MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI

6 37 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 19:45

1.GIỚI THIỆU CHUNG DỰ ÁNNhằm mở rộng thị trường tiêu thụ khí CNG, Công ty CP CNG Việt Nam giao cho Công ty CP tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí (PVE), là đơn vị Tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy CNG Nhơn Trạch – Đồng Nai”. Công suất của nhà máy là 120 triệu m3 khínăm nhằm cung cấp khí CNG cho các hộ tiêu thụ tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh.Dự án đầu tư theo hai giai đoạn:Giai đoạn 1: công suất của nhà máy là 50 triệu m3nămHệ thống công nghệ cho cả hai giai đoạn.Quy mô Nhà máy sản xuất khí nén CNG tại khu công nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai với cơ sở hạ tầng, thiết bị điện, đo đếm, ống công nghệ, PCCC cho công suất 120 triệu m3năm.Hệ thống máy nén với công suất 50 triệu m3nămGiai đoạn 2: công suất của nhà máy đạt 120 triệu m3nămBổ sung Hệ thống máy nén nâng công suất thêm 70 triệu m3năm..Phương tiện vận chuyển và thiết bị.2.THÔNG SỐ ĐẦU VÀO2.1.Các thông số đầu vào thiết kế công nghệCông suất nhà máyGiai đoạn 1: 50 triệu m3 khínămGiai đoạn 2: 120 triệu m3 khínămThành phần khíNguồn khí cung cấp cho nhà máy CNG Nhơn Trạch được lấy từ nguồn khí của đường ống dẫn khí Phú Mỹ Hồ Chí Minh. Thành phần khí đưa vào tính toán được lấy theo bảng dưới đây:Thành phần khí(% mol)Khí Nam Côn SơnN20.3254CO22.9280Methane87.600Ethane4.9130Propane2.4340iButane0.6940nButane0.5800iPentane0.1960nPentane0.1280C6+0.1796H2O (gm3)0.0220Tổng100.00Nguồn: PV GASCác thông số công nghệ yêu cầu:Áp suất khí đầu vào: 40 – 71 bargNhiệt độ khí đầu vào: 35 °CÁp suất khí đầu vào máy nén: 40 barg (được cài đặt sau PCV)Áp suất yêu cầu đầu ra của máy nén: 250 barg Nhiệt độ khí sau khi ra khỏi máy nén: 45 °CCác tính chất hóa lý của khí được lấy từ tài liệu bảng đính kèm báo cáo mô phỏng số: 30202001RP002 CÔNG TY CP CNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ 06/2011 05/2011 10/2010 LX B Ngày Ban hành để phê duyệt Ban hành để phê duyệt Ban hành để xem xét tả N.T.T N.V.P N.K.T N.T.T N.V.P N.K.T N.T.T N.V.P N.K.T Thực Kiểm tra PV ENGINEERING C.N.D PVE CNG A Số tài liệu: 302020-01-RP-002 Số trang: 33 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI” PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ` (bao gồm trang bìa) Số tài liệu: 302020-01-RP-002 Trang LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI” PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ` MỤC LỤC Số tài liệu: 302020-01-RP-002 Trang LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI” PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ` GIỚI THIỆU CHUNG DỰ ÁN Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ khí CNG, Cơng ty CP CNG Việt Nam giao cho Công ty CP tư vấn đầu tư thiết kế dầu khí (PVE), đơn vị Tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng cơng trình “Nhà máy CNG Nhơn Trạch Đồng Nai” Công suất nhà máy 120 triệu m khí/năm nhằm cung cấp khí CNG cho hộ tiêu thụ tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh Dự án đầu tư theo hai giai đoạn:  Giai đoạn 1: công suất nhà máy 50 triệu m3/năm − Hệ thống công nghệ cho hai giai đoạn − Quy Nhà máy sản xuất khí nén CNG khu công nghiệp Nhơn Trạch - Đồng Nai với sở hạ tầng, thiết bị điện, đo đếm, ống công nghệ, PCCC cho công suất 120 triệu m3/năm − Hệ thống máy nén với công suất 50 triệu m3/năm  Giai đoạn 2: công suất nhà máy đạt 120 triệu m3/năm − Bổ sung Hệ thống máy nén nâng công suất thêm 70 triệu m3/năm − Phương tiện vận chuyển thiết bị THÔNG SỐ ĐẦU VÀO 2.1 Các thông số đầu vào thiết kế công nghệCông suất nhà máy − Giai đoạn 1: 50 triệu m3 khí/năm − Giai đoạn 2: 120 triệu m3 khí/năm  Thành phần khí Nguồn khí cung cấp cho nhà máy CNG Nhơn Trạch lấy từ nguồn khí đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Hồ Chí Minh Số tài liệu: 302020-01-RP-002 Trang LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI” PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ` Thành phần khí đưa vào tính tốn lấy theo bảng đây: Thành phần khí Khí Nam Cơn Sơn (% mol) N2 0.3254 CO2 2.9280 Methane 87.600 Ethane 4.9130 Propane 2.4340 i-Butane 0.6940 n-Butane 0.5800 i-Pentane 0.1960 n-Pentane 0.1280 C6+ 0.1796 H2O (g/m3) 0.0220 Tổng 100.00 Nguồn: PV GAS  Các thông số công nghệ yêu cầu: − Áp suất khí đầu vào: 40 71 barg − Nhiệt độ khí đầu vào: 35 °C − Áp suất khí đầu vào máy nén: 40 barg (được cài đặt sau PCV) − Áp suất yêu cầu đầu máy nén: 250 barg − Nhiệt độ khí sau khỏi máy nén: 45 °C Số tài liệu: 302020-01-RP-002 Trang LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH ĐỒNG NAI” PHỎNG HỆ THỐNG CƠNG NGHỆ ` − 2.2 Các tính chất hóa lý khí lấy từ tài liệu bảng đính kèm báo cáo số: 302020-01-RP-002 Các thông số môi trường − Nhiệt độ môi trường không khí: từ 18 đến 38 °C − Nhiệt độ đất: trung bình 21 °C − Độ ẩm: trung bình 85% 2.3 Các thông số giả định đưa vào − Nhiệt độ khí đầu vào nhà máy: 35 °C − Các ống sử dụng loại ống thép thương mại Độ nhám ống lấy ε = 0,05 mm − Chiều dài ống trước máy nén: 50 m − Nhiệt độ khí khỏi máy nén: 45 °C − Hiệu suất làm việc máy nén η = 75% KẾT QUẢ PHỎNG 3.1 Bảng trường hợp 3.2 Kết chi tiết Chi tiết kết (xem phần đính kèm) Số tài liệu: 302020-01-RP-002 Trang ... ĐỒNG NAI MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ` MỤC LỤC Số tài liệu: 302020-01-RP-002 Trang LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ ` GIỚI... “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CƠNG NGHỆ ` (bao gồm trang bìa) Số tài liệu: 302020-01-RP-002 Trang LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI ... Quy mơ Nhà máy sản xuất khí nén CNG khu công nghiệp Nhơn Trạch - Đồng Nai với sở hạ tầng, thiết bị điện, đo đếm, ống công nghệ, PCCC cho công suất 120 triệu m3/năm − Hệ thống máy nén với công suất
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI, MÔ PHỎNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay