thuyết minh quy trình sản xuất sữa tiệt trùng UHT

124 18 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2018, 09:22

... chuẩn cream sản xuất bơ Nguyên liệu sản xuất bơ cream Lượng cream thu sau ly tâm tách béo nguyên liệu sữa tươi để sản xuất sản phẩm sữa tươi tiệt trùng, sữa chua yoghurt dùng để sản xuất bơ Để... tốt nghiệp 2.2 Yêu cầu nguyên liệu sản xuất sữa Nguyên liệu đầu vào sản xuất sữa ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm sau này, tất nguyên liệu dùng để sản xuất sữa nhập nhà máy phải kiểm tra tiêu... .33 CHƯƠNG : TÍNH TỐN SẢN XUẤT .34 3.1 Chỉ tiêu sữa nguyên liệu 34 3.2 Chỉ tiêu sản phẩm 35 3.3 Tính sản xuất .37 3.3.1 Tính sản xuất sữa tiệt trùng UHT có
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh quy trình sản xuất sữa tiệt trùng UHT, thuyết minh quy trình sản xuất sữa tiệt trùng UHT, CHƯƠNG 1 : LẬP LUẬN KINH TẾ - KỸ THUẬT, CHƯƠNG 2 : LỰA CHỌN VÀ THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ, 2 Yêu cầu nguyên liệu trong sản xuất sữa, 3 Thuyết minh quy trình sản xuất, CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN SẢN XUẤT, 2 Chỉ tiêu sản phẩm., CHƯƠNG 4 : TÍNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ, 2 Thiết bị dùng chung cho dây chuyền sản xuất sữa UHT và sữa chua yoghurt, 4 Thiết bị riêng cho dây chuyền sản xuất sữa chua yoghurt có đường, 5 Thiết bị riêng cho dây chuyền sản xuất bơ, CHƯƠNG 5 : TÍNH HƠI - LẠNH – ĐIỆN – NƯỚC, 2 Cơ cấu tổ chức của nhà máy., 3 Thiết kế tổng mặt bằng nhà máy, 5 Thiết kế nhà sản xuất chính, 1 Dự toán mua, lắp đặt và chạy thử hệ thống thiết bị, 2 Dự toán các chi phí khai thác sử dụng nhà máy, 4 Dự tính kết quả kinh doanh, CHƯƠNG 8 : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH, 2 Vệ sinh trong nhà máy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay