Nâng cao kết quả kinh doanh bằng giải pháp CNTT thế hệ mới

26 42 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 01:17

Nâng cao kết kinh doanh giải pháp CNTT hệ Prasad Radhakrishnan Bộ phận Giải pháp Điện toán Trung tâm Dữ liệu, Khu vực ASEAN Ngày Tháng Giêng năm 2018 Công nghệ từ phim Star Wars khơng xa vời © 2018 Cisco và/hoặc liên danh công ty Giữ quyền Trong vòng 10 năm qua có thay đổi nào? Chiếc điện thoại hấp dẫn – Nokia 8800 APPL: Vẫn non trẻ Cơng cụ tìm kiếm ưa thích Top nhà cung cấp giải pháp máy chủ Cisco làm thay đổi bối cảnh CNTT máy chủ UCS Tính đơn giản mà bạn tin tưởng Bởi hệ thống, khơng đơn máy chủ Hiệu Đáp ứng nhu cầu Một hệ thống, hỗ trợ ứng dụng Đáp ứng yêu cầu tương lai từ thiết kế Là giải pháp hợp có kiến trúc mơ-đun C97-739354-01 © 2018 Cisco và/hoặc đơn vị trực thuộc công ty Bảo lưu quyền Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ Cisco UCS Số VỀ Cơ sở hạ tầng tích hợp (Cisco UCS® Cisco Nexus®) Số VỀ Thị phần xét theo Doanh số Châu Mỹ thị trường máy chủ phiến x86 HƠN 130 Kỷ lục giới đánh giá hiệu Exabyte dung lượng lưu trữ triển khai HƠN 60.000 HƠN 85% Khách hàng số doanh nghiệp Fortune 500 đầu tư vào Cisco UCS Nguồn: IDC, 2016 Q3, Nov 2016, Vendor Revenue Share Source: Theo kết doanh thu Cisco Q2FY16; doanh thu trung tâm liệu định nghĩa doanh thu sản phẩm Cisco UCS Cisco Nexus 1000V C97-739354-01 © 2018 Cisco và/hoặc đơn vị trực thuộc công ty Bảo lưu quyền Bạn khơng thể lái xe phía trước nhìn vào gương chiếu hậu Xu thế: Tính đa dạng kiến trúc trung tâm liệu ỨNG DỤNG KHÔI PHỤC DỮ LIỆU ĐỘC LẬP CƠ SỞ HẠ TẦNG TÍCH HỢP SIÊU HỘI TỤ Các ứng dụng nghiệp vụ phổ biến Các ứng dụng ảo hóa Các tải cơng việc ảo hóa OLTP, ERP, Cơ sở liệu, Cộng tác Điện toán Đám mây dành cho mơi trường sản xuất Ảo hóa máy Desktop MƠ HÌNH MỞ RỘNG SCALE OUT Dữ liệu Lớn DevOps VDI Điện tốn lưới cơng nghiệp Điện tốn Đám mây Chi nhánh văn phòng/Văn phòng xa Phát triển/Kiểm thử Sao lưu liệu Cơ sở hạ tầng Các thuộc tính Thiết kế theo yêu cầu Được phát triển sẵn có tài nguyên phù hợp với ứng dụng Máy chủ, Mạng, SAN Tự động hóa cấp độ tảng Tỷ lệ tài ngun linh hoạt Mơ hình Thiết bị Tích hợp Tỷ lệ tài nguyên cố định Ảo hóa Lưu trữ Máy chủ vật lý Độ phân giải siêu cao (Ultra High Definition - UHD) Lưu trữ phía máy chủ Các "ốc đảo" sở hạ tầng làm giảm tốc độ hiệu A Mức độ sử dụng Bảo mật B Chính sách Độ Linh hoạt Tự động hóa CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỘC LẬP Chia sẻ tài nguyên Mức độ sử dụng Bảo mật D Chính sách Độ Linh hoạt Tự động hóa CƠ SỞ HẠ TẦNG TÍCH HỢP Chia sẻ tài nguyên Mức độ sử dụng Bảo mật C Chính sách Độ Linh hoạt Tự động hóa SIÊU HỘI TỤ Chia sẻ tài nguyên Mức độ sử dụng Chính sách Bảo mật Tự động hóa MƠ HÌNH MỞ RỘNG SCALE OUT Một khung giải pháp để loại bỏ ốc đảo! UCS hệ HyperFlex Systems CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỘC LẬP CƠ SỞ HẠ TẦNG TÍCH HỢP SIÊU HỘI TỤ S3000 MƠ HÌNH MỞ RỘNG SCALE OUT MỘT HỆ THỐNG, MỘT MẠNG LƯỚI, MỘT MƠI TRƯỜNG QUẢN LÝ Biên mạng © 2018 Cisco và/hoặc liên danh công ty Giữ quyền Trung tâm Dữ liệu Chính Mơi trường Điện tốn Đám mây Cisco Hyperflex – Nền tảng HCI Hoàn chỉnh Duy Lợi ích Cấu trúc mơ-đun Triển khai Phần mềm ảo hóa (Hypervisor) … Quản lý CPU Hỗ trợ CPU Kho tài nguyên lưu trữ dùng chung Bộ nhớ Ổ đĩa cứng Bộ nhớ CPU Ổ đĩa cứng Bộ nhớ Ổ đĩa cứng Mạng © 2018 Cisco và/hoặc liên danh công ty Giữ quyền Được phát triển dựa công nghệ Cisco UCS Các hoạt động triển khai tự động hóa tồn HX FI Domain Kết nối mạng UCS Hoạt động Mở rộng Dung lượng đơn giản hóa Các node HyperFlex ESXi vSwitch – Mạng VM vSwitch - vMotion vmk1 Bộ điều khiển HX vSwitch - vMotion vSwitch – Mạng lưu trữ vSwitch – Mạng VM Bộ điều khiển HX  Các hồ sơ (profile) Mẫu (template) dịch vụ  Phân vùng lưu lượng thông qua vNICs riêng  Lưu lượng lưu trữ quản lý địa phương hóa theo mạng để đạt hiệu tối ưu  Các sách QoS dành cho dịch vụ định nghĩa tốt ổn định  Các sách QoS bao gồm ”no drop – không loại bỏ” jumbo frames để đạt hiệu tối ưu  Chính sách Multicast để đáp ứng nhu cầu HX cluster vSwitch – Mạng lưu trữ vmk0 vSwitch – Mạng Quản lý vSwitch - Quản lý Lắp đặt nhanh chóng dễ dàng 60 PHÚT HOẶC NHANH HƠN BƯỚC BƯỚC VMware phần mềm HX Data Performance cài đặt máy chủ từ nhà máy/địa điểm đại lý trước chuyển đến cho khách hàng © 2018 Cisco và/hoặc liên danh công ty Giữ quyền Lắp máy chủ vào tủ Rack, bật nguồn bổ sung vào vCenter Kéo Thả file cấu hình (JSON) Tạo, xây dựng Cluster Datastore Bắt đầu cấp phát (Provisioning) VM Tương thích hoạt động với mơi trường lưu trữ • HX hỗ trợ nhiều giao thức lưu trữ, bao gồm NFS, iSCSI FC • Những lợi ích dành cho người dùng • Di trú VM truyền liệu đơn giản dễ dàng • Sử dụng cho backup hỗ trợ nhiều ứng dụng khác VM VM VM VM HX Cluster Tủ lưu trữ © 2018 Cisco và/hoặc liên danh công ty Giữ quyền Mở rộng với tủ rack khơng có ổ đĩa hệ thống máy chủ phiến VM VM VM VM HYPERVISOR VM BỘ ĐIỀU KHIỂN VM VM HYPERVISOR VM BỘ ĐIỀU KHIỂN VM VM HYPERVISOR VM BỘ ĐIỀU KHIỂN VM HYPERVISOR • Sử dụng hệ thống để mở rộng Hyperflex cluster • Cần thêm tài nguyên xử lý khoảng thời gian ngắn © 2018 Cisco và/hoặc liên danh công ty Giữ quyền VM BỘ ĐIỀU KHIỂN VM VM VM Host khơng phải HyperFlex kết nối Tối ưu hóa Dữ liệu Hệ thống file có cấu trúc Log đạt hiệu tối ưu hóa liệu cao TRƯỚC Chống trùng lặp liệu trực tiếp (Inline Deduplication) Tiết kiệm dung lượng từ 20–30% © 2018 Cisco và/hoặc liên danh công ty Giữ quyền Nén liệu trực tiếp (Inline Compression) Tiết kiệm dung lượng từ 30-50% Không yêu cầu phần cứng đặc biệt Không ảnh hưởng tới hiệu Khơng phụ thuộc vào cấu hình Khơng cần thêm giấy phép/bản quyền Chi phí thấp Hơn 2100 KHÁCH HÀNG © 2018 Cisco và/hoặc liên danh cơng ty Giữ quyền MỚI SỬ DỤNG HYPERFLEX Hyperflex Customers Financial Services Government Education IT Software and Services Retail Pharmaceutical Health Care High Tech/ Industrial Mfg INDUSTRIES USE CASES Virtual Desktop Infrastructure © 2018 Cisco và/hoặc liên danh công ty Giữ quyền Server Virtualization Test and Development Large Remote Branch Office Databases Xu thế: Khuynh hướng Cloud “First” & Ứng dụng AI Ví dụ: Kế hoạch khơng chuyển sang sử dụng điện toán đám mây Kế hoạch chuyển thứ sang mơi trường điện tốn đám mây Tới năm 2020, sách “nói khơng với diện tốn đám mây” cơng ty trở nên lạc lõng giống sách “nói khơng với internet” Jeffrey Mann, Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu Gartner – Tháng năm 2016 © 2018 Cisco và/hoặc liên danh công ty Giữ quyền Tính Lái xe Cải tiến Các hệ thống hỗ trợ (ADAS) Định nghĩa: Tự động hóa, thích ứng cải tiến hoạt động tính lái xe để đạt trải nghiệm lái tốt nâng cao mức độ an tồn Ví dụ: quan sát điểm mù, cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch đường, đỗ xe tự động, vv Sự phát triển Công nghệ Quản lý Cơ sở hạ tầng Được AI hỗ trợ Tập trung vào tối ưu hóa Tập trung vào mục đích Tập trung vào Ứng dụng Điện tốn phi trạng thái: Tập trung vào sách Tính đơn giản Độ linh hoạt Hiệu suất Quy mơ Các quy trình cơng việc DIY: Tập trung vào sở hạ tầng Thích ứng Được phát triển thủ cơng Tập trung vào máy chủ Intersight Tự động hóa Thủ công Phần cứng + Scripts Quá khứ Trực quan Bán tự động hóa UCS Director • Cơ sở hạ tầng quản lý tảng điện toán đám mây • ML / AI dành cho phân tích hoạt động Hệ thống Điện toán Hợp Tương lai Thiết bị quản lý tảng điện toán đám mây: Chúng tơi thực hóa điều đó! Ví dụ: Cisco Meraki Mạng không dây quản lý tảng điện toán đám mây Intersight: Quản lý sở hạ tầng từ mơi trường điện tốn đám mây HyperFlex Đo lường từ xa Phân tích UCS C-Series độc lập Được kết nối TAC Trung tâm liệu UCS S-Series Đồng hóa Dựa Chính sách Gian hàng Ứng dụng (App Store) An toàn Tuân thủ Dựa vào API, Hỗ trợ DevOps Intersight Hệ thống Điện toán Hợp Trung tâm liệu Hệ thống Điện toán Hợp HyperFlex Chi nhánh A UCS Mini Chi nhánh N Những lợi ích Intersight Quản lý Hợp Trải nghiệm Hỗ trợ Nâng cao Một giao diện quản lý, mơ hình trải nghiệm hoạt động quán để quản lý hệ thống giải pháp Nền tảng triển khai môi trường điện toán đám mây cho phép Cisco giải vấn đề phạm vi toàn tảng mở rộng trải nghiệm đến với tảng TAC hỗ trợ Khuyến nghị Có khả lập trình Nền tảng khuyến nghị tích hợp với thơng tin từ thiết bị Cisco lắp đặt tùy biến phù hợp với khách hàng Khả lập trình tồn diện với native API, SDK công cụ DevOps phổ biến cho phép khách hàng sử dụng trực tiếp Mơ hình SaaS/Th bao Q trình chuyển đổi không gây ảnh hưởng Chức quản lý mơi trường điện tốn đám mây giải phóng khách hàng khỏi yêu cầu phải quan tâm/cung cấp công cụ quản lý loại bỏ phụ thuộc vào hoạt động nâng cấp Connector IMC/UCSM/HX tích hợp cho phép khách hàng bắt đầu thu lợi ích mà không yêu cầu nâng cấp lớn ™ Cisco Intersight Hiện diện Hành động khắp nơi Giải pháp quản lý hệ thống hệ dành cho UCS HyperFlex Lời kêu gọi Tiger Team Ngày 22 tháng năm 2017 Tương lai sở hạ tầng CNTT hệ • Cơ sở hạ tầng Lai • Giải pháp quản lý dựa tảng điện tốn đám mây • Dựa cơng nghệ Phân tích/Đo lường từ xa © 2018 Cisco và/hoặc liên danh công ty Giữ quyền quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao kết quả kinh doanh bằng giải pháp CNTT thế hệ mới, Nâng cao kết quả kinh doanh bằng giải pháp CNTT thế hệ mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay