Giáo án HH 9 (3 cột T 27)

2 257 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2013, 01:26

. 81 => IO = 9 (cm) Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông, x t tam giác vuông OAC ta có: OA 2 = OC.OI => OC = OA 2 : OI = 225 : 9 = 25 (cm) Trang. Xem lại dấu hiệu nhận bi t tiếp tuyến của đường tròn.  Xem lại các bài t p đã giải và làm tiếp các bài t p t ơng t trong SBT. Trang 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án HH 9 (3 cột T 27), Giáo án HH 9 (3 cột T 27), Giáo án HH 9 (3 cột T 27)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn