Hướng dẫn thực hành kỹ năng nghiên cứu KHGD

51 32 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 22:05

Nghiên cứu khoa học là kỹ năng cần thiết với sinh viên. Trong khi tài liệu lý thuyết về nghiên cứu khoa học tương đối phong phú thì tài liệu hướng dẫn thực hành lại ít ỏi nên nhiều sinh viên gặp những khó khăn trong nghiên cứu và trình bày báo cáo kết quả..Cuốn tài liệu này sẽ hướng dẫn một cách cụ thể để giúp sinh viên thực hành kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục dễ dàng hơn. PHẦN THỨ NHẤT MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC Nghiên cứu khoa học giáo dục 1.1 Khái niệm nghiên cứu KHGD * NCKH hoạt động sáng tạo nhà khoa học nhằm nhận thức giới, tạo tri thức có giá trị Nhờ đó, người có khả tác động vào giới cách chủ động, hợp lý hiệu hoạt động, nâng cao chất lượng sống đảm bảo tiến xã hội Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nhà khoa học chủ thể nghiên cứu, giới khách quan khách thể nghiên cứu Chủ thể tác động vào khách thể để tìm hiểu chất, đặc điểm, qui luật đối tượng nghiên cứu Tùy theo đối tượng nghiên cứu thuộc lĩnh vựa mà tạo nên lĩnh vực nghiên cứu khác nghiên cứu y học, nghiên cứu kỹ thuật, nghiên cứu văn học, nghiên cứu khoa học giáo dục *KHGD: Khoa học giáo dục phận hệ thống khoa học nghiên cứu người bao gồm giáo dục học, tâm lý học sư phạm, phương pháp giảng dạy môn Khoa học giáo dục nghiên cứu qui luật trình truyền đạt trình lĩnh hội * Nghiên cứu khoa học giáo dục hoạt động nghiên cứu đặc thù lĩnh vực giáo dục Là hoạt động mang tính hệ thống thường xuất phát từ khó khăn hoạt động giáo dục, hay từ nhu cầu nhận thức hoạt động giáo dục nhằm khám phá khái niệm, qui luật giáo dục phương pháp khoa học Nghiên cứu khoa học giáo dục giúp người làm cơng tác giáo dục giải khó khăn, mâu thuẫn, vấn đề gặp phải thực tiễn hoạt động giáo dục, đem lại tri thức giúp hoạt động giáo dục đạt hiệu Vì vậy, hình thành lực nghiên cứu KHGD cho sinh viên mục tiêu sở đào tạo giáo viên Nghiên cứu khoa học giáo dục có nhiều mức độ khác kỹ nghiên cứu khoa học thể tương đối đầy đủ thực đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục 1.1 Qui trình thực đề tài nghiên cứu KHGD Theo GS.TS Phạm Viết Vượng, trình thực đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục, tức từ xác định đề tài đến hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục trải qua giai đoạn: * Giai đoạn chuẩn bị: Giai đoạn thường có công việc sau: - Xác định đề tài nghiên cứu Đề tài nghiên cứu khoa học vấn đề khoa học chứa đựng nội dung thông tin chưa biết, cần làm sáng tỏ phương pháp khoa học Không phải vấn đề trở thành đề tài nghiên cứu.Những vấn đề rộng phạm vi không xác định rõ ràng “đạo đức xuống cấp niên nay”, “vấn đề xã hội hóa giáo dục” khó giải phương pháp khoa học mà nêu giải pháp theo quan điểm, kinh nghiệm cá nhân vấn đề chưa phải đề tài; vấn đề cụ thể, xác định rõ đối tượng, phạm vi có khả giải phương pháp khoa học trở thành đề tài nghiên cứu khoa học Xác định đề tài xác định vấn đề cần giải quyết, tức xác định nội dung mâu thuẫn tồn cần giải đặt câu hỏi nghi vấn cần trả lời để giải mâu thuẫn cách khoa học, đem lại tri thức mới, phương pháp giúp hoạt động giáo dục tiến hành hiệu Ví dụ tình huống: Một số học sinh chưa ngoan hay trêu chọc bạn bè, phá rối hoạt động tập thể gây khó khăn cho cơng tác giáo dục nhà trường Các giáo viên chủ nhiệm lớp tìm cách giáo dục chưa hiệu quả, nhà trường họp bàn vấn đề Là giáo viên, bạn quan tâm vấn đề muốn đưa biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan hiệu Trong ví dụ trên, vấn đề cần nghiên cứu giáo dục học sinh chưa ngoan chưa hiệu quả, phạm vi không gian trường mà giáo viên cơng tác, thời gian năm học Để giải vấn đề giáo dục học sinh chưa ngoan chưa hiệu cần trả lời câu hỏi: Thực trạng công tác giáo dục học sinh chưa ngoan trường nào? Tại giáo dục chưa hiệu quả? làm để giáo dục học sinh chưa ngoan trường hiệu quả? Sau đề tài xác định cần phát biểu tên đề tài Tên đề tài tên gọi vấn đề mà ta cần nghiên cứu, chứa đựng nội dung đối tượng nghiên cứu phần nói lên phạm vi, mức độ nghiên cứu Tên đề tài phát biểu ngắn gọn, rõ ràng Như vậy, để xác định đề tài cần: + Xác định mâu thuẫn cấp bách cần giải công tác giáo dục phạm vi có liên quan chứa đựng điều kiện khách quan chủ quan giải + Nêu câu hỏi cần trả lời giải vấn đề + Phát biểu tên đề tài phù hợp - XD đề cương nghiên cứu Đề cương đề tài coi đề án cơng trình nghiên cứu, thuyết minh ý nghĩa, nội dung, phương pháp nghiên cứu đề tài Qua đề cương thấy hướng khái quát đề tài, thấy ý nghĩa, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp nghiên cứu … Thông thường, đề cương đề tài nghiên cứu KHGD có cấu trúc sau: ngồi trang bìa phụ bìa đề cương đề tài nghiên cứu KHGD gồm nội dung sau: + Lý chọn đề tài: mà làm đề tài, nói lên ý nghĩa, tầm quan trọng mặt lý luận thực tiễn việc cần làm đề tài nên gọi tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu + Mục đích nghiên cứu: mục tiêu mà đề tài hướng tới cần đạt + Khách thể, đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đối tượng trực tiếp mà hoạt động nghiên cứu cần khám phá chất, qui luật vận động Khách thể nghiên cứu môi trường chứa đối tượng nghiên cứu yếu tố liên quan đến đối tượng mà ta cần tác động đến để khám phá đối tượng Xác định khách thể nghiên cứu xác định giới hạn bắt buộc phần giới khách quan mà ta cần tác động vào để làm bộc lộ chất qui luật đối tượng Đối tượng nằm khách thể, khách thể chứa đối tượng nghiên cứu Việc xác định khách thể giúp người nghiên cứu khoanh vùng định hướng lựa chọn đối tượng tác động phù hợp, xác, tránh dàn trải để trình nghiên cứu diễn thuận lợi + Giả thuyết khoa học đề tài: Là phán đoán chất vấn đề nghiên cứu, giả định câu trả lời cho câu hỏi đề tài Giả thuyết khoa học có tác dụng định hướng cho thực đề tài Mọi giả định phải chứng minh q trình thực cơng trình nghiên cứu q trình chứng minh giả thuyết Vì vậy, kết luận đề tài cần có bác bỏ hay khẳng định giả thuyết nghiên cứu đề tài + Nhiệm vụ nghiên cứu: Là mục tiêu cụ thể cần đạt công việc cần làm để thực mục đích đề tài Một đề tài nghiên cứu thực tiễn khoa học giáo dục thường có nhiệm vụ sau: • Làm sáng tỏ sở lý luận đề tài • Trên sở lý thuyết phát chất qui luật đối tượng (tìm hiểu thực tiễn vấn đề nghiên cứu) • Qua nghiên cứu đề xuất giải pháp cải tạo thực trạng đối • Tổ chức thực nghiệm giải pháp cải tạo thực trạng (nếu có.) tượng + Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghien cứu thực chất cách thức, đường tiếp cận để thu thập xử lý thông tin đối tượng Các phương pháp thường sử dụng nghiên cứu khoa học giáo dục thuộc nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết (phân tích- tổng hợp, phân loại- hệ thống hóa lý thuyết; mơ hình hóa ), nghiên cứu thực tiễn (quan sát, điều tra viết, thực nghiệm, trò chuyện….), phương pháp xử lý tư liệu (tốn thống kê) Để lựa chọn phương pháp cần vào yếu tố: Đặc điểm đối tượng đặc điểm phương pháp nghiên cứu; Nhiệm vụ nghiên cứu; Giả thuyết khoa học; Điều kiện khách quan, chủ quan có cho phép sử dụng phương pháp khơng? Trong đề cương cần nêu tên phương pháp nghiên cứu sử dụng, mục tiêu sử dụng phương pháp sơ lược cách sử dụng phương pháp + Dự thảo nội dung: Nêu dự kiến dàn ý cấu trúc nội dung báo cáo kết nghiên cứu đề tài sau hồn thành, bao gồm tên phần chính, chương mục lớn chương Thông thường đề tài gồm phần sau: mở đầu, nội dung, kết luận, phụ lục mục lực tham khảo - Xây dựng kế hoạch nghiên cứu : kế hoạch nghiên cứu vạch công việc cần làm từ xác định đề tài đến thực đề tài hồn thành, trình tự thực cơng việc đó, giới hạn thời gian điều kiện thực thi cơng việc *Giai đoạn thực (còn gọi giai đoạn thu thập xử lý thông tin): Giai đoạn bao gồm công việc sau: - Thu thập xử lý thông tin lý luận Nghiên cứu khoa học thực với định hướng lý luận định Ngoài quan điểm chung cần đảm bảo nghiên cứu KHGD cần làm sáng tỏ sở lý luận trực tiếp cho giải nhiệm vụ thực tiễn đề tài Mục đích thu thập xử xử lý thơng tin lý luận làm sáng tỏ sở lý luận đề tài làm sở cho nghiên cứu thực tiễn; đồng thời tìm hiểu lịch sử nghiên cứu vấn đề, thấy thành tựu tồn nghiên cứu vấn đề đó, từ rõ đóng góp đề tài Thơng thường, vấn đề lý luận liên quan đề tài bao gồm: + Các khái niệm sử dụng nghiên cứu (thường gọi khái niệm công cụ hay khái niệm làm việc) + Các tri thức, quan điểm, qui định làm sở cho thu thập, xử lý, bàn luận thông tin nghiên cứu + Những thành tựu đạt tồn lịch sử nghiên cứu vấn đề Để làm sáng tỏ sở lý luận lịch sử nghiên cứu vấn đề, người nghiên cứu phải xác định tài liệu cần đọc, có kỹ tìm nguồn tài liệu sử dụng phương pháp nghiên cứu lý luận - Thu thập xử lý thông tin thực tiễn rút kết luận khoa học Đây công việc quan trọng định phần lớn giá trị thực tiễn đề tài Trước thu thập xử lý thông tin người nghiên cứu phải có kỹ lựa chọn mẫu nghiên cứu tiêu biểu, xác định thang đo dụng cụ đo tượng nghiên cứu Sau cần sử dụng thành thạo phương pháp thu thập xử lý thông tin thực tiễn để rút thông tin chất đối tượng nghiên cứu, phương pháp tác động đối tượng nghiên cứu hiệu Để kiểm chứng giải pháp làm thay đổi thực trạng đối tượng nghiên cứu, giai đoạn có thêm thực nghiệm khoa học Làm thực nghiệm cơng việc đòi hỏi trình độ cao lý luận thực tiễn, người nghiên cứu vừa phải nắm vững phương pháp luận vừa có kỹ thực hành nghiên cứu, tùy theo mức độ yêu cầu đề tài khả nghien cứu mà tác giả xác định có sử dụng hay khơng? * Giai đoạn hồn thành gồm có cơng việc sau: - Hồn thành văn cơng trình Sau xử lý thông tin rút kết luận mới, kết nghiên cứu khoa học giáo dục thường trình bày dạng văn báo cáo khoa học Cấu trúc báo cáo quan quản lý đề tài qui định Để hoàn thành báo cáo khoa học đề tài cần có kỹ viết báo cáo; người nghiên cứu phải trình bày qui định cấu trúc thể thức văn bản; trình bày phần báo cáo đảm bảo rõ ràng, xác, khách quan, hệ thống Quá trình thực viết báo cáo khoa học thường trải qua hai giai đoạn: thứ giai đoạn viết nháp, sau tham khảo ý kiến người có kinh nghiệm sửa chữa chuyển sang viết thức - Nghiệm thu đưa vào ứng dụng Kết nghiên cứu khoa học thức cơng nhận sau nghiệm thu đạt yêu cầu Tùy theo cấp độ nghiên cứu đề tài (tiểu luận, luận văn tốt nghiệp, hay đề tài cấp) mà qui trình thủ tục nghiệm thu bảo vệ khác Thơng thường có hai phương pháp chủ yếu để nghiệm thu đề tài nghiên cứu KHGD phương pháp thông qua hội đồng khoa học phương pháp thử nghiệm thực tiễn Phương pháp thử nghiệm thực tiễn có nhiều ưu điểm lại khó thực nên thực tế chủ yếu sử dụng phương pháp đánh giá thông qua hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học Q trình thực nghiệm thu đề tài đòi hỏi người nghiên cứukỹ viết trình bày báo cáo tóm tắt chuẩn bị tốt phương tiện điều kiện cho bảo vệ cơng trình nghiên cứu, kỹ tóm lược câu hỏi trả lời chất vấn, kỹ giao tiếp khoa học Trên giai đoạn, công việc cần tiến hành giai đoạn trình thực đề tài, giai đoạn cơng việc có quan hệ chặt chẽ với đòi hỏi yêu cầu kỹ nghiên cứu khác nhau; kỹ yếu ảnh hưởng đến kết thực đề tài Ví dụ: Thực tiễn cho thấy chất lượng cơng trình nghiên cứu yếu tố định nhất, nhiều trường hợp cơng trình nghiên cứu bị đánh giá thấp thực tế người nghiên cứu bảo vệ đề tài trình bày báo cáo lúng túng, thiếu mạch lạc Các kỹ nghiên cứu khoa học giáo dục 2.1 Kỹ hình thành kỹ Kỹ năng lực (khả năng) chủ thể thực thục hay chuỗi hành động sở hiểu biết (kiến thức kinh nghiệm) nhằm tạo kết mong đợi Nói cách khác, kỹ khả vận dụng lý thuyết vào thực hành động có kết Nói đến kỹ nói đến khả hành động, nhiên khơng phải hành động mang tính chất phản ứng tự phát, hay thói quen mà chuỗi thao tác hình thành cách chủ động q trình luyện tập có ý thức sở hiểu biết định Vì vậy, để có kỹ hành động trước hết chủ thể cần nắm vững sở lý thuyết (kiến thức), sau luyện tập để hình thành kỹ Kỹ hành động thục tảng kiến thức Như trình hình thành kỹ trải qua giai đoạn: - Giai đoạn thứ nhất: Hình thành sở lý thuyết Kỹ có quan hệ chặt chẽ với kiến thức lại khác kiến thức kiến thức biết, hiểu chưa làm, chí khơng làm nên tạo thay đổi cho sống; có kiến thức sng chưa chưa tạo nên thay đổi thực tiễn, chưa tạo nên sức mạnh hình thành kỹ tạo nên sức mạnh Tuy nhiên, kiến thức kỹ có quan hệ chặt chẽ kiến thức sở để hình thành kỹ Vì cơng tác đào tạo nghề nghiệp hình thành kỹ nghiệp vụ mục tiêu quan trọng muốn hình thành kỹ phải trang bị sở lý thuyết Ví dụ: muốn có kỹ xây dựng đề cương nghiên cứu cho đề tài người nghiên cứu phải hiểu đề cương nghiên cứu gì? ý nghĩa nó? cấu trúc đề cương nghiên cứu trật tự thao tác cần thực để xây dựng đề cương nghiên cứu - Giai đoạn thứ hai luyện tập hình thành kỹ năng: Để vận dụng lý thuyết vào hành động thực tiễn nhìn nghe khơng thể hình thành mà phải luyện tập thực hành đủ số lần cần thiết để thành thạo Đây giai đoạn có ý nghĩa định chuyển từ tri thức sang hình thành kỹ hay khơng Để hình thành kỹ nghiên cứu khoa học sinh viên phải thực hành luyện tập làm tập nghiên cứu khoa học, kiến thức chung phương pháp luận NCKHGD người hướng dẫn cần thao tác cần thực nghiên cứu KHGD cách thức thực thao tác đó, sau sinh viên thực hành rút kinh nghiệm thành thạo Ví dụ: để rèn luyện kỹ xác định đối tượng nghiên cứu cho đề tài người dạy Cần: • Giúp sinh viên hiểu đối tượng nghiên cứu đề tài đối tượng trực tiếp cần nhận thức, khám phá nghiên cứuHướng dẫn cách làm cụ thể để xác định đối tượng nghiên cứu cách trả lời câu hỏi: đề tài nhằm tìm hiểu gì? Trả lời câu hỏi xác định đối tượng nghiên cứu (đây phần hướng dẫn thao tác thực hành người dạy) • Tổ chức cho sinh viên thực hành xác định đối tượng nghiên cứu cho đề tài khác theo dẫn Trong q trình thực hành phải ln có nhận xét, rút kinh nghiệm đến em thực thành thạo, xác hình thành kỹ Kỹ nghiên cứu khoa học giáo dục sinh viên vận dụng tri thức phương pháp phương pháp luận thực hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục sinh viên học tập trường đào tạo giáo viên Kỹ nghiên cứu khoa học giáo dục kỹ mà sinh viên học ngành sư phạm cần có kỹ giảng dạy, kỹ giáo dục kỹ nghiên cứu khoa học giáo dục Trong kỹ nghiên cứu khoa học phương tiện, công cụ để làm tốt kỹ trên, đồng thời, công cụ để người thầy giáo tự học suốt đời, hoàn thiện lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn giáo dục địa phương Vì hình thành kỹ nghiên cứu khoa học giáo dục cho người học quan trọng 2.2 Các kỹ nghiên cứu khoa học thực đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục Kỹ nghiên cứu KHGD khả thực hành thao tác nghiên cứu khoa học giáo dục với yêu cầu phương pháp luận để hoạt động nghiên cứu khoa học đạt kết Vì vậy, để xác định kỹ nghiên cứu khoa học giáo dục cần có q trình thực đề tài cần phân tích cơng việc giai đoạn thực đề tài nghiên cứu KHGD từ tìm đòi hỏi kỹ tương ứng Từ phân tích qui trình thực đề tài phần 1.1, xác định kỹ nghiên cứu khoa học giáo dục theo bảng đây: Các giai qui nghiên cứu Chuẩn bị đoạn Nội dung công việc cần Kỹ nghiên cứu khoa trình thực qui trình học tương ứng nghiên cứu - Xác định đề tài nghiên - Kỹ phát mâu cứu thuẫn xác định đề tài - Kỹ xây dựng đề - XD đề cương nghiên cứu cương nghiên cứu cho đề tài - Kỹ xây dựng kế - XD kế hoạch nghiên cứu hoạch nghiên cứu Thực (thu - Thu thập xử lý thông - Kỹ sử dụng thập xử lý tin lý luận phương pháp nghiên cứu lý thông tin) luận - Thu thập xử lý thông tin thực tiễn ( dùng tư khoa học để xử lý lập luận) rút kết luận khoa học - Kỹ chọn mẫu nghiên cứu xác định thang đo, dụng cụ đo tượng nghiên cứu - Kỹ lựa chọn sử dụng phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Kỹ xử lý tài liệu Hoàn thành - Hoàn thành văn - Kỹ viết văn báo cơng trình cáo khoa học - Nghiệm thu đề tài - Kỹ trình bày báo cáo tóm tắt kết nghiên cứu trả lời câu hỏi phản biện Còn theo GS.TS Nguyễn Xuân Thức qui trình thực đề tài gồm giai đoạn kỹ NCKH cần có sau: Các giai đoạn qui trình thực Các kỹ NCKH tương ứng đề tài 1: Thiết lập đề tài - Kỹ lựa chọn đề tài 2: XD đề cương - Kỹ XD đề cương 3: Thu thập xử lý TT - Kỹ sử dụng PP nghiên cứu Viết cơng trình nghiên cứu: Viết - Kỹ viết báo cáo cơng trình thảo thơ chỉnh sửa, sau viết nghiên cứu bảo vệ đề tài Nhìn chung cách phân loại hệ thống kỹ NCKH tương đối thống Trong phạm vi tài liệu này, giới hạn hướng dẫn thực hành kỹ xác định đề tài, kỹ xây dựng đề cương kế hoạch nghiên cứu cho đề tài, kỹ viết văn báo cáo khoa học Để đạt mục đích “Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết học tập môn tâm lý học sinh viên không chuyên Tâm lý học, trường ĐHSP Hà Nội”, người nghiên cứu đề giả thuyết : “Từ tìm hiểu lý luận thực tiễn trắc nghiệm giáo dục cho thấy, xây dựng câu trắc nghiệm khách quan đánh giá kết học tập môn tâm lý học sinh viên” nhiệm vụ cần giải là: - Nghiên cứu vấn đề lý thuyết xây dựng trắc nghiệm giáo dục - Soạn thảo trắc nghiệm đánh giá kết học tập môn tâm lý học khoa không chuyên tâm lý học - Thử nghiệm xác định tham số đặc trưng: Độ khó, độ giá trị, độ phân biệt trắc nghiệm nêu phương hướng điều chỉnh, nâng cao chất lượng câu hỏi trắc nghiệm Khi kết thúc nghiên cứu đề tài, người nghiên cứu đưa kết luận sau: • Chúng ta xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết học tập môn tâm lý học sinh viên khoa không chuyên tâm lý học nắm vững nội dung chương trình mơn Tâm lý học kỹ thuật xây dựng trắc nghiệm giáo dục • Xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan kết hợp phương pháp kiểm tra tự luận nâng cao chất lượng, hiệu kiểm tra đánh giá việc nắm vững kiến thức mơn học sinh viên • Bộ câu hỏi trắc nghiệm đưa vào thử nghiệm gồm 180 câu có 121 câu (chiếm 67,22%) đạt yêu cầu độ khó, độ phân biệt đưa vào ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dự trữ, 52 câu (chiếm 28,89%) cần sửa chữa cho tốt tiếp tục thử nghiệm để tính tham số, câu (chiếm 3,89%) không đạt yêu cầu cần loại bỏ viết lại hồn tồn • Để xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm có chất lượng đánh giá kết học tập môn tâm lý học cho khoa không chuyên tâm lý học, giảng viên trực tiếp giảng dạy cần tiếp tục viết thử nghiệm, đánh giá câu hỏi trắc nghiệm khách quan để chọn lọc câu tốt đưa vào ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dự trữ Khi soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm cần quán triệt nguyên tắc yêu cầu soạn thảo • Để tạo thuận lợi cho sinh viên làm thi hình thức trắc nghiệm , trình giảng dạy giảng viên cần thơng báo trước hình thức thi tập dượt cho em làm quen với hình thức thi Như vậy, kết luận đề tài trình bày ngắn gọn, khái quát thấy: Kết luận khẳng định giả thuyết khoa học mục đích nghiên cứu đề tài; Kết luận rút từ nghiên cứu lý luận; Kết luận 3được rút từ nghiên cứu thực tiễn; Kết luận nêu vấn đề cần nghiên cứu tiếp kết luận nêu kiến nghị để việc nghiên cứu tốt 2.5 Một số lưu ý thể thức văn văn phong khoa học trình bày văn 2.5.1 Một số lưu ý thể thức văn đề tài Mỗi sở đào tạo sinh viên có qui định riêng thể thức trình bày văn cho loại qui mô đề tài nghiên cứu khoa mà người nghiên cứu cần nắm vững để thực qui định Trong phạm vi tài liệu xin trích trình bày thể thức văn theo qui định với khóa luận tốt nghiệp sinh viên K34 trường cao đẳng Ngơ Gia Tự Bắc Giang Về hình thức, bố cục Báo cáo khoa học phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sẽ, không sai sót văn phạm, lỗi tả khơng tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, đánh số hình quy cách từ đầu đến cuối Về khối lượng, định dạng, cấu trúc Khối lượng báo cáo đề tài (khơng kể hình vẽ, bảng biểu, đồ thị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục khoảng từ 40-100 trang), mức cụ thể khác với chuyên ngành đào tạo trưởng khoa qui định Định dạng trang văn bản: Khoá luận tốt nghiệp in mặt khổ giấy A4, font chữ Times New Roman cỡ chữ 14, dãn dòng đặt chế độ 1,2 lines, lề 2,0 cm, lề 2,0 cm, lề trái 3,5 cm, lề phải 2,0 cm; xuống dòng (spacing after) 6pt dòng đoạn văn (first line) thụt vào 1,27 cm (Do u cầu chun mơn, số chun ngành sử dụng chương trình soạn thảo văn chuyên dụng khác Latex, ) Cấu trúc khoá luận tốt nghiệp - Bìa khố luận (bìa cứng) - Trang phụ bìa - Trang lời cảm ơn - Bảng hiệu, chữ viết tắt (nếu có) xếp theo thứ tự bảng chữ - Danh mục bảng, đồ thị, sơ đồ (nếu có) - Mục lục - Phần mở đầu: Nêu tính cấp thiết đề tài, ý nghĩa khoa học thực tiễn, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, lịch sử nghiên cứu - Phần nội dung: Gồm chương, cuối chương có tiểu kết - Kết luận khoá luận phải khẳng định kết đạt được, đóng góp, hạn chế, đề xuất hay kiến nghị hướng phát triển đề tài Kết luận cần ngắn gọn, khơng có lời bàn bình luận - Danh mục tài liệu tham khảo (xếp theo hướng dẫn) - Phụ lục (nếu có) Về cách đánh số trang Số trang KLTN đánh liên tục số (1, 2, 3, …) từ phần Mở đầu hết, số trang đánh số giữa, phía trang Riêng phụ lục không đánh số trang Cách đánh số chương, mục, tiểu mục: Số thứ tự chương, mục lục đánh hệ thống số Ả rập, không dùng số La mã Các mục tiểu mục đánh số nhóm hai ba số, cách dấu chấm (.): số thứ chương, số thứ hai mục, số thứ ba tiểu mục Ví dụ: Chương 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 Chương 2.1 2.1.1 2.1.2 Cách đánh số thứ tự bảng hình - Số thứ tự giải bảng in đậm ghi phía bảng, gồm có chữ số chương số thứ tự bảng chương tương ứng, ngăn cách dấu chấm (.) Ví dụ: Bảng chương bắt đầu Bảng 3.1, Bảng Bảng 3.2 Trên bảng ghi 3.1 nghĩa Bảng thứ chương Bảng 3.1 Phân bố đối tượng nghiên cứu theo lứa tuổi Độ tuổi Số lượng Tỷ lệ %
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thực hành kỹ năng nghiên cứu KHGD, Hướng dẫn thực hành kỹ năng nghiên cứu KHGD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay