ích Họ tôn vinh thật trường hợp đức hạnh, đạo đức vắng mặt thực trạng thái vô ngã, phát triển bền vững Phật giáo khơng thực tế nơi cá nhân cấp bậc tập thể Bảo tồn hệ sinh thái nội dọc theo đường đạo đức, tập trung trí tuệ quy định Bát Chính Đạo thơng điệp riêng biệt nơi ba vị đại sư Lời khuyên thầy Ajahn Chah lúc thích hợp “Đừng phân biệt đối xử…Bạn phải tìm hiểu giá trị việc bố thí lòng sùng 17 Dipti Mahanta, “Phân tách Phật giáo thực tập:Phản ảnh việc giải cấu nhị phân Luangpho Chah”, Tạp chí Nghiên Cứu Quốc Tế Phật giáo Vol (Bangkok: Viện Nghiên Cứu Phật Học, 2011), tr.1-19 72 PHẬT GIÁO VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THAY ĐỔI XÃ HỘI kính Hãy kiên nhẫn Thực hành đạo đức Sống đơn giản tự nhiên Quán sát tâm thức Đây thực tập Nó đưa quý vị đến tính khơng ích kỷ Cho hòa bình.”18 – áp dụng vào thực tập với cố gắng chân chính, định dẫn đến trung đạo phát triển bền vững thay đổi xã hội THAM KHẢO Ajahn Chah, A Taste of Freedom (Vị Giải Thoát) (Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press, 2006) Buddhadāsa Bhikkhu, Buddha-Dhamma for students(Phật-Pháp cho học sinh) Roderick S Bucknell trans (Bangkok: Dhamma Study and Practice Group,(Bangkok: Pháp học Nhóm Thực Tập) 1988) , Dhammic Socialism(Chủ Nghĩa Xã Hội theo Chính Pháp) (Bangkok: Thai Inter-Religious Commission for Development (TICD),(Bangkok:Ủy Ban Phát Triển Liên Tôn Giáo Thái ) 1986) , Mindfulness with breathing (Chính Niệm với Hơi Thở)(Bangkok: The Dhamma Study & Practice Group), (Bangkok: Pháp học Nhóm Thực Tập) 1988) Dipti Mahanta, “Deconstruction deconstructed: A study of Ajahn Chah in the light of Derridean philosophy”,(Sự phân tách bị giải cấu: Bài nghiên cứu thầy Ajahn Chah ánh sáng triết học Jacques Derrida) research monograph,(chuyên khảo nghiên cứu) (Bangkok: Buddhist Research Institute, 2011)(Bangkok: Viện Nghiên Cứu Phật Học) Donald K Swearer, ed Me and Mine Selected Essays of Bhikkhu Buddhadasa (Tôi Của Tôi- Những tiểu luận chọn lọc Tỳ Khưu Buddhadasa)(Delhi: Sri Satguru Publications 1991) Tiền) (Kandy: Buddhist Publication Society) 1988 Jack Kornfield and Breiter Paul, ed A Still Forest Pool – The Insight Meditation of Achaan Chah (Ao Rừng Tĩnh Lặng – Thiền Định Sâu Sắc Achaan Chah)(Illinois: The Theosophical Publishing House, 1985) 18 Từ vấn “Hỏi Đáp” bao gồm sách Ao Rừng Tĩnh Lặng, tr 149-170 TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI 73 Jacques Derrida, The Gift of Death (Món quà Tử Thần)David Wills trans (Chicago: University of Chicago Press, 1995) Master Sheng Yen, (Đại Sư Thánh Nghiêm (Master Sheng Yen))(Taipei: Sheng Yen Education Foundation, 2010) Master Sheng Yen with Dan Stevenson, Hoofprint of the Ox(Dấu chân trâu) (Oxford University Press, 2001) Paul Breiter, Venerable Father – A Life with Ajahn Chah(Phụ Thân Đáng Kính – Cuộc Sống với Ajahn Chah) (Bangkok: Buddhadhamma Foundation) 1994) Phra Prayudh Payutto, Buddhadhamma: Natural Laws and Values for Life (Phật Pháp: Luật lệ Thiên Nhiên Giá Trị Cuộc Sống ) Grant Olson trans (Albany: SUNY Press, 1995)
- Xem thêm -

Xem thêm: TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI - PGS.TS. Dipti Mahanta, TRUNG ĐẠO CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIỮA NHỮNG ĐỔI THAY XÃ HỘI - PGS.TS. Dipti Mahanta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay