GA 3 tuần 32

55 349 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2013, 01:26

. Tuần 32 Thứ hai ngày 24 tháng 4 năm 2006 Tiết 2 -3 Tập đọc + kể chuyện NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON VƯN I .Mục. GV đọc mẫu đọan 2 , 3 + GV chia lớp thành nhóm nhỏ , mỗi nhóm 3 em YC luyện đọc theo nhóm + Tổ chức cho 3 đế 5 em thi đọc đọan 2 , 3 . + Nhận xét và cho
- Xem thêm -

Xem thêm: GA 3 tuần 32, GA 3 tuần 32, GA 3 tuần 32

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn