Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển dịch vụ ngân hàng, trong quản lý hoạt động kinh doanh trường hợp cụ thể tại ngân hàng TMCP Tiên phong

24 24 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 12:30

Ứng dụng công nghệ thông tin phát triển dịch vụ ngân hàng, quản lý hoạt động kinh doanh trường hợp cụ thể ngân hàng TMCP Tiên phong Bùi Thị Thanh Hương, PTGĐ TPBank Bối cảnh ngành Ngân hàng kỷ nguyên CMCN 4.0 Cuối kỷ 18 Đầu thể kỷ 20 Những năm 1970 Trực tiếp ảnh hưởng tới Ngành Ngân hàng Năm 2010 Tầm ảnh hưởng CMCN 4.0 ??? Thách thức Kinh nghiệm CMCN 4.0 Xu Khách hàng Ảnh hưởng CMCN 4.0 tới Khách hàng Một vài số liệu thực trạng • Số lượng người sử dụng dịch vụ NH trực tuyến tăng 6,3 lần năm 2011 – 2014 tiếp tục tăng đột biến so với nước khu vực Cơng nghệ làm thay đổi thói quen, hành vi cách hài lòng Khách hàng • Sở hữu Dân số sử dụng internet smartphone cao 1.4 thiết bị/người • Số lượng người sử dụng 3G/4G tăng đột biến 45 • triệu người tính tới 2017 KH sử dụng smartphone cho hầu hết nhu cầu đời sống hàng ngày Ảnh hưởng CMCN 4.0 tới Khách hàng Hiện Trước • • • • Ngân hàng ln chiếm ưu Sản phẩm, qui trình phụ thuộc nhiều vào vị NH KH tìm đến NH Quy trình thủ tục rườm rà, khơng thực thuận lợi cho NH Công nghệ làm thay đổi cách tiếp cận phục vụ Khách hàng • • • • • KH trở thành trung tâm Các NH phải thay đổi cách thiết kế sản phẩm, quy trình tuỳ thuộc vào thói quen, hành vi KH Tốc độ, tiện lợi, 24/7 điều cần thiết NH tìm đến KH Có xuất cơng ty Fintechs Các xu hướng Công Nghệ cho ngành Tài Chính Ngân Hàng • • • • “Tỷ vật kết nối” POS, mPOS, ATM, Selfservices, Smartphones, TV, Smart Home Devices … iBeacon, Bluetooth, NFC Số lượng ngày tăng – 2020 có 30 tỷ thiết bị IoT • • • • IoT mở kỷ nguyên Big Data Dữ liệu phi cấu trúc nói lên nhiều điều (chính xác nhiều góc cạnh) Sở hữu Data tỷ phú Lưu trữ, phân loại, xử lý thử thách lớn • • • Với Big Data khổng lồ, Cloud Storage tối cần thiết Ứng dụng tính Cloud Computing (MS, Amazon, Google) lĩnh vực Data Analytics, OCR, Chat Bot etc Vấn đề ANBM, Quy định quản lý liệu • • • • Phân tích Dữ liệu lớn, phi cấu trúc, không tập trung Đưa dự đốn, đánh giá dựa thuật tốn Tính tốn điểm hành vi, tín dụng dựa nhiều mẫu data Chat Bot, Robotic Processing Automation Big Data nói Khách hàng Thói quen mua sắm Chủ đề mua sắm, số lượng giao dịch, lịch sử giao dịch, hàng quan tâm … Sở thích Tính cách, quan tâm, ngơn ngữ, cách tiếp cận, khai thác… Thói quen Web Thói quen Mạng XH Chủ đề quan tâm, quảng cáo, thông tin đọc, thời gian đọc… Likes, Bạn bè, thơng tin, status… Thói quen Mobile Thơng tin NH SMS, vị trí địa lý, quan tâm, thói quen sử dung, số lượng App sử dụng CRM, Tài chính, ERP… Thói quen email Khả quan tâm, mở, đọc, phàn nàn… Thông tin KH Tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ… Số lượng liệu lên tới hàng ngàn mục (thay vài chục, trăm mục Data truyền thống) KYC & Chấm điểm tín dụng Công Nghệ Digital Marketing Xác định KH mục tiêu Đưa thông tin cách xác, thời điểm, chỗ Theo dõi/Phân tích hành vi KH Tiếp tục tiếp cận đa kênh với KH Khó xác định KH mục tiêu Thơng tin bản, đại trà Khơng thể theo dõi/phân tích hành vi KH Không thể tiếp tục tiếp cận Chi phí tốn Kết hợp với CRM đưa hội bán chéo: NEXT BEST OFFER; NEXT BEST ACTION Đồng nhất, đồng kênh Omni-Channel • • Khách hàng có lựa chọn Phụ thuộc vào hệ thống chi nhánh, mạng lưới • • Khách hàng có thêm lựa chọn để tiếp cận Tuy nhiên điểm tiếp cận độc lập trải nghiệm, cách vận hành, cách tính tốn • • • Khách hàng có thêm lựa chọn để tiếp cận Các kênh có điểm chung nhận diện Ngân hàng có nhìn tổng thể KH nhiên kênh thiếu đồng • • • • Trải nghiệm đồng Các kênh chia sẻ thơng tin KH Ngân hàng có nhìn tổng thể KH Các hành vi, trải nghiệm KH lưu giữ phân tích Đồng nhất, Đồng bộ, Chia sẻ, Bức tranh toàn cảnh Hệ sinh thái Ngân Hàng Số TPBank • LiveBank, eBank, ATM, eCounter Kinh doanh Marketing Tiết kiệm điện tử, dịch vụ eBank cá nhân & eBank Doanh nghiệp, chữ ký số, mPOS, QR Code • Các dịch vụ Digital Marketing Sản phẩm dịch vụ số QR code sổ tiết kiệm, văn xác thực 24/7 Call Center, tổng đài tự động tra cứu STK, thẻ tự động AI Chat bot qua kênh mạng xã hổi Chăm sóc khách hàng Số hóa qui trình, paperless Quản trị rủi ro • ECM áp dụng cơng nghệ OCR, QR code • Nghiên cứu áp dụng cơng nghệ AI, Block Chain AI, AML, Hệ thống quản trị, phát rủi ro bất thường Nộp chuyển tiền liên ngân hàng Phát hành thẻ ATM Rút tiền CMND/CCCD với 50 triệu/lần tối đa 300 triệu/ngày Thanh tốn hóa đơn tiền điện tiền mặt chuyển khoản CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG SỐ KHÁC Ứng dụng Mobile phục vụ việc tiết kiệm gửi góp online tiện lợi, thơng minh với lãi suất hấp dẫn, chấp nhận luồng tiền gửi từ ngân hàng Phiên PC Mobile giúp KH giao dịch với ngân hàng 24/7 Giải pháp nhận toán cho loại thẻ (thanh toán, thẻ chip, thẻ contactless) phiên Mobile, không dây, nhỏ gọn tiện lợi Áp dụng giải pháp trí tuệ nhân tạo việc hỗ trợ giải đáp thắc mắc sản phẩm dịch vụ ngân hàng TPBank XIN CẢM ƠN! 24 ... 4.0 tới Khách hàng Hiện Trước • • • • Ngân hàng chiếm ưu Sản phẩm, qui trình phụ thuộc nhiều vào vị NH KH tìm đến NH Quy trình thủ tục rườm rà, không thực thuận lợi cho NH Công nghệ làm thay đổi... vụ Khách hàng • • • • • KH trở thành trung tâm Các NH phải thay đổi cách thiết kế sản phẩm, quy trình tuỳ thuộc vào thói quen, hành vi KH Tốc độ, tiện lợi, 24/7 điều cần thiết NH tìm đến KH Có... tự động tra cứu STK, thẻ tự động AI Chat bot qua kênh mạng xã hổi Chăm sóc khách hàng Số hóa qui trình, paperless Quản trị rủi ro • ECM áp dụng cơng nghệ OCR, QR code • Nghiên cứu áp dụng công
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển dịch vụ ngân hàng, trong quản lý hoạt động kinh doanh trường hợp cụ thể tại ngân hàng TMCP Tiên phong, Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển dịch vụ ngân hàng, trong quản lý hoạt động kinh doanh trường hợp cụ thể tại ngân hàng TMCP Tiên phong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay