CẤP VỐN TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ QUỸ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN

15 65 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2018, 23:55

CẤP VỐN TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM NHÌN TỪ GĨC ĐỘ QUỸ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN March 24, 2009 TPHCM, 22/5/2014 Nội dung Thách thức  Thách thức vĩ mô  Thách thức ngành Quy trình đầu tư Phân tích đầu tư Phân tích rủi ro Phân tích tài Đầu tư vào lượng sinh học Việt Nam: Thách thức vĩ mô 70 Nguồn: Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Báo cáo Chỉ số Cạnh tranh Toàn cầu 2013-2014 Đầu tư vào lượng sinh học Việt Nam: Thách thức vĩ mô Các số cạnh tranh 2013 – 2014: Việt Nam so với Đông Nam Á Nguồn: Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Báo cáo Chỉ số Cạnh tranh Toàn cầu 2013-2014 Đầu tư vào lượng sinh học Việt Nam: Thách t Các tiêu chí phát triển thị trường tài (/144) Điểm Xếp hạng Có sẵn dịch vụ tài (Ở nước bạn, lĩnh vực tài có cung cấp nhiều loại sản phẩm tài dịch vụ cho doanh nghiệp khơng?) 4,0 93 -12 Khả chi trả dịch vụ tài (Ở nước bạn, cạnh tranh nhà cung cấp dịch vụ tài đảm bảo đến mức độ việc cung cấp dịch vụ tài với giá phải chăng?) 3,8 97 -20 Cấp vốn thông qua thị trường chứng khoán nước (Ở nước bạn, việc tăng nguồn tiền cách phát hành cổ phiếu thị trường chứng khoán dễ thực đến mức nào?) 3,6 57 +13 Sự dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay (Ở nước bạn, vay ngân hàng thông qua kế hoạch kinh doanh tốt không cần chấp dễ dàng đến mức nào? ) 2,3 113 -9 Đầu tư mạo hiểm (Ở nước bạn, doanh nghiệp có dự án sáng tạo rủi ro tìm kiếm khoản đầu tư mạo hiểm dễ đến mức nào?) 2,6 78 +18 Sự lành mạnh hệ thống ngân hàng (Bạn đánh lành mạnh hệ thống ngân hàng nước mình?) 3,7 134 -9 Quy định giao dịch chứng khoán (Bạn đánh quy định giám sát giao dịch chứng khốn nước mình?) 3,2 118 +3 28 -4 Tiêu chí Chỉ số quyền pháp lý (Mức độ bảo vệ pháp luật quyền bên vay bên cho vay thang điểm từ 0-10 (tốt Nguồn: Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Báo cáo Chỉ số Cạnh tranh Toàn cầu 2012-2013 & 2013-2014 Đầu tư vào lượng sinh học Việt Nam: Thách thức ngành Khuôn khổ pháp lý • Khn khổ pháp lý NLTT chưa hồn thiện • Giá điện FIT số cố định với tiến độ điều chỉnh không rõ ràng Mối quan hệ không rõ ràng giá điện FIT kế hoạch phát triển NLTT Quy hoạch • Dữ liệu khơng đáng tin cậy • Thiếu quy hoạch tổng thể phát triển điện lực tỉnh; không xây dựng danh mục dự án đầu tư • Cơng tác chuẩn bị dự án yếu kém: nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết, cấp phép cho phép Độ tin cậy việc cung cấp nguyên liệu? • Làm để đảm bảo cung cấp sinh khối đầy đủ ổn định suốt thời gian dự án số lượng, chất lượng giá cả? • Làm để đảm bảo cung cấp rác thải đầy đủ ổn định suốt thời gian dự án số lượng giá cả? Hợp đồng cho trực tiếp hay trả lại? • Thay đổi theo mùa: số lượng (sinh khối), thành phần (rác thải) • Thu gom vận chuyển (sinh khối) Giá điện FiT • Khơng hấp dẫn dự án đồng phát lĩnh vực sinh khối dự án phát điện khác chưa biết Đầu tư vào lượng sinh học Việt Nam: Thách thức ngành Quyết định 31/2014/QĐ-TTg: điện rác USCent 10,05/kWh đốt USCent 7,28/kWh khí bãi rác Giá điện bình quân quy dẫn (LCOE) dự án lượng sinh học Decision 24/2014/QĐ-TTg: Biomass USCent 5.8/kWh for co-gen projects Chi phí dầu tư vận hành điện sinh học Công nghệ (Nguồn: Bloomberg New Energy Finance, 2014) CAPEX (US$ triệu/MW) Vận hành quản lý (US$/MW) LCOE (US$/kWh) Low Medium High Rác thải rắn đô thị – đốt 3,66 5,05 6,45 245.000 0,111 Rác thải rắn đô thị – khí bãi rác 1,43 1,98 3,12 90.000 0,068 Sinh khối– tiêu hủy kỵ khí 1,05 4,07 4,93 - 0,140 Sinh khối – đốt 0,83 3,58 5,42 81.620 0,121 Sinh khối – khí hóa 2,98 4,50 7,69 70.000 0,126 Quy trình đầu tư: Các bước đầy đủ Phân tích đầu tư: Đang tìm kiếm quỹ đầu tư tư nhân nào? Một kế hoạch kinh doanh rõ ràng chuyên nghiệp           Phần tóm tắt chung Lịch sử cơng ty Đội ngũ quản lý Sản phẩm dịch vụ Phân tích thị trường đối thủ cạnh tranh Thương mại hóa Quản lý hoạt động Dự báo tài Vốn cần có Khả rút Khả kinh doanh tầm nhìn dài hạn Cam kết dài hạn có lợi Sẵn sàng cho kế hoạch rút khỏi quỹ      Bán theo tính chất thương mại Mua lại Bán thứ cấp IPO (phát hành công chúng) Thanh lý Đầu tư vào lượng sinh học: Đánh giá rủi ro Tổng quan đánh giá rủi ro dựa vào mơ hình kinh doanh Rủi ro quốc gia&tài chính: Rủi ro trị, kinh tế, tài chính, tiền tệ, quy định Rủi ro kỹ thuật: Rủi ro công nghệ, xây dựng, vận hành quản lý, môi trường xã hội Đánh giá rủi ro: Rủi ro kỹ thuật Đánh giá công nghệ, phù hợp công nghệ điều kiện đề xuất, hồ sơ theo dõi hoạt động, nguồn khả có phụ tùng thay đánh giá cung cấp nguồn nguyên liệu • Rủi ro xây dựng: rủi ro liên quan tới xây dựng lắp đặt, giao dịch hợp đồng, mức độ bảo vệ tránh khỏi bồi thường thiệt hại dự án bị chậm, thiệt hại khác, thời gian thực • Rủi ro cơng nghệ: mức độ hồn thiện cơng nghệ, lịch sử vận hành, phù hợp với mục đích bảo đảm cách phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp cơng nghệ • Rủi ro vận hành quản lý: nhân chi phí, hợp đồng yêu cầu thời gian hoạt động với hiệu cần thiết • Rủi ro môi trường xã hội: rủi ro môi trường xã hội liên quan đến dự án Đánh giá rủi ro: Rủi ro thị trường  Rủi ro cung ứng nguyên liệu: Hợp đồng cho trực tiếp hay trả lại, nhận trực tiếp hay trả lại?  Rủi ro truyền lượng  Giá điện tương lai  Trợ giá xanh tương lai  Giá carbon tương lai  Quan điểm đối thủ cạnh tranh Đánh giá rủi ro: Rủi ro quốc gia tài • Rủi ro quốc gia: ổn định phủ, trạng hoàn thiện hệ thống pháp luật, minh bạch giao dịch kinh doanh rủi ro tiền tệ Cũng bao gồm bất ổn chung chiến tranh, nạn đói đình cơng • Rủi ro kinh tế: lạm phát, quy định địa phương • Rủi ro tài chính: lãi suất, rủi ro tái cấp vốn, bảo hiểm (gián đoạn kinh doanh, gây dựng lại tài sản), tính khoản tài sản • Rủi ro tiền tệ: rủi ro tỷ giá, kiểm soát tiền tệ, phá giá • Rủi ro an toàn: người cho vay thực sở hữu nhà máy khơng có khả trả khoản vay, phép vận hành nhà máy trì việc tạo doanh thu Đánh giá rủi ro: Rủi ro sách quy định • Sự ổn định bền vững chế độ trị trực tiếp ảnh hưởng đến khả tồn dự án: luật thuế, tỷ giá ngân hàng trung ương, giá điện FIT & chế hỗ trợ … • Cơ chế sách khuyến khích phần quan trọng làm cho khía cạnh kinh tế dự án NLTT trở nên hấp dẫn, thay đổi yếu tố tạo nên rủi ro: chế độ sách ổn định lâu dài với sở pháp lý vững điều cần thiết để thực đầu tư nghiêm túc • Rủi ro quy định: giấy phép, ủy quyền cần thiết để lập kế hoạch, xây dựng, vận hành quản lý dự án Rõ ràng việc xây dựng quy định sách để thực pháp luật NLTT Phân tích tài • Đánh giá dự báo khả tài dự án quan thực bối cảnh ngành • Phân tích dự án • Phân tích dòng tiền chiết khấu cho thấy dòng tiền khơng đòn bẩy dự án có giá trị (NPV) dương tỷ lệ tỷ suất hoàn vốn nội (FIRR) chấp nhận được, sử dụng tỷ lệ chiết khấu phản ánh chi phí hội vốn • Đánh giá dòng tiền dự án • Xác định phạm vi yêu cầu trợ giá để đảm bảo khả tài mức độ dự án, đảm bảo sẵn có thỏa thuận cấp vốn đầy đủ cho việc xây dựng, vận hành bảo trì dự án • Phân tích độ nhạy rủi ro ảnh hưởng đến hiệu tài dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: CẤP VỐN TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ QUỸ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN, CẤP VỐN TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM NHÌN TỪ GÓC ĐỘ QUỸ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn