Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công Ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường Sắt

58 47 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2018, 02:40

Mỗi một tổ chức dù hoạt động trong lĩnh vực nào đi chăng nữa thì cùng đều chịu tác động của môi trường bên ngoài, không có một tổ chức nào hoạt động chỉ trong nội bộ công ty mà không quan hệ với các tổ chức khác.Môi trường bên ngoài tạo ra những cơ hội kinh doanh cho tổ chức nhưng cũng đồng thời nó cũng đe doạ đến sự sống còn của tổ chức. Khi Việt Nam ra nhập WTO môi trường kinh doanh của các tổ chức đều mở rộng vì vậy nó mở ra những cơ hội mới nhưng đồng thời kèm theo đó là những thách thức mới. Do vậy một điều chắc chắn mà các cán bộ quản lý cấp cao cần phải làm là không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức của cơ quan mình đề có thể tận dụng được cơ hội cũng như chống đỡ được những thử thách. MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TỔ CHỨC Khái niệm cấu tổ chức ý nghĩa 1.1 cấu tổ chức 1.2 Ý nghĩa cấu tổ chức Các thuộc tính cấu tổ chức 2.1 Chun mơn hóa .7 2.2 Phân chia tổ chức thành phận, phân hệ 2.3 Mối quan hệ quyền hạn tổ chức mơ hình cấu xét theo mối quan hệ quyền 2.4 Cấp quản lý tầm quản lý .11 2.5 Phân bổ quyền hạn cấp quản lý .11 2.6 Phối hợp phận tổ chức .12 Các nhân tố ảnh hưởng tới cấu tổ chức 12 3.1 Chiến lược .12 3.2Quy mô tổ chức mức độ phức tạp hoạt động tổ chức 13 3.3 Công nghệ 14 3.4 Thai độ lãnh đạo cấp cao lực đội ngũ nhân lực 14 3.5 Môi trường 15 Q trình hồn thiện tổ chức 15 4.1 Khái niệm 15 4.2 Các bước trình hoàn thiện tổ chức 16 4.2.1 Nghiên cứu dự báo .16 4.2.2 Chun mơn hóa ( hay phân chia công việc) 16 4.2.3 Xây dựng phận phân hệ cấu 17 4.2.4 Thế chế hóa cấu tổ chức 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT20 Giới thiệu chung công ty 20 1.1 Lịch sử hình thành Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Đường Sắt 20 1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 22 1.3 Nguồn lực công ty 23 2.Cơ cấu tổ chức công ty 26 2.1 Mơ hình cấu tổ chức cơng ty 26 2.2 Chức nhiệm vụ phận công ty 27 2.2.1 Phòng Địa hành (ĐH) 27 2.2.2 Phòng Địa kỹ thuật (ĐKT) 27 2.2.3 Phòng cơng trình ( CT1) 28 2.2.4 Phòng Cơng nghệ thơng tin - Tín hiệu – Viễn thông ( CNTTTH-VT) 29 2.2.5 Phòng chuẩn bị Đầu Kinh doanh (CBĐT&KD) 29 2.2.6 Phòng tài Kế tốn (TCKT) 30 2.2.7 Phòng tổ chức - hành (TCHC) 31 Phòng TCHC đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc quản lý, xây dựng tổ chức thực mặt .31 2.3 Mối quan hệ phận 31 3.1 Các mặt đạt .32 3.1.1 Ưu điểm mơ hình trực tuyến chức .32 3.1.2 Cán công nhân viên giàu kinh nghiệm 33 3.1.3 Sự phân cấp quản lý rõ ràng 40 3.1.4 Bộ máy tổ chức gọn nhẹ .40 3.2 Các mặt hạn chế 41 3.2.1 cấu phận chưa hoàn thiện .41 3.2.2 Cán lãnh đạo thiếu lực quản lý 42 3.3 Nguyên nhân hạn chế .43 3.3.1 Do công ty vừa từ xí nghiệp phát triển lên .43 3.3.2 Do nguồn lực tài .43 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT 45 Mục đích phương hướng hồn thiện 45 1.1 Mục đích hồn thiện 45 1.2 Phương hướng hoàn thiện 45 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cấu tổ chức 45 2.1 Xây dựng lại máy phòng ban 45 2.2 Phối hợp hoạt động phận 46 2.3.Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 47 2.3.1 Hoàn thiện kĩ quản lý cho nhà lãnh đạo 48 2.3.2 Hoàn thiện nguồn nhân lực 50 2.4 Chế độ đãi ngộ hợp lý .51 2.5 Xây dựng văn hố cơng ty 52 Kiến nghị cấu tổ chức 53 Kết luận 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 LỜI NÓI ĐẦU Mỗi tổ chức dù hoạt động lĩnh vực chịu tác động mơi trường bên ngồi, khơng tổ chức hoạt động nội công ty mà không quan hệ với tổ chức khác.Mơi trường bên ngồi tạo hội kinh doanh cho tổ chức đồng thời đe doạ đến sống tổ chức Khi Việt Nam nhập WTO môi trường kinh doanh tổ chức mở rộng mở hội đồng thời kèm theo thách thức Do điều chắn mà cán quản lý cấp cao cần phải làm khơng ngừng hồn thiện máy tổ chức quan đề tận dụng hội chống đỡ thử thách Ngành xây dựng không nằm ngồi ảnh hưởng đó.Trong q trình thực tập Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Đường Sắt, tơi tìm hiểu cấu tổ chức công ty nhận thấy công ty cần thay đổi cấu Vì tiền thân cơng ty xí nghiệp thc Tổng cơng ty Đường Sắt, cổ phần hố cấu cơng ty chưa thực hồn hảo Do tơi chọn đề tài “Hồn thiện cấu tổ chức Công Ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Đường Sắt làm đề tài cho chuyên đề Bố cục viết gồm ba chương: Chương I: sở lý thuyết tổ chức cấu tổ chức Chương II: Thực trạng cấu tổ chức Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Đường Sắt Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cấu tổ chức Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Đường Sắt Trong trình làm tơi giúp đỡ tận tình cán công ty cố gắng thân Tuy nhiên với kinh nghiệm thực tế nên q trình làm đề tài này, tơi khơng tránh khỏi sai sót Vì mong nhận góp ý bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TỔ CHỨC Khái niệm cấu tổ chức ý nghĩa 1.1 cấu tổ chức cấu tổ chức thực tổng thể phận(đơn vị cá nhân) mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, chun mơn hóa, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm định, bố trí theo cấp, khâu khác nhằm thực hoạt động tổ chức tiến tới mục tiêu xác định 1.2 Ý nghĩa cấu tổ chức cấu tổ chức thể cách thức hoạt động tổ chức phân công phân hệ, phận cá nhân Nó xác đinh rõ mối tương quan hoạt động cụ thể; nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm gắn liền với cá nhân, phận, phân hệ tổ chức; mối quan hệ quyền lực bên tổ chức Nhờ việc cụ thể hoá tổ chức thành cấu tổ chứctừ đó, kể lãnh đạo cán cơng nhân viên cơng ty thấy vị trí cơng ty Nhờ biết trách nhiệm mà cơng ty giao phó khn khổ quyền hạn Vì vậy, người làm việc theo thẩm quyền cấu tổ chức giúp cho nhà lãnh đạo quản lý nhân viên tốt Bởi qua cấu tổ chức nhà lãnh đạo biết rõ công việc quyền hạn nhân viên cấp dưới, từ biết nhân viên làm theo quyền hạn trách nhiệm khơng cấu tổ chức mơ hình hố phận từ mối quan hệ phận Nhờ phận biết tương quan với nhiều hơn, kết phận ảnh hưởng đến hoạt động phận Do phận phối hợp với nhịp nhàng để kết qủa cao Các thuộc tính cấu tổ chức Các thuộc tính cấu tổ chức tiêu tham số nói lên mặt đặc trưng cấu tổ chức Thông qua thuộc tính hiểu tình hình tổ chức, xác định tính chất tổ chức Những thuộc tính sở để đánh giá, so sánh cấu tổ chức doanh nghiệp thuộc tính chủ yếu cấu tổ chúc bao gồm mặt sau: 2.1 Chuyên mơn hóa Chun mơn hóa thuật ngữ dùng để việc phân chia công việc lớn thành công việc nhỏ phận chuyên trách đảm nhiệm Chính viẹc làm giúp cho công việc lớn phực tạp trở thành hàng loạt cơng việc nhỏ khơng đòi hỏi q nhiều kỹ lao động người công nhân suất lao động nhóm tăng lên Trong “ Của cải dân tộc” Adam Smith đưa ví dụ tương đối điển hình cơng dụng chun mơn hóa cách miêu tả lại công việc xưởng sản xuất kim Ông viết “ Một người thợ kéo sắt thành sợi mảnh, người khác làm thẳng sợi sắt, người thứ cắt kim, người thứ tạo lỗ kim xâu, người thứ mài dũa để thành kim Mười người ngày làm 4800 kim làm việc hồn tồn độc lập, người làm 20 kim ngày Như thấy suất lao động tăng lên 200 lần Rất nhiều người đặt câu hỏi chuyên môn hóa lại tạo diệu kỳ Câu trả lời chỗ, phương diện tâm sinh lý khơng cơng nhân đủ tất kỹ cần thiết để thực hiên tất khâu công việc phức tạp Thậm chí người cơng nhân đủ điều kiện nói Trong chun mơn hóa đơn giản việc đơn giản hóa công việc Tuy nhiên thực tế cho thấy chun mơn hóa khơng hồn tồn hảo, nhiều hạn chế Chính vị cơng việc bị chia cắt thành công việc, người công nhân chịu trách nhiệm cho phần công việc mà họ phụ trách, họ dễ dàng nhàm chán Bên cạnh chun mơn hóa khơng phát huy hết tính sáng tạo người cơng nhân Song phải thấy áp dụng cách linh hoạt chun mơn hóa thực cách tổ chức hiệu cao Ngày chun mơn hóa áp dụng phổ biến, nhà quản lý kỹ thuật hạn chế nhiều nhược điểm chun mơn hóa 2.2 Phân chia tổ chức thành phận, phân hệ cấu tổ chức thể hình thức cấu tạo tổ chức, bao gồm phận mang tính độc lập tương đối thực hoạt động định Việc hình thành phận cấu tổ chức phản ánh q trình chun mơn hóa hợp nhóm chức quản lý theo chiều ngang Nếu tổ chức thành phận hạn chế số thuộc cấp quản lý trực tiếp làm hạn chế quy mơ tổ chức Việc hợp nhóm hoạt động người để tạo nên phận tạo điều kiện mở rộng tổ chức đến mức độ khơng hạn chế Cũng việc phân chia phận đưa đến việc hình thành mơ hình tương ứng với phương pháp phân chia Tuy nhiên phải nhấn mạnh khơng cách tốt để xây dựng cấu tổ chức Mà phải thấy mơ hình lựa chọn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác hoàn cảnh định Các yếu tố bao gồm loại công việc phải làm, cách thức tiến hành công viẹc, người tham gia thực công viẹc, công nghệ sử dụng, đối tượng sử dụng, đối tượng phục vụ, phạm vi phục vụ yếu tố bên bên khác Ở mức độ nào, việc lựa chọn cách hình thành phận cụ thể cần tiến hành cho đạt mục tiêu tổ chức cách hiệu Để thực điều phần lớn tổ chức cần đến hình thức phân chia phận tổng hợp, kết hợp hai hay nhiều mơ hình tổ chức phận túy nói 2.3 Mối quan hệ quyền hạn tổ chức mô hình cấu xét theo mối quan hệ quyền Ở nói việc cần thiết phải phân chia tổ chức thành phận đảm trách khâu hoạt động hệ thống Bứoc quan trọng làm cho phận để giao quyền hạn cho phận để hoạt động câu hỏi đề cập tới chất mối quan hệ quyền hạn trách nhiệm tổ chức Quyền hạn quyền tự chủ q trình định quyền đòi hỏi tuân thủ định gắn liên với vị trí ( hay chức vụ ) quản lý định cấu tổ chức Quyền hạn vị trí quản lý giao phó cho ngừoi nắm giữ vị trí quyền hạn khơng liên quan tới phẩm chất cá nhân người người cán quản lý vị người rời khởi chức vụ, quyền hạn không theo mà lại thuộc người khác Tuy nhiên trình tổ chức nhà quản lý phải quán triệt nguyên tắc quyền hạn phải gắn liền với trách nhiệm Quyền hạn không gắn liên với trách nhiệm tương ứng tạo hội cho lạm dụng ngược lại không để nhà quản lý phải chịu trách nhiệm việc mà khơng đủ quyền hạn để thực Như nói quyền hạn sợi dây kết dính, liên kết phận với nhau, nhờ mà nhóm hoạt động đặt huy nhà quản lý phối hợp đơn vị nâng cấp dần Nó cơng cụ để nhà quản lý 10 thể thực quyền tự chủ tạo môi trường thuận lợi cho viẹc thực nhiệm vụ người Trong tổ chức thường tồn song song ba loại quyền hạn: Quyền hạn trực tuyến, Quyền hạn tham mưu, Quyền hạn chức Quyền hạn trực tuyến quyền hạn cho phép người quản lý định giám sát trực tiếp với cấp Nó dây chuyền quyền hạn đoạn dây chuyền nhà quản lý với quyền hạn trực tuyến quyền định cho cấp trực tiếp tiếp nhận báo cáo từ họ Lọai quyền hạn thứ sử dụng tổ chức quyền hạn tham mưu Bản chất mối quan hệ tham mưu cố vấn, trức người tham mưu điều tra, khảo sát, nghiên cứu, phân tích đưa ý kiến vấn cho người quản lý trực tuyến mà họ phải trách nhiệm phải quan hệ Kết người tham mưu lời khuyên định cuối Quyền hạn chức năng: quyền trao cho cá nhân hay phận định kiểm soát hoạt động định phận khác Về bả chất quyền hạn chức hiểu ủy quyền nhà quản lý cấp cao cho nhà quản lý cấp thấp Nó xuất mơ hình cấu tổ chức quy mơ lớn, số cấp quản lý nhiều Việc hạn chế phạm vi quyền hạn chức quan trọng để trì tình tồn vẹn cương vị quản lý Để thu kết tốt giao phó quyền hạn chức nhà quản lý cấp cao phải ln kiểm sốt quyền hạn trách nhiệm nhà quản lý giao quyền hạn chức 2.4 Cấp quản lý tầm quản lý Giữa cấp quản lý tầm quản lý mối quan hệ với tầm quản lý định số cấp quản lý tổ chức Nguyên nhân 44 cơng việc với cách thức cứng nhắc, họ hồn tồn khơng tạo thoải mái cơng việc, khuyến khích người tham gia hoạt động Việc quản lý cấp theo công việc dẫn đến cứng nhắc, không tạo nhiệt huyết phát triển công ty thành viên tổ chức, không tạo môi trường văn hố cơng ty Vì cán lãnh đạo phải không ngừng bồi dưỡng nghiệp vụ lĩnh vực 3.3 Nguyên nhân hạn chế 3.3.1 Do cơng ty vừa từ xí nghiệp phát triển lên Các hạn chế nêu phần xuất phát từ việc công ty cổ phần từ xí nghiệp phát triển lên Do chất trước xí nghiệp thuộc Tơng cơng ty xây dựng Đường Sắt, hoạt động xưởng sản xuất Do đó, lĩnh vực kĩ thuật cơng ty đặt lên hàng đầu.Vì xí nghiệp thuộc Tổng cơng ty nên xí nghiệp phải tham gia q trình dự thầu mà chủ yếu dự án kinh doanh Tổng công ty giao cho Do lĩnh vực kinh tế đặc biệt tìm kiếm khách hàng lập dự thầu quan tâm Đó nguyên nhân cấu tổ chức cơng ty nghiêng hẳn phần kĩ thuật mà quan tâm tới vấn đề kinh doanh Bên cạnh đó, thành viên máy lãnh đạo công ty chủ yếu từ trưởng phòng kĩ thuật nâng lên, họ thiếu chuyên môn lĩnh vực quản lý 3.3.2 Do nguồn lực tài Tài đóng vai trò định cấu tổ chức Một tổ chức cấu hoạt động hiệu quả, đứng vững mơi trường kinh doanh ác liệt tổ chức phải nguồn tài đảm bảo Nguồn lực tài tiền đề để cơng ty đổi hồn thiện Tuy nhiên, Cơng ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Đường Sắt lại hạn chế Do nguồn lực tài cơng ty 45 hạn nên công ty mở rộng quy mô hoạt động sở vật chất công ty không cải thiện nhiều Do hạn chế nguồn lực làm cho trình đổi cấu tổ chức công ty bị chậm lại Hiện nay, cơng ty cổ phần hố, vốn điều lệ công ty 13 tỷ đồng Đây số nhỏ so với công ty xây dựng với thiết bị nguồn nhân lực cần phải nâng cao Vì nguồn lực tài khơng nhiều nên việc hồn thiện cấu tổ chức công ty gặp nhiều khó khăn phải chậm lại 46 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẤN ĐẦU XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT Mục đích phương hướng hồn thiện 1.1 Mục đích hồn thiện Xuất phát từ hạn chế mơ hình cấu tổ chức Cơng ty, để cơng ty đứng vững phát triển môi trường cạnh tranh ngày gay gắt nhiệm vụ trước mắt mà ban lãnh đạo phải làm phải xây dựng hoàn thiện cấu tổ chức Đây coi nhiệm vụ hàng đầu tổ chức việc gia nhập thị trường sau cổ phần hoá 1.2 Phương hướng hoàn thiện Hoàn thiện cấu tổ chức phải tập trung vào hướng sau đây: Thứ nhất, Xây dựng máy tổ chức gọn nhẹ, phận phải đầy đủ, phù hợp với nhu cầu công ty Thứ hai, Không ngừng củng cố nguồn nhân lực số lượng chất lượng Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cấu tổ chức Xây dựng lại máy phòng ban Vì cơng ty từ xí nghiệp phát triển lên nên mơ hình cứng nhắc mơ hình chun sản xuất Vì để tồn thị trường nhiều cạnh tranh cơng ty cần phải đổi phòng ban Hiện cơng ty phòng chuẩn bị kế hoach kinh doanh phòng kiêm tất mục kinh tế Điều làm cho thành viên phòng phải đảm nhiệm nhiều việc dẫn đến kết khơng hiệu 47 cao.Do công ty nên xây dựng thêm phòng ban Đây gọi phòng kế hoach nghiên cứu thị trường Còn phòng chuẩn bị kế hoạch kinh doanh đổi thành phòng chuẩn bị đầu kinh doanh Nhiệm vụ hai phòng phân bổ rõ ràng Đối với phòng kế hoach nghiên cứu thị trương: Phòng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phương hướng hành động cho công ty Đồng thời nghiên cứu thị trường tìm kiếm bạn hàng, phân tích tình hình công ty so với đối thủ cạnh tranh thị trường, tìm giải pháp nâng cao hình ảnh công ty thị trường kinh doanh Đối với phòng chuẩn bị đầu kinh doanh: Phòng nhiệm vụ chủ yếu lập phương án dự thầu, tìm nhà đầu tư, tìm nguồn đầu vào.Liên hệ với nhà cung ứng nhà mở thầu, đàm phán kế hoạch với họ Mặt khác, Giám đốc công ty điều hành trực tiếp nhiều cấp Trong đó, nhà lãnh đạo nên quản lý từ đến cấp hiệu Do vậy, cổ phần Giám đốc điều hành nhiều phòng ban dài dám đốc nên phân quyền cho cấp Theo ý kiến tơi, Giám đốc nên lập phó giám đốc chuyên mảng kinh doanh Phó giám đốc đảm nhận hoạt động kinh doanh tình hình tài tổ chức trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo Làm vậy, giảm gánh nặng cho giám đốc, đồng thời quđó quản lý hoạt động kinh doanh tốt quản lý tập chung phó giám đốc 2.2 Phối hợp hoạt động phận Giảm phối hợp chặt chẽ phận nhược điểm lớn mơ hình trực tuyến chức so với mơ hình trực tuyến.Chính việc phân cấp tổ chức theo chức dẫn đến việc phối hợp phận khác chức suy giảm Điều làm 48 cho tiến độ công việc chậm chạp, định quản lý xác văn hố tổ chức bị rời rạc Để khắc phục nhược điểm máy cấu công ty ta giải pháp sau: Thứ nhất, dựng sơ đồ cấu đặt vị trí thuận tiện để nhân viên dễ dàng nhìn thấy thường xuyên Nhờ nắm vững mối liên hệ chức phòng, ban để biết phận phối hợp cần thiết Thứ hai, ban lãnh đạo cần thường xuyên tổ chức họp bao gồm phó giám đốc trưởng phòng lĩnh vực liên quan tham gia thảo luận giải vấn đề chung Đôi cần triệu tập tất nhân viên tổ chức để thông báo mục tiêu chiến lược lấy ý kiến người Thơng qua hình thức tạo động lực cho thành viên công ty phát biểu, từ tạo nên quan trọng thành viên tổ chức, góp phần tạo động lực để người làm việc tốt Thứ ba, xây dựng sứ giả thường nhà tham mưu người quan hệ tốt tổ chức tìm hiểu cơng việc phòng ban, phận qua thơng tin trog tổ chức tun truyền trở thành thông suốt tăng hiệu phối hợp Thứ tư, công bố rộng rãi chiến lược, sách, kế hoach lớn cho tất thành viên, phận liên quan 2.3.Khơng ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực công ty chất lượng tương đối cao Tuy nhiên khơng lý mà cơng ty lơi lỏng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Do môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt khó đốn trước nên công ty cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phù hợp với điều kiện Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân 49 lực không nâng cao cho cán nhân viên mà nhà lãnh đạo cân đươc nâng cao chuyên môn quản lý Do Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Đường Sắt xí nghiệp phát triển lên nên khả quản lý nhà lãnh đạo chưa phù hợp với môi trường cần đặc biệt đến việc nâng cao kĩ quản lý cho nhà lãnh đạo 2.3.1 Hoàn thiện kĩ quản lý cho nhà lãnh đạo Trước hết cần đào tạo đội ngũ nhà lãnh đạo gồm Giám đốc, phó Giám đốc, trưởng, phó phòng cơng ty Để hoàn thiện kĩ quảnl ý cần thực giải pháp cụ thể sau: Thứ nhất, Hoàn thiện kĩ lãnh đạo trực tiếp: Là kĩ làm việc với người nội doanh nghiệp bên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thứ hai, Hoàn thiện kĩ uỷ quyền: Là kĩ mà người lãnh đạo cho phép cấp dước quyền chịu trách nhiệm, quyền định số khâu, số giai đoạn Cần phải thấy rõ đây, người cấp giao quyền cho cấp phải chịu trách nhiêm trước quản lý cấp trực tiếp Thứ ba, Hồn thiện xây dựng hệ thống: Đây kĩ quan trọng cần phải phối hợp người tổ chức thành khối thống đồng thời phải biết phân tích tổ chức cách hồn hảo trước định Đây kĩ phức tạp mà doanh nghiệp quy mơ lớn đòi hỏi cao Thứ tư, Hồn thiện kĩ nghiệp vụ: Mặc dù người Giám đốc người điều hành giám sát muốn điều hành giám sát phận đòi hỏi người quản lý phải nắm chác chuyên môn cán bộ, phân hệ quản lý Người Giám đốc cần phải hiểu sâu sắc 50 công việc chuyên môn doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp hoạt động cách hiệu Để hoàn thiện kĩ Giám đốc công ty cần cho cán quản lý đào tạo chuyên sâu kiến thức quản lý trường đại học uy tín tai trung tâm quốc tế đào tạo Bên cạnh cơng ty tự tổ chức lớp học đào tạo cán cấp cấp cao thuê giảng viên nước trực tiếp giảng dạy Hoặc học hỏi kinh nghiệp quản lý đơn vị khác Hiện thực tế, công ty thực việc làm Tuy nhiên quy mô chất lượng chưa đảm bảo Vì cơng ty cần phải thực để chất lượng tốt Do công ty hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào Tổng công ty Đường Sắt, cấp cán cần trang bị kiến thức thị trường Để thực điều cần: - Trang bị kiến thức thị trường: Bằng cách cử cán quản lý tham gia cá lớp học tìm hiểu thị trường, chế thị trường để hiểu rõ khái niệm, tác động thị trường đến hoạt động kinh doanh cơng ty - Cho cán nước ngồi học tập kinh nghiệm nước giới, từ xem cơng ty kinh doanh lĩnh vực xây dựng từ áp dụng cho phù hợp với điều kiện môi trường kinh doanh nước ta - Cử cán tham gia vào buổi thảo luận lớn vấn đề liên quan để học hỏi kinh nghiệm Đặc biệt ý đến việc đào tạo cán dự thầu Do tính chất sản phẩm cơng ty, nên cán dự thầu vai trò lớn đến việc kinh doanh công ty Đào tạo cán dự thầu cho việc xác định mức giá dự thầu đạt hiệu để cơng ty trúng thầu việc 51 quan trọng ảnh hưởng đến sống cơng ty Vì việc đào tạo cần phải đầu đặc biệt quan tâm 2.3.2 Hoàn thiện nguồn nhân lực Thứ nhất, số lượng nguồn nhân lực : Do công ty từ phận thuộc Tổng công ty Đường Sắt tách ra, nên số lượng nguồn nhân lực vừa thừa lại vừa thiếu Nguồn nhân lực khâu kĩ thuật nhiều làm tính hiệu tổ chức Trong nguồn nhân lực lĩnh vực kinh doanh, tìm hiểu thị trường lại thiếu Do công ty cần phải thay đổi lại cấu nhân lực phòng ban Ví dụ phòng kĩ thuật cần khoảng từ đến kĩ sư Mặt khác, công ty cần tổ chức tuyển dụng cán chuyên lĩnh vực kinh tế để đảm nhận cơng việc lĩnh vực kinh doanh, tìm hiểu thị trường Thứ hai, chất lượng nguồn nhân lực Đối với tổ chức nhân hay quốc doanh hay loại hình khác cơng tác đào tạo lao động nhiệm vụ quan trọng định đến sống tổ chức Ý thức tầm quan trọng công tác đào tạo, Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Đường Sắt ln tổ chức khố bồi dưỡng, cập nhật nâng cao kiến thức cho cán Hiện công ty liên kết với hiệp hội vấn xây dựng Việt Nam VECAS tổ chức khố đào tạo chun mơn cho cán để khơng ngừng nâng cao chất lượng phù hợp với thay đổi Những hình thức đào tạo mà quan Công ty thực là: - Đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ : Do nhu cầu tiêu chuẩn lĩnh vực thiết kế đầu ln thay đổi nhanh Vì cơng ty liên tục liên kết với tổ chức để bồi dưỡng kĩ cho nhân viên 52 - Đào tạo chủ yếu cho cán bộ, nhân viên kinh nghiệm làm việc lâu năm công ty, hướng dẫn công việc cho nhân viên nhân viên chun mơn mau chóng đáp ứng môi trường làm việc doanh nghiệp - Đào tạo chỗ: Đây hình thức đào tạo mang tính thực nghiệm nhiều lý thuyết Theo hình thức đào tạo nhân viên đào tạo trực tiếp kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thông qua quan sát, hướng dẫn trực tiếp chỗ người hướng dẫn Do vậy, xét chi phí đào tạo hình thức tiết kiệm đáng kể chi phí Tuy nhiên, hình thức đào tạo cần kết hợp với đào tạo hệ thống chương trình đào tạo lý thuyết theo hệ thống khoảng thời gian định đạt hiệu tối ưu Bên cạnh việc đào tạo chuyên môn, công ty cần tạo hội cho cán bộ, nhân viên thường xun thay đổi cơng tác để họ nắm vững nhiều kĩ vị trí khác để từ phát huy khả thực họ để xếp, bố trí vị trí phù hợp nhằm tận dunạg lực họ Bên cạnh tao điều kiện cho họ thay đổi môi trường làm việc nhằm đưa lại tác động tốt mặt tâm lý nhằm cho họ hoạt động môi trường mà họ thấy phù hợp 2.4 Chế độ đãi ngộ hợp lý Đãi ngộ người lao động tốt phương pháp hữu hiệu nhằm thu hút lao động giỏi công ty phương pháp hữu hiệu nhằm trì gắn kết người lao động với tổ chức, giữ chân người lao động giỏi hay huy động tối đa lực làm việc người lao động tổ chứccơng ty cần chế độ đãi ngọ hợp lý.Ta đưa số chế độ đãi ngộ hợp lsy cho công ty như: - Tổ chức định kì đợt tham quan, nghỉ mát cho cán bộ, nhân viên 53 - Đối với cán nhân viên phận thành tích tốt bên cạnh việc tuyên dương trước tổ chức, nhận phần thưởng vật chất thưởng cho kì nghỉ dài gia đình nhằm khuyến khích lao động phát huy lực, hết lòng với cơng việc - Con cán nhân viên học giỏi, đạt giải thưởng quốc gia cử đào tạo nước ngồi nguồn kinh phí cơng ty.Hoặc tạo điều kiện tuyển dụng em ngành kết học tập tốt - Đối với cán cá nhân nhu cầu muốn học tập nâng cao trình độ chuyên môn, quan công ty nên tạo điều kiện cho họ di học với điều họ phải phục vụ lâu dài học xong 2.5 Xây dựng văn hố cơng ty Văn hóa sử dụng nhằm tăng phối hợp tổ chức Văn hoá tổ chức giá trị, chuẩn mực, lễ nghi hàng ngày mang tính đặc trưng tổ chức Chính văn hố chất keo dính thượng hạng để gắn kết người tổ chức làm cho nhân viên tổ chức tăng cường khả phối hợp nhằm đạt tới mục đích chung Tuy nhiên văn hố tổ chức khơng phải tự nhiên sẵn mà cần gây dựng giữ gìn dựa phong cách làm việc cách thức làm việc tất cán nhân viên quan cơng ty Để xây dựng văn hố làm việc mang đặc trưng Công ty thời gian tới xin kiến nghị số giải pháp sau: Thứ nhất, tăng đồn kết tồn cơng nhân viên cơng ty, tạo cho người niềm tin phát triển công ty tương lai Từ tạo động lực làm việc cho tất người Muốn làm điều Giám đốc phải hiểu tâm lý nhân viên tìm 54 giải pháp mang tính xúc tác để liên kết người công ty Đây việc phức tạp léo dễ gây kết ngược lại Thứ hai, Tạo cho công nhân viên phong cách làm việc mang tác phong cơng nghiệp, điều thực thông qua quy chế công ty khơng nên cứng nhắc q Thứ ba, định kì tiến hành đánh giá công việc công nhân viên Việc đánh giá cần thực công khai, xây dựng nên tiêu chuẩn chung để đánh giá nhằm tạo cơng khơng khí tích cực tổ chức Thông qua việc đánh giá cá nhân làm tốt khuyến khích tạo động lực để họ tiếp tục phấn đấu quan tâm, cá nhân làm chưa tốt tự ý thức phấn đấu Bên cạnh đó, quan tâm tới nhân viên, hiểu biết công việc nhân viên tạo mối quan hệ ngồi cơng việc tốt cán nhân viên Từ tác động đến mối quan hệ công việc Tất giải pháp mà tơi kiến nghị cấu tổ chức công ty không hẳn 100% hồn thiện tơi tin giải pháp giúp cho cấu tổ chức công ty tốt giúp cho công ty tận dụng hội khả chống đỡ với mối đe doạ Kiến nghị cấu tổ chức Với giải pháp để hoàn thiện cấu tổ chức đề cập tơi đưa mơ hình cấu tổ chức phù hợp với điều kiên cạnh tranh giai đoạn 55 Mơ hình c cu t chc mi ca cụng ty Giám đốc Các Phó Giám đốc Khối Quản lý Phòng Tổ chức Hành Phòng Nhân Phòng TC Kế toán Phòng CBĐT&KD Phòng Công trình Phòng Công trình Phòng Địa kỹ thuật Phòng Địa hình Trung tâm QH Kiến trúc CNTT TH VT Chi nhánh, Văn phòng đại diện Nhóm tổ t vấn chuyên gia t vấn Chi nhánh Miền Trung VP Đại diện Miền Nam Kiến trúc T vấn giám sát XDCT Khối Sản xt 56 Với mơ hình ta thấy rõ ưu điểm bật mơ hình doanh nghiệp Trên sở mơ hình cũ mơ hình điểm khác biệt sau: Thứ nhất, Mơ hình thêm phòng chun lĩnh vực kế hoạch nghiên cứu thị trường Nếu trước kia, công ty khơng ý nhiều đến lĩnh vực này, nhập kinh tế giới vấn đề cần đặc biệt quan tâm Qua việc xây dựng thêm phòng kế hoạch nghiên cứu thị trường giúp công ty giải lĩnh vực thị trường vốn trước phòng chuẩn bị đầu kinh doanh đảm nhiệm Nếu trước nhiệm vụ giao cho phòng chuẩn bị đầu đảm nhiệm phòng q nhiều cơng việc cần phải làm nên không nhiệm vụ không ý nhiều không mang lại hiệu cao Thứ hại, Mơ hình phân cấp rõ ràng Thông qua việc lập thêm vài phó giám đốc chuyên mảng định làm cho cơng việc tính chun mơn hố Giám đốc không cần phải theo dõi tất cơng việc cách cụ thể mà thơng qua phó giám đốc biết tình hình công ty Nhờ việc quản lý giám đốc đơn giản mang lại hiệu qủa cao 57 Kết luận Trong xu phát triển chóng mặt nay, ngành nghề nào, môi trường kinh doanh nào, tổ chức phải đối mặt với mối đe doạ Các đe doạ dù hữu hình hay vơ hình ảnh hưởng đến sống tổ chức Tổ chức lường hết kiểm sốt đe doạ chúng thuộc môi trường khách quan Nhưng mặt khác để hạn chế ảnh hưởng xấu môi trường khách quan, tổ chức hồn thiện để chống đỡ mối đe doạ, tận dụng hội mà môi trường khách quan tạo Với kiến nghị mà nêu với mục đích làm tài liệu tham khảo để Công ty Cổ phần vấn Đầu Xây dựng Đường Sắt tham khảo hi vọng giúp quý Công ty hồn thiện tổ chức 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà,PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý I PGS.TS Đoàn Thị Thu Hà,PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Giáo trình Khoa học quản lý II Những vấn đề cốt lõi quản lý- HAROLD KOONTZ- Nhà xuất Khoa học kỹ thuật-HN-1992 Tạp chí xây dựng T12/2007 Báo cáo nguồn nhân lực phòng Tổ chức hành Mơ hình cấu Tổ chức phòng Tổ chức hành Báo cáo Cơng trình thực từ Phòng chuẩn bị đầu kinh Doanh Giấy đăng ký Kinh Doanh Công ty CPTVĐT & XD Đường Sắt ChúngTa.com 10 Luận văn khoá ... TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT Giới thiệu chung cơng ty 1.1 Lịch sử hình thành Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đường Sắt Tiền than CÔNG TY CỔ PHẦN... trạng cấu tổ chức Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đường Sắt Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cấu tổ chức Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đường Sắt Trong trình làm tơi... chia công việc) 16 4.2.3 Xây dựng phận phân hệ cấu 17 4.2.4 Thế chế hóa cấu tổ chức 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT20
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công Ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường Sắt, Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công Ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường Sắt, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, Quá trình hoàn thiện tổ chức, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT, Giới thiệu chung về công ty, Hoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000, Cơ cấu tổ chức của công ty hiện nay, Phòng TCHC là đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện các mặt, Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, Xây dựng lại bộ máy các phòng ban, Kiến nghị cơ cấu tổ chức mới

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay