Một số phương pháp điều trị ung thư gan qua đường động mạch - Bs. Đào Danh Vĩnh

54 47 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 13:04

Một số phương pháp điều trị ung thư gan qua đường động mạch Bs Đào Danh Vĩnh Nội dung • • • • Giới thiệu Chẩn đoán HCC Điều trị HCC Một số PP điều trị qua đường động mạch • TACE • DCB-TACE • SIRT • HAIC Giới thiệu • HCC loại u phổ biến khối u ác tính gan • WHO: • 8th loại ung thư tồn giới • ~ triệu người mắc/năm • ~ 600.000 người tử vong/năm • Việt Nam (Phạm Thị Hồng Anh, 2000): • 3rd nam, 6th nữ • Tỉ lệ mắc: 22,6/100.000 nam 5,8/100.000 nữ • Độ tuổi thường gặp nhất: 40-60 http://www.cancer.org/cancer/livercancer/detailedguide/liver-cancer-survival-rates Giới thiệu • Age-standardized incidence rates of liver cancer in males per 100,000 population IARC: International Agency for Research on Cancer Giới thiệu • Yếu tố nguy cơ: • viêm gan vi rút (B, C) • nghiện rượu • xơ gan… • Tiên lượng: xấu Giai đoạn Tỷ lệ sống năm Khu trú 28 Xâm lấn vùng Di xa Overall 15 http://www.cancer.org/cancer/livercancer/detailedguide/liver-cancer-survival-rates Chẩn đoán HCC AASLD: American Association for the Study of Liver Diseases (2004) Chẩn đoán HCC Chẩn đốn Chẩn đốn HCC • Giai đoạn: Barcelona Clinic Liver Cancer Điều trị HCC SIRT http://www.sirtex.com/us SIRT: preprocedure 41 SIRT: phase (technium) 42 SIRT: phase (technium) SIRT: phase (Ytrium) 44 SIRT: postprocedure • Ngày SIRT • U gan trước tháng sau điều trị SIRT - Y90 • Các vi cầu SIRT với vùng gan hoại tử xung quanh http://www.nature.com/onc/journal/v25/n27/fig_tab/1209550f3.html SIRT •Hình ảnh chụp C LV T m i n h hoạ đáp ứng với SIRT kết hợp với hố trị liệu tồn thân bệnh nhân ung thư trực tràng di gan http://www.sirtex.com/us Nội dung • • • • Giới thiệu Chẩn đoán HCC Điều trị HCC Một số PP điều trị qua đường động mạch • TACE • DCB-TACE • SIRT • HAIC HAIC • Hepatic arterial infusion chemotherapy • Nhiều khối, lan toả, • Xâm lấn, huyết khối mạch máu lớn gan • Xâm lấn, di ngồi gans • Suy gan • Hố chất: doxorubicin, epirubicin, mityoycin C, 5FU… Cancers 2012, 4, 165-183; doi:10.3390/cancers4010165 HAIC Cancers 2012, 4, 165-183; doi:10.3390/cancers4010165 HAIC HAIC HAIC Baek YH et al Intra-arterial FUDR in advanced HCC HAIC+TACE Kết luận • Ung thư gan ngày phổ biến, đặc biệt Châu Á Đơng Nam Á • Thường phát muộn (tiến triển), tiên lượng xấu • Nhiều phương pháp điều trị • Cần chọn định • Theo hướng dẫn BCLC • Điều trị qua đường động mạch phương pháp điều trị phổ biến • TACE • DCB-TACE • SIRT Xin trân trọng cảm ơn! Hà nội, 25/06/2014
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp điều trị ung thư gan qua đường động mạch - Bs. Đào Danh Vĩnh, Một số phương pháp điều trị ung thư gan qua đường động mạch - Bs. Đào Danh Vĩnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay