ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ TỔNG HỢP ĐẾN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA NANO COMPOSITE SnO2 GRAPHENE OXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ NHIỆT

112 41 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2018, 21:06

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU BỘ MÔN KIM LOẠI HỢP KIM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ TỔNG HỢP ĐẾN CẤU TRÚC TÍNH CHẤT CỦA NANO COMPOSITE SnO2/GRAPHENE OXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ NHIỆT GVHD: TS TRẦN VĂN KHẢI SVTH: TRẦN THIÊN NHÂN TÂM MSSV: V1303526 TP.HCM, Tháng năm 2018 Ðại học Quốc gia Tp.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường ÐH BÁCH KHOA Ðộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN KHOA : Công Nghệ Vật Liệu BỘ MÔN : Kim Loại Hợp Kim HỌ TÊN : TRẦN THIỆN NHÂN TÂM (V1303526) LỚP: VL13KL - Tên luận văn: Ảnh hưởng nhiệt độ tổng hợp đến cấu trúc tính chất nano composite SnO2 /Graphene oxit phương pháp thuỷ nhiệt - Nhiệm vụ: - Cơ sở lý thuyết - Tổng quan SnO2 Graphene +Tính chất, cấu trúc + Ứng dụng - Tổng quan phương pháp thuỷ nhiệt - Ý nghĩa luận văn - Tính cấp thiết tính - Phương pháp thực - Tiến hành thí nghiệm + Các phương pháp phân tích cấu trúc tính chất vật liệu + Thực quy trình cơng nghê tổng hợp SnO2 Graphene phương pháp thuỷ nhiệt - Kết - Tổng kết - Ngày giao nhiệm vụ : - Ngày hoàn thành nhiệm vụ: - Họ tên người hướng dẫn: T.S Trần Văn Khải Phần hướng dẫn: Công nghệ vật liệu Ngày .tháng .năm 2018 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ðại học Quốc gia Tp.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường ÐH BÁCH KHOA Ðộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 PHIẾU CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (Dành cho người hướng dẫn) Họ tên sinh viên: Trần Thiện Nhân Tâm MSSV: V1303526 Chuyên ngành: Kim loại hợp kim Đề tài: Ảnh hưởng nhiệt độ tổng hợp đến cấu trúc tính chất nano composite SnO2/Graphene oxit phương pháp thuỷ nhiệt Họ tên giảng viên hướng dẫn: TS Trần Văn Khải Tổng quát thuyết minh: Số trang : 107 Số chương :5 Số bảng số liệu :1 Số hình ảnh : 57 Số liệu tham khảo : 25 Phần mềm tính tốn : Hiện vật (Sản phẩm) :3 Tổng quát vẽ: Số vẽ :0 Số vẽ tay :0 Số vẽ máy tính: Nhận xét: - Sinh viên hoàn thành luận văn theo thời gian yêu cầu - Quá trình thực luận văn sinh viên chăm chỉ, chịu khó có khả làm nghiên cứu khoa học - Luận văn thực quy trình cơng nghệ chế tạo vật liệu nano composite SnO2/Graphene oxit phương pháp thủy nhiệt yêu cầu đặt - Vật liệu chế tạo có thành phần tính chất rõ ràng, tỉ lệ Sn, O C 74.39 : 13.94 : 11.02 (oxi có SnCl₄.5H₂O Graphene oxit), có cấu trúc hạt SnO2 tạo thành hình bơng hoa với kích thướt hạt từ 50-200 nm - Luận văn sử dụng phương pháp phân tích đại như: XRD, SEM, TEM, EDX, RAMAN, PL, UV Kết luận văn có độ tin cậy cao khả ứng dụng số lĩnh vực như: điện-điện tử, vật liệu chuyển đổi lượng… Những điểm thiếu xót luận văn - Vì lí thời gian trang thiết bị hạn chế nên luận văn chưa thể khảo sát điều kiện khác ảnh hưởng đến cấu trúc tính chất vật liệu như: nồng độ, áp suất, tốc độ khuấy… - Sinh viên cần lưu ý kĩ xử lí kết liệu Đề nghị: Được bảo vệ  Bổ sung thêm để bảo vệ  Không bảo vệ  Câu hỏi sinh viên phải trả lời trước hội đồng (CBPB câu): a Hãy so sánh kết vật liệu tổng hợp với kết nghiên cứu giới? b Trình bày phương pháp xác định thành phần hóa thơng qua phổ EDX? c Dựa vào đâu để xác định kích thướt hạt vật liệu nano tổng hợp? 10 Đánh giá chung (Bằng chữ: giỏi, khá, TB):………… 11 Điểm (thang điểm 10):…… /10 Ký tên (ghi rõ họ tên) Ðại học Quốc gia Tp.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường ÐH BÁCH KHOA Ðộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 PHIẾU CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (Dành cho người phản biện) Họ tên sinh viên: Trần Thiện Nhân Tâm MSSV: V1303526 Chuyên ngành: Kim loại hợp kim Đề tài: Ảnh hưởng nhiệt độ tổng hợp đến cấu trúc tính chất nano composite SnO2 /Graphene oxit phương pháp thuỷ nhiệt Họ tên giảng viên hướng dẫn: TS Trần Văn Khải Tổng quát thuyết minh: Số trang : 107 Số chương :5 Số bảng số liệu :1 Số hình ảnh : 57 Số liệu tham khảo : 25 Phần mềm tính tốn : Hiện vật (Sản phẩm) :3 Tổng quát vẽ: Số vẽ :0 Số vẽ tay :0 Số vẽ máy tính: Nhận xét: Đề nghị: Được bảo vệ  Bổ sung thêm để bảo vệ  Không bảo vệ  Câu hỏi sinh viên phải trả lời trước hội đồng (CBPB câu): Đánh giá chung (Bằng chữ: giỏi, khá, TB):………… 10 Điểm (thang điểm 10):…… /10 Ký tên (ghi rõ họ tên) Ðại học Quốc gia Tp.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường ÐH BÁCH KHOA Ðộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 PHIẾU CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (Dành cho người phản biện) Họ tên sinh viên: Trần Thiện Nhân Tâm MSSV: V1303526 Chuyên ngành: Kim loại hợp kim Đề tài: Ảnh hưởng nhiệt độ tổng hợp đến cấu trúc tính chất nano composite SnO2 /Graphene oxit phương pháp thuỷ nhiệt Họ tên giảng viên hướng dẫn: TS Trần Văn Khải Tổng quát thuyết minh: Số trang : 107 Số chương :5 Số bảng số liệu :1 Số hình ảnh : 57 Số liệu tham khảo : 25 Hiện vật (Sản phẩm) :3 Phần mềm tính tốn :2 Tổng quát vẽ: Số vẽ :0 Số vẽ tay :0 Số vẽ máy tính: Nhận xét: Đề nghị: Được bảo vệ  Bổ sung thêm để bảo vệ  Không bảo vệ  Câu hỏi sinh viên phải trả lời trước hội đồng (CBPB câu): Đánh giá chung (Bằng chữ: giỏi, khá, TB):………… 10 Điểm (thang điểm 10):…… /10 Ký tên (ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Luận văn tốt nghiệp kết mà em đạt qua nỗ lực suốt năm đại học dạy giúp đỡ tận tình thầy ban giám hiệu trường Đại Học Bách Khoa Tp.Hồ chí Minh tạo điều kiện tốt để giúp chúng em hoàn thành trọn vẹn luận văn tốt nghiệp Trước tiên, em xin chân thành cám ơn đến thầy T.S Trần Văn Khải nhiệt tình hướng dẫn em trình làm luận văn Thầy dạy cho em nhiều kiến thức chuyên môn kinh nghiệm thực tế, giúp cho em hoàn thành tốt luận văn Em xin cám ơn quý thầy cô ngành Kim Loại Hợp Kim tận tình hướng dẫn em suốt năm đại học làm luận văn Những kiến thức thầy cô tảng để em có đủ sở đề hồn thành luận văn cách tốt Cuối em xin cám ơn bạn bè, anh chị khoa giúp em nhiều q trình hồn thành luận văn Một lần nữa, chúng em xin cảm ơn tất người hỗ trợ tạo điều kiện để chúng em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn Sinh viên, Trần Thiện Nhân Tâm 10 - Mẫu số 3: 12h-180oC 24000 Cường độ (a.u) 19000 14000 9000 4000 500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 Tần số Raman (cm-1) Hình 4.28: Đồ thị phổ Raman mẫu 12h-180 oC Cường độ (a.u) 7500 7000 A1g 617 6500 6000 5500 5000 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 Tần số Raman (cm-1) Hình 4.29: Đồ thị phổ Raman thể có mặt SnO2 mẫu 12h-180oC 98 Ta thấy tín hiệu dao động A1g tần số 617 cm-1 điểm tương đồng với đặc trưng tán xạ phổ Raman tinh thể SnO2, cho thấy có mặt tinh thể SnO2 mẫu Ngồi ra, có số peak nhỏ nhảy lên so với mẫu chuẩn tạp chất lẫn mẫu 30000 25000 Cường độ (a.u) 20000 15000 10000 5000 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Tần số Raman (cm-1) Hình 4.30: Đồ thị phổ Raman thể có mặt graphene oxit mẫu 12h-180oC Từ hình ta thấy khoảng 1000-2000cm-1 có đỉnh peak có cường độ lớn Peak thứ nằm tần số 1324.2cm-1 ứng với tín hiệu D peak thứ nằm tần số 1599.2cm-1 ứng với tín hiệu G Hai tín hiệu đặc trưng cho có mặt graphene mẫu Từ phổ chuẩn thấy graphene oxit giống với phổ mẫu chuẩn Do kết luận sản phẩm tổng hợp thành đạt thành công định 4.6 Kết PL 99 Hình ảnh PL tham khảo tử tài liệu: ‘‘Solid-state synthesis of SnO2–graphene nanocomposite for photocatalysis and formaldehyde gas sensing’’ tác giả Yali Cao, Yizhao Li, Dianzeng Jia Jing Xie đăng ngày 11/09/2014 tạp chí RCS Advance Theo phổ chuẩn có peak nhảy mạnh khoảng 360-700 nm để thể có mặt SnO2 mẫu 4.31: Ảnhquang PL SnO báo 2/Graphene Mẫu chuẩnHình bị cho chụp phát quang dạng bột.bài Mẫu sautham khảo li tâm[22] sấy khơ 700C 84h để mẫu khơ hồn toàn, dùng muỗng lấy lượng vừa đủ cho vào ống đựng mẫu Máy đo PL máy hãng HORIBA iHR320 - Mẫu số 3: 12h-180oC 100 Cường độ (a.u) Bước sóng (nm) Hình 4.32: Ảnh PL SnO2/Graphene mẫu 12h-180oC Trong khoảng 360-700nm có peak có cường độ mạnh vị trí 435nm Peak nhảy cao rõ, tương đồng với mẫu chuẩn xác định có mặt SnO mẫu Trong mẫu xuất peak nhảy với cường độ thấp tạp chấp tồn mẫu người đo mẫu lấy mẫu với hàm lượng mẫu hay dùng mẫu dạng bột có nhiều lỗ hổng Chứng tỏ tổng hợp thành công vật liệu nanocomposite chứa đựng tính chất cần tìm 4.7 Kết UV 101 Hình ảnh UV tham khảo từ sách: ‘‘Sensors and Actuators B: Chemical’’ tác giả ZiyingWang, YongZhang, SenLiu, TongZhang Hình ảnh hấp thu đặc trưng SnO2 gia tăng hấp thu ánh sáng mẫu Độ hấp thụ (a.u) Bước sóng (nm) Hình 4.33: Phổ UV – vis SnO2/Graphene báo tham khảo [25] Độ hấp thụ (a.u) Bước sóng (nm) Hình 4.34: Phổ UV – vis Graphene báo tham khảo [21] 102 Mẫu chuẩn bị để đo dạng lỏng, hút ml mẫu sau li tâm cho vào lọ đựng mẫu sau cho thêm vào 15ml ethanol lắc đánh siêu âm 30 phút cho dung dịch đồng Máy đo mẫu thuộc hãng Dynamicamdòng HALO RB-10 Thụy Sỹ sản xuất Chuẩn bị cuvet đựng mẫu, cuvet đựng mẫu trắng ethanol (làm chất baseline), cuvet đựng mẫu cần khảo sát, đặt cuvet vào máy tiến hành đo Vùng khảo sát từ 200-1000nm, bước nhảy 1nm - Mẫu số 1: 12h-120oC ABS Smooth: Deri.: 700 900 3.5 3.0 Độ hấp thụ (a.u) 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 200 300 400 500 600 800 Bước sóng (nm) Bảng 4.35: Kết đo phổ UV – vis mẫu 12h-120oC 103 nm 1000 Kết đo UV mẫu giống với mẫu chuẩn, thể hấp thụ đặc trưng SnO2 mẫu graphene Ở bước sóng 200 nm độ thụ 1.9, gần đạt tới độ hấp thụ mẫu chuẩn khoảng 2.2 Đồ thị UV bị nhảy lên số chỗ thể hấp thụ tạp chất có mẫu Nguyên nhân mẫu đem đo dạng bột khơ, q trình pha lỗng dung dịch để đem đo chưa đạt chuẩn như: chưa ly tâm để đồng dung dịch làm làm cho hạt phân tán chưa đồng Dẫn đến nhiều hạt vón cục, tồn kích thước lớn làm ảnh hưởng đến độ nhiễu xạ peak, sai số q trình làm thí nghiệm Chứng tỏ tổng hợp thành công vật liệu nanocomposite chứa đựng tính chất cần tìm - Mẫu số 3: 12h-180oC ABS Smooth: Deri.: 700 900 Độ hấp thụ (a.u) 200 300 400 500 600 800 nm 1000 Bước sóng (nm) Bảng 4.36: Kết đo phổ UV – vis mẫu 12h-180oC 104 Kết đo UV mẫu tương đồng với mẫu chuẩn, thể hấp thụ đặc trưng SnO2 mẫu graphene Đồ thị UV thể hấp thụ tạp chất nhỏ có mẫu Nguyên nhân mẫu đem đo dạng bột khơ, q trình pha lỗng dung dịch để đem đo chưa đạt chuẩn như: chưa ly tâm để đồng dung dịch làm làm cho hạt phân tán chưa đồng Dẫn đến nhiều hạt vón cục, tồn kích thước lớn làm ảnh hưởng đến độ nhiễu xạ peak, sai số q trình làm thí nghiệm Nhưng mẫu thể giống phổ UV SnO2/Graphene chuẩn Chứng tỏ tổng hợp thành công vật liệu nanocomposite chứa đựng tính chất cần tìm 105 CHƯƠNG V TỔNG KẾT 5.1 Kết luận Đề tài nghiên cứu đưa quy trình tổng hợp, dễ thực với điều kiện trang thiết bị dụng cụ có sẵn PTN Kim loại khoa Công Nghệ Vật Liệu Qua kết phân tích đánh giá vật liệu kết luận tổng hợp thành công vật liệu nanocomposite SnO2/Graphene phương pháp thủy nhiệt Sản phẩm đánh giá phương pháp đại đáng tin cậy XRD, SEM – EDX, TEM, Raman, UV-Vis, PL Do kết phép đo giúp xác định cấu trúc tinh thể, thành phần hóa có mẫu, thấy hình dạng kích thước hạt, lớp vật liệu qua phép đo TEM, SEM-EDX Cùng với cường độ nhiễu xạ cao phổ XRD phổ Raman, ta đánh giá sơ hàm lượng tinh thể SnO2 chiếm lượng lớn mẫu, phép đo Uv-Vis, PL đánh giá tính chất phát quang vật liệu 106 Đề tài nghiên cứu tương đối thành cơng bên cạnh khó khăn định vật liệu tổng hợp có kích thước nano mang tính chất mong muốn dự đốn có nhiều ứng dụng quan trọng lĩnh vực ngày 5.2 Thuận lợi Phòng thí nghiệm kim loại khoa công nghệ vật liệu trang bị đầy đủ trang thiết bị dụng cụ để trình tổng hợp vật liệu diễn thuận lợi Khoa CNVL cung cấp đầy đủ hóa chất, vật liệu graphene, SnO2 giúp cho việc tiến hành thí nghiệm diễn thuận lợi Đồng thời q trình làm thí nghiệm thầy anh chị khoa vật liệu hướng dẫn bảo tận tình giúp em hiểu nhiều hành cơng cho q trình làm luận văn tốt nghiệp 5.3 Khó khăn Bên cạnh điều thuận lợi trình thực thí nghiệm gặp khơng khó khăn Quy trình thí nghiệm phụ thuộc vào nhiều trang thiết bị phòng thí nghiệm Trong q trình thí nghiệm số máy móc mà phòng thí nghiệm khơng có máy li tâm khiến cho việc làm luận văn bị gián đoạn thời gian dài để làm thí nghiệm Thiết bị phân tích đánh giá thuộc đơn vị khác nhau, nằm cách xa mẫu phân tích phải đợi thời gian phân tích Hơn thế, trình độ sử dụng thiết bị kĩ thuật viên chưa chun mơn hóa vật liệu nano chưa có nhiều kinh nghiệm để đo loại vật liệu nên kết phải phân tích qua nhiều lần mẫu để xác định xác tính chất vật liệu 107 Thời gian thực bị giới hạn nên không cho phép để khảo sát thêm thơng số khác Đồng thời, giai đoạn thí nghiệm tồn sai số ảnh hưởng đến kết Chẳng hạn tạp chất lẫn vào q trình thí nghiệm hay muối có độ tinh khiết chưa cao, rửa sản phẩm chưa hồn tồn lẫn ion dư thừa 5.4 Hướng phát triển 5.4.1 Phát triển cho nhu cầu nước Chiến lược Phát triển Khoa học công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 Chính phủ kế hoạch chiến lược Khoa học Công nghệ ĐHQG-HCM giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn 2020 đưa định hướng nghiên cứu mục tiêu cụ thể cơng nghệ vật liệu cho lĩnh vực tích trữ, chuyển hóa lượng cơng nghệ chế tạo thiết bị lưu trữ lượng, cảm biến sử dụng thiết bị đời sống Hiện nay, Việt Nam bắt đầu tập trung ứng dụng vật liệu có vật liệu SnO2/Graphene lĩnh vực như: công nghệ cảm ứng pin Theo khoa học công nghệ vật liệu chứng minh tính hiệu quả, việc ứng dụng theo lộ trình hỗ trợ nhiều lĩnh vực 5.4.2 Phát triển khu vực giới Từ năm 2004 nhà khoa học giới đặc biệt quan tâm nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp lai Graphene với nano kim loại, từ hai nhà khoa học gốc Nga Andre Geim Konstantin Novoselov nhận giải Nobel vật lý vào tháng 10/2010, với cơng trình nghiên cứu vật liệu Graphene đặc tính bật 108 chúng thúc đẩy phát triển vật liệu kết hợp Graphene kim loại nano Một vật liệu bật vật liệu SnO2/Graphene với nhiều đặc tính ưu việc trội mặt học, điện học, quang học hoá học,… Vật liệu quan tâm nghiên cứu để ứng dụng vào lĩnh vực như: điện cực, tụ điện, pin Li-ion hay cảm biến,… Các ứng dụng đạt kết ban đầu khả quan, tạo định hướng thúc đẩy nghiên cứu phát triển rộng sâu Từ có ứng dụng Hiện nay, song hành với phát triển ngành công nghiệp, tình trạng nhiễm mơi trường ngày trở nên nguy kịch với gia tăng không ngừng loại khí độc hại (CO2, CH4, O3, H2, CO, H2S,…), đồng thời cạn kiệt nguồn tài nguyên mối lo lắng lớn người Do đó, việc tập trung phát triển loại vật liệu có đầy đủ tính năng: rẻ, tốt bền yêu cầu cấp thiết Do đó, nhu cầu phát triển vật liệu SnO2/Graphene ngày gia tăng mở rộng nhiều quốc gia phát triển như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu Hoa Kỳ,… Việc đầu xu hướng lợi cho quốc gia lĩnh vực lượng, dịch vụ công nghệ.[24] 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Jin Zhang et al, “Carbon science in 2016: Status, challenges and perspectives’’, Carbon 98 (2016) 708-732, 2016 [2] GS.TS Võ Q, “Một số vấn đề mơi trường tồn cầu Việt Nam: thân thiện với thiên nhiên để phát triển bền vững’’, Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội [3] Chiến lược phát triển kinh khoa học công nghệ phủ Việt Nam giai đoạn 2011-2020 [4] Ngơ Sỹ Trọng, “Nghiên cứu tổng hợp graphene ứng dụng cảm biến khí’’, luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Vật liệu điện tử ĐH Bách Khoa Hà Nội [5] Clark and Downs, “Using the American Mineralogist Crystal Structure Database’’, American Mineralogist (2003) 88, 247-250 [6] https://vi.wikipedia.org/wiki/Thiet (IV)_oxit [7] Ferreira, C S.Passos, R R.Pocrifka, L A., “Synthesis and properties of ternary mixture of nickel/cobalt/tin oxides for supercapacitors’’, Volume 271, p 104-107, Journal of Power Sources [8] “Journal of nano and electronic physics’’, vol 7, No 4, 04037 (4pp), 2015 [9] Duihai Tang Qingquan Huang Ran Yi Fang Dai Mikhail L Gordin Shi Hu Shuru Chen Zhaoxin Yu Hiesang Sohn Jiangxuan Song Donghai Wang, “Room‐ Temperature Synthesis of Mesoporous Sn/SnO2Composite as Anode for Sodium‐Ion Batteries’’, 30 March 2016 110 [10] “Synthesis of graphene-based nanosheets via chemical reduction of exfoliated graphite oxide’’, Volume 45, Issue 7, June 2007, Pages 1558-1565 [11] Dongzhi Zhang, Aiming Liu, Hongyan Chang Bokai Xia, “Room-temperature high-performance acetone gas sensor based on hydrothermal synthesized SnO2-reduced graphene oxide hybrid composite’’, China University of Petroleum, Qingdao 266580, People’s Republic of China [12] https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrothermal_synthesis [13] Lilai Liu, Peixia Yang, Haijiao Zhang, Shuang Li and Chao Yang, “Synthesis of Tin Oxide Anchored on Graphene Sheets and its Performance Lithium Storage’’, Heilongjiang University of Science and Technology, Harbin 150022 China [14] Ji Chen, Chun Li, and Gaoquan Shi, “Graphene Materials for Electrochemical Capacitors’’, J Phys Chem Lett 4, 8, 1244-1253, 21 June 2017 [15] Kyung-In Jang, Kan Li, John A Rogers, “Self-assembled three dimensional network designs for soft electronics”, 15894 (2017) [16] Xianjin Chen, Zhenfeng Zhu, Hui Liu, “Flower – like SnO2 Modified reduced Graphene Oxit nanocomposite: Synthesis and application for Lithium – ion batteries and Mediator – Free Biosensor”, 162 (12) B312 – B318, 2015, Journal of the Electrochemical Society [17] Yali Cao, Yizhao Li, Dianzeng Jia and Jing Xie,‘‘Solid-state synthesis of SnO2– graphene nanocomposite for photocatalysis and formaldehyde gas sensing’’, 2014, RCS Advance 111 [18]http://vngraphene.com/graphene/ung-dung-cua-graphene/tinh-chat-cuagraphene/ [19]http://utt.edu.vn/khcb/nghien-cuu-khoa-hoc/graphene-va-ong-nano-carbon-tinhchat-va-ung-dung-a3594.html [20] Dr Nguyễn Anh Tuấn, ‘‘Các phương pháp vật lí phân tích vật rắn vật liệu’’ [21] Xiaofen Yu, Qibai Wu, Haiyan Zhang, Guoxun Zeng, Wenwu Li, Yannan Qian, Yang Li, Guoqiang Yang and Muyu Chen, ‘‘Investigation on Synthesis, Stability, and Thermal Conductivity Properties of Water-Based SnO2/Reduced Graphene Oxide Nanofluids’’, 27/12/2017, MDPI [22] Yali Cao, Yizhao Li, Dianzeng Jia Jing Xie, ‘‘Solid-state synthesis of SnO2– graphene nanocomposite for photocatalysis and formaldehyde gas sensing’’, 11/09/2014, RCS Advance [23] Taylor & Francis, ‘‘ Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures (FULLER NANOTUB CARBON)’’ [24] Nguyễn Vũ Nhân, “Tổng hợp đặc trưng tính chất vật liệu nanocomposite MoS2 – Graphene oxdes phương pháp thuỷ nhiệt” [25] ZiyingWang, YongZhang, SenLiu, TongZhang, ‘‘Sensors and Actuators B: Chemical’’ 112 ... Loại Hợp Kim HỌ VÀ TÊN : TRẦN THIỆN NHÂN TÂM (V1303526) LỚP: VL13KL - Tên luận văn: Ảnh hưởng nhiệt độ tổng hợp đến cấu trúc tính chất nano composite SnO2 /Graphene oxit phương pháp thuỷ nhiệt. .. ngành: Kim loại hợp kim Đề tài: Ảnh hưởng nhiệt độ tổng hợp đến cấu trúc tính chất nano composite SnO2/ Graphene oxit phương pháp thuỷ nhiệt Họ tên giảng viên hướng dẫn: TS Trần Văn Khải Tổng quát thuyết... ngành: Kim loại hợp kim Đề tài: Ảnh hưởng nhiệt độ tổng hợp đến cấu trúc tính chất nano composite SnO2 /Graphene oxit phương pháp thuỷ nhiệt Họ tên giảng viên hướng dẫn: TS Trần Văn Khải Tổng quát
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ TỔNG HỢP ĐẾN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA NANO COMPOSITE SnO2 GRAPHENE OXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ NHIỆT, ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ TỔNG HỢP ĐẾN CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA NANO COMPOSITE SnO2 GRAPHENE OXIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ NHIỆT, Bảng 4.1: Bảng thành phần hóa của mẫu 3 ở 12h-180oC, CƠ SỞ LÝ THUYẾT, Mẫu số 1: 12h-120oC, Hình 4.26: Đồ thị phổ Raman thể hiện sự có mặt của SnO2 trong mẫu 1 ở 12h-120oC, Hình 4.34: Phổ UV – vis Graphene của bài báo tham khảo [21], Đề tài nghiên cứu đã đưa ra được quy trình tổng hợp, dễ thực hiện với điều kiện trang thiết bị dụng cụ có sẵn tại PTN Kim loại khoa Công Nghệ Vật Liệu. Qua các kết quả phân tích đánh giá vật liệu có thể kết luận rằng đã tổng hợp thành công vật liệu nanoco

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay