Định mức tín nhiệm công ty tại sở giao dịch i ngân hàng công thương việt nam

61 8 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 04:12

Hoạt động tín dụng của Ngân Hàng là hoạt động tài trợ của ngân hàng cho khách hàng (còn được gọi là tín dụng ngân hàng), bao gồm hoạt động cho vay, cho thuê tài chính, chiết khấu, bảo lãnh và một số hoạt động khác do Ngân hàng Nhà nước quy định. Tín dụng là hoạt động lớn nhất song rủi ro cao nhất cho ngân hàng. Khi tiến hành một hoạt động tín dụng, ngân hàng sẽ thu được lãi (lợi nhuận) từ hoạt động đó, lãi chính là phí mà khách hàng phải trả cho ngân hàng để được sử dụng khoản tín dụng mà ngân hàng tài trợ. Tuy nhiên, ngân hàng cũng phải đối mặt với rủi ro có thể khách hàng không trả, hoặc không trả đúng hạn, hoặc không trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng. Rủi ro này có rất nhiều nguyên nhân, đều có thể gây ra tổn thất, làm giảm thu nhập của ngân hàng. Có nhiều khoản tài trợ mà tổn thất có thể chiếm phần lớn vốn của chủ, đẩy ngân hàng đến phá sản. Vì thế, quản lý và đánh giá rủi ro vỡ nợ được đặt ra như một vấn đề trọng tâm trong hoạt động tín dụng của ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các nhà đầu tư. Việc ước lượng chính xác rủi ro vỡ nợ của khách hàng vay hoặc danh mục đầu tư có ý nghĩa rất lớn đối với các nhà đầu tư, mỗi tổ chức ngân hàng và hệ thống tài chính. Rủi ro vỡ nợ được ước lượng chính xác không chỉ có ý nghĩa cho việc định giá đúng cho các khoản vay của mỗi doanh nghiệp và góp phần tăng tính thanh khoản, ngăn ngừa những khủng hoảng tài chính có thể xảy ra trong tương lai. Xếp hạng tín dụng được xây dựng dựa trên việc chấm điểm tín nhiệm (định mức tín nhiệm) chính là căn cứ để cấp tín dụng, để “ phân biệt đối xử ” về lãi suất cho vay, để đầu tư vào một công ty hay quốc gia, để thiết lập các quan hệ làm ăn…Có nhiều cách để xây dựng và cho điểm chỉ số XHTN, mỗi một tổ chức tín nhiệm có một cách riêng. Sở giao dịch I Ngân hàng Công Thương Việt Nam (SGD I) hiện nay cũng đang sử dụng một hệ thống chấm điểm tín nhiệm riêng đối với các tổ chức xin cấp tín dụng tại chi nhánh. LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động tín dụng Ngân Hàng hoạt động tài trợ ngân hàng cho khách hàng (còn gọi tín dụng ngân hàng), bao gồm hoạt động cho vay, cho thuê tài chính, chiết khấu, bảo lãnh số hoạt động khác Ngân hàng Nhà nước quy định Tín dụng hoạt động lớn song rủi ro cao cho ngân hàng Khi tiến hành hoạt động tín dụng, ngân hàng thu lãi (lợi nhuận) từ hoạt động đó, lãi phí mà khách hàng phải trả cho ngân hàng để sử dụng khoản tín dụng mà ngân hàng tài trợ Tuy nhiên, ngân hàng phải đối mặt với rủi ro khách hàng không trả, không trả hạn, không trả đầy đủ gốc lẫn lãi cho ngân hàng Rủi ro có nhiều nguyên nhân, gây tổn thất, làm giảm thu nhập ngân hàng Có nhiều khoản tài trợ mà tổn thất chiếm phần lớn vốn chủ, đẩy ngân hàng đến phá sản Vì thế, quản lý đánh giá rủi ro vỡ nợ đặt vấn đề trọng tâm hoạt động tín dụng ngân hàng, tổ chức tín dụng nhà đầu tư Việc ước lượng xác rủi ro vỡ nợ khách hàng vay danh mục đầu tư có ý nghĩa lớn nhà đầu tư, tổ chức ngân hàng hệ thống tài Rủi ro vỡ nợ ước lượng xác khơng có ý nghĩa cho việc định giá cho khoản vay doanh nghiệp góp phần tăng tính khoản, ngăn ngừa khủng hoảng tài xảy tương lai Xếp hạng tín dụng xây dựng dựa việc chấm điểm tín nhiệm (định mức tín nhiệm) để cấp tín dụng, để “ phân biệt đối xử ” lãi suất cho vay, để đầu tư vào công ty hay quốc gia, để thiết lập quan hệ làm ăn… Có nhiều cách để xây dựng cho điểm số XHTN, tổ chức tín nhiệm có cách riêng Sở giao dịch I Ngân hàng Công Thương Việt Nam (SGD I) sử dụng hệ thống chấm điểm tín nhiệm riêng tổ chức xin cấp tín dụng chi nhánh Trong trình học tập trường kết hợp với thời gian thực tập Sở giao dịch I Ngân Hàng Công Thương Việt Nam định hướng thầy Ngô Văn Thứ, em xin đưa để tài : “ Định mức tín nhiệm cơng ty sở giao dịch i ngân hàng công thương việt nam” , để tài em xin nêu số ý kiến nhỏ phương pháp định mức tín nhiệm cơng ty phương pháp sử dụng Mơ hình định giá tài sản tài (CAPM) dựa số liệu có từ SGD I Ngân Hàng Công Thương Việt Nam Em xin chân thành cám ơn Ban giám đốc Ngân hàng tập thể cán bộ, nhân viên toàn Ngân hàng đặc biệt cám ơn cán bộ, chuyên viên Phòng quản lý rủi ro tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập, để em tìm hiểu sâu nghiệp vụ Ngân hàng Em xin vô biết ơn thầy Ngô Văn Thứ - khoa Tốn Kinh Tế hướng dẫn tận tình để giúp em hoàn thành chuyên đề này! CHƯƠNG I LÝ THUYẾT VỀ ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM CƠNG TY I Định mức tín nhiệm cơng ty Khái niệm Định mức tín nhiệm cơng ty Định mức tín nhiệm thuật ngữ bắt nguồn từ thuật ngữ tiếng Anh – Credit Rating (Credit – tín nhiệm; Rating – định mức, xếp hạng) Thuật ngữ John Moody đưa công bố vào năm 1909 cẩm nang chứng khoán đường sắt, ơng phân tích, nghiến cứu cơng bố Bảng định mức tín nhiệm cho 1.500 loại trái phiếu 250 công ty theo hệ thống ký hiệu đơn giản dễ hiểu, với chữ ABC xắp xếp từ Aaa đến C Chính ký hiệu sau trở thành chuẩn mực quốc tế Sau ơng tiếp tục nghiên cứu đưa Bảng định mức tín nhiệm trái phiếu cho tất nhà phát hành Cùng với phát triển đa dạng thị trường chứng khoán, nhiều cách hiểu khác định mức tín nhiệm xuất Theo Bohn- john công ty Moody’s “ Định mức tín nhiệm định mức khả nhà phát hành tốn hạn gốc lãi loại chứng khốn nợ suốt thời gian tồn nó” Theo cơng ty chứng khốn Merrill Lynch, định mức tín nhiệm Định mức thời công ty định mức tín nhiệm chất lượng tín dụng nhà phát hành chứng khoán nợ, khoản nợ định Nói cách khác, định mức thời chất lượng tín dụng xem xét hoàn cảnh hướng tương lai, phản ánh sẵn sàng khả nhà phát hành toán gốc lãi hạn Như vậy: Định mức tín nhiệm định mức thời mức độ sẵn sàng khả trả (gốc lãi) chứng khoán nợ nhà phát hành suốt thời gian tồn chứng khốn Định mức tín nhiệm tổng hợp tất rủi ro toán gốc, lãi khoản nợ tương lai nhà phát hành Định mức tín nhiệm cơng ty xem thước đo vị công ty thị trường vốn Đối tượng ĐMTN doanh nghiệp, cá nhân tổ chức đến vay vốn Ngân Hàng Mục đích vai trò Định mức tín nhiệm NHTM loại hình doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa đặc biệt, tiền tệ Một hoạt động đặc thù ngân hàng huy động tiền gửi cá nhân, tổ chức sử dụng số tiền để cấp tín dụng cho người có nhu cầu vốn, nhằm mục đích thu lợi nhuận Là trung gian tài chính, NHTM phải đối mặt với nhiều rủi ro phương diện huy động vốn sử dụng vốn Với hoạt động huy động vốn, người gửi tiền đóng vai trò chủ nợ (chủ nợ thứ nhất) NHTM nợ Với hoạt động cấp tín dụng, NHTM lại đóng vai trò chủ nợ (chủ nợ thứ hai) khách hàng nhận tín dụng trở thành nợ ngân hàng Tuy nhiên, quyền chủ nợ thứ thứ hai lại khác Chủ nợ thứ nhất, người gửi tiền vào ngân hàng, có quyền hưởng lãi từ khoản tiền gửi vào ngân hàng mà không phụ thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời rút vốn lúc họ muốn dù chưa đến hạn, NHTM thu họ số tiền gọi lãi phạt rút vốn trước hạn mà từ chối việc trả lại vốn cho khách hàng Còn chủ nợ thứ hai, NHTM, có quyền thu lãi từ hoạt động cho vay tín dụng song lại thu hồi vốn trước kết thúc hợp đồng tín dụng khách hàng khơng vi phạm hợp đồng Điều đòi hỏi ngân hàng phải có dự trữ bắt buộc, dự trữ vượt (nếu thấy cần thiết) đặc biệt phải tìm cách đạt hiệu tối đa sử dụng vốn Nếu việc cấp tín dụng khơng hiệu khiến ngân hàng không thu gốc, lãi đầy đủ, hạn chí vốn nhanh chóng đẩy ngân hàng tới chỗ khả toán cho nhu cầu rút vốn người gửi tiền Như thế, rủi ro tín dụng dễ dàng dẫn đến rủi ro khoản cho ngân hàng Rủi ro tín dụng khả khách hàng không trả không trả hạn không trả đầy đủ gốc lãi cho ngân hàng Rủi ro tín dụng gắn liền với hoạt động quan trọng nhất, có quy mơ lớn NHTM tín dụng Khi tiến hành hoạt động tài trợ cụ thể, ngân hàng phân tích yếu tố người vay theo lý thuyết, ngân hàng định tài trợ thấy rủi ro tín dụng khơng xảy Tuy nhiên thực tế, rủi ro tín dụng khơng thể tránh khỏi, đề phòng, hạn chế mà khơng thể loại trừ Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, nguyên nhân thường chia thành nhóm sau: +Những nguyên nhân bất khả kháng: nguyên nhân khách quan khơng thể tránh khỏi khó tránh khỏi, vượt khả kiểm soát người vay lẫn ngân hàng thiên tai, chiến tranh, biến cố kinh tế, trị, xã hội…những nguyên nhân song lại thường tác động nặng nề tới người vay, làm suy giảm khả toán gốc lãi cho ngân hàng +Nguyên nhân thuộc chủ quan người vay: nguyên nhân liên quan đến trình độ yếu người vay triển khai phương án sử dụng vốn thực tế; đến đạo đức người vay cố ý lừa đảo ngân hàng, sử dụng tiền vay sai mục đích vào phương án chứa đầy rủi ro với kỳ vọng thu lợi nhuận cao hay cố tính chây ì khơng chịu trả nợ cho ngân hàng hòng quịt nợ đơn giản chiếm dụng vốn Đây nhóm nguyên nhân phổ biến dẫn đến rủi ro tín dụng +Nguyên nhân thuộc ngân hàng: Là nguyên nhân liên quan trực tiếp đến trình độ nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp nhân viên ngân hàng mà chủ yếu cán tín dụng Một cán tín dụng trình độ thấp, khơng am hiểu khách hàng, ngành nghề kinh doanh họ, mơi trường họ sống làm việc hay nói cách khác đưa đánh giá xác khách hàng, phương án sử dụng tiền vay dự báo trước vấn đề có liên quan rủi ro tín dụng dễ dàng xảy Khơng thế, cán tín dụng giỏi tiếp tay cho khách hàng để lừa đảo ngân hàng không thắng cám dỗ tiền bạc, không giữ vững đạo đức Nhóm ngun nhân thường kết hợp với nguyên nhân thứ hai, gây nên tổn thất cho ngân hàng Như nói, ngân hàng rủi ro tín dụng ln thường trực lại diễn biến phức tạp khó phòng tránh Bởi vậy, để đạt hiệu hoạt động cấp tín dụng, NHTM phải thực quy trình phân tích tín dụng chặt chẽ với bước phân tích tỉ mỉ mặt tài chính, phi tài khách hàng thơng qua hệ thống chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng Kết trình cho cán tín dụng thấy hạng tín dụng doanh nghiệp tối ưu, loại ưu, tốt, khá, trung bình hay yếu Trên sở đó, cán tín dụng so sánh hạng doanh nghiệp đạt với mức phân hạng ngân hàng vị trí nào, có đủ điều kiện vay hay khơng, đặc biệt cán so sánh hạng hai doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để lựa chọn khách hàng tốt trường hợp nguồn tín dụng hạn chế Khơng thế, thơng qua hạng tín dụng doanh nghiệp, cán có sách tín dụng cụ thể phù hợp để giám sát kiểm tra vay Mặt khác, hệ thông chấm điểm tiêu chuẩn hóa tự động hóa cho phép giảm bớt thời gian chi phí cho vay, tạo điều kiện cho ngân hàng mở rộng vốn vay khách hàng sở an toàn Đặc biệt cho phép giảm nhân ngân hàng để tập trung nhiều vào khoản vay khó, kết chấm điểm tín dụng giúp cho việc cho vay ngân hàng hướng vào khách hạng có chất lượng Đó ưu điểm vượt trội phương pháp định mức tín nhiệm so với phương pháp thẩm định tín dụng trước Vì mà định mức tín nhiệm có mục đích vai trò quan trọng ngân hàng 2.1 Mục đích: Mục đích ĐMTN đưa nhận xét đánh giá tình hình hoạt động, khả sinh lời, khả toán tương lai doanh nghiệp nhằm hỗ trợ ngân hàng cho vay việc: - Ra định cấp tín dụng: Cho vay hay khơng cho vay, xác định hạn mức tín dụng khách hàng, số tiền cho vay/ bảo lãnh, thời hạn, mức lãi suất/ phí, biện pháp bảo đảm cho khoản tín dụng - Giám sát đánh giá khách hàng tín dụng khoản tín dụng dư nợ, giúp ngân hàng ngăn ngừa rủi ro tín dụng xảy ra, sở đó, thực trích lập dự phòng rủi ro xác khách hàng khơng hồn trả nợ hạn Xét góc độ quản lý tồn danh mục tín dụng, hệ thống ĐMTN nhằm mục đích: - Phát triển chiến lược Marketing nhằm hướng tới khách hàng có rủi ro - Ước lượng mức vốn cho vay khơng thu hồi để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 2.2 Vai trò: - Đối với Doanh nghiệp: Các Ngân hàng thương mại với tư cách người cho vay, đánh giá tổng quan tình hình kinh doanh khách hàng Với doanh nghiệp có xếp hạng cao, đánh giá rủi ro thấp cho vay với điều kiện ưu đãi hạn mức tín dụng, lãi suất cho vay… Ngược lại với doanh nghiệp có thứ hạng thấp, tức rủi ro khả tốn cao ngân hàng thận trọng việc xem xét cho vay từ chối tài trợ thấy rủi ro lớn Do mục tiêu Ngân hàng cho vay lợi nhuận, song họ quan tâm đến rủi ro có khả bị vốn, nên họ sẵn sàng đầu tư vào cơng cụ có lợi nhn thấp biết khả trả nợ chắn Các Ngân hàng thương mại với tư cách người vay, dựa vào ĐMTN để tiếp xúc với nguồn vốn cách dễ dàng hơn, nâng cao uy tín mình, củng cố xây dựng thương hiệu Đặc biệt, với ngân hàng có cổ phiếu niêm yết thị trường, ĐMTN giúp họ mở rộng thị trường Việc mở rộng thị trường Ngân hàng giúp họ tham gia vào nhiều thị trường vốn khác nhau, nhiều thị trường đòi hỏi Nhà phát hành phải Định mức tín nhiệm trước phát hành chứng khốn thị trường này, chí Định mức tín nhiệm phải đạt mức độ tối thiểu định Định mức tín nhiệm giúp cho Ngân hàng mở rộng Nhà đầu tư tiềm năng, vấn đề quan trọng Ngân hàng phát hành, Định mức tín nhiệm bảo vệ Nhà đầu tư thông qua việc đánh giá khả toán gốc lãi Nhà phát hành định, đợt phát hành có cơng bố định mức tín nhiệm kích thích Nhà đầu tư tham gia mạnh mẽ Đặc biệt với Nhà phát hành lần đầu phát hành cơng chúng Thơng qua Định mức tín nhiệm, Ngân hàng phát hành trì thị trường huy động vốn hoàn cảnh, trường hợp thị trường có nhiều biến động bất lợi việc huy động vốn, Ngân hàng có Định mức tín nhiệm cao n tâm tham gia Nhà đầu tư vào đợt phát hành - Đối với Nhà đầu tư: Trước định đầu tư vào doanh nghiệp, nhà đầu tư phải nghiên cứu, xem xét tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp khứ dựa tư liệu thu thập để từ dự đốn tình hình hoạt động doanh nghiệp, khả thu hồi gốc, lãi thời gian tới Đó cơng việc cơng tác định mức tín nhiệm, nhà đầu tư sử dụng kết cơng tác chấm điểm tín dụng mà khơng cần phải tốn thời gian thu thập, xử lý thông tin để đánh giá doanh nghiệp, không bỏ lỡ hội đầu tư Đó lại tiêu rõ ràng, đơn giản dễ hiểu để xem xét định đầu tư Vì với tài liệu liên quan đến tình trạng tương lai nhà phát hành chi tiết, phức tạp, nhà đầu tư bình thường khơng thể tổng hợp, phân tích để xác định cách xác khả trả nợ nhà phát hànhkhả thu hồi vốn đầu tư Đó nhân tố quan trọng việc Định mức mối quan hệ rủi ro lợi nhuận thu Và cơng cụ quản lý danh mục đầu tư Như biết, nhà đầu tư mua chứng khốn với mục đích thu lời từ hai nguồn bao gồm: Lãi cố định trái phiếu cổ tức cổ phiếu, lời vốn từ chênh lệch giá Ngoài thi cơng cụ Định mức số rủi ro có liên quan Định mức tín nhiệm chủ yếu sử dụng cho loại chứng khoán nợ, song Định mức tín nhiệm có tác dụng việc định mức rủi ro ngân hàng tổ chức trung gian tài khác Các ngân hàng tổ chức trung gian tài với tư cách nhà đầu tư sử dụng Định mức tín nhiệm làm tiêu chuẩn quan trọng định cho vay, tài trợ dự án… - Đối với trung gian tài chính: Các trung gian tài chuyên thực việc bảo lãnh giao dịch chứng khốn Ngân hàng, cơng ty chứng khốn, cơng ty đầu tư.Do có mối quan hệ tốn, tín dụng với doanh nghiệp, tổ chức tín dụng quan tâm đến công tác Định mức tín nhiệm kết q trình sở cho trung gian tài đưa định liên quan đến việc cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp Các trung gian tài khơng thể định cho vay khơng nắm rõ thông tin doanh nghiệp, đặc biệt thông tin liên quan đến khả trả nợ khách hàng Định mức tín nhiệm đóng vai trò quan trọng hoạt động trung gian tài việc tránh rủi ro tăng thu nhập cho công ty Nhà bảo lãnh vào Định mức tín nhiệm nhà phát hành để dự đốn khả mua nhà đầu tư, khả tăng giá giảm giá công cụ chuẩn bị phát hành, từ xác định giá phù hợp nhằm đảm bảo hiệu hoạt động kinh doanh Đồng thời, trung gian tài dựa vào thay đổi mức tín nhiệm Nhà phát hành để dự đoán nhu cầu chứng khoán Nhà phát hành thị trường để thực dịch vụ tư vấn đầu tư cho khách hàng Chẳng hạn Nhà đầu tư khơng thích rủi ro họ có lời khun nên mua cơng cụ có mức tín nhiệm cao ngược lại Khi mức tín nhiệm Nhà phát hành bị đánh giảm, người đầu tư nhận lời khuyên nên bán trái phiếu Nhà phát hành tăng, Nhà đầu tư nhận lời khuyên nên nắm giữ số trái phiếu thêm thời gian để chờ đợi giá chứng khoán tăng - Đối với quan quản lý thị trường vốn: Hoạt động Định mức tín nhiệm hình thành phát triển cách tự phát sở nhu cầu thị trường Khi công ty định mức tín nhiệm cơng bố mức tín nhiệm cho nhà phát hành, việc có sử dụng hay khơng hệ thống Định mức tín nhiệm hồn tồn lòng tin Nhà đầu tư Tuy nhiên, việc phát triển mạnh mẽ Định mức tín nhiệm, thập kỷ gần ngày khẳng định vị trí, vai trò cần thiết Định mức tín nhiệm việc phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khốn cách an tồn có hiệu Hệ thống tín nhiệm ngày tín nhiệm Nhà đầu tư thành viên tham gia thị trường chứng khoán, họ sử dụng Định mức tín nhiệm ngày nhiều Chính vậy, quan quản lý thị trường bắt đầu sử dụng Định mức tín nhiệm làm công cụ để quản lý Mục tiêu quan quản lý đảm bảo tính ổn định thị trường Thơng qua Định mức tín nhiệm, quan đảm nhiệm chức quản lý sử dụng ĐMTN làm tiêu chí để xem xét tính lành mạnh tình hình kinh doanh doanh nghiệp, dự báo trước xu hướng thị trường, xem xét, cho phép phát hành chứng khoán, quy định cơng cụ chứng khốn phép đầu tư tổ chức trung gian tài đặc biệt Ngân hàng, Công ty bảo hiểm Đồng thời thấy sai phạm để kịp thời điều chỉnh có biện pháp xử lý, giảm thiểu tính bất ổn thị trường, điều giúp ngăn chặn hạn chế hậu tiêu cực doanh nghiệp làm ăn hiệu gây nên đinh sai lầm chủ thể liên quan khác Các quan quản lý thị trường bắt đầu sử dụng Định mức tín nhiệm làm tiêu chuẩn kiểm tra lành mạnh tài cơng ty, tiêu chí để xem xét cho phép phát hành chứng khốn, quy định cơng cụ chứng khốn phép đầu tư tổ chức trung gian tài đặc biệt Ngân hàng, Cơng ty bảo hiểm Nguyên tắc định mức tín nhiệm Trong trình chấm điểm tín dụng, cán tín dụng thu điểm ban đầu điểm tổng hợp để xếp hạng khách hàng - Điểm ban đầu điểm tiêu chí chấm điểm tín nhiệm mà cán tín dụng xác định sau phân tích tiêu chí - Điểm tổng hợp điểm ban đầu nhân với trọng số - Trọng số mức độ quan trọng tiêu chí chấm điểm tín nhiệm (chỉ số tài yếu tố phi tài chính) xét góc độ rủi ro tín dụng Trong quy trình chấm điểm tín dụng, cán tín dụng sử dụng bảng tiêu chuẩn đánh giá tiêu chí chấm điểm tín dụng theo nguyên tắc: - Đối với tiêu chí bảng tiêu chuẩn đánh giá tiêu chí, số thực tế gần với trị số áp dụng cho xếp loại đó, nằm hai trị số ưu tiên nghiêng phía loại tốt - Trong trường hợp khách hàng có bảo lãnh tồn phần (lớn 100% giá trị khoản tín dụng) tổ chức có lực tài mạnh hơn, 10 +0.978 hệ số C lãi suất phi rủi ro thị trường = 0.00025342 có phần = -0.00021-0.00025342= -0.00046342, tác động yếu tố không mong đợi lợi suất cổ phiếu (ε ) Đối với cổ phiếu công ty thứ hai Bảng 3.3 Kết ước lượng hệ số β phương pháp OLS công ty B Dependent Variable: RB Method: Least Squares Date: 05/08/07 Time: 08:51 Sample: 119 Included observations: 119 Variable Coefficient C -0.001842 RVNINDEX - 0.00025342 0.974075 R-squared 0.916026 Adjusted R-squared 0.915309 S.E of regression 0.027911 Sum squared resid 0.091144 Log likelihood 258.0255 Durbin-Watson stat 2.064551 Estimation Command: Std Error t-Statistic 0.002562 -0.718899 0.027266 35.72527 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.4736 0.0000 -0.006798 0.095907 -4.302949 -4.256241 1276.295 0.000000 ===================== LS RB C (RVNINDEX - 0.00025342) Estimation Equation: ===================== RB = C(1) + C(2)*(RVNINDEX - 0.00025342) Substituted Coefficients: ===================== RB = -0.001842054311 + 0.9740752102*(RVNINDEX - 0.00025342) Ta thấy hệ số β = + 0.974 ε = - 0021 Đối với cổ phiếu công ty thứ ba 47 Bảng 3.4 Kết ước lượng hệ số β phương pháp OLS công ty C Dependent Variable: RC Method: Least Squares Date: 05/08/07 Time: 08:52 Sample: 119 Included observations: 119 Variable Coefficien C RVNINDEX - 0.00025342 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat t -0.004149 0.964134 0.899641 Std Error t-Statistic Prob 0.002798 -1.482934 0.1408 0.029771 32.38548 0.0000 Mean dependent -0.009054 var 0.898784 S.D dependent var 0.095789 0.030475 Akaike info criterion -4.127170 0.108659 Schwarz criterion -4.080462 247.5666 F-statistic 1048.820 2.002927 Prob(F-statistic) 0.000000 Estimation Command: ===================== LS RC C (RVNINDEX - 0.00025342) Estimation Equation: ===================== RC = C(1) + C(2)*(RVNINDEX - 0.00025342) Substituted Coefficients: ===================== RC = -0.00414883747 + 0.9641338826*(RVNINDEX - 00025342) Hệ số β = + 0.964 ε = - 0.0044 48 Đối với cổ phiếu công ty thứ tư Bảng 3.5 Kết ước lượng hệ số β phương pháp OLS công ty D Dependent Variable: RD Method: Least Squares Date: 05/08/07 Time: 08:52 Sample: 119 Included observations: 119 Variable Coefficient C -0.003561 RVNINDEX - 0.00025342 0.970361 R-squared 0.932559 Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Std Error t-Statistic Prob 0.002267 -1.570861 0.1189 0.024125 40.22263 0.0000 Mean dependent -0.008499 var 0.931983 S.D dependent var 0.094691 0.024695 Akaike info criterion -4.547733 0.071354 Schwarz criterion -4.501025 272.5901 F-statistic 1617.860 1.879603 Prob(F-statistic) 0.000000 Estimation Command: ===================== LS RD C (RVNINDEX - 0.00025342) Estimation Equation: ===================== RD = C(1) + C(2)*(RVNINDEX - 0.00025342) Substituted Coefficients: ===================== 49 RD = -0.003561380343 + 0.9703611432*(RVNINDEX - 0.00025342) Hệ số β = + 0.97 ε = - 0.0038 Đối với cô phiếu công ty thứ năm Bảng 3.6 Kết ước lượng hệ số β phương pháp OLS công ty E Dependent Variable: RE Method: Least Squares Date: 05/08/07 Time: 08:53 Sample: 119 Included observations: 119 Variable Coefficient C -0.003245 RVNINDEX - 0.00025342 0.974173 R-squared 0.893611 Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Std Error t-Statistic Prob 0.002920 -1.111036 0.2688 0.031075 31.34870 0.0000 Mean dependent -0.008201 var 0.892702 S.D dependent var 0.097112 0.031810 Akaike info criterion -4.041377 0.118393 Schwarz criterion -3.994669 242.4620 F-statistic 982.7408 1.815030 Prob(F-statistic) 0.000000 Estimation Command: ===================== LS RE C (RVNINDEX - 0.00025342) Estimation Equation: ===================== RE = C(1) + C(2)*(RVNINDEX - 0.00025342) 50 Substituted Coefficients: ===================== RE = -0.003244608572 + 0.9741730067*(RVNINDEX - 0.00025342) Hệ số β = - 0.974 ε = - 0.0035 Đối với cổ phiếu công ty thứ sáu Bảng 3.7 Kết ước lượng hệ số β phương pháp OLS công ty F Dependent Variable: RF Method: Least Squares Date: 05/08/07 Time: 08:53 Sample: 119 Included observations: 119 Variable Coefficient C -0.002635 RVNINDEX - 0.00025342 0.964109 R-squared 0.862012 Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Estimation Command: 0.860833 0.036505 0.155915 226.0816 1.870332 Std Error t-Statistic Prob 0.003351 -0.786297 0.4333 0.035661 27.03515 0.0000 Mean dependent -0.007541 var S.D dependent var 0.097855 Akaike info criterion -3.766077 Schwarz criterion -3.719369 F-statistic 730.8994 Prob(F-statistic) 0.000000 ===================== LS RF C (RVNINDEX - 0.00025342) Estimation Equation: ===================== RF = C(1) + C(2)*(RVNINDEX - 0.00025342) Substituted Coefficients: ===================== 51 RF = -0.002635127171 + 0.9641091838*(RVNINDEX - 0.00025342) Hệ số β= + 0.964 ε = - 0.00285 Đối với cổ phiếu công ty thứ bảy Bảng 3.8 Kết ước lượng hệ số β phương pháp OLS công ty G Dependent Variable: RG Method: Least Squares Date: 05/08/07 Time: 08:53 Sample: 119 Included observations: 119 Variable Coefficien Std Error t-Statistic Prob t C -0.003176 0.002518 -1.261105 0.2098 RVNINDEX - 0.00025342 0.963855 0.026798 35.96763 0.0000 R-squared 0.917061 Mean dependent -0.008080 Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat var 0.916352 S.D dependent var 0.094847 0.027432 Akaike info criterion -4.337567 0.088043 Schwarz criterion -4.290859 260.0852 F-statistic 1293.671 1.936113 Prob(F-statistic) 0.000000 Estimation Command: ===================== LS RG C (RVNINDEX - 0.00025342) Estimation Equation: ===================== RG = C(1) + C(2)*(RVNINDEX - 0.00025342) 52 Substituted Coefficients: ===================== RG = -0.003175914466 + 0.9638550942*(RVNINDEX - 0.00025342) Hệ số β = + 0.964 ε = - 0.00342 Ta có bảng giá trị hệ số β giá trị ε sau đây: Bảng 3.9 Bảng hệ số β ε CÔNG TY A B C D E F G HỆ SỐ β +0.978 +0.974 +0.964 +0.97 +0.974 +0.964 +0.964 ε -0.000463 - 0021 - 0.0044 - 0.0038 - 0.0035 - 0.00285 -0.00342 Ta thấy hệ số β lợi suất cổ phiếu cơng ty có giá trị xấp xỉ gần với giá trị +1 tức biến động gần với danh mục thị trường với mức độ Điều có nghĩa thị trường lên lên, thị trường xuống xuống Như lợi suất loại cổ phiếu không ổn định, thể nhà đầu tư chưa tin tưởng hoàn toàn vào hoạt động cơng ty Hay nói cách khác, độ tín nhiệm Nhà đầu tư với công ty không cao thấp Hoạt động công ty phụ thuộc lớn vào môi trường điều kiện kinh doanh, bất ổn kinh tế nói chung gây tác động tương tự tới hoạt động họ Tác động vào lợi suất cổ phiếu yếu tố thị trường ảnh hưởng tới toàn cổ phiếu (phần rủi ro hệ thống) loại cổ phiếu chịu tác động riêng yếu tố khác, giá trị ε phần tác động làm giảm lợi suất chúng, nhỏ Các yếu tố mang tính ngẫu nhiên khơng thể dự đoán khác loại cổ phiếu Nó thể tính đặc thù, riêng biệt công ty Như đánh giá cơng ty, ngồi tiêu chung đưa để làm tiêu chuẩn đánh giá, có đặc điểm riêng, mà 53 phần tác động tới mức tín nhiệm cơng ty Nếu coi hệ số β = giá trị mà lợi suất cổ phiếu khơng có rủi ro ta thấy rủi ro cổ phiếu mức trung bình III So sánh kết phương pháp Định mức SSGD I với Phương pháp sử dụng mơ hình định giá tài sản vốn CAPM Sử dụng hai phương pháp định mức tín nhiệm cho kết tương tự, nhiên, phương pháp mơ hình sử dụng mơ hình CAPM cho kết đầy đủ hơn, lớp tín nhiệm có khác cá thể Điều giải thích loại cổ phiếu có đặc điểm riêng, ngồi mà có chung cho tất Như mức định mức có đối xử khác từ phía ngân hàng doanh nghiệp xét yếu tố đặc thù doanh nghiệp Có tiêu mà doanh nghiệp có mà doanh nghiệp khơng có, để đánh giá điều khơng thể nhìn vào hệ thống bảng chấm điểm để đánh giá Mơ hình CAPM dựa số liệu lịch sử đánh giá thực tế để định mức tín nhiệm có độ tin cậy cao vài khía cạnh 54 KẾT LUẬN Định mức tín nhiệm hiểu đơn giản quy trình đánh giá khả thực nghĩa vụ tài doanh nghiệp ngân hàng cho vay trả lãi gốc nợ vay đến hạn, nhằm xác định rủi ro hoạt động cấp tín dụng ngân hàng cho vay Rủi ro đánh giá thơng qua việc biến động giá loại chứng khoán thị trường Việc nghiên cứu, hình thành ứng dụng định mức tín nhiệm bước phát triển to lớn công nghệ Ngân Hàng, đặc biệt công nghệ Ngân hàng hoạt động tín dụng Tuy nhiên, vấn đề định mức tín nhiệm cơng ty vấn đề lớn, có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực Mặt khác, hệ thống định mức tín nhiệm chuẩn chưa thơng tồn ngành Ngân hàng, ngân hàng tự xây dựng hệ thống định mức tín nhiệm riêng.Điều gây khó khăn cho việc so sánh doanh nghiệp định mức ngân hàng khác Mơ hình định giá tài sản vốn (CAPM) sử dụng lợi suất loại cổ phiếu thị trường với danh mục thị trường lãi suất phi rủi ro để xác định rủi ro loại cổ phiếu, từ thấy rủi ro cơng ty Mặc dù mơ hình có nhược điểm danh mục thị trường chọn danh mục hiệu hệ thức CAPM đúng, thực tế danh mục thị trường chọn có hiệu hay khơng tùy thuộc vào tính hiệu thị trường Thực tế thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn bắt đầu, có nhiều bất ổn vào ổn định, với bùng nổ thời gian ngắn vào hoạt động hiệu Với khả nghiên cứu phân tích hạn chế, thời gian tìm hiểu thực tế khơng lâu nên viết khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đánh giá, nhận xét bổ sung nhằm hoàn thiện viết DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1 Ký hiệu xếp hạng tín nhiệm số cơng ty định mức tín nhiệm 55 14 Bảng 1.2 Ký hiệu xếp hạng tín nhiệm sử dụng cho nợ dài hạn 15 Bảng 1.3 Ký hiệu xếp hạng tín nhiệm sử dụng cho nợ ngắn hạn 16 Bảng 1.4 Quan hệ xếp hạng tín nhiệm ngắn hạn dài hạn 17 Bảng 2.1 Hoạt động tín dụng SGD I NHCT VN 21 Bảng 2.2 Tình hình huy động vốn SGD I 22 Bảng 2.3 Bảng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp 23 Bảng 2.4 Hướng dẫn phân loại doanh nghiệp 28 Bảng 2.5 Hướng dẫn chấm điểm quy mô doanh nghiệp 31 Bảng 2.6 Xác định quy mô doanh nghiệp 32 Bảng 2.7 Chấm điểm tín dụng theo tiêu chí lưu chuyển tiền tệ 39 Bảng 2.8 Tổng hợp điểm tín dụng 42 Bảng 2.9 Chấm điểm quy mô doanh nghiệp 43 Bảng 2.10 Bảng chấm điểm số tài 43 Bảng 2.11 Bảng chấm điểm lưu chuyển tiền tệ 44 56 Bảng 2.12 Bảng chấm điểm lực kinh nghiệm quản lý 44 Bảng 2.13 Bảng chấm điểm tình hình giao dịch uy tín với Ngân hàng 45 Bảng 2.14 Bảng chấm điểm môi trường kinh doanh 45 Bảng 2.15 Bảng chấm điểm đặc điểm hoạt động 46 Bảng 2.16 Bảng tổng hợp điểm tín dụng 46 Bảng 3.1 Các tiêu tài 50 Bảng 3.2 Kết ước lượng hệ số β phương pháp OLS công ty A 51 Bảng 3.3 Kết ước lượng hệ số β phương pháp OLS công ty B 52 Bảng 3.4 Kết ước lượng hệ số β phương pháp OLS công ty C 53 Bảng 3.5 Kết ước lượng hệ số β phương pháp OLS công ty D 54 Bảng 3.6 Kết ước lượng hệ số β phương pháp OLS công ty E 55 Bảng 3.7 Kết ước lượng hệ số β phương pháp OLS công ty F 56 Bảng 3.8 Kết ước lượng hệ số β phương pháp OLS công ty G 57 Bảng 3.9 Bảng hệ số β ε 58 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngơ Văn Thứ (2005), Giáo trình Thống kê thực hành, nhà xuất Đại Học Kinh Tế Quốc Dân PGS.TS Nguyễn Quang Dong-Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (2003), Giáo trình Kinh tế lượng, NXB thống kê Bài tập kinh tế lượng PGS.TS Nguyễn Quang Dong – Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân – Nhà xuất khoa học kỹ thuật 2002 Bài giảng mơn phân tích định giá tài sản tài chính, PGS.TS Hồng Đình Tuấn, Khoa Tốn Kinh Tế Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 58 Ts.Trần Đắc Sinh (2002), Định mức tín nhiệm Việt Nam, Nhà xuất Thành Phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh Tế & Phát triển-Khoa Tốn Kinh Tế-Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Nguyễn Công Nghiệp, Lê Tiến Phúc (1999), Xếp hạng tín nhiệm – Nguyên lý thực tiễn, Nhà xuất Tài Sổ tay tín dụng Ngân hàng Cơng Thương Phan Thị Thu Hà, Trường Đại học kinh tế quốc dân (2006), Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê 10 Các website: http://www.bsc.com.vn http://vcbs.com.vn http://ssi.com.vn http://tas.com.vn 59 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I LÝ THUYẾT VỀ ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM CƠNG TY .3 I Định mức tín nhiệm cơng ty Khái niệm Định mức tín nhiệm cơng ty: Mục đích vai trò Định mức tín nhiệm: 2.1 Mục đích: .7 2.2 Vai trò: Nguyên tắc định mức tín nhiệm 11 Các tổ chức Xếp hạng tín nhiệm: .12 II Các phương pháp Định mức tín nhiệm công ty giới 13 Phương pháp truyền thống 13 Phương pháp xây dựng thang điểm: 14 Phương pháp đánh giá: .17 CHƯƠNG II:ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 19 I Giới thiệu Sở Giao Dịch I Ngân Hàng Công Thương Việt Nam ( SGD I ) 19 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ SGD I: 19 Tình hình hoạt động kinh doanh 21 2.1 hoạt động tin dụng 21 2.2 Tình hình huy động vốn .22 Nhiệm vụ đặt cho năm 2007 22 II Phương pháp định mức tín nhiệm sở giao dịch I Ngân Hàng Công Thương Việt Nam .23 Phương Pháp chung: 23 Quy trình chấm điểm 25 Nguyễn Thị Thủy Tốn Tài Chính 45 2.1 Thu thập thơng tin 26 2.2 Xác định ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 27 2.3.Chấm điểm quy mô doanh nghiệp 30 2.4.Chấm điểm số tài 32 2.5Chấm điểm tiêu phi tài .38 2.6.Tổng hợp điểm xếp hạng doanh nghiệp 41 2.7.Trình phê duyệt chấm điểm tín dụng xếp hạng doanh nghiệp 42 Định mức tín nhiệm SGD I số công ty 42 Kết thực tế 47 CHƯƠNG III: ĐỊNH MỨC TÍN NHIỆM CƠNG TY BẰNG MƠ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN ( CAPM ) 48 I Mơ hình Định giá tài sản vốn ( CAPM ): 48 II Sử dụng mơ hình CAPM để Định mức tín nhiệm cho khách hàng SGD I Ngân Hàng Công Thương Việt Nam 50 1.Đầu vào mơ hình 50 Đầu mơ hình 51 III So sánh kết phương pháp Định mức SSGD I với Phương pháp sử dụng mơ hình định giá tài sản vốn CAPM 59 KẾT LUẬN 60 DANH MỤC BẢNG, BIỂU 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 Nguyễn Thị Thủy Tốn Tài Chính 45
- Xem thêm -

Xem thêm: Định mức tín nhiệm công ty tại sở giao dịch i ngân hàng công thương việt nam, Định mức tín nhiệm công ty tại sở giao dịch i ngân hàng công thương việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay