Bao cao giao duc KNS

7 46 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 22:57

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS …… Số: … /BC-…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc …… , ngày …… tháng năm 2018 BÁO CÁO Công tác giáo dục kỹ sống nhà trường I Công tác đạo Căn vào văn đạo cấp trên, lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống cho học sinh năm học Tăng cường tuyên truyền việc giáo dục kỹ sống cho học sinh tiết sinh hoạt cờ, tiết Hoạt động giáo dục lên lớp, tiết sinh hoạt Đội… Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực kế hoạch giáo dục kỹ sống cho học sinh lớp II Kết đạt Kết triển khai, chuyển biến công tác giáo dục KNS nhà trường cấp học công tác giáo dục KNS: - Giáo dục kỹ sống thông qua lồng ghép môn học môn Ngữ văn giúp học sinh có kỹ hợp tác, kỹ giao tiếp…; mơn Địa lý giúp học sinh có kỹ ứng phó tự bảo vệ trước thiên tai, hiễm họa xã hội có nguy ảnh hưởng tới sống lành mạnh an toàn em…; mơn Sinh học giúp học sinh có kỹ sống tự phục vụ, chăm sóc thân liên quan đến thể chất sức khỏe…; mơn Hóa học hình thành em số kỹ phổ thông, thói quen làm việc khoa học… - Giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động ngoại khóa tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ nhân ngày lễ Khai giảng năm học mới, ngày Trung thu, mừng ngày nhà giáo Việt Nam, lễ Tổng kết năm học, văn nghệ buổi sinh hoạt cờ, sinh hoạt tập thể Những hoạt động góp phần hình thành cho em kỹ mạnh dạn, tự tin trước đám đông; tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, tổ chức trò chơi dân gian nhân ngày Khai giảng năm học mới, mừng Đảng – mừng Xuân… giúp học sinh có ý thức việc rèn luyện sức khỏe cho thân góp phần rèn luyện số phẩm chất tính tổ chức, kỉ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đồn kết…; tổ chức chăm sóc bia Căm thù ấp 4, viếng nhà bia tưởng niệm Ủy ban nhân dân xã em bồi dưỡng thêm nhân cách, tình yêu quê hương đất nước, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn sống; tổ chức việc trực nhật sân trường, vệ sinh trường lớp học, chăm sóc bồn hoa Liên đội, chăm sóc vườn thuốc nam thường xuyên thực Hoạt động giáo dục cho em có ý thức việc bảo vệ mơi trường sống góp phần làm nhà trường ngày xanh – – đẹp Sự phối hợp nhà trường với địa phương, gia đình tổ chức khác công tác giáo dục KNS III Đánh giá chung Kết bật Học sinh trường hào hứng thích thú với hoạt động Nó hút em; khuyến khích em cố gắng vươn lên, tạo điều kiện cho tất học sinh tham gia có hội trình bày, trao đổi nhận xét lẫn Từ giúp cho em nắm kỹ sống khả nhanh nhẹn, khéo léo, mạnh dạn, tự tin tạo khơng khí thi đua lành mạnh Thông qua hoạt động này, giúp em tự điều chỉnh, bổ sung trao đổi, hợp tác tốt để góp phần giáo dục cho em kỹ thực công việc lao động đơn giản, kỹ sáng tạo nghệ thuật, thực thể dục, trò chơi, hành vi ứng xử người gia đình, nhà trường xã hội Những kỹ tham gia hoạt động tập thể, kỹ tổ chức hoạt động chung nhau, biết phối hợp với người thực hoạt động chung, nâng cao ý thức tự chủ, tự tin, chủ động giao tiếp với người Hạn chế Một phận không nhỏ cha mẹ học sinh khơng có thời gian quan tâm điều ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động trải nghiệm sáng tạo học sinh học nhà trường Ý nghĩa, tầm quan trọng giáo dục kỹ sống chưa nhận thức cách mức phận giáo viên Nguyên nhân Nhà trường chưa mạnh dạn đề xuất với phụ huynh, với địa phương kế hoạch hoạt động trải nghiệm cho học sinh học nhà trường Một phận giáo viên đối phó, dù giáo viên nhận thức chất, mức độ cần thiết phải giáo dục kỹ sống cho học sinh giáo viên gặp lúng túng phương thức, biện pháp để thực có hiệu cơng tác giáo dục kỹ sống cho học sinh IV Giải pháp triển khai giáo dục KNS thời gian tới Phương hướng Năm học tới nhà trường tiếp tục thực có hiệu công tác giáo dục kỹ sống cho cho học sinh, tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm sáng tạo, lồng ghép ngoại khóa cho học sinh 2 Giải pháp Ngay từ đầu năm học, lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống cho học sinh Tăng cường tuyên truyền sâu rộng cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh hiểu rõ công tác giáo dục kỹ sống cho cho học sinh Vận động ủng hộ vật chất tinh thần từ địa phương, cha mẹ học sinh để thực công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh đạt hiệu cao V Kiến nghị, đề xuất Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Cần có hướng dẫn thống việc lồng ghép giáo dục kỹ sống cho học sinh Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Không Nơi nhận: - Phòng GDĐT; - Lưu:VT KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG BÁO CÁO SỐ LIỆU Thực trạng triển khai công tác giáo dục kỹ sống, năm học 2017-2018 I Thống kê số liệu: TT Nội dung Tổng số trường học Số trường tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống Số học sinh giáo dục kỹ sống Số học sinh tham gia học KNS ngồi khóa Số giáo viên nhà trường tham gia dạy KNS Số chuyên gia, giáo viên ngồi nhà trường dạy KNS Số trường có liên kết với đơn vị nhà trường tham gia dạy KNS Số trường triển khai hình thức giáo dục KNS thơng qua tích hợp, lồng ghép mơn học Số trường triển khai hình thức giáo dục KNS qua mơn học ngồi khóa Số trường triển khai hình thức giáo dục KNS qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo… Số trường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn giáo viên dạy KNS Số câu lạc sở thích, tài học sinh nhà trường thành lập, quản lý Các hình thức khác 10 11 12 13 Trường THCS Trường THPT, TTGDNNGDTX, TCCN Tỉ lệ % 1 749 100% 749 100% 34 0 1 0 II Thống kê giáo trình, tài liệu KNS sử dụng: (Liệt kê theo thứ tự: tên tài liệu, tác giả, NXB, năm xuất bản) Tài liệu Giáo dục giá trị kỹ sống cho học sinh phổ thông – Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa – Đại Học Quốc Gia Hà Nội – 2010 III Thống kê danh sách câu lạc sở thích, tài học sinh, sinh viên Khơng IV Các chuyên đề giáo dục KNS cho học sinh, sinh viên Khơng Hình ảnh trưng bày sản phẩm thi làm lồng đèn Tháng 09/2017 Hình ảnh trình diễn văn nghệ mừng ngày 20/11 Tháng 09/2017 Hình ảnh học sinh tham gia diễn hành ngày “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” Tháng 03/2018 Hình ảnh học sinh tham gia vệ sinh Tháng 01/2018 ... học sinh tham gia học KNS khóa Số giáo viên nhà trường tham gia dạy KNS Số chuyên gia, giáo viên nhà trường dạy KNS Số trường có liên kết với đơn vị nhà trường tham gia dạy KNS Số trường triển... khai hình thức giáo dục KNS thơng qua tích hợp, lồng ghép môn học Số trường triển khai hình thức giáo dục KNS qua mơn học ngồi khóa Số trường triển khai hình thức giáo dục KNS qua hoạt động trải... chức hoạt động chung nhau, biết phối hợp với người thực hoạt động chung, nâng cao ý thức tự chủ, tự tin, chủ động giao tiếp với người Hạn chế Một phận không nhỏ cha mẹ học sinh khơng có thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao giao duc KNS, Bao cao giao duc KNS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay