thuyết minh quy trình sản xuất sữa tiệt trùng UHT

124 262 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2018, 09:22

Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trong thời gian làm Đồ án tốt nghiệp vừa qua, em nhận giúp đỡ, động viên thầy giáo, gia đình bạn bè Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đồ án, đặc biệt PGS – TS Lâm Xuân Thanh, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ em hồn thành nội dung Đồ án tốt nghiệp Ngoài em xin cám ơn cô Lê Tiểu Thanh giúp đỡ em nhiều trình thiết kế xây dựng cho Đồ án, thầy Dương Văn An hướng dẫn em tính kinh tế Qua em muốn gửi lời cảm ơn tới thầy giáo trường ĐHBKHN nói chung thầy cô viên CN Sinh học – Thực phẩm nói riêng dạy dỗ em suốt q trình học tập để em hồn thành chương trình học tập trường Bản đồ án tốt nghiệp kết trình học tập Trường, với kiến thức thực tế từ đợt thực tập nhà máy sữa giảng dạy Thầy, Cô giáo Thời gian thực đồ án không nhiều so với khối lượng cơng việc cần làm, nhiệm vụ thiết kế bao hàm nhiều lĩnh vực từ công nghệ tới xây dựng, tính tốn thiết bị, yếu tố kinh tế… phạm vi rộng Do trình độ hiểu biết thân em hạn chế, hướng dẫn tận tình Thầy, Cô với bạn bè nỗ lực thân song đồ án không tránh khỏi thiếu sót Vậy em kính mong nhận dẫn Thầy, Cơ đóng góp ý kiến bạn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2013 Sinh viên thực Bùi Xuân Trường GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG : LẬP LUẬN KINH TẾ - KỸ THUẬT 13 1.1 Đặc điểm tự nhiên vị trí địa lý 13 1.1.1 Nhiệt độ 13 1.1.2 Độ ẩm .14 1.1.3 Mưa 14 1.1.4 Gió 14 1.2 Vùng nguyên liệu 14 1.3 Thị trường tiêu thụ 14 1.4 Nguồn cung cấp 15 1.5 Nguồn cung cấp nước 15 1.6 Nguồn cung cấp nước 15 1.7 Nguồn cung cấp nhiên liệu 15 1.8 Thoát nước 15 1.9 Giao thông vận tải .15 1.10 Khả cung cấp nhân lực .16 CHƯƠNG : LỰA CHỌN VÀ THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ .17 2.1 Sơ đồ dây chuyền sản xuất 17 2.2 Yêu cầu nguyên liệu sản xuất sữa 19 2.2.1 Nguyên liệu sữa tươi (TCVN 7405 : 2004) 19 2.2.2 Tiêu chuẩn đường 20 2.2.3 Tiêu chuẩn chất ổn định (E471, E1422) .21 GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp 2.2.4 Đối với nguyên liệu nước sản xuất (TCVN 5502:2003) 22 2.2.5 Tiêu chuẩn men giống 22 2.2.6 Tiêu chuẩn cream sản xuất bơ 22 2.2.7 Màng co SP Wedge, Sp Brik 23 2.2.8 Keo dán, ống hút 24 2.2.9 Giấy Tetra pak 24 2.2.10 Thùng cactông 24 2.3 Thuyết minh quy trình sản xuất 24 2.3.1 Thu nhận, vận chuyển bảo quản sữa 24 2.3.1.1 Thu nhận sữa 25 2.3.1.2 Kiểm tra chất lượng .25 2.3.1.3 Làm lạnh .26 2.3.1.4 Bảo quản .26 2.3.2 Quy trình sản xuất sữa tươi tiệt trùng có đường .26 2.3.2.1 Gia nhiệt - Li tâm làm 26 2.3.2.2 Li tâm tách béo 27 2.3.2.3 Phối trộn – Tiêu chuẩn hóa 27 2.3.2.4 Gia nhiệt – Đồng hóa .27 2.3.2.5 Tiệt trùng - UHT, Làm lạnh 27 2.3.2.6 Chứa vô trùng 28 2.3.2.7 Rót hộp, bao gói 28 2.3.2.8 Bảo quản .28 2.3.3 Quy trình sản xuất sữa chua yoghurt có đường 28 2.3.3.1 Gia nhiệt – Li tâm làm 28 2.3.3.2 Li tâm tách béo 28 2.3.3.3 Tiêu chuẩn hóa (Phối trộn) 28 2.3.3.4 Gia nhiệt – Đồng hóa .29 2.3.3.5 Thanh trùng – Làm nguội 29 2.3.3.6 Lên men 29 2.3.3.7 Làm nguội, rót hộp 31 2.3.3.8 Làm lạnh ủ chín 31 GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp 2.3.3.9 Bảo quản .31 2.3.4 Quy trình sản xuất bơ .31 2.3.4.1 Thanh trùng 31 2.3.4.2 Xử lý nhiệt lạnh .32 2.3.4.3 Đảo trộn xử lý hạt bơ 32 2.3.4.4 Bao gói 33 2.3.4.5 Bảo quản .33 CHƯƠNG : TÍNH TỐN SẢN XUẤT .34 3.1 Chỉ tiêu sữa nguyên liệu 34 3.2 Chỉ tiêu sản phẩm 35 3.3 Tính sản xuất .37 3.3.1 Tính sản xuất sữa tiệt trùng UHT có đường .37 3.3.2 Tính sản xuất sữa chua ăn 40 3.3.3 Tính sản xuất bơ .44 CHƯƠNG : TÍNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ 47 4.1 Thiết bị thu nhận bảo quản sữa tươi nguyên liệu 47 4.1.1 Thiết bị thu nhận sữa 47 4.1.2 Bồn chứa trung gian 48 4.1.3 Thiết bị làm lạnh 48 4.1.4 Bồn tạm chứa 49 4.2 Thiết bị dùng chung cho dây chuyền sản xuất sữa UHT sữa chua yoghurt 49 4.2.1 Thiết bị gia nhiệt dạng mỏng .49 4.2.2 Thiết bị ly tâm làm 50 4.2.3 Thiết bị ly tâm tách béo 50 4.2.4 Thiết bị phối trộn 51 GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp 4.2.5 Thùng phối trộn 52 4.2.6 Bồn đệm 52 4.3 Thiết bị riêng cho dây chuyền sản xuất sữa tiệt trùng UHT có đường 53 4.3.1 Thiết bị gia nhiệt,tiệt trùng,làm nguội 53 4.3.2 Thiết bị đồng hóa 53 4.3.3 Bồn chứa chờ rót 54 4.3.4 Thiết bị rót vơ trùng 54 4.4 Thiết bị riêng cho dây chuyền sản xuất sữa chua yoghurt có đường 55 4.4.1 Thiết bị gia nhiệt – trùng – làm nguội .55 4.4.2 Thiết bị đồng hoá 55 4.4.3 Thùng lên men 56 4.4.4 Thiết bị làm lạnh nhanh 56 4.4.5 Bồn tạm chứa chờ rót .57 4.4.6 Thiết bị rót 57 4.5 Thiết bị riêng cho dây chuyền sản xuất bơ 58 4.5.1 Bồn chứa Cream .58 4.5.2 Thiết bị trùng cream .58 4.5.3 Thùng làm lạnh ủ chín 58 4.5.4 Thiết bị đảo trộn bơ 59 4.5.5 Thiết bị đóng gói bơ 59 CHƯƠNG : TÍNH HƠI - LẠNH – ĐIỆN – NƯỚC 62 5.1 Tính .62 5.1.1 Tính nhiệt tiêu tốn trình gia nhiệt .62 5.1.1.1 Sữa tiệt trùng 63 GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp 5.1.1.2 Sữa chua yoghurt 63 5.1.1.3 Bơ 64 5.1.2 Tính cung cấp cho thiết bị gia nhiệt .65 5.1.2.1 Lượng tiêu tốn cho trình gia nhiệt sữa tiệt trùng .65 5.1.2.2 Lượng tiêu tốn cho trình gia nhiệt sữa chua Yoghurt 65 5.1.2.3 Lượng tiêu tốn cho trình gia nhiệt bơ .65 5.1.3 Tổng lượng cần dùng 66 5.1.4 Chọn nồi .66 5.1.5 Tính nhiên liệu 66 5.2 Tính lạnh .67 5.2.1 Chi phí làm lạnh cho sản phẩm 67 5.2.1.1 Chi phí làm lạnh cho sữa tươi nguyên liệu 68 5.2.1.2 Chi phí làm lạnh cho sữa tiệt trùng 68 5.2.1.3 Chi phí làm lạnh cho sữa chua Yoghurt 68 5.2.1.4 Chi phí lạnh cho bơ .69 5.2.1.5 Tổng chi phí lạnh cho sản phẩm 69 5.2.2 Tính chi phí kho lạnh 70 5.2.2.1 Tính diện tích kho lạnh 70 5.2.2.2 Cấu trúc kho lạnh 71 5.2.2.3 Tổn thất qua trần 72 5.2.2.4 Tổn thất qua 73 5.2.2.5 Tổn thất qua tường 73 5.2.2.6 Tổn thất mở cửa 73 5.2.2.7 Tổn thất người vào .74 5.2.2.8 Tổn thất thắp sáng 74 5.2.2.9 Tổn thất thơng gió 74 5.2.3 Chọn máy lạnh 75 5.3 Tính điện .75 5.3.1 Tính phụ tải chiếu sáng 75 5.3.1.1 Xác định kiểu đèn 75 5.3.1.2 Bố trí đèn .75 GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp 5.3.1.3 Xác định công suất đèn 76 5.3.2 Tính phụ tải động lực .78 5.3.3 Xác định phụ tải tính tốn 79 5.3.4 Xác định hệ số công suất dung lượng bù .79 5.3.4.1 Xác định hệ số công suất .79 5.3.4.2 Xác định dung lượng bù 80 5.3.4.3 Chọn tụ điện 80 5.3.4.4 Chọn máy biến áp cho nhà máy .80 5.3.5 Tính điện tiêu thụ hàng năm .81 5.3.5.1 Tính điện cho thắp sáng 81 5.3.5.2 Điện dùng cho động lực 82 5.4 Tính nước 82 5.4.1 Cấp nước 82 5.4.2 Thoát nước .83 CHƯƠNG : TÍNH XÂY DỰNG 85 6.1 Chọn địa điểm xây dựng nhà máy .85 6.1.1 Yêu cầu chung 85 6.1.1.1 Điều kiện tổ chức sản xuất 85 6.1.1.2 Về địa chất .85 6.1.2 Yêu cầu môi trường, vệ sinh công nghiệp 85 6.2 Cơ cấu tổ chức nhà máy 86 6.2.1 Tính nhân lực 86 6.2.2 Tổng nhân lực nhà máy 88 6.3 Thiết kế tổng mặt nhà máy 88 6.3.1 Giải pháp thiết kế nhà máy 88 6.3.2 Tính tốn diện tích cơng trình tổng mặt 91 6.3.2.1 Khu vực sản xuất 91 GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp 6.3.2.2 Khu vực kho, bãi 93 6.3.2.3 Khu vực hành 97 6.3.3 Thuyết minh mặt tổng thể 101 6.3.4 Tính hệ số xây dựng hệ số sử dụng 101 6.3.4.1 Hệ số xây dựng 101 6.3.4.2 Hệ số sử dụng 102 6.4 Thuyết minh phân xưởng sản xuất 102 6.4.1 Mặt phân xưởng sản xuất .102 6.4.2 Mặt cắt phân xưởng 103 6.5 Thiết kế nhà sản xuất .103 CHƯƠNG : TÍNH KINH TẾ 106 7.1 Dự toán mua, lắp đặt chạy thử hệ thống thiết bị 107 7.1.1 Chi phí mua lắp đặt thiết bị 107 7.1.2 Chi phí cho đầu tư xây dựng 108 7.2 Dự toán chi phí khai thác sử dụng nhà máy 110 7.2.1 Chi phí nguyên vật liệu 110 7.2.2 Chi phí lương 111 7.2.3 Chi phí sản xuất chung, chi phí doanh nghiệp 111 7.2.3.1 Chi phí bán hàng 111 7.2.3.2 Chi phí quản lí doanh nghiệp .111 7.2.4 Khấu hao 112 7.2.5 Chi phí trì hoạt động sản xuất 112 7.3 Doanh thu 112 7.4 Dự tính kết kinh doanh .113 CHƯƠNG : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH 115 XÍ NGHIỆP 115 GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp 8.1 An toàn lao động .115 8.1.1 An toàn thiết bị 115 8.1.2 An toàn điện 115 8.1.3 An toàn sử dụng thiết bị 115 8.1.4 Phòng chống cháy 116 8.2 Vệ sinh nhà máy .116 8.2.1 Thơng gió, chiếu sáng .116 8.2.2 Vệ sinh cá nhân 116 8.2.2.1 Sử dụng, vệ sinh bảo quản bảo hộ lao động (BHLĐ) 116 8.2.2.2 Vệ sinh cá nhân 117 8.2.3 Vệ sinh, bảo quản nguyên vật liệu 117 8.2.3.1 Đối với nguyên liệu để chế biến 118 8.2.3.2 Đối với nguyên liệu cho rót 118 8.2.3.3 Đối với nguyên liệu cho bao gói 118 8.2.3.4 Đối với hóa chất 119 8.2.4 Quản lý rác thải 119 8.2.4.1 Chế biến 119 8.2.4.2 Rót .119 8.2.4.3 Bao gói 120 8.2.5 Kiểm sốt trùng động vật gây hại 120 8.2.6 Phòng tránh lây nhiễm chéo 120 8.2.7 Vệ sinh, khử trùng nhà xưởng, thiết bị 121 8.2.8 Vệ sinh toàn nhà máy .121 KẾT LUẬN………………………………………………………………… 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… 123 GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong tự nhiên khơng có sản phẩm thực phẩm mà thành phần dinh dưỡng lại kết hợp cách hài hòa sữa Trong sữa có đầy đủ chất cần thiết cho việc tạo thành tổ chức thể thể có khả hấp thụ sữa cao Trong sữa có đầy đủ chất dinh dưỡng chất béo, đường lactoza, vitamin, chất khống, enzym, Ngồi sữa có đầy đủ axit amin khơng thay axit amin cần thiết cho thể Có thể nói loại thực phẩm mà toàn diện chất sữa Chính mà sữa sản phẩm từ sữa có ý nghĩa đặc biệt dinh dưỡng người, phụ nữ, trẻ em người già Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ làm cho đời sống nhân dân ta không ngừng nâng cao dẫn đến nhu cầu sử dụng sản phẩm giàu dinh dưỡng sữa tăng lên nhiều Đó tiền đề để năm qua ngành công nghiệp chế biến sữa sản phẩm từ sữa phát triển không ngừng Các sản phẩm sữa ngày phong phú, đa dạng chủng loại, chất lượng ngày cao, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng, hương vị thơm ngon, phù hợp với thị hiếu đối tượng khác nhau, đảm bảo an toàn vệ sinh Thu nhập tăng với việc hiểu biết lợi ích sữa khiến cho nhu cầu tiêu dùng sữa ngày tăng cao (20 - 25% /năm, sữa nước tăng từ 8-10%/năm) Số doanh nghiệp tham gia ngành sản xuất, chế biến sữa tăng mạnh 10 năm qua, nước có 60 doanh nghiệp với 300 nhãn hiệu sản phẩm sữa loại Tuy nhiên, lượng sữa tiêu thụ bình quân Việt Nam hàng năm mức thấp tổng sản lượng sữa tươi sản xuất nước đáp ứng khoảng 20-25% lượng sữa tiêu dùng, lại phải nhập từ nước GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh 10 SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp 16 Lò 108 1,5 162 17 Khí nén 108 1,5 162 18 Kho nhiên liệu 54 1,5 81 19 Kho hóa chất 144 288 20 Phân xưởng khí 270 540 21 Bãi rác 120 0,5 60 22 Đài phun nước 20 40 Tổng 25 182 Chi phí cho cơng trình chính: C1 = 25 182 106 (VNĐ) Chi phí cho đường xá, giao thơng: C2 =20% C1 = 036,4 106 (VNĐ) Chi phí cho cơng trình khác: C3 = 20% C1 = 036,4 106 (VNĐ) Tiền thuê đất: Thuê đất 10 năm, năm 510 (VNĐ) trả lần thời điểm ban đầu, nên tiền thuê đất phải trả là: C4 = 50 109 (VNĐ) Tổng chi phí đầu tư cho xây dựng là: C = C1 + C2 + C3 + C4 = 85 254,8 106 (VNĐ) Tổng chi phí đầu tư cố định ban đầu: Ccố định = C + T Ccố định = 85 254,8 106 + 200 880 106 = 286 134,8 106 (VNĐ) 7.2 Dự tốn chi phí khai thác sử dụng nhà máy Chi phí hàng năm bao gồm: Chi phí ngun vật liệu, chi phí nhân cơng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí điện, nước, … 7.2.1 Chi phí nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu gồm chi phí nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ… Chi phí nguyên liệu Bảng 7.3: Nguyên liệu cho năm sản xuất ST T Nguyên vật liệu (kg) Sữa tươi Số lượng Đơn giá Thành tiền (kg/năm) (VND) (VNĐ) 90.000.000 13.000 170 000106 GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh 110 SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp Đường 265 024 18 000 148 770,4106 Muối 10 140 000 60,84106 Chất ổn định 266 634 12 000 199,6106 Men 99 850 000 84,2106 Tổng chi phí nguyên liệu năm: 322 115 106 (VNĐ) Chi phí nguyên liệu phụ Bảng 7.4: Nguyên liệu phụ cho năm sản xuất ST T Nguyên liệu Số lượng Đơn giá Thành tiền Thùng carton (cái) 12 623 700 600 32 821, 6106 Hộp nhựa 110ml 273 374 100 400 109 349,6 106 Hộp giấy 180ml 330 160 500 500 165 080,3 106 Giấy nhôm 649 000 800 119,2 × 106 Băng, keo dán 45 000 1600 72106 Dầu FO (lít) 126 880 16 800 35 731,6106 Nhãn mác (cái) 610 000 000 30 18 300106 Điện (kw) 829 345,5 200 10 624,6106 Ống hút (kg) 000 16 000 80106 10 Strip (cuộn) 000 310 000 930106 Tổng chi phí nguyên liệu phụ: 375 108,9 106 (VNĐ) Tổng chi phí nguyên vật liệu là: 697 223,9 106 (VNĐ) 7.2.2 Chi phí lương Dự tính cán cơng nhân viên tồn nhà máy 254 người Mức lương trung bình triệu/người Tổng số tiền trả: L = 254125 000 000 = 15 240 106(VNĐ) Chi phí bảo hiểm xã hội, BHYT, KPCĐ GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh 111 SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp L1 = 0,22 × L = 352,8106 (VNĐ) Chi phí khen thưởng lấy 10% tổng lương L2 = 10% × L = 524106 (VNĐ) Tổng chi phí lương bảo hiểm là: 20 116,8106(VNĐ) Vậy tổng chi phí sản xuất là: Csx=Cnvl+ L + L1 + L2 = 717 340,7 106 (VNĐ) 7.2.3 Chi phí sản xuất chung, chi phí doanh nghiệp 7.2.3.1 Chi phí bán hàng Các chi phí cho quảng cáo, khuyến mại, chi phí phát sinh phân phối, tiêu thụ, sản phẩm… lấy 10% chi phí sản xuất : Cbh = 717 340,7 x 106 x 10% = 171 734 x 106 VND 7.2.3.2 Chi phí quản lí doanh nghiệp Lấy 5% chi phí sản xuất : Cqldn = 5% x 717 340,7 x 106 = 85 867 x 106 VND 7.2.4 Khấu hao Sử dụng phương pháp khấu hao Khấu hao = nguyên giá tài sản cố định /số năm sử dụng Số năm khấu hao thiết bị: 10 năm Số năm khấu hao nhà xưởng: 20 năm Vậy chi phí khấu hao: Ckh = (200 880 /10 + 85 254,8 /20) x 106 = 24 350,74 x 106 VND Tổng chi phí tồn nhà máy: C = Csx + Cbh + Cqldn + Ckh = 999 292,44106(VNĐ) 7.2.5 Chi phí trì hoạt động sản xuất Đây chi phí trì hoạt động sản xuất nhà máy Nói cách khác số tiền cần thiết để trình sản xuất diễn liên tục, không gián đoạn Clđ = kỳ luân chuyển tiền mặt (ngày) × chi phí hoạt động kinh doanh hàng ngày GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh 112 SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp Clđ = 30 × 999 292,44 × 106/300 = 199 929,2 × 106 VNĐ Vậy tổng chi phí đầu tư là: Cđầu tư = Ccố định + Clưu động = 486 064106(VNĐ) 7.3 Doanh thu Nhà máy sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu sữa tươi:  Sữa tiệt trùng: 200 sữa tươi/ngày  Sữa chua Yoghurt: 100 sữa tươi/ngày  Bơ Bảng 7.5 Giá sản phẩm tính theo giá thị trường STT Các sản phẩm Số lượng hộp/năm Giá bán Thành tiền (VNĐ) (VNĐ) Sữa tiệt trùng 180ml 329 850 000 4000 319 400106 Sữa chua Yoghurt 110ml 273 374 100 3500 956 809106 Bơ 250g 649 000 80000 211 920106 Tổng doanh thu/năm: 319 400106+ 956 809106+ 211 920106= 488 129 106 (VNĐ) 7.4 Dự tính kết kinh doanh Dòng tiền trước thuế (CBFT) CBFT = Tổng doanh thu – Các chi phí ngoại trừ khấu hao – Chi phí tài Dòng tiền sau thuế (CFAT ) CFAT = Lợi nhuận sau thuế + Chi phí khấu hao – Chi phí đầu tư Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế = CFBT – Chi phí khấu hao Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế - Thuế thu nhập Thuế thu nhập: GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh 113 SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp Thuế thu nhập = Lợi nhuận trước thuế Thuế suất thuế thu nhập (Thuế suất thu nhập áp dụng cho doanh nghiệp kinh doanh 25%) Bảng 7.6 Dự toán kết hoạt động kinh doanh (Đơn vị: Triệu VNĐ) Năm A Đầu tư - 486 064 A1 Chi phí cố định -286 134,8 A2 Chi phí lưu động -199 929,2 B Doanh thu 488 129 488 129 488 129 488 129 C Chi phí 1999292,4 1999292,44 1999292,44 1999292,4 C1 Chi phí hoạt động chưa KH 974 941,7 974 941,7 974 941,7 974 941,7 C2 Khấu hao 24 350,74 24 350,74 24 350,74 24 350,74 E Lợi nhuận trước thuế = B – C + D 488 836,56 488 836,56 488 836,56 488 836,56 Thuế F = E × 0.25 122 209,14 122 209,14 122 209,14 122 209,14 Lợi nhuận sau thuế(G) = E – F 366 627,42 366 627,42 366 627,42 366 627,42 H Cộng lại KH = C2 24 350,74 24 350,74 24 350,74 24 350,74 390 978,16 390 978,16 390 978,16 390 978,16 0,8772 0,7695 0,6750 0,5921 L CFAT chiết khấu = - 486 064 I*K 342 966 300 857,7 263 910,3 231 498,2 CFAT lũy kế -143 098 157 759,7 421 670 653 168,2 D Thu hồi vốn lưu động I CFAT dự án = G + H K Hệ số chiết khấu lãi - 486 064 - 486 064 NPV = 653 168,2> nên dự án khả thi GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh 114 SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp Thời gian hòa vốn = + (486 064/342 966) = 2,42 năm = năm tháng ngày Qua đây, ta thấy tính khả thi tài việc xây dựng nhà máy Kết luận: Thời hạn thu hồi vốn năm tháng ngày tương đối ngắn dự án sản xuất cơng nghiệp, qua cho thấy hiệu tiềm dự án Như với tiêu đánh giá dự án khẳng định dự án hấp dẫn nhà đầu tư mang lại hiệu kinh tế cao thời gian thu hồi vốn nhanh Bên cạnh với hội phát triển ngành sữa mở lớn nhà máy khơng ngừng phát triển tương lai không xa GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh 115 SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH XÍ NGHIỆP 8.1 An tồn lao động Trong nhà máy, vấn đề an toàn lao động cần thiết Đảm bảo tốt vấn đề an tồn lao động khơng đảm bảo sức khỏe cho người lao động mà yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ máy móc, thiết bị, đáp ứng vấn đề tăng suất lao động nhà máy 8.1.1 An toàn thiết bị Mức độ an toàn thiết bị phụ thuộc vào tính chất thiết bị Với đặc điểm riêng nhà máy sữa, thiết bị máy móc không gây ồn, chạy êm, không gây bụi, môi trường thoáng mát Khoảng cách thiết bị dây truyền phải quy định, vận hành cần kiểm tra thông số loại máy tuân thủ nguyên tắc, chế độ vận hành máy Công nhân vận hành máy quy định, không lại nhiều lộn xộn, gây ồn Khi có cố xảy cần thông báo cho thợ sửa chữa kịp thời để đảm bảo an toàn lao động cho người lao động 8.1.2 An toàn điện Hầu hết tất thiết bị động nhà máy chạy lượng điện Để đảm bảo an toàn lao động cho người cơng nhân, cần phải có biện pháp phòng ngừa tối đa Đối với máy móc thiết bị dùng điện cần nối thêm dây dẫn từ thiết bị xuống đất (dây mát) để tránh tượng rò điện thiết bị Đối với phân xưởng phải có bố trí đường điện cho hợp lý, an tồn Trong phân xưởng bố trí cầu dao chính, cơng tắc phải tập trung nơi dễ nhìn thấy, chiều cao bố trí cơng tắc khoảng 1,5m nhìn từ mặt đất Nhà máy phải có tổ điện để thường xuyên kiểm tra khắc phục cố điện Công nhân nhà máy phải hướng dẫn nội quy an toàn lao động điện, nắm bắt nơi bố trí cầu dao, cơng tắc, hướng dẫn cách hô hấp, cứu chữa người bị tai nạn điện 8.1.3 An toàn sử dụng thiết bị Trong nhà máy thực phẩm nói chung sữa nói riêng nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho trình sản xuất Do nhiệt độ cao, GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh 116 SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp để xảy cố rò dễ gây bỏng cơng nhân Vì thiết bị dùng phải có đầy đủ dụng cụ kiểm tra nhiệt độ, áp suất thiết bị Tất thiết bị dùng phải có van an tồn van an toàn phải đặt cao – 1,5m so với mặt đất Đường ống dẫn phải bọc kỹ tránh tượng rò rỉ tránh tổn thất nhiệt Van đóng mở thiết bị đường ống phải kiểm tra thường xuyên, đồng hồ đo áp suất, nhiệt độ phải kiểm tra định kỳ Công nhân phân xưởng sản xuất đặc biêt công nhân phân xưởng nồi phải trang bị đầy đủ kiến thức, sử dụng cách cấp cứu, xử lý có người bị bỏng 8.1.4 Phòng chống cháy Bố trí hệ thống nước cứu hoả toàn nhà máy, đặc biệt chỗ cần thiết xưởng bao bì, kho nhiên liệu Bố trí bình cứu hỏa nơi đặt có bảng hướng dẫn phòng chống cháy nổ 8.2 Vệ sinh nhà máy Đây vấn đề thiếu bắt buộc nhà máy thực phẩm Các vấn đề cần quân tâm như: 8.2.1 Thơng gió, chiếu sáng Phải bố trí thiết bị phù hợp Những nơi nóng nên đặt nhiều cửa sổ, cửa thơng gió Khơng đặt thiết bị lớn cửa để hạn chế đối lưu gió Tận dụng ánh sáng tự nhiên qua cửa sổ, cửa chớp, bố trí đèn điện hợp lý 8.2.2 Vệ sinh cá nhân 8.2.2.1 Sử dụng, vệ sinh bảo quản bảo hộ lao động (BHLĐ) Quy định BHLĐ: Bao gói (quần áo màu xanh, mũ trắng, giầy vải), chế biến, rót (quần áo màu sáng, mũ trắng, ủng trắng, trang Khi pha hóa chất: Găng tay cao su, kính nhựa, tạp dề) Mặc quần áo cấp phát Thay quần, áo, mũ giặt trước vào làm việc (đội mũ đảm bảo kín tóc) Giữ gìn BHLĐ suốt q trình làm việc Hết ca phải thay quần, áo đưa vị trí tập kết nhà giặt GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh 117 SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp Đối với mũ người lao động tự giặt hết ca làm việc tự bảo quản Nếu làm ca liên tục phải thay quần, áo, mũ hết ca thứ Ủng trắng trang bị cho cơng nhân chế biến, rót khu vực sản xuất thuộc chế biến, rót Cọ bên ngồi xà phòng nước sau ca làm việc cọ bên xà phòng lần/1 tuần Cất nơi quy định có biến tên người sau làm việc Khi cơng nhân bao gói lên khu vực chế biến cắt sữa cần báo tổ trưởng chế biến chuẩn bị ủng Nếu số lượng người tham gia cắt sữa < 10 dùng ủng dự phòng Nhà máy ủng công nhân chế biến Các trường hợp đột biến, số lượng người tham gia cắt sữa nhiều tổ trưởng chế biến chủ động báo mượn ứng phận khác Sau sử dụng, rửa bên ngồi xà phòng cất vị trí lấy Giấy vải bao gói khơng vào khu vực chế biến rót Lau bên ngày, mang nhà giặt xà phòng lần/1 tuần Sử dụng tạp dề, găng tay cao su, kính nhựa pha hóa chất Rửa nước thường rửa nước rửa chén vết bẩn khó sạch, đặt nơi quy định sau lần sử dụng 8.2.2.2 Vệ sinh cá nhân Rửa tay vào vị trí làm việc, trước sau ăn, sau vệ sinh, sau làm việc với hóa chất, phế liệu rác thải.Cách thức rửa tay: Làm ướt tay vòi nước chảy Lấy nước rửa chén tự hộp đựng, xoa nước rửa chén lên tay, tập trung kỳ vị trị lòng bàn tay, kẽ ngón tay, đầu ngón tay Rửa xà phòng tay vòi nước Sấy khô tay máy sấy để khô tự nhiên Không lau tay vào quần áo Trước vào khu vực sản xuất: Chế biến, rót ủng phải nhúng vào khay nước khử trùng Tuân thủ nội quy phòng sản xuất nhà máy 8.2.3 Vệ sinh, bảo quản nguyên vật liệu Nguyên vật liệu làm phiếu xuất lấy đủ để sản xuất ngày hành chình Riêng ngày chủ nhật lấy trước ngày GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh 118 SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp 8.2.3.1 Đối với nguyên liệu để chế biến Các loại đường, chất ổn định để khu đệm trước cửa phòng phối trộn Khu đệm phải vệ sinh Nguyên liệu chuyển từ kho sang phải nhận Sữa tươi tiếp nhận chứa bồn tiếp nhận bồn chứa khu vực sản xuất Các nguyên liệu dở sau sử dụng gói, bọc kín, ghi lại số lượng bao bì để nơi quy định Các nguyên liệu trước đưa vào phòng phối trộn phải lau bên giẻ nguyên liệu bị bẩn Riêng sữa bột phải lột bỏ vỏ bao từ bên trước đưa vào phòng phối trộn CNVH phối trộn có trách nhiệm vệ sinh giá để chất ổn định ca giẻ ẩm, cọ rửa pallet inox ca hóa chất vệ sinh Các nguyên liệu đặc biệt nguyên liệu thử nghiệm, làm khuyến mại cần để riêng có dấu hiệu nhận biết rõ ràng 8.2.3.2 Đối với nguyên liệu cho rót Với giấy rót phải lột bỏ nilon bọc bên cho pallet, vệ sinh điểm bẩn giẻ trước đưa vào phòng Các nguyên liệu khác lấy phải vệ sinh giẻ rửa nước trước cho vào phòng Khơng đưa xe nâng tay chun dùng phòng rót khỏi khu vực sản xuất 8.2.3.3 Đối với nguyên liệu cho bao gói Nguyên liệu chuyển từ kho sang phải đảm bảo Đưa nguyên liệu vào nơi quy định, xếp gọn gàng, có hàng lối đảm bảo dễ lấy Nguyên liệu đưa vào sản xuất bẩn phải vệ sinh lại trước sử dụng Dùng giẻ để lau bụi bẩn bề mặt Các nguyên liệu dở cuối chu kỳ xếp gọn gàng, để vào nơi quy định có dấu hiệu nhận biết GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh 119 SVTH: Bùi Xuân Trường Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp Các nguyên liệu đặc biệt nguyên liệu thử nghiệm, làm khuyến mại cần để riêng có dấu hiệu nhận biết rõ ràng 8.2.3.4 Đối với hóa chất Hóa chất nhập ngày phải có đủ nhãn mác nhận biết, vệ sinh để vào nơi quy định Các loại hóa chất dạng can dùng vòi nước chổi cọ rửa bên ngồi, loại hóa chất loại bao dùng giẻ ẩm lau bên Xút, axit, oxonia, oxofoam, nước rửa chén, dầu… để giá nơi quy định CNVH UHT chế biến, CN phụ rót có trách nhiệm cọ rửa giá để hóa chất ngày vào ca Hóa chất vệ sinh bao gói để góc nhà thẳng từ băng tải L1 Sau sử dụng bao, can dở phải buộc chặt nút kín để bảo quản 8.2.4 Quản lý rác thải 8.2.4.1 Chế biến Các phế liệu sản xuất dùng xong gom lại để vào vị trí quy định: Vỏ bao bì, vỏ can hóa chất để cạnh giá để hóa chất Vỏ can hương, màu, vitamin để cạnh giá để hương Vỏ bao bì nguyên liệu phối trộn để khu đệm phối trộn, không để gần nguyên liệu Vỏ hộp sữa sau cắt cho vào túi nilon buộc kín, chuyển xe rác cửa phòng tiếp nhận sữa tươi Các loại rác thải khác cho vào túi nilon, buộc kín chuyển xe rác cửa phòng tiếp nhận sữa tươi Cuối ca công nhân chế biến buộc, xếp gọn phế liệu chuyển tất loại phế liệu nơi tập kết cạnh container lạnh, xếp lên pallet phân biệt loại phế liệu, buộc gọn để xe nâng mang 8.2.4.2 Rót Rác thải phòng rót gồm rác thải rắn rác thải lỏng, sản phẩm KPH máy rót GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh Trường 120 SVTH: Bùi Xuân Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp Đối với rác thải lỏng: Bao gồm sữa cắt hộp kiểm tra đựng vào xô sạch, đầy xô chứa CNVH đem đổ điểm cuối rãnh thoát nước phòng rót 2, q trình đổ tránh để sữa bắn vào thành rãnh thoát nước Dầu thải thiết bị gom lại đổ vị trí đổ sữa nêu Rác thải rắn: Gồm bao bì, thùng Carton, vỏ hộp sữa không chứa sản phẩm vỏ hộp sữa trình kiểm tra bao bì thu gom bỏ vào túi đựng rác, đầy buộc kín vận chuyển nới tập kết cạnh container lạnh Các loại thùng Carton, Pallet thu gom để cuối ca sản xuất vận chuyển nơi tập kết cạnh container lạnh.CN phụ liên tục thu gom xếp phế liệu gọn chuyển xe rác cạnh contener lạnh Các sản phẩm KPH chạy máy CNVH thu gom vào rãnh chuyển chế biến để cửa gần bồn Alsefe 8.2.4.3 Bao gói Thực vệ sinh, thu gom rác thải tất ca Rác thải thu gom cho vào túi nilon buộc kín, chuyển xe rác ngồi cửa phòng bao gói 8.2.5 Kiểm sốt trùng động vật gây hại Cửa khu vực chế biến phải tren rèm ngăn côn trùng động vật gây hại xâm nhập Các khu vực xếp nguyên vật liệu, dụng cụ sản xuất phải thơng thống nhằm hạn chế trú ngụ côn trùng động vật gây hại Khi phát có trùng, động vật gây hại ( kiến, ấu trùng, bươm bướm, chuột…) có mặt khu vực sản xuất cần báo với P.HCQT để có kế hoạch xử lý 8.2.6 Phòng tránh lây nhiễm chéo Cơng nhân tổ khơng lại khu vực khác nhiệm vụ Khi từ phòng ngồi vào phòng trộn phải nhúng chân vào khay nước khử trùng Chỉ công nhân vận hành CIP, UHT tổ trưởng sang phòng rót để kiểm tra đấu nối đường ống GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh Trường 121 SVTH: Bùi Xuân Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp Các sản phẩm KPH trình sản xuất (NVL, Bán thành phẩm, thành phẩm) để riêng, có dấu hiệu nhận biết (biển báo) xử lý theo Quy trình chế biến 8.2.7 Vệ sinh, khử trùng nhà xưởng, thiết bị Sử dụng kết hợp phương pháp vệ sinh: học hóa học Nhà xưởng bên thiết bị: sử dụng dụng cụ vệ sinh ( chổi cọ, chổi quét, giẻ lau ) kết hợp với hóa chất tẩy rửa để làm chất bẩn bề mặt nhà xưởng thiết bị Bên thiết bị: Sử dụng hệ thống chạy rửa tự động-CIP (Cleaning In Place) kết hợp với việc vệ sinh tay điểm đặc biệt (lọc, bồn, ống…) Các dụng cụ sản xuất: cọ rửa trước sau sử dụng 8.2.8 Vệ sinh tồn nhà máy Nhà máy cần có đội ngũ công nhân chuyên môn làm vệ sinh hàng ngày với cơng trình đường xá, nhà vệ sinh, hành lang, bể nước, vườn Phải có hố rác, khu xử lý nước thải đặt cuối nhà máy cuối hướng gió Xung quanh nhà máy phải bố trí xanh với diện tích 20-30% diện tích nhà máy GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh Trường 122 SVTH: Bùi Xuân Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp KẾT LUẬN Sau thời gian làm viêc nghiêm túc với tinh thần học hỏi, tìm tòi tài liệu kết hợp với kiến thức trang bị với quan tâm, hướng dẫn nhiệt tình PGS.TS Lâm Xuân Thanh em hoàn thành đồ án tốt nghiệp với đề tài: “ Thiết kế nhà máy sữa suất 300 sữa tươi/ngày ” với sản phẩm:  Sữa tiệt trùng UHT có đường : 200 sữa tươi /ngày  Sữa chua yoghurt có đường : 100 sữa tươi /ngày  Bơ Quá trình làm đồ án tốt nghiệp giúp em hiểu sâu sắc công nghệ sản xuất sữa sản phẩm sữa nói riêng tình hình sản xuất sản xuất tiêu thụ sữa sản phẩm sữa nói chung Thơng qua em tổng hợp kiến thức từ công nghệ đến xây dựng kinh tế Đây kiến thức, kinh nghiệm vơ bổ ích cho em tất sinh viên tốt nghiệp Đó hành trang giúp em tự tin trường, như tìm công việc thực phù hợp Do thời gian làm đồ án có hạn, kinh nghiệm thực tế có phần hạn chế nên đồ án thiết kế em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý, bảo thầy để đồ án em hồn thiện đồng thời để em rút kinh nghiệm cho thân Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy cô, đặc biệt PGS.TS Lâm Xuân Thanh, KTS Lê Tiểu Thanh, thầy Dương Văn An tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Bùi Xuân Trường GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh Trường 123 SVTH: Bùi Xuân Đại học Bách Khoa HN Đồ án tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS - TS Lâm Xn Thanh Giáo trình cơng nghệ sản phẩm sữa Nhà xuất khoa học kỹ thuật [2] TS Lê Thị Liên Thanh – PGS.TSKH Lê Văn Hoàng, 2002 Công nghệ chế biến sữa sản phẩm sữa Nhà xuất khoa học kỹ thuật, Hà Nội [3] Báo cáo tình hình chăn ni bò sữa 2001 - 2005 Định hướng phát triển 2006 - 2010 2015 Cục chăn nuôi Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn [4] PGS - TS Trần Thế Truyền, PGS - TS Lâm Xn Thanh Giáo trình thí nghiệm kiểm tra sữa sản phẩm từ sữa [5] PGS Ngơ Bình ( chủ biên), Cơ sở xây dựng nhà công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1997 [6] TS Nguyễn Xuân Phương – TSKH Nguyễn Văn Thoa, Cơ sở lý thuyết kỹ thuật sản xuất thực phẩm, NXB Giáo Dục, 2005 [7] Ngô Trần Ánh (chủ biên), Kinh tế quản lý doanh nghiệp, NXB Thống kê Hà Nội, 2003 [8] Cơ sở thiết kế phần điện nhà máy thực phẩm [9] Dairy procesinh Handbook [10] http://www.tetrapak.com [11] http://www.dairyvietnam.org.vn GVHD: PGS TS Lâm Xuân Thanh Trường 124 SVTH: Bùi Xuân ... chuẩn cream sản xuất bơ Nguyên liệu sản xuất bơ cream Lượng cream thu sau ly tâm tách béo nguyên liệu sữa tươi để sản xuất sản phẩm sữa tươi tiệt trùng, sữa chua yoghurt dùng để sản xuất bơ Để... tốt nghiệp 2.2 Yêu cầu nguyên liệu sản xuất sữa Nguyên liệu đầu vào sản xuất sữa ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm sau này, tất nguyên liệu dùng để sản xuất sữa nhập nhà máy phải kiểm tra tiêu... .33 CHƯƠNG : TÍNH TỐN SẢN XUẤT .34 3.1 Chỉ tiêu sữa nguyên liệu 34 3.2 Chỉ tiêu sản phẩm 35 3.3 Tính sản xuất .37 3.3.1 Tính sản xuất sữa tiệt trùng UHT có
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh quy trình sản xuất sữa tiệt trùng UHT, thuyết minh quy trình sản xuất sữa tiệt trùng UHT, CHƯƠNG 1 : LẬP LUẬN KINH TẾ - KỸ THUẬT, CHƯƠNG 2 : LỰA CHỌN VÀ THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ, 2 Yêu cầu nguyên liệu trong sản xuất sữa, 3 Thuyết minh quy trình sản xuất, CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN SẢN XUẤT, 2 Chỉ tiêu sản phẩm., CHƯƠNG 4 : TÍNH VÀ CHỌN THIẾT BỊ, 2 Thiết bị dùng chung cho dây chuyền sản xuất sữa UHT và sữa chua yoghurt, 4 Thiết bị riêng cho dây chuyền sản xuất sữa chua yoghurt có đường, 5 Thiết bị riêng cho dây chuyền sản xuất bơ, CHƯƠNG 5 : TÍNH HƠI - LẠNH – ĐIỆN – NƯỚC, 2 Cơ cấu tổ chức của nhà máy., 3 Thiết kế tổng mặt bằng nhà máy, 5 Thiết kế nhà sản xuất chính, 1 Dự toán mua, lắp đặt và chạy thử hệ thống thiết bị, 2 Dự toán các chi phí khai thác sử dụng nhà máy, 4 Dự tính kết quả kinh doanh, CHƯƠNG 8 : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH, 2 Vệ sinh trong nhà máy

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay