THUYẾT MINH TÍNH TOÁN PHẦN CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH

15 94 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 19:44

Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ khí CNG, Công ty CP CNG Việt Nam giao cho Công ty CP tư vấn đầu tư và thiết kế dầu khí (PVE), là đơn vị Tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà máy CNG Nhơn Trạch – Đồng Nai”. Công suất của nhà máy là 120 triệu m3 khínăm nhằm cung cấp khí CNG cho các hộ tiêu thụ tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh. Dự án đầu tư theo hai giai đoạn:Giai đoạn 1: công suất của nhà máy là 50 triệu m3nămQuy mô Nhà máy sản xuất khí nén CNG tại khu công nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai với cơ sở hạ tầng, thiết bị đo đếm khí và đường ống công nghệ dẫn khí tới đầu vào cụm máy nén cho công suất 120 triệu m3năm.Hệ thống máy nén và trụ nạp với công suất 50 triệu Sm3năm.Phương tiện vận chuyển và thiết bị với công suất vận chuyển 50 triệu Sm3năm.Giai đoạn 2: công suất của nhà máy đạt 120 triệu m3nămBổ sung hệ thống máy nén và trụ nạp nâng công suất thêm 70 triệu m3năm..Bổ sung phương tiện vận chuyển và thiết bị với công suất vận chuyển 70 triệu Sm3năm.2.TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢOCác tiêu chuẩn áp dụng cho hệ thống CNG:ASME B 31.8Gas Transmissions and Distribution Piping SystemsASME B31.3Process PipingASME Sec.VIII, Division 2: Rules for construction of pressure vesselsAPI 618Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas industry ServicesAPI 5L Specification for Line PipeAPI 6DSpecification for Pipeline Valves API 602Compact Steel Gate Valves Flanged, Threaded, Welding, and Extended Body Ends.API 520Sizing, Selection and installation of pressure relieving device in Refinery.API RP 521Guide for Pressure relieving and Depressuring Systems. NFPA 52Compressed Natural Gas (CNG) Vehicular Fuel Systems Code, 2002 edition Gas Conditioning and Processing Vol. 1, Vol. 2Engineering Data BookNorsok Standard3.CÁC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮTDự án nhà máy CNG Nhơn Trạch được sử dụng các từ viết tắt như sau:CNG:Khí tự nhiên nénPFD:Bản vẽ sơ đồ nguyên lý dòng công nghệPID: Bản vẽ sơ đồ đường ống và đo lườngGDC:Trung tâm phân phối khíGDS:Trạm phân phối khíCNG VN:Công ty cổ phần CNG Việt NamPVGASD:Công ty cổ phần phân phối khí thấp ápPVGASS:Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền namPSV:Van xả an toànSDV:Van đóng ngắt khẩn cấp4.THUYẾT MINH TÍNH TOÁN PHẦN CÔNG NGHỆ4.1Mô tả hệ thống công nghệKhí tự nhiên (cao áp) từ hệ thống đường ống 22” Phú Mỹ Hồ Chí Minh sẽ được dẫn đến trạm phân phối khí thấp áp (GDS) Nhơn Trạch (do PVGASD) quản lý và phân phối. Tại đây, khí có áp suất khoảng 40 – 71 barg được dẫn theo đường ống đến Nhà máy CNG Nhơn Trạch (Tỉnh Đồng Nai). Tại Nhà máy CNG Nhơn Trạch, khí được đo đếm thương mại thông qua cụm đo đếm khí đầu vào. Các thông số công nghệ như lưu lượng, áp suất, nhiệt độ của khí được đo đếm và kiểm soát tại phòng điều khiển trung tâm của Nhà máy CNG Nhơn Trạch và CÔNG TY CP CNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ 05/2011 Ban hành để phê duyệt N.T.T N.V.P N.K.T 10/2010 Ban hành để xem xét N.T.T N.V.P N.K.T LXB Ngày Mô tả Thực Kiểm tra C.N.D.A PV ENGINEERING PVE CNG Số tài liệu: 302020-01-RP-001 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ Số trang: 24 (bao gồm trang bìa) Tài liệu số: 302020-01-RP-001 Trang LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ MỤC LỤC 4.1 4.2 GIỚI THIỆU DỰ ÁN TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ Mơ tả hệ thống công nghệ Tính tốn lựa chọn thiết bị công nghệ PHẦN PHỤ LỤC 13 Tài liệu số: 302020-01-RP-001 Trang LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ GIỚI THIỆU DỰ ÁN Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ khí CNG, Cơng ty CP CNG Việt Nam giao cho Công ty CP tư vấn đầu tư thiết kế dầu khí (PVE), đơn vị Tư vấn lập Dự án đầu tư xây dựng cơng trình “Nhà máy CNG Nhơn Trạch – Đồng Nai” Công suất nhà máy 120 triệu m3 khí/năm nhằm cung cấp khí CNG cho hộ tiêu thụ tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh Dự án đầu tư theo hai giai đoạn:  Giai đoạn 1: công suất nhà máy 50 triệu m3/năm  Quy mơ Nhà máy sản xuất khí nén CNG khu công nghiệp Nhơn Trạch - Đồng Nai với sở hạ tầng, thiết bị đo đếm khí đường ống cơng nghệ dẫn khí tới đầu vào cụm máy nén cho công suất 120 triệu m3/năm  Hệ thống máy nén trụ nạp với công suất 50 triệu Sm3/năm  Phương tiện vận chuyển thiết bị với công suất vận chuyển 50 triệu Sm3/năm Giai đoạn 2: công suất nhà máy đạt 120 triệu m3/năm   Bổ sung hệ thống máy nén trụ nạp nâng công suất thêm 70 triệu m3/năm  Bổ sung phương tiện vận chuyển thiết bị với công suất vận chuyển 70 triệu Sm3/năm TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tiêu chuẩn áp dụng cho hệ thống CNG: ASME B 31.8 Gas Transmissions and Distribution Piping Systems ASME B31.3 Process Piping ASME Sec.VIII, Division 2: API 618 Rules for construction of pressure vessels Reciprocating Compressors for Petroleum, Chemical, and Gas industry Services API 5L Specification for Line Pipe API 6D Specification for Pipeline Valves API 602 Compact Steel Gate Valves - Flanged, Threaded, Welding, and Extended - Body Ends Tài liệu số: 302020-01-RP-001 Trang LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ API 520 Sizing, Selection and installation of pressure relieving device in Refinery API RP 521 Guide for Pressure relieving and De-pressuring Systems NFPA 52 Compressed Natural Gas (CNG) Vehicular Fuel Systems Code, 2002 edition Gas Conditioning and Processing Vol 1, Vol Engineering Data Book Norsok Standard CÁC KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT Dự án nhà máy CNG Nhơn Trạch sử dụng từ viết tắt sau: CNG: Khí tự nhiên nén PFD: Bản vẽ sơ đồ ngun lý dòng cơng nghệ P&ID: Bản vẽ sơ đồ đường ống đo lường GDC: Trung tâm phân phối khí GDS: Trạm phân phối khí CNG VN: Cơng ty cổ phần CNG Việt Nam PVGAS-D: Cơng ty cổ phần phân phối khí thấp áp PVGAS-S: Cơng ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền nam PSV: Van xả an toàn SDV: Van đóng ngắt khẩn cấp THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ 4.1 Mơ tả hệ thống cơng nghệ Khí tự nhiên (cao áp) từ hệ thống đường ống 22” Phú Mỹ - Hồ Chí Minh dẫn đến trạm phân phối khí thấp áp (GDS) Nhơn Trạch (do PVGAS-D) quản lý phân phối Tại đây, khí có áp suất khoảng 40 – 71 barg dẫn theo đường ống đến Nhà máy CNG Nhơn Trạch (Tỉnh Đồng Nai) Tại Nhà máy CNG Nhơn Trạch, khí đo đếm thương mại thơng qua cụm đo đếm khí đầu vào Các thông số công nghệ lưu lượng, áp suất, nhiệt độ khí đo đếm kiểm sốt phòng điều khiển trung tâm Nhà máy CNG Nhơn Trạch Tài liệu số: 302020-01-RP-001 Trang LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ Trạm phân phối khí thấp áp (GDS) PVGAS-D Khí sau đo đếm nén tăng áp đến áp suất 250 barg thông qua hệ thống máy nén CNG, tồn trữ xe (trailer) Từ CNG vận chuyển đến khách hàng tiêu thụ Cấu hình cơng nghệ Nhà máy CNG Nhơn Trạch gồm cụm thiết bị sau đây: 4.2 - Cụm đo đếm khí đầu vào - Cụm máy nén khí CNG - Cụm chiết nạp khí CNG Tính tốn lựa chọn thiết bị cơng nghệ 4.2.1 Các thơng số đầu vào  Công suất nhà máy - Giai đoạn 1: 50 triệu m3 khí/năm - Giai đoạn 2: 120 triệu m3 khí/năm  Các thơng số cơng nghệ yêu cầu: - Áp suất đầu vào: 40– 71 barg - Nhiệt độ khí đầu vào: 35 °C - Áp suất đầu vào máy nén: 40 barg (được cài đặt sau PCV) - Áp suất yêu cầu đầu máy nén: 250 barg (max) - Nhiệt độ khí sau làm nguội: 45 °C - Các tính chất hóa lý khí lấy từ tài liệu báo cáo mơ số 302020-01-RP-002 - Thành phần khí: Thành phần khí đưa vào tính tốn lấy theo bảng (nguồn: PV GAS): Thành phần khí (% mol) Tài liệu số: 302020-01-RP-001 Khí Nam Cơn Sơn Trang LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CÔNG NGHỆ N2 CO2 Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane C6*+ H2O (g/m3) Tổng 0.3254 2.9280 87.600 4.9130 2.4340 0.6940 0.5800 0.1960 0.1280 0.1796 0.0220 100.00 Nguồn khí cung cấp cho nhà máy CNG Nhơn Trạch lấy từ nguồn khí đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Hồ Chí Minh 4.2.2 Các thơng số mơi trường - Nhiệt độ mơi trường khơng khí: từ 18 đến 380C - Nhiệt độ đất: trung bình 210C - Độ ẩm: trung bình 85% 4.2.3 Tính tốn lựa chọn kích thước đường ống  Phương pháp áp dụng Theo tiêu chuẩn Norsok ASME B31.8 lựa chọn kích thước ống dựa vào điều kiện sau đây: - Vận tốc lớn cho phép ống không vượt 100 ft/s (30,5 m/s) - Tổn thất áp suất lớn cho phép 100 m ống không vượt giới hạn cho phép theo bảng sau ((*) P Áp suất vận hành): Tài liệu số: 302020-01-RP-001 Trang LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CÔNG NGHỆ Áp suất vận hành (barg) Tổn thất áp suất (bar/100 m) tới 35 0,001 tới 0,11 35 tới 138 0,11 tới 0,27 >= 138 P/500 (*) Cơng thức tính vận tốc dòng khí ống sau: V  Q  d Trong đó: V -Vận tốc dòng khí ống, m/s d - Đường kính ống, m Q - Lưu lượng khí, m3/s Cơng thức tính tổn thất áp suất : Theo cơng thức Darcy (Engineering Data Book) tổn thất áp suất tính theo cơng thức: P100  W  62530 100  f      d5  Với: f hệ số ma sát  12  f 2      C1  C    Re  0.0833x      C1  2.457 ln          0.27   d   Re    37530  C    Re  Re  Tài liệu số: 302020-01-RP-001        16 16 dxVx  Trang LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ Trong đó: W - Lưu lượng, kg/h f - Hệ số ma sát P100 - Tổn thất áp suất, kPa/100m  L - Chiều dài ống, m Z - Tỷ số nén khí d - Đường kính ống, mm ρ - Khối lượng riêng khí, kg/m3 ε - Độ nhám vật liệu ống, mm Re - Chuẩn số Reynold Kết tính tốn kích thước đường ống Kích thước TT Khu vực Đường ống Đường ống trước máy nén Đường ống sau máy nén Đường ống khí điều khiển 6" 3" 1" 1” Điều kiện thiết kế Áp Nhiệt suất độ o (barg) C 71 -10/65 71 -10/65 262,5 -10/75 13,5 -10/65 Điều kiện vận hành Nhiệt Áp suất độ o (barg) C 40-71 35 40 35 250 45 35 Chi tiết xem bảng tính tốn lựa chọn đường ống phân tích thủy lực đường ống, phụ lục A: Tính tốn lựa chọn kích thước đường ống 4.2.4 Thiết bị lọc khí đầu vào (Filter) Cơng thức áp dụng: D *V *   4*Q V  * D2 Re  a  M w * Pa (8,314 * (Ta  273) * Z Al  * D * L Trong đó: Tài liệu số: 302020-01-RP-001 Trang 10 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ W - Lưu lượng, kg/h L - Chiều dài Thiết bị lọc, m Z - Tỷ số nén khí d - Đường kính ống, mm ρa - Khối lượng riêng khí, kg/m3 A1 - Tiết diện bề mặt lưới lọc, m2 D - Đường kính thiết bị lọc, m Re - Hệ số Reynold Tỉ số L/D lựa chọn nằm khoảng từ 2:1 đến 4:1 Kết tính tốn thiết bị lọc xem bảng tính tốn thiết bị lọc khí – Phụ lục B: Tính tốn lựa chon kích thước thiết bị lọc 4.2.5 Tính tốn lựa chọn cụm máy nén khí CNG a Tính tốn q trình chiết nạp Giai đoạn 1: Công suất 50 triệu Sm3/năm  Số ngày hoạt động năm nhà máy là: 350 ngày  Số hoạt động ngày nhà máy là: 16  Do đó, ta tính cơng suất nhà máy là: Q1  50.000.000  8.928 Sm3/h 350*16 Do đó, số máy nén hoạt động đồng thời là: n1  8.928  3.08 �3 máy 2.900 Số máy nén lựa chọn giai đoạn máy (3 làm việc, dự phòng) Cơng suất máy nén chọn từ 2500 (normal) đến 2900 (max) sm3/h Công suất nhà máy tối đa máy hoạt động đồng thời Q1t =2.900*3 = 8.700 Sm3/h Do máy cần trụ nạp, thêm 02 cần dự phòng cần 06 trụ nạp Thời gian nạp đầy xe 20ft là: Tài liệu số: 302020-01-RP-001 Trang 11 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ t 3.812 1,6 giờ, tính thời gian chuẩn bị 1,8 2.398 Tương tự, thời gian nạp đầy xe 40ft, 34,2 m3 250 bar là: 3,2 giờ, Tính thời gian chuẩn bị 3,4 Như vậy, ngày làm việc 16h, máy nén nạp 8,8 xe 20ft 4,7 xe 40ft Giai đoạn 2: Tổng công suất 120 triệu Sm3/năm - Số ngày hoạt động năm nhà máy là: 350 ngày (15 ngày bảo dưỡng vận hành) - Số hoạt động ngày nhà máy là: 16 - Do đó, ta tính công suất nhà máy là: Q2  120.000.000  21.429 Sm3/h 350*16 Khi chọn máy nén loại 2.500 - 2.900 Sm3/h số máy nén cần thiết n2  21.429  7, �8 máy 2.900 Lựa chọn 10 máy nén máy làm việc máy dự phòng Cơng suất nhà máy tối đa 10 máy hoạt động đồng thời là: Q2t =2.900*10 = 29.000 Sm3/h Số trụ nạp 15 trụ, giai đoạn lắp đặt bổ sung thêm trụ nạp b Tính tốn cơng suất nén thuỷ lực cho máy nén Kết tính tốn máy nén CNG thể sau: - Số lượng giai đoạn đề xuất đầu tư máy (3 làm việc, dự phòng) - Giai đoạn sau lắp đặt thêm máy nén CNG, nâng tổng số máy nén hai giai đoạn lên 10 (trong máy làm việc, máy dự phòng) - Cơng suất: 2.500 – 2.900 m3/h - Loại máy nén: pittong, cấp Tài liệu số: 302020-01-RP-001 Trang 12 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ - Áp suất đầu vào: khoảng 40 barg - Áp suất đầu ra: 250 barg (max) - Công suất nén: 245 kW/máy (max., từ kết chạy mô Hysys 7.1) - Làm mát: khơng khí/nước (sẽ cập nhật giai đoạn sau) Chi tiết máy nén khí CNG xem bảng mơ máy nén khí CNG, tài liệu số 302020-01-RP-002 4.2.6 Tính tốn khối lượng khí xe bồn Loại Tube CNG 20 ft (vật liệu Composite): - Thể tích nước: 17 m³ - Khối lượng chứa khí (khối lượng riêng CNG ρ250=219 kg/m3): 219*17=3725 kg - Áp suất hoạt động: 250 bar Loại Tube CNG 40 ft (vật liệu Composite): - Thể tích nước: 34 m³ - Khối lượng chứa khí (khối lượng riêng CNG ρ250=219 kg/m3): 34*219=7450 kg - Áp suất hoạt động: 250 bar (max) 4.2.7 Tính tốn van bảo vệ q áp (Pressure Safety Valve) Phương pháp áp dụng tính tốn van bảo vệ q áp PSV tính tốn theo tiêu chuẩn API 250, API 251 Các thông số đầu vào lấy từ tài liệu tính tốn kích thước đường ống (line sizing), thiết bị (filter sizing), tài liệu báo cáo mô Kết tính tốn PSV sau: Tên PSV 101/102 PSV 104 Tài liệu số: 302020-01-RP-001 Loại Kích thước D D 1D2 1D2 Lưu lượng xả kg/h 971 971 Trang 13 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ PSV 201/202/203/204 D ½ D1 16386 Chi tiết xem bảng tính tốn lựa chọn van bảo vệ q áp, phụ lục C:Tính tốn lựa chọn van an tồn 4.2.8 Tính tốn lựa chọn thiết bị đo lưu lượng a Công thức áp dụng Lưu lượng khí qua thiết bị đo lưu lượng tính theo cơng thức sau: Qa  Q ' n * n a Trong đó: Qa - lưu lượng khí thực qua thiết bị, m3/h Qn’ - Lưu lượng khí điều kiên thông thường, Nm3/s ρn - Tỷ trọng khí điều kiện thơng thường, kg/m3 ρa - Tỷ trọng khí thực, kg/m3 Tỷ trọng khí tính tốn theo cơng thức sau:  Trong đó: b MW * P R *T * Z Mw - Khối lượng phân tử khí, P - Áp suất khí, bar R - Hằng số khí, 8,314 T - Nhiệt độ khí, oC Z - Hệ số nén Kết tính tốn lựa chọn Lựa chọn kích thước thiết bị đo lưu lượng dựa lưu lượng khí thực tính tốn qua thiết bị theo tiêu chuẩn nhà sản xuất Kết tính tốn thể bảng sau: Lưu lượng tiêu chuẩn, Sm3/giờ (min./max.) Lưu lượng thực, m3/giờ(min./max.) Tài liệu số: 302020-01-RP-001 2500 36250 66 965 Trang 14 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ Trên sở tham khảo thơng số hãng sản xuất, lựa chọn kích thước cho thiết bị đo lưu lượng 6” Chi tiết xem bảng tính tốn lựa chọn thiết bị đo lưu lượng, phụ lục D: Tính tốn lựa chọn thiết bị đo lưu lượng loại turbine PHẦN PHỤ LỤC Các bảng tính tốn phần cơng nghệ: Appendix A: LINE SIZING SPREADSHEET Appendix B: FILTER SIZING SPREADSHEET Appendix C: PSV SIZING SPREADSHEET Appendix D: TURBINE FLOWMETER SIZING SPREADSHEET Appendix E: INSTRUMENT AIR PACKAGE SIZING SPREADSHEET Tài liệu số: 302020-01-RP-001 Trang 15 ... khiển trung tâm Nhà máy CNG Nhơn Trạch Tài liệu số: 302020-01-RP-001 Trang LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ Trạm phân... CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ GIỚI THIỆU DỰ ÁN Nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ khí CNG, Công ty CP CNG Việt Nam giao cho Công ty CP tư vấn... “NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI” THUYẾT MINH TÍNH TỐN PHẦN CƠNG NGHỆ Số trang: 24 (bao gồm trang bìa) Tài liệu số: 302020-01-RP-001 Trang LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH “NHÀ MÁY CNG NHƠN
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH TÍNH TOÁN PHẦN CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH, THUYẾT MINH TÍNH TOÁN PHẦN CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH, 2 Tính toán lựa chọn thiết bị công nghệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay