Tai lieu thi nghiem dien cao the

137 62 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 07:57

tài liệu thí nghiệm cao áp: Để giảm thấp một cách đáng kể xác suất sự cố do hư hỏng cách điện, cần phải áp dụng một hệ thống kiểm tra, thử nghiệm chất lượng kết cấu cách điện bằng nhiều công đoạn với nhiều thử nghiệm khácnhau trong quá trình chế tạo, kiểm tra xuất xưởng, đóng điện nghiệm thu sau khi lắp đặt cũng như định kỳ thử nghiệm trong quá trình vận hành để đảm bảo sự làm việc tin cậy của thiết bị THÍ NGHIỆM CAO THẾ Mục lục Tổng quan cơng tác thí nghiệm thiết bị thứ…………………………….2 Khái qt cơng tác thí nghiệm thiết bị thứ…………………………2 Các phương pháp đánh giá thử nghiệm thiết bị điện……………………… Các quy định chung công tác thử nghiệm điện thiết bị thứ …5 Trình tự tổ chức thực cơng tác thí nghiệm thứ ……………………….7 An toàn thử nghiệm thiết bị điện hệ thống điện …………………… Vật liệu cách điện……… ……………………………………………………17 Định nghĩa phân loại chất điện môi ………………………………………17 Các đặc tính vật liệu cách điện chất điện môi………………………….17 Yêu cầu yêu tố ảnh hưởng vật liệu cách điện …………………… 19 Bản chất dòng điện vật liệu cách điện………………………………19 Các yếu tố đặc trưng tình trạng cách điện ………………… ………….21 Các hạng mục thí nghiệm thiết bị thứ ……………………………………23 Các phương pháp đo thí nghiệm bản……………………………………33 Đo điện trở cách điện, cách tính hệ số hấp thụ hệ số phân cực…………….33 4.2 Đo điện trở tiếp xúc……………………………………………………………48 4.3 Đo điện trở chiều cuộn dây MBA ………………………………………49 4.4 Thí nghiệm ngắn mạch MBA.…………………………………………………52 Đo dòng điện khơng tải MBA…………………………………………………56 Kiểm tra cực tính để xác định tổ đấu dây MBA ………… ……………….60 Kiểm tra đặc tính từ hóa máy biến dòng điện……………… ……………….62 4.8 Đo tỉ số biến MBA ……………………………………………………… 62 4.9 Hướng dẫn lấy mẫu dầu cách điện…………………………………………….64 4.10 Thử nghiệm điện áp phóng …………… …………………………………….67 Thử nghiệm cao áp chiều đo dòng điện rò.……………………………70 Thử nghiệm cao áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp………………….77 Các phương pháp đo điện dung tụ bù cao áp hạ áp ……………………81 Các phương pháp đo điện cảm cuộn kháng.………………………………82 Các phương pháp đo điện trở nối đất điện trở suất đất.……… ………83 4.16 Đo tangδ cách điện…………………………………………………………….97 Đo dòng điện rò, điện áp phóng điện áp tham khảo CSV ……………100 Hướng dẫn kiểm tra điều kiện hòa song song hai máy biến áp ……………102 Đo thời gian đóng, cắt, tốc độ đóng cắt ……………………………………105 Kiểm tra hiệu chỉnh đồ thị vòng………………………………………… 111 Các phương pháp sấy máy điện ……………………………………………113 Cấu tạo nguyên lý làm việc thiết bị điện …………………………114 5.1 Máy biến áp ………………………………………………………………….114 5.2 Bộ điều áp tải …………………………………………………………119 5.3 Máy biến điện áp kiểu tụ…………………………………………………… 124 5.4 Máy cắt điện cao áp ………………………………………………………….124 5.5 Chống sét van……………………………………………………………… 126 Tài liệu tham khảo …………………………………………………………130 Qui trình thí nghiệm thiết bị điện……………………………………130 Tài liệu bồi huấn nhân viên Trang 1/131 Qui trình sử dụng, sơ đồ nguyên lý làm việc thiết bị thí nghiệm 130 Phần mềm điều khiển thiết bị thí nghiệm ………………………………….131 Tài liệu bồi huấn nhân viên Trang 2/131 Tổng quan cơng tác thí nghiệm thiết bị thứ Khái qt cơng tác thí nghiệm thiết bị thứ Mục đích, ý nghĩa cơng tác bảo dưỡng, thử nghiệm thiết bị điện Mục đích công tác bảo dưỡng, thử nghiệm thiết bị điện Sự vận hành an toàn hệ thống điện phụ thuộc nhiều vào chất lượng vận hành phần tử thiết bị hệ thống điện Chất lượng vận hành thiết bị lại định chất lượng, đặc tính cơ, điện, nhiệt, hóa tuổi thọ vật liệu sử dụng làm kết cấu cách điện thiết bị điện Để đạt yêu cầu vận hành tin cậy thiết bị điện, hệ thống điện, cần phải phối hợp áp dụng nhiều giải pháp khác từ khâu nghiên cứu chế tạo vật liệu cách điện đến khâu chọn lựa vật liệu cách điện phù hợp sau khâu thiết kế cách điện sau khâu chế tạo sản phẩm hoàn thiện Tuy nhiên, giải pháp chưa đủ để đảm bảo an tồn cách điện theo u cầu Trong q trình sản xuất sử dụng hàng loạt, trang thiết bị điện áp cao khó tránh khỏi xuất khuyết tật cách điện, với xác suất định đó, sai sót chế tạo, vận chuyển, lắp ráp thời gian vận hành tác nhân bên chưa lường trước Để giảm thấp cách đáng kể xác suất cố hư hỏng cách điện, cần phải áp dụng hệ thống kiểm tra, thử nghiệm chất lượng kết cấu cách điện nhiều công đoạn với nhiều thử nghiệm khác trình chế tạo, kiểm tra xuất xưởng, đóng điện nghiệm thu sau lắp đặt định kỳ thử nghiệm trình vận hành để đảm bảo làm việc tin cậy thiết bị Ý nghĩa công tác thử nghiệm điện Việc áp dụng hệ thống kiểm tra thử nghiệm điện có nhiều ý nghĩa tích cực cơng tác quản lý vận hành hệ thống điện, cụ thể là: Xét mặt kinh tế biện pháp hợp lý để nâng cao an toàn cách điện phần lớn trường hợp tổng chi phí để thực biện pháp cộng với chi phí cho sửa chữa hay thay kết cấu cách điện không đạt yêu cầu phát sau kiểm tra thử nghiệm nhỏ nhiều tổn thất cố gây nên hư hỏng cách điện, dẫn đến hư hỏng thiết bị làm gián đoạn vận hành hệ thống điện Tài liệu bồi huấn nhân viên Trang 3/131 Xét riêng rẽ thiết bị, biện pháp kiểm tra, thử nghiệm phát khuyết tật (không thể chấp nhận được) để kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa, thay đem lại hiệu vận hành Tuy nhiên, hiệu kinh tế hệ thống kiểm tra, thử nghiệm có số chi tiết bị loại bỏ qua trình kiểm tra, thử nghiệm không nhiều, chiếm tỉ lệ nhỏ giá thành thiết bị Trong trường hợp ngược lại, việc thay thiết bị mới, loại bỏ thiết bị cũ đem lại hiệu kinh tế Đứng góc độ kỹ thuật việc tổ chức thực tốt cơng tác thí nghiệm đơi với bảo dưỡng góp phần nâng cao tuổi thọ làm việc thiết bị giảm thiểu đến mức thấp số xảy thiết bị, đảm bảo vận hành tin cậy nâng cao độ ổn định hệ thống điện Ngày với hình thành phát triển hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng trực tuyến phần giúp cho nhà quản lý hệ thống nhân viên quản lý vận hành nắm bắt kịp thời thơng tin liên quan đến tình trạng thiết bị trạm, nhà máy từ đề hoạt động kiểm tra bổ sung khắc phục phòng ngừa hợp lý Sự áp dụng hệ thống kiểm tra không giảm thấp yêu cầu chất lượng chế tạo Ngược lại, qua kiểm tra thử nghiệm, cho phép phát chỗ chưa hợp lý thiết kế cơng nghệ chế tạo, để có hướng sửa đổi sản phẩm thiết bị ngày thích hợp hoàn thiện Các loại thử nghiệm thiết bị điện Hệ thống công đoạn thử nghiệm kiểm tra thiết bị áp dụng thực tế bao gồm loại thử nghiệm sau: - Các thử nghiệm nhà chế tạo - Các thử nghiệm sau lắp đặt - Các thử nghiệm định kỳ vận hành Các phương pháp đánh giá thử nghiệm thiết bị điện Thiết bị điện nhà máy điện trạm biến áp có nhiều hình, nhiều kiểu bao gồm phận có tên gọi chung Những phận kết cấu có tên gọi giống thiết bị điện hư hỏng giống phận định phương pháp tiến hành kiểm tra thử nghiệm Những công việc kiểm tra thử nghiệm với cơng việc hiệu chỉnh khác chia thành nhóm sau: Tài liệu bồi huấn nhân viên Trang 4/131 - Xác định tình trạng phận khí thiết bị điện - Xác định tình trạng hệ thống từ thiết bị điện - Xác định tình trạng phận dẫn điện chỗ nối tiếp xúc thiết bị điện - Xác định tình trạng cách điện phận dẫn điện thiết bị điện - Thử nghiệm thiết bị điện điều kiện nhân tạo nặng nề Ứng với nhóm cơng việc thí nghiệm, kiểm tra hiệu chỉnh sử dụng phương pháp dụng cụ đo chung cho nhiều loại thiết bị khác Đối với thiết bị mới, cơng việc thực theo giai đoạn phụ thuộc tiến độ chung thi công lắp đặt Những nhiệm vụ chung để đưa thiết bị điện vào làm việc bao gồm giai đoạn chủ yếu sau: Quan sát kiểm tra mắt thiết bị điện Đây công việc làm trước tiến hành công tác thử nghiệm, kiểm tra hiệu chỉnh thiết bị kết thúc lần xem xét cẩn thận cuối Nhờ quan sát thiết bị phát phần lớn hư hỏng chỗ mòn rỉ vỏ máy, lõi thép, đầu dây ra, chỗ nối, cách điện phận dẫn điện, cách điện vòng dây cuộn dây Đồng thời quan sát đánh giá tình trạng chung thiết bị, dựa vào lý lịch để xác định thiết bị có phù hợp với thiết kế với u cầu kỹ thuật hay khơng Ngồi qua kiểm tra phát loại trừ vật lạ sót lại sơ suất trình lắp đặt nhà chế tạo Đo thử nghiệm thiết bị điện trạng thái tĩnh Đây phương pháp để phát hư hỏng thiết bị điện Những việc đo, kiểm tra thử nghiệm cho phép phát hư hỏng ẩn kín bên mà quan sát bề trình lắp ráp khơng phát được, cho phép kịp thời sửa chữa thay thiết bị trước kết thúc công tác lắp đặt Đo thử nghiệm thiết bị điện trạng thái làm việc Được tiến hành trình chạy thử thiết bị với mục đích để thu thập thơng số sau thử nghiệm để đánh giá phù hợp tính thiết bị so với đặc tính thiết kế nhà chế tạo qua số liệu xuất xưởng Ngồi qua q trình Tài liệu bồi huấn nhân viên Trang 5/131 phát thêm tình trạng tốt xấu, chất lượng lắp ráp tiến hành thêm cơng việc điều chỉnh hiệu chỉnh càn thiết hệ thống động Các quy định chung công tác thử nghiệm điện thiết bị thứ Phương pháp để đánh giá tình trạng thiết bị điện vừa lắp đặt xong chuẩn bị đưa vào vận hành kiểm tra, đo lường so sánh kết với trị số cho phép qui định thành tiêu chuẩn Những qui định chung công tác thử nghiệm sau: Công tác thử nghiệm, nghiệm thu bàn giao thiết bị điện phải tuân thủ theo tiêu chuẩn ngành TCN-26-87 “Khối lượng tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao thiết bị điện” ban hành kèm định số 48 NL/KHKT ngày 14/03/87 Khi tiến hành thử nghiệm, nghiệm thu bàn giao thiết bị điện mà khối lượng tiêu chuẩn khác với qui định tiêu chuẩn nêu phải theo hướng dẫn riêng nhà chế tạo Trong trường hợp cụ thể thiết bị thứ gần có qui trình chun biệt Tổng Cơng ty điện lực Việt nam ban hành cần phải tuân thủ trước tiên tiến hành cơng tác thí nghiệm nghiệm thu thí nghiệm định kỳ Ngồi thử nghiệm, nghiệm thu bàn giao phần điện thiết bị điện qui định tiêu chuẩn, tất thiết bị điện phải kiểm tra hoạt động phần theo hướng dẫn nhà máy chế tạo Việc kết luận hoàn hảo thiết bị đưa vào vận hành phải dựa sở xem xét kết toàn thử nghiệm liên quan đến thiết bị Việc đo lường, thử nghiệm chạy thử theo tài liệu hướng dẫn nhà máy chế tạo, theo tiêu chuẩn, hướng dẫn hành trước đưa thiết bị điện vào vận hành cần phải lập đầy đủ biên theo qui định Việc thử nghiệm điện áp tăng cao bắt buộc thiết bị điện áp từ cấp 35kV trở xuống Khi có đủ thiết bị thử nghiệm phải tiến hành thiết bị điện áp cao 35kV Đối với thiết bị có điện áp danh định cao điện áp vận hành, chúng thử nghiệm điện áp tăng cao theo tiêu chuẩn phù hợp với cấp cách điện điện áp vận hành Khi tiến hành thử nghiệm cách điện khí cụ điện điện áp tăng cao tần số công nghiệp đồng thời với việc thử nghiệm cách điện có liên quan đến thiết bị phân phối khác, điện áp thử nghiệm phép lấy theo tiêu chuẩn thiết bị có điện áp thử nghiệm nhỏ Hạng mục thử nghiệm cao xoay chiều tần số công nghiệp hạng mục thử sau tiến hành hạng mục kiểm tra đánh giá trước trạng thái cách điện cho thấy khơng có dấu hiệu bất thường hệ thống cách điện thiết bị 10 Việc thử nghiệm cách điện điện áp 1000V (đối với thiết bị hạ 220/380V) tần số cơng nghiệp thay cách đo giá trị điện trở cách điện phút Mêgômet 2500V 11 Trong tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu bàn giao thiết bị điện dùng thuật ngữ đây: - Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp (tần số nguồn): Là trị số hiệu dụng điện áp xoay chiều hình sin tần số 50Hz (tần số nguồn) mà cách điện bên bên ngồi thiết bị điện cần phải trì thời gian phút (hoặc phút) điều kiện thử nghiệm xác định - Thiết bị điện có cách điện bình thường: Thiết bị điện có cách điện bình thường thiết bị đặt trang bị điện chịu tác động điện áp khí với biện pháp chống sét thông thường - Thiết bị điện có cách điện giảm nhẹ: Là thiết bị điện dùng trang bị điện không chịu tác động q điện áp khí phải có biện pháp chống sét đặc biệt để hạn chế biên độ q điện áp khí đến trị số khơng cao biên độ điện áp thử nghiệm tần số nguồn - Các khí cụ điện: Là máy cắt cấp điện áp, cầu dao cách ly, tự cách ly, dao tạo ngắn mạch, cầu chảy, cầu chì tự rơi, thiết bị chống sét, cuộn kháng hạn chế dòng điện điện dung, vật dẫn điện che chắn trọn - Đại lượng đo lường phi tiêu chuẩn: Là đại lượng mà giá trị tuyệt đối khơng qui định hướng dẫn tiêu chuẩn Việc đánh giá trạng thái thiết bị trường hợp tiến hành cách so sánh với số liệu đo lường tương tự loạt thiết bị có đặc tính tốt với kết thử nghiệm khác - Cấp điện áp thiết bị điện: Là điện áp danh định hệ thống điện mà thiết bị điện làm việc Cán bộ, công nhân thử nghiệm điện người trực tiếp sử dụng phương tiện, thiết bị, dụng cụ thử nghiệm để xác định xác đầy đủ tiêu kỹ thuật thiết bị để từ có đánh giá, kết luận chất lượng vận hành thiết bị đảm bảo đưa thiết bị vào làm việc an toàn chắn, định kỳ kiểm tra, thử nghiệm phát sai sót, xuống cấp thiết bị vận hành để có giải pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời Cán bộ, công nhân thử nghiệm điện có nhiệm vụ sau: - Hiểu biết sử dụng xác, thành thạo máy móc, thiết bị, dụng cụ đo trang bị - Nắm vững khối lượng tiêu chuẩn thử nghiệm đối tượng thử nghiệm - Hiểu nắm vững quy trình kỹ thuật an tồn cơng tác thử nghiệm điện quy định an toàn khác liên quan đến thiết bị, đối tượng thử nghiệm - Đảm bảo xác kết thử nghiệm, có kết luận sau đo đạc chịu trách nhiệm số liệu biên bản, kết luận kết thử nghiệm thực Trình tự tổ chức thực cơng tác thí nghiệm thứ Các u cầu để thực cơng tác thí nghiệm thiết bị thứ Yêu cầu người thí nghiệm Cán bộ, công nhân thử nghiệm điện người trực tiếp sử dụng phương tiện, thiết bị, dụng cụ thử nghiệm để xác định xác đầy đủ tiêu kỹ thuật thiết bị để từ có đánh giá, kết luận chất lượng vận hành thiết bị đảm bảo đưa thiết bị vào làm việc an toàn chắn, định kỳ kiểm tra, thử nghiệm phát sai sót, xuống cấp thiết bị vận hành để có giải pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời Để thực cơng tác thí nghiệm hiệu chỉnh cán bộ, công nhân thử nghiệm điện phải người: - Đã huấn luyện, kiểm tra kiến thức quy trình kỹ thuật an tồn cấp thẻ an tồn - Hiểu nắm vững quy trình kỹ thuật an tồn cơng tác thử nghiệm điện quy định an toàn khác liên quan đến thiết bị, đối tượng thử nghiệm - Đã đào tạo, hiểu biết sử dụng xác, thành thạo máy móc, thiết bị, dụng cụ đo chuyên dụng - Nắm vững khối lượng tiêu chuẩn thử nghiệm đối tượng thử nghiệm - Đã đào tạo đạt yêu cầu hướng dẫn phương pháp thí nghiệm thiết bị thứ - Đảm bảo xác kết thử nghiệm, có kết luận sau đo đạc chịu trách nhiệm số liệu biên bản, kết luận kết thử nghiệm thực - Đã kiểm tra sức khoẻ định kỳ hàng năm đủ tiêu chuẩn làm việc theo yêu cầu công việc đơn vị Yêu cầu thiết bị thí nghiệm - Các thiết bị thí nghiệm phải kiểm định, hiệu chuẩn đạt yêu cầu kỹ thuật hiệu lực - Các thiết bị phải có qui trình vận hành cụ thể kèm theo (đối với thiết bị đo chuyên dụng đa tính năng) cấp lãnh đạo đơn vị phê duyệt Yêu cầu hạng mục, tiêu chuẩn phương pháp thí nghiệm - Hạng mục thí nghiệm lựa chọn theo tiêu chí: phù hợp với đối tượng thí nghiệm loại hình thí nghiệm hay định kỳ Cơ sở để lựa chọn hạng mục thí nghiệm: theo quy định Tổng công ty điện lực Việt nam, Công ty điện lực nhà chế tạo Tiêu chuẩn thí nghiệm xác định sau: + Thiết bị cung cấp theo đơn hàng (hợp đồng kinh tế, hồ sơ thầu) thí nghiệm theo tiêu chuẩn nêu phần đặc tính kỹ thuật yêu cầu đơn hàng + Khi thiết bị mua lẻ đơn hàng khơng nêu rõ đặc tính kỹ thuật cần thiết, thiết bị chế tạo theo tiêu chuẩn (có ghi tài liệu kỹ thuật và/hoặc biên xuất xưởng thiết bị) phải thí nghiệm theo u cầu tiêu chuẩn đó, giá trị thí nghiệm phải theo tiêu chuẩn tham khảo theo biên thí nghiệm xuất xưởng nhà chế tạo + Đối với vật tư thiết bị không rõ xuất xứ chế tạo khơng có tài liệu kỹ thuật, biên thí nghiệm xuất xưởng kèm theo người thí nghiệm u cầu khách hàng chấp nhận áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) để thí nghiệm Trường hợp khách hàng chưa chấp nhận thử theo TCVN phải có trao đổi thoả thuận đôi bên để thống hạng mục cụ thể biên Phương pháp thí nghiệm: + Thực theo phương pháp thí nghiệm qui định hướng dẫn thí nghiệm Trong số trường hợp đặc thù số thiết bị đặc biệt, có qui định hướng dẫn cụ thể nhà chế tạo sản phẩm phải tuân thủ theo phương pháp nhà chế tạo đề An toàn thử nghiệm thiết bị điện hệ thống điện Vấn đề an toàn hệ thống điện có liên quan đến ba lĩnh vực: Trước tiên an tồn cho người thí nghiệm, sau an tồn cho tài sản, thiết bị thí nghiệm sau đảm bảo cho thiết bị điện hệ thống an toàn cung cấp điện liên tục tình Tài sản thiết bị hư hỏng sửa chữa thay được, tính mạng người điều thiêng liêng đền bù Để đảm bảo an tồn cho người thí nghiệm cần phải phối hợp hàng loạt yếu tố như: trình độ, tay nghề người thí nghiệm, việc tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp an toàn vận hành sử dụng thiết bị thí nghiệm, ý thức chấp hành qui phạm an tồn làm việc trường, có chương trình thí nghiệm hợp lý hiệu quả, việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân tốt Hướng dẫn chung: Những vấn đề kỹ thuật an toàn nêu sau dùng cho việc tổ chức thí nghiệm thiết bị điện có tính chất hướng dẫn Cần phải nghiêm chỉnh tuân theo qui chuẩn Nhà nước vấn đề an toàn Các qui chuẩn dựa sở sau đây: - Cần hiểu rõ mục đích phương pháp tiến hành công việc - Xem xét cẩn thận nơi làm việc - Đội mũ bảo hộ trang bị áo quần bảo hộ qui chuẩn - Cách ly (cắt điện) thiết bị mạch cần thao tác, thí nghiệm - Khóa nguồn mạch dẫn đến từ thiết bị cần thao tác, thí nghiệm Máy biến áp có tiếng kêu khơng bình thường a- Làm việc điện áp cao tải: phải giảm tải điều chỉnh điện áp giá trị thích hợp b- Bị chập vòng dây ngắn mạch pha c- Phụ tải không đối xứng, cần điều chỉnh lại phụ tải d- Mạch từ ép khơng chặt e- Phóng điện (nhưng chưa bị đánh thủng) cuộn dây đầu dây với vỏ máy Cần xem xét sửa chữa lại cuộn dây f- Đứt mạch nối đất (lõi thép tất chi tiết khác mạch từ MBA nối đất qua nắp vỏ MBA) Có thể xảy phóng điện cuộn dây, gây tiếng kêu lách tách MBA; cần phải phục hồi lại mạch nối đất Cuộn dây bị đánh thủng a- Phóng điện cuộn dây với vỏ, cuộn dây pha Ngồi chất lượng dầu q kém, mức dầu bị hạ thấp, cách điện già cỗi Khi xảy cố cần xem xét mức độ phóng điện phóng điện bề mặt, phóng khoảng cách cuộn dây bị đánh thủng hoàn tồn để có biện pháp xử lý thích hợp b- Cuộn dây bị đứt nguyên nhân: - Chất lượng hàn nối cuộn dây - Ngắn mạch bên bên MBA sinh lực điện từ - Bị hư hỏng dây dẫn nối đầu cuộn dây Khi cuộn dây bị đứt chưa đứt hẳn (tiếp xúc xấu) xảy tình trạng nóng chảy bị đốt cháy phần dây dẫn c- Hư hỏng chuyển nấc phân áp: điều chỉnh điện áp thường hư hỏng phận mặt tiếp xúc, phíp kết cấu cách điện khác Nguyên nhân do: - Cấu tạo: không đảm bảo tiếp xúc tốt, vật liệu cách điện tồi - Lắp đặt: lắp đặt lắp sai hiệu chỉnh điều áp không tốt - Do tác dụng khác, chẳng hạn dòng ngắn mạch Rơle làm việc phát tín hiệu cấp cắt máy a- Báo tín hiệu cấp thường do: Mạch điều khiển tín hiệu làm việc sai (do ẩm làm chập mạch chẳng hạn ) Khắc phục chỗ hư hỏng mạch đóng điện trở lại Mức dầu bình dầu phụ tụt xuống mức tối thiểu, lượng khí chiếm đầy rơle làm tín hiệu cấp tác động Cần phải cắt điện MBA để xác định nguyên nhân làm cho mức dầu giảm thấp (như MBA bị rò rỉ van cắt nhanh bị đóng nên tạo chân không MBA ) khắc phục, sau đổ thêm dầu vào đóng điện trở lại Có khí xuất rơle hơi; cần phải kiểm tra lượng khí Nếu khí khơng cháy xả hết khí rơle đóng điện MBA trở lại (trong trường hợp tín hiệu cấp tác động lần thứ hai phải cắt điện MBA cố gắng tìm nguyên nhân, thường xun có số lượng lớn khí khơng cháy dầu phải lọc lại dầu) Nếu khí cháy cần phải thí nghiệm lại MBA kiểm tra thành phần hóa học khí hòa tan dầu; hư hỏng bên MBA cần phải xử lý hồn chỉnh thí nghiệm đạt yêu cầu cho phép đóng điện MBA trở lại b- Báo tín hiệu cấp cắt điện MBA thường do: Hư hỏng bên ngồi nhìn thấy như: hỏng rơle thủng phao cấp rơle Cần xác định nguyên nhân hư hỏng khắc phục trước cho ý kiến đóng điện trở lại Sự làm việc sai mạch điều khiển bảo vệ Xác định nguyên nhân tác động nhầm khắc phục đóng điện trở lại cho MBA Kiểm tra lượng khí thu rơle hơi, thí nghiệm xác định nguyên nhân xử lý khắc phục giống phần kiểm tra tín hiệu cấp nói Nói chung, có tín hiệu cấp tác động cần phải xác định nguyên nhân thí nghiệm phần thứ, nhị thứ MBA đạt yêu cầu cho phép đưa MBA vào vận hành trở lại Bộ điều áp tải (loại dùng điện trở hạn chế) Cấu tạo Bộ điều áp tải điện trở hạn chế gọi điều áp tải tác động nhanh, dùng thiết bị đổi nối hạn chế dòng điện điện trở đối xứng Cấu tạo điều áp tải điện trở gồm có: điện trở hạn chế dòng điện ( 02 điện trở cho pha) tiếp điểm côngtắctơ Điện trở dùng mạch hạn chế dòng điện vị trí trung gian, vị trí làm việc mắc sun hay hở mạch Điều cho phép tính tốn điện trở theo tải thời gian vài giây bảo đảm việc thực cấu tác động nhanh nhờ truyền động lò xo tác động đóng mở tiếp điểm cơngtắctơ Trong trình Điều áp tải họat động, phát sinh hồ quang đầu cực Công tắc K (contactor); để tránh nhiễm bẩn dầu cách điện máy biến áp, Công tắc K đặt ngăn riêng biệt, cách ly với toàn phần lại máy biến áp Bộ phận chọn nấc bố trí bên ngăn Cơng tắc K (contactor), bao gồm dao lựa chọn thơng thường có dao đảo cực đặt chung thùng dầu máy biến áp Các Điều áp tải thường bố trí bên thùng máy biến áp, treo nắp máy có Bộ điều áp tải lắp đặt bên hông thân Máy biến áp (loại UZ ABB) Bộ Điều áp tải hoạt động nhờ Bộ truyền động mô-tơ lắp bên hông máy, truyền động cho Điều áp tải qua hệ thống trục truyền động bánh côn Thiết bị bảo vệ cho điều áp tải rơ-le áp lực lắp phần đỉnh điều áp rơ-le dòng dầu Đối với rơ-le áp lực có cố điều áp tải, gây nên tượng áp suất buồng điều áp, rơ-le tác động cắt máy cắt, tách máy biến áp khỏi lưới Đối với rơ-le dòng dầu có cố điều áp tải gây nên tượng áp suất buồng điều áp tạo nên dòng dầu chảy mạnh lên bình dầu phụ (bộ dãn nở dầu điều áp) làm cho rơ-le dòng dầu tác động Nếu rơ-le áp lực rơ-le dòng dầu tác động, bắt buộc phải kiểm tra điều áp tải cách thật cẩn thận Mọi hư hỏng, sai sót, phát được, phải sữa chữa, xử lý trước đóng điện trở lại Có kiểu cấu tạo Bộ điều áp tải: - Kiểu chọn nấc tuyến tính: Ở kiểu chọn này, việc chuyển nấc thực đơn giản từ đầu đến đầu cuộn điều chỉnh Dải điện áp điều chỉnh điện áp đặt cuộn dây điều chỉnh (hình 57a) - Kiểu chọn nấc có dao đảo cực: Trong kiểu chọn này, dải điện áp điều chỉnh nhân đôi cách thay đổi đấu nối cực tính cuộn dây điều chỉnh (hình 57b) - Kiểu chọn nấc có cuộn điều chỉnh thô: Trong kiểu chọn này, dãi điện áp điều chỉnh nhân đôi cách thay đổi đấu nối với cuộn dây điều chỉnh thơ (hình 57c) Tài liệu bồi huấn nhân viên Trang 120/131 + K 10 + K 1 a) b) c) Hình 57 Các kiểu nối dây cấu tạo Bộ điều áp tải Nguyên lý làm việc Quá trình làm việc chuyển mạch nấc phân áp điều áp tải tác động nhanh dùng điện trở hạn chế dòng từ nấc phân áp (ví dụ nấc 3) nấc phân áp (ví dụ nấc 4) hình từ 58a đến 58f (ở chu trình làm việc cơng tắc tơ từ nhánh tiếp điểm 31-nhánh lẻ nhánh tiếp điểm 32-nhánh chẵn) Ở hình 58 ta vẽ sơ đồ pha (pha A) điều áp tải dùng điện trở hạn chế dòng điện 1) Ở vị trí làm việc nấc phân áp (nấc lẻ), dao lựa chọn lẻ И1 tiếp vào nấc 3, tiếp điểm cơng tắc tơ phía lẻ K1, K3 đóng, tiếp điểm cơng tắc tơ phía chẵn mở (Cơngtắctơ gồm nhánh tay đòn: nhánh lẻ có tiếp điểm K1, K3; nhánh chẵn có tiếp điểm K2, K4; chúng hoạt động nhờ lò xo tác động nhanh) Dòng điện phụ tải Ipt chạy theo hướng từ A qua nấc - dao lựa chọn И1 - tiếp điểm K3 đầu X - Xem hình 58a Tài liệu bồi huấn nhân viên Trang 121/131 X K3 R R 32 X + K + n K4 R 32X A Ip t/2 K2 K3 R K4 31X 32X 2 6 + + n n - 58c X A K1 K K3 A K1 K4 R Ip 32X 1X - 58d X t 1 R Ip t/2 R - K1 1 X A K3 58b X Ip t 1X - K1 2 n 58a R K4 R 32X Ip t 31X 1 K2 Ip t 31X A K K R X A K2 K3 R Ip t 31X K4 R 32X 2 + n 58e Tài liệu bồi huấn nhân viên + n - 58f Trang 122/131 2) Khi chuyển mạch từ nấc sang nấc 4, trình chuyển mạch bắt đầu việc dao lựa chọn chẵn И2 tách khỏi nấc cũ để chuyển đến tiếp vào nấc phân áp (xem hình 58b) tình trạng tiếp điểm cơngtắctơ nhánh chẵn hở mạch Dòng phụ tải Ipt chạy theo mạch cũ 3) Sau dao lựa chọn И2 tiếp vào nấc tiếp điểm cơngtắctơ K3 mở (hình 58c) tồn dòng phụ tải Ipt chạy qua R1 K1 4) Ở bước 4, tiếp điểm côngtắctơ nhánh chẵn K2 đóng lại (xem hình 58d) Bây dòng điện phụ tải chạy qua điện trở R1, R2 tiếp điểm K1, K2 chia hai điện trở R1, R2 Ngoài mạch vòng kín từ nấc qua И1 R1 - K1 - K2 - R2 - И2 - có dòng điện tuần hồn Ith = Uct / (R1+R2) với Uct điện áp nấc phân áp MBA Như dòng qua điện trở R1, R2 thực tế tổng hình học nửa dòng phụ tải (Ipt/2) dòng tuần hồn Ith 5) Tiếp điểm K1 mở cắt dòng điện tổng hình học nửa dòng tải dòng tuần hồn, tồn dòng tải chạy qua R2 cơngtắctơ nhánh chẵn K2 (Xem hình 58e) 6) Cuối cùng, tiếp điểm K4 đóng lại (Xem hình 58f) nối tắt R2 để dòng phụ tải chạy qua tiếp điểm K4 Tiếp điểm côngtắctơ nhánh chẵn đưa vào làm việc thay cho nhánh lẻ trước trình chuyển mạch kết thúc, Máy biến áp làm việc nấc phân áp Máy biến điện áp kiểu tụ Cấu tạo Sơ đồ đấu dây chung máy biến điện áp kiểu tụ: Hình 59 Tuy nhiên tùy theo loại mà có sơ đồ đấu dây chi tiết hơn, Ví dụ: bên sơ đồ máy biến điện áp kiểu tụ kiểu CPA hãng ABB Phần điện từ: Máy biến áp trung gian với cuộn kháng bù Cuộn dây sơ cấp máy biến áp trung gian Cuộn kháng bù Các cuộn dây điều chỉnh Các cuộn dây thứ cấp Mạch giảm cộng hưởng sắt từ Hình 60 Máy cắt điện cao áp Khái niệm chung Máy cắt cao áp cấu đóng mở khí có khả đóng, dẫn liên tục cắt dòng điện điều kiện bình thường thời gian giới hạn xảy điều kiện bất thường mạch, ví dụ ngắn mạch Máy cắt sử dụng để đóng mở đường dây không, nhánh cáp, máy biến áp, cuộn kháng điện tụ điện Chúng sử dụng cho góp đường vòng trạm nhiều góp Ngoài máy cắt thiết kế đặt biệt dùng cho nhiệm vụ đặt biệt Cấu trúc máy cắt cao áp gồm phận sau: cấu tác động, sứ cách điện, buồng ngắt, tụ điện, điện trở Máy cắt cao áp chế tạo theo nguyên lý muđun Số lượng buồng ngắt tăng theo điện áp khả cắt Phân loại máy cắt cao áp Hiện hệ thống điện lắp đặt nhiều loại máy cắt, với nhiều hãng chế tạo khác Để dể theo dõi quản lý phân loại máy cắt sau Máy cắt dầu Máy cắt dùng dầu để cách điện dập hồ quang Mỗi pha có hay nhiều khoảng cắt (hiện tối đa có khoảng cắt) Ở buồng dập hồ quang có nắp van an tồn Đối với máy cắt điện áp cao áp loại dầu cách điện tăng cường trụ cực khí Nitơ với áp lực cao Đối với máy cắt nhiều dầu, có sứ đầu vào pha nằm thùng dầu riêng rẽ sứ đầu vào có gắn kèm theo máy biến dòng kiểu lồng Phía sơ cấp dẫn điện máy cắt Các đầu nhị thứ máy biến dòng đưa ngồi Máy cắt khí SF6 Máy cắt khí SF6 loại máy cắt dùng khí để cách điện dập hồ quang Khả cách điện dập hồ quang máy cắt phụ thuộc vào mật độ khí SF6 trụ cực Mỗi pha có hay nhiều khoảng cắt (hiện tối đa có khoảng cắt) Các đầu nạp khí SF6 lắp đồng hồ áp lực máy cắt có van chiều để thuận tiện cho việc kiểm tra mà khơng làm khí SF6 Dập hồ quang theo nguyên lý tự điều chỉnh áp lực thổi Áp lực buồng thổi nhiệt độ hồ quang chuyển động tương đối xi lanh pit tơng tạo thành Khí SF6 khơng bị q trình dập hồ quang Mỗi buồng dập hồ quang dùng cho cặp tiếp điểm, có lọc để hấp thụ ẩm sản phẩm khí SF6 bị hồ quang phân tích Nắp buồng dập có gắn với đĩa an tồn vít đứt (gãy) áp lực nhà chế tạo qui định để giải phóng áp lực cao buồng dập Máy cắt có tiếp điểm báo tín hiệu khóa máy cắt áp lực khí SF6 thấp Tùy loại máy cắt mà pha có truyền động chung hay truyền động cho pha Với loại máy cắt pha có truyền động riêng có khả tác động pha có cố thoáng qua pha Máy cắt chân không Máy cắt chân không đặc biệt thuận lợi để sử dụng mạng lưới mà có tần số đóng cắt cao phạm vi dòng làm việc lường trước Loại máy cắt chân khơng thích hợp cho việc tự động đóng lập lại, có độ tin cậy cao tuổi thọ lâu dài Không phải bảo dưỡng buồng chân không Tuổi thọ buồng cắt chân khơng xác định giới hạn dòng tổng nhà chế tạo thiết kế Máy cắt chân tiếp điểm đặt buồng chân khơng (áp lực buồng chân khơng khoảng 10-11bar) tạo nên hành trình tiếp điểm ngắn hồi phục độ bền cách điện nhanh Hồ quang bị dập tắt với giá trị zerơ tự nhiên dòng điện Thời gian phóng hồ quang ngắn điều có lợi cho tuổi thọ tiếp điểm (ít ăn mòn tiếp điểm điện áp hồ quang tương đối nhỏ) Máy cắt khơng khí Máy cắt thổi khơng khí sử dụng khơng khí nén làm môi trường dập tắt hồ quang, cách điện Khi tiếp điểm rời nhau, khơng khí thổi qua tiếp điểm dạng lỗ, dập tắt hồ quang thiết lập khe hở cách điện Loại máy cắt khơng khí có truyền động khí nén truyền động điện từ Với truyền động khí nén phải có hệ thống phân phối khí nén đến pha máy cắt bình chứa khí nén tích đủ lớn, đồng thời phải có tiếp điểm áp lực khí để khống chế hoạt động máy cắt áp lực khí khơng đủ Chống sét van Khái niệm chung Chống sét van thiết bị dùng để hạn chế loại điện áp xảy lưới điện nhằm bảo vệ cho cách điện thiết bị điện Các loại điện áp xuất tạm thời nhiều nguyên nhân gây điện áp sét đánh, cố chạm đất, thao tác chuyển đổi phương thức vận hành nội lưới điện Nhiệm vụ chống sét giảm trị số điện áp đặt cách điện thiết bị hết điện áp phải nhanh chóng dập tắt hồ quang dòng điện xoay chiều, phục hồi trạng thái làm việc bình thường Theo trình độ phát triển cơng nghệ đến lưới điện có loại chống sét van: - Chống sét van SiC có khe hở - Chống sét van SiC có khe hở kèm điện trở - Chống sét van ZnO khơng khe hở - Chống sét van ZnO có khe hở Cấu tạo nguyên lý làm việc chống sét SiC ZnO Chống sét SiC Chống sét van SiC có khe hở dùng tổ hợp khe hở phóng điện để xác định điện áp phóng mắc nối tiếp với phần tử van để dập tắt dòng điện Cả khe hở phần tử van bao bọc kín vỏ sứ Khe hở cho phép chống sét giải trừ dòng điện tần số cơng nghiệp theo sau để phần tử SiC khỏi bị đốt nóng hư hỏng Trong trình vận hành khe hở chịu toàn điện áp vận hành pha đất, chức khe hở khơng để xảy phóng điện điện áp vận hành bình thường, phóng điện điện áp thiết kế để dẫn dòng điện qua phần tử SiC phục hồi trở lại trạng thái bình thường Phần tử van điện trở phi tuyến chế tạo từ bột cacbôrun (SiC), mặt -5 ngồi hạt cacbơrun có màng mỏng SiO2 dày khoảng 10 cm, điện trở suất thân -2 hạt cacbôrun bé khoảng 10 Ω.m ổn định điện trở màng mỏng phụ thuộc vào cường độ điện trường Khi cường độ điện trường bé điện trở suất màng mỏng khoảng 10 ÷ 10 Ω.m điện trường tăng cao giảm nhanh điện trở tổng giảm tới mức điện trở hạt cacbơrun Tổ hợp khe hở phóng điện Các phần tử SiC Hình 61 Mơ tả cấu trúc chống sét van SiC có khe hở Để điện áp phục hồi chống sét phân bố khe hở, sau người ta mắc thêm điện trở song song với khe hở phân bố điện áp xoay chiều khe hở đặn yếu tố bên vỏ bọc môi trường, độ ẩm tác động đến vỏ bọc chống sét làm điện áp phóng điện khơng trị số thiết kế Từ hình thành loại chống sét van loại chống sét van SiC có khe hở kèm điện trở nêu Tổ hợp khe hở phóng điện Điện trở ghép song song Khe hở phóng điện Các phần tử SiC Hình 62 Mơ tả cấu trúc chống sét van SiC có khe hở kèm điện trở Chống sét ZnO Chống sét van ZnO không khe hở dùng phần tử van oxit kim loại có tính chất phi tuyến cao để tản dòng điện sét, phần tử bao bọc vỏ bọc kín Phần tử van chế tạo từ nhiều kim loại chủ yếu oxit kẽm (khoảng 90%) lượng nhỏ các oxit kim loại khác gọi phụ gia như: cobalt, oxit măng gang, bismuth, vv Đặc tính phụ thuộc nhiều vào cơng nghệ chế tạo Đặc điểm phần tử van tính phi tuyến cực mạnh nên điện áp làm việc dòng rò có trị số bé cho phép nối thẳng vào lưới điện không cần khe hở Khi điện áp kết thúc khơng có dòng điện tần số cơng nghiệp theo sau có khả hấp thụ lượng lớn để sau tản dòng điện sét không làm suy giảm phẩm chất chúng Các phần tử ZnO Hình 63 mơ ta cấu trúc chống sét van ZnO không khe hở Để tăng khả chịu đựng áp tạm thời so với chống sét ZnO không khe hở người ta phối hợp công nghệ chống sét SiC chống sét ZnO không khe hở để chế tạo loại chống sét chống sét ZnO có khe hở Đối với chống sét loại số phần tử ZnO giảm thay vào tổ hợp khe hở kèm điện trở Tài liệu tham khảo Qui trình thí nghiệm thiết bị điện sau: Máy biến áp Kháng điện Máy phát điện, động điện Máy biến điện áp (kiểu tụ, kiểu cảm ứng) Máy biến dòng điện Máy cắt Dao cách ly, dao cắt phụ tải Cầu chì (cầu chì tự rơi, cầu chì ống) Chống sét 10 Cáp lực 11 Tụ điện 12 Sứ cách điện (sứ chuỗi, sứ đứng, sứ xuyên) 13 Thanh 14 Tiếp địa Qui trình sử dụng, sơ đồ nguyên lý làm việc thiết bị thí nghiệm sau: Các loại đồng hồ đo đại lượng điện Cầu đo điện trở cách điện Cầu đo điện trở tiếp xúc Cầu đo điện trở chiều Cầu đo điện dung Cầu đo điện trở tiếp địa Hợp V-A Cầu đo tỷ số biến: TR-800, ATRT-03, TTR, T2000H Hợp đo từ hóa TI: CTER-91, EZCT-1200, EZCT-2000 10 Cầu đo tangδ: BIDDLE, DELTA-2000, DOBLE M4000 11 Máy chụp sóng: EGIL, SA-100, TM-1600 12 Máy đo hàm lượng ẩm khí 303B 13 Máy thử dầu AИM-90 14 Hợp thử cao thế: AИD-70, PGK-70 Tài liệu bồi huấn nhân viên Trang 130/131 15 Xe cơng trình Phần mềm điều khiển thiết bị thí nghiệm sau: EZCT ATRT-03 CABA M4000 Tài liệu bồi huấn nhân viên Trang 131/131
- Xem thêm -

Xem thêm: Tai lieu thi nghiem dien cao the, Tai lieu thi nghiem dien cao the

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay