Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký kinh doanh

3 518 0

xuxu Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 1,248 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2012, 09:20

“Việt Nam có khoảng 95% doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng phần lớn đều có những hạn chế nhất định về cách thức tổ chức quản lý và ứng dụng công nghệ thông ti 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký kinh doanh , Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn