Giáo Án - Lớp 4 - Tuần 32 - CKTKN || GIALẠC0210

28 48 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2018, 16:05

Thứ Hai, ngày 23 tháng 04 năm 2018 Toán Tiết 156 Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)I. Mục tiêu: Biết đặt tính và thực hiện nhân các số tự nhiên với các số có không quá ba chữ số (tích không quá sáu chữ số). Biết đặt tính và thực hiện chia số có nhiều chữ số cho số có không quá hai chữ số. Biết so sánh số tự nhiên. HS HTT: Nêu được cách tìm thừa số chưa biết và cách tìm số bị chia. HS CHT: Làm được BT1II. Đồ dùng dạy học: Bảng lớp viết sẵn nội dung bài tập 3. Bảng phụ viết nội dung bài tập 4 Sgk163.III. Các hoạt động dạy học:Hoạt động của GVHoạt động của HS1. Kiểm tra bài cũ GV yêu cầu HS sữa bài tập SGK GV nhận xét2. Dạy bài mới: Giới thiệu bàiBài tập 1: Đặt tính rồi tính Cho HS tự làm bài. Nhận xét, sửa bài. Bài tập 2: Tìm x GV viết 2 bài toán lên bảng. Gọi HS nêu cách tìm thừa số chưa biết và cách tìm số bị chia. Cho HS làm bài. Nhân xét, sửa bài.Bài tập 4: Cho HS tự làm bài vào vở. Nhận xét, sửa bài.3. Củng cố, dặn dò: Về nhà tập làm lại các bài đã ôn tập ngày hôm nay. Xem trước các bài ôn tập của tiết sau liên quan đến tính giá trị của biểu thức và giải bài toán trung bình cộng. Nhận xét tiết học. HS thực hiện HS nhận xét 4HS làm bảng lớp. Lớp làm nháp.a) 2057 × 13 = 26741 3167 × 204= 646068 b) 7368 : 24 = 307 285120 : 216 =1320 HS nhận xét Lấy tích chia cho thừa số đã biết. Lấy thương nhân với số chia. a) 40 × x = 1400 x = 1400 : 40 x = 35 b) x : 13 = 205 x = 205 × 13 x = 2665 HS lần lượt lên bảng. HS nhận xét HS nêu. 2HS làm bảng (mỗi em làm một cột). Lớp làm vào vở.13 500 = 135 ×100 26 × 11 > 2801600 : 10 < 1006257 > 8762 × 0320 : (16 × 2) = 320 : 16 : 215 × 8 × 37 = 37 ×15 × 8 HS nhận xét Cả lớp lắng nghe Tập đọc Tiết 63 Vương quốc vắng nụ cườiI. Mục tiêu: Đọc rành mạch, trôi chảy, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng phù hợp với nội dung diễn tả. Hiểu ND : Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt, buồn chán.(trả lời được các câu hỏi Sgk) HS HTT: Đọc diễn cảm bài tập đọc; HS CHT: Trả lời được câu hỏi 1, 2II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung bài.III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GVHoạt động của HS1. Khởi động:2. Kiểm tra bài cũ: “Con chuồn chuồn nước” Gọi 2HS đọc bài và trả lời câu hỏi. GV nhận xét3. Dạy bài mới:a. Giới thiệu bài: Bên cạnh cơm ăn, nước uống thì tiếng cười, tình yêu cuộc sống, những câu chuyện vui, hài hước là thứ vô cùng cần thiết trong cuộc sống của con người. Truyện đọc “Vương quốc vắng nụ cười” sẽ giúp các em hiểu điều ấy.b. Hướng dẫn luyện đọc: Gọi HS đọc bài, GV nghe và nhận xét, sửa lỗi luyện đọc cho HS. Hướng dẫn HS giải nghĩa từ khó. GV đọc diễn cảm cả bài. c. Tìm hiểu bài Đoạn 1 : “Từ đầu đến chuyên về môn cười cợt” + Tìm những chi tiết cho thấy cuộc sống ở vương quốc nọ rất buồn chán ? + Vì sao cuộc sống ở vương quốc ấy buồn chán như vậy? Ý đoạn 1 : Cuộc sống ở vương quốc nọ vô cùng buồn chán vì thiếu tiếng cười . Đoạn 2 : “Tiếp theo … học không vào” + Nhà vua đã làm gì để thay đổi tình hình ? + Kết quả ra sao ? Ý đoạn 2 : Việc nhà vua cử người đi du học bị thất bại. Đoạn 3 : Phần còn lại + Điều gì bất ngờ xảy ra ở phần cuối đoạn này ? + Thái độ của nhà vua thế nào khi nghe tin đó ? + Câu chuyện này muốn nói với em điều gì ? Ý đoạn 3 : Hi vọng của triều đình. Nội dung bài : Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt , buồn chán. d. Đọc diễn cảm: GV tổ chức cho HS đọc theo hình thức đọc phân vai. Gọi 4SH đọc. Hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm đoạn 1. Nhận xét.4. Củng cố, dặn dò: Về nhà tiếp tục luyện đọc diễn cảm bài văn. Chuẩn bị : Hai bài thơ của Bác Hồ. Nhận xét tiết học. HS đọc và trả lời câu hỏi. HS nhận xét 1HS đọc toàn bài. HS nối tiếp nhau đọc đoạn. HS đọc thầm phần chú giải từ mới. 1HS đọc cả bài . HS đọc thầm – thảo luận nhóm trả lời câu hỏi. + Mặt trời không muốn dậy.+ Chim không muốn hót.+ Hoa trong vườn chưa nở đã tàn.+ Gương mặt mọi người đều rầu rĩ, héo hon.+ Gió thở dài trên những mái nhà.+ Vì dân cư ở đó không ai biết cười.+ Vua cử một viên đại thần đi du học nước ngoài , chuyên về môn cười cợt. + Sau một năm, viên đại thần trở về, xin chịu tội vì đã cố gắng hết sức nhưng học không vào.+ Bắt được một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường. + Vua phấn khởi ra lệnh dẫn người đó vào. + Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ rất buồn chán. +Tiếng cười rất cần cho cuộc sống. + Con người cần không chỉ cơm ăn , áo mặc mà cần cả tiếng cười. HS luyện đọc diễn cảm. 4HS đọc theo vai. HS luyện đọc diễn cảm Cả lớp lắng nghe Thứ Hai, ngày 23 tháng 04 năm 2018 Tốn Ơn tập phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Tiết 156 I Mục tiêu: - Biết đặt tính thực nhân số tự nhiên với số có khơng q ba chữ số (tích khơng q sáu chữ số) - Biết đặt tính thực chia số có nhiều chữ số cho số có khơng hai chữ số - Biết so sánh số tự nhiên * HS HTT: Nêu cách tìm thừa số chưa biết cách tìm số bị chia HS CHT: Làm BT1 II Đồ dùng dạy học: Bảng lớp viết sẵn nội dung tập Bảng phụ viết nội dung tập Sgk/163 III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ - GV yêu cầu HS sữa tập SGK - HS thực - GV nhận xét - HS nhận xét Dạy mới: Giới thiệu Bài tập 1: Đặt tính tính - 4HS làm bảng lớp Lớp làm nháp - Cho HS tự làm a) 2057 × 13 = 26741 - Nhận xét, sửa 3167 × 204= 646068 b) 7368 : 24 = 307 285120 : 216 =1320 - HS nhận xét - Lấy tích chia cho thừa số biết Bài tập 2: Tìm x - Lấy thương nhân với số chia - GV viết toán lên bảng a) 40 × x = 1400 - Gọi HS nêu cách tìm thừa số chưa biết cách tìm x = 1400 : 40 số bị chia x = 35 - Cho HS làm b) x : 13 = 205 - Nhân xét, sửa x = 205 × 13 x = 2665 - HS lên bảng Bài tập 4: - HS nhận xét - Cho HS tự làm vào - HS nêu - 2HS làm bảng (mỗi em làm cột) Lớp làm vào 13 500 = 135 ×100 26 × 11 > 280 - Nhận xét, sửa 1600 : 10 < 1006 Củng cố, dặn dò: 257 > 8762 × - Về nhà tập làm lại ôn tập ngày hôm - Xem trước ôn tập tiết sau liên quan đến 320 : (16 × 2) = 320 : 16 : tính giá trị biểu thức giải tốn trung bình 15 × × 37 = 37 ×15 × cộng - HS nhận xét - Nhận xét tiết học - Cả lớp lắng nghe Tập đọc Tiết 63 Vương quốc vắng nụ cười I Mục tiêu: - Đọc rành mạch, trôi chảy, ngắt nghỉ chỗ; biết đọc diễn cảm đoạn với giọng phù hợp với nội dung diễn tả - Hiểu ND : Cuộc sống thiếu tiếng cười vô tẻ nhạt, buồn chán.(trả lời câu hỏi Sgk) * HS HTT: Đọc diễn cảm tập đọc; HS CHT: Trả lời câu hỏi 1, II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: Kiểm tra cũ: “Con chuồn chuồn nước” - Gọi 2HS đọc trả lời câu hỏi - GV nhận xét - HS đọc trả lời câu hỏi Dạy mới: - HS nhận xét a Giới thiệu bài: Bên cạnh cơm ăn, nước uống tiếng cười, tình yêu sống, câu chuyện vui, hài hước thứ vô cần thiết sống người Truyện đọc “Vương quốc vắng nụ cười” giúp em - 1HS đọc toàn hiểu điều - HS nối tiếp đọc đoạn b Hướng dẫn luyện đọc: - HS đọc thầm phần giải từ - Gọi HS đọc bài, GV nghe nhận xét, sửa lỗi luyện đọc - 1HS đọc cho HS Hướng dẫn HS giải nghĩa từ khó - HS đọc thầm – thảo luận nhóm trả lời - GV đọc diễn cảm câu hỏi c Tìm hiểu + Mặt trời khơng muốn dậy * Đoạn : “Từ đầu đến chuyên môn cười cợt” + Chim khơng muốn hót + Tìm chi tiết cho thấy sống vương quốc + Hoa vườn chưa nở tàn buồn chán ? + Gương mặt người rầu rĩ, héo + Vì sống vương quốc buồn chán vậy? hon  Ý đoạn : Cuộc sống vương quốc vơ buồn + Gió thở dài mái nhà + Vì dân cư khơng biết cười chán thiếu tiếng cười + Vua cử viên đại thần du học nước * Đoạn : “Tiếp theo … học khơng vào” ngồi , chun mơn cười cợt + Nhà vua làm để thay đổi tình hình ? + Sau năm, viên đại thần trở về, xin + Kết ? chịu tội cố gắng học  Ý đoạn : Việc nhà vua cử người du học bị thất bại không vào * Đoạn : Phần lại + Bắt kẻ cười sằng sặc + Điều bất ngờ xảy phần cuối đoạn ? đường + Thái độ nhà vua nghe tin ? + Vua phấn khởi lệnh dẫn người + Câu chuyện muốn nói với em điều ? vào  Ý đoạn : Hi vọng triều đình Nội dung : Cuộc sống thiếu tiếng cười vô tẻ + Cuộc sống thiếu tiếng cười buồn chán nhạt , buồn chán +Tiếng cười cần cho sống d Đọc diễn cảm: + Con người cần không cơm ăn , áo - GV tổ chức cho HS đọc theo hình thức đọc phân vai - Gọi 4SH đọc Hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm đoạn mặc mà cần tiếng cười - HS luyện đọc diễn cảm - Nhận xét Củng cố, dặn dò: - Về nhà tiếp tục luyện đọc diễn cảm - 4HS đọc theo vai - HS luyện đọc diễn cảm văn - Cả lớp lắng nghe - Chuẩn bị : Hai thơ Bác Hồ Nhận xét tiết học Khoa học Động vật ăn để sống ? Tiết 63 I Mục tiêu: - Kể tên số động vật thức ăn chúng * KNS:- Kĩ làm việc nhóm - Kĩ quan sát, so sánh phán đoán khả xảy với động vật nuôi điều kiện khác * GD BVMT: Một số đặt điểm mơi trường tài nguyên thiên nhiên * HS HT: Tại gọi số loài động vật động vật ăn tạp ? HS CHT: Những loài ăn tạp ? II Đồ dùng dạy học: Hình minh họa Sgk/ 122 Giấy khổ to HS sưu tầm tranh vật III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: Hát Kiểm tra cũ:“Động vật cần để sống” - HS trả lời : - Muốn biết động vật cần để sống ta làm thí nghiệm + Nước, thức ăn, khơng khí, ánh sáng ? + Lá cây, cỏ, thịt vật khác, hạt dẻ - Động vật cần để sống ? - HS nhận xét - GV nhận xét, tuyên dương Dạy mới: * Giới thiệu bài: - HS làm việc theo nhóm + Thức ăn động vật ? - Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt GV : Mỗi vật có nhu cầu thức ăn khác động học hôm giúp em hiểu điều - HS đại diện nhóm trình bày * Hoạt động 1: Thức ăn động vật - Cho HS hoạt động theo nhóm - GV phát giấy khổ to nêu yêu cầu: Các nhóm thảo luận xếp vật sưa tầm theo nhu cầu thức ăn chúng : Nhóm ăn cỏ, Nhóm ăn thịt Nhóm ăn hạt - HS trình bày hình Nhóm ăn côn trùng, sâu bọ - HS khác nhận xét, bổ sung Nhóm ăn tạp + Vì thức ăn chúng gồm nhiều loại - Nhận xét, bổ sung, kết luận động vật lẫn thực vật - Yêu cầu HS nói tên thức ăn vật hình + Là: gà, mèo, lợn, cá, chuột… Sgk/ 126, 127 + Tại gọi số loài động vật động vật ăn tạp ? + Những loài ăn tạp ?  Kết luận : Các lồi động vật khác có nhu cầu - Lớp chia thành hai đội thức ăn khác * Hoạt động 2: Trò chơi: “Tìm thức ăn cho động vật” - Chia lớp thành hai đội - GV nêu luật chơi : đội đưa tên vật, sau đội tìm thức ăn cho Nếu đội bạn nói đủ đội tìm thức ăn điểm, đổi lượt chơi Nếu đội bạn nói chưa đủ đội tìm tiếp khơng tìm - HS chơi thử lược chơi - Cho HS chơi thử 1, lần - Cho HS tiến hành chơi Sau tổng kết để phân thắng thua * Hoạt động 3: Trò chơi: “Đố bạn ?” - GV phổ biến luật chơi : Gọi 1HS lên bảng đứng quay xuống lớp GV đính lên bảng vật HS tham gia hỏi bạn đặc điểm vật HS lớp trả lời Đúng - Sai Sau câu hỏi, HS tham gia chơi phải nêu tên vật - Cho HS chơi thử 1, lần Sau cho HS xung phong tham gia trò chơi - Khen ngợi em nhớ chơi tốt nhớ đặc điểm vật Củng cố, dặn dò: - Động vật ăn để sống ? - Gọi HS đọc mục “Bạn cần biết” Sgk/ 127 - Nhận xét tiết học - HS tiến hành chơi - HS nghe GV phổ biến luật chơi - HS chơi thử sau chơi thức - HS trả lời - 2HS đọc - Cả lớp lắng nghe Thứ Ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018 Tốn Ơn tập phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) Tiết 157 I Mục tiêu: - Tính giá trị biểu thức chứa hai chữ - Thực bốn phép tính với số tự nhiên - Biết giải toán liên quan đến phép tính với số tự nhiên * HS HT: Trả lời câu hỏi BT4; HS CHT: Làm BT1 II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: - HS thực - GV yêu cầu HS sữa tập sgk - HS đọc SGK/ 164 - GV nhận xét - 2HS lên bảng (mỗi em phép tính) Dạy mới: Giới thiệu a)Với m = 952, n = 28 : Bài tập 1: (Giảm tải câu b) m + n = 952 + 28 = 980 - Gọi HS đọc nội dung tập m - n = 952 - 28 = 924 - Cho HS tự làm m  n = 952  28 = 26 656 - Nhận xét, chữa m : n = 952 : 28 = 34 - HS nhận xét - 2HS làm bảng lớp Bài tập 2: Tính - Lớp làm vào tập, đổi để kiểm tra - Cho HS tự làm vào a) 12 054 : (15 + 67) - Nhận xét, sửa = 12 054 : 82 = 147 29 150 – 136  201 = 29 150 – 27 336 = 1814 b) 9700 : 100 + 36  12 = 97 + 432 = 529 (160  – 25  4) : = (800 + 100) : = 900 : = 225 - HS nhận xét - HS đọc đề toán Bài tập 4: - HS GV phân tích đề tốn - Gọi HS đọc u cầu - Giải theo nhóm đơi (một nhóm lên bảng, - GV đặt câu hỏi phân tích đề tốn u cầu HS nhóm lại làm vào giấy nháp) trả lời Bài giải : + Để tính trung bình ngày bán Số m vải bàn tuần sau : làm ? 319 + 76 = 395 (m) - Cho HS giải theo nhóm đơi Số ngày mở cửa hai tuần : - Nhận xét, sửa x = 14 (ngày) Củng cố, dặn dò: Trung bình ngày bán : - Về nhà làm thêm tập xem trước ôn tập ( 319 + 395) : 14 = 51 (m) biểu đồ Đáp số : 51 m - Nhận xét tiết học - HS nhận xét - Cả lớp lắng nghe Luyện từ câu Tiết 63 Thêm trạng ngữ thời gian cho câu I Mục tiêu: - Hiểu tác dụng đặc điểm trạng ngữ thời gian câu (trả lời câu hỏi Bao giờ? Khi ? Mấy ? – ND ghi nhớ) - Nhận diện trạng ngữ thời gian câu (BT1 mục III) ; bước đầu biết thêm trạng ngữ cho trước vào chỗ thích hợp đ/văn a đ/văn b BT(2) * HS HT: Biết thêm trạng ngữ cho đoạn văn (a,b) BT2 HS CHT: Biết xác định trạng ngữ thời gian câu II Đồ dng dạy học: Bảng lớp viết sẵn câu tập phần nhận xét Sgk/ 134 Giấy khổ to III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: “Thêm trạng ngữ nơi chốn cho câu” - Gọi 2HS đặt câu có dùng trạng ngữ nơi chốn - 2HS lên bảng đặt câu câu - HS nhận xét - GV nhận xét, tuyên dương Dạy mới: Giới thiệu a Phần nhận xét: - Gọi HS đọc câu bảng - HS đọc Câu 1: Yêu cầu tìm trạng ngữ câu - HS nêu : Trạng ngữ - Đúng lúc Câu : Trạng ngữ vừa tìm bổ sung ý nghĩa + Bộ phận trạng ngữ Đúng lúc đói bổ sung ý cho câu? nghĩa thời gian cho câu - GV chốt : Bộ phận trạng ngữ bổ sung ý nghĩa thời gian cho câu để xác định thời gian diễn việc nêu - HS thảo luận nhóm đặt câu chuyển thành Câu : Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm đặt câu có câu hỏi : loại trạng ngữ sau đặt câu hỏi với loại + Ngày mai, lớp em kiểm tra toán trạng ngữ  Khi lứop kiểm tra tốn? - Cho đại diện nhóm trình bày  Bao lớp kiểm tra tốn? - Nhận xét + Giúp ta xác định thời gian diễn việc + Trạng ngữ thời gian có ý nghĩa câu? nêu câu + Trạng ngữ thời gian trả lời cho câu hỏi ? + Trả lời cho câu hỏi : Bao giờ? Khi  Rút ghi nhớ nào? Mấy giờ? Lúc nào? b.Phần ghi nhớ: - 2HS đọc ghi nhớ - Gọi HS đọc - Yêu cầu HS đặt câu có trạng ngữ chuyển thành - HS đặt câu : câu hỏi Ngày mai, tổ làm trực nhật  Khi nào, tổ c.Phần luyện tập: bạn làm trực nhật ? Bài tập 1: Bài tập yêu cầu ? Bảy tối, bố em làm  Mấy - Cho HS làm việc theo nhóm ghi kết vào bảng bố em ? nhóm - Cho nhóm trình bày - Nhận xét, kết luận - Tìm trạng ngữ thời gian cho câu Lời giải: - HS làm việc theo nhóm Câu a : Buổi sáng hơm - Đại diện nhóm trình bày Vừa ngày hôm qua qua đêm mưa rào Câu b : Từ ngày tuổi Mỗi lần đứng trước tranh làng Hồ giải lề phố Hà Nội Bài tập 2: - GV nêu yêu cầu cho HS làm việc theo nhóm (3nhóm thực câu a, 3nhóm thực câu b) Lời giải: Câu a : … sức trẻ vô tận Mùa đơng, cành … màu đỏ thắm Đến ngày đến tháng, lại … Câu b : … xuống vựa thẳm Giữa lúc gió gào thét ấy, cánh chim đại bàng bay lượn … Củng cố, dặn dò: - Chuẩn bị : “Thêm trạng ngữ nguyên nhân cho câu” - Nhận xét tiết học - HS làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm nêu ý kiến - HS đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh - Cả lớp lắng nghe *********************** Kể chuyện Khát vọng sống Tiết 32 I Mục tiêu: - Dựa theo lời kể giáo viên tranh minh họa (Sgk), kể lại đoạn câu chuyện “Khát vọng sống” rõ ràng, đủ ý (BT1) ; bước đầu biết kể lại nối tiếp toàn câu chuyện (BT2) - Biết trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện (BT3) * KNS: - Tự nhận thức: xác định giá trị thân - Tư sáng tạo: bình luận, nhận xét - Làm chủ thân: đảm nhận trách nhiệm * GD BVMT: GD ý chí vượt khó khăn, khắc phục trở ngại môi trường thiên nhiên * HS HT: Kể toàn câu chuyện HS CHT: Kể đoạn câu chuyện II Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ câu chuyện III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: - Gọi HS kể lại câu chuyện mà chứng - 2HS kể kiến tham gia - Nhận xét - Nhận xét, tuyên dương Dạy mới: a Giới thiệu bài: - HS quan sát đọc nội dung Giắc Lơn-đơn nhà văn tiếng người Mĩ tranh Người đọc biết đến ông với nhiều tác phẩm tiếng - HS lắng nghe “Tiếng gọi nơi hoang dã, Khát vọng sống” Giờ - HS trả lời: học hôm em nghe kể lại đoạn + Giôn bị bỏ rơi lúc bị thương, anh mệt trích từ truyện “Khát vọng sống” Khát vọng sống mỏi ngày gian khổ qua người mãnh liệt nào? Các em + Giôn gọi bạn người tuyệt vọng lắng nghe nhé! + Anh ăn cỏ dại, cá sống để sống qua ngày b Hướng dẫn kể chuyện: + Anh bị chim đâm vào mặt, đói xe ruột * GV kể chuyện : gan làm cho đầu óc mụ mẫm Anh phải ăn cá - Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ đọc nội dung tranh - GV kể trơn lần - GV kể lần kết hợp vào tranh minh hoạ đọc lời tranh - GV đặt câu hỏi cho HS trả lời : + Giôn bị bỏ rơi hoàn cảnh nào? + Chi tiết cho thấy Giôn cần giúp đỡ? + Giôn cố gắng bị bỏ lại vậy? + Anh phải chịu đau đớn, khổ cực nào? + Anh làm bị gấu cơng? + Tại anh khơng bị sói ăn thịt? + Nhờ đâu Giơn chiến thắng sói? + Anh cứu sống tình cảnh nào? + Theo em, nhờ đầu mà Giơn sống sót? * Kể nhóm : - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm - GV đến giúp đỡ nhóm * Kể trước lớp : - Gọi HS thi kể nối tiếp - Gọi HS kể toàn câu chuyện - Nhận xét, bình chọn Củng cố, dặn dò: - Câu chuyện ca ngợi ai? Ca ngời điều gì? - Câu chuyện muốn khuyên điều gì? - GV : Nhờ tình yêu sống, khát vọng sống cong người chiến thắng gian gian khổ, khó khăn cho dù kẻ thù, đói, khát, thú - Nhận xét tiết học Lịch sử sống + Anh khơng chạy mà đứng n biết chạy gấu đuổi theo ăn thịt nên anh nạn + Vì đói lả,bị bệnh yếu ớt + Nhờ nỗ lực, anh dùng chút sức lực lại để bóp lấy hàm sói + Anh cứu sống bò mặt đất sâu + Nhờ khát vọng sống, yêu sống mà Giơn cố gắng vượt qua khó khăn để timd sống - 4HS tạo thành nhóm tập kể nối tiếp đoạn nhóm - Đại diện nhóm thi kể nối tiếp nội dung tranh - 2, 3HS kể toàn câu chuyện + Ca ngợi người với khát vọng sống mãnh liệt vượt qua khó khăn, gian khổ + Hãy cố gắng sống, khơng nản chí trước hồn cảnh khó khăn - Cả lớp lắng nghe Tiết 32 KINH THÀNH HUẾ I Mục tiêu: - Mô tả đôi nét kinh thành Huế : + Với công sức hàng chục năm xây dựng bên bờ sơng Hương, tòa thành đồ đẹp nước ta thời + Sơ lược câu trúc kinh thành Hoàng Thành ; lăng tẩm vua nhà Nguyễn Năm 1993, Huế công nhận Di sản Văn hóa giới * GD BVMT: Vẻ đẹp cố đô Huế - di sản văn hóa giới, GD ý thức giữ gìn , bảo vệ di sản, có ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường đẹp II Đồ dùng dạy học: - Một số hình ảnh kinh thành lăng tẩm Huế - Phiếu học tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: - Hát Bài cũ : “Nhà Nguyễn thành lập” - Nhà Nguyễn đời hoàn cảnh nào? - HS trả lời - Nêu tên số ông vua đầu triều Nguyễn? - Nhận xét, tuyên dương Dạy mới: a/ Giới thiệu : - GV treo bảng đồ Việt Nam yêu cầu HS xác định vị trí Huế GV giới thiệu : Sau lật đỗ triều đại Tây Sơn, nhà Nguyễn thành lập chọn Huế làm kinh đô Nhà Nguyễn xây dựng Huế thành kinh thành đẹp, độc đáo bên bờ Hương Giang Bài học hôm tìm hiểu di tích b/ Quá trình xây dựng kinh thành Huế : - Gọi HS đọc đoạn “Nhà Nguyễn huy động … đẹp - HS đọc SGK/ 67 nước ta thời đó” - u cầu HS mơ tả q trình xây dựng kinh thành Huế - HS mô tả dựa theo nội dung Sgk - GV nhận xét, tổng kết c/ Vẻ đẹp kinh thành Huế : - GV tổ chức cho HS trưng bày tranh, ảnh sưu tầm - HS trưng bày tranh, ảnh theo nhóm kinh thành Huế - Tổ chức cho HS đóng vai làm hướng dẫn viên du lịch để - Đại diện nhóm làm hướng dẫn viên du giới thiệu với khách tham quan kinh thành Huế lịch - GV hệ thống lại để HS nhận thức đồ sộ vẻ đẹp cung điện, lăng tẩm kinh thành Huế  Kết luận : Kinh thành Huế cơng trình kiến trúc đẹp, đầy sáng tạo nhân dân ta Ngày 11/12/1993 UNESCO công nhận Huế Di sản Văn hóa giới Củng cố - Dặn dò : - 2HS đọc - Gọi HS đọc nội dung Sgk/ 68 - Chuẩn bị sau : “Ôn tập” - Nhận xét tiết học *********************** Tập làm văn Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả vật Tiết 63 I Mục tiêu: - Nhận biết : đoạn văn ý đoạn văn tả vật, đặc điểm hình dáng bên ngồi hoạt động vật miêu tả văn (BT1); bước đầu vận dụng kiến thức học để viết đoạn văn tả ngoại hình (BT2), tả hoạt động (BT3) vật yêu thích * HS HTT: Trả lời chi tiết cho thấy tác giả quan sát hoạt động tê tê tỉ mỉ chọn lọc nhiều đặc điểm lý thú ? HS CHT: Biết phân đoạn văn nêu nội dung II Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập (ghi nội dung câu hỏi tập Sgk/ 140) III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: “Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả vật” - Gọi 3HS đọc đoạn văn miêu tả phận gà - 3HS đọc đoạn văn trống - HS nhận xét - GV nhận xét, tuyên dương Dạy mới: a Giới thiệu bài: Tiết học hôm em ôn tập kiến thức đoạn văn thực hành viết đoạn văn miêu tả ngoại hình hoạt động vật mà em thích b Hướng dẫn làm tập: Bài tập 1: - Gọi 2HS nối tiếp đọc văn - Gọi HS đọc câu hỏi - 2HS đọc văn - Cho HS thảo luận nhóm - 1HS đọc câu hỏi - Gọi nhóm nêu ý kiến - HS thảo luận theo nội dung ghi phiếu - Nhận xét, chốt lại ghi nhanh ý lên bảng : học tập a) Phân đoạn văn nêu nội dung - Các nhóm nêu ý kiến đoạn? + Bài văn gồm có đoạn : * Đoạn : “Con tê tê … đào thủng núi”  giới thiệu chung tê tê * Đoạn : “Bộ vảy tê tê … mút chỏm đuôi”  miêu tả vảy tê tê * Đoạn : “Tê tê săn mồi … kì hết thơi”  miêu tả miệng, hàm, lưỡi tê tê v cách tê tê săn mồi * Đoạn : “Đặc biệt … lòng đất”  miêu tả chân móng tê tê, cách tê tê đào đất * Đoạn : “Tuy … miệng lỗ”  10 người bạn tâm tình Bài thơ cho thấy phẩm chất cao đẹp bác : lạc quan, yêu đời, hồn cảnh tưởng chừng khơng thể lạc quan c Đọc diễn cảm: - GV đọc mẩu thơ Giọng đọc ngân nga, ung dung tự - Tổ chức cho HS luyện đọc - đọc thi -học thuộc lòng Bài: “Khơng đề” a Luyện đọc: - Đọc diễn cảm thơ : giọng vui, khoẻ khoắn b Tìm hiểu bài: -Em hiểu từ “chim ngàn” nào? -Bác Hồ sáng tác thơ hoàn cảnh nào?  GV : Trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1946  1954, Trung ương Đảng Bác hồ phải sống Việt Bắc Đây thời kì gian khổ dân tộc ta -Ngay hồn cảnh đó, Bác Hồ u đời, phong thái, ung dung, lạc quan Vậy em tìm hình ảnh nói lên điều đó? -Em hình dung chiến khu Việt Bắc qua lời kể Bác ? -Bài thơ muốn nói lên điều Bác?  Nội dung : Qua thơ Bác, khơng thấy sống khó khăn vất vả chiến khu mà thấy cảnh rừng núi chiến khu đẹp, thơ mộng, bộn bề việ nước, việc quân mà Bác sống giản dị, yêu trẻ, yêu đời c Đọc diễn cảm: - GV đọc mẩu thơ - Tổ chức cho HS học thuộc lòng Củng cố, dặn dò: - Hai thơ giúp em hiểu điều Bác? - Em học điều Bác? - Chuẩn bị:“Vương quốc vắng nụ cười (tt)” - Nhận xét tiết học 14 Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ +Tình yêu với trăng, với thiên nhiên +Tình yêu với thiên nhiên, với sống +Lòng yêu đời, lạc quan hồn cảnh khó khăn - HS luyện đọc diễn cảm - Đại diện nhóm thi đọc thuộc lòng khổ - HS nối tiếp đọc - HS đọc xuất xứ, giải + “Chim ngàn” chim rừng + HS Bác Hồ sáng tác thơ chiến khu Việt Bắc thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp + Những hình ảnh : đường non khách tới hoa đầy, tung bay chim ngàn, xách bương, dắt trẻ vườn tưới rau + Em thấy cảnh chiến khu Việt Bắc đẹp, thơ mộng,mọi người sống giản dị, đầm ấm, vui vẻ + Nói lên tinh thần lạc quan, yêu đời, phong thái ung dung Bác, cho dù sống gặp nhiều khó khăn - HS luyện đọc diễn cảm - Thi đọc - học thuộc lòng - Bác ln lạc quan yêu đời dù hoàn cảnh tù đày hay sống kho khăn gian khổ - Em học Bác tinh thần lạc quan, yêu đời, không nản chí trước khó khăn gian khổ - Cả lớp lắng nghe Chính tả (nghe – viết) Vương quốc vắng nụ cười Tiết 32 I Mục tiêu: - Nghe viết tả ; biết trình bày đoạn văn trích; mắc khơng q lỗi - Làm tập phân biệt o ô * HS HTT: Làm tập, trình bày đẹp HS CHT: Biết trình bày viết tả II Đồ dùng dạy học: Viết sẵn nội dung mẩu chuyện “Người cười” III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: - Gọi 2HS viết từ láy có tiếng bắt đầu hỏi - 1HS viết từ láy có hỏi ngã - 1HS viết từ láy có ngã - Nhận xét - HS nhận xét Dạy mới: Giới thiệu bài: a Hướng dẫn viết tả: - GV yêu cầu HS đọc đoạn văn - 1HS đọc - u cầu HS tìm từ khó, dễ viết sai viết tả - HS nêu : rầu rĩ, héo hon, lạo xạo - Xoá bảng,đọc cho HS viết bảng - Cả lớp viết bảng - GV đọc cho HS viết - HS nghe viết vào - Chấm bài, nêu nhận xét b Hướng dẫn làm tập tả: - Tìm tiếng có chứa o ô để điền vào ô - Bài tập yêu cầu ? trống - Gọi HS nhìn bảng đọc nguyên văn đoạn văn cho - HS đọc nguyên văn đoạn văn - Cho HS làm việc theo nhóm - Gọi đại diện nhóm lên điền kết lên bảng phụ - HS làm theo nhóm - Nhận xét, kết luận - HS đại diện nhóm điền kết Lời giải: Nói chuyện – dí dỏm – hóm hỉnh – công chuyện – - HS đọc lại đoạn văn hồn chỉnh nói chuyện – tiếng Củng cố, dặn dò: - Cả lớp lắng nghe - Yêu cầu HS viết tả chưa đạt nhà viết lại tả tập kể lại câu chuyện “Người cười” - Nhận xét tiết học 15 Kĩ thuật Lắp ô tô tải (tiết 2) Tiết 32 I Mục tiêu: - Chọn đúng, đủ số lượng chi tiết để lắp ô tô tải - Lắp tơ tải theo mẫu Ơ tơ chuyện động * HS HTT: Lắp ô tô tải theo mẫu Ơ tơ lắp tương đối chắn, chuyển động II Đồ dùng dạy học: Mẫu ô tô tải lắp ráp Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: Hát Dạy mới: - HS lắng nghe * Giới thiệu bài: Tiết trước làm quen với cách lắp ô tô tải giống ô tô tải thực tế hôm cho em thực hành lắp tơ tải hồn chỉnh * Hoạt động 1: Thực hành - Cho HS quan sát mẫu ô tô tải + Để lắp ô tô tải cần có phận ? - Cả lớp quan sát + Để lắp phận giá đỡ bánh xe sàn ca bin - HS trả lời : Cần có phận : cần phải lắp phần ? + Giá đỡ bánh xe sàn ca bin + Em nêu bước lắp ca bin? + Ca bin + Sau lắp phận xong, bước tiếp +Thành sau bánh xe trục hánh xe theo làm gì? + Cần lắp phận : giá đỡ trục bánh xe - Giáo viên nêu yêu cầu cho HS tiến hành lắp ô tô sàn ca bin tải cá nhân * Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá - Nêu bốn bước lắp - Tổ chức cho học sinh trưng bày sản phẩm thực hành - HS thực hành lắp thực - HS trưng bày sản phẩm - GV nêu tiêu chí đánh giá : - HS lắng nghe để nhận xét sản phẩm + Sản phẩm phải lắp đủ phận theo yêu cầu bạn + Các phận lắp kĩ thuật - Cả lớp lắng nghe + Ơ tơ di chuyển - GV nhận xét, đánh giá Củng cố, dặn dò: - Về nhà tập lắp lại mơ hình học để chuẩn bị cho tiết sau : “Lắp ghép mơ hình tự chọn” - Nhận xét tiết học Tiết 159 I Mục tiêu: Thứ Năm, ngày 26 tháng 04 năm 2018 Tốn Ơn tập phân số 16 - Thực so sánh, rút gọn, quy đồng mẫu số phân số * HS HTT: Nêu ý kiến BT1 làm BT; HS CHT: Làm BT3,5 II Đồ dùng dạy học: Kẻ sẵn tia số tập 2, bảng phụ viết nội dung tập Sgk/ 167 III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động GV Kiểm tra cũ: - GV yêu cầu HS sữa tập SGK - HS thực - GV nhận xét - HS nhận xét Dạy mới: Giới thiệu Bài tập 1: - Gọi HS nêu yêu cầu - HS đọc yêu cầu SGK/ 166 - Cho HS suy nghĩ, tự làm - HS làm bút chì vào SGK - Gọi HS nêu ý kiến - HS nêu ý kiến - HS nhận xét Kết luận : phân số số phần tơ màu hình Vậy ta khoanh vào chữ © - 2HS làm bảng lớp Lớp làm vào vở, sau đó, - Yêu cầu HS nêu phân số số phần tô màu đổi chéo tập kiểm tra hình lại Bài tập 3: 12 12 : 4:4   ;   - GV nêu yêu cầu 18 18 : 40 40 : 10 - Cho HS tự làm 18 18 : 20 20 : - Nhận xét, sửa   ;   24 24 : 35 60 60 : 12   5 12 12 : 12 Bài tập 4: - GV nêu yêu cầu - Cho HS làm theo nhóm đơi - Cho đại diện nhóm trình bày - Nhận xét, sửa 35 : - HS nhận xét - HS làm việc nhóm đơi (Tổ 1làm câu a, tổ làm câu b, tổ làm câu c - HS trình bày 2 7 14 3 5 15    5 7 35 7 5 35 4 3 12  b  15 15 3 45 45 Bài tập 5: 1  15 15 1 6 - Gọi HS đọc nội dung tập    c)  2 15 30 5 6 30 - Cho HS thực theo nhóm 1 10 10 - Nhận xét, kết luận   Đáp án : Các phân số xếp theo thứ tự tăng 3 10 30 1 - HS nhận xét dần : ; ; ; - HS làm việc nhóm 2 a  - HS đại diện nhóm trình bày Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS nhà tập làm lại tập ôn tập - Nhóm khác nhận xét - Chuẩn bị : “Ơn tập phép tính với phân - Cả lớp lắng nghe số” - Nhận xét tiết học ****************************** 17 Luyện từ câu Thêm trạng ngữ nguyên nhân cho câu Tiết 64 I Mục tiêu: - Hiểu tác dụng đặc điểm trạng ngữ nguyên nhân câu (trả lời câu hỏi Vì ? Nhờ đâu ? Tại ? – ND ghi nhớ) - Nhận diện trạng ngữ nguyên nhân câu (BT1 mục III) ; bước đầu biết dùng trạng ngữ nguyên nhân câu (BT2, BT3) * HS HT: Biết đặt 2,3 câu có trạng ngữ nguyên nhân trả lời cho câu hỏi khác HS CHT: Biết xác định trạng ngữ nguyên nhân câu II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết nội dung tập SGK/ 141 phần luyện tập Phiếu học tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: - Gọi HS đặt câu có dùng trạng ngữ thời gian - 2HS đặt câu - GV nhận xét - HS nhận xét Dạy mới: a Giới thiệu bài: Tiết học hôm em tìm hiểu kĩ trạng ngữ nguyên nhân câu Biết ý nghĩa, tác dụng cách thêm trạng ngữ nguyên nhân câu b Phần nhận xét: Câu 1: Gọi HS đọc yêu cầu nội dung tập - u cầu HS thảo luận nhóm đơi để trả lời câu hỏi - HS đọc - Nhận xét, kết luận : Trạng ngữ in nghiêng câu trả lời cho câu hỏi Vì vương quốc buồn chán kinh - HS trao đổi nhóm đơi khủng? - Các nhóm phát biểu ý kiến Câu 2: - GV nêu yêu cầu - Nhận xét, kết luận : “Vì vắng tiếng cười” trạng ngữ bổ sung cho câu ý nghĩa nguyên nhân : vắng tiếng cười mà vương quố buồn chán kinh khủng? c Phần ghi nhớ: - HS trao đổi nhóm đơi nêu ý - Gọi HS đọc ghi nhớ kiến d Phần luyện tập: - HS đọc ghi nhớ SGK/ 140 Bài tập 1: - Gọi HS đọc yêu cầu câu - HS đọc - Cho HS làm việc theo nhóm - HS làm việc theo nhóm - Nhận xét, kết luận : - HS đại diện nhóm trình bày * Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, cậu vượt lên - HS thực đầu lớp - Cả lớp nhận xét * Vì rét, lan chậu sắt lại a) Vì học giỏi, Nam cô giáo khen * Tai họa mà tổ không khen b) Nhờ bác lao công, sân trường lúc Bài tập 2: - Làm việc cá nhân: điền nhanh bút chì từ cho vào chỗ trống c) Tại chơi, Tuấn không làm - GV nhận xét tập Bài tập 3: - Làm việc cá nhân, HS đặt câu có trạng - HS tiếp nối đọc câu đặt ngữ nguyên nhân * Sáng nay, ngủ dậy trễ, Hải đến lớp - Nhận xét, chỉnh sửa cho hồn chỉnh muộn Củng cố, dặn dò: * An buồn đạt điểm 18 - Về nhà viết lại câu vừa đặt tập đặt thêm * Tại lười học mà bạn bị lưu ban câu * Vì khơng mang áo mưa nên Lan bị - Chuẩn bị : “Mở rộng vốn từ : Lạc quan, yêu đời” cảm - Nhận xét tiết học - Cả lớp lắng nghe Đạo đức Tiết 32 Bảo vệ môi trường (tiết 2) I Mục tiêu: - Biết cần thiết phải bảo vệ môi trường (BVMT) trách nhiệm tham gia BVMT - Nêu việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để BVMT - Tham gia bảo vệ môi trường nhà, trường học nơi công cộng việc làm phù hợp với khả 19 * KNS: - Trình bày ý tưởng bảo vệ môi trường nhà trường - Thu thập xử lí thơng tin liên quan đến nhiễm môi trường hoạt động bảo vệ môi trường - Bình luận, xác định lựa chọn, giải pháp tốt để bảo vệ môi trường nhà trường - Đảm nhận trách nhiệm bảo vệ môi trường nhà trường * GD BVMT: Sự cần thiết phải BVMT trách nhiệm tham gia BVMT HS * TT HCM: Cần kiệm liêm * HS HTT: Khơng đồng tình với hành vi làm ô nhiễm môi trường biết nhắc bạn bè, người thân thực bảo vệ môi trường HS CHT: Biết lợi ích việc bảo vệ môi trường II Đồ dùng dạy học: Phiếu học tập ( phiếu ghi việc tập Sgk/ 44) III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: - Hát Kiểm tra cũ: - Vì cần bảo vệ môi trường ? - 2HS trả lời - Em cần làm để bảo vệ mơi trường ? - GV nhận xét - Nhận xét Dạy mới: Giới thiệu Hoạt động 1: Tập làm nhà tiên tri (BT2 SGK/44, 45) - Chia HS thành nhóm 4HS - GV nhận xét, kết luận : a) Các loại cá, tôm bị tiêu diệt, ảnh hưởng đến tồn - Mỗi nhóm nhận tình thảo luận chúng thu nhập người sau tìm cách xử lí b) Thực phẩm khơng an tồn, ảnh hưởng đến sức khoẻ - HS đại diện nhóm lên trình bày kết người làm ô nhiễm đất nguồn nước thảo luận c) Gây hạn hán, lũ lụt, hoả hoạn, xói mòn đất,sạt - Các nhóm khác nghe bổ sung ý kiến núi, giảm lượng nước ngầm dự trữ … d) Làm ô nhiễm nguồn nước, động vật nước bị chết e) Làm ô nhiễm khơng khí (bụi, tiếng ồn) g) Làm nhiễm nguồn nước,khơng khí Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến (BT3,S/45) - Cho HS làm việc nhóm đơi a)Cần bảo vệ lồi vật có ích lồi vật q - Làm việc theo đôi b) Việc phá rừng nước khác khơng liên quan - HS đại diện nhóm trình bày a) Khơng tán thành đến sống em c) Tiết kiệm điện, nước đồ dùng biện pháp b) Không tán thành để bảo vệ môi trường d) Sử dụng, chế biến vật cũ cách bảo vệ c) tán thành môi trường đ) Bảo vệ môi trường trách nhiệm người d) Tán thành - GV nhận xét, kết luận Hoạt động 3: Xử lí tình (BT4) đ) Tán thành - Gọi HS đọc yêu cầu tình tập Sgk/ 45 - Chia HS thành nhóm - Từng nhóm nhận nhiệm vụ, thảo luận - Nhận xét cách xử lí nhóm tìm cách xử lí - GV kết luận : 20 a) Thuyết phục hàng xóm chuyển bếp than sang chỗ khác b) Đề nghị giảm âm c) Tham gia thu nhặt phế liệu dọn đường làng Củng cố, dặn dò: - Gọi HS đọc ghi nhớ Sgk/ 44 - Thực nội dung mục “thực hành” Sgk - Tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường - Nhận xét tiết học - HS đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận - Nhóm khác nhận xét, bổ sung - 2HS đọc - Cả lớp lắng nghe *********************** Khoa học Trao đổi chất động vật Tiết 64 I Mục tiêu: - Trình bày sơ lược trao đổi chất động vật với môi trường : động vật thường xuyên phải lấy tư môi trường thức ăn, nước, khí ơ-xi thải chất cặn bã, khí các-bơ-níc, nước tiểu, … - Thể trao đổi chất động vật với môi trường sơ đồ * GD BVMT: Một số đặc điểm môi trường tài nguyên thiên nhiên * HS HTT: Vẽ sơ đồ trao đổi chất động vật HS CHT: Yếu tố động vật thường xuyên phải lấy từ mơi trường để trì sống ? II Đồ dùng dạy học: Hình minh họa SGK/ 128; Vẽ sẵn sơ đồ trao đổi chất động vật III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: Ht Kiểm tra cũ: - GV nêu câu hỏi cũ cho HS trả lời : - 3HS trả lời + Động vật ăn thức ăn để sống ? - HS nhận xét + Tại gọi số loài động vật động vật ăn tạp ? Kể tên số + Mỗi nhóm động vật kể tên con: nhóm ăn thịt, nhóm ăn cỏ cây, nhóm ăn trùng ? - GV nhận xét, tuyên dương Dạy mới: * Giới thiệu bài: - HS trả lời: Là trình thể lấy thức ăn, - Thế trình trao đổi chất ? nước uống, khơng khí từ mơi trường thải GV : Vậy trình trao đổi chất động vật diễn môi trường chất thừa, cặn bã ? Chúng ta tìm hiểu nhé! * Hoạt động 1: Trong trình sống động vật lấy thải mơi trường ? - Yu cầu HS quan sát tranh SGK/ 128 mơ tả - HS trao đổi mơ tả theo nhóm hình vẽ mà em biết - Vài nhóm trình bày : Hình vẽ lồi động vật Gợi ý : Hãy ý yếu tố đóng vai trò quan trọng thức ăn chúng Các loài có sống động vật yếu tố cần thiết thức ăn, nước uống, ánh sáng, khơng khí cho đời sống động vật mà hình vẽ thiếu + Lấy từ mơi trường : thức ăn, khí ơ-xi, nước - Gọi HS trình bày có khơng khí 21 + Yếu tố động vật thường xun phải lấy từ mơi trường để trì sống ? + Trong trình sống động vật thải mơi trường ? + Q trình gọi ? + Vậy! Thế trình trao đổi chất động vật ?  Kết luận : Động vật giống người có quan tiêu hóa, hơ hấp riêng nên chúng lấy thức ăn, khí ơ-xi, nước thải chất thừa,cặn bã,nước tiểu, khí các-bơ-níc * Hoạt động 2: Sự trao đổi chất động vật môi trường - Yêu cầu HS trao đổi theo cặp để trả lời : Sự trao đổi chất động vật diễn ? - Treo sơ đồ trao đổi chất động vật lên gọi HS lên bảng mô tả GV : Động vật giống người hấp thụ ô-xi, nước, chất hữu thải khí cac-bô-níc, nước tiểu, chất thải khác * Hoạt động 3: Thực hành vẽ sơ đồ trao đổi chất động vật - Tổ chức HS làm việc theo nhóm - Phát giấy khổ to để nhóm vẽ sơ đồ trao đổi chất động vật - GV hướng dẫn, giúp đỡ nhóm - Yêu cầu nhóm trình bày kết lên bảng - Nhận xét, tuyên dương nhóm làm tốt Củng cố, dặn dò: - Hãy nêu trình trao đổi chất động vật ? - Chuẩn bị : “Quan hệ thức ăn tự nhiên” - Nhận xét tiết học + Thải khí các-bo-níc, phân nước tiểu + Q trình trao đổi chất động vật + Là trình động vật lấy thức ăn, khí ơ-xi, nước từ mơi trường thải mơi trường khí các-bo-níc, phân, nước tiểu - HS trao đổi trả lời : Động vật lấy khí ơ-xi, nước, thức ăn thải khí các-bơ-nic, nước tiểu, phân - HS quan sát - HS mô tả dấu hiệu bên qua sơ đồ - HS làm việc theo nhóm - Các nhóm trình bày lên bảng đại diện nhóm trình bày lại - Nhóm khác nhận xét, bổ sung - HS nêu - HS trả lời - Cả lớp lắng nghe Địa lí Biển, đảo quần đảo Tiết 32 I Mục tiêu: - Nhận biết vị trí Biển Đơng, số vịnh, quận đảo, đảo lớn Việt Nam đồ( lược đồ) Vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, quần đảo Hồng Sa, Trường Sa, đảo Cát Bà, Cơn Đảo, Phú Quốc - Biết sơ lược vùng biển, đảo, quần đảo nước ta: vùng biển rộng lớn với nhiều đảo quần đảo 22 - Kể tên số hoạt động khai thác nguồn lợi biển, đảo: + Khai thác khống sản: dầu khí,, cát trắng, muối + Đánh bắt nuôi trồng hải sản * HS HTT: + Biết Biển Đông bao bọc phần đất liền nước ta + Biết vai trò biển, đảo quần đảo nước ta: kho muối vơ tận, nhiều hải sản khống sản q, điều hồ khí hậu, có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch phát triển cảng biển * GDBVMT: mức độ tích hợp: phận Yêu tài nguyên thiên nhiên vùng biển, đảo quần đảo II Đồ dùng dạy học: Bản đồ Việt Nam Tranh ảnh biển đảo Việt Nam, phiếu học tập III Hoạt động dạy học Hoạt động GV Kiểm tra cũ: - Treo đồ địa lí Việt Nam: + Hãy vị trí thành phố Đà Nẵng Trình bày hiểu biết em thành phố Đà Nẵng? - Nhận xét Dạy mới: * Giới thiệu bài: - Dựa vào đồ giới thiệu nêu yêu cầu học ghi tên * Hoạt động 1: Vùng biển Việt Nam - Treo đồ địa lí VN, phát phiếu thảo luận - Gọi HS nêu yêu cầu thảo luận: + Chỉ đồ địa lí tự nhiên VN: Vị trí biển Đơng, vịnh Bắc Bộ vịnh Thái Lan? + Nêu giá trị mà biển Đông mang lại cho nứơc ta? - Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm - Yêu cầu nhóm trình bày, bổ sung kết - Gọi HS lên đồ trình bày tồn nội dung thảo luận - Giới thiệu thêm vai trò điều hồ khí hậu biển Đơng - Chốt nội dung kiến thức phần Cho học sinh biết vùng biển Hải Hà thuộc vịnh Bắc Bộ, vùng biển rộng có nhiều hải sản điều kiện tốt để nuôi trồng đánh bắt thuỷ, hải sản phát triển khu công nghiệp cảng biển * Hoạt động 2: Đảo quần đảo + Em hiểu đảo gì? quần đảo gì? - Nêu yêu cầu thảo luận: Chỉ đồ đảo quần đảo Việt Nam? (tìm theo khu vực: Vịnh Bắc Bộ, Biển miền Trung, Biển phía Nam Tây Nam) - Hướng dẫn nhóm thảo luận - Gọi nhóm trình bày, bổ sung theo vùng biển Hoạt động HS - HS trả lời - HS nhận xét - Quan sát, lắng nghe * Thảo luận nhóm - Quan sát - em đọc - Thảo luận nhóm trình bày kết quả: + Chỉ đồ địa lí tự nhiên VN: Vị trí biển Đông, vịnh Bắc Bộ vịnh Thái Lan ( 2-3 em) + Những giá trị mà biển Đông mang lại cho nứơc ta: Muối, khoáng sản (dầu mỏ), hải sản, du lịch, cảng biển - HS trình bày, lớp nhận xét, bổ sung * Thảo luận nhóm - em trả lời theo ý hiểu; + đảo phận đất nổi, nhỏ lục địa xung quanh, có nước biển đại dương bao bọc + Quần đảo nơi tập trung nhiều đảo - Thảo luận trình bày: + Vịnh Bắc Bộ: đảo Cái Bầu, Cát Bà, vịnh Hạ Long + Biển miền Trung; Quần đảo Hoàng Sa, trường Sa, đảo Lý Sơn, Phú Quốc (Bình Thuận) + Biển phía Nam Tây Nam: đảo Phú Quốc, Côn Đảo - Gọi số em trình bày lại nội dung - 2-3 em trình bày + Hoạt động sản xuất người dân vùng đảo + đánh bắt hải sản, làm nước mắm, phát triển du gì? lịch 23 - Kết luận chung vị trí vai trò đảo quần đảo nước ta GV giới thiệu cho HS biết vùng biển Hải Hà có đảo Cái Chiên, sống người dân xã đảo chủ yếu khai thác đánh bắt hải sản trồng hoa màu Ngồi có số đảo nhỏ đảo Miều, đảo Tọn - Gọi HS đọc ghi nhớ SGK * Hoạt động 3: Trò chơi đố bạn - Nêu cách thực - Chia lớp thành đội, luân phiên nêu câu đố lời giải đáp - Tổ chức cho hs chơi - Tuyên dương đội thắng - 1-2 em đọc Lớp đọc thầm * Hoạt động lớp + Chia lớp thành đội, luân phiên nêu câu đố lời giải đáp Đội 1: Đảo đảo đuôi rồng Tiền tiêu Tổ quốc- Biển Đơng sóng ngàn? ( Đảo Bạch Long Vĩ) Đảo xưa ngục trần gian Mấy đời đế quốc dã man nhốt tù? ( Đảo Cơn Đảo) Đội 2: Vịnh sóng biếc mênh mông Núi non giăng hàng ngàn gần xa Kỳ quan vũ trụ chẳng ngoa Năm châu khen ngợi, cảnh tiên? ( Vịnh Hạ Long) Củng cố, dặn dò: Nơi có đảo Cơ Tơ - Nhận xét tiết học Năm xưa Bác Hồ thăm? - Dặn HS chuẩn bị sau: Khai thác khoáng sản hải ( Tỉnh Quảng Ninh) sản vùng biển Việt Nam (đọc trả lời câu hỏi cuối bài) Thứ Sáu, ngày 27 tháng 04 năm 2018 Tốn Ơn tập phép tính với phân số Tiết 160 I Mục tiêu: - Thực cộng, trừ phân số - Tìm thành phần chưa biết phép cộng, phép trừ phân số * HS HTT: Nêu cách tìm : số hạng chưa biết, cách tìm số trừ, cách tìm số bị trừ HS CHT: Làm BT1 II Đồ dùng dạy học: Bảng nhóm III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: - GV yêu cầu HS sửa tập SGK - HS thực 24 - GV nhận xét - HS nhận xét Dạy mới: Giới thiệu Bài tập 1: Tính - Lớp làm nháp 24 - Gọi 4HS lên bảng thực (mỗi em thực  a)   hai phép tính) 7 7 - Nhận xét, chữa 6    7 7 6 4 42       7 7 7 7 4     b)   12 4 12 12 12 9 4       12 12 4 12 12 9    12 12 12 12 5 4       12 12 4 12 12 Bài tập 2: Tính - GV viết lên bảng hướng dẫn làm mẫu : - HS nhận xét - HS theo dõi - HS tự làm vào 5 7 10 21 31       7 5 7 35 35 35 - Yêu cầu HS tự làm vào - Nhận xét, sửa 31 31 5 31  10 21       35 35 5 35 35 31 31 7 31  21 10       35 35 7 35 35 3 7 5 21  10 31      7 5 35 35 3 3 2  11      b) 3 2 12 12 a) 11 11 3 11        12 12 3 12 12 11 11 2 11        12 12 2 12 12 2 3  11      6 2 3 12 12 - HS nhận xét - HS nêu - HS đọc - Giải theo nhóm - HS đại diện nhóm trình bày - 3HS làm bảng lớp Lớp làm vào Bài tập 3: Tìm x - Cho HS tự làm vào - Nhận xét, chữa a) 25 +x=1 x=1– b) –x= x= – 3 1 = 1 x = + c) x – - Gọi HS nêu cách tìm : số hạng chưa biết, cách x= x= tìm số trừ, cách tìm số bị trừ 21 Củng cố, dặn dò: - HS nhận xét - Yêu cầu HS nhà tập làm lại tập vừa - Cả lớp lắng nghe thực hành tập làm trước tập tiết sau - Nhận xét tiết học x = Tập làm văn Tiết 64 Luyện tập xây dựng kết bài, mở văn miêu tả vật I Mục tiêu: - Nắm vững kiến thức học đoạn mở bài, kết văn miêu tả vật để thực hành luyện tập (BT1) ; bước đầu viết đoạn mở gián tiếp, kết mở rộng cho văn tả vật yêu thích (BT2, BT3) * HS HTT: Nêu mở gián tiếp, kết mở rộng HS CHT: Nêu mở trực tiếp, kết không mở rộng II Đồ dùng dạy học: Bảng phụ viết câu hỏi tập SGK/ 142 Giấy khổ to bút III Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Kiểm tra cũ: - Gọi 2HS đọc đoạn văn miêu tả hình dáng vật - 2HS đọc viết mình u thích 26 - Gọi 2HS đọc đoạn văn miêu tả hoạt động vật u thích - GV nhận xét Dạy mới: a Giới thiệu bài: - Các em học cách mở nào? - Có cách kết nào? - GV : Để hoàn chỉnh văn miêu tả vật, tiết học hôm em thực hành viết đoạn mở kết cho văn miêu tả vật mà tiết học trước em miêu tả ngoại hình hoạt động b Hướng dẫn thực hành: Bài tập 1: - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Thế mà mở trực tiếp, mở gián tiếp, kết mở rộng, kết không mở rộng? - Yêu cầu HS làm việc theo cặp để trả lời câu hỏi + Tìm đoạn mở kết văn “Chim công múa” ? + Các đoạn mở bài, kết vừa xác định giống kiểu mở kết mà em học ? + Để biến đổi mở thành mở trực tiếp em chọn câu văn văn ? Để biển đổi cách kết thành kết trực tiếp em chọn câu văn văn ? GV chốt : Cách mở gián tiếp kết có mở rộng, sinh động, lơi người đọc Do đó, viết văn cố gắng viết mở theo cách gián tiếp kết có mở rộng Bài tập 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS tự làm bài, GV chọn vài bạn làm vào giấy khổ to - Gọi HS đọc viết - Nhận xét, cho điểm viết đạt Bài tập 3: - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS tự làm bài, GV chọn 2HS làm vào giấy khổ to - Gọi HS đọc viết - Nhận xét, bổ sung, cho điểm Củng cố, dặn dò: - u cầu HS nhà tiếp tục hồn thành viết tập viết văn miêu tả vật hoàn chỉnh để chuẩn bị tiết sau kiểm tra viết - Nhận xét tiết học Bài mẫu tập 2: 27 - HS nhận xét + Mở trực tiếp mở gián tiếp + Kết mở rộng kết không mở rộng - HS đọc - Mở trực tiếp giới thiệu vật định tả - Mở gián tiếp nói chuyện khác dẫn đến vật định tả - Kết mở rộng nói cảm nghĩ vật, có kèm theo lời bình - Kết khơng mở rộng nói lợi ích tình cảm với vật - HS thảo luận nhóm đơi - Các nhóm lầm lượt trình bày +Mở : Mùa xuân trăm hoa đua nở, ngàn khoe sức sống mơn mởn Mùa xuân mùa công múa + Kết : Quả không ngoa người ta ví cơng nghệ sĩ múa rừng xanh + Đây kiểu mở gián tiếp kết có mở rộng + Chọn câu : Mùa xuân mùa công múa + Dừng lại câu : Chiếc ô màu sắc đẹp đến kì ảo xập x n lượn sánh nắng xn ấm áp - HS đọc yêu cầu Sgk/ 142 - HS tự làm - HS trình bày viết lên bảng - Dưới lớp -5 HS đọc viết - HS đọc yêu cầu - HS tự viết - Nhiều em đọc viết - Cả lớp lắng nghe Cả gia đình em yêu quý súc vật Nhà em nuôi mèo, cá cảnh, chim hai chim sáo hót hay Nhưng người bạn thân thiết hay đón em từ cổng em đâu Cún Con Bài mẫu tập Cún Con sống gia đình em gần năm Nó ngoan ngoãn, chẳng bào khỏi cổng Em hy vọng lớn lên, biết vần lời chủ trung thành Chẳng mà nói chó vật trung thành tình nghĩa 28 ... HS tự làm vào a) 12 0 54 : (15 + 67) - Nhận xét, sửa = 12 0 54 : 82 = 147 29 150 – 136  201 = 29 150 – 27 336 = 18 14 b) 9700 : 100 + 36  12 = 97 + 43 2 = 529 (160  – 25  4) : = (800 + 100) :... Bài tập 3: 12 12 : 4: 4   ;   - GV nêu yêu cầu 18 18 : 40 40 : 10 - Cho HS tự làm 18 18 : 20 20 : - Nhận xét, sửa   ;   24 24 : 35 60 60 : 12   5 12 12 : 12 Bài tập 4: - GV nêu yêu cầu... 6    7 7 6 4 42       7 7 7 7 4     b)   12 4 12 12 12 9 4       12 12 4 12 12 9    12 12 12 12 5 4       12 12 4 12 12 Bài tập 2: Tính - GV viết lên bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Án - Lớp 4 - Tuần 32 - CKTKN || GIALẠC0210, Giáo Án - Lớp 4 - Tuần 32 - CKTKN || GIALẠC0210

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay