ĐỀ tài sang kien kinh nghiem linh vuc Quan ly

21 51 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 10:45

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS” PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Bước vào kỷ 21 kỷ văn minh trí thức - công nghệ tin học Thế giới bước vào thời kỳ hội nhập xu toàn cầu hố Cùng với hội nhập kinh tế hội nhập giáo dục đào tạo tất yếu, nhằm tạo nguồn lực mới, nguồn vốn người có đủ trình độ khoa học, chun mơn kỹ thuật, kỹ sống đáp ứng nhu cầu thời đại Chính vậy, Đảng ta đề chủ trương:” Đầu tư cho giáo dục đào tạo để tạo đà cho CNH-HĐH đất nước phát triển hội nhập sâu” Trong văn kiện Đại hội Đảng khẳng định “ Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu” phát triển giáo dục nhằm “ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Trong phát triển nghiệp giáo dục nói chung nhà trường nói riêng chất lượng đội ngũ nhà giáo đóng vai trò quan trọng Nghị TW2 khoá Đảng khẳng định: “ Đội ngũ giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục đào tạo xã hội tơn vinh” Bởi người thầy đóng vai trò chủ đạo việc hồn thiện nhân cách người, đào tạo người có lý tưởng cao đẹp, người chân đủ phẩm chất “ Đức, Trí, Thể, Mĩ” Để hội nhập quốc tế thành cơng đội ngũ nhà giáo phải người tiên phong, gánh vác sứ mạng mà lịch sử, nhân dân giao phó “ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Là người lãnh đạo quản lý trường THCS, cần nhận thức đắn vị trí, vai trò, nhiệm vụ quan trọng mà xã hôi đặt cho giáo dục Yêu cầu nhà quản lý phải có kế hoạch biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ đạt tiêu chuẩn chất lượng xã hội yêu cầu Coi công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo mục tiêu đặt lên hàng đầu làm thường xuyên, liên tục Phải xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ “Đức- Tài” để giáo dục hoàn thiện nhân cách học sinh nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước Trong hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học Bộ GD&ĐT đưa vấn đề định hướng cho ngành giáo dục thời kỳ đổi hội nhập: “ Xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán quản lý giáo dục có phẩm chất trị, đạo đức, đủ vè số lượng đồng cấu, chuẩn trình độ đào tạo tiếp tục đổi quản lý giáo dục, tăng cường kỷ cương, nề nếp ” Là người cán quản lý, thấy phải tập trung đạo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên Đây khơng việc làm trước mắt mà công việc lâu dài với giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực, khoa học Từ lý trên, với trăn trở thường xuyên thân việc quản lí trường THCS có bề dày truyền thống thi đua: Dạy tốt- Học tốt Đồng thời qua dịp thực tế trao đổi học hỏi số anh chị có nhiều kinh nghiệm thành tích quản lý giáo dục trường tiên tiến, trường điểm, thấy rõ yêu cầu cấp thiết vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên Do vậy, chọn đề tài: “ Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên trường THCS” để nghiên cứu với mong muốn tìm biện pháp tối ưu áp dụng đạo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường mà quản lý thành đội ngũ vững vàng mặt, đủ khả hoàn thành nhiệm vụ Đồng thời mong muốn trao đổi với đồng nghiệp nhằm bổ sung vốn kinh nghiệm cho thân góp phần vào kho kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ, giáo viên nhà trường Thành phố, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu đề tài để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường trao đổi với đồng nghiệp quản lý trường THCS thành phố Hà Nội ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên trường THCS giai đoạn 2006- 2016 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: Một số sở lí luận có liên quan đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên trường THCS Thực trạng vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên trường THCS Một số biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, GV trường THCS giai đoạn 2006-2016 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: -Phương pháp quan sát -Phương pháp vấn -Phương pháp điều tra -Phương pháp phân tích tổng hợp KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: - Tháng 10 năm 2016 xác lập đề tài, lập đề cương nghiên cứu - Tháng 11 năm 2016 thu thập thông tin, số liệu - Tháng năm 2017 xử lý thông tin, viết thảo - Tháng năm 2017 hoàn chỉnh đề tài PHẦN B NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I.CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI 1.Cơ sở lí luận: Muốn xây dựng đội ngũ ngang tầm với vai trò nhiệm vụ giao lãnh đạo, đạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, người Hiệu trưởng phải nắm rõ vấn đề vai trò người Hiệu trưởng, vấn đề lý luận đội ngũ, lấy làm phương hướng, thước đo việc đề biện pháp xây dựng đội ngũ trước mắt lâu dài Đội ngũ tập hợp số đông người chức nghề nghiệp hợp thành lực lương hoạt động tổ chức nguồn nhân lực tổ chức Đội ngũ cán bộ, giáo viên trường THCS bao gồm Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên nguồn lực nhà trường tổ chức phân công công việc theo quy định ngành giáo dục Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên trường THCS biện pháp người Hiệu trưởng nhằm xây dựng đội ngũ đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển nhà trường, địa phương đất nước -Tiêu chuẩn thể sư phạm vững mạnh: Là tập thể mà thành viên thực gắn bó, đồn kết với Mọi người quan tâm đến nhau, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn Chủ động giúp đỡ giải khó khăn công tác, đời sống, coi tập thể tổ ấm thứ hai Một tập thể vững mạnh phải có dư luận lành mạnh, có tác dụng động viên kịp thời tinh thần trách nhiệm, niềm tin thành viên nhà trường Một tập thể vững mạnh phải tập thể có ý thức học tập nắm vững đường lối, quan điểm giáo dục Đảng có tư tưởng, lĩnh trị vững vàng Là tập thể mà người thầy mẫu mực, hết lòng học sinh thân yêu, chăm sóc giáo dục hệ trẻ nhân cách, tri thức Đội ngũ giáo viên phải nhân dân tin yêu kính trọng Tập thể sư phạm vững mạnh tập thể có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm chỉnh sách pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế nhà trường • Tiêu chuẩn chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên THCS: + Tiêu chuẩn tư tưởng trị, phẩm chất đạo đức -Đội ngũ cán bộ, giáo viên phải có tư tưởng trị, phẩm chất đạo đức tốt -Tích cực tham gia học tập, nghiên cứu nghị Đảng, chủ trương, sách Nhà nước -Yêu nghề, tận tuỵ với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn để hồn thành nhiệm vụ giao -Giáo dục học sinh biết yêu thương người, thân thiện với với bạn bè, sống có lý tưởng, biết yêu quê hương đất nước, tham gia hoạt động tuyên truyền tinh thần xây dựng bảo vệ tổ quốc - Đội ngũ cán bộ, giáo viên phải chấp hành quy định ngành, trường kỷ luật luật lao động như: Chấp hành quy định ngành, trường; Thực nhiệm vụ phân công; Chấp hành kỷ luật lao động chịu trách nhiệm chất lượng giáo dục Có đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo, có ý thức vươn lên nghề nghiệp Sống trung thực giản dị, gương mẫu, đồng nghiệp, nhân dân tín nhiệm, yêu quý Tự học tự phấn đấu để nâng cao phẩm chất đạo đức lối sống hoàn cảnh, chống biểu tiêu cực, có thái độ phê tự phê Khơng vi phạm vào đạo đức nhà giáo qua hành vi lời nói việc làm Trung thực cơng tác, đoàn kết quan hệ với đồng nghiệp tận tình phục vụ nghiệp chung + Tiêu chuẩn trình độ chun mơn: - Hiểu biết sâu nội dung kiến thức chun mơn mà dạy biết kiến thức môn học bậc THCS - Nắm phương pháp dạy học bậc THCS vấn đề liên quan đến nghiệp vụ sư phạm q trình giảng dạy - Có kiến thức tâm lý học giáo dục, lý luận dạy học môn bậc THCS, học biết vận dụng vào hoạt động thực tế nhà trường địa phương -Hiểu biết chủ trương lớn Đảng, nhà nước kinh tế, xã hội nghiệp giáo dục nhà nước, có hiểu biết pháp luật tình hình kinh tế trị xã hội, giáo dục địa phương - Hiểu phong tục tập quán ngôn ngữ điều kiện sống cộng đồng dân cư nơi địa bàn trường đóng - Nắm số vấn đề triết học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Có kiến thức giáo dục thể chất, quốc phòng, quản lý giáo dục - Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng tham gia cải tiến, đổi phương pháp dạy học, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy + Tiêu chuẩn kỹ sư phạm: -Là người cán bộ, giáo viên cần phải có khả phân tích chương trình xây dựng kế hoạch dạy học cho đối tượng học sinh tiết học, môn học, học kỳ khố học Có kỹ phân tích sách giáo khoa thiết kế dạy, kỹ vận dụng hình thức tổ chức dạy học kỹ sử dụng đồ dùng dạy học, đặc biệt sử dụng cơng nghệ thơng tin vào q trình giảng dạy -Là người cán bộ, giáo viên cần phải có kỹ giáo dục học sinh phù hợp với đối tượng có kinh nghiệm sử lý tình giáo dục Kỹ tổ chức quản lý lớp học hướng dẫn học sinh sinh hoạt tập thể, hoạt động lên lớp Kỹ hiểu biết tâm lý học sinh, đặc biệt kiểm tra đánh giá học tập học sinh phải thực xác cơng -Là người cán bộ, giáo viên cần phải có kỹ giao tiếp ứng sử với đồng nghiệp, nhân dân, với cấp 2.Cơ sở thực tiễn: Bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố - đại hoá, nên nghiệp Giáo dục & Đào tạo phải tạo người có lực, phẩm chất, tác phong như: Nhanh nhẹn, ngăn nắp, gọn gàng, làm việc có kế hoạch, có kỹ thực hành giỏi Ngành Giáo dục & Đào tạo có vận động lớn là: Cuộc vận động “Hai khơng” vói bốn nội dung có nội dung quan trọng về: Nói khơng với vi phạm đạo đức nhà giáo; Cuộc vận động” Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” “Mỗi thầy cô giáo gương sáng tự học sáng tạo” … Huyện uỷ, UBND, Phòng GD&ĐT huyện có chế tạo điều điện cho cán bộ, giáo viên học nâng cao trình độ mở lớp chuyên đề bồi dưỡng trị, chuyên môn cho giáo viên Hằng năm, mở lớp đại học chức, lớp quản lý giáo dục, trung cấp trị huyện; yêu cầu đơn vị tạo điều kiện thời gian, kinh phí cho giáo viên tham gia loại hình học tập nâng cao nhận thức trình độ Đối với nhà trường, BGH có quy hoạch bồi dưỡng sử dụng hợp lí cán bộ, giáo viên theo năm theo chiến lược phát triển nhà trường năm, dự báo 10 năm phù hợp với quy hoạch, điều kiện phát triển kinh tế xã hội địa phương, nhà trường thông qua công khai, rộng rãi tới thành viên nhà trường Mỗi cán bộ, giáo viên để đáp ứng yêu cầu vị trí công tác việc bồi dưỡng tự bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trình độ nhu cầu tự nhiên, tất yếu; đòi hỏi vừa có tính khách quan vừa có tính chủ quan Do việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cho nhà trường có tính cấp thiết, thường xuyên liên tục trước mắt lâu dài Thực trạng nghiên cứu đề tài: Để đạt hiệu cao cơng việc trước thực cơng việc điều đầu tiên, người cần nắm vấn đề bản, cốt lõi đặc điểm đối tượng chuẩn bị tác động biện pháp vào Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường 3.1 Đặc điểm đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: Nhà trường thành lập tháng năm 2006 theo định UBND huyện sở sát nhập hai trường THCS Khi sát nhập nhà trường có 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trong đó: - Ban giám hiệu gồm 02 đồng chí có trình độ đại học chun mơn trình độ trung cấp quản lý giáo dục - Đội ngũ giáo viên gồm 36 đồng chí Trong trình độ đại học 07 đồng chí Trình độ cao đẳng 26 đồng chí Trình độ trung cấp 03 đồng chí - Đội ngũ nhân viên gồm 03 đồng chí Trong ba đồng chí đào tạo trung cấp kế tốn Ngồi hợp đồng bảo vệ xã ký trả công - Tuổi đời bình quân: 35 Tuổi nghề bình quân: 13 - Số đảng viên: 19 Số đạt chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 01 Cấp huyện: 01 - Số giáo viên giỏi cấp tỉnh: 02 Giáo viên giỏi cấp huyện: 08 - Tỷ lệ cán giáo viên đạt tiên tiến: 100% Đạt xuất sắc: 73% 3.2 Những thuận lợi đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: Nhà trường nằm trung tâm trị, kinh tế, văn hóa huyện, ln quan tâm đạo trực tiếp có hiệu đồng chí lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, phòng GD&ĐT huyện nên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có nhiều mối quan hệ, động, nhạy bén với đổi thay huyện, địa phương nắm bắt thông tin Từ thành lập, nhà trường đơn vị tiên tiến tiên tiến xuất sắc ngành giáo dục Huyện Các hệ lãnh đạo nhà trường thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ mạnh kỷ cương, giỏi tay nghề, động tổ chức phong trào thi đua Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đủ số lượng, có lực chun mơn có tay nghề vững vàng, nhiệt tình với cơng tác, u nghề, mến trẻ Ln có xu hướng phấn đấu vươn lên mặt, gắn bó với nhà trường, có tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Phần lớn giáo viên trường có kinh tế gia đình ổn định, khơng có gia đình q khó khăn cán giáo viên ln ln n tâm cơng tác, hết lòng nhiệt tình với nhiệm vụ dạy học Hầu hết đội ngũ giáo viên người địa phương, số đồng chí em hệ giáo viên trước nhà trường học sinh trường nên có mối quan hệ họ hàng gắn bó, có ý thức trách nhiệm xây dựng trường, xây dựng quê hương xây dựng uy tín cho mình, cho gia đình 3.3 Những khó khăn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường : Nhà trường thành lập tháng năm 2006 theo định UBND Huyện sở sát nhập hai trường THCS nên năm đầu đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên khác biệt phong cách, thói quen làm việc dễ xảy xung đột, bất hòa trước nhiệm vụ, sách tạo thành nhóm theo đơn vị trường, theo sở thích Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ số lượng cấu lại chưa đầy đủ thiếu giáo viên cơng nghệ, mỹ thuật, thiếu nhân viên văn thư, TBDH, thư viện, y tế lại thừa giáo viên Văn, Toán, Anh, nhân viên kế toán Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ không đồng Một số giáo viên lớn tuổi có kinh nghiệm dạy truyền thống, có ý thức làm việc nghiêm túc, gương mẫu thực nội quy lại hạn chế sức khỏe, trình độ chun mơn chưa đạt chuẩn đào tạo, đổi phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy Một số đồng chí trẻ có trình độ chuyên môn chuẩn đào tạo, động đổi phương pháp dạy dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin lại thiếu kinh nghiệm quản lý học sinh, có lúc chưa quan tâm mức tự giác thực nhiệm vụ Một số giáo viên phải dạy chéo môn đào tạo thiếu giáo viên cục nên chất lượng chuyên môn số tiết chưa cao Chính phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sở quan trọng hình thành biện pháp để xây dựng đội ngũ nhà trường ngày phát triển đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ II.CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS 1.Giáo dục trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên: Tư tưởng khâu then chốt đạo suy nghĩ hành động người trước nhiệm vụ, vấn đề Khi có tư tưởng đúng, đồng cảm, chia sẻ với sách biện pháp lãnh đạo cá nhân dành tồn tâm, tồn trí khắc phục khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ Khi tập thể có tư tưởng, ý chí xây dựng nhà trường, nghiệp giáo dục, tập trung bàn bạc biện pháp với lãnh đạo nhà trường vượt khó nhà trường đồn kết, việc sng sẻ, việc khó trở nên nhẹ nhàng Ngược lại, trường có nhiều luồng tư tưởng khác chí trái ngược mục đích cá nhân tập thể đồn kết, kéo bè, kéo cánh, đội ngũ trở nên yếu kém, khơng hồn thành nhiệm vụ Do vậy, giáo dục trị tư tưởng nhiệm vụ hàng đầu xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường Thực tế khơng cán bộ, giáo viên có tư tưởng cầm chừng cơng tác miễn hồn thành nhiệm vụ giao mà chưa có ý chí cố gắng vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Vì cơng tác giáo dục tư tưởng, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cần thiết Trong nhà trường nay, công tác chưa thật thường xuyên, liên tục Thường họp hội đồng, sinh hoạt tổ chuyên môn dừng lại nhiều khâu chun mơn Do cần phải có thời gian dành riêng để giúp đội ngũ giáo viên quán triệt nhiệm vụ giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ để thực thật tốt vận động lớn tồn ngành Cơng đồn phát động Thực tốt sinh hoạt tư tưởng hội nghị tổ chức diễn đàn truyền đạt, học tập kinh nghiệm nhau.v.v , tổ chức cho họ tham gia vào hoạt động nhà trường, hoạt động xã hội, hồ nhập vào cơng tác thiếu niên, học sinh Thơng qua đợt học tập trị, nghị quyết, nhà trường giáo dục, bồi dưỡng cho giáo viên nhận thức vai trò, nhiệm vụ người giáo viên giai đoạn Cụ thể nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập, quán triệt sâu sắc tư tưởng đạo, chủ trương đường lối Đảng nhà nước Giáo dục & Đào tạo Nghị TWII - Khoá VIII Đảng triển khai thi hành nghiêm túc quy định Luật giáo dục nhà trường Quán triệt thị 34/ CT- TW Bộ trị cơng tác tư tưởng trị trường học, tạo điều kiện thời gian để giáo viên tham gia học tập thị, nghị IV, VI Đảng sắc văn hoá dân tộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng Tập trung giáo dục cho cán bộ, giáo viên nhà trường tinh thần đoàn kết, tự hào truyền thống nhà trường, gắn bó chia sẻ đồng nghiệp tình cảm anh chị em, thầy trò hoàn cảnh nhà trường sáp nhập Để tạo mối đồn kết chung tư tưởng người Hiệu trưởng phải gương mẫu thực hiện, kiên trì thuyết phục đội ngũ tư tưởng, tình cảm, hành động Giáo dục tư tưởng cho đội ngũ niềm tự hào, ý thức tự trọng, lối làm việc cán bộ, giáo viên trường trung tâm huyện, công dân, nhà giáo Thủ có bề dày truyền thống 1000 năm văn minh thời kỳ hội nhập mạnh mẽ, đưa nghi đại hội đảng cấp vào sống, tâm xây dựng nhà trường có diện mạo mới, cán bộ, giáo viên, học sinh có lối sống văn hóa, lịch, nhà trường thực trường thân thiện mà người có trách nhiệm xây dựng cho ngày đẹp Việc giáo dục trị tư tưởng cần phải có nhiều biện pháp linh hoạt, không sơ cứng họp hay hô hiệu chung chung hình thức mà đa dạng, vào lòng người Bởi ngồi đội ngũ cán kiên trì tun truyền, tích cực nói đơi với làm cần ý tới giáo viên, “ thủ lĩnh nhóm” có uy tín, có lập trường tốt để thông qua công việc, tâm ngày bảo ban thực hiện, qua tuyên truyền tư tưởng, xây dựng nếp sống đội ngũ cách nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận Từ hoạt động trên, nhận thức giáo viên nâng lên rõ rệt, có đồng chí cán giáo viên trước có tư tưởng tự ti, mặc cảm, khơng có lý tưởng, động phấn đấu Nay nhận thức tiến rõ rệt, quan điểm thay đổi hẳn Họ hăng hái công tác, phấn đấu tốt hơn, nhiệt tình cơng việc Kết từ năm 2006 - 2016 kết nạp thêm đồng chí đứng vào đội ngũ Đảng Ngồi nhà trường kết hợp với cơng đồn động viên giáo viên tham gia thi: “Tìm hiểu tổ chức cơng đồn Việt nam, Thi giáo tài duyên dáng” Thường xuyên bồi dưỡng tư tưởng trị, đạo đức lối sống giúp cho giáo viên tin tưởng vào chủ trương đường lối sách Đảng công tác giáo dục, tin tưởng vào BGH, vào sách, kế hoạch nhà trường Từ giáo viên yên tâm hơn, gắn bó với nghề nghiệp, ln bám trường, bám lớp, có lòng u nghề mến trẻ, ý thức trách nhiệm người giáo viên nâng cao Tích cực tham gia vận động lớn tồn ngành :“Kỷ cương - Tình thương-Trách nhiệm” gắn kết với vân động “Hai không” với bốn nội dung vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Thi đua Dạy tốt - Học tốt” với hiệu “Tất học sinh thân yêu” Qua biện pháp giáo dục trị tư tưởng cách khoa học, kiên trì, năm qua đội ngũ nhà trường đồng tâm, đồng lòng xây dựng nhà trường đạt thành tích xuất sắc Tập thể nhà trường đồn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau, khơng có đơn thư khiếu kiện Đội ngũ giáo viên yên tâm cơng tác, tích cực đóng góp nhà trường, tận tuỵ với học sinh hơn, say sưa với công việc hơn, sống thân chan hoà, đoàn kết Điều quan trọng nội nhà trường đẩy lùi tiêu cực chế thị trường Tập trung đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Nhiệm vụ trọng tậm nhà trường chất lượng giáo dục toàn diện Chất lượng giáo dục đạt mức phụ thuộc vào tư tưởng, ý thức làm việc chất lượng chuyên môn đội ngũ cán bộ, giáo viên Bởi vậy, muốn xây dựng đội ngũ vững vàng tư tưởng, giỏi tay nghề, động thích ứng với đổi thay nhiệm vụ, tình hình trị, kinh tế đất nước, địa phương nhà trường thường xuyên chăm lo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Ban giám hiệu nhà trường xác định rõ: Giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục, có thầy giỏi có trò giỏi Vì vậy, để chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh bước nâng lên dứt khốt đòi hỏi chất lượng giáo viên phải nâng lên toàn diện Tập trung đạo công tác này, ban giám hiệu lên kế hoạch cụ thể đạo chuyên môn năm, tháng, tuần Yêu cầu giáo viên phải xây dựng kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ chi tiết theo kế hoạch mơn dạy Đồng thời tổ, nhóm chun mơn phải có kế hoạch hoạt động cụ thể Nhà trường thường xuyên tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, báo cáo triển khai chuyên đề môn tiếp thu tổ chức cán giáo viên tham gia lớp chuyên đề bồi dưỡng Phòng Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức có 100% giáo viên tham gia cách tích cực tự giác Các chuyên đề lại triển khai cụ thể trường theo tổ, nhóm chun mơn Từ đó, rút định hướng cho hoạt động chuyên môn, đánh giá chuyên môn, nghiên cứu khoa học năm học Bên cạnh đợt bồi dường chuyên đề, nhà trường tổ chức nhiều hình thức: dự thăm lớp, đánh giá rút kinh nghiệm Tổ chức triển khai SKKN nhà trường để ứng dụng vào thực tế Tổ chức thao giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp thành phố khoa học, chu đáo Coi dịp thi ngày hội chuyên mơn thực sự, dịp tồn trường tham gia thể chất lượng, danh dự cá nhân, nhà trường Sau đợt thao giảng, ban giám hiệu tổ chức rút kinh nghiệm công tác đạo, ý thức tinh thần tham giá thành viên, phương pháp giảng dạy Hằng tháng, nhà trường tổ chức xây dựng dạy hiệu cao để rút kinh nghiệm phương pháp, kinh nghiệm giảng dạy Mỗi đồng chí tổ chọn daỵ thấy trách nhiệm niềm tự hào lãnh đạo, đồng nghiệp tin tưởng Từ đó, tạo động lực nghiên cứu, say mê chuyên môn vượt qua khó khăn cám dỗ sống ngày Để nâng cao trình độ chun mơn cho giáo viên cách có hệ thống, ban giám hiệu có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo điều kiện cho giáo viên bồi dưỡng chuẩn hoá Nhà trường tạo điều kiện bố trí dạy thay giờ, thay cơng tác kiêm nhiệm thời gian giáo viên học Ngoài giáo viên trực tiếp đứng lớp, nhà trường động viên cán tập huấn nghiệp vụ cơng tác Đồn, Đội, nghiệp vụ thư viện, kế tốn, phụ tá thí nghiệm … Nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm điển hình tiên tiến thành phố như: Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên thăm, trao đổi học tập mô hình hoạt động chun mơn trường Nam Hồng - Nam Trực - Nam Định - Một đơn vị phong tặng anh hùng thời kỳ đổi Hay tổ chức cho giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố trao đổi, tìm hiểu mơ hình trường THCS Thành phố Mặt khác, nhà trường quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng giáo viên tích cực, nhiệt tình, có lực chun mơn thành điển hình làm nòng cốt mở rộng phong trào Nhà trường khuyến khích cán giáo viên tích cực ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào quản lý giảng dạy Hầu hết cán bộ, giáo viên nhà trường biết soạn, giảng giáo án điện tử đạt hiệu tốt Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra việc thực chuyên môn giáo viên thông qua kế hoạch giảng dạy tuần đối chiếu với kế hoạch giảng dạy với sổ ghi đầu bài, thời khoá biểu, thiết kế giảng, kế hoạch môn để đánh giá việc thực chuyên môn giáo viên, kịp thời sửa chữa, bổ sung chưa hoàn chỉnh, đầy đủ, quy định Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra kế hoạch hoạt động tổ, nhóm chun mơn, biên sinh hoạt tổ chun mơn để có kế hoạch đạo phù hợp, hiệu Qua đó, thấy cơng tác đạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên tiến hành theo kế hoạch cụ thể, chi tiết, khoa học, có phân cấp quản lý chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thiết lập chế quản lý đồng bộ, thống để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm nhằm bước nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, chất lượng đội ngũ giáo viên Chính năm qua, nhà trường đạt kết cao hoạt động chuyên môn: - Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường có 86 % giáo viên đạt giỏi, 14 % đạt - Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thành phố: Năm học Số GV Đạt dự thi GVDG Đạt Đạt Đạt Thi giải giải nhì giải ba thành phố 2006-2007 3 1 2007-2008 3 2008-2009 3 1 2009-2010 3 1 1 2010-2011 3 2011-2012 3 1 2012-2013 4 2013-2014 4 1 2014-2015 4 2015-2016 4 1 1 Số HS Đạt dự thi HSG Đạt Đạt Đạt Thi giải giải nhì giải ba thành phố 2006-2007 36 33 2007-2008 36 31 10 2008-2009 36 31 2009-2010 36 33 2010-2011 36 32 2011-2012 27 25 2013-2013 45 36 7 2013-2014 45 34 2014-2015 45 39 2015-2016 47 42 6 - Thi học sinh giỏi: Năm học Học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, học sinh tuyển vào THPT đạt từ 73 – 86 % (Trong bối cảnh tuyển sinh đầu vào nhà trường thấp địa bàn có trường THCS chất lượng cao thu hút hầu hết học sinh giỏi vào học) Đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng: Từ việc nhận thức tư tưởng, nhà trường giúp giáo viên xác định rõ ràng: nhà giáo phải không ngừng học tập để khẳng định vai trò vị trí đồng nghiệp, ý thức trách nhiệm, danh dự người Trong học tập tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn phẩm chất đạo đức công việc thường xuyên tối quan trọng với cán bộ, giáo viên nhà trường Mỗi giáo viên phải lao động tự giác, tự vươn lên, tự phát huy, tự trau dồi, gọt giũa nhân cách tay nghề Phấn đấu tạo đồng tương đối giáo viên, tạo niềm tin đầy đủ phụ huynh học sinh cấp lãnh đạo Từ đó, nhà trường tạo nên phong trào tự học, tự nghiên cứu tìm tòi khoa học cán bộ, giáo viên Đối với nhà trường từ đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường cho giáo viên đăng kí đề tài khoa học, SKKN để cán bộ, giáo viên có kế hoạch nghiên cứu, thực hiện, đến cuối năm có báo cáo trước Hội đồng khoa học nhà trường 10 Nhà trường khuyến khích cán bộ, giáo viên đặc biệt giáo viên có lực nghiên cứu trao đổi vấn đề giáo viên tổ, nhóm quan tâm, soạn giáo án, dạy mẫu để giáo viên toàn trường học tập kinh nghiệm, tự đối chiếu với thân để rút điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần cố gắng Từ đó, ban giám hiệu tạo điều kiện để giáo viên tương trợ, kèm cặp, giúp đỡ tiến mặt, đào tạo chất lượng tương đối đồng đội ngũ Ngồi ra, nhà trường đặt u cầu cao giáo viên, yêu cầu tác phong làm việc nghiêm túc, tâm huyết với nghề nghiệp, chủ động nghiên cứu nắm vững chương trình, nội dung sách giáo khoa cấp học, môn học, mạnh dạn đổi phương pháp, tạo áp lực lành mạnh giáo viên Khuyến khích có chế động viên cán bộ, giáo viên học đại học, quản lý giáo dục, trung cấp lý luận trị để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, lý luận Mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường khuyến khích tự học, nghiên cứu sử dụng máy tính, máy chiếu giảng dạy, quản lý Mỗi người có sổ tự bồi dưỡng chun mơn, lập file liệu thu thập nội dung hữu ích phục vụ cho giảng dạy thân trao đổi với đồng nghiệp Nhà trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên thường xuyên nghiên cứu, sáng tạo TBDH phục vụ cho việc giảng dạy tạo thành kho phục vụ cho hoạt động chung tổ nhóm chuyên môn Từ giải pháp trên, giúp giáo viên ý thức rằng: Muốn tự khẳng đinh mình, muốn có uy tín nhà giáo, khơng có đường khác phải cố gắng tự học, tự bồi dưỡng thân Do năm qua, đội ngũ nhà trường không ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ - Từ chỗ năm 2006 - 2007 có 03 đồng chí biết sử dụng máy tính soạn thảo văn đến 100% đồng chí cán bộ, giáo viên độ tuổi quy định biết sử dụng hiệu máy tính, máy chiếu ứng dụng quản lý, giảng dạy Năm học Số CBGV Trình độ Cao trung cấp đẳng Đại học 2006-2007 36 26 07 2007-2008 36 20 13 2008-2009 37 20 15 2009-2010 36 17 19 3 2010-2011 33 13 20 3 2011-2012 34 13 21 3 2012-2013 36 11 25 3 2013-2014 36 11 24 3 2014-2015 36 11 21 4 11 Quản GD lý Trung cấp trị 2015-2016 36 10 22 4 Làm tốt công tác phối kết hợp ban giám hiệu ban chấp hành cơng đồn nhà trường: Mối quan hệ quyền tổ chức đồn thể mối quan hệ gắn bó hữu cơ, tương tác phát triển Xây dựng tốt mối quan hệ giữ ban giám hiệu ban chấp hành công đoàn để bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt hiệu cao xây dựng đội ngũ nhà trường Chính vậy, từ đầu năm học, thực hướng dẫn phòng GD&ĐT huyện vào tình hình thực tiễn nhà trường, ban giám hiệu xây dựng kế hoạch hoạt động ban giám hiệu ban chấp hành công đồn nội dung xây dựng, củng cố, phát triển đội ngũ nội dung trọng tâm, xuyên suốt năm học chiến lược phát triển nhà trường Trong bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ban giám hiệu đóng vai trò xây dựng kế hoạch, điều hành, tổ chức thực Ban chấp hành cơng đồn đóng vai trò động viên, khuyến khích, giúp đỡ Ban chấp hành cơng đồn với ban giám hiệu đánh giá thi đua, kiểm tra việc thực nhiệm vụ, quy chế chuyên môn thành viên nhà trường Qua hoạt động, Ban chấp hành cơng đồn đề xuất với ban giám hiệu thành viên tạo điều kiện giúp đỡ thành viên gặp khó khăn để họ vươn lên đạt kết hoạt động thực nhiệm vụ Trong năm qua Ban chấp hành cơng đồn động viên đồng chí giáo viên trường dạy thêm tiết để tạo điều kiện cho đồng chí học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn hay sức khoẻ yếu cần nghỉ hưu trước thời gian quy định Động viên đồng chí thạo tin học tự nguyện giúp đỡ đồng chí chưa biết tin học để đồng chí tiếp cận, làm quen, làm chủ máy tính, máy chiếu, tổ chức động viên chăm lo vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên tham gia dự thi cấp Mỗi lần có hội thi đồng chí Ban chấp hành cơng đồn gắn bó động viên chia sẻ, huy động người tham gia tự nguyện, vui vẻ Ban chấp hành cơng đồn với ban giám hiệu bàn bạc, vận dụng tạo điều kiện thuận lợi tinh thần, vật chất cho đồng chí học, thi, cho khen thưởng giáo viên tích cực tham gia phong trào, dạy giỏi, có học sinh giỏi… Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với cơng đoàn thường xuyên tổ chức cho giáo viên thực tế giáo dục, tham quan du lịch để mở rộng tầm nhìn, thâm nhập thực tế Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên chăm lo đến đời sống tinh thần giáo viên như: tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham quan, học tập đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới, trường đạt chuẩn Quốc gia thành phố, thăm bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hồng Thành Thăng Long, tham gia lế hội 1000 năm Thăng Long - Hà Nội…nhân ngày 8-3 hàng năm tổ chức cho cán giáo viên nghỉ dưỡng vàò dịp hè năm, tổ chức vui văn nghệ dịp lễ tết hay sau buổi sinh hoạt chuyên môn Chính vậy, tạo nên dư luận lành mạnh đội ngũ, đồng chí cán giáo viên thực thấy ngày đến trường ngày vui không cảm thấy nặng nề công việc Cùng với tổ chức đoàn thể, nhà trường lên kế hoạch cụ thể, khoa học, chặt chẽ việc tổ chức ngày lễ lớn năm như: Lễ khai giảng, Kỉ niệm ngày 20/11, ngày 8/3, ngày 26/3; ngày 15/5; 19/5; Lễ tổng kết năm học Sau năm học, ban giám hiệu ban chấp hành công đoàn thống đánh giá, kiểm điểm việc phối hợp nhà trường, cơng đồn năm học điểm mạnh, yếu, học kinh nghiệm, định hướng cho hoạt động thông báo công khai toàn trường để lấy ý kiến dân chủ rộng rãi cán bộ, giáo viên Trong năm qua, nhờ có phối hợp chặt chẽ nhà trường, cơng đồn đồn thể nhà trường đạo chi bộ, hoạt động nhà trường nói chung cơng tác 12 xây dựng đội ngũ nói riêng có chuyển biến tích cực: Nội nhà trường đoàn kết, chất lượng đội ngũ nâng cao, nhà trường có nhiều thành tích xuất sắc, có nhiều giáo viên giỏi, học sinh giỏi… Công tác thi đua khen thưởng: Thi đua khen thưởng đòn xeo thúc đẩy hoạt động nhà trường đặc biệt xây dựng đội ngũ ngày chất lượng đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ Do điều kiện chế nên công tác thi đua khen thưởng nhà trường đóng vai trò động viên tinh thần, thúc đảy ý thức tự giác, lòng tự trọng nhà giáo để tạo nên phong trào quần chúng sâu rộng nhà trường Bởi vậy, để làm tốt công tác thi đua khen thưởng kết hợp với xây dựmh đội ngũ nhà giáo vừa hồng vừa chuyên, ban giám hiệu nhà trường bàn bạc với cấp uỷ chi bộ, ban lãnh đạo nhà trường thống thi đua khen thưởng, kỉ luật, đề bạt, phân công cán Nhà trường thực công tác cách nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo tính khách quan, cơng nhằm khích lệ phấn đấu đội ngũ giáo viên Những đồng chí giáo viên tích cực hoạt động, nâng cao trình độ, có uy tín đội ngũ giáo viên quan tâm xếp vào vị trí thích hợp, động viên đưa vào bồi dưỡng nguồn lâu dài Để cơng tác thi đua phát huy tác dụng từ đầu năm học, nhà trường đưa vào nghị hội nghị CB-VC việc xây dựng quỹ thi đua khen thưởng, chế khen thưởng thông qua quy chế chi tiêu nội Xây dựng biểu điểm thi đua bàn bạc dân chủ công khai đa số đồng tình như: BẢN ĐÁNH GIÁ THI ĐUA STT A B C NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN CƠNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG Có Khơng Chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước Chấp hành nội quy nhà trường, quy chế chuyên mơn Chấp hành đồn kết nội bộ, gương tự học, sáng tạo NGÀY GIỜ CƠNG Đảm bảo ngày cơng theo quy định Tham gia họp hoạt động tập thể đầy đủ Khơng muộn, sớm CƠNG TÁC CHUYÊN MÔN Đủ, quản lý hồ sơ, sổ sách, giáo án theo qui định Soạn, giảng quy định, đầy đủ, đổi mới, chất lượng Thực chương trình, báo giảng, ký sổ đầu đầy đủ Kế hoạch cá nhân phù hợp kế hoạch tổ, 13 ĐIỂM 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 D trường, đạt KH đề Sổ họp ghi chép đầy đủ Sổ dự ghi chép đúng, đủ,( số tiết dự tối thiểu 18 tiết/ năm) Xếp loại thao giảng, kiểm tra cấp trường đạt yêu cầu trở lên Sử dụng TBDH thường xuyên, ghi đủ sổ mượn trả Tự bồi dưỡng chất lượng, có sỏ ghi chép đủ Chấm, chữa, trả theo quy định Cho điểm chế độ quy định, đánh giá HS xác Khơng có lỗi chưa điểm hồ sơ nhà trường Khơng có lỗi chữa TBM , xếp loại HS SKKN xếp loại cấp trường Có TBDH tự làm xếp loại cấp trường Ứng dụng CNTT yêu cầu, kế hoạch, hiệu Quản lý tốt tài sản giao, mượn Hoàn thành tiêu chất lượng giáo dục trường Bồi dưỡng HSG cấp, giúp đỡ HS yếu đạt kế hoạch CÔNG TÁC KHÁC Chủ nhiệm thực đầy đủ yêu cầu, hiệu Lớp xếp nhất, nhì, ba tồn trường Thu loại quỹ theo quy định đạt 100%, toán hạn Số HS tham gia bảo hiểm đạt từ 95 % trở lên Quản lý trường, tổ, đoàn thể, lớp, GD HS đạt yêu cầu quy định Quản lý thư viện, TBDH quy định Thực chế dộ báo cáo, thông tin quy định Tham gia đủ, hiệu hoạt động CĐ, Đoàn đội, CTĐ.VN, TDTT Thực vận động 14 10 11 11 12 13 14 cấp tổ chức Tổ chức hiệu phong trào thi đua Thực công tác kiểm tra Tham gia bảo đảm an ninh, an toàn nhà trường Tham gia giữ gìn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan trường Tham gia công tác PCGD đạt yêu cầu Tham gia lãnh đạo ( HT, HP, TT, TP….) đạt yêu cầu * ĐIỂM THƯỞNG: - Bản thân đạo, tham gia có sản phẩm, HS đạt giải cấp trường: Thưởng 1-3 điểm - Bản thân đạo, tham gia có sản phẩm, HS đạt giải cấp huyện: Thưởng 3-5 điểm - Bản thân đạo, tham gia có sản phẩm, HS đạt giải cấp TP: Thưởng 5-10 điểm - Bản thân đạo, tham gia có sản phẩm, HS đạt giải cấp quốc gia: Thưởng riêng * TRỪ ĐIỂM: - Nghỉ không phép gây đoàn kết nội bộ, vi phạm quy chế điểm mục A, B khơng có điểm - Các lỗi hồ sơ, giảng dạy, tham gia hoạt động khác có cấp kiểm tra bị kỷ luật từ phê bình trở lên khơng có điểm * CÁCH TÍNH ĐIỂM: - Mức cho điểm: Tốt 3; Khá 2; Tb 1; Yếu * Đạt yêu cầu điểm * Đạt mức yêu cầu điểm * Đạt mức xuất sắc yêu cầu điểm -Riêng ngày công: không nghỉ q 05 ngày có phép/năm Khơng nghỉ q 03 ngày họp có phép/năm Khơng đến muộn, sớm 05 lượt/năm đạt loại trungbình * CÁCH XẾP LOẠI: - Đạt từ 50- 65 % số điểm Xếp loại: Hoàn thành nhiệm vụ - Đạt từ 65- 80 % số điểm Xếp loại: Tiên tiến - Đạt từ 80- 100% số điểm Xếp loại xuất sắc Trong số xuất sắc, cuối năm học, Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường bình chọn gương tiêu biểu để khen thưởng * Tấm gương tiêu biểu lĩnh vực: có thành tích đặc biệt xuất sắc lĩnh vực * Tấm gương tiêu biểu tồn diện: có thành tích đặc biệt xuất sắc từ lĩnh vực trở lên thành phố, trung ương khen * PHẦN THƯỞNG: Căn vào nghị hội nghị CNVC quy chế chi tiêu nội hội nghị CNVC thơng qua cấp có thẩm quyền phê duyệt * KINH PHÍ KHEN THƯỞNG: Được trích từ quỹ khen thưởng nhà trường cơng đồn 15 BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA Năm học: ……… Họ tên………………………………….Tổ……………… Nhiệm vụ phân công: …………………………………… STT A B C 10 11 12 NỘI DUNG CÔNG VIỆC CƠNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG Chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước Chấp hành nội quy nhà trường, quy chế chuyên môn Chấp hành đoàn kết nội bộ, gương tự học, sáng tạo NGÀY GIỜ CƠNG Đảm bảo ngày cơng theo quy định Tham gia họp hoạt động tập thể đầy đủ Khơng muộn, sớm CƠNG TÁC CHUN MÔN Đủ, quản lý hồ sơ, sổ sách, giáo án theo qui định Soạn, giảng quy định, đầy đủ, đổi mới, chất lượng Thực chương trình, báo giảng, ký sổ đầu đầy đủ Kế hoạch cá nhân phù hợp kế hoạch tổ, trường, đạt KH đề Sổ họp ghi chép đầy đủ Sổ dự ghi chép đúng, đủ,( số tiết dự tối thiểu 18 tiết/ năm) Xếp loại thao giảng ,Kiểm tra cấp trường đạt yêu cầu trở lên Sử dụng TBDH thường xuyên, ghi đủ sổ mượn trả Tự bồi dưỡng chất lượng, có sổ ghi chép đủ Chấm, chữa, trả theo quy định Cho điểm chế độ quy định, đánh giá HS xác Khơng có lỗi chữa điểm hồ sơ nhà trường 16 THỰC HIỆN Có Khơng ĐIỂM 13 14 15 16 17 18 19 D 10 11 11 12 13 14 Khơng có lỗi chữa TBM , xếp loại HS SKKN xếp loại cấp trường Có TBDH tự làm xếp loại cấp trường Ứng dụng CNTT yêu cầu, kế hoạch, hiệu Quản lý tốt tài sản giao, mượn Hoàn thành tiêu chất lượng giáo dục trường Bồi dưỡng HSG cấp, giúp đỡ HS yếu đạt kế hoạch CÔNG TÁC KHÁC Chủ nhiệm thực đầy đủ yêu cầu, hiệu Lớp xếp nhất, nhì, ba tồn trường Thu loại quỹ theo quy định đạt 100%, toán hạn Số HS tham gia bảo hiểm đạt từ 95 % trở lên Quản lý trường, tổ, đoàn thể, lớp, GD HS đạt yêu cầu quy định Quản lý thư viện, TBDH quy định Thực chế dộ báo cáo, thông tin quy định Tham gia đủ, hiệu hoạt động CĐ, Đoàn đội, CTĐ, VN, TDTT Thực vận động cấp tổ chức Tổ chức hiệu phong trào thi đua Thực công tác kiểm tra Tham gia bảo đảm an ninh, an tồn nhà trường Tham gia giữ gìn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan trường Tham gia công tác PCGD đạt yêu cầu Tham gia lãnh đạo ( HT, HP, TT, TP….) đạt yêu cầu Tổng điểm: đạt tỷ lệ Tự xếp loại: Ngày .tháng năm 201 ÝKIẾNTỔTRƯỞNG Người viết 17 (Ký, ghi rõ họ tên) Ý KIẾN BAN THI ĐUA *Ghi chú: Yêu cầu CB, GV, NV nghiêm túc tự đánh giá công tác theo chức nhiệm vụ phân công Mức cho điểm : Tốt ; Khá ; Tb 1; Yếu Cách xếp loại : - Đạt từ 50- 65 % số điểm Xếp loại: Hoàn thành nhiệm vụ - Đạt từ 65- 80 % số điểm Xếp loại: Tiên tiến - Đạt từ 80- 100% số điểm Xếp loại xuất sắc Nhà trường tổ chức lễ đăng ký thi đua cho cán bộ, giáo viên trang trọng tạo đà phấn khởi ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng người đăng ký thi đua từ cố gắng phấn đấu Hằng tháng, kỳ có sơ kết, đánh giá xếp loại thi đua lưu lại hồ sơ theo dõi thi đua Đến cuối năm học, tổng hợp, bình xét đánh giá theo tiêu chuẩn, xếp loại CBGV hội đồng giáo dục thống theo quy chế dân chủ từ đầu năm Hàng tháng đánh giá xếp loại theo tiêu chuẩn từ có sở cho xếp loại thi đua học kì năm học Nhà trường tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng nhà giáo trang trọng, có đầy đủ thành phần ban ngành địa phương, Hội phụ huynh, học sinh Các đồng chí khen thưởng thực thấy vinh dự cảm động Từ đó, cố gắng trân trọng, giữ gìn, đồng chí chưa khen thưởng cố gắng phấn đấu I KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ NĂM HỌC 2006 - 2007 ĐẾN NĂM HỌC 20152016 Từ biện pháp thực khoa học, hiệu quả, với nỗ lực lãnh đạo đạo ban giám hiệu, phấn đấu đội ngũ cán bộ, giáo viên tập thể học sinh, nhà trường đạt kết tốt đẹp: 18 a) Danh hiệu thi đua tập thể: - Chi đạt chi vững mạnh chi vững mạnh tiêu biểu Đảng ủy khen thưởng - Nhà trường liên tục công nhận trường tiên tiến UBND huyện khen thưởng, Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội khen thưởng có thành tích xuất sắc năm liên tục xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh lịch, Tập thể có thành tích xuất sắc tổ chức phong trào kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội (Cả huyện có 03 đơn vị) Nhà trường Sở văn hoá, du lịch thể thao, báo Hà Nội khen thưởng cờ xuất sắc phong trào tổ chức chạy việt dã báo báo Hà Nội cờ xuất sắc tham gia liên hoan văn nghệ thành phố Được Bộ GD&ĐT tặng khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Trường đạt trường chuẩn quốc gia, Trưởng học thân thiện cấp Thành phố - Hai tổ chuyên môn đạt tổ lao động giỏi UBND huyện khen thưởng - Cơng đồn liên đồn lao động thành phố Hà Nội tặng khen - Liên đội TNTP Hồ Chí Minh năm liên tục nhận khen, cờ thi đua xuất sắc cấp THCS khối huyện thành đoàn Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, Trung ương Đồn TNCS Hồ Chí Minh - Chi đoàn huyện đoàn khen thưởng đơn vị vững mạnh - Hội chữ thập đỏ huyện hội khen thưởng b) Danh hiệu thi đua Cá nhân: Năm học CSTĐ Tỉnh,TP CSTĐ Huyện Xuất sắc LĐTT cấp trường cấp trường 2006-2007 20 38 2007-2008 20 38 2008-2009 21 37 2009-2010 26 36 2010-2011 22 33 2011-2012 25 34 2012-2013 25 36 2013-2014 25 36 2014-2015 25 36 2015-2016 26 36 19 c) Về kết giáo dục: - Trong 10 năm, chất lượng giáo dục nhà trường trì bền vững mức cao so với trường huyện - Tỷ lệ học sinh tốt nghiệpTHCS: đạt 100% - Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp nghề: đạt 100% giỏi - Tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 THPT cơng lập đạt từ 73 – 86 % Trong có nhiều em đỗ vào lớp có chất lượng cao, trường chuyên thành phố - Tỷ lệ học sinh lên lớp năm bình qn đạt 99,4% Trong giỏi đạt từ 60-56 % Kết đạt quan trọng sau thực giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường khoa học, chất lượng đội ngũ nâng lên rõ rệt, đồng chí cán bộ, giáo viên làm việc hăng say, tự nguyện với ý chí tâm giữ vững danh hiệu, vị ngơi trường trung tâm có bề dày truyền thống 53 năm xây dựng trưởng thành II KẾT LUẬN: Muốn xây dựng nhà trường tiên tiến, phát triển bền vững phải xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững mạnh Tập thể sư phạm có tốt nhà trường tốt Có thầy giáo giỏi có học trò chăm ngoan, học giỏi, phát triển đồng toàn diện kỹ sống, kỹ ứng sử, giao tiếp Muốn xây dựng tập thể sư phạm tốt phải giúp cán bộ, giáo viên quán triệt nhiệm vụ giáo dục, thực tốt sinh họat tư tưởng, công tác chuyên môn, tổ chức cho giáo viên tham gia hoạt động nhà trường, hoạt động xã hội Xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh, phải từ việc xây dựng tổ chức, từ phân công tốt, tổ chun mơn, tổ Cơng đồn, Đồn niên phải xây dựng vững mạnh, Hội cha mẹ học sinh hoạt động tốt Phải tạo điều kiện phát triển giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi, cán cốt cán, chuyên gia cho hoạt động nhà trường Công tác đúc rút kinh nghiệm, việc sơ kết, tổng kết đặn, thường xuyên, nghiêm túc, bản, giúp cho thành viên tập thể nhìn nhận đánh giá mức công tác giáo dục, giảng dạy hoạt động khác nhà trường, giúp cho người ln có ý thức cải tiến tự nâng lên để đáp ứng kịp yêu cầu giáo dục giai đoạn Cần làm cho người thấy rõ không tự bồi dưỡng, không tự làm bị đánh dần chỗ đứng lòng học sinh, cha mẹ học sinh, đồng nghiệp Với trường trung tâm huyện đội ngũ có người yếu dấu hiệu nhà trường suy yếu, niềm tin, học sinh trở nên yếu Người cán quản lí cần quan tâm đến đời sống cán bộ, giáo viên, quan tâm sở vật chất, trang thiết bị trường học Sống tập thể sư phạm người đứng đầu tập thể người Hiệu trưởng phải có uy tín đủ mạnh Sự chân thành, tơn trọng, quan tâm đồng chí, đồng nghiệp, chan hồ, cởi mở, tính dân chủ bàn luận với nghiêm túc, kiên quyết, khoa học công việc người Hiệu trưởng phát huy sức mạnh tập thể sư phạm giáo dục Muốn xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vứng mạnh người Hiệu trưởng thường xuyên nắm bắt mới, tiến ngành, đồng nghiệp, tranh thủ lãnh đạo, đạo Phòng 20 GD&ĐT, Huyện uỷ, UBND để tiếp nhận ý kiến đạo, định hướng phát triển, đầu tư hỗ trợ CSVC cho dạy học Thực tế năm qua nay, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường thực đoàn kết, thân ái, vững mạnh nên nhà trường có nhiều thành tích xuất sắc, có bước tiến bền vững nghiệp giáo dục huyện nhà Nói tóm lại: Người cán quản lý muốn thành công công tác giáo dục, trước hết phải xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững mạnh Điều đòi hỏi người cán quản lý phải quản lý tâm hồn nghị lực, quản lý phải khoa học nghệ thuật Đó học không không cũ cho nhà quản lý giáo dục Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2017 III TÀI LIỆU THAM KHẢO: Văn kiện đại hội Đảng- khoá VIII, khoá IX, khoá X Đảng Cộng sản Việt Nam (NXB trị Quốc gia) Điều lệ Trường trung học sở, trường trung học phổ thơng trường phổ thơng có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) 3.Thông tư số 30/2009/TT- BGD-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo viên trung học phổ thông Kế hoạch nhiệm vụ năm học Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, kế hoạch nhiệm vụ chi bộ, nhà trường 5, Kế hoạch Hội đồng thi đua khen thưởng, Quy chế dân chủ Các chuyên đề chuyên môn Báo cáo tổng kết năm học nhà trường, phòng GD&ĐT 21 ... NGHIÊN CỨU: -Phương pháp quan sát -Phương pháp vấn -Phương pháp điều tra -Phương pháp phân tích tổng hợp KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: - Tháng 10 năm 2016 xác lập đề tài, lập đề cương nghiên cứu - Tháng... 2017 xử lý thông tin, viết thảo - Tháng năm 2017 hoàn chỉnh đề tài PHẦN B NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I.CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI 1.Cơ sở lí luận: Muốn xây dựng đội ngũ ngang tầm với vai... vừa có tính khách quan vừa có tính chủ quan Do việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cho nhà trường có tính cấp thiết, thường xun liên tục trước mắt lâu dài Thực trạng nghiên cứu đề tài: Để đạt hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ tài sang kien kinh nghiem linh vuc Quan ly, ĐỀ tài sang kien kinh nghiem linh vuc Quan ly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay