BÁO CÁO CHUYẾN THĂM QUAN HỌC TẬP TẠI TỈNH HÒA BÌNH - DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG TẠI VÙNG ĐẦU NGUỒN TÂY BẮC

12 22 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2018, 18:35

DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG TẠI VÙNG ĐẦU NGUỒN TÂY BẮC BÁO CÁO CHUYẾN THĂM QUAN HỌC TẬP TẠI TỈNH HỊA BÌNH Bộ Nơng nghiệp phát triển Nông thôn ( MARD) Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Tháng 11 năm 2011 MỤC LỤC I II III IV V VI MỤC ĐÍCH CỦA CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP .2 THĂM BẢN DU LỊCH BẢN LÁC HỊA BÌNH………………… … LÀM VIỆC VỚI SỞ NN&PTNT TỈNH HỒ BÌNH .4 KẾT QUẢ THAM QUAN CÁC MƠ HÌNH Ở THỰC ĐỊA THĂM TRẠM DỪNG NGHỈ QUỐC LỘ 6, TÂN LẠC, HỊA BÌNH THĂM VÀ LÀM VIỆ VỚI TRUNG TÂM KH-KT LN TÂY BẮC ….7 PHỤ LỤC Một số hình ảnh chuyến tham quan học tập …………… ………… ……8 Danh sách thành viên tham gia chuyến tham quan học tập Danh sách thành viên gặp gỡ, trao đổi làm việc Hồ Bình………… …… ……10 MỤC ĐÍCH CỦA CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP Dự án hợp tác kỹ thuật quản lý rừng bền vững vùng đầu nguồn tây bắc (Project for Sustainable Forest Management in the Northwest Watershed Area) tổ chức chuyến tham quan học tập tỉnh Hồ Bình cho cán đối tác thành viên Dự án Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Điện Biên, Trưởng tham gia mơ hình Mục đích chuyến thăm quan nhằm học hỏi thu thập thông tin, thành đạt từ làng nghề du lịch Lác Hợp tác xã Dệt Thổ cẩm Chiềng Châu xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình dự án phục hồi rừng đầu nguồn tự nhiên bị suy thoái miền Bắc Việt Nam (RENFODA- JICA), mơ hình trồng rừng, khoanh ni tái sinh, bảo vệ rừng, mơ hình Nơng - Lâm kết hợp, phát triển sinh kế, quản lý rừng cộng đồng thực thành cơng Xóm Ké, xã Hiền Lương, tỉnh Hồ Bình Để áp dụng vào hoạt động triển khai thí điểm KẾT QUẢ CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP TẠI HỊA BÌNH Thực Kế hoạch dự án, từ ngày 9/11 đến ngày 12/11/2011 Đồn cơng tác dự án Quản lý rừng bền vững vùng đầu nguồn Tây Bắc thăm làm việc tại: trạm dừng nghỉ 64 Mộc Châu Sơn La, trạm dừng nghỉ Hòa Bình, thăm làng nghề du lịch Lác, Hợp tác xã Dệt Thổ cẩm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu huyện Mai Châu, Làm việc với sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình, Xóm Ké xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình I Thành phần đồn cơng tác gồm thành viên: (danh sách đính kèm) II Nội dung, chương trình làm việc Thăm làm việc du lịch Bản Lác Hợp tác xã Dệt Thổ cẩm, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình - Bản có 117 hộ người dân tộc Thái Có khoảng 40% số hộ có cửa hàng bán đồ thổ cẩm đồ làm tay khác Thăm cửa hàng vệ tinh Hợp tác xã Dệt Thổ cẩm Chiềng Châu quản lý hoạt động giới thiệu sản phầm Chúng gặp ông Hà Văn Chúc nhân viên bán hàng, cửa hàng dự án Jica hỗ trợ mở từ năm 2008 Bán sản phẩm Vải, túi xách, mũ, lắc tay, còn, khăn, thú… Nhân viên bán hàng hưởng lương doanh thu bán hàng Ngày đoàn đến thăm mặt hàng cửa hàng mang bán Hội trợ triển lãm Giảng Võ, Hà Nội - Thăm Hợp tác xã dệt thổ cẩm Chiềng Châu: Ông Phan Chủ nhiệm hợp tác xã giới thiệu hợp tác xã: + Thành lập ngày 7/8/2009 + Ban đầu có 33 xã viên, 22 xã viên + Mai Châu có nghề dệt thổ cẩm từ lâu đời gần bị mai Được quan tâm Bộ Nông nghiệp PTNT, Dự án Jica hỗ trợ khôi phục phát triển nghề dệt + Các hỗ trợ dự án: Tập huấn may (4 người x tháng), hỗ trợ máy khâu, máy vắt sổ, mở cửa hàng bán giới thiệu sản phẩm số 49 hàng Trống Hà Nội Hỗ trợ xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ Sản phẩm làng nghề đưa thị trường 1,5 năm Hàng sản xuất chủ yếu theo hợp đồng đặt hàng, chưa có xuất Có khoảng 40 loại sản phầm Jica thiết kế Giá sản phẩm ban quản lý tính tốn Thu nhập bình quân xã viên từ 2,2 đến 2,5 triệu đồng tháng Chị em tự nguyện tham gia vào hợp tác xã góp cổ phần 50.000đ/người/tháng + Tổ chức Hợp tác xã: Ban quản lý HTX người dân bầu trình UBND xã định BQL HTX có quy chế hoạt động, mở sổ sách theo dõi thu chi, có kế tốn, thủ quỹ Hàng tháng họp thông qua xã viên + Ban quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm công khai với xã viên để phấn đấu thực Hiện Hợp tác xã chưa phải nộp thuế + Xã viên chưa có chế độ ngồi lương - Khó khăn gặp phải thành lập hợp tác xã: Xã viên chưa quen làm tập chung - Bài học kinh nghiệm: + Người dân tự nguyện tham gia + Công tác quảng bá giới thiệu bán sản phẩm quan trọng Thăm làm việc sở Nơng nghiệp PTNT tỉnh Hòa Bình - Các đồn giới thiệu thành viên tham gia: (danh sách đính kèm) Ơng Nhẫn giới thiệu thành viên sở Nông nghiệp PTNT Bà Thủy giới thiệu thành viên đồn Jica Bộ Nơng nghiệp PTNT Ơng Hải giới thiệu thành viên đồn sở Nơng nghiệp tỉnh Cà Mau Bà Hiền giới thiệu thành viên đồn dự án Jica tỉnh Điện Biên - Ơng Nhẫn Chi cục phó Chi cục Lâm nghiệp giới thiệu với đoàn dự án phục hồi rừng tự nhiên vùng phòng hộ đầu nguồn bị suy thối miền bắc việt nam (RENFODA-JACA) thực tỉnh hòa bình bao gồm nội dung: - Tên gọi dự án: dự án phục hồi rừng tự nhiên vùng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái miền bắc việt nam (RENFODA-JACA) - Thời gian thực hiện: từ tháng 10 năm 2003 đến tháng năm 2008 - Dự án thực bao gồm 02 hợp phần: + Hợp phần nghiên cứu + Hợp phần thử nghiệm: Bao gồm hoạt động như: Lâm nghiệp: trồng rừng với loài như: tre, dổi, lim, De, sưa ; tu bổ rừng tự nhiên, cải tạo vườn tạp + Nơng nghiệp: trồng số lồi nơng nghiệp + Chăn ni: Một số loại bò, dê, lợn, nuôi cá lồng, xây dựng tủ thuốc thú y + Hạ tầng quy mô nhỏ: giếng ăn, bể nước, chuồng trại, hố ủ phân, nhà vệ sinh Thăm mơ hình xóm Ké, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình - Bà Đinh Thị Hồng: Cán khuyến nông - khuyến lâm xã giới thiệu dự án Jica triển khai xã - Năm 2004 dự án Jica triển khai thực xóm: Xóm Ké, Xóm Lương xã Hiền Lương - Xóm Ké có tổng diện tích: 3.907 ha, diện tích đất nơng nghiệp ít, người dân sống chủ yếu sản xuất nông – lâm nghiệp - Các hoạt động triển khai xóm: + Làm giàu rừng: diện tích rừng cộng đồng rừng hộ gia đình Được hỗ trợ lập kế hoạch, giống, phân bón năm đầu Người dân tự bỏ cơng tham gia + Trồng rừng: người dân tự lựa chọn để trồng: Keo, sấu, Trám Giổi, Mây + Cải tạo vườn tạp hộ gia đình + Chăn ni quay vòng: Bò, dê, lợn Được hỗ trợ giống, phần chuồng trại + Các hoạt động hỗ trợ: Xây chuồng trại, hố ủ phân, tủ thuốc thú y, tập huấn thú y thôn - Hiệu từ dự án: + Người dân nâng cao kiến thức thông qua hoạt động, có cơng ăn việc làm, từ đến khơng tượng phá rừng +Thu nhập bình quân: 7,5 triệu đồng/khẩu/năm + Ghóp phần xóa đói giảm nghèo: năm 2009 xóm có 33 hộ nghèo, đến năm 2011 giảm xuống 11 hộ - Các thành viên đoàn hỏi cách triển khai dự án: + Thực trồng rừng đất cộng đồng (đất xóm quản lý): Các hộ tham gia đăng ký Diện tích chia theo số hộ đăng ký tham gia Trong xóm có 54 hộ chia nhóm, nhóm bầu trưởng nhóm, phó nhóm Các nhóm tự quản lý diện tích nhóm Xã viên nhóm tỉa măng, chặt tre già đem bán tính cơng để chia lợi nhuận - Các hộ tham gia vào hoạt động lâm nghiệp hỗ trợ hoạt động khác Các hộ không tham gia chủ yếu hộ cán bộ, hộ nghèo, lao động - Cấp vật liệu làm chuồng cho chăn nuôi hộ nhận ban đầu không cần phải chuyển cho hộ Một số hình ảnh thăm quan thực địa Thăm trạm dừng nghỉ QL Tân Lạc Hòa Bình Trên đường từ Hòa Bình trở Điện Biên đồn vào thăm trạm dừng nghỉ Quốc lộ Tân Lạc Hòa Bình Tại đoàn thăm quan trạm, hỏi cán trạm tình hình hoạt động trạm Cơng tác quảng bá giới thiệu trạm chưa tốt, người qua nhìn khang trang q khơng dám vào Các sản phẩm bày bán trạm chưa thu hút khách hàng vào thăm quan nghỉ ngơi mua hàng Bài học kinh nghiệm: Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu trạm dừng nghỉ, đặt biển báo có trạm từ xa để nhiều người biết Khuyến kích người dân mang sản phẩm địa phương sản phẩm vùng miền vào bán Trạm dừng nghỉ vắng vẻ Không có khách vào nghỉ thăm quan mua hàng Thăm làm việc Trung tâm khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Tây Bắc Ông Tân Văn Phong dẫn đồn thăm trại ni Nhím, thảo luận việc hủy hợp đồng ni Nhím - Bà Nonaka trình bày lý hủy bỏ hợp đồng: Sau lựa chọn hoạt động ni Nhím người dân biết thị trường bán khó khăn Vì người dân đề nghị chuyển hoạt động ni Nhím sang hoạt động khác Vì dự án phải hủy hợp đồng mua Nhím - Sau thảo luận bên trí hủy hợp đồng mua Nhím - Ơng Phong: Trung tâm làm nhiều chương trình phát triển sinh kế ngồi việc cung cấp giống, trung tâm cung cấp loại giống cho trồng rừng, làm giàu rừng, trồng lâm sản gỗ - Bà Nonaka: Thông tin ông Phong đưa tốt cho dự án Dự án thông tin cho tất thành viên biết NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC CHUYẾN ĐI Chuyến thành công Tuy nhiên công tác tổ chức bố trí kế hoạch chưa hợp lý lịch trình đề ra; Chưa có trưởng nhóm, kế hoạch thay đổi nên việc thăm quan trường không nhiều Cán Chi cục lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình hộ dân nơi đoàn đến thăm quan, học tập giúp đỡ nhiệt tình hướng dẫn Các thành viên đồn nghiêm túc tuân theo hoạt động đoàn tiếp thu tốt kiến thức kinh nghiệm bổ ích q trình thăm quan học tập Thơng qua đợt thăm quan đoàn học tập nhiều kinh nghiệm quý báu tận mắt nhìn kết địa phương làm rút học tốt cho việc thực tỉnh Điện Biên PHỤ LỤC Một số hình ảnh chuyến tham quan học tập Hồ Bình LÀM VIỆC VỚI SỞ NƠNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH HỒ BÌNH Làm việc với Đại diện UBND xã Hiền Lương xóm Ké Thăm mơ hình trồng Sưa, chăn ni Xóm Ké 10 Thăm Bản du lịch Bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình 11 DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP TẠI HỒ BÌNH TT HỌ VÀ TÊN Nonaka Hiromi Nguyễn Tuấn Hiền Đặng Thị Hiền Bùi Nam Thái Lò Văn Trường Lò Văn Dinh Vừ Súa Tùng Hạng Chồng Giàng Lường Văn Đoạn 10 Lò Văn Xn 11 Mai Cơng Huyên CƠ QUAN Dự án SUSFORM-NOW CHỨC VỤ Chuyên gia JICA Điểu phối viên dự án Dự án SUSFORM-NOW Cán Cao cấp Dự án Chi cục Lâm nghiệp Trưởng phòng KHKT Chi cục Lâm nghiệp Phó phòng KH-KT Bản Na Phát A Xã Na Son Trưởng ĐBĐ Bản Huổi Múa A Xã Keo Lôm Trưởng ĐBĐ Bản Tìa Ghếnh C xã Keo Lơm Trưởng ĐBĐ Bản Háng Trợ B xã Pú Nhi Trưởng ĐBĐ Bản Sái Lương xã Núa Ngam Phó ĐB Bản Phiêng Ban Xã Thanh An Trưởng ĐB Sở Nông nghiệp PTNT ĐB Lái xe DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA LÀM VIỆC CÙNG ĐOÀN THAM QUAN HỌC TẬP TẠI HỒ BÌNH TT HỌ VÀ TÊN Bùi Xuân Nhẫn Ông Thọ Ông Tuấn Hà Ngọc Sơn Noriyoshi KITAMURA Eiji EGASHIRA Đỗ Thị Thu Thủy Ông Chung Đinh Thị Hồng 10 11 Nguyễn Quốc Đệ Ông Phan CƠ QUAN CHỨC VỤ Chi cục Lâm nghiệp Hòa Bình Chi cục Lâm nghiệp Hòa Bình Chi cục Lâm nghiệp Hòa Bình Chi cục PT Nơng thơn Hòa Bình VNFOREST, MARD Chi cục phó Trưởng phòng Kỹ Thuật Cán phòng Kỹ thuật Chi cục phó Chuyên gia Lâm nghiệp JICA JICA Việt Nam Cố vấn Cao cấp Xây dựng Dự án Văn phòng Dự án Jica Bộ NN-PTNT Điều phối viên Chương trình Lâm nghiệp Quốc gia JICA Văn phòng dự án Jica Cán Quốc gia Xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, Hòa Cán KN–KL xã Bình Xóm Ké, xã Hiền Lương Trưởng xóm Hợp tác xã Dệt Thổ cẩm Chiềng Châu Chủ nhiệm 12
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO CHUYẾN THĂM QUAN HỌC TẬP TẠI TỈNH HÒA BÌNH - DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG TẠI VÙNG ĐẦU NGUỒN TÂY BẮC, BÁO CÁO CHUYẾN THĂM QUAN HỌC TẬP TẠI TỈNH HÒA BÌNH - DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG TẠI VÙNG ĐẦU NGUỒN TÂY BẮC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay