Chuyên đề kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ y tế BMS

57 78 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2018, 15:03

DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ 1.4 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ 1.6 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ 2.3: Bảng Danh mục Hạch toán doanh thu bán hàng Hạch toán khoản giảm trừ doanh thu Hạch toán giá vốn hàng bán Hạch toán chi phí bán hàng chi phí QLDN Hạch tốn chi phí thuế TNDN kế tốn kết kinh doanh máy quản lý công ty Bộ máy kế tốn cơng ty Trình tự ghi sổ kế tốn Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2012, 2013, 2014: Biểu 2.1 Biểu 2.2 Biểu 2.3 Biếu 2.4 Hóa đơn GTGT Phiếu xuất kho Trích sổ nhật ký chung Sổ tài khoản 511 Sổ tài khoản 632 Biểu 2.5 Biểu 2.6 Biểu 2.7 Trích sổ nhật ký chung Sổ tài khoản 911 Trang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT DIỄN GIẢI GTGT CP VNĐ PXK QLDN KQKD TK KKTX Giá trị gia tăng Cổ phần Việt Nam đồng Phiếu xuất kho Quản lý doanh nghiệp Kết kinh doanh Tài khoản khai thường xuyên ỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cuối năm 2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) thức thành lập nhằm mục đích tạo dựng thị trường sở sản xuất thống cho quốc gia thành viên ASEAN, thúc đẩy dòng chu chuyển tự hàng hóa, dịch vụ, đầu tư lao động tay nghề ASEAN Do vậy, để tồn phát triển khu vực kinh tế tính cạnh tranh cao này, doanh nghiệp Việt Nam cần phải nỗ lực để tạo sản phẩm chất lượng cao Ngồi ra, doanh nghiệp cần phải tổ chức tốt công tác bán hàng, chiến lược bán hàng thích hợp, huy động hiệu nguồn lực lâu dài để bảo toàn phát triển vốn, nâng cao hiệu kinh doanh Gắn liền với công tác bán hàng xác định kết kinh doanh, kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh giữ vai trò quan trọng Doanh thu bán hàng hạch tốn đầy đủ, kịp thời, xác sở quan trọng để xác định kết tài cuối cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh đó, kết hoạt động sản xuất kinh doanh xác định cách xác để nhà quản trị đánh giá tình hình thực mục tiêu, kế hoạch sản xuất doanh nghiệp đặt ra, từ định kinh doanh đắn tương lai Kế tốn nói chung kế tốn doanh thu kết hoạt động kinh doanh nói riêng với vai trò cơng cụ quản lý quan trọng phải khơng ngừng hoàn thiện, tổ chức cách khoa học đồng bộ, cung cấp kịp thời thông tin cho doanh nghiệp Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế.Từ thành lập đến nay, cơng ty bước tiến đáng kể trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam sản phầm ngành y tế Xuất phát từ lý luận qua thời gian thực tập Công ty CP Công nghệ Y tế BMS, thấy rõ tầm quan trọng kế toán bán hàng va xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại, em lựa chọn đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS” làm chun đề tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Vận dụng sở lý luận, nghiên cứu, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Cơng nghệ Y tế BMS Từ đó, đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS - Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Về không gian: Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS Về thời gian: Số liệu phục vụ cho nghiên cứu thu thập từ năm 2012 đến năm 2014 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu Việc thu thập tài liệu thông tin bao gồm việc sưu tầm thu thập tài liệu, số liệu liên quan công bố tài liệu, số liệu công ty nghiên cứu bao gồm số liệu sơ cấp số liệu thứ cấp Số liệu thứ cấp: tài liệu, thông tin sưu tầm, thu thập từ sách báo, mạng internet tài liệu thông tin công ty công bố Số liệu sơ cấp: tài liệu, thông tin thu thập quan sát trực tiếp vấn kế toán công ty Các số liệu thu thập phân loại, tổng hợp, tính tốn tiêu cần thiết số tương đối, số tuyệt đối số trung bình dựa bảng tính EXCEL 4.2 Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp phân tích Đánh giá tổng hợp, kết hợp với hệ thống hóa để nhận định đầy đủ tình hình hoạt động chung công ty, thành tựu hạn chế công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng; từ đánh giá chung kết cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng thời điểm định hướng phát triển tương lai - Phương pháp tổng hợp Liên kết thống toàn yếu tố, nhận xét mà ta sử dụng phương pháp khác thành kết luận hồn thiện, đầy đủ thực trạng kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cơng ty, đánh giá kết đạt hạn chế, khái quát hóa vấn đề nhận thức tổng hợp 4.3 Phương pháp thống so sánh Là phương pháp sử dụng phổ biến phân tích để xác định mức độ, xu biến động tiêu phân tích Phương pháp cho phép ta phát điểm giống khác thời điểm nghiên cứu tồn giai đoạn lịch sử phát triển định đồng thời giúp cho ta phân tích động thái phát triển chúng 4.4 Phương pháp chuyên gia Đề tài tham khảo ý kiến trực tiếp kế tốn Cơng ty CP Cơng nghệ Y tế BMS phương thức bán hàng, phương thức toán, phương pháp xác định doanh thu bán hàng, phương pháp xác định kết bán hàng, công ty 4.5 Các phương pháp kế toán - Phương pháp chứng từ kế toán Là phương pháp kế toán sử dụng để phản ánh hoạt động kinh tế tài phát sinh thực hồn thành theo thời gian địa điểm phát sinh hoạt động vào chứng từ kế toán, phục vụ cho cơng tác kế tốn, cơng tác quản lý - Phương pháp tài khoản kế toán Là phương pháp kế toán dùng để phân loại đối tượng kế toán từ đối tượng kế toán chung kế toán thành đối tượng kế toán cụ thể, ghi chép, phản ánh kiểm tra cách thường xuyên, liên tục, hệ thống tình hình vận động đối tượng kế toán cụ thể nhằm cung cấp thơng tin hệ thống hoạt động kinh tế, tài đơn vị phục vụ cho lãnh đạo, quản lý kinh tế, tài đơn vị để lập báo cáo kế tốn định kỳ - Phương pháp tính giá Là phương pháp kế toán sử dụng thước đo tiền tệ để xác định trị giá thực tế hàng hóa theo nguyên tắc định - Phương pháp tổng hợp, cân đối kế toán Là phương pháp kế toán sử dụng để tổng hợp số liệu từ sổ kế toán theo mối quan hệ cân đối vốn đối tượng kế tốn nhằm cung cấp tiêu kinh tế tài cho đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn phục vụ cơng tác quản lý hoạt động kinh tế tài đơn vị Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, chuyên đề chia làm phần sau: Chương 1: Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS Chương 3: Hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát hoạt động bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Các khái niệm liên quan đến kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh a) Khái niệm bán hàng Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời khách hàng toán chấp nhận tốn Q trình bán hàng giai đoạn cuối trình sản xuất - kinh doanh, ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp Đây q trình chuyển hóa vốn từ hình thái vật sang hình thái giá trị “tiền tệ” giúp cho doanh nghiệp thu hồi vốn để tiếp tục trình sản xuất - kinh doanh b) Khái niệm xác định kết kinh doanh Xác định kết kinh doanh việc so sánh chi phí kinh doanh bỏ thu nhập kinh doanh thu kỳ Nếu thu nhập lớn chi phí kết bán hàng lãi, thu nhập nhỏ chi phí kết bán hàng lỗ Viêc xác định kết bán hàng thường tiến hành váo cuối kỳ kinh doanh thường cuối tháng ,cuối quý, cuối năm, tuỳ thuộc vào đặc điểm kinh doanh yêu cầu quản lý doanh nghiệp c) Mối quan hệ bán hàng xác định kết kinh doanh Bán hàng khâu cuối trình kinh doanh doanh nghiệp xác định kết kinh doanh quan trọng để đơn vị định tiêu thụ hàng hố hay khơng Do nói bán hàng xác định kết kinh doanh mối quan hệ mật thiết Kết bán hàng mục đích cuối doanh nghiệp bán hàng la phương tiện trực tiếp để đạt mục đích d) Vai trò bán hàng xác định kết bán hàng Bán hàng xác định kết kinh doanh vai trò vô quan trọng không doanh nghiệp mà tồn kinh tế qc dân Đối với thân doanh nghiệp bán hàng thu nhập để bù đắp chi phí bỏ ra, điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh ,nâng cao đời sống người lao động ,tạo nguồn tích luỹ cho kinh tế quốc dân.Việc xác định xác kết bán hàng sở xác định xác hiệu hoạt động cuả doanh nghiệp đối vối nhà nước thông qua việc nộp thuế, phí ,lệ phí vào ngân sách nhà nước, xác định cấu chi phí hợp lý sử dụng hiệu cao số lợi nhuận thu giải hài hồ lợi ích kinh tế: Nhà nước, tập thể cá nhân người lao động 1.1.2 Các phương thức bán hàng phương thức toán doanh nghiệp thương mại 1.1.2.1 Các phương thức bán hàng Việc bán hàng doanh nghiệp thương mại nội địa thực theo hai phương thức: bán buôn bán lẻ, chi tiết nhiều hình thức khác (trực tiếp, chuyển hàng ) a) Bán bn hàng hố hình thức bán hàng cho đơn vị thương mại, doanh nghiệp sản xuất Đặc điểm hàng hoá bán bn hàng hố nằm lĩnh vực lưu thông, chưa vào lĩnh vực tiêu dùng, vậy, giá trị giá trị sử dụng hàng hoá chưa thực Hàng bán buôn thường bán theo lô hàng bán với số lượng lớn Giá bán biến động tuỳ thuộc vào số lượng hàng bán phương thức tốn Trong bán bn thường bao gồm hai phương thức: - Phương thức bán buôn hàng hố qua kho: Bán bn hàng hố qua kho phương thức bán bn hàng hố mà đó, hàng bán phải xuất từ kho bảo quản doanh nghiệp Bán bn hàng hố qua kho thực hai hình thức: + Bán bn hàng hố qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thức này, bên mua cử đại diện đến kho doanh nghiệp thương mại để nhận hàng Doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá giao trực tiếp cho đại diện bên mua Sau đại diện bên mua nhận đủ hàng, toán tiền chấp nhận nợ, hàng hoá xác định tiêu thụ + Bán bn hàng hố qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này, vào hợp đồng kinh tếkết theo đơn đặt hàng, doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá, dùng phương tiện vận tải thuế ngồi, chuyển hàng đến kho bên mua địa điểm bên mua quy định hợp đồng Hàng hoá chuyển bán thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp thương mại Chỉ bên mua kiểm nhận, tốn chấp nhận tốn số hàng chuyển giao coi tiêu thụ, người bán quyền sở hữu số hàng giao Chi phí vận chuyển doanh nghiệp thương mại chịu hay bên mua chịu thoả thuận từ trước giưa hai bên Nếu doanh nghiệp thương mại chịu chi phí vận chuyển, ghi vào chi phí bán hàng Nếu bên mua chịu chi phí vận chuyển, phải thu tiềncủa bên mua - Phương thức bán bn hàng hố vận chuyển thẳng: Theo phương thức này, doanh nghiệp thương mại sau mua hàng, nhận hàng mua, không đưa nhập kho mà chuyển bán thẳng cho bên mua Phương thức thực theo hai hình thức: + Bán bn hàng hố vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp (còn gọi hình thức giao tay ba): Theo hình thức này, doanh nghiệp thương mại sau mua hàng, giao trực tiếp cho đại diện bên mua kho người bán Sau đại diện bên mua ký nhận đủ hàng, bên mua toán tiền hàng chấp nhận nợ, hàng hoá xác nhận tiêu thụ + Bán bn hàng hố vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này, doanh nghiệp thương mại sau mua hàng, nhận hàng mua, dùng phương tiện vận tải th ngồi vận chuyển hàng đến giao cho bên mua địa điểm thoả thuận Hàng hoá chuyển bán trường hợp thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp thương mại Khi nhận tiền bên mua toán giấy báo bên mua nhận hàng chấp nhận tốn hàng hố chuyển xác định tiêu thụ b) Bán lẻ hàng hoá phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng tổ chức kinh tế đơn vị kinh tế tập thể mua mang tính chất tiêu dùng nội Bán hàng theo phương thức đặc điểm hàng hố khỏi lĩnh vực lưu thông vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị giá trị sử dụng hàng hoá thực Bán lẻ thường bán đơn bán với số lượng nhỏ, giá bán thường ổn định Bán lẻ thực hình thức sau: - Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung: Bán lẻ thu tiền tập trung hình thức bán hàng mà tách rời nghiệp vụ thu tiền người mua nghiệp vụ giao hàng cho người mua Mỗi quầy hàng nhân viên thu tiền làm nhiệm vụ thu tiền khách, viết hố đơn tích cho khách để khách đến nhận hàng quầy hàng nhân viên bán hàng giao Hết ca (hoặc hết ngày) bán hàng, nhân viên bán hàng vào hoá đơn tích giao hàng cho khách kiểm hàng hoá tồn quầy để xác định số lượng hàng bán ngày, ca lập báo cáo bán hàng Nhân viên thu tiền làm giấy nộp tiền nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ - Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp: Theo hình thức này, nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền khách giao hàng cho khách Hết ca, hết ngày bán hàng, nhân viên bán hàng làm giấy nộp tiền nộp tiền cho thủ quỹ Đồng thời, kiểm hàng hoá tồn quầy để xác định số lượng hàng bán ca, ngày lập báo cáo bán hàng - Hình thức bán lẻ tự phục vụ (tự chọn): Theo hình thức này, khách hàng tự chọn lấy hàng hố, mang đến bán tình tiền để tính tiền toán tiền hàng Nhân viên thu tiền kiểm hàng, tính tiền, lập hố đơn bán hàng thu tiền khách hàng Nhân viên bán hàng trách nhiệm hướng dẫn khách hàng bảo quản hàng hố quầy (kệ) phụ trách Hình thức áp dụng phổ biến siêu thị - Hình thức bán trả góp: Theo hình thức này, người mua trả tiền mua hàng thành nhiều lần Doanh nghiệp thương mại, số tiền thu theo giá bán thơng thường thu thêm người mua khoản lãi trả chậm Đối với hình thức này, thực chất, người bán quyền sở hữu người mua toán hết Biểu số 2.5 Sổ tài khoản 632 2.2.4 Kế tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp a) Kế toán bán hàng Chi phí bán hàng cơng ty phản ánh tất chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng bao gồm: chi phí bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, chi phí quảng cáo, chi phí xăng xe vận chuyển hàng, lương khoản trích theo lương cho nhân viên bán hàng, khấu hao TSCĐ chi phí tiền khác - - - Chứng từ sử dụng: Hóa đơn GTGT Phiếu chi Lệnh chi Tài khoản sử dụng Tài khoản 641 – chi phí bán hàng, bao gồm tài khoản chi tiết cấp tài khoản liên quan TK111, 112, 331… Trình tự ghi sổ Ví dụ: Cuối tháng 12/2014, kế tốn dựa vào bảng chấm cơng để tính tiền lương cho nhân viên công ty, lập bảng tốn lương tổng hợp, lương tồn nhân viên phòng kinh doanh chi phí bán hàng, hạch tốn vào tài khoản 6411 Quy trình ghi sổ sau: Từ bảng toán lương tổng hợp bảng phân bổ tiền lương, chi phí lương nhân viên bán hàng tháng 12/2014: - Tổng lương nhân viên phòng kinh doanh nhận được: 41.166.667 VNĐ - Tổng phụ cấp phòng kinh doanh nhận : 2.500.000 VNĐ - Tổng số tiền BHXH quan chi trả cho P.kinh doanh: 2.610.000 VNĐ - Tổng số tiền BHYT quan chi trả cho P.kinh doanh : 435.000 VNĐ - Tổng số tiền BHTN quan chi trả cho P.kinh doanh : 145.000 VNĐ Kế tốn tính tiền lương phải trả cho Phòng kinh doanh để làm ghi vào sổ nhật ký chung theo định khoản sau Nợ TK 6411 43.666.667 TK 334 43.666.667 Nợ TK 6411 10.480.000 Nợ TK 334 4.585.000 TK 338 15.065.000 Sau đó, kế tốn vào sổ nhật ký chung, ghi vào sổ chi tiết sổ TK 641 theo trình bày phần Kế tốn doanh thu bán hàng dịch vụ b)Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh doanh nghiệp bao gồm: chi phí tiền lương khoản trích theo lương cho nhân viên quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngồi, chi phí điện nước sinh hoạt chi phí tiền khác - Chứng từ kế toán Danh sách tham gia Bảo hiểm xa hội Bảng trích khấu hao TSCĐ Phiếu chi tiền mặt, hóa đơn mua hàng, hóa đơn GTGT, giấy báo nợ - Tài khoản sử dụng TK 642 – chi phí QLDN tài khoản liên quan 111, 112,133,… Trình tự hạch tốn ghi sổ kế tốn Ví dụ 3: Phiếu chi số 12214 ngày 30/12/2014 cơng ty tốn tiền cước ADSL tháng Viettel tháng 11/2014 theo hóa đơn số 639514 số tiền 230.000đ Với nghiệp vụ xảy kế toán tiến hành ghi sổ kế toán sau: Căn vào phiếu chi số 12214 kế toán tiến hành ghi sổ nhật ký chung theo định khoản : Nợ TK 6427: 230.000 TK 111: 230.000 Sau số liệu Nhật ký chung, kế toán tiến hàng ghi sang sổ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Cuối tháng, kế toán tiến hành tổng hợp số phát sinh TK 642 để kết chuyển sang TK 911 - Xác định kết hoạt động kinh doanh Trích sổ nhật ký chung quý IV/2014 ( Biểu 2.6 Trích sổ nhật ký chung) (Nguồn số liệu: Phòng kế tốn Cơng ty CP Cơng nghệ Y tế BMS) Biểu số 2.6 Trích sổ nhật ký chung 2.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh a) Chứng từ sử dụng: kế toán thực bút tốn khóa sổ, bút tốn kết chuyển mà khơng lập phiếu kết chuyển b) Tài khoản sử dụng TK 911 – xác định kết kinh doanh TK421 – lợi nhuận chưa phân phối c) Trình tự hạch tốn ghi sổ kế toán Cuối kỳ kế toán tiến hành đối chiếu, tổng hợp số liệu sổ Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết Khi số liệu khớp đúng, kế toán tiến hành xác định kết bán hàng cách kết chuyển khoản doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý kinh doanh sang tài khoản 911 – Xác định kết bán hàng Sổ Nhật Ký Chung Trước thực bút toán kết chuyển doanh thu, thu nhập, chi phí để xác định kết kinh doanh, kế tốn tính chi phí thuế TNDN sau: Chi phí thuế TNDN = Lợi nhuận kế toán trước thuế x thuế suất thuế TNDN Lợi nhuận kế tốn trước thuế = 804.994.751 Chi phí thuế TNDN = Kế tốn ghi nhận chi phí thuế TNDN theo bút tốn Nợ TK 821 TK 3334 (Nguồn số liệu: Phòng kế tốn Cơng ty CP Cơng nghệ Y tế BMS) Biểu 2.7 Sổ tài khoản 911 2.3 Đánh giá chung thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ y tế BMS 2.3.1 Ưu điểm Về tổ chức máy kế tốn cơng ty Cơng ty áp dụng mơ hình tập trung hợp lý phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh công ty, tạo điều kiện cho lãnh đạo công ty nắm bắt kịp thời tồn thơng tin hoạt động kinh tế phát sinh, từ thực việc kiểm tra, đạo sát sao, kịp thời hoạt động cơng ty Các nhân viên kế tốn phân công công việc cụ thể, rõ ràng, hồn thành tốt nhiệm vụ giao, liên hệ hỗ trợ, phối hợp với làm việc Về tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty bắt đầu áp dụng chế độ kế toán theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC từ năm 2014 Việc hoàn tồn phù hợp với quy mơ ngày mở rộng cơng ty Q trình theo dõi, ghi chép nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn giản hóa, nghiệp vụ bán hàng theo dõi thường xuyên, đầy đủ, cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh dần hoàn thiện việc vào chứng từ hợp lệ kế toán kiểm tra, đối chiếu Các chứng từ xếp, phân loại bảo quản lưu trữ theo chế độ quy định Nhà nước Về hình thức kế tốn Cơng ty sử dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung Đây hình thức đơn gian, khối lượng công việc không nhiều, phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty Các sổ kế toán lập mẫu theo hướng dẫn Bộ Tài chính, hệ thống sổ kế tốn chi tiết tổ chức tương đối đầy đủ, thuận lợi cho việc cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý Về phương pháp kế tốn HTK phương pháp tính giá hàng xuất kho Kế toán HTK theo phương pháp khai thường xun cho phép kế tốn theo dõi tình hình biến động hàng ngày cách liên tục, tính giá trị HTK thời điểm Do đó, cơng ty áp dụng phương pháp hợp lý, công ty kinh doanh mặt hàng trang thiết bị y tế cần theo dõi sát chất lượng, số lượng, giá trị hàng hóa cần thiết Trị giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền ưu điểm đơn giản, dễ làm phải tính lần vào cuối kỳ Về phương thức bán hàng Công ty lựa chọn phương thức bán buôn qua kho chủ yếu Việc lựa chọn hình thức bán hàng hợp lý, giúp cho việc quản lý HTK, theo dõi tăng giảm HTK sát Bên cạnh sử dụng kênh bán lẻ đa dạng giup công ty mở rộng thị trường, mở rộng phạm vi tiêu thụ hàng hóa, nâng cao doanh số bán hàng Về kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Việc ghi nhận doanh thu thực đầy đủ kịp thời, với nguyên tắc chế độ kế tốn hành Cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh công ty tiên hành dễ dàng hoạt động chủ yếu công ty mua bán hàng hóa, hoạt động tài chủ yếu vay tính lãi vay trả hàng năm, hoạt động khác xảy không thường xun khơng phức tạp Do giúp ban lãnh đạo công ty thấy xu hướng kinh doanh thời gian tới để dầu tư phát triển hoạt động bán hàng hoạt động thị trường 2.3.2.Những hạn chế tồn Về hệ thống sổ sách chứng từ kế tốn Cơng ty khơng sử dụng số sổ nhật ký đặc biệt sổ nhật ký thu tiền, chi tiền, sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, sổ nhật ký bán hàng Điều làm giảm hiệu công tác quản lý, theo dõi nghiệp vụ liên quan Bên cạnh đó, việc khơng lập chứng từ kết chuyển doanh thu, thu nhập chi phí vào cuối kỳ để làm xác định kết kinh doanh hạn chế công ty Về việc ứng dụng khoa học công nghệ tin học vào kế tốn Cơng ty chưa ứng dụng phần mềm kế tốn vào kế tốn Tồn hệ thống kế tốn Cơng ty quản lý thơng qua EXCEL nên chưa chuyên nghiệp thông tin xử lý chưa kịp thời Như dễ gay sai sót số liệu thời gian vào việc hạch tốn thủ cơng Về sách bán hàng công ty Công ty áp dụng phương thức bán hàng trực tiếp bán buôn, bán lẻ kho, công ty chưa thực quan tâm, trọng đến sách bán hàng, chiến lực nhằm thúc đẩy trình tiêu thụ, việc quảng cáo, giới thiệu sản phẩm phương tiện thông tin đại chúng đến trực tiếp người tiêu dung Công tác nghiên cứu thị trường chưa quan tâm đắn Về phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho Cơng ty sử dụng phương pháp bình quân gia quyền kỳ dự trữ Như vậy, ưu điểm đơn giản, dễ làm độ xác lại khơng cao, nữa, cơng việc tính tốn dồn vào cuối tháng gây ảnh hưởng đến tiến độ phần hành khác Ngoài ra, phương pháp chưa đáp ứng yêu cầu kịp thời thông tin kế toán thời điểm phát sinh nghiệp vụ CHƯƠNG 3:HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS 3.1 Định hướng phát triển công ty tương lai Trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu nay, ngày nhiều hội mở cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt không thị trường nước mà với doanh nghiệp nước ngồi Vì vậy, Cơng ty cần xây dựng phương hướng chiến lược cụ thể làm kim nam cho hoạt động doanh nghiệp Cụ thể: - Phải tập trung vào việc trì mở rộng thị trường tiêu thụ: Giữ vững thị phần sản phẩm đạt được, mở rộng mạng lưới kinh doanh phạm vi nước, xây dựng thương hiệu cơng ty sản phẩm vị trí cao thương trường quốc tế - Đầu tư mở rộng quy mô công ty như: cải tiến sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, loại máy móc khai thác cát, sỏi, hiệu - Phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao, nâng cao mức lương đời sống cho tầng lớp cán cơng nhân viên tồn công ty - Tăng cường nâng cao công tác đào tạo kỹ nghiệp vụ cho kế tốn, trình độ quản lý cho cán quản lý doanh nghiệp Bổ sung thêm cán trình độ cao - Tích cực công tác thu hồi, huy động vốn để tăng vòng quay, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 3.2 Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh 3.2.1 Những u cầu cơng tác hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Cơng ty CP Cơng nghệ Y tế BMS - Hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh phải phù hợp với phát triển cơng ty tương lai, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm tổ chức, quy trình cơng nghệ, trình độ lực đội ngũ kế tốn, tơn trọng quy định kế tốn mà Nhà nước ban hành - Hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phải đảm bảo cung cấp số liệu cách kịp thời, xác đầy đủ phục vụ cho công tác quản lý điều hành hoạt động kinh tế tài doanh nghiệp - Hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh phải làm cho máy kế toán gọn nhẹ đảm bảo hiệu kinh tế cao cho doanh nghiệp 3.2.2 sở đề xuất giải pháp hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP Cơng nghệ Y tế BMS Để hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty CP Công nghệ Y tế BMS, cần đề xuất số giải pháp dựa sở: -Cơ sở lý luận kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh hệ thống hóa -Chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán hành văn hướng dẫn thực Bộ tài -Đánh giá chung thực trạng kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh công ty -Phương hướng hoạt động công ty thời gian tới 3.3.3 Đề xuất số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP Công nghệ Y tế BMS Tổ chức kế tốn doanh nghiệp hiệu hay không phụ thuộc lớn vào chiến lược phát triển, vào cách tổ chức máy kế toán cơng ty Do để hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng cơng ty cần thực số giải pháp sau: Thứ nhất: Nâng cao trình độ chun mơn nhân viên kế tốn Khi sách, thơng tư, nghị định kế toán ban hành, kế toán viên cần tham gia buổi tập huấn cập nhật sách, để nắm rõ thay đổi kế tốn, áp dụng kịp thời vào cơng tác kế tốn hành cơng ty Ngồi ra, phải đào tạo, nâng cao kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán kế toán việc sử dụng xử lý thao tác phần mềm kế tốn cơng ty đưa phần mềm kế toán vào sử dụng năm tài Phòng kế tốn cơng ty khơng đảm nhiệm việc ghi chép, tính tốn, xử lý cơng việc kế tốn mà nhiệm vụ tư vấn, dự báo cho Ban giám đốc cơng tác tài Để thực điều này, cơng ty cần phải bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cho kế tốn, giúp kế tốn khả dự báo tình hình kinh tế, nhu cầu thị trường, lãi suất, giá cả…từ cung cấp đầy đủ thông tin cho phận liên quan trình kinh doanh giúp ban giám đốc đưa định đắn việc tăng cường công tác bán hàng công ty Thứ hai: Khai thác sử dụng phần mềm kế toán: Như trình bày trên, cơng ty xử lý nghiệp vụ kế tốn hồn tồn thủ công kết hợp với làm sổ sách Excel Điều dẫn đến sai lệch số liệu, khơng đồng thời gian, cơng ty nên nghiên cứu sử dụng kế tốn máy vào tất khâu phần hành kế tốn Như giảm bớt cơng việc thời gian cho nhanh cho nhân viên kế toán, đồng thời giảm thiểu sai sót nhầm lẫn xảy làm kế tốn thủ cơng Ví dụ, phần mềm kế tốn MISA phần mềm phổ biến với ưu điểm dễ sử dụng giao diện trực quan thân thiện với người dùng, cho phép cập nhật liệu nhiều hóa đơn phiếu chi cách linh hoạt, mẫu giấy tờ chứng từ tuân theo quy định ban hành điểm trội Misa chức thao tác lưu ghi sổ liệu quan trọng Công nghệ bảo mật liệu cao phần mềm Misa chạy sở liệu Sql tính xác việc xử lý số liệu tính tốn cao Thứ ba: Thúc đẩy cơng tác thu hồi nợ, trích lập dự phòng phải thu khó đòi Hiện khoản phải thu khách hàng với công ty tương đối lớn, cơng ty cần áp dụng sách nhằm đơn đốc thu hồi tốn nợ nhanh chóng, hạn cách đưa nhiều phương thức toán hợp đồng: - Nếu khách hàng tốn nhanh trước hạn tiền hàng hưởng chiết khấu toán - Nếu khách hàng trả chậm hạn (Ví dụ 90 ngày) tính lãi theo lãi suất ngân hàng Đồng thời cơng ty nên trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi Để tính tốn mức dự phòng cơng ty cần phải đánh giá khả toán khách hàng % sở số nợ tỷ lệ khả khó đòi để tính dự phòng nợ khó đòi Khi lập dự phòng phải thu khó đòi phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, nội dung khoản nợ, số tiền phải thu đơn vị nợ người nợ ghi rõ số nợ phải thu khó đòi Phải đầy đủ chứng từ gốc, giấy xác nhận đơn vị nợ, người nợ số tiền nợ chưa toán hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ, giấy cam kết nợ để lập bảng phải thu khó đòi Thứ tư, Tổ chức tốt cơng tác tiêu thụ hàng hóa Cơng ty nên trọng đến cơng tác khuyến mại tiêu thụ Hiện lượng khách hàng truyền thống Những khách hàng thường mua với số lượng lớn, doanh nghiệp nên áp dụng số biện pháp khuyến mại chiết khấu thương mại khách hàng mua với khối lượng lớn, áp dụng chiết khấu toán với khách hàng toán tiền nhanh nhằm giữ khách hàng Với khách hàng tiềm vốn, khuyến khích bán hàng tốn áp dụng chiết khấu toán cho khách hàng Bằng biện pháp khuyến mại doanh nghiệp không giữ nguồn khách hàng thân quen mà tăng khối lượng khách hàng tương lai ưu đãi doanh nghiệp việc bán hàng toán Ngồi ra, Cơng ty cần đẩy mạnh sách Marketing, tiếp thị phương tiện thông tin đại chúng, đa dạng hóa phương thức bán hang bán hàng qua đại lý, bán hàng trả góp Thứ năm, Quản lý sử dụng hiệu chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, cải tiến khâu trình bán hàng nhằm tạo điều kiện mua hàng thuận lợi cho khách hàng Phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng tiêu thụ để tính xác kết tiêu thụ mặt hàng Hàng hố cơng ty kinh doanh gồm nhiều chủng loại, loại mang lại mức lợi nhuận khác Một biện pháp tăng lợi nhuận phải trọng nâng cao doanh thu mặt hàng cho mức lãi cao Vì ta cần xác định kết tiêu thụ mặt hàng từ xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu cao Để thực điều ta sử dụng tiêu thức phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng tiêu thụ sau kỳ báo cáo Một vấn đề quan trọng để tổ chức kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp việc lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý, khoa học Bởi vì, mặt hàng tính thương phẩm khác nhau, dung lượng chi phí quản lý doanh nghiệp tính chất khác nhau, cơng dụng nhóm hàng khác nên sử dụng chung tiêu thức phân bổ mà phải tuỳ thuộc vào tính chất khoản mục chi phí để lựa chọn tiêu thức phân bổ thích hợp Thứ sáu, Mở sổ chi tiết theo dõi mặt hàng Công ty cần mở sổ chi tiết, lập báo cáo bán hàng báo cáo kết kinh doanh chi tiết theo mặt hàng, nhóm mặt hàng, nhóm khách hàng kinh doanh… để cuối kỳ thuận tiện việc tính tốn giá thành, doang thu chi phí Đồng thời để biện pháp hợp lý việc khai thác, thu mua loại nhiều hơn, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường Cuối kỳ, kế tốn nên lập bảng phân tích cơng nợ để đánh giá hiệu trình bán hàng trả chậm KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS, bước đầu em tìm hiểu tổ chức máy kế tốn phương pháp hạch tốn Cơng ty thể nói thành tựu mà Cơng ty đạt khơng nhỏ Cơng ty chỗ đứng thị trường Tuy nhiên, phát triển quy mô hoạt động khối lượng tiêu thụ hàng hố ngày tăng, đòi hỏi phải theo dõi chi tiết việc tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng Công ty Trong kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt nay, việc tổ chức hợp lý cơng tác kế tốn đóng vai trò quan trọng hoạt động sản xuất doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý tốt hoạt động nhân viên, tài sản tiêu thụ hàng hố mình, đảm bảo chu kỳ kết hoạt động kinh doanh diễn đặm, không bị ứ đọng vốn, sản xuất tiêu thụ hàng hoá mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống cho người lao động Nhằm mục đích thực nhiệm vụ phát triển công ty lớn mạnh điều kiện chế nay, cần phải tích cực phát huy thành tựu đạt hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn, tổ chức hợp lý cơng tác hạch tốn tiêu thụ hàng hố Trong thời gian thực tập Cơng ty, em học hỏi hiểu thêm nhiều kiến thức thực tế cách tổ chức hoạt động kế toán công ty, trực tiếp thực tham gia vào trình tự giải cơng việc phận phòng ban cơng ty, đặc biệt phòng kế tốn Qua em nhận thấy cần thiết tập cuối khóa mà nhà trường xếp cho chúng em, giúp chúng em bổ sung kỹ thực tế bên cạnh kiến thức học nhà trường Vì thời gian thực tập hạn nên chuyên đề thực tập tốt nghiệp em không tránh khỏi sai sót Kính mong đóng góp ý kiến thầy giáo chị phòng kế tốn Sinh viên thực tập Đỗ Thị Hương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Thông tư 200/2014/TT – BTC Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014 Giáo trình Kế tốn tài Phần 3&4 – Đại học kinh tế TP.HCM, Nhà xuất Giao thơng vận tải Giáo trình Kế tốn tài Phần – Đại học kinh tế TP.HCM, Nhà xuất Giao thơng vận tải Tài liệu kế tốn công ty CP Công nghệ Y tế BMS PHỤ LỤC Phụ lục 01 Phụ lục 02 Phụ lục 03 Báo cáo KQHĐKD năm 2014 Bẩng cân đối kế toán năm 2014 Báo cáo KQHĐKD năm 2013 ... Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS Chương 3: Hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS CHƯƠNG... thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Y tế BMS - Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Về không gian: Công ty Cổ phần Công nghệ. .. hệ bán hàng xác định kết kinh doanh Bán hàng khâu cuối trình kinh doanh doanh nghiệp xác định kết kinh doanh quan trọng để đơn vị định tiêu thụ hàng hố hay khơng Do nói bán hàng xác định kết kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ y tế BMS, Chuyên đề kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghệ y tế BMS, CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS, Biểu số 2.5 Sổ cái tài khoản 632, CHƯƠNG 3:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay