Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Dệt 195 Hà Nội

66 60 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2018, 12:35

Quá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là quá trình kết hợp và tiêu hao các yếu tố sản xuất để thu hút được sản phẩm sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có bảo đảm tự bù đắp được chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất và bảo đảm có lãi hay không. Chính vì thế, việc hạch toán đầy đủ chính sách ,chi phí sản xuất vào giá thành của sản phẩm là việc làm cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng nhất là trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Mặt khác, do các yếu tố sản xuất ở nước ta còn rất hạn chế nên việc tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh đây đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mọi doanh nghiệp nói chung và của công ty nói riêng.Nhiệm vụ quan trọng của kế toán là phải hạch toán đầy đủ chi phí sản xuất và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất phục vụ tốt cho công việc hà giá thành sản phẩm để sản xuất ra của công ty có ưu thế hơn đối với đối thủ cạnh tranh . Từ đó công ty cũng thu được lợi nhuận cao . Để giải quyết được vấn đề này phải hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, cùng với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Nguyễn Bình Yến và cô giáo Nguyễn Thị Lan , trong tthời gian thực tập em đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm” tại Công Ty Dệt 195 Hà Nội làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.Kết cấu của báo cáo thực tập ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 phần chính: Phần 1: Tìm hiểu tổ chức công tác kế toán tại Công Ty Dệt 195 Hà Nội. Phần 2: Thực trạng công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Dệt 195 Hà Nội. Phần 3: Nhận xét , đánh giá và một số đề xuất tai Công Ty Dệt 195 Hà Nội. Với kiến thức và trình độ có hạn, chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều với thực tế nên báo cáo tốt nghiệp này sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Kính mong nhận được sự góp ý chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo cùng các anh, chị trong Công Ty Dệt 195 để báo cáo thực tập được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Th.sĩ Nguyễn Bình Yến và cô giáo Nguyễn Thị Lan cùng các anh, chị, trong phòng kế toán. Trong quá trình học tập nghiên cứu và hoàn thiện bài báo cáo này. Hà Nội , tháng 6 năm 2009 LỜI MỞ ĐẦU Quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp trình kết hợp tiêu hao yếu tố sản xuất để thu hút sản phẩm tồn phát triển doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có bảo đảm tự bù đắp chi phí bỏ trình sản xuất bảo đảm có lãi hay khơng Chính thế, việc hạch tốn đầy đủ sách ,chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm việc làm cần thiết có ý nghĩa quan trọng kinh tế thị trường Mặt khác, yếu tố sản xuất nước ta hạn chế nên việc tiết kiệm chi phí q trình sản xuất kinh doanh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu doanh nghiệp nói chung cơng ty nói riêng Nhiệm vụ quan trọng kế tốn phải hạch tốn đầy đủ chi phí sản xuất kiểm soát chặt chẽ việc thực tiết kiệm chi phí sản xuất phục vụ tốt cho công việc giá thành sản phẩm để sản xuất cơng ty có ưu đối thủ cạnh tranh Từ cơng ty thu lợi nhuận cao Để giải vấn đề phải hồn thiện cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, với giúp đỡ tận tình giáo Nguyễn Bình Yến giáo Nguyễn Thị Lan , tthời gian thực tập em mạnh dạn chọn đề tài: “ Hạch toỏn chi phớ sản xuất tớnh giỏ thành sản phẩm” Công Ty Dệt 19/5 Nội làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Kết cấu báo cáo thực tập phần mở đầu kết luận gồm phần chính: Phần 1: Tìm hiểu tổ chức cơng tác kế tốn Cơng Ty Dệt 19/5 Nội Phần 2: Thực trạng công tác kế tốn hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công Ty Dệt 19/5 Nội Phần 3: Nhận xét , đánh giá số đề xuất tai Công Ty Dệt 19/5 Nội Với kiến thức trình độ có hạn, chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều với thực tế nên báo cáo tốt nghiệp không tránh khỏi khiếm khuyết định Kính mong nhận góp ý bảo tận tình thầy giáo anh, chị Công Ty Dệt 19/5 để báo cáo thực tập hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình giáo Th.sĩ Nguyễn Bình Yến giáo Nguyễn Thị Lan anh, chị, phòng kế tốn Trong q trình học tập nghiên cứu hồn thiện báo cáo Nội , tháng năm 2009 PHẦN I : TÌM HIỂU TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH TV DỆT 19/5 NỘI I / Tìm hiểu chung tổ chức máy kế tốn cơng ty TNHH Dệt 19/5 Nội Đặc điểm tổ chức máy kế tốn Cơng Ty Dệt 19/5 Nội 1.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán : Bộ máy kế tốn cơng ty có nhiệm vụ tổ chức thực kiểm tra việc thực tất cơng tác kế tốn phạm vi công ty Giúp lãnh đạo tổ chức quản lý phân tích hoạt động kinh tế hướng dẫn đạo kiểm tra phận công ty Nhân viên kế toán thực đầy đủ chế độ ghi chép , chế độ hạch toán , chế độ kinh tế tài chính….thống kê , lập báo cáo nhiệm thu nội bộ… Để thực đầy đủ nhiệm vụ , đồng thời vào đặc điểm tổ chức sản xuất tổ chức quản lý nên máy kế tốn cơng ty tổ chức theo kiểu tập chung Bộ máy kế toán cơng ty bao gồm nhiều phần hành kế tốn có mối quan hệ mật thiết với thực chức , nhiệm vụ phân công kế tốn trưởng ( kiêm trưởng phòng KTTC ) 1.2 Hình thức tổ chức máy cơng ty Mơ hình kế tốn cơng ty tổ chức theo hình thức tập trung , phận có quan hệ chặt chẽ , tách rời kế toán trưởng chi phối điều hành thể thống Tồn cơng tác kế tốn tiến hành thực tập trung phòng tài kế tốn cơng ty Cơ cấu tổ chức máy kế toán thể qua sơ đồ 01 Trưởng phòng kế tốn – tài Phó phòng kế tốn – tài Thủ quỹ Kế tốn TSCĐ Kế tốn tiền mặt Kế tóan tốn Kế tốn TGNH Phó phòng kế tốn Kế tốn tổng hợp Kế toán NVL Kế toán tiền lương Kế toán giá thành Kế tốn cơng nợ 1.3 Chức nhiệm vụ phần hành kế toán – Mối quan hệ phận 1.3.1 Chức nhiệm vụ phần hành kế tóan - Kế tốn trưởng ( kiêm trưởng phòng kế tốn – tài ) : người đứng đầu phòng tài kế tốn , chịu trách nhiệm điều hành , hướng dẫn tổ chức đạo thực tồn cơng tác tài kế tốn , thống kê thơng tin kinh tế hạch tốn kinh tế cơng ty Đồng thời kế toán trưởng người cập nhật , hướng dẫn thực kịp thời chế độ , sách quy định nhà nước , tài ngồi kế tốn trưởng làm nhiệm vụ kiểm sốt viên nhà nước cơng ty chịu lãnh đạo trực tiếp Tổng Giám Đốc Công Ty Kế toán trưởng ũng người phân tích kết kinh doanh phó tổng giám đốc giúp tổng giám đốc lựa chọn phương án kinh doanh đầu tư có hiệu Vì vừa kế tốn trưởng kiêm trưởng phòng kế tốn – tài nên nhiệm vụ quản lý lĩnh vực tài phải đòi hỏi lực trình độ quản lý , trình độ chun mơn cao để vừa quản lý chặt chẽ nguồn tài vừa biết cách đầu tư hợp lý có hiệu cao Kế tốn trưởng phân cơng nhiệm vụ cho phần hành có trách nhiệm cao nhiệm vụ mà điều lệ tổ chức kế tốn ban hành - Phó phòng kế tốn tài chính: người trợ giúp cho trưởng phòng TC lĩnh vực công việc phân công , với trưởng phòng tham gia vào cơng tác tổ chức điều hành kế toán khen thưởng , kỷ luật nâng lương cho cán CNV phòng - Kế tốn TSCĐ : theo dõi tình hình tăng , giảm TSCĐ công ty , đồng thời định kỳ trích lập khấu hao lên sổ sách có liên quan - Kế toán toán: + Kế toán tiền mặt : Theo dõi tồn q trình thu , chi tiền mặt Lập sổ quỹ tiền mặt nhật ký chứng từ số + kế toán tiền gửi NH : Theo dõi tình hình tóan khoản tiền gửi , tiền vay , lập PNK chứng từ số + Kế tốn cơng nợ : theo dõi tình hình phải trả , phải thu công ty lập nhật ký chứng từ số , số + Kế toán tiền lương : tổ chức ghi chép , tổng hợp tính phân bổ tiền lương khoản trích theo lương cho đối tượng cơng ty Ngồi , kế tốn tiền lương phân tích tình hình quản lý , sử dụng quỹ tiền lương xây dựng phương án trả lương nhằm kích thích người lao động nân cao suất lao động , tiết kiệm chi phí - Kế toán tổng hợp : người thực nghiệp vụ hạch toán cuối , xác định kết kinh doanh công ty để vào sổ kế toán tổng hợp , lập sổ , bảng CĐTK ,bảng CĐKT ,BCKQSXKD lên bảng công khai tài - Kế tốn NVL : Theo dõi trự tiếp việc nhập , xuất NVL lập loại chứng từ có liên quan : Số chi tiết vật tư , bảng kê số ,bảng phân bổ NVL , CCDC ….đồng thời thực hạch toán nghiệp vụ có liên quan đến Nhập – Xuất – Tồn NVL Định kỳ , tiến hành kiểm kê tkho với thủ kho để đối chiếu số liệu số sách thực tế kho - Kế tốn giá thành : bao gồm kế tốn gía thành sản phẩm sợi kế toán giá thành sản phẩm dệt kim Kế toán giá thành vào bảng phân bổ , chứng từ có liên quan để tập hợp phân bổ chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Tiến hành lập bảng kê , , nhật ký chứng từ số Thủ quỹ : phụ trách việc quản lý quỹ tiền mặt tai công ty thực việc thu , chi tiền mặt dựa chứng từ hợp pháp , hợp lệ kế tóan trưởng tổng giá đốc ký duyệt 1.3.2 Mối quan hệ phận Trong công ty Dệt 19/5 Nội phận kế tốn cơng ty có mối liên hệ mật thiết với , phận hỗ trợ giúp đỡ phận hoàn thành nhiệm vụ , kế toán viên cường thực nhiệm vụ , thống với để vào số sách kịp thời xác 2.Sơ đồ hình thức sổ kế tốn áp dụng công ty… Do đặc điẻm sản xuất , trình độ quản lý chun mơn hóa lao động kế tốn , nên cơng ty áp dụng hình thức số “Nhật ký – chứng từ” việc tổ chức hạch toán , kế toán Theo hình thức , hệ thống số mà cơng ty áp dụng ban hành theo định 41/TC/CĐKT BTC bao gồm Nhật ký –Chứng từ , bảng phân bổ , 11 bảng kê sổ chi tiết , sổ thực trình hạch toán ( luân chuyển chứng từ ) theo sơ đồ SƠ ĐỒ 02 : SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ – CHỨNG TỪ Chứng từ gốc Bảng kê (1-11) Nhật ký – Chứng từ Sổ ,thẻ kế toán chi tiết Số Bnảg tổng hợp chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi : Ghi cuối tháng Ghi hàng ngày Đối tượng , kiểm tra Quá trình luân chuyển chứng từ cảu phần hành kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm : Hàng ngày vào chứng từ kế toán kiểm tra lấy số liệu ghi trực tiếp vào nhật ký – chứng từ bảng kê , sổ chi tiết có liên quan Đối với loại chi phí sản xuất phát sinh nhiều lần mang tính chất phân bổ chứng từ gốc trước hết tập hợp phân loại bảng phân bổ Sau lấy số liệu kết bảng phân bổ ghi vào bảng kê nhật ký chứng từ ghi sổ Đối với chứng từ ghi vào bảng kê , sổ chi tiết vào sổ chi tiết , chứng từ kế tốn cuối tháng chuyển số liệu Cuối tháng khóa sổ chứng từ cộng số liệu kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ ghi số với số thẻ kế toán chi tiết , bảng tổng hợp có liên quan lấy số liệu tổng cộng chứng từ ghi sổ , ghi trực tiếp vào sổ Đối với chứng từ có liên quan đến sổ thẻ kế tốn chi tiết ghi trực tiếp vào sổ thẻ kế toán chi tiết , cuối tháng cộng số liệu sổ thẻ kế tốn chi tiết vào để lập bảng chi tiết tài khoản đối chiếu với sổ Cuối năm vào số liệu tổng cộng sổ , bảng tổng hợp chi tiết bảng kê số tiêu quan trọng chứng từ ghi sổ để lập báo cáo tài Sơ đồ 03 : Sơ đồ lưu chuyển chứng từ Bảng phân bổ NVL ,CCDC Bảng tính phân bổ KHTSCĐ Bảng phân bổ tiền lương BHXH Chứng từ ghi sổ Sổ TK 154 ,621 ,622,627 Sổ chi tiết tài khoản TK 154,TK621,TK622,TK627 Bảng tính giá thành sản phẩm Sơ đồ 04 : Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn máy tính: Chứng từ kế tốn Phần mềm kế toán Sổ kế toán Sổ tổng hợp Số chi tiết Máy vi tính Bảng tổng hợp Chứng từ kế tốn Cùng loại Báo cáo tài nguyên Báo cáo quản trị III/ Các chế độ phương pháp kế toán áp dụng công ty dệt 19/5 Nội Các chế độ công ty: Dựa nguyên tắc : thống , đặc thù hiệu , mà công ty xây dựng hệ thống tài khảon kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất quy mơ doanh nghiệp hệ thống tài khoản kế toán ban hành thống Bộ Tài Chính ,quy định áp dụng từ 1/1/1996 Hệ thống tài khoản sở để lập bảng cân đối kế toán , báo cáo kết kinh doanh … Tuy nhiên , đặc điểm riêng công ty nên tài khoản mở chi tiết theo yêu cầu quản lý quy định cụ thể công ty Như số tài khoản sau: 1521 – Bông 1522 – Xơ 6271 – Chi phí sản xuất chung nhà máy sợi I 6272 - Chi phí sản xuất chung nhà máy sợi II 6273 - Chi phí sản xuất chung nhà máy dệt kim Ngồi , cơng ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho - Niên độ kế toán : 1/1/N đến 31/12/N - Đơn vị tiền tệ sử dụng ghi chép : VNĐ - Phương pháp tính thuế GTGT phương pháp khấu trừ - Hình thức kế toán : Nhật ký – chứng từ loại sổ sử dụng gồm : + Nhật ký chứng từ : có NKCT đánh số từ đến 11 (khơng có bảng kê , 10 ) + Bảng phân bổ : bảng phân bổ đánh số từ đến + Sổ tài khoản - số thẻ kế toán chi tiết : để phù hợp với hoạt động thực tế công ty kế toán tiến hành mở số kế toán chi tiết : Sổ chi tiết toán với người bán , sổ chi tiết toán tạm ứng … (*) Trên đặc điểm tổ chức quản lý , tổ chức sản xuất kinh doanh cơng tác hạch tốn kế tốn có ảnh hưởng trực tiếp tới việc tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Tuy nhiên , sản phẩm công ty đa dạng , phong phú ,trong sản phẩm sưọi nguyên vật liệu đầu vào q trình sản phẩm dệt kim ,vải bạt loại nên công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sợi đóng vai trò quan trọng kết sản xuất kinh danh công ty Bởi , chuyên đề , em xin đề cập đến cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm sợi nhà máy sợi I quý III/2008 Tổ chức báo cáo kế tốn cơng ty dệt 19/5 Nội Cuối quý công ty lập báo cáo tài gồm : bảng cân đối kế tốn báo cáo kết hoạt động kinh doanh , báo cáo lưu chuyển tiền tệ , bảng thuyết minh báo cáo tài Chi phí thể báo cáo kết kinh doanh theo chức chúng trình sản xuất kinh doanh : chi phí sản xuất , chi phí bán 10 Kế tốn vào mức độ hoàn thành sản phẩm dở dang ,khối lượng sản phẩm dở dang giá thành kế hoạch 1kg sản phẩm dở dang để tính: Khối lượng sợi hoàn thành = KL sản phẩm i dở dang x Mức độ hoàn thành kế hoạch sản phẩm i Chi phí chế biến bước tồn cuối quý = KLsợi hoàn thành tương x giá kế hoạch 1kg VD : Trong quý III/2008 Chi phí chế biến bước tồn đầu quý : 624.735.489 đồng Chi phí sản xuất chung (trừ khấu hao TSCĐ) phát sinh quý : 7.311.688.251 – 672336350 = 6.639.351.901 (Số liệu bảng phân bổ số số 3) Khối lượng sợi hoàn thành tương đương : 76.112,53 kg Cung chải : 4.090,9 x 0,65 = 2.659,09 Cung ghép : 19.806,5 x 0,75 = 14.854,88 Cung ghép thô : 63.035 x 0,85 = 53.579,75 Sợi : 6.120,5 x 0,82 = 5.018,81 76.112,53 kg - Giá kế hoạch kg sợi ống => Chi phí sản xuất chung tính vào giá thành quý III: 624.735.489 + 6.639.351.901 – 527.612.058 = 6.736.475.332 Số liệu dùng để tính giá thành thực tế sản phẩm theo khoản mục chi phí 1.3: Tính giá thành sản phẩm: Đầu tiên kế toán vào “bảng giá thành chi tiết kế hoạch sợi năm 2008 báo sản lượng thực tế nhập kho phòng kế tốn tài lập đầu năm để tính giá thành sản phẩm thực tế nhập kho theo giá thành kế hoạch đơn vị sản phẩm Kết việc tính tốn trình bày “bảng giá thành kế hoạch sản lượng thực tế nhập kho quý III/2008” 52 Từ kế tốn dựa vào bảng số tài liệu liên quan để tính giá thành thực tế sản phẩm sợi theo khoản mục chi phícơng ty có nhiều sản phẩm sợi phương pháp tính giá thành cho loại sản phẩm đề , nên em nêu trình tự tính giá thành sản phẩm sợi Ne60(65/35)CK quý III/20088 Ddk  C  DCK  PL Tỷ lệ phân bổ chi phí NVLC = n Z 0i xQ1i i 1 Trong : Dđk = 4.448.256.420 DCK = 2.412.991.451 C = 16.794.200.720 (bảng phân bổ số 2) PL = 731.298.600 n Z 0i xQ1i 26.099.595.970 (Bảng tính giá thành kế hoạch theo sản lượng i 1 thực tế nhập kho) T = 0,6934 Chi phí NVL phân bổ sản phẩm Ne 60(65/35)Ck = 0,6934 x 20065 x86.372,50 = 1.201.706.725 Chi phí vật liệu phụ ,nhân cơng ,sản xuất chung T' C' n  Z' 0i xQ'1i i 1 + Chi phí vật liệu phụ : Căn vào bảng phân bổ số kế toán xác định C’ = 347.204.720 n  Z' 0i xQ'1i 457.839.772,1 (bảng số 9) i 1 T’ = 0,7584 Chi phí vật liệu phụ phân bổ cho sản phẩm Ne 60(65/35) CK = 0,7584 x 405,9 x86.372,50 = 26.588.440 + Chi phí nhân công : Tiền lương phải trả công nhân trực tiếp sản xuất : 53
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Dệt 195 Hà Nội, Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Dệt 195 Hà Nội, I / Tìm hiểu chung về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Dệt 19/5 Hà Nội., 3 . Chức năng nhiệm vụ của từng phần hành kế toán – Mối quan hệ giữa các bộ phận, 3 . Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất tại công ty dệt 19/5 Hà Nội., Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ., II/ HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP:, III/ Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp:, IV/Hạch toán cho phí sản xuất chung:, IV/ Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 1) tài khoản sử dụng:, 2/ Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất., 1 : Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp., 2/Kế toán chi phí nhân công trực tiếp:, 2:Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang., 3: Tính giá thành sản phẩm:, PHẦN III/ NHẬN XÉT , ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay