Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn của Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam

95 247 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2018, 17:33

Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, mức tăng trưởng kinh tế trên 6,23%năm. Để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế và quá trình hội nhập của đất nước, ngành Ngân hàng Việt Nam đã và đang chuyển mình theo một xu hướng mới. Là một Ngân hàng có bề dày hoạt động, Ngân hàng Công thương Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công và đang tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa vị thế của Ngân hàng trên cả nước cũng như trong khu vực.Hoạt động trên địa bàn Thủ đô, trung tâm văn hóa, chính trị của cả nước, nơi hội tụ của nhiều doanh nghiệp lớn, nhiều tổ chức tài chính Ngân hàng hoạt động, Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển song cũng phải đương đầu nhiều khó khăn thách thức. 20 năm hoạt động, khoảng thời gian chưa dài so với bề dày lịch sử của ngành, nhưng cũng đủ để khẳng định rằng Sở giao dịch I tạo được dấu ấn đậm nét bởi những thành quả to lớn đã đạt được và những đóng góp vào sự phát triển của Ngân hàng Công thương Việt Nam, của kinh tế thủ đô và đất nước. Những năm tới Sở giao dịch I sẽ phát triển hơn nữa để chuẩn bị cho mình những tiền đề quan trọng bước vào hội nhập cùng thế giới.Hiện nay trong hoạt động kinh doanh, các Ngân hàng luôn đòi hỏi phải đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy, giải pháp để tăng cường nguồn vốn của Ngân hàng thương mại nói chung được đặt ra rất bức thiết, góp phần vào thành công của Ngân hàng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác huy động vốn, với những kiến thức đã học và qua thời gian thực tập tại Sở giao dich I Ngân hàng Công thươngViệt Nam, em xin chọn đề tài Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn của Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam. Nội dung chuyên đề thực tập gồm ba chương:Chương 1: Lý luận chung về nghiệp vụ huy động vốn của Ngân hàng Thương mại.Chương 2: Thực trạng huy động vốn của Sở giao dịch I – Ngân hàng Công Thương Việt Nam.Chương 3: Đề xuất, kiến nghị các giải pháp tăng cường huy động vốn tại Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam. Chuyên đề thực tập MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÁC VẤN ĐỀ CĂN BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát chung Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Phân loại Ngân hàng thương mại 1.2 Hoạt động chủ yếu Ngân hàng thương mại 1.2.1 Hoạt động huy động vốn .5 1.2.2 Hoạt động tín dụng 1.2.3 Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ 1.2.4 Các hoạt động khác .7 HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Khái niệm vốn huy động vốn 2.1.1 Khái niệm vốn 2.1.2 Khái niệm huy động vốn 2.2 Vai trò huy động vốn 2.2.1 Đối với Ngân hàng thương mại 10 2.2.2 Đối với khách hàng 10 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới huy động vốn 11 2.3.1 Các nhân tố chủ quan 11 2.3.1.1 Quan điểm lãnh đạo Ngân hàng huy động vốn .11 2.3.1.2 Các hình thức huy động vốn .11 SV: Nguyễn Thị Trang Nhung Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập 2.3.1.3 Chính sách lãi suất cạnh tranh 12 2.3.1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật Ngân hàng 13 2.3.1.5 Trình độ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp cán công nhân viên 14 2.3.1.6 Chính sách quảng cáo, khuyến mại dịch vụ Ngân hàng cung ứng 15 2.3.2 Các nhân tố khách quan 15 2.3.2.1 Môi trường pháp lý .15 2.3.2.2 Môi trường kinh tế xã hội 16 2.3.2.3 Tâm lý, thói quen khách hàng .17 2.3.2.4 Sự canh tranh từ đối thủ .18 2.4 Các nghiệp vụ huy động vốn 19 2.4.1 Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi 19 2.4.1.1 Tiền gửi toán .19 2.4.1.2 Tiền gửi tiết kiệm 21 2.4.2 Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá .23 2.4.2.1 Huy động vốn ngắn hạn 24 2.4.2.2 Huy động vốn trung dài hạn 25 2.4.3 Huy động vốn từ tổ chức tín dụng khác 26 2.4.4 Huy động vốn từ Ngân hàng Nhà nước 26 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN 26 3.1 Quy mô vốn tốc độ tăng trưởng vốn 26 3.2 Tỉ trọng loại vốn 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 30 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .30 SV: Nguyễn Thị Trang Nhung Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập 1.1 Quá trình hình thành phát triển 30 1.2 Cơ cấu tổ chức 32 1.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu 32 1.3.1 Nhận tiền gửi .33 1.3.2 Cho vay bảo lãnh 33 1.3.3 Tài trợ thương mại .33 1.3.4 Dịch vụ toán 33 1.3.5 Dịch vụ ngân quỹ 34 1.3.6 Dịch vụ thẻ Ngân hàng điện tử .34 1.3.7 Hoạt động đầu tư .34 1.3.8 Hoạt động khác 34 KHÁI QUÁT CHUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 35 2.1 Hoạt động huy động vốn 35 2.2 Hoạt động tín dụng 35 2.3 Kết hoạt động kinh doanh 40 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 42 3.1 Các sản phẩm huy động Sở Giao Dịch I- Ngân hàng Công thương 42 3.1.1 Sản phẩm Tiết kiệm Thường .42 3.1.2 Sản phẩm Tiết kiệm bậc thang 42 3.1.3 Sản phẩm tiết kiệm rút gốc linh hoạt 44 3.2 Tình hình huy động vốn theo đối tượng khách hàng .46 3.2.1 Tiền gửi Doanh nghiệp 46 3.2.2 Tiền gửi dân cư 48 3.3 Tình hình huy động vốn theo loại tiền tệ 48 3.3.1 Huy động vốn theo loại tiền VNĐ 50 SV: Nguyễn Thị Trang Nhung Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập 3.3.2 Huy động vốn theo loại tiền ngoại tệ 50 3.4 Tình hình huy động vốn kỳ hạn gửi tiền 50 3.4.1 Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn 51 3.4.2 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 52 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .53 4.1 Những thành tựu vấn đề tồn 53 4.1.1 Những thành tựu đạt 53 4.1.2 Những vấn đề tồn 56 4.1.2.1 Dịch vụ Ngân hàng chưa cao, chủng loại chưa đa dạng 56 4.1.2.2 Chưa có phân đoạn thị trường để có sản phẩm huy động dịch vụ riêng cho nhóm khách hàng riêng biệt 57 4.1.2.3 Chi phí để đầu tư phát triển dịch vụ mà qua thu hút tiền gửi chưa hiệu 57 4.1.2.4 Hoạt động quản trị điều hành huy động vốn, kinh doanh vốn chưa theo hướng Ngân hàng kinh doanh đại 58 4.1.2.5 Về vấn đề công nghệ 58 4.1.2.6 Quy trình thủ tục chưa chuẩn hóa 59 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH I NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 60 MỤC TIÊU HUY ĐỘNG VỐN CỦA SỞ GIAO DỊCH I GIAI ĐOẠN 2009-2015 60 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN HUY ĐỘNG VỐN 60 2.1 Đổi cấu tín dụng theo hướng tăng dần tỷ lệ cho vay có SV: Nguyễn Thị Trang Nhung Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập tài sản đảm bảo .60 2.2 Tăng cường, nâng cao số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ 61 2.3 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động kinh doanh 61 2.4 Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công nhân viên 61 ĐỀ RA CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN .61 3.1 Có định hướng kế hoạch công tác huy động vốn phù hợp 61 3.2 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn 62 3.2.1 Đa dạng hóa tiền gửi tiết kiệm 62 3.2.2 Đa dạng hóa tài khoản tiền gửi cá nhân 64 3.2.3 Phát triển mở rộng hình thức huy động vốn qua tài khoản doanh nghiệp 66 3.2.4 Mở rộng loại tiền gửi khác 67 3.3 Áp dụng sách lãi suất linh hoạt 68 3.4 Thực chiến lược cạnh tranh huy động vốn động hiệu 68 3.5 Gắn liền tăng cường huy động vốn sử dụng vốn có hiệu 70 3.6 Đẩy mạnh hoạt động Marketing, khuyến mại thu hút khách hàng tiền gửi 72 3.7 Chuẩn hóa quy trình thủ tục huy động vốn .73 3.8 Phát huy tối đa yếu tố người .74 3.9 Đẩy mạnh đầu tư đại hóa cơng nghệ Ngân hàng cách đồng 75 3.10 Mở rộng mạng lưới phòng giao dịch tồn quốc 76 SV: Nguyễn Thị Trang Nhung Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 76 4.1 Kiến nghị Ngân hàng Công thương Việt Nam 76 4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 80 4.3 Kiến nghị Nhà nước 82 KẾT LUẬN 85 SV: Nguyễn Thị Trang Nhung Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHCTVN Ngân hàng Công thương Việt Nam SGDI - NHCTVN Sở Giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại CNH- HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa SV: Nguyễn Thị Trang Nhung Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Hoạt động tín dụng SDG I NHCT Việt Nam 36 Bảng 2.2: Bảng kết kinh doanh 40 Bảng 2.3: Lãi suất huy động vốn tiền VNĐ USD 42 Bảng 2.4: Lãi suất tiền gửi VND 43 Bảng 2.5: Lãi suất tiền gửi USD Bảng 2.6: Tình hình huy động vốn theo đối tượng khách hàng 46 Bảng 2.7: Tình hình huy động theo loại tiền tệ .49 Bảng 2.8: Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn 51 Bảng 2.9: Tình hình huy động vốn Sở giao dịch I - NHCTVN 54 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Biểu đồ huy động vốn phân theo đối tượng khách hàng 46 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ huy động vốn phân theo loại tiền tệ .49 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ huy động vốn theo kỳ hạn 51 SV: Nguyễn Thị Trang Nhung Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập LỜI NÓI ĐẦU Trong năm qua, kinh tế Việt Nam có chuyển biến mạnh mẽ, nhiên nhiều khó khăn thách thức, mức tăng trưởng kinh tế 6,23%/năm Để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trình hội nhập đất nước, ngành Ngân hàng Việt Nam chuyển theo xu hướng Là Ngân hàng có bề dày hoạt động, Ngân hàng Công thương Việt Nam gặt hái nhiều thành công tiếp tục đổi nhằm nâng cao vị Ngân hàng nước khu vực Hoạt động địa bàn Thủ đơ, trung tâm văn hóa, trị nước, nơi hội tụ nhiều doanh nghiệp lớn, nhiều tổ chức tài Ngân hàng hoạt động, Sở giao dịch I Ngân hàng Cơng thương Việt Nam có nhiều hội để phát triển song phải đương đầu nhiều khó khăn thách thức 20 năm hoạt động, khoảng thời gian chưa dài so với bề dày lịch sử ngành, đủ để khẳng định Sở giao dịch I tạo dấu ấn đậm nét thành to lớn đạt đóng góp vào phát triển Ngân hàng Công thương Việt Nam, kinh tế thủ đô đất nước Những năm tới Sở giao dịch I phát triển để chuẩn bị cho tiền đề quan trọng bước vào hội nhập giới Hiện hoạt động kinh doanh, Ngân hàng ln đòi hỏi phải đạt hiệu cao Chính vậy, giải pháp để tăng cường nguồn vốn Ngân hàng thương mại nói chung đặt thiết, góp phần vào thành cơng Ngân hàng Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác huy động vốn, với kiến thức học qua thời gian thực tập Sở giao dich I Ngân hàng Công thươngViệt Nam, em xin chọn đề tài "Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam" SV: Nguyễn Thị Trang Nhung Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập Nội dung chuyên đề thực tập gồm ba chương: Chương 1: Lý luận chung nghiệp vụ huy động vốn Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng huy động vốn Sở giao dịch I Ngân hàng Công Thương Việt Nam Chương 3: Đề xuất, kiến nghị giải pháp tăng cường huy động vốn Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam SV: Nguyễn Thị Trang Nhung Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập  Bên cạnh đó, Sở giao dịch I phải nâng cao chất lượng cán thẩm định dự án Sở chủ động tìm nguồn vay khơng phải thụ động ngồi chờ khách hàng đến với Các khoản cho vay phải có tài sản đảm bảo chắn SGD I có mức lãi suất linh hoạt tuỳ theo kỳ hạn (ngắn, trung, dài hạn), tuỳ theo loại tiền tuỳ theo loại khách hàng Việc cho vay SGD I phải coi trọng tiêu chí an tồn Có vấn đề nảy sinh: nhu cầu cho vay trung dài hạn lớn nguồn vốn huy động trung dài hạn Để đáp ứng SGD I lấy nguồn vốn ngắn hạn sang cho vay trung dài hạn Nhưng có nhiều bất lợi việc chuyển hốn kỳ hạn nguồn tiềm ẩn rủi ro khoản rủi ro lãi suất tạo khe hở lãi suất Do đó, Sở giao dịch I phải xác định tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn chuyển sang cho vay trung dài hạn Điều có ý nghĩa quan trọng, vừa đảm bảo an toàn vừa làm tăng lợi nhuận cho sở 3.6 Đẩy mạnh hoạt động Marketing, khuyến mại thu hút khách hàng tiền gửi Nhiệm vụ hoạt động Sở giao dịch I thu hút khối lượng khách hàng lớn thuộc tầng lớp dân cư với thu nhập, tâm lý sở thích khác nhau, nên việc ứng dụng nguyên tắc marketing quản lý quan hệ khách hàng có ý nghĩa quan trọng Đó chiến lược kinh doanh để liên kết, phối hợp người có kỹ giao tiếp với quy trình tối ưu cơng nghệ đại, nhằm cân lợi ích: lợi nhuận thu Sở giao dịch hài lòng tối đa khách hàng Để làm tốt công tác marketing, Sở giao dịch I cần thực biện pháp sau:  Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng cáo rộng rãi dịch vụ, hình thức sách huy động vốn, thu hút tiền gửi Sở để đông đảo dân chúng biết dịch vụ Quan sát điểm giao dịch, nhiều SV: Nguyễn Thị Trang Nhung 73 Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập khách hàng sử dụng sản phẩm thu hút tiền gửi, sản phẩm huy động vốn NHTM chưa biết hết tiện ích sản phẩm Vì vậy, nên phát loại tờ rơi, sách giới thiệu để sẵn phía ngồi quầy giao dịch để khách hàng đọc đến giao dịch  Tổ chức phận chăm sóc khách hàng, tạo cho khách hàng cảm giác tôn trọng đến Sở giao dịch I Bộ phận có chức hướng dẫn khách hàng lần đầu giao dịch khai báo thông tin, trả lời thắc mắc khách hàng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm Sở cho khách hàng, xây dựng văn hóa giao dịch Nét văn hóa thể qua phong cách, thái độ văn minh, lịch đội ngũ nhân viên bán lẻ, cách trang phục riêng, mang nét đặc trưng Sở giao dịch ISở giao dịch I cần tiến hành phân khúc thị trường khách hàng để xác định cách hợp lý thị trường khách hàng mục tiêu, có chiến lược kinh doanh phù hợp Trong đó, Sở phải trọng mở rộng dịch vụ ngân hàng đến tất đối tượng khách hàng thuộc thành phần kinh tế, tập trung vào ngành kinh tế mũi nhọn, vùng phát triển kinh tế trọng điểm  Ngoài Sở giao dịch I cần xây dựng chiến lược marketing phù hợp, bao gồm hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến đông đảo khách hàng để tạo điều kiện cho khách hàng làm quen với dịch vụ ngân hàng nhận thức tiện ích sản phẩm dịch vụ  Sở giao dịch I cần cơng bố thơng tin tài để người dân tiếp cận, nắm bắt nhằm thu hút người dân quan hệ với Sở hạn chế rủi ro thơng tin 3.7 Chuẩn hóa quy trình thủ tục huy động vốn Quy trình thủ tục yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng gửi SV: Nguyễn Thị Trang Nhung 74 Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập tiền, mua loại giấy tờ có giá Sở giao dịch I phát hành Bởi liên quan đến thời gian giao dịch cảm nhận khách hàng chất lượng phục vụ ngân hàng Sở cần nghiên cứu để cải tiến quy trình, đưa dịch vụ giao dịch cửa, đơn giản hóa thủ tục gửi tiền tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá Tiến hành gửi nơi rút nhiều nơi, hình thức có ý nghĩa quan trọng việc bước nâng cao khả phục vụ khách hàng với chất lượng cao hơn, đối tượng rộng rãi hơn, lựa chọn địa điểm linh hoạt đồng thời bước việc đại hoá dịch vụ toán Hiện nay, Sở giao dịch I phải đưa biện pháp để thiết kế quy trình theo tiện lợi khách hàng, đồng thời tạo chuyên nghiệp phong cách làm việc cán công nhân viên phòng ban Phát huy tối đa ứng dụng, hỗ trợ công nghệ cho phép rút ngắn, giảm thiểu thủ tục không cần thiết phải phù hợp với quy định Ngân hàng Công thương Việt Nam 3.8 Phát huy tối đa yếu tố người Con người yếu tố quan trọng định thành công, không giải pháp trước mắt mà lâu dài nhằm phát triển vững hoạt động kinh doanh nói chung cơng tác huy động vốn nói riêng Sở giao dịch I Vì vậy, Sở phải khơng ngừng nâng cao đào tạo trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức thái độ làm việc, có đủ lực để hồn thành nhiệm vụ cho cán nhân viên Hơn nữa, cán Ngân hàng đại không cần thành thạo nghiệp vụ mà phải hiểu biết nhiều lĩnh vực, chuyên gia tư vấn,… Các nhân viên ngân hàng người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng Bởi vậy, văn minh Ngân hàng thể qua phong cách, thái độ phục vụ, làm việc cán công nhân viên với khách hàng Sở giao dịch I cần đầu tư mở lớp huấn luyện, xây dựng đổi tác phong giao dịch nhằm tạo nét riêng có Sở Đồng thời, tìm hiểu sở trường riêng, SV: Nguyễn Thị Trang Nhung 75 Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập phát huy tối đa lực cán bộ, nhân viên để từ có phân công công việc hợp lý, đạt hiệu cao cơng việc Có sách tiền lương, thưởng phạt rõ ràng theo chất lượng cơng việc, mức đóng góp vào kết hoạt động chung, khơng phân phối bình quân chủ nghĩa nhằm động viên khuyến khích người cố gắng Sở giao dịch I cần xếp đội ngũ cán cách hợp lý, mạnh dạn đề bạt, sử dụng cán có lực, nhiệt tình gắn bó với nghiệp ngành Cơng tác tổ chức cán phải coi việc phát triển nguồn lực nhân tố định thắng lợi hoạt động kinh doanh Trong điều kiện công nghệ khoa học kỹ thuật ngày phát triển, hoạt động ngành Ngân hàng phải thường xuyên đào tạo bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, trang bị thêm kiến thức nội ngành ngoại ngành cho đội ngũ cán bộ, khảo sát Ngân Hàng bạn, tổ chức hội thảo theo chuyên đề, để họ nắm bắt xu hướng phát triển Ngân Hàng thời gian tới 3.9 Đẩy mạnh đầu tư đại hóa cơng nghệ Ngân hàng cách đồng Để chất lượng dịch vụ huy động vốn Sở giao dịch I đáp ứng yêu cầu, chuẩn mực quốc tế, đòi hỏi cơng nghệ phải không ngừng cải tiến, đại nâng cấp để thực trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhân viên Ngân hàng Lựa chọn công nghệ để ứng dụng hoạt động quản lý, hoạt động kinh doanh Sở có ý nghĩa định đến phát triển hoạt động dịch vụ, tăng quy mô vốn huy động cách vững chắc, định hiệu vốn đầu tư Trong lĩnh vực thẻ, hầu hết NHTM sử dụng công nghệ thẻ từ có tính bảo mật yếu, giới chuyển sang sử dụng công nghệ thẻ chíp Theo tiêu chuẩn EMV tổ chức thẻ quốc tế, từ năm 2006, Ngân hàng thành viên khu vực Châu - Thái Bình Dương không SV: Nguyễn Thị Trang Nhung 76 Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập chuyển sang dùng công nghệ thẻ chíp phải chịu khoản phạt hàng năm 50.000 USD Do vậy, Sở giao dịch I cần sớm nâng cấp cơng nghệ thẻ có, đưa thẻ chíp vào sử dụng Trong việc mở rộng mạng lưới ATM, Sở cần nghiên cứu để đầu tư lắp đặt máy ATM hệ mới, mở rộng nhiều hộp thẻ để khách hàng thấy tiện ích ATM, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng 3.10 Mở rộng mạng lưới phòng giao dịch tồn quốc Hiện với kinh tế ngày phát triển, đời sống dân cư ngày cao Sở giao dịch I nên mở rộng mạng lưới giao dịch việc thành lập thêm quỹ tiết kiệm, thêm phòng giao dịch tồn quốc Trên địa bàn Hà Nội cho thấy hoạt động Sở mạnh, nhiên chưa đáp ứng nhu cầu cần thiết ngày cao khách hàng Do lượng khách đông, nhiều người gửi tiền người rút tiền phải chờ đợi lâu, Sở giao dịch làm việc theo quy định hành Chính quỹ khơng thể đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, điều hạn chế đến công tác huy động vốn Sở cần đầu tư mở thêm quỹ tiết kiệm nơi đông dân cư trung tâm lớn, nên tăng thêm thời gian giao dịch ngồi hành từ 17h đến 20h, giao dịch thêm vào ngày nghỉ, ngày lễ Như đáp ứng ngày tốt cho khách hàng khơng có thời gian đến giao dịch vào ngày tuần hành Bên cạnh đó, Sở giao dịch I nên áp dụng hình thức quỹ tiết kiệm lưu động mà trước hết đến tổ chức đoàn thể Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, phối hợp với quyền địa phương tuyên truyền, quảng cáo, hướng dẫn khách hàng hiểu làm thủ tục nhận tiền gửi với chi trả Một số kiến nghị 4.1 Kiến nghị Ngân hàng Công thương Việt Nam SV: Nguyễn Thị Trang Nhung 77 Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập Ngân hàng Công thương Việt Nam quan quản lí trực tiếp Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam Để tạo điều kiện thuận lợi hoạt động kinh doanh đặc biệt công tác huy động vốn Sở, theo em cần có kiến nghị Ngân hàng Công thương Việt Nam là:  Ngân hàng Cơng thương cần xây dựng hoàn chỉnh chức năng, chế huy động vốn, điều hòa nguồn vốn mang tính tương đối ổn định, nhằm thực mục tiêu chiến lược phát triển Trên sở xây dựng nghiệp vụ Ngân hàng hướng dẫn Sở giao dịch chi nhánh chủ động thực kế hoạch hoạt động kinh doanh thời kì  Cần triển khai công tác dự báo dài hạn, vĩ mô giúp Sở giao dịch chi nhánh nắm bắt xu hướng phát triển thị trường để có biện pháp nghiệp vụ phù hợp  Ngân hàng Công thương cần tăng cường đạo tích cực, hỗ trợ mạnh mẽ cho Sở giao dịch Chi nhánh địa bàn Liên kết với phương tiện truyền thông Thành phố xây dựng vài chương trình định kỳ, giới thiệu nhiều hình thức khác nhau, đổi hệ thống Ngân hàng giúp công chúng tiếp cận, hiểu, củng cố lòng tin giao dịch với Ngân hàngNgân hàng Công thương Việt Nam nên cho phép chi nhánh, Sở giao dịch địa bàn thực số sản phẩm mà Ngân hàng tổng làm ví dụ dịch vụ đầu tư tự động với khách hàngsố dư tiền gửi giao dịch lớn, tạo điều kiện cho Sở giao dịch chi nhánh đa dạng hoá sản phẩm mình.Ngân hàng Cơng thương cần thường xun theo dõi, kiểm tra cơng tác hạch tốn chứng từ hạch toán, hoạt động huy động vốn quĩ tiết kiệm, Chi nhánh Sở giao dịch Định kỳ hàng tháng có thống kê sai sót cần chỉnh sửa hoạt SV: Nguyễn Thị Trang Nhung 78 Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập động nghiệp vụ, báo cáo Lãnh đạo để kịp thời chỉnh sửa.Ngân hàng Công thương Việt Nam quy định kỳ phiếu mục đích có ghi tên, mua nơi lĩnh nơi Điều làm giảm tính linh hoạt, tính cạnh tranh kỳ phiếu NHCT so với kỳ phiếu Ngân hàng khác Do nên có điều chỉnh để giống với kỳ phiếu mục đích khơng ghi tên, người mua lĩnh quỹ tiết kiệm Ngân hàng Công thương Việt NamNgân hàng Công thương nên hỗ trợ Sở giao dịch I kinh phí việc đào tạo nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn cho cán công nhân viên Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn theo chuyên đề như: Nghiệp vụ huy động vốn, thẩm định tín dụng Thực đào tạo kỹ nghiệp vụ tạo đội ngũ cán có trình độ chun mơn hố cao  Nâng cao kỹ thuật công nghệ trang thiết bị chương trình tiện ích, chương trình phần mềm ứng dụng, chương trình cung cấp thơng tin phục vụ công tác quản trị điều hành công tác huy động vốn Sở giao dịch, Chi nhánh lớn địa bàn có sức ép cạnh tranh lớn  Thường xuyên tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động chi nhánh, Sở giao dịch thu thập ý kiến đóng góp kiến nghị Từ lập điều chỉnh văn phù hợp với kinh tế nay, đặc biệt quy trình nghiệp vụ thực thực tế không xây dựng sát thực phù hợp làm cho chi nhánh, Sở giao dịch hoạt động khó khăn khơng đáp ứng yêu cầu theo quy định  Ban hành chế tổ chức hoạt động, chế điều hành nguồn vốn, chế lãi suất phù hợp với quy mô đặc điểm Sở giao dịch Được xây dựng theo hướng tạo khn khổ pháp lí, nâng cao quyền tự chủ, linh hoạt, phân rõ trách nhiệm hoạt động nhằm phát huy tối đa vai trò vị Sở đầu tàu hệ thống Các văn phải SV: Nguyễn Thị Trang Nhung 79 Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập đưa kịp thời, cụ thể tránh chồng chéo với SV: Nguyễn Thị Trang Nhung 80 Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập Bên cạnh đó, Sở giao dịch I muốn đạt hiệu kinh doanh mục tiêu đề ra, ngồi hỗ trợ Ngân hàng Cơng thương Viêt Nam theo em cần có kiến nghị Sở là:  Sở giao dịch I phải hoạch định chiến lược huy động vốn khả thi phù hợp với nhu cầu đầu tư kinh tế Thành phố, đặc biệt trọng đến nguồn vốn trung dài hạn giải pháp tích cực  Sở giao dịch I tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm huy động, nâng cao tính tiện ích chất lượng sản phẩm Sở phải đạt mục tiêu: cá nhân tổ chức có nguồn tiền chưa sử dụng, tìm kiếm Sở loại hình huy động phù hợp với mong muốn họ Đối với hình thức huy động tiết kiệm kỳ hạn truyền thống, cần có sửa đổi theo hướng linh hoạt cho phép khách hàng rút tiền trước hạn phần, trả lãi định kỳ với gửi lớn, khách hàng quyền lựa chọn kỳ hạn giới hạn kỳ hạn tối đa Sở v.v  Bộ phận makerting Sở cần có sách cụ thể khách hàng tiền gửi, tiến hành điều kiện cần thiết phận thị trường này; nắm bắt đặc điểm thu nhập, chi tiêu mong muốn nhóm khách hàng để có hình thức biện pháp tiếp cận phù hợp với nhu cầu khách hàngSở giao dịch I tiếp tục q trình đổi cơng nghệ, phát huy tối đa ưu mà công nghệ mang lại Trong trình chuyển đổi, tuyệt đối khơng để sai sót nhầm lẫn nảy sinh ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp người gửi tiền, gây lòng tin, tạo dư luận khơng tốt Sở Muốn làm điều trước hết nhân viên Ngân hàng cần phải đào tạo tiếp xúc với công nghệ Ngân hàng đại  Sở giao dịch I cần quan tâm đến phận cán kế toán huy động vốn, phận trực tiếp tiếp xúc với khách hàng Vì vậy, thái SV: Nguyễn Thị Trang Nhung 81 Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập độ phục vụ trình độ nghiệp vụ phận có tính chất định quan trọng việc thu hút khách hàng Cần có kế hoạch đào tạo nghiệp vụ kế tốn, tin học quản trị 4.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Trong công tác huy động vốn hoạt động kinh doanh Sở giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt nam cần có hướng dẫn đạo, hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho Sở huy động vốn sử dụng vốn có hiệu Trước tín hiệu khả quan kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát nước ta từ tháng 7/2008 đến nay, Ngân hàng Nhà nước cần bước nới lỏng sách tiền tệ giải pháp linh hoạt để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh chủ động ngăn ngừa nguy suy giảm kinh tế Cụ thể: Kịp thời điều chỉnh giảm lãi suất bản, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nâng lãi suất trả cho tiền gửi dự trữ bắt buộc để tạo điều kiện cho Ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay, giúp tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng với mức lãi suất trì mở rộng sản xuất; nới rộng biên độ tỷ giá mua, bán đồng đôla Mỹ tổ chức tín dụng lên 3% so với tỷ giá bình quân liên Ngân hàng; đồng thời, điều hành tỷ giá bình quân liên ngân hàng theo hướng tăng dần phù hợp với cung cầu ngoại tệ thị trường mục tiêu hỗ trợ xuất khẩu, hạn chế nhập siêu Thực tế, sau động thái sách Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng thương mại hạ thấp lãi suất cho vay Mức lãi suất cho vay ngắn hạn kinh tế NHTM tháng 12/2008 phổ biến mức 12-13%/năm Đối với số dự án, lĩnh vực sản xuất ưu tiên đối tượng xuất khẩu, doanh nghiệp vừa nhỏ, nông dân, số NHTM cho vay mức 10-11%/năm Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cần đạo NHTM điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, cấu tín dụng, nguồn vốn phù hợp với chủ trương, sách phát triển kinh tế Đảng Nhà nước, ngành đơi với kiểm sốt SV: Nguyễn Thị Trang Nhung 82 Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập chặt chẽ chất lượng tín dụng; ưu tiên vốn cho lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nhập mặt hàng thiết yếu, nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp vừa nhỏ, dự án đầu tư có hiệu quả… Đảm bảo đáp ứng có hiệu nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng hợp lý, ngăn chặn suy giảm kinh tế Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế tiền tệ, hoạt động ngân hàng; kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung qui định chưa đồng luật để tạo môi trường thuận lợi cho hệ thống ngân hàng phát triển ổn định, bền vững; đạo NHTM đẩy mạnh chương trình tái cấu, nâng cao lực hoạt động khả cạnh tranh, đẩy mạnh đại hóa cơng nghệ ngân hàng, phát triển tốn khơng dùng tiền mặt để tận dụng tối đa nguồn vốn nhàn rỗi xã hội cho đầu tư, mở rộng sản xuất Ngân hàng Nhà nước cần tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển ngành Ngân hàng lộ trình thực cam kết quốc tế lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, cụ thể tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Bảo hiểm tiền gửi Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng; tập trung nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện qui định ngoại hối, đảm bảo an toàn, cấu tổ chức hoạt động NHTM Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động tra, giám sát Ngân hàng Hồn thiện khn khổ pháp luật tra, giám sát Ngân hàng quy định đảm bảo an toàn hoạt động Ngân hàng, đôi với việc củng cố máy tổ chức, tăng cường đào tạo đội ngũ cán tra Ngân hàng NHNN phối hợp với NHTM theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ giới, đánh giá, nhận định khả xảy kinh tế thị trường tiền tệ Việt Nam để dự báo, có phương án thực biện pháp để xử lý tình rủi ro xảy SV: Nguyễn Thị Trang Nhung 83 Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập Xây dựng môi trường pháp lý vững nhằm tạo lòng tin người dân vào hệ thống Ngân hàng nhằm bảo vệ lợi ích đáng khách hàng NHNN cần mở rộng bảo hiểm tiền gửi để củng cố lòng tin khách hàng trình mở tài khoản tiền gửi NHTM Đồng thời, cần bổ sung hoàn thiện sách, chế thúc đẩy phát triển nghiệp vụ mở sử dụng tài khoản tiền gửi 4.3 Kiến nghị Nhà nước Sở giao dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam muốn đạt hiệu kinh doanh nói chung cơng tác huy động vốn nói riêng cần hỗ trợ, tạo điều kiện Nhà nước Chính vai trò Nhà nước, Chính phủ quan trọng việc ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, môi trường pháp lý môi trường xã hội phù hợp với quy luật kinh tế thị trường Theo em Nhà nước cần quan tâm đến vấn đề là:  Ổn định mơi trường kinh tế vĩ mô Môi trường kinh tế vĩ mô bao gồm nhiều yếu tố có tính chất bao trùm lên tồn hoạt động kinh doanh chủ thể kinh tế như: Tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thâm hụt cán cân toán, ngân sách, tỉ giá đồng Điều không đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền mà gây khó khăn cho Ngân hàng việc thực thi điều khoản pháp luật Những yếu tố có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh Ngân hàng tác động lớn đến công tác huy động vốn  Tạo lập môi trường pháp lý ổn định, đồng Hoạt động NHTM nằm môi trường pháp lý Nhà nước quy định, chịu tác động hệ thống pháp luật kinh doanh Ngân hàng Vì vậy, tạo lập môi trường pháp lý ổn định, đồng điều kiện thuận lợi để NHTM hoạt động kinh doanh có hiệu theo quy định luật pháp Hiện nay, hệ thống luật kinh tế nước ta có điều chỉnh, sửa đổi SV: Nguyễn Thị Trang Nhung 84 Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập phù hợp với tình hình kinh tế chung đất nước song chưa thực thống đồng Các Ngân hàng tình trạng thực theo qui định riêng Điều khơng không đảm bảo quyền lợi người gửi tiền mà gây khó khăn cho Ngân hàng việc thực thi điều khoản pháp luật Vì vậy, để dảm bảo quyền đáng người đầu tư người sử dụng vốn đầu tư cần có hệ thống pháp luật đồng luật bảo vệ quyền tài sản cá nhân, luật chứng khoán thị trường chứng khoán, luật kế toán kiểm soát độc lập Đồng thời việc ban hành hệ thống phápđồng rõ ràng tạo niềm tin cho công chúng Cùng với qui định khuyến khích Nhà nước tác động trực tiếp tới việc điều chỉnh quan hệ người tiêu dùng tiết kiệm, chuyển phần tiêu dùng sang đầu tư, chuyển dần cất trữ tài sản dạng vàng, ngoại tệ, bất động sản sang đầu tư vào sản xuất kinh doanh hay gửi vốn vào Ngân hàng  Môi trường xã hội Hiện nay, việc huy động vốn NHTM bị ảnh hưởng lớn yếu tố tâm lý người dân Đó thói quen giữ tiền tiết kiệm nhà họ cho đảm bảo an toàn hơn, sử dụng tiền mặt Chính vậy, tầm hiểu biết cơng cụ tốn đại hạn chế người dân Để tác động vào tâm lý, thói quen người dân Chính phủ Nhà nước cần có biện pháp tích cực phối hợp với NHTM để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi người dân để dành nhà Làm cho họ hiểu tầm quan trọng nguồn vốn “nội lực” công CNH - HĐH đất nước Nhà nước cần tăng cường giải pháp giải công ăn việc làm cho người dân để họ có thu nhập ổn định, sớm tiếp cận với kinh tế phát triển Khi đời sống người dân nâng cao họ tiếp cận với thể thức toán qua Ngân hàng, thay đổi tâm lý tiêu dùng tiết kiệm cũ Từ tạo điều kiện cho NHTM dễ dàng thu hút nguồn vốn từ tầng lớp dân cư SV: Nguyễn Thị Trang Nhung 85 Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập tổ chức kinh tế Ngoài vấn dề trên, lâu dài Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Uỷ ban chứng khốn quốc gia cần có định hướng giải pháp cho trình hình thành phát triển thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho dịch vụ đại lý chứng khoán Ngân hàng địa bàn phát triển mạnh Qua hình thành kênh huy động vốn nhiều tiềm cho Ngân hàng Bộ tài cần tổ chức việc thực tốt công tác kiểm tra buộc doanh nghiệp tiến hành hạch toán kế toán thống kê, đảm bảo số liệu xác, trung thực kịp thời, nhằm giúp Ngân hàng có thơng tin tài đầy đủ, đắn, giúp cho cơng tác huy động vốn có hiệu Nhà nước yêu cầu thành lập quĩ bù đắp rủi ro qũy phải hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước Bởi vì, hoạt động tín dụng mình, Sở giao dịch I thành lập quĩ dự phòng bù đắp rủi ro (theo qui định phủ tỷ lệ trích dự phòng từ 10 100% lợi nhuận ròng Sở), song trích khơng đủ bù đắp rủi ro, trích nhiều hết lợi nhuận Ngân hàng Do vậy, việc phủ hỗ trợ cho quĩ bù đắp rủi ro từ ngân sách Nhà nước cần thiết bối cảnh kinh tế thị trường với xu hướng hội nhập ngày tăng, khả xảy rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng lớn Khả tăng lên sử dụng vốn mở rộng SV: Nguyễn Thị Trang Nhung 86 Lớp: TMQT 47 Chuyên đề thực tập KẾT LUẬN Trong trình xây dựng trưởng thành, Sở giao dịch I vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phục vụ góp phần tích cực thực đường lối sách đổi Đảng Nhà nước Không ngừng phấn đấu vươn lên khẳng định vị trí chi nhánh hoạt động có quy mơ lớn Ngân hàng Cơng thương Việt Nam, có bước phát triển nhanh đạt nhiều thành tựu to lớn mặt hoạt động kinh doanh, dịch vụ Ngân hàng, bật công tác huy động vốn Trong nhiều năm liền, Sở đơn vị dẫn đầu hệ thống Ngân hàng cơng thương Việt Nam, đóng góp 50% vào lợi nhuận hợp hệ thống Phát triển đồng kinh doanh đối nội kinh doanh đối ngoại, công nghệ Ngân hàng tiên tiến, có uy tín với khách hàng nước quốc tế Tuy nhiên, bên cạnh tồn hạn chế bất cập hoạt động Sở Trong năm tới, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nước với hỗ trợ từ phía Ngân hàng Nhà nước Hội sở Ngân hàng Công thương Việt Nam, Sở giao dịch I xây dựng cho chiến lược phát triển phù hợp xu hướng hội nhập nay, không ngừng phát triển mạnh mẽ để thực phương châm hoạt động ”Hội nhập phát triển vững chắc” Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn nhân viên phòng Tổng hợp tận tình giúp đỡ em thời gian thực tập vừa qua Giúp em có thêm kiến thức bổ ích phục vụ đắc lực cho em thực tốt chuyên đề thực tập SV: Nguyễn Thị Trang Nhung 87 Lớp: TMQT 47 ... CÁC GI I PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN T I SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 60 MỤC TIÊU HUY ĐỘNG VỐN CỦA SỞ GIAO DỊCH I GIAI ĐOẠN 2009-2015 60 I U KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN HUY. .. th i gian thực tập Sở giao dich I Ngân hàng Công thươngViệt Nam, em xin chọn đề t i "Gi i pháp tăng cường hoạt động huy động vốn Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam" SV: Nguyễn Thị... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 30 GI I THIỆU CHUNG VỀ SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM .30 SV: Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn của Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam, Giải pháp tăng cường hoạt động huy động vốn của Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam, CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, Các vấn đề căn bản về Ngân hàng thương mại, Huy động vốn của Ngân hàng thương mại, Để giải quyết vấn đề này, Ngân hàng phải rất khéo léo mới có thể có được một chính sách lãi suất hợp lí, linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường và mong muốn của Ngân hàng về qui mô và chất lượng nguồn vốn của Ngân hàng. Đảm bảo lợi ích của người gửi t, Các chính sách kinh tế, chính trị – xã hội của Nhà nước, sự tăng trưởng phát triển của nền kinh tế, phong tục tập quán của đất nước đều ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt động huy động vốn của các Ngân hàng. Vì vậy, nhà quản trị Ngân hàng phải dự đoán được diễn b, Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn, THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, Giới thiệu chung về Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam, Bảng 2.1: Hoạt động tín dụng của SDG I – NHCT Việt Nam, - USD: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng., Biểu đồ 2.1: Biểu đồ huy động vốn phân theo đối tượng khách hàng, Bảng 2.9: Tình hình huy động vốn của Sở giao dịch I - NHCTVN, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH I – NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, Đề ra các giải pháp tăng cường huy động vốn, 4 Thực hiện chiến lược cạnh tranh huy động vốn năng động và hiệu quả, Một số kiến nghị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay