Hệ thống kết nối quản lý và khai thác số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

28 34 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2018, 00:11

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Giới thiệu Hệ thống kết nối quản lý khai thác số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục Hà Nội, 7/2017 NỘI DUNG I Giới thiệu II Sự cần thiết hệ thống III Mơ hình thổng thể hệ thống IV Các đối tượng giám sát(Cơ sở sản xuất, KCN) V Hệ thống tiếp nhận, quản lý khai thác (tại Sở TNMT) VI Hệ thống Bộ Tài nguyên Môi trường VII Kết luận Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 I GIỚI THIỆU CHUNG Một số pháp lý cho việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin quan trắc môi trường: - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý chất thải phế liệu; - Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường - Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; - Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng năm 2015 báo cáo trạng môi trường, thị môi trường quản lý số liệu quan trắc môi trường - Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Trung tâm Quan trắc mơi trường - 2017 III Mơ hình tổng thể hệ thống Sensorsr LCD theo dõi số liệu Phòng điều khiển Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 III Mơ hình tổng thể hệ thống Hệ thống kết nối giám sát số liệu quan trắc tự động, liên tục chia thành thành phần tương ứng với đơn vị liên quan: Hệ thống sở sản xuất, khu công nghiệp, khu chế suất… (nơi cần giám sát) Hệ thống Sở TNMT địa phương – đơn vị quản lý trực tiếp sở Hệ thống Bộ Tài nguyên Môi trường – Trung ương Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 III Mơ hình tổng thể hệ thống Trách nhiệm đơn vị: a Hệ thống sở sản xuất, khu công nghiệp, khu chế suất… (nơi cần giám sát) - Vận hành quản lý hệ thông trạm quan trắc môi trường tự động liên tục - Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo định kỳ đảm bảo số liệu xác, trung thực - Truyền số liệu quan trắc Sở Tài nguyên Môi trường theo quy định Trung tâm Quan trắc mơi trường - 2017 III Mơ hình tổng thể hệ thống Trách nhiệm đơn vị: b Hệ thống Sở TNMT địa phương – đơn vị quản lý trực tiếp sở - Hướng dẫn sở việc thiết lập hệ thống truyền nhận số liệu (setup, định dạng, kết nối) - Tiếp nhận trực tiếp số liệu truyền từ sở - Chịu trách nhiệm theo dõi giám sát số liệu quan trắc tự động liên tục trực tuyến, xử lý vấn đề, định cố xảy môi trường phát từ hệ thống - Kiểm tra, giám sát trực tiếp, định kỳ hệ thống trạm thành phần liên quan trực tiếp đến công đoạn thu nhận, lưu giữ truyền số liệu Sở - Truyền số liệu Bộ Tài nguyên môi trường Trung tâm Quan trắc mơi trường - 2017 III Mơ hình tổng thể hệ thống Trách nhiệm đơn vị: c Hệ thống Bộ Tài nguyên Môi trường – Trung ương - Ban hành quy định, điều chỉnh thay đổi chế, hình thức, mơ hình truyền số liệu cần thiết để đảm bảo việc theo dõi, giám sát hoạt động BVMT sở diễn bảo mật, an toàn trung thực xác - Tiếp nhận trực tiếp số liệu truyền từ Sở Tài nguyên Môi trường - Tiếp nhận trực tiếp số liệu truyền trường hợp giám sát đặc biệt theo chương trình giám sát Bộ Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 IV Các đối tượng chịu giám sát (Cơ sở sản xuất, KCN) Cơ sở hạ tầng (hardware): - Hệ thống trạm trang bị phận thu thập, lưu trữ truyền số liệu (Datalogger) cho phép lưu trữ 30 ngày liệu gần Datalogger - Modem kết nối internet tốc độ cao (~3MB/s) - Địa IP tĩnh phục vụ kết nối truy vấn liệu chủ động, nhận tín hiệu điều khiển lấy mẫu tự động - Các hình theo dõi module phục vụ xem liệu trực tiếp trạm ADSL speed 3MB/s LCD Module Các thiết bị thiết bị lưu giữ, cấu chỉnh, kết nối phải kiểm soát, bảo mật Sở Tài nguyên Mơi trường hình thức dán tem, niêm phong… Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 IV Các đối tượng giám sát (Cơ sở sản xuất, KCN) Cơ sở hạ tầng (hardware): Datalogger, PLC, LCD Modem ADSL Hệ thống sensor lấy mẫu tự động Cơ cấu chỉnh Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 V Hệ thống đơn vị quản lý Phần mềm Hệ thống phần mềm & phần cứng đơn vị quản lý phải thực việc kiểm sốt tồn địa IP sở truyền phục vụ xác thực liệu đảm bảo tính xác, trung thực liệu Kiểm sốt địa truy cập upload liệu liệu trung tâm Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 V Hệ thống đơn vị quản lý Phần mềm a Hệ thống phần mềm kết nối liệu - Quá trình kết nối truyền liệu cấp đơn vị quản lý thực truyền số liệu trung bình 1h kết quan trắc sở Bộ Tài nguyên Mơi trường Ngồi ra, truyền số liệu quan trắc vượt ngưỡng, quy chuẩn thông số Số liệu trung bình 1h Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 V Hệ thống đơn vị quản lý Phần mềm - Các phần mềm tiếp nhận, phân tích, đọc đẩy liệu vào CSDL - Lưu trữ liệu theo dạng có cấu trúc tệp (file) cấu trúc thư mục - Các phần mềm ứng dụng phục vụ theo dõi, giám sát cảnh báo, khai thác, báo cáo liệu quan trắc môi trường tự động (qua email, sms) - Các phần mềm xử lý kiểm duyệt, thống kê, báo cáo số liệu: Cho phép thực quy trình kiểm duyệt số liệu - Khai thác qua hệ thống ứng dụng, phần mềm web, phần mềm di động - Khai thác thông qua phương tiện thông tin đại chúng phổ biến truyền hình, tạp chí, báo đài… Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 VI Hệ thống Bộ TN&MT Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 VI Hệ thống Bộ TN&MT Hệ thống Trung tâm  Hạ tầng CNTT: Trung tâm liệu (phòng máy chủ) với đầy đủ bị thiết bị mạng đại cho phòng máy chủ tiêu chuẩn(router, switch, checkpoint, firewall…)  Các phần mềm hệ thống & CSDL - CSDL MSSQL, Oracel Datawarehouse phục vụ lưu trữ liệu lớn, đáp ứng tần suất nhận liệu phút/bản ghi Đang dần chuyển sang mô hình ảo hóa - Hệ thống backup tự động liệu theo lịch hàng tuần, tháng, năm  Thiết lập đầy đủ hệ thống tiếp nhận liệu từ Sở Tài ngun Mơi trường gồm: - Kiểm sốt địa IP gửi liệu - Máy chủ nhận liệu - Máy chủ CSDL - Máy chủ dịch vụ kiểm soát liệu - Máy chủ ứng dụng (web, desktop, mobile ) Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 VI Hệ thống Bộ TN&MT Một số ứng dụng cung cấp số liệu a Phần mềm, dịch vụ kiểm soát, xử lý số liệu Phần mềm quan trắc môi trường, cung cấp chức cho phép biên tập, chỉnh sửa, xử lý kiểm sốt số liệu (QA/QC) Trung tâm Quan trắc mơi trường - 2017 VI Hệ thống Bộ TN&MT Một số ứng dụng cung cấp số liệu a Phần mềm, dịch vụ kiểm soát, xử lý số liệu Tự động xử lý tính tốn kết quản quan trắc số chất lượng mơi trường khơng khí  Dịch vụ tự động tổng hợp liệu, tích hợp kiểm soát trạng thái số liệu dành cho trạm quan trắc môi trường tự động liên tục gồm: Mất liệu, số liệu vượt chuẩn (lớn nhất, nhỏ nhất), kiểm soát liệu cấu trúc nội dung liệu Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 VI Hệ thống Bộ TN&MT Một số ứng dụng cung cấp số liệu b Hệ thống cảnh báo, giám sát liệu quan trắc môi trường cài đặt sử dụng phòng điều khiển Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 VI Hệ thống Bộ TN&MT c Ứng dụng cung cấp thông tin đến người dùng Dữ liệu trực truyến Quản lý liệu Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 VI Hệ thống Bộ TN&MT d Hệ thống ứng dụng kết nối, hiển thị liệu thông qua hệ thống bảng điện tử Webservices CSDL Quan trắc Internet Bảng điện tử hiển thị số liệu quan trắc môi trường tự động liên tục Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 VI Hệ thống Bộ TN&MT e Hệ thống giám sát, cảnh báo theo dõi điều khiển từ xa trạm quan trắc mơi trường tự động - Phòng giám sát, cảnh báo theo dõi điều khiển từ xa trạm quan trắc môi trường tự động Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 VI Hệ thống Bộ TN&MT f Khai thác thông qua phương tiện thông tin đại chúng phổ biến truyền hình, tạp chí, báo đài… - Hiện Trung tâm Quan trắc Môi trường cung cấp nguồn thông tin, số liệu, viết tin tức cho Bản tin môi trường Đài truyền hình Hà Nội thuộc chuyên mục “Hà Nội buổi sáng” lúc 6h00 kênh Đài Phát Truyền hình Hà Nội, đồng thời tích hợp phát sóng hệ Phát Đài mạng internet Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 VI Hệ thống Bộ TN&MT g Khai thác thông qua phương tiện thông tin đại chúng phổ biến truyền hình, tạp chí, báo đài… Trung tâm Quan trắc mơi trường - 2017 VI Kết luận VII KẾT LUẬN Để đáp ứng yêu cầu việc theo dõi, giám sát việc chấp hành nội dung bảo vệ môi trường sở sản xuất, khu công nghiệp theo quy định pháp luật Các Sở Tài nguyên Môi trường cần phải thực đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng sở vật chất hệ thống phần mềm để thực tiếp nhận liệu cách hiệu đầy đủ, qua có báo cáo kịp thời với cấp quản lý cao cố bất thường xảy có Hướng tới việc nghiên cứu chuyển đổi công nghệ nhằm đáp ứng tính nhanh chóng, kịp thời với việc giám sát số liệu quan trắc môi trường tự động: Ảo hóa, điện tốn đám mây, IoT… Hướng tới việc cung cấp hình thức cung cấp thơng tin theo dõi, giám sát đến Lãnh đạo cấp cách nhanh chóng xác Đề xuất dự án nhiệm vụ để có kinh phí trì cho hoạt động quản lý hệ thống theo dõi, giám sát truyền số liệu Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 CHÂN THÀNH CẢM ƠN ! Trung tâm Quan trắc môi trường - 2017 ... Thông tư số 43/2 015 /TT-BTNMT ngày 29 tháng năm 2 015 báo cáo trạng môi trường, thị môi trường quản lý số liệu quan trắc môi trường - Thông tư số 31/ 2 016 /TT-BTNMT ngày 14 /10 /2 016 Bộ trưởng Bộ Tài... lý chất thải phế liệu; - Nghị định 15 5/2 016 /NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ mơi trường - Thông tư số 35/2 015 /TT-BTNMT ngày 30 tháng năm 2 015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường... trắc môi trường - 2 017 I GIỚI THIỆU CHUNG Một số pháp lý cho việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin quan trắc môi trường: - Nghị định số 38/2 015 /NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2 015 Chính phủ quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống kết nối quản lý và khai thác số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục, Hệ thống kết nối quản lý và khai thác số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay