Tổng quan về ethylene glycol

3 40 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 17:39

Tổng quan Ethylene glycol Ethylene glycol có cơng thức cấu tạo: HOCH2CH2OH tên thương gọi Glycol rượu hai nhóm chức đơn giản Ethylene glycol ( IUPAC tên : etan-1 ,2-diol) một hợp chất hữu cơ chủ yếu sử dụng nguyên liệu việc sản xuất sợi polyester ngành công nghiệp vải nhựa polyethylene terephthalate (PET) sử dụng đóng chai. Một phần nhỏ sử dụng ứng dụng công nghiệp công thức chất chống đông sản phẩm công nghiệp khác. Nó khơng mùi, khơng màu, xi rơ, vị chất lỏng.Ethylene glycol có cách yếu ớt độc hại, trường hợp ngộ độc Cấu trúc không gian Công thức cấu tạo Ứng dụng • Chất trung gian để sản xuất nhựa Nhựa polyester dùng sản xuất tàu thuyền, nguyên liệu ngành xây dựng, thân máy bay, xe hơi, dệt bao bì Sợi polyester thường dùng ngành dệt ( quần áo thảm) Màng polyester thường dùng bao bì, sản xuất băng video, đĩa vi tính Nhựa (polyethylene terephthalate) sản xuất chai đựng nước uống, thùng chứa bao bì thuwcf phẩm • Chất chống đơng Chất chốn đông làm mát động xe máy, máy bay, xe • Dung dịch tản nhiệt Dùng công thức pha chế hệ nước keo dán, sơn latex, loại nhựa tương tự nhừa đường • Chất hút ẩm Dùng chất hút ẩm cơng nghiệp thuốc • Các ứng dụng khác Sản xuất chất ức chế ăn mòn chất chống đơng dùng cho máy móc Khi trộn với nước chất kiềm hãm dùng chất sinh hàn Dung mơi hòa tan thuốc nhuộm ngành dệt thuộc da Làm nguyên liệu ban đầu sản xuất polyol bắt nguồn từ Ethylene oxid ... dệt ( quần áo thảm) Màng polyester thường dùng bao bì, sản xuất băng video, đĩa vi tính Nhựa (polyethylene terephthalate) sản xuất chai đựng nước uống, thùng chứa bao bì thuwcf phẩm • Chất chống... mơi hòa tan thuốc nhuộm ngành dệt thuộc da Làm nguyên liệu ban đầu sản xuất polyol bắt nguồn từ Ethylene oxid
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về ethylene glycol, Tổng quan về ethylene glycol

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay