Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

3 43 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 11:18

BÀI CHIA CHO SỐ BA CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: - Giúp hs biết thực phép chia số bốn chữ số cho số ba chữ số - Giảm tải cột a 1, 2, II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học A, Kiểm tra cũ: - hs lên bảng làm bài, lớp đổi chéo - Chữa 1b kiểm tra - Gv lớp nx, chữa B, Giới thiệu vào mới: Trường hợp chia hết Tính: 1944 : 162 = ? - Hs lên bảng tính, lớp làm nháp - Hs nêu cách thực hiện; hai lần hạ xuống để chia - Gv hs nêu cách ước lượng 194 : 162 = ? Lấy chia tìm thương lần chia: 324 : 162 = ? thể lấy chia Nhưng 162 x = 486, mà 486 > 324 nên lấy chia Hoặc ước lượng lấy 300 : 150 2 Trường hợp chia dư Tính 8469 : 241 = ? - Làm tương tự + Lưu ý: Phép chia số dư bé số chia Thực hành: Bài 1( b) Đặt tính tính - Hs tự làm vào vở, hs lên bảng chữa - Gv chấm - Gv hs nx, chữa Củng cố, dặn dò: Nx tiết học BÀI CHIA CHO SỐ BA CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: - Giúp học sinh thực phép chia số năm chữ số cho số chữ số - Giảm tải 2, II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học A, Kiểm tra cũ: Chữa dòng cuối: - Hs lên bảng làm, lớp đổi chéo Gv hs nx, chữa kiểm tra B, Giới thiệu vào mới: Trường hợp chia hết: 41 535 : 195 = ? - Hs lên bảng tính, lớp làm vào nháp - Đặt tính tính từ tính từ phải sang trái 41535 195 0253 0585 213 000 (3 lần hạ để chia) - Gv hs nêu cách ước lượng: Trường hợp chia dư 80120 : 245 = ? (Làm tương tự trên) - Chú ý: Số dư nhỏ số chia Thực hành: - Hs lên bảng tính, lớp làm vào Bài Đặt tính tính: nháp - Gv hs nx, chữa - Kq: a/203; b/ 435 (dư 5) Củng cố, dặn dò: Nx tiết học Vn làm tập VBT ...BÀI CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: - Giúp học sinh thực phép chia số có năm chữ số cho số có chữ số - Giảm tải 2, II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học A, Kiểm tra cũ: Chữa... 000 (3 lần hạ để chia) - Gv hs nêu cách ước lượng: Trường hợp chia có dư 80 120 : 24 5 = ? (Làm tương tự trên) - Chú ý: Số dư nhỏ số chia Thực hành: - Hs lên bảng tính, lớp làm vào Bài Đặt tính tính:... Gv hs nx, chữa kiểm tra B, Giới thiệu vào mới: Trường hợp chia hết: 41 535 : 195 = ? - Hs lên bảng tính, lớp làm vào nháp - Đặt tính tính từ tính từ phải sang trái 41 535 195 025 3 0585 21 3 000 (3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số, Giáo án Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có ba chữ số

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay