NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG GHI HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ TẠI KHOA TIM MẠCH BVĐK TỈNH QUẢNG NINH

22 29 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 01:19

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG GHI HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ TẠI KHOA TIM MẠCH BVĐK TỈNH QUẢNG NINH TỪ THÁNG 7/2011 ĐẾN THÁNG 7/2012 TS.BSCKII Nguyễn Hồng Hạnh Ths.BS Nguyễn Thị Thoa BVĐK Tỉnh Quảng Ninh I ĐẶT VẤN ĐỀ  RLNT hội chứng bệnh lý tim mạch thường gặp, có thể gây nên hậu nặng nề nguyên nhân dẫn đến tử vong đa số trường hợp  Kỹ thuật ghi Holter ĐTĐ 24 phương pháp có giá trị chẩn đốn, theo dõi tiên lượng RLNT II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Đánh giá, phân tích RLNT bệnh nhân ghi holter ĐTĐ  Nghiên cứu giá trị của việc ghi holter ĐTĐ chẩn đoán, theo dõi tiên lượng bệnh III ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng  Gồm 218 BN vào điều trị khoa nội Tim mạch BVĐK tỉnh Quảng Ninh, chẩn đốn có RLNT tất BN ghi Holter ĐTĐ 24 3.2 Phương pháp nghiên cứu  Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang không đối chứng IV KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 4.1 Đăc điểm chung mẫu nghiên cứu  Tổng số 218 BN Nam 106 BN (48,6%), Nữ 112 BN (51,4%) Tuổi trung bình: 59,7 ±16,4 năm  HATT: 141,4 ± 25,7mmHg; HATTr: 76,8 ±13,6 mmHg  BN có bệnh tim thực tổn: 143/218 (65,6%)  BN khơng có bệnh tim thực tổn: 75/218 ( 34,4%)  BN có tăng huyết áp kèm theo: 86/218 (39,4%)  Số BN Phát có RLNT ghi Holter ĐTĐ : 18 BN (8,2%) 4.2 Đặc điểm rối loạn nhịp tim 4.2.1 Các rối loạn nhịp chung Số lượng tỷ lệ % Các rối loạn nhịp chung n= 243 Tỉ lệ % Các rối loạn nhịp thất 154 63,4 Các rối loạn nhịp thất 71 29,2 Các rối loạn dẫn truyền 18 7,4 243 100 Tổng 4.2.2 Các rối loạn nhịp thất Các rối loạn nhịp thất Số lượng tỷ lệ% n=243 Tỉ lệ% Rối loạn nhịp xoang - Block xoang - nhĩ - Chủ nhịp lưu động 3,7 2,9 0,8 Hội chứng nút xoang bệnh lý 2,9 Rối loạn nhịp nhĩ - NTT nhĩ - Nhanh nhĩ - Rung nhĩ - Cuồng nhĩ 117 36 65 14 48,1 14,8 0,8 26,7 5,8 Nhịp nối - NTT nối - Nhịp nhanh nối - Nhịp nối gia tốc 11 4,5 2,9 1,2 0,4 Cơn nhịp nhanh thất - Nhanh không kịch phát - Nhanh kịch phát 17 15 7,0 0,8 6,2 154 63,4 Tổng 4.2.2.1 Đặc điểm nhịp nhanh thất  Cơn NNTT: 17 (7%); TS thất Min: 141 ck/p; TS thất Max: 205 ck/p  Cơn NNTT kịch phát: 15 (6,2%), TS thất TB: 178,5 ± 16,6 ck/p  Cơn NNTT có ḥội chứng W.P.W: (1,65%) 4.2.2.2 Đặc điểm rung nhĩ  Rung nhĩ: 65 (26,7%)  TS thất TB của rung nhĩ: 115,6 ± 24,8 ck/p, TS thất min: 74 ck/p, TS thất max: 173 ck/p  Rung nhĩ nhanh kịch phát: (2,1%) TS thất TB: 165ck/p 4.2.3 Các rối loạn nhịp thất Các loại rối loạn nhịp thất Số lượng tỷ lệ % n=243 Tỉ lệ % Ngoại tâm thu thất 68 27,9 Cơn nhịp nhanh thất 2,5 Rung thất 0 Xoắn đỉnh 0,4 Tổng 68 27,9 4.2.3.1 Đặc điểm chung ngoại tâm thu thất Các dạng ngoại tâm thu thất Số lượng tỷ lệ % n=243 Tỉ lệ % Ngoại tâm thu thất ổ 61 25,1 Ngoại tâm thu thất đa ổ 2,85 Ngoại tâm thu thất phải 54 22,3 Ngoại tâm thu thất trái 14 5,7 68 28 Tổng NTTT kèm theo bệnh tim thực tổn: 32 BN (13,2%) 4.2.3.2 Phân loại ngoại tâm thu thất theo LOWN.B Phân độ NTTT theo LOWN B Số lượng tỷ lệ % N=218 Tỉ lệ % Độ I 13 5,9 Độ II 35 16 Độ III 2,8 Độ IVa 3,7 Độ IVb 2,8 Độ V 0 68 31,2 Tổng 4.2.3.3 So sánh đặc điểm ngoại tâm thu thất phải trái Đặc điểm NTTT Loại ngoại tâm thu thất (n=68) p NTTTP (n=54) NTTT/T (n=14) Số lượng tỷ lệ % 54 (79,4%) 14 (20,6%) Thời gian QRS (ms) 135  21 134  27 > 0,05 Khoảng ghép NTTT (ms) 445  102 465  105 > 0,05 4.2.3.4 Đặc điểm nhịp tim nhanh thất Đặc điểm nhịp tim nhanh thất Số lượng tỷ lệ % n=243 Tỉ lệ % Cơn nhịp tim nhanh thất ngắn 1,65 Cơn nhịp tim nhanh thất dài 0,82 Cơn nhịp tim nhanh thất thất phải Cơn nhịp tim nhanh thất thất trái 0,4 Cơn nhịp tim nhanh thất đơn dạng 2,5 Cơn nhịp tim nhanh thất đa dạng 0 Tổng 2,5 TS thất TB của CNTNT: 171  28,9 ck/p; t QRS của CNTNT: 146  46ms 4.2.4 Các rối loạn dẫn truyền Các rối loạn dẫn truyền (Bloc nhĩ- thất) Số lượng tỷ lệ % n =243 Tỉ lệ% Bloc nhĩ- thất cấp I 2,5 Bloc nhĩ thất cấp II - Mobitz I (CK Wenkebach) - Mobitz II 2,9 1,65 1,25 Bloc nhĩ thất cấp III 2,0 18 7,4 Tổng Các bloc A/V cấp II, III thường gặp bệnh tim thực tổn, BN chuyển dạng từ Block A/V cấp I sang Bloc A/V cấp II mobitz I: BN chuyển dạng từ Bloc A/V cấp II mobitz II sang Bloc A/V cấp III: BN Từ Block A/V cấp I sang cấp III: BN V KẾT LUẬN Qua phân tích 243 loại RLNT của 218 BN đeo holter ĐTĐ, rút số kết luận sau: Độ tuổi giới mắc  Các RLNT thường gặp tuổi > 40, không có khác biệt tỷ lệ mắc nam (48,6%) nữ (51,4%)  Những BN có bệnh tim thực tổn bị RLNT nhiều (65,6%) so với BN khơng có bệnh tim thực tổn (39,4%) 2 Các loại hình rối loạn nhịp tim  RLNTT (63,4%), chủ yếu là rung nhĩ (26,7%) RLNT (29,2%), chủ yếu NTTT (31,2%), đó NTTT/P (22,3%), NTTT/T (5,7%) Các CNTNT (2,5%) chủ yếu CNTNT ngắn (1,6%)  Rối loạn dẫn truyền (7,4%), gồm Bloc A/V cấp I- cấp III Các BN có bloc A/V độ II, III có bệnh tim thực tổn kèm theo 3 Vai trò Holter điện tâm đồ chẩn đoán rối loạn nhịp tim  Holter ĐTĐ giúp chẩn đoán phân loại RLNT, chẩn đoán RLNT thoáng qua mà ĐTĐ thường quy không phát được, đặc biệt CNTNT ngắn thoáng qua (3 BN)  Ưu việt của Holter ĐTĐ chẩn đoán theo dõi biến thiên của RLNT theo thời gian, chuyển dạng từ Bloc nhĩ thất cấp I sang cấp II (2 BN), cấp II sang cấp III (2 BN) RLNT hỗn hợp phức tạp (25 BN) MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CƠN NHANH THẤT NGẮN NTTT CÓ XEN KẼ CÁC ĐOẠN NGỪNG XOANG BƯnh viƯn ®a khoa tØnh Qu¶ng NInh ... có bệnh tim thực tổn bị RLNT nhiều (65,6%) so với BN khơng có bệnh tim thực tổn (39,4%) 2 Các loại hình rối loạn nhịp tim  RLNTT (63,4%), chủ yếu là rung nhĩ (26,7%) RLNT (29,2%), chủ yếu... đoán phân loại RLNT, chẩn đoán RLNT thoáng qua mà ĐTĐ thường quy không phát được, đặc biệt CNTNT ngắn thoáng qua (3 BN)  Ưu việt của Holter ĐTĐ chẩn đoán theo dõi biến thiên của RLNT theo thời... ghi Holter ĐTĐ 24 phương pháp có giá trị chẩn đốn, theo dõi tiên lượng RLNT II MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Đánh giá, phân tích RLNT bệnh nhân ghi holter ĐTĐ  Nghiên cứu giá trị của việc ghi holter
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG GHI HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ TẠI KHOA TIM MẠCH BVĐK TỈNH QUẢNG NINH, NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG GHI HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ TẠI KHOA TIM MẠCH BVĐK TỈNH QUẢNG NINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay