XÂY DỰNG HÀNG RÀO MELALEUCA NHẰM KIỂM SOÁT XÓI LỞ BỜ BIỂN VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN

21 40 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 01:53

XÂY DỰNG HÀNG RÀO MELALEUCA NHẰM KIỂM SỐT XĨI LỞ BỜ BIỂN VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN Mơ hình xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE Nội dung Giới thiệu địa bàn nghiên cứu bối cảnh Mục tiêu cách tiếp cận Các hoạt động dự án Kết Tác động Kết luận khuyến nghị 2 Giới thiệu địa bàn nghiên cứu bối cảnh Kiên Giang tỉnh nằm phía Tây Nam ĐBSCL, giáp với vùng Vịnh Thái Lan Tỉnh có chiều dài bờ biển 200km, tiếp giáp với biên giới Campuchia với đường biên giới kéo dài 56.8km phía Tây Bắc Hiện nay, tỉnh phải đối mặt với thách thức từ tác động BĐKH gồm gió bão, xâm nhập mặn, đặc biệt tình trạng xói lở bờ biển nghiêm trọng dẫn đến rừng bị dần, ảnh hưởng nhiều đến sinh kế hệ sinh thái khu vực 3 Hiện trạng xói lở dọc theo bờ biển tỉnh Kiên Giang dựa theo số xói lở Ghi Xã ven biển Kè đá Bãi bồi Đã bị xói lở Đang xói lở mạnh Kết từ Khảo sát ghi hình bờ biển (SVAM) phân giải ảnh vệ tinh:  Khoảng nửa chiều dài đường bờ biển tỉnh KG bị xói lở hay xói lở;  Khoảng 74% đường bờ biển Kiên Giang xem có rừng ngập mặn, có 65% bờ biển có rừng ngập mặn đáng kể Các hoạt động chặt phá rừng xảy dọc theo 77km đường bờ biển ảnh hưởng đến 58% rừng ngập mặn ven bờ biển;  Gần 25% đường bờ biển (30km) đối mặt với việc rừng ngập mặn xói lở • Bình Sơn xã nằm tiếp giáp với biển Tây, trãi dài 7km đường bờ biển • Xã có địa hình thấp, nằm khu vực thấp vùng Tứ Giác Long Xun • Diện tích rừng ngập mặn toàn xã 173.76 tập trung ấp Vàm Rầy Đường bờ biển bảo vệ cánh rừng ngập mặn mỏng đê đất Trong khoảng năm gần đây, km bờ biển bị xói lở nghiêm trọng 6 Mục tiêu phương pháp tiếp cận • Tên dự án: Xây dựng hàng rào Melaleuca nhằm kiểm sốt xói lở phát triển rừng ngập mặn • Cơ quan thực hiện: BQL Rừng phòng hộ Hòn Đất – Kiên Hà Cơ quan phối hợp – Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kiên Giang • Thời gian: 15 tháng (10/2013-12/2014) • Mục tiêu: Bảo vệ đường bờ biển nhằm phát triển rừng phòng hộ thông qua xây dựng 900m hàng rào Melaleuca ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn 7 Mục tiêu phương pháp tiếp cận (cont.) Phương pháp tiếp cận: • Đánh giá tính dễ tổn thương lực thích ứng với BĐKH có tham gia (đầu năm 2012) • Thúc đẩy sáng kiến địa phương thơng qua tổ chức họp tham vấn cộng đồng, đối thoại với cộng đồng • Sử dụng kỹ thuật kiểm sốt xói lở bờ biển thích hợp từ GIZ Kiên Giang • Khuyến khích tham gia cộng đồng việc bảo vệ giám sát cơng trình Hoạt động dự án Khảo sát thực địa Giai đoạn hoàn chỉnh Xây dựng hàng rào Xây dựng hàng rào Giám sát mật độ bùn Kỹ thuật thiết kế hàng rào chắn bùn Melaleuca Chú Thích : Hướng biển (Seaward) Cừ (Melaleuca pole 4) Thanh ngang nẹp đầu cọc, cừ (Melaleuca bar for connecting pole 4) 1.8m Mê bồ rộng 1.2m (Bamboo mat 1.2m in width) 4444 444444444 4444 444444444 1.8m 1m rào = 26 cừ (pole 4) 10 Lưới cá khổ 1m (Fishing net 1m in width) Nuột dây cột ngang (Inox wire to connect the melaleuca bar) Mối đinh để cố định ngang hàng rào (Nail to keep the bars fixed on the fence) Thanh cọc chống đỡ Kết Tác động 900 m hàng rào chắn bùn Melaleuca xây dựng hồn chỉnh sức lực cộng đồng địa phương, tuân thủ thiết kế tiến độ 11 Kết Tác động • Sau tháng (tháng – tháng năm 2014), lượng bùn lưu lại bên hàng rào tăng trung bình 39cm • Hoạt động thu hút 30 người dân địa phương tham gia vào công tác xây dựng, bảo trì giám sát 12 Kết Tác động • Số liệu giám sát lượng bùn lắng giai đoạn từ tháng – năm 2014 Bên hàng rào Tháng 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014 07/2014 08/2014 13 Bên hàng rào Cột1 (cm) Cột (cm) Cột (cm) Cột (cm) Cột 151 151 142 136 130 144 123 90 118 118 112 105 130 121 140 84 113 113 108 102 95 100 100 70 132 132 125 117 145 135 155 120 128 128 122 113 120 121 138 86 (cm) Kết Tác động Bùn lắng bên hàng rào sau tháng (tăng lên 39cm) 14 Kết Tác động Bùn bên hàng rào sau tháng (tăng 27cm) 15 Kết Tác động • Dự án bước đầu đạt kết khả quan đạt mục tiêu đề Bùn lắng tăng dần tạo điều kiện cho phát triển rừng ngập mặn Môi trường sống lồi thủy sinh q trình phục hồi • Cải thiện sinh kế cho người dân địa phương sống dựa vào tài nguyên thiên nhiên tán rừng có thêm thu nhập, nâng cao nhận thức người dân việc quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ hàng rào • Hiện nay, tỉnh Kiên Giang có kế hoạch phát triển trồng rừng diện tích bãi bồi để thúc đẩy q trình phục hồi RNM • Tổ chức GIZ Kiên Giang tiếp tục nhân rộng mơ hình hàng rào chắn sóng, giữ bùn sang khu vực khác Vì mơ hình bước đầu mang lại hiệu có tính khả thi cao 16 Kết Tác động Người hưởng lợi từ mơ hình thí điểm gồm nhiều đối tượng: • Trực tiếp: – Người dân sống ven biển – Những người khai thác tài nguyên tán rừng, – Các cơng trình • Gián tiếp: – Quản lý quyền địa phương địa bàn dễ – Môi trường sống người dân sâu đất liền ổn định 17 Bài học kinh nghiệm kiến nghị Bước đầu, mơ hình phát huy tác dụng tích cực vòng 08 tháng thực hiện, lượng phù sa lắng tụ tăng 39cm, tác động tốt đến hệ sinh thái rừng ngập mặn Điều chứng tỏ: • Thứ nhất: IUCN đầu tư vào lĩnh vực cần can thiệp để thích ứng với BĐKH • Thứ hai: BQL rừng quyền địa phương tích cực triển khai thực giám sát chặt chẽ hoạt động, kịp thời điều chỉnh bổ sung vấn đề phát sinh • Thứ ba: Được quan tâm, đạo, ủng hộ cấp lãnh đạo tỉnh Kiên Giang với tham gia người dân vùng dự án quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ hàng rào 18 Bài học kinh nghiệm kiến nghị Thách thức học • Q trình xây dựng hàng rào gặp nhiều khó khăn tác động nằm ngồi dự báo thời tiết sóng to, gió lớn gây thiệt hại 30% cơng trình Bài học rút giai đoạn thiết kế dự án cần phải lên ngân sách cho hoạt động sửa chữa, bảo trì hàng rào suốt vòng đời (khoảng năm) • Mơ hình xây dựng hàng rào chắn sóng, giữ bùn thực hoạt động can thiệp khả thi Do đó, mơ hình nên áp dụng rộng rãi không khu vực tỉnh Kiên Giang, tỉnh lân cận quốc gia có điều kiện tương tự như: Thái Lan, Campuchia,… • Tuy nhiên, việc phân tích chi phí – lợi ích mơ hình hàng rào giữ bùn (hàng rào chữ T hàng rào Melaleuca) cần thực nhằm có sở liệu xác hỗ trợ cho việc lựa chọn áp dụng loại mơ hình phù hợp 19 Bài học kinh nghiệm Kiến nghị Ngoài hoạt động thực triển khai mơ hình trồng thêm rừng Sở NN&PTNT thực hiện, nhân rộng mơ hình xây hàng rào bảo vệ bờ biển GIZ tài trợ, lãnh đạo Tỉnh kêu gọi nhà khoa học, dự án hỗ trợ cho nghiên cứu sâu vấn đề tổng thể liên quan đến trồng rừng ven biển, mơ hình có tính khả thi để định hướng phát triển kinh tế, xã hội ứng phó với biến đổi khí hậu 20 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! 21
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HÀNG RÀO MELALEUCA NHẰM KIỂM SOÁT XÓI LỞ BỜ BIỂN VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN, XÂY DỰNG HÀNG RÀO MELALEUCA NHẰM KIỂM SOÁT XÓI LỞ BỜ BIỂN VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay