Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 5

2 100 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2018, 13:29

Bài 2: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO I MỤC TIÊU : - Giúp HS biết dấu hiệu chia hết cho không chia hết cho Củng cố dấu hiệu chia hết cho , kết hợp với dấu hiệu chia hết cho - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho để chọn hay viết số chia hết cho - Cẩn thận , xác thực tập * Rèn dấu hiệu chia hết cho không chia hết cho Củng cố dấu hiệu chia hết cho , kết hợp với dấu hiệu chia hết cho II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Phấn màu III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Khởi động : (1’) Hát Bài cũ : (3’) Dấu hiệu chia hết cho - Sửa tập nhà Bài : (27’) Dấu hiệu chia hết cho a) Giới thiệu : Ghi tựa bảng b) Các hoạt động : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động : HS tìm dấu hiệu chia hết cho MT : HS nắm dấu hiệu chia hết cho PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải ĐDDH : SGK, bảng phụ HT : lớp - Nêu ví dụ số chia hết cho , số không chia hết cho ; viết thành cột bảng - Nêu dấu hiệu chia hết cho : Các số có chữ số tận chia hết cho - Gợi ý HS ý đến chữ số tận số chia hết cho để tìm dấu hiệu - Chốt lại : Muốn biết số có chia hết cho hay không cần xét chữ số tận bên phải , số chia hết cho , chữ số tận khác số khơng chia hết cho Hoạt động : Thực hành MT : HS làm tập PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành Thời lượng ĐDDH : SGK HT : cá nhân - Tự làm vào - Thi đua sửa bảng - Tự làm vào - Hai em ngồi gần kiểm tra lẫn , em nêu kết bảng - Nêu đề nêu ý kiến thảo luận : Cần chọn chữ số tận chữ số - Tự ghép số chia hết cho từ ba chữ số cho thông báo kết - Cách : Tìm số chia hết cho trước , sau tìm số chia hết cho số - Cách : Nêu lại dấu hiệu chia hết cho , cho ; từ tìm dấu hiệu chung để số chia hết cho phải có chữ số tận Từ , tự làm vào - Các số có chữ số tận : , , 7,9 - Bài : - Gv nhận xét - Bài : - Gv nhận xét - Bài : + Nêu kết : a) Chữ số tận : 750 , 570 b) Chữ số tận : 705 - Bài : - Hỏi thêm : Số vừa không chia hết cho , vừa không chia hết cho ? Củng cố : (3’) - Các nhóm cử đại diện thi đua xác định số chia hết cho bảng - Nêu lại dấu hiệu chia hết cho Dặn dò : (1’) - Nhận xét tiết học * Buổi chiều : * Rèn dấu hiệu chia hết cho không chia hết cho Củng cố dấu hiệu chia hết cho , kết hợp với dấu hiệu chia hết cho - Làm tập tiết 85 sách BT - Rút kinh nghiệm: - ... chia hết cho từ ba chữ số cho thông báo kết - Cách : Tìm số chia hết cho trước , sau tìm số chia hết cho số - Cách : Nêu lại dấu hiệu chia hết cho , cho ; từ tìm dấu hiệu chung để số chia hết. .. xét tiết học * Buổi chiều : * Rèn dấu hiệu chia hết cho không chia hết cho Củng cố dấu hiệu chia hết cho , kết hợp với dấu hiệu chia hết cho - Làm tập tiết 85 sách BT - Ruùt kinh nghieäm: ... Hỏi thêm : Số vừa không chia hết cho , vừa không chia hết cho ? Củng cố : (3 ) - Các nhóm cử đại diện thi đua xác định số chia hết cho bảng - Nêu lại dấu hiệu chia hết cho Dặn dò : (1’) - Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 5, Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn