Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

18 40 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2018, 10:49

Vì rau, củ, bị mốc, thức ăn bị ôi thiu? Vì người ta làm được? Nước chấm từ đậu tương Nem chua từ thịt PHẦN III - SINH HỌC VI SINH VẬT Bài 22: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT I Khái niệm vi sinh vật Kể tên số vi sinh vật mà em biết? Vi khuẩn than Vi khuẩn E.côli Vi khuẩn tả Nấm men Tảo lam xoắn Tảo lục Trùng đế dày Trùng biến hình I Khái niệm vi sinh vật Tại xung quanh có nhiều vi sinh vật lại khơng thấy chúng? Đầu kim khâu Vi sinh vật Em nhận xét kích thước vi sinh vật? - Vi sinh vật thể nhỏ bé, nhìn rõ chúng Em hiểu vi sinh vật? kính hiển vi Vi sinh vật có phải đơn vị phân loại không? - Nhắc lại hệ thống phân loại giới? Giới Thực vật (Plantae) Giới Nấm (Fungi) Giới Động vật (Animalia) Giới Nguyên sinh (Protista) Tế bào nhân thực Giới Khởi sinh (Monera) Tế bào nhân sơ Vi khuẩn E.côli thuộc giới nào? Giới khởi sinh Tạo lục, trùng đế dày thuộc giới nào? Giới nguyên sinh Nấm men thuộc giới nào? Giới nấm I Khái niệm vi sinh vật -Vi sinh vật thể nhỏ bé, nhìn rõ chúng kính hiển vi + Vi sinh vật đơn vị phân loại mà tập hợp số sinh vật thuộc nhiều giới Vi khuẩn Tảo lục độ Tảotổlam VSVvào bảng - Hãy điền so sánh mức chứcNấm xoắn men E.côli Cấu tạo thể vi khuẩn E.côli, tảo lục, tảo lam xoắn, nấm men rút đặc điểm vi sinh vật? Đơn bào X X Tập đoàn đơn bào Nhân sơ Nhân thực X X X X X X I Khái niệm vi sinh vật -Vi sinh vật thể nhỏ bé, nhìn rõ chúng kính hiển vi + Vi sinh vật đơn vị phân loại mà tập hợp số sinh vật thuộc nhiều giới + Vi sinh vật có thể đơn bào (một số tập đoàn đơn bào), nhân sơ nhân thực I Khái niệm vi sinh vật Từ kích thước thể vi sinh vật, suy luận tốc độ hấp thụ chuyển hóa chất dinh dưỡng VSV? Ví dụ: Một trực khuẩn đại tràng (E.coli ) sau 20 phút lại phân chia lần => 24h phân chia 72 lần => tạo 4.722.366,5.1017 tế bào tương đương 4.722 Hãy nhận xét tốc độ sinh trưởng sinh sản vi sinh vật? I Khái niệm vi sinh vật -Vi sinh vật thể nhỏ bé, nhìn rõ chúng kính hiển vi + Vi sinh vật đơn vị phân loại mà tập hợp số sinh vật thuộc nhiều giới + Vi sinh vật có thể đơn bào (một số tập đoàn đơn bào), nhân sơ nhân thực + Vi sinh vật hấp thụ chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh, sinh trưởng sinh sản nhanh Trong tự nhiên, gặp vi sinh vật môi trường nào? Hãy nhận xét môi trường phân bố vi sinh vật? Môi trường đất Mơi trường nước Mơi trường khơng khí Mơi trường sinh vật I Khái niệm vi sinh vật -Vi sinh vật thể nhỏ bé, nhìn rõ chúng kính hiển vi + Vi sinh vật đơn vị phân loại mà tập hợp số sinh vật thuộc nhiều giới + Vi sinh vật có thể đơn bào (một số tập đoàn đơn bào), nhân sơ nhân thực + Vi sinh vật hấp thụ chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh, sinh trưởng sinh sản nhanh + Vi sinh vật có khả thích ứng lớn, phân bố rộng Ứng dụng vi sinh vật + Sản xuất sinh khối : +Sản xuất axit amin vi khuẩn lam Spirulina nấm rơm nấm hương ... PHẦN III - SINH HỌC VI SINH VẬT Bài 22: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT I Khái niệm vi sinh vật Kể tên số vi sinh vật mà em biết? Vi khuẩn than Vi khuẩn E.côli Vi khuẩn... độ sinh trưởng sinh sản vi sinh vật? I Khái niệm vi sinh vật -Vi sinh vật thể nhỏ bé, nhìn rõ chúng kính hiển vi + Vi sinh vật đơn vị phân loại mà tập hợp số sinh vật thuộc nhiều giới + Vi sinh. .. niệm vi sinh vật Tại xung quanh có nhiều vi sinh vật lại không thấy chúng? Đầu kim khâu Vi sinh vật Em nhận xét kích thước vi sinh vật? - Vi sinh vật thể nhỏ bé, nhìn rõ chúng Em hiểu vi sinh vật?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật, Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật, Bài 22: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT, I. Khái niệm vi sinh vật, Vi sinh vật có phải là một đơn vị phân loại không?, Trong tự nhiên, có thể gặp vi sinh vật ở những môi trường nào? Hãy nhận xét về môi trường phân bố của vi sinh vật?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay