trắc nghiệm hóa sinh 2

24 186 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 08:49

TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA SINH LÂM SÀNG Câu 1: Nói vai trò nước thể, nước có vai trò sau, ngoại trừ A Tham gia cấu tạo thể B Tham gia thăng kiềm toan C Làm dung mơi hòa tan chất vơ D Điều hòa thân nhiệt E Bảo vệ thể => Nước khơng có vai trò thăng kiềm toan => đáp án B Câu 2: Vai trò nước thể A Tham gia cấu tạo thể B Tham gia phản ứng hóa học thể C Làm dung mơi hòa tan chất vơ D Tham gia bảo vệ thể E Tất vai trò Đáp án E Câu 3: Chọn phát biểu sai nói nước thể A Tỷ lệ nước thể nam giới cao nữ giới B Càng nhỏ tuổi, tỷ lệ nước tổng trọng lượng thể C Hàm lượng nước nước bọt cao thể D Dịch não tủy có số lượng nhiều số dịch hốc, khoang tự nhiên thể E Nhu cầu nước khác cá thể Các ý A, C, D, E Ý C lượng nước nước bọt chiếm tới 99% => Đáp án B Câu 4: Chất vô tham gia tạo áp suất thẩm thấu thể A Na+ B Acid béo C Cu2+ D Acid E calci Các chất vô tham gia tạo áp suất thẩm thấu gồm: Na+, K+, Cl-, HCO3-, HPO42=> Đáp án A Câu 5: Yếu tố định vận chuyển phân bố muối nước thể A Áp lực thẩm thấu B Các chất điện giải C Các hợp chất hữu có phân tử lượng nhỏ D Các chất hữu có trọng lượng phân tử lớn E Tất ý Đáp án E Câu 6: Cation sau chiếm số lượng lớn thể A Natri B Calci C Magne D Kẽm E Sắt Calci cation chiếm số lượng lớn thể Ở người có cân nặng 50 kg, tổng lượng trung bình Calci Phospho là: - Calci: 750g (1.5% trọng lượng thể) - Phospho: 500g (1% trọng lượng thể) => Đáp án B Câu 7: Nơi phân bố chủ yếu Calci Phospho thể là: A Dịch thể B Cơ C Xương D Các khoang rỗng E Tất nơi Đáp án C Câu 8: Chất vô tham gia vào q trình đơng máu A Magne B Kẽm C Đồng D Calci E Sắt Có 13 yếu tố đơng máu, Calci yếu tố số IV => Đáp án D Câu 9: Hormon tham gia vào điều hòa nồng độ Calci máu A TSH B PTH C FSH D LH E Tất hormon Đáp án B Câu 10: Hormon gây tăng nồng độ Calci máu: A TSH B PTH C Calcitonin D RF E Adrenalin Đáp án B Câu 11: Các chất cặn bã thể đào thải ngồi thơng qua vai trò quan A Tim B Phổi C Thận D A B E B C Đáp án E Câu 12: Thành phần dịch lọc giống với thành phần máu, khác thành phần protein Câu 13: Chọn câu A Nước thành phần cấu tạo chủ yếu thể B Tỷ lệ nước mô thể C Ở ống thận, nước tái hấp thu hoàn toàn D Nồng độ chất gọi cặn bã máu nước tiểu tương tự E Tất đáp án Câu B sai Câu C sai được hấp thu hầu hết (99%) khơng hồn tồn Câu D sai lượng nước khơng giống => nồng độ nước tiểu cao Câu E sai => Đáp án A Câu 14: Vai trò thận: - Thăng kiềm toan - Đào thải chất cặn bã - Chuyển hóa chất (Glucid, Protid, Lipid chuyển hóa Glucid chiếm ưu thế) - Nội tiết (hằng định nội môi, thăng nước, điện giải huyết áp thơng qua hệ thống Renin-Angiotensin-Aldosteron; ngồi thận tiết Erythropoietin kích thích tủy xương sản xuất hồng cầu, tiết Prostaglandin gây giãn mạch, giảm đào thải Na lợi tiểu nhẹ Câu 15: Xét nghiệm dùng để đánh giá chức thận - Ure - Creatinin - Protein - Độ lọc Creatinin - Các chất điện giải Câu 16: Các chất có nước tiểu bình thường - Ure - Creatinin - Na+, K+, Ca2+, HCO3-,… - Acid uric  Chú ý: + Bình thường nước tiểu protein thấp nên xem khơng có + Glucose tái hấp thu hồn tồn nên khơng có nước tiểu bình thường Câu 17: thành phần chủ yếu dịch mật: - Nước Sắc tố mật: Billirubin Muối mật: glycine taurin,… Các ion vô cơ: Na+, Cl-,…  Chú ý: Stercobillinogen khơng có dịch mật, sản phẩm chuyển hóa Billirubin tạo nên màu phân Câu 18: Billirubin gọi sắc tố mật Câu 19: Để đánh giá chức chuyển hóa Glucid gan, dùng nghiệm pháp - Nghiệm pháp tăng đường huyết - Nghiệm pháp Galactose niệu Câu 20: Để đánh giá chức khử độc gan ta sử dụng nghiệm pháp Quick (Nghiệm pháp gây acid hippuric niệu) Câu 21: Sự thủy phân Glycogen gan xảy chủ yếu enzyme Phosphorylase enzyme cắt nhánh khác Sự thủy phân nhờ enzyme Amylase diễn chậm Câu 22: Các chức gan - Tạo mật - Chuyển hóa: Glucid, Protid, Lipid - Khử độc - Đông máu: tổng hợp fibrinogen, prothrombin yếu tố đông máu: V, VII, IX, X,… - Vận chuyển nước Câu 23: Để chẩn đoán hội chứng suy chức gan, xét nghiệm định - Protein - Billirubin - Ure  Chú ý: AST dùng để chẩn đoán hội chứng hủy hoại tế bào gan Câu 24: Thể Ceton xuất nước tiểu bệnh nhân đái tháo đường Câu 25: Có hệ đệm thể: - Bicarbonat (HCO3-, hệ đệm quan trọng nhất) - Phosphat - Hemoglobin - Protein Câu 26: pH máu thể người kiềm, thay đổi tùy theo chuyển hóa tình trạng bệnh lý Câu 27: Thăng kiềm toan thể trì nhờ loạt chế điều chỉnh, chủ yếu do: - Vai trò hệ đệm thể - Vai trò phổi - Vai trò thận Câu 28: Chức máu: - Dinh dưỡng Bài tiết Hô hấp Điều hòa (thân nhiệt, thăng kiềm toan,…) Bảo vệ Tạo nên nội mơi Vận chuyển chất chuyển hóa Câu 29: Protein dich não tủy thấp huyết tương Câu 30: Sữa: - Thành phần Lipid sữa người sữa bò tương đương - Thành phần Protein sữa người thấp sữa bò - Thành phần Glucid sữa người cao sữa bò Câu 31: Một số enzyme có nước bọt như: Amylase, Maltase, Lysozym Câu 32: Dịch vị có tính acid cao, dịch ruột kiềm Câu 33: Troponin xét nghiệm đặc hiệu để chẩn đoán nhồi máu tim Câu 34: Đánh giá nguy xơ vữa động mạch, cần làm xét nghiệm mỡ máu ... sản phẩm chuyển hóa Billirubin tạo nên màu phân Câu 18: Billirubin gọi sắc tố mật Câu 19: Để đánh giá chức chuyển hóa Glucid gan, dùng nghiệm pháp - Nghiệm pháp tăng đường huyết - Nghiệm pháp Galactose... đường huyết - Nghiệm pháp Galactose niệu Câu 20 : Để đánh giá chức khử độc gan ta sử dụng nghiệm pháp Quick (Nghiệm pháp gây acid hippuric niệu) Câu 21 : Sự thủy phân Glycogen gan xảy chủ yếu enzyme... chậm Câu 22 : Các chức gan - Tạo mật - Chuyển hóa: Glucid, Protid, Lipid - Khử độc - Đông máu: tổng hợp fibrinogen, prothrombin yếu tố đông máu: V, VII, IX, X,… - Vận chuyển nước Câu 23 : Để chẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm hóa sinh 2, trắc nghiệm hóa sinh 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay