TÀI LIỆU VÀ CÂU HỎI KIỂM TRA, SÁT HẠCH KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH Tuyển dụng vị trí: Kỹ thuật y trung cấp chuyên ngành xét nghiệm

67 37 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 01:08

TÀI LIỆU VÀ CÂU HỎI KIỂM TRA, SÁT HẠCH KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH Tuyển dụng vị trí: Kỹ thuật y trung cấp chuyên ngành xét nghiệm I TÀI LIỆU Xét nghiệm số vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm, Chương trình đào tạo bản, Bộ Y tế, Nhà xuất Y học, 2012 Kỹ thuật xét nghiệm Vệ sinh An toàn thực phẩm, Đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm vi sinh bản, Bộ Y tế, Nhà xuất Y học, 2012 Ký sinh trùng, Chương trình đào tạo bản, Bộ Y tế, Nhà xuất Y học, 2012 Ký sinh trùng, Chương trình đào tạo nâng cao, Bộ Y tế, Nhà xuất Y học, 2012 Giáo trình Huyết học, Đào tạo Kỹ thuật viên trung cấp xét nghiệm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế TW II, 2011 Giáo trình xét nghiệm thường quy áp dụng thực hành lâm sàng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế TW II, 2007 Giáo trình Ký sinh trùng, Đào tạo Kỹ thuật viên cao đẳng xét nghiệm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế TW II, 2011 Giáo trình Huyết học, Đào tạo Kỹ thuật viên trung cấp xét nghiệm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế TW II, 2011 Thông tư số 25/2012/TT-BYT ngày 29/11/2012 Bộ Y tế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thực hành an tồn sinh học phòng xét nghiệm 10 An tồn sinh học phòng xét nghiệm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế, Nhà xuất Y học, 2014 11 Thực hành Quản lý phòng xét nghiệm, Đào tạo cán phụ trách xét nghiệm, xét nghiệm viên hệ y tế dự phòng, Bộ Y tế Nhà xuất Y học, 2012 12 Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh nước khơng khí, Chương trình đào tạo bản, Bộ Y tế, Nhà xuất Y học, 2012 13 Xét nghiệm sinh hóa huyết học, Chương trình đào tạo bản, Bộ Y tế, Nhà xuất Y học, 2012 14 Xét nghiệm số vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm, Chương trình đào tạo nâng cao, Bộ Y tế, Nhà xuất Y học, 2012 15 Xét nghiệm chẩn đốn vi khuẩn, Chương trình đào tạo nâng cao, Bộ Y tế, Nhà xuất Y học, 2012 16 Tiêu chuẩn quốc gia, TCVN 6187-2: 1996 Chất lượng nước- xác định, phát đếm vi khuẩn Coliform, vi khuẩn Coliform chịu nhiệt Escherichia coli giả định, Phần Phương pháp nhiều ống (có xác suất cao nhất), Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, 2008 17 Xét nghiệm chẩn đốn vi khuẩn, Chương trình đào tạo bản, Bộ Y tế, Nhà xuất Y học, 2012 18 Kỹ thuật xét nghiệm Vi sinh nước khơng khí, Chương trình đào tạo nâng cao, Nhà xuất Y học, 2012 19 Xét nghiệm chẩn đoán vi rút, Chương trình đào tạo nâng cao, Nhà xuất Y học, 2012 20 Tiêu chuẩn quốc gia, TCVN 4991: 2005, Tuyển tập Tiêu chuẩn quốc gia vi sinh vật thực phẩm thức ăn chăn nuôi, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, 2008 21 Tiêu chuẩn quốc gia, TCVN 4830-1: 2005, Tuyển tập Tiêu chuẩn quốc gia vi sinh vật thực phẩm thức ăn chăn nuôi, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, 2008 22 Tiêu chuẩn quốc gia, TCVN 6846-2007, Tiêu chuẩn Việt Nam sinh vật học, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, 2001 23 Thẩm định phương pháp phân tích hoá học vi sinh vật, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, 2010 24 Xét nghiệm số vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm, Chương trình đào tạo bản, Bộ Y tế, Nhà xuất Y học, 2012 25 Tiêu chuẩn quốc gia, TCVN 8881:2011, Chất lượng nước – Phát đếm Pseudomonas aeruginosa – Phương pháp màng lọc, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, 2011 26 Tài liệu An toàn sinh học phòng Xét nghiệm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Buôn Mê Thuộc, 2015 27 Tuyển tập tiêu chuẩn quốc gia vi sinh vật thực phẩm thức ăn chăn nuôi; TCVN 6404: 2008, Vi sinh vật thực phẩm thức ăn chăn nuôi - Yêu cầu chung hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, 2008 28 Xét nghiệm số vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm, Chương trình đào tạo bản, Bộ Y tế, Nhà xuất Y học, 2012 29 Sổ tay kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm thủy sản, Tổng cục Thuỷ sản, Nhà xuất Nông nghiệp, 2004 30 Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm, Đào tạo kỹ thuật viên xét nghiệm vi sinh bản, Bộ Y tế, Nhà xuất Y học, 2012 II CÂU HỎI, ĐÁP ÁN Câu 1: Anh (chị) nêu cách tiến hành xét nghiệm phân phương pháp phong phú Willis? Đáp án: TT Nội dung Chuẩn bị dụng cụ Điểm 15 - Lọ có miệng bằng, khơng có thót, cao 6cm, đường kính 3cm - Que tre dài 15 cm vót nhẵn - Nước muối bão hòa (30 gram/100ml nước) - Lam kính sạch, khơng nhờn - La men - Pipet - Giấy thấm - Panh, Kẹp - Kính hiển vi quang học Tiến hành phương pháp 2.1 2.2 2.3 2.4 40 Cho nước muối bảo hòa vào lọ có dán nhãn,ghi tên ,tuổi bệnh nhân đựng phân (lượng phân khoảng gam đầu bãi), mực nước muối tới khoảng cm chiều cao lọ Đánh phân que tre phân thật tơi, đặc lọ lên mặt bàn thật phẳng, đổ nước muối bảo hòa tới gần đầy lọ Dùng ống nhỏ giọt (pipet) tiếp tục cho thêm nươc muối bảo hòa tới tận miệng lọ,khơng để nước tràn ngồi Đậy lam kính lên, phút sau lật nhanh lam kính đậy lamen để soi kính hiển vi (vật kính 10, thị kính 10), đếm trứng toàn tiêu Đọc kết 10 10 10 10 10 Đánh giá sơ mức độ nhiễm trứng giun sán tiêu bản: (+) Khi có 1-10 trứng/vi trường (++) Khi có 11-100 trứng/vi trường (+++) có > 100 trứng/vi trường Tổng cộng: 1+2+3 65 Câu Anh (chị) trình bày xét nghiệm phân phương pháp Kato? Đáp án: TT Nội dung Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất - Kính hiển vi quang học - Phiến kính 75 x 25 mm - Kẹp Điểm 20 TT Nội dung Điểm - Nút cao su - Que tre nhựa để lấy phân - Lọ nhựa, thủy tinh đáy có nặp để đựng phân - Các mảnh cellophane ưa nước kích thước 25x35mm, dày 4050µm ngâm dung dịch glyxerin-xanh malachit 24 trước sử dụng - Mảnh lưới nylon lưới thép khơng gỉ, có 60-105 mắt lưới - Giấy thấm, giấy báo - Dung dịch glyxerin-xanh malachite Tiến hành phương pháp 35 - Dùng que tre lấy khoảng 100mg phân (bằng hạt ngô) đặt lên giấy thấm giấy báo - Đặt lưới lọc lên phân - Dùng que tre ấn nhẹ cho phân lọt qua lưới lọc gạt lấy phân lưới lọc dùng que tre gạt phân để lên phiến kính - Đậy mảnh xelophane lên phân - Dùng nút cao su ấn cho phân dàn đến rìa mảnh xelophane, để tiêu khô - Xét nghiệm kính hiển vi vật kính 10, thị kính 10, đếm trứng toàn tiêu Đọc kết 10 Đánh giá sơ mức độ nhiễm trứng giun sán tiêu bản: (+) Khi có 1-10 trứng/vi trường (++) Khi có 11-100 trứng/vi trường (+++) có > 100 trứng/vi trường Tổng cộng: 1+2+3 65 Câu Anh (chị) trình bày xét nghiệm phân phương pháp KatoKatz? Đáp án: TT Nội dung Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất - Kính hiển vi quang học - Phiến kính 75 x 25 mm - Panh - Phiến đong phân - Nút cao su - Que tre nhựa để lấy phân - Lọ nhựa, thủy tinh đáy có nặp để đựng phân - Các giấy xelophan ưa nước kích thước 25 x 35 mm, dày 40-50 µm ngâm dung dịch glyxerin-xanh malachit sau Điểm 20 TT Nội dung Điểm 24 trước sử dụng - Mảnh lưới nylon lưới thép khơng gỉ, có 60-105 mắt lưới - Giấy thấm, giấy báo - Dung dịch glyxerin-xanh malachite 30 - Dùng que tre lấy khoảng 100mg phân (bằng hạt ngô) đặt lên giấy thấm - Đặt lưới nylon lên phân - Dùng que tre ấn nhẹ cho phân lọt qua lưới nylon gạt lấy phân cho vào lỗ đong phân đặt lam kính - Sau cho phân đầy lỗ, cẩn thận nhấc bìa tơng ra, để lại phân phiến kính - Đậy giấy xelophan lên phân - Dùng nút cao su ấn cho phân dàn đến rìa mảnh xelophan, để tiêu khô - Xét nghiệm kính hiển vi vật kính 10, thị kính 10, đếm trứng toàn tiêu Đọc kết 15 Đánh giá sơ mức độ nhiễm trứng giun sán tiêu bản: (+) Khi có 1-10 trứng/vi trường (++) Khi có 11-100 trứng/vi trường (+++) có > 100 trứng/vi trường Là kỹ thuật xét nghiệm Kato cải tiến, có khả phát trứng giun, sán cao định lượng số trứng giun, sán phát Tổng cộng: 1+2+3 65 Câu Anh (chị) trình bày kỹ thuật làm tiêu trứng giun vỏ mỏng? Đáp án: TT Nội dung Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất Điểm 15 - Pipet - Lam kính, lamen - Đèn cồn - Bàn gắn lam, hộp đựng chất gắn - Formol, keo làm chất gắn 2.1 2.2 Cách tiến hành Dùng pipet hút trứng ngâm formol, hút lên nhỏ giọt vừa phải lên lam kính Lấy lamen đậy lên giọt trứng giàn Dùng bàn gắn hơ lên đèn cồn cho nóng, sau đặt vào hộp đựng chất gắn Lúc chất gắn chảy dín vào bàn gắn đem bàn gắn đặt vào xung quanh chiều lamen để thời 50 15 15 TT 2.3 2.4 Nội dung gian ngắn Sau gắn đủ chiều lamen, đặt lam kính vào hộp tiêu để khô tự nhiên Ghi tên loại trứng giun sán vào lam kính để tránh nhầm lẫn sau Tiêu đạt tiêu chuẩn: Khơng có bọt khí, chất gắn phải gắn kín cạnh lamen để trứng bảo quản lâu Tổng cộng: 1+2 Điểm 15 65 Câu 5: Anh (chị) trình bày: Kỹ thuật nhuộm Gram mẫu bệnh phẩm? Đáp án: TT Nội dung Điểm Chuẩn bị thuốc nhuộm 15 Thuốc nhuộm tím gentian: Pha theo hướng dẫn Dung dịch Lugol: Pha theo hướng dẫn Thuốc nhuộm Fucsin kiềm: Pha theo hướng dẫn Cách nhuộm - Dùng que cấy, lấy bệnh phẩm dàn lên lam kính, sau cố định tiêu cách hơ cao lửa đèn cồn - Nhỏ thuốc nhuộm tím gentian lên phút, rửa nước - Nhỏ dung dịch lugol lên phút, hất bỏ - Tẩy màu cồn 90o tới bạc màu - Rửa nước - Nhỏ dung dịch Fucsin kiềm (pha loãng 1/10) lên 1-2 phút, rửa qua nước - Thấm giấy để khơ khơng khí Đọc kết - Nhỏ giọt dầu lên lam, soi tiêu vật kính dầu - Vi khuẩn gram (+): Màu tím, mơ tả hình dáng, cách xếp - Vi khuẩn gram (-): Màu hồng- đỏ, mơ tả hình dáng, cách xếp Tổng cộng: 1+2+3 5 35 6 15 5 65 Câu 6: Anh (chị) trình bày xét nghiệm phân phương pháp lắng cặn ETHER-FORMALINE? Đáp án: TT Nội dung Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất Điểm 20 * Dụng cụ: - Lọ nhựa có nắp, dán nhãn đề tên, tuổi, số hiệu bệnh nhân - Que tre 10-15 cm - Lam kính đề rõ mã số bệnh nhân - Tuýp ly tâm 15 ml-18 ml, đánh dấu vạch 6ml, 8ml, 10ml, 13ml - Cốc có mỏ 100 ml - Nút cao su đậy tuýp ly tâm - Pipet chia độ không chia độ - Gạc y tế có diện tích mắt lưới 400 -450 µm - Máy ly tâm tốc độ 10.000 vòng/phút - Kính hiển vi - Gía kính, phiến kính, kính18x18mm, bút viết kính, panh - Lọ nhỏ giọt đựng dung dịch lugol * Hoá chất: - Dung dịch Formalin nguyên chất (37%) - Dung dịch nước muối sinh lý NaCl 0,9 % - Ether, etyl axetat (nếu khơng có dùng xăng thay thế) - Lugol (dung dịch Iot 1%) Tiến hành - Cân 1g – 1,5 g phân cho vào ống ly tâm - Cho 10 ml dung dich Formalin 10% vào tube, trộn kỹ thành dịch treo - Lọc dung dịch qua lớp gạc vào tube ly tâm khác cốc có mỏ Cho thêm dung dịch Formalin 10% vào tube để đạt 10ml - Cho ml Ether vào ống Lắc mạnh (để trộn Ether với dung dịch tube) - Ly tâm tốc độ 400-500g x 2-3 phút - Lấy ống khỏi máy ly tâm Dung dịch ống chia lớp (lớp ether, lớp thứ nút gồm mảnh chất béo dính vào ống, lớp lớp formaline, lớp lớp cặn) - Dùng que tre lấy nhẹ nhàng lớp chất béo khỏi thành ống cách xốy theo hình xoắn sau đổ lớp động tác nhanh gọn, dốc ngược ống ly tâm giây Sau làm xong động tác chất dịch lại thành ống chảy trở lại cặn ống - Trộn cặn với giọt nước muối sinh lý pipet thủy tinh Lấy giọt cặn nhỏ lên lam kính, phủ lamen để xét nghiệm Cũng làm thêm tiêu nhuộm lugol - Soi cặn phát ký sinh trùng kính hiển vi vật kính 10x, cần định loại hình thể trứng soi vật kính có độ phóng đại lớn Tổng cộng: 1+2 15 45 65 Câu Anh (chị) cho biết cách tiến hành kỹ thuật làm tiêu đếm số lượng tiểu cầu? Đáp án: TT Nội dung Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất - Bơng vơ trùng, cồn sát khuẩn, magie sunphat 14% - Kim chích, lam kính - Thuốc nhuộm giemsa Điểm 10 TT Nội dung Điểm - Kính hiển vi quang học Cách tiến hành 55 - Sát khuẩn đầu ngón tay đeo nhẫn cồn 70º (nhỏ giọt magie sunphat 14% lên đầu ngón tay) dùng kim chích qua giọt magie sunphat để máu chảy tự nhiên hòa với dung dịch - Chấm giọt lên phiến kính kéo thành tiêu máu đàn - Để khô, cố định cồn - Nhuộm giemsa, để khô đếm ghi kết Cách đếm: - Tiểu cầu tiêu nhuộm giemsa có màu đỏ tươi, đứng rời rạc xen kẽ với hồng cầu Kích thước 0,8 - 4µm - Đếm 1000 hồng cầu trưởng thành xem có tiểu cầu đem nhân với số lượng hồng cầu - Đồng thời kết hợp xem độ tập trung tiểu cầu lam máu đàn thường: + Nếu thấy có nhiều đám lớn tiểu cầu: Là độ tập trung tiểu cầu tốt + Nếu tiểu cầu đứng rời rạc tiêu tiểu cầu có đám nhở tiểu cầu: Là độ tập trung tiểu cầu Tổng cộng: 1+2 10 5 5 20 65 Câu Anh (chị) trình bày quy trình kỹ thuật đếm số lượng hồng cầu (phương pháp thủ công)? Đáp án: TT Nội dung Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất Điểm 10 - Bông vô trùng, cồn sát khuẩn - Kim chích, lamen - Buồng đếm hồng cầu - Potani đếm hồng cầu - Kính hiển vi quang học - Dung dịch đếm hồng cầu Cách tiến hành 55 - Sát khuẩn đầu ngón tay đeo nhẫn cồn 70 độ - Dùng kim chích máu qua da cho máu chảy tự nhiên - Dùng ống hút hồng cầu (potain) hút máu đến vạch 0,5 - Lau đầu ống hút, hút tiếp dung dịch đến vạch 101,như máu pha lỗng 200 lần - Dùng ngón tay ngón tay trỏ bịt kính hai đầu ống, lắc vài phút - Lau khô buồng đếm vải mềm, gắn lamen lên buồng đếm, bỏ phần hổn dịch đoạn mao dẫn (khoảng 1/3 bầu) 5 5 5 TT Nội dung - Dùng ngón trỏ bịch kính đầu ống hút,nghiên ống hút 45 độ để hổn dịch mao dẫn vào buồng đếm lan tỏa khắp kính - Để yên buồng đếm kính hiển vi khoảng 3-5 phút để hồng cầu lắng xuống - Đếm hồng cầu vật kính 10 - Đếm tính kết quả: Nguyên tắc đếm khu vực cạnh bỏ cạnh.Bỏ hồng cầu có 2/3 nằm ngồi hai cạnh khơng đếm Tổng cộng: 1+2 Điểm 5 10 65 Câu Anh (chị) trình bày quy trình kỹ thuật đếm số lượng bạch cầu (phương pháp thủ công)? Đáp án: TT Nội dung Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất Điểm 10 - Bơng vơ trùng, cồn sát khuẩn - Kim chích, lamen - Buồng đếm bạch cầu - Potani đếm bạch cầu - Kính hiển vi quang học - Dung dịch đếm bạch cầu Cách tiến hành 55 - Sát khuẩn đầu ngón tay đeo nhẫn cồn 70 độ - Dùng kim chích máu qua da cho máu chảy tự nhiên - Dùng ống hút bạch cầu hút máu đến vạch 0,5 - Điều chỉnh máu vạch quy định,lau đầu ống - Hút tiếp dung dịch pha loãng đến vạch 11 - Dùng ngón tay ngón tay trỏ bịt kính hai đầu ống, lắc trộn vài phút - Vẩy bỏ phần hỗn dịch khoảng 1/3 bầu,dùng ngón trỏ bịch kính đầu ống hút,nghiên ống hút 45 độ để hổn dịch mao dẫn vào buồng đếm lan tỏa khắp kính - Để yên buồng đếm kính hiển vi khoảng 3-5 phút để bạch cầu lắng xuống - Đếm bạch cầu với thị kính có bội số lớn nhất,vật kính có bội số nhỏ nhất,vật quan sát có độ phóng đại 10x10 - Đếm tính kết 5 5 10 Tổng cộng: 1+2 65 5 5 Câu Anh (chị) trình bày chức sinh lý hồng cầu? bạch cầu số dòng bạch cầu? Đáp án: TT Nội dung Điểm Chức sinh lý hồng cầu (HC) - Hồng cầu có nhiều chức chưc quan trọng vận chuyển Oxy tới tổ chức mang khí CO2,chức huyết sắc tố đảm nhiệm.Hồng cầu có tế bào biệt hóa đến mức độ cao,khơng nhân,rất bào quan có hình dáng đặc biệt hình đĩa tròn lõm mặt.Cấu tạo đặt biệt giúp cho phân tử huyết sắc tố dù chổ hồng cầu có khoảng cách gần màng hồng cầu tiếp xúc dễ dàng với O2.Chính màu huyết sắc tố đỏ mà hồng cầu có màu đỏ - Màng hồng cầu có tính chất bám thấm trao đổi khí Do màng hồng cầu có tính đàn hồi dẻo dai nên hồng cầu biến dạng sau lại trở lại hình dáng bình thường (chúng kéo dài để di chuyển mao mạch nhỏ) - Áp suất thẩm thấu xung quanh thay đổi,hồng cầu thay đổi kích thước Khi áp suất giảm,nước vào hồng cầu làm hồng cầu phình to ra.Hồng cầu giản nở mơi trường bên ngồi hồng cầu có tính Axit Do hồng cầu máu TM to máu ĐM - Hồng cầu tế bào sống nên cần cung cấp lượng để trì đời sống,cấu trúc chức - Hồng cầu có đời sống 120 ngày Chức sinh lý số dòng bạch cầu (BC) Chức sinh lý dòng bạch cầu (BC) - BC tế bào nhân chúng có chức bảo vệ chống lại tác nhân xâm nhập hình thức thực bào sinh kháng thể, để hoàn thành chức bảo vệ hệ thống BC biệt hóa đến mức độ cao thành loại khác nhau,các hình thức hoạt động khác dòng hạt,lympho,mono,plasmo - Bạch cầu hạt trung tính sống – ngày thực bào mạnh đến monoxit.Còn lympho có chức nhận vật lạ để sinh kháng thể chống lại vi khuẩn miễn dịch dịch thể - BC hạt hệ thống chống lại tác nhân gây bệnh.BC hạt tập trung nhiều tổ chức bị viêm nhiễm Nó trung hòa tác nhân gây bệnh cách bao bọc chúng túi NST tiêu hủy chúng nhờ có tác nhân thủy phân chứa lyxosom * Các số bình thường dòng BC Số lượng BC: Người lớn từ – G/l Trẻ em từ – 10 G/l Công thức BC TT: 55 – 75% Axit: – 6% Bazơ: – 2% M: – 4% L: 20 – 40% Tổng cộng: 1+2 30 15 5 35 10 10 10 65 Câu 10 Anh (chị) trình bày quy trình kỹ thuật lấy mẫu, nhuộm tiêu tìm ký sinh trùng sốt rét? Đáp án: TT Nội dung Chuẩn bị dụng cụ, hóa chất Điểm TT Nội dung Điểm Giai đoạn khẳng định 23 Dùng que cấy từ ống (+) sang ống canh thang EC broth (EC), 3.1 ống cần thay que cấy sau bước cấy chuyển 3.2 Để tủ ấm 440C 24- 48h Những ống đục sinh ống Durham coi dương 3.3 tính (+), ghi tất ống (+) theo đậm độ cấy Đọc kết Tra bảng MPN theo đậm độ, ghi kết MPN/100ml Tổng cộng: 1+ 2+ 3+ 65 Câu hỏi 53: Anh (chị) trình bày: Các thơng số cần thẩm định xác nhận giá trị sử dụng phương pháp tiêu chuẩn phân tích vi sinh vật (đối với phương pháp định lượng) yếu tố gây độ không đảm bảo đo xét nghiệm? Đáp án: TT Nội dung Điểm Các thông số cần thẩm định 37 Giới hạn phát (LOD): Là nồng độ vi sinh vật thấp mà 1.1 phương pháp xác định chưa định lượng Giới hạn định lượng (LOQ): Là nồng độ vi sinh vật thấp mà 1.2 phương pháp có với độ chụm mong muốn Độ lặp lại (Sr): Chỉ độ chụm thực điều kiện 1.3 giống nhau, kiểm nghiệm viên khoảng thời gian tương đối ngắn Độ tái lặp (SR): Chỉ độ chụm thực kiểm nghiệm viên khác (độ tái lặp nội phòng thử nghiệm hay gọi độ chụm 1.4 trung gian), phòng thử nghiệm khác (độ tái lập liên 10 phòng thử nghiệm), thực khoảng thời gian tương đối dài Độ không đảm bảo đo (U): Là thông số gắn với kết phép đo, thông số đặc trưng cho mức độ phân tán giá trị 1.5 10 chấp nhận, quy cho đại lượng đo phép đo Độ khơng đảm bảo đo nói lên độ tin cậy phép đo Các yếu tố gây độ không đảm bảo đo 28 Mẫu thử: Bản chất mẫu thử không đồng nhất, trạng thái vật lý, độ 2.1 ổn định mẫu thử, ảnh hưởng yếu tố nhiệt độ môi trường 2.2 Lấy mẫu: Lấy mẫu không đại diện, không đồng Điều kiện bảo quản: Quá trình vận chuyển, bảo quản thời gian bảo 2.3 quản mẫu có ảnh hưởng lớn đến kết phân tích 2.4 Chuẩn bị mẫu: Quá trình đồng nhất, cân mẫu, chiết tách 2.5 Dung môi thuốc thử: Độ tinh khiết, tạp chất, hết hạn Thiết bị: Thiết bị có sai số q trình hiệu chuẩn 2.6 chưa hiệu chuẩn, sai số khoảng đo khác 2.7 Điều kiện môi trường: Các ảnh hưởng nhiệt độ, độ ẩm TT Nội dung 2.8 Nhân viên kỹ thuật: Kỹ năng, trình độ, sai số tính tốn 2.9 Các nguồn ngẫu nhiên khác Tổng cộng: 1+2 Điểm 2 65 Câu hỏi 54: Anh (chị) trình bày: - Đặc điểm vi sinh vật vi rút Dengue? - Cách lấy mẫu, bảo quản vận chuyển mẫu bệnh phẩm tới phòng thí nghiệm? Đáp án: TT Nội dung Điểm Đặc điểm vi sinh vật vi rút Dengue 50 Vi rút Dengue có kháng nguyên kết hợp bổ thể, kháng nguyên trung 1.1 hòa kháng nguyên ngăn ngưng kết hồng cầu Dựa vào khác biệt điểm định kháng nguyên, vi rút Dengue chia thành typ khác nhau: - Vi rút Dengue typ I: Được biết vào năm 1907 1.2 10 - Vi rút Dengue typ II: Phân lập vào năm 1952 - Vi rút Dengue typ III: Phát vào năm 1955 - Vi rút Dengue typ IV: Phân lập vào năm 1957 Các typ vi rút có chung số tính chất sinh học giống 1.3 hình ảnh lâm sàng bệnh chúng gây nên Người nhiễm vi rút Dengue bị muỗi mang vi rút truyền qua 1.4 tập quán hút máu Thời gian ủ bệnh dao động từ đến 14 ngày Khi mắc sốt xuất huyết Dengue, kháng thể IgM xuất sớm vào 1.5 đến ngày đầu khởi bệnh tồn đến 90 ngày Kháng thể IgG hình thành vào ngày thứ 5, thứ sau xuất 1.6 triệu chứng kháng thể tồn suốt đời Các kháng thể ngăn ngưng kết hồng cầu, kháng thể trung hòa xuất 1.7 sau ngày khởi bệnh Kháng thể kết hợp bổ thể hình thành từ ngày thứ đến ngày thứ 14 Vi rút Dengue bị tiêu diệt sau 30 phút 60 0C bảo tồn có 1.8 mặt chất ổn định 10% huyết thỏ hay 5% albumin bò; -70 C hay dạng đơng khơ vi rút tồn - 10 năm Vi rút Dengue ni cấy dòng tế bào thường trực 1.9 Hela, BHK 21 Cách lấy, bảo quản vận chuyển bệnh phẩm 15 Cách lấy: Dùng bơm kim tiêm lấy 2-5ml máu tĩnh mạch cho vào ống 2.1 nghiệm vô trùng bảo quản nhiệt độ từ -200C đến -850C Vận chuyển: Vận chuyển mẫu bệnh phẩm hay chủng vi rút tươi cần cho vào hộp có nắp đậy thật chắc, bên ngồi ghi đầy đủ thơng 2.2 10 tin Hộp xếp vào giữa, xung quanh có đá khô để đảm bảo nhiệt độ chuyển trung tâm hay viện nghiên cứu Tổng cộng: 1+2 65 Câu hỏi 55: Anh (chị) trình bày: Đặc điểm hình thái, cấu trúc, khả gây bệnh, đặc điểm lâm sàng chế đáp ứng miễn dịch sau nhiễm vi rút Viêm não Nhật Bản? Đáp án: TT Nội dung Điểm Đặc điểm hình thái, cấu trúc vi rút Viêm não Nhật Bản 27 Vi rút viêm não Nhật Bản vi rút ARBO, thuộc họ Flaviviridae gồm có chi phân loại dựa cấu trúc vật liệu di truyền 1.1 liên quan tính kháng ngun chi Hepacivi rút, chi Flavivi rút chi Pestivi rút Vi rút viêm não Nhật Bản có typ huyết 1.2 xác định có genotyp Vi rút viêm não Nhật Bản genotyp lưu hành rộng rãi, 1.3 phần lớn vi rút viêm não Nhật Bản phân lập từ bệnh nhân thuộc genotyp Vi rút viêm não Nhật Bản có hình cầu, đường kính khoảng 45- 50 nm 1.4 Cấu tạo vi rút có ba phần: Nucleocapsid, protein vỏ bọc màng lipid kép protein M Vật liệu di truyền vi rút sợi dương ARN, có chiều dài xấp 1.5 xỉ 11kb, mã hóa cho 10 protein gồm protein cấu trúc protein phi cấu trúc Khả gây bệnh vi rút 10 Muỗi mang vi rút viêm não Nhật Bản đốt người truyền vi rút qua da, vi rút nhân lên chỗ tổ chức thần kinh 10 vân, trơn, tròn hạch lympho lân cận, vào tuyến ức kích thích thể tạo kháng thể vào máu Đặc điểm lâm sàng nhiễm vi rút viêm não Nhật Bản 16 3.1 Giai đoạn khởi phát:1 đến ngày đầu với triệu chứng sốt cao, đau đầu Giai đoạn toàn phát: đến ngày sau bệnh nhân sốt cao có rối loạn 3.2 thần kinh thực vật, vã mồ hôi, co giật Đa số bệnh nhân tử vong vào giai đoạn bệnh Giai đoạn tiến triển bán cấp: đến ngày sau, hội chứng màng não 3.3 giảm, đỡ sốt, mạch ổn định Giai đoạn hồi phục: Bệnh nhân sốt nhẹ, tỉnh dần.Tùy thương 3.4 tổn, bệnh nhân bị di chứng thần kinh không Cơ chế đáp ứng miễn dịch 12 Sau nhiễm vi rút có loại kháng thể tạo kháng 4.1 thể ức chế ngưng kết hồng cầu, kháng thể kết hợp bổ thể kháng thể trung hòa Bình thường dịch não tủy khơng có kháng thể, qua hàng rào “máu- não” để thực chức bảo vệ Do vậy, phát 4.2 IgM dịch não tủy tiêu chuẩn vàng chẩn đoán viêm não Nhật Bản Tổng cộng: 1+ 2+ 3+ 65 Câu hỏi 56: Anh (chị) trình bày: Hình thái, bước phát đếm Pseudomonas aeruginosa phương pháp màng lọc? Đáp án: TT Nội dung Điểm Đặc điểm hình thái, cấu trúc 10 - Pseudomonas aeruginosa vi khuẩn gram âm, không tạo bào tử, hình que, phản ứng sinh oxidaza catalas - Vi khuẩn ức chế trao đổi chất oxi hóa, thường khử nitrat sau giai đoạn nitrit tạo amoniac từ phá vỡ cấu trúc acetamid Các bước phát đếm Pseudomonas aeruginosa 55 Lọc thể tích mẫu nước qua màng lọc xenlulo este vô khuẩn với 2.1 đường kính lỗ danh định tương đương với 0,45µm Đặt màng lên đĩa petri có chứa thạch Pseudomonas bản/ thạch 2.2 CN tránh tạo bọt khí màng Ủ đĩa petri (36±2)0C (44±4)h hộp đảm bảo tránh 2.3 làm khô đĩa thạch Kiểm tra phát triển khuẩn lạc màng lọc đếm tất 2.4 khuẩn lạc tạo màu xanh lam/xanh lục (pyocyanin) Đếm tất khuẩn lạc không tạo pyocyanin mà phát huỳnh quang 2.5 Pseudomonas aeruginosa giả định dùng phép thử phản ứng để khẳng định Đếm tất khuẩn lạc có màu nâu đỏ mà không phát huỳnh quang 2.6 Pseudomonas aeruginosa giả định dùng phép thử phản ứng để khẳng định Cấy chuyển tất khuẩn lạc cần phải khẳng định từ màng lọc lên 2.7 thạch dinh dưỡng ủ khoảng (22±2)h (36±2)0C Chọn khuẩn lạc có màu nâu đỏ từ thạch dinh dưỡng dùng 2.8 phép thử oxidaza Quan sát xuất màu xanh tím than khoảng 10 giây phản ứng dương tính Cấy chuyển khuẩn lạc màu nâu đỏ từ thạch dinh dưỡng dương tính với oxidaza lên môi trường King B ủ ngày (36± 2) 0C 2.9 Kiểm tra phát triển khuẩn lạc xạ UV ghi nhận xuất khuẩn lạc huỳnh quang Cấy khuẩn lạc từ thạch dinh dưỡng vào môi trường Acetamide broth ủ (36± 2)0C khoảng (22± 2)h Thêm đến giọt 2.10 thuốc thử Nessler kiểm tra amoniac sinh ống đặc trưng thay đổi từ màu vàng sang đỏ gạch Đếm tất khuẩn lạc khẳng định Pseudomonas aeruginosa 2.11 khuẩn lạc sinh pyocyanin Tổng cộng: 1+2 65 Câu hỏi 57: Anh (chị) trình bày: - Các yếu tố liên quan đến lây nhiễm phòng xét nghiệm? - Các biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu lây nhiễm liên quan đến phòng xét nghiệm? Đáp án: TT Nội dung Điểm Các yếu tố liên quan đến lây nhiễm phòng Xét nghiệm 45 Một số vi sinh vật gây trường hợp lây nhiễm liên quan đến phòng xét nghiệm nhiều tác nhân khác (ví dụ: Brucella spp, vi 1.1 khuẩn lao,…) hay số quy trình, thiết bị thường xảy cố so với quy trình, thiết bị khác Tác nhân gây bệnh lây nhiễm cho người làm việc phòng 1.2 xét nghiệm thông qua đường chủ yếu bao gồm: Hơ hấp, tiêu hóa, da, niêm mạc, máu, vết thương Các công việc thu thập mẫu bệnh phẩm, xử lý mẫu, nuôi cấy vi 1.3 sinh vật thường gây nhiễm dụng cụ, bề mặt bàn làm việc, thiết bị Lây nhiễm tác nhân gây bệnh vật sắc nhọn 1.4 nguyên nhân hàng đầu dẫn đến lây nhiễm liên quan đến phòng xét nghiệm Phần lớn quy trình phòng xét nghiệm tạo khí dung có 1.5 khả lây nhiễm cho người làm xét nghiệm qua đường hơ hấp Yếu tố vật chủ đóng vai trò quan trọng việc lây nhiễm tác nhân gây bệnh Khi tiếp xúc với tác nhân gây bệnh, tất 1.6 đứng trước nguy lây nhiễm Một số người, tình trạng sức khỏe định, có nguy cao Yếu tố môi trường ảnh hưởng không nhỏ đến nguy lây nhiễm 1.7 liên quan đến phòng xét nghiệm Các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu lây nhiễm liên quan đến 20 phòng xét nghiệm Để giảm thiểu lây nhiễm hiệu quả, tất yếu tố liên quan đến lây 2.1 nhiễm cần đánh giá nguy xảy phòng xét nghiệm để đưa biện pháp phù hợp 2.2 Trang bị đầy đủ điều kiện sở vật chất, trang thiết bị Đào tạo cho nhân viên phòng xét nghiệm kỹ thuật xét nghiệm an 2.3 toàn sinh học Xây dựng tuân thủ quy trình xét nghiệm, quy trình an tồn sinh 2.4 học 2.5 Tiêm phòng vắc xin sử dụng thuốc phòng bệnh (nếu có) 2.6 Ghi chép báo cáo có cố xảy phòng xét nghiệm Tổng cộng: 1+2 65 Câu hỏi 58: Anh (chị) trình bày: Các bước tiến hành định lượng Bacillus cereus giả định đĩa thạch- Kỹ thuật đếm khuẩn lạc 300C? Đáp án: TT Nội dung Điểm Lấy hai đĩa thạch MYP, dùng pipet vô trùng cho vào đĩa 0,1ml mẫu thử sản phẩm dạng lỏng huyền phù ban đầu sản phẩm dạng khác Dùng que dàn mẫu dàn dịch cấy khắp bề mặt đĩa thạch không để chạm vào mép đĩa Để đĩa có đậy nắp khoảng 15 phút nhiệt độ phòng để chất cấy bám vào thạch TT Nội dung Điểm Lật úp đĩa chuẩn bị để 18h đến 24h tủ ấm 30 C Nếu khơng nhìn thấy rõ khuẩn lạc ủ đĩa thêm 24h Sau giai đoạn ủ, chọn đĩa tốt hai độ pha loãng liên tiếp, có 150 khuẩn lạc Đếm khuẩn lạc Bacillus cereus giả định đĩa Các khuẩn lạc giả định khuẩn lạc lớn, màu hồng bao quanh vòng kết tủa Từ đĩa chọn, lấy khuẩn lạc giả định Nếu đĩa có khuẩn lạc lấy tất khuẩn lạc giả định có mặt Nếu đĩa, khuẩn lạc mọc dày chọn khuẩn lạc phân lập 10 tốt cấy ria khuẩn lạc giả định lên đĩa môi trường MYP Để từ 18h đến 24h tủ ấm 300C Cấy ria, cấy đâm sâu chấm khuẩn lạc chọn lên mặt thạch huyết cừu theo cách cho thể tốt phản ứng hồng cầu Ủ 300C 24h ± 2h giải thích phản ứng hồng cầu Biểu thị kết tính số lượng N vi sinh vật có mặt mẫu thử theo trung bình từ hai độ pha lỗng liên tiếp, sử dụng cơng thức: N= 10 ∑c V × 1,1 × d - ∑ c tổng số khuẩn lạc đếm hai đĩa giữ lại từ hai độ pha lỗng liên tiếp 1đĩa có chứa tối thiểu 10 khuẩn lạc - V thể tích dịch cấy đĩa, tính mililit - d hệ số pha loãng tương ứng với độ pha lỗng thứ Lấy kết số thích hợp 1,0 9,9 nhân với 10 x, x lũy thừa tương ứng 10 Nếu khuẩn lạc báo cáo kết sau: - Ít vi sinh vật mililit (các sản phẩm dạng lỏng) - Ít 1/d vi sinh vật 1g (sản phẩm dạng khác), d hệ số pha lỗng huyền phù ban đầu Tổng cộng 15 65 Câu hỏi 59: Anh (chị) trình bày: Quy trình lấy vận chuyển mẫu phân để xét nghiệm phân lập vi khuẩn gây bệnh đường ruột? Đáp án: TT 1.1 1.2 Nội dung Quy trình lấy mẫu bệnh phẩm Các mẫu phân dùng để chẩn đoán vi sinh vật hiệu thu thập sau bệnh nhân giai đoạn cấp nên lấy trước điều trị kháng sinh Có thể lấy 2- mẫu phân ngày khác Hộp chứa phân phải sạch, khơ có nắp vặn Dán nhãn cho bệnh phẩm Điểm 45 12 TT 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 Nội dung Chuẩn bị môi trường vận chuyển vi khuẩn (CARRY - BLAIR) Lấy mẫu phân lỏng ml dung dịch gam phân đặc, đưa vào hộp tuyp bảo quản Lấy mẫu phân trực tràng (ở trẻ em): + Tăm phải đực làm ẩm nước muối vô khuẩn, đưa chóp tăn bơng vào qua thắt hậu mơn xoay nhẹ nhàng + Lấy tăm kiểm tra chắn đầu tăm bơng có dính phân, đua tăm vào tuyp vô khuẩn hộp bảo quản có chứa mơi trường thích hợp Bẻ gảy phần cán tăm không chạm vào tuyp, sau vặn chặt nắp lại Điểm 17 Vận chuyển bệnh phẩm 20 Mẫu cần bảo quản vận chuyển nhiệt độ 4-80C Số lượng vi khuẩn giảm đáng kể mẫu xét nghiệm khơng xử lý vòng 1- ngày sau thu thập Mẫu xét ngiệm để kiểm tra ký sinh trùng nên cho vào dung dịch formali 10% PVA (3 phần phân/1 phần bảo quản) vận chuyển nhiệt độ môi trường Tổng cộng: 1+ 10 65 Câu hỏi 60: Anh (chị) trình bày: Quy trình lấy vận chuyển mẫu đường hô hấp để xét nghiệm phân lập vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp? Đáp án: TT 1.1 1.2 1.3 Nội dung Quy trình lấy mẫu bệnh phẩm - Mẫu xét nghiệm lấy từ máy đường hơ hấp phụ thuộc vào vị trí nhiễm trùng Căn nguyên vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp thường phân lập từ bệnh phẩm họng tỵ hầu (Streptococcus, Staphylococcus…) - Căn nguyên gây bệnh đường hô hấp thường phân lập từ mẫu xét nghiệm đờm (s.aureus, P.aeruginosa…) * Chuẩn bị môi trường dụng cụ lấy mẫu: - Môi trường vận chuyển vi khuẩn - Tăm bơng loại có cán kim loại, đầu sợi mềm đặc biệt - Đè lưỡi, dụng cụ banh muỗi, máy hút dịch bơm kim tiêm loại 20- 50 ml - Tupe vô khuẩn có nắp vặn, dán nhãn lên hộp đựng mẫu xét nghiệm Mẫu xét nghiệm lấy từ đường hô hấp - Dùng dụng cụ đè lưỡi để đè lưỡi xuống Dùng đèn có nguồn sáng mạnh soi vào vị trí có viêm xuất tiết sau tỵ hầu - Dùng tăm chà sát nhẹ mặt sau trước hốc amidal, sau lưỡi gà kéo không chạm vào lưỡi, thành má đưa vào tupe đựng mơi trường vận chuyển có nắp vặn Điểm 53 16 TT 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 Nội dung Điểm - Bẻ đoạn tăm bông, phần không chạm vào tuyp vặn nắp - Hoàn thành mẫu điều tra thơng tin theo u cầu phòng thí nghiệm Lấy mẫu qua đường mũi 16 - Để bệnh nhân ngồi tư thật thoải mái, ngả đầu phía sau đưa banh vào mũi - Dùng tăm bơng có cán làm kim loại mỏng, mềm, không gỉ đưa vào qua banh mũi, song song với sàn mũi không hướng lên Sau bẻ cong dây kim loại đưa nhẹ vào họng hầu, di chuyển đầu lên phía khu vực tỵ hầu - Xoay đầu màng tỵ hầu vài lần nhẹ nhàng kéo đưa vào tuýp đựng môi trường vận chuyển có nắp vặn - Bẻ đoạn tăm bông, phần không chạm vào tuýp vặn chặt nắp Bệnh phẩm đường hô hấp - Hướng dẫn cho bệnh nhân thở sâu ho bật đờm mủ trực tiếp vào hộp vơ trùng có miệng rộng, 1ml Tránh nước bọt mũi - Hoàn thành mẫu điều tra theo yêu cầu phòng xét nghiệm Bảo quản vận chuyển mẫu xét nghiệm 12 Tất mẫu xét nghiệm đường hô hấp trừ đờm vận chuyển 4,0 mơi trường thích hợp Chuyển đến phòng xét nghiệm nhanh tốt để giảm tối da 4,0 phát triển vi khuẩn hội sinh miệng Nếu để tới 24 giờ, mẫu xét nghiệm cần để điều kiện nhiệt độ từ 4,0 2-80C/mơi trường thích hợp Tổng cộng: 1+ 65 Câu hỏi 61: Anh (chị) trình bày: Khái niệm chung vi khuẩn? Chia loại vi khuẩn theo hình thể, nêu đặc điểm loại đó? Đáp án: TT 1.1 1.2 1.3 Nội dung Điểm Khái niệm chung vi khuẩn 35 Vi khuẩn sinh vật đơn bào, chúng có cấu trúc hoạt động đơn giản nhiều so với tế bào có màng nhân Tuy nhiên có vài quan vách tế bào hay chức di truyền vận chuyển di chuyển phức tạp không sinh vật phát triển Mỗi loại vi khuẩn có hình dạng kích thước định, vách tế bào định Hình thể kích thước vi khuẩn quan sát xác định phương pháp nhuộm quan sát kính hiển vi Để xác định vi khuẩn, hình thể tiêu chuẩn quan trọng đóng 12 vai trò định hướng, để định loại vi khuẩn phải kết hợp với yếu tố khác tính chất sinh vật hóa học, kháng ngun vi TT 1.4 Nội dung Điểm khuẩn khả gây bệnh Tuy nhiên, số trường hơp định, dựa vào hình thể vi khuẩn kết hợp với lâm sàng người ta xác định bệnh Đơn vị kích thước vi khuẩn micromet Kích thước hình thể loại vi khuẩn khác nhau,có thể phụ thuộc vào điều kiện tồn chúng Hình thể vi khuẩn 30 Dựa vào hình thể, vi khuẩn chia làm loại lớn: Cầu khuẩn, trực khuẩn xoắn khuẩn (phẩy khuẩn) - Cầu khuẩn: Là vi khuẩn có hình cầu, hình bầu dục nến, có đường kính trung bình khoảng 1µm Cầu khuẩn chia thành số loại sau: - Song cầu: Là cầu khuẩn đứng thành đơi Nếu có nhiều đôi nối đuôi chúng tạo thành chuỗi - Liên cầu: Là cầu khuẩn đứng thành chuỗi - Tụ cầu: Là cầu khuẩn đứng thành đám chùm nho Trực khuẩn: Là vi khuẩn có hình que, đầu tròn hay đầu vng, kích thước thường gặp có chiều rộng khoảng 1µm, chiều dài khoảng 2-5µm (các trực khuẩn khơng gây bệnh thường có kích thước lớn hơn) Xoắn khuẩn: Là vi khuẩn có hình sợi lượn sóng di động, chiều dài lên tới 30µm (phẩy khuẩn V.cholerae thuộc nhóm này) Tổng cộng: 1+2 5 3 5 65 Câu hỏi 62: Anh (chị) trình bày: Những lưu ý tiến hành xác định khả di động vi sinh vật? Đáp án: TT Nội dung Điểm Cơ quan di chuyển vi sinh vật (lơng) có chất protein biến tính nhiệt độ cao Thể ni cấy bị làm nóng trước thử sinh kết âm tính giả Khó xác định tính di động vi sinh vật kỵ khí Chỉ kết dương tính có ý nghĩa Lơng vi sinh vật bị hủy hay gảy lắc mạnh ống thử cấy sinh phản ứng dương tính yếu âm tính giả Vi sinh vật di động giữ làm chủng gốc môi trường nhân tạo thời gian dài có xu hướng tính di động Nhiều vi sinh vật di động nhiệt độ song không di động nhiệt độ khác Vi khuẩn âm tính sau 48 ủ 37 0C cần ủ 216 25 C/5 ngày để khẳng định khơng có khả di động Nếu khó đọc kết tính di động cần so sánh với ống chứng khơng cấy Dùng TTC giúp cho việc đọc dể dàng Nếu nghi ngờ cần tiến hành làm tiêu giọt treo cách TT Nội dung Điểm dùng khuyên cấy dày từ dịch nuôi cấy sau 18-24 ủ Sự di động vi sinh vật quan sát tốt tiêu giọt treo Nếu tế bào di động, chúng vận động cách tích cực theo hướng khác trường nhìn kính hiển vi Trong tiêu 12 giọt treo xác định khả di động tế bào có lơng roi (tiên mao) chuyển động nhờ co thắt thể Ngay vi sinh vật di động mạnh già khả di động khơng phát di động chủng sau 24 ủ cần quan sát tế bào lứa tuổi non hơn, chẳng hạn sau 12-15 nuôi cấy Đơi chủng di động thời rơi vào tình trạng khơng di động, có vi khuẩn có khả di động Trong trường 10 hợp vi sinh vật tạo nên vài “rể phụ” nhỏ thường bị bỏ qua khơng coi thị cho tính di động Tổng cộng 65 Câu hỏi 63: Anh (chị) trình bày: Nguồn gốc, quy trình nhân giống bảo quản chủng vi sinh vật chuẩn kiểm nghiệm vi sinh? Đáp án: TT 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 Nội dung Điểm Nguồn gốc chủng vi sinh vật chuẩn 15 Chủng chuẩn cung cấp cho phòng kiểm nghiệm phải có nguồn gốc từ nhà cung cấp hay tổ chức cung cấp giống có uy tín, có chức cung cấp chủng giống vi sinh vật Giống cung cấp phải đảm bảo yêu cầu chất lượng, hoạt tính, có đặc điểm sinh hoa, tính chất kháng nguyên đáp ứng yêu cầu phòng kiểm nghiệm Khi nhà cung cấp chuyển đến phòng kiểm nghiệm, ống chủng phải có nhãn ghi đầy đủ tên, mã số, ký hiệu chủng loại kèm theo hướng dẩn bảo quản, số lần cấy chuyển (số hệ) đặc điểm sinh hóa, kháng nguyên Nhân giống bảo quản chủng vi sinh vật chuẩn 50 Chủng giống dạng đông khô từ ngân hàng giống coi giống gốc Từ chủng nhân lên môi trường canh thang (lần cấy chuyển thứ nhất) Vi sinh vật từ môi trường canh thang cấy chuyển vào môi trương thạch dinh dưỡng Tryptose Soy Agar (TSA-1 đĩa 15 ống thạch nghiêng) môi trường chọn lọc (lần cấy chuyển thứ hai) * Môi trường thạch không chọn lọc: 10 o - Ủ 37 C/ 24 giờ, kiểm tra độ chủng đĩa TSA, số lượng ống chủng phụ thuộc vào yêu cầu phòng Kiểm tra loại ống không đạt yêu cầu - Bảo quản ống chủng 40C, thời gian bảo quản tối đa tháng - Các chủng dùng làm đối chứng lần phân tích TT Nội dung Điểm mẫu 2.3 2.4 * Môi trường thạch chọn lọc: - Cấy chủng từ canh thang (lần thứ nhất) lên môi trường thạch chọn lọc (lần thứ hai) - Sau ủ 37oC/ 24 giờ, chọn số khuẩn lạc để kiểm tra lại mức độ khiết, đặc tính sinh hóa đặc tính kháng nguyên - Bảo quản ống chủng 40C, thời gian bảo quản tối đa tháng - Các chủng dùng làm chứng (+) lần phân tích mẫu Khi ống chủng hết thời gian bảo quản cho lần cấy chuyển, chủng giống nhân lên môi trường canh thang dinh dưỡng cấy chuyển vào ống thạch nghiêng để bảo quản tương tự - Với chủng chuẩn cấy chuyển tối đa lần kể từ lần nhân giống Sau lần cấy chuyển phải kiểm tra lại hoạt tính độ chủng - Khi hết thời hạn cấy chuyển phải thay chủng giống Tổng cộng: 1+2 10 10 10 65 Câu hỏi 64: Anh (chị) trình bày: Kỹ thuật phân lập vi khuẩn Shigella nước sinh hoạt? Đáp án: TT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 Nội dung Điểm Chuẩn bị: Dụng cụ, thiết bị, môi trường, thuốc thử 13 - Chia 500ml vô trùng, pipet man 5ml, que cấy, đèn cồn… - Tủ ấm 370C, nồi hấp: Đã hiệu chuẩn hoạt động tốt - Canh thang peton, thạch SS, môi trường KIA, mannit, Xitrat Simos, Urê Indol Tiến hành giai đoạn tăng sinh, nuôi cấy Lắc mẫu nước, cấy 250ml nước mẫu thử vào 250ml pepton (tỷ lệ 1:1) Tăng sinh: Để vào tủ ấm 370C 24h Kiểm tra thấy vi khuẩn mọc, cấy dàn mẫu tăng sinh lên môi trường thạch SS Nuôi cấy: Để tủ ấm 370C 24h Chọn khuẩn lạc điển hình: Khuẩn lạc trong, bóng ướt, bề nhẵn Cấy vào ống pepton Nuôi cấy chọn lọc: Để tủ ấm 370C 24h Tính chất sinh vật hóa học kết luận Tính chất sinh vật hóa học 22 4 30 3.2 Glucoza (+), Lactoza (-) Mannit (+/-), Indol (+/-) Ure (-), LDC (-) Xitrat simons (-) H2S (-), Sinh (-) Kết luận Ngưng kết kháng huyết (+), Shigella chia nhóm chính: - Nhóm A: Ngưng kết với kháng huyết Shi.dysenteria - Nhóm B: Ngưng kết với kháng huyết Shi.fleneri - Nhóm C: Ngưng kết với kháng huyết Shi.boydii - Nhóm D: Ngưng kết với kháng huyết Shi.sonnei Tổng cộng: 1+2+3 65 Câu hỏi 65: Anh (chị) trình bày: Kỹ thuật nhuộm Gram mẫu xét nghiệm? Đáp án: TT Nội dung Điểm Chuẩn bị thuốc nhuộm 15 - Thuốc nhuộm tím gentian: Pha theo hướng dẫn - Dung dịch Lugol: Pha theo hướng dẫn - Thuốc nhuộm Fucsin kiềm: Pha theo hướng dẫn Cách nhuộm Dùng que cấy, lấy bệnh phẩm dàn lên lam kính, sau cố định tiêu 2.1 cách hơ cao lửa đèn cồn 2.2 Nhỏ thuốc nhuộm tím gentian lên phút, rửa nước 35 2.3 Nhỏ dung dịch lugol lên phút, hất bỏ 2.4 Tẩy màu cồn 90o tới bạc màu 2.5 Rửa nước Nhỏ dung dịch Fucsin kiềm (pha loãng 1/10) lên 1-2 phút, rửa 2.6 qua nước 2.7 Thấm giấy để khơ khơng khí 6 Đọc kết 15 - Nhỏ giọt dầu lên lam, soi tiêu vật kính dầu 5,0 - Vi khuẩn gram (+): Màu tím, mơ tả hình dáng, cách xếp 5,0 - Vi khuẩn gram (-): Màu hồng- đỏ, mơ tả hình dáng, cách xếp 5,0 Tổng cộng:1+2+3 65 Câu hỏi 66: Anh (chị) trình bày: Định nghĩa, ngun tắc, ni cấy phân lập xác định Salmonella spp thực phẩm? Đáp án: TT 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 Nội dung Định nghĩa nguyên tắc Định nghĩa: Salmonella trực khuẩn gram âm, hiếu khí kỵ khí tùy ý, có khả di động, khơng tạo bào tử, lên men glucose mannitol sinh acid không lên men saccharose lactose, không sinh indol, không phân giải urê, khơng có khả tách nhóm amine từ tryptophane, hầu hết chủng sinh H2S Nguyên tắc: Salmonella phát (phân tích định tính) quy trình gồm bước tăng sinh, tăng sinh chọn lọc, phân lập khẳng định Tiến hành phân lập xác định Bước tăng sinh: Đồng 25g mẫu 225ml môi trường tăng sinh Buffered Peptone Water (BPW), ủ 370C, 18- 24 Bước tăng sinh chọn lọc: Cấy 0,1ml dịch tăng sinh sang môi trường tăng sinh chọn lọc Rappaport Vassiliadis (RV), ủ 420C, 18-24 Bước phân lập: - Phân lập khuẩn lạc đơn mơi trường chọn lọc phân biệt Xylose Lysine Desoxycholate (XLD), Hektoen Entric Agar (HE), ủ 370C, 24 - Chọn khuẩn lạc đặc trưng cho Salmonella, cấy sang BHI hay TSA, ủ 370C, 24 Bước khẳng định: Thử nghiệm sinh hóa cho kết quả: - Trên KIA: Đỏ/vàng (lên men glucose, khơng lên mên lactose), H2S: có/khơng, sinh hơi: Không - Ure: (-), Indol: (-), VP: (-), LDC: (+), ODC: (+), Mannitol: (+), Sorbitol: (+) Thử nghiệm ngưng kết kháng huyết thanh: Poly: O, Poly: H Kết luận: Trong 25g mẫu - Salmonella dương tính ngưng kết với 02 kháng huyết thanh: Mẫu bị nhiễm - Salmonella âm tính khơng ngưng kết với 02 kháng huyết thanh: Mẫu không bị nhiễm Tổng cộng: 1+2+3 Điểm 20 14 40 6 6 10 65 Câu hỏi 67: Anh (chị) trình bày: Định nghĩa, nguyên tắc kỹ thuật xác định Shigella thực phẩm? Đáp án: TT Nội dung Định nghĩa nguyên tắc Điểm 25 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Định nghĩa: Shigella trực khuẩn gram âm, hiếu khí kỵ khí tùy ý, cho thử nghiệm catalase (+), (trừ S.dysenteriae), oxidase (-), lên men glucose khơng sinh hơi, khơng sinh H2S, khơng có enzyme lysine decarboxylase Nguyên tắc: Shigella phát bằng cách cấy lượng mẫu xác định vào môi trường lỏng không chọn lọc - Dịch khuẩn sau tăng sinh chọn lọc cấy phân lập loại môi trường thạch đĩa với mức độ chọn lọc khác - Khuẩn lạc nghi ngờ kiểm tra thử nghiệm sinh hóa kháng huyết chẩn đoán Shigella Tiến hành phân lập xác định Bước tăng sinh: Đồng 25g mẫu 225ml môi trường tăng sinh TSB, chỉnh pH 7.2, ủ 370C, 16- 20 Bước tăng sinh chọn lọc: Cấy 0,1ml dịch tăng sinh sang môi trường GN, ủ 370C, 16- 20 Bước phân lập: Chọn khuẩn lạc đặc trưng cho Shigella, cấy sang BHI hay TSA, ủ qua đêm 370C Thử nghiệm sinh hóa cho kết quả: - Trên KIA: Đỏ/vàng (lên men glucose, không lên mên lactose), H2S: (-), sinh hơi: (-), di động thạch mềm: không di động - Oxydase:(-) Thử nghiệm ngưng kết kháng huyết Shigella gồm loại: - S.dysenteriae: thuộc nhóm kháng huyết A - S.flexneri: thuộc nhóm kháng huyết B - S.boydii: thuộc nhóm kháng huyết C - S.sonnei: thuộc nhóm kháng huyết D Kết luận: Trong 25g mẫu Shigella dương tính ngưng kết với 01 04 nhóm kháng huyết trên: Mẫu nhiễm theo nhóm ngưng kết Shigella âm tính khơng ngưng kết với nhóm kháng huyết nào: Mẫu không nhiễm Tổng cộng: 1+2+3 10 15 35 5 10 10 65 Câu hỏi 68: Anh (chị) trình bày: Các bước tiến hành xác định tổng số bào tử nấm men, nấm mốc sản phẩm thực phẩm theo TCVN 5166-90? Đáp án: TT 1.1 1.2 1.3 Nội dung Bước 1: Pha lỗng mẫu Chọn mơi trường pha lỗng: Sử dụng nước pepton nước đệm pepton cần tính tổng số bào tử nấm men Sử dụng nước thạch nước pepton có thạch, cần tính tổng số nấm men nấm mốc nấm mốc Hút xác 1ml dung dịch mẫu thử 10 -1 cho sang ống nghiệm có Điểm 15 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 chứa sẵn 9ml nước pepton, lắc thu dung dịch 10 -2 Tiếp tục làm tương tự để có dung dịch pha lỗng Bước 2: Đỗ đĩa Đối với mẫu kiểm nghiệm ni cấy đậm độ, đậm độ dùng đĩa petri đĩa petri làm chứng âm Lấy 1ml sản phẩm lỏng dung dịch pha loãng đậm độ khác cho vào đĩa petri Thạch đun sôi để nguội 45±1oC điều kiện vơ trùng Rót vào đĩa 12-15 ml môi trường thạch, trộn dung dịch mẫu với môi trường cách lắc sang phải trái chiều lần Để đĩa thạch đông tự nhiên mặt phẳng ngang Thời gian bắt đầu pha loãng đến rót mơi trường vào đĩa khơng q 30 phút Bước 3: Ủ ấm Khi thạch đông, để đĩa nuôi cấy vào tủ ấm nhiệt độ 28±1 oC nhiệt độ phòng tương ướng 5-7 ngày (chú ý không lật ngược đĩa) Sau ngày, đếm kết sơ bộ, đếm tổng số khóm nấm men, nấm mốc mọc đĩa thạch Sau 5-7 ngày đếm toàn số nấm đọc ghi nhận kết thức Bước 4: Đọc kết Chọn tất khóm nấm men từ 15-150, nấm mốc từ 5-50 đậm độ pha lỗng liên tiếp để tính kết Sự phân bố khóm nấm đĩa peptri phải hợp lý Độ pha loãng cao số khóm nấm Nếu kết khơng hợp lý phải tiến hành làm lại bước nuôi cấy Báo cáo kết số vi khuẩn hiếu khí có 1gam 1ml sản phẩm kiểm tra Tổng cộng: 1+2+3+4 23 4 12 4 15 5 65
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU VÀ CÂU HỎI KIỂM TRA, SÁT HẠCH KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH Tuyển dụng vị trí: Kỹ thuật y trung cấp chuyên ngành xét nghiệm, TÀI LIỆU VÀ CÂU HỎI KIỂM TRA, SÁT HẠCH KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH Tuyển dụng vị trí: Kỹ thuật y trung cấp chuyên ngành xét nghiệm

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay