Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của công ty xuất nhập khẩu Intimex

83 37 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/06/2018, 21:35

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế hiện nay, thương mại quốc tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Từ lâu, xuất khẩu đã trở thành hoạt động kinh doanh thế mạnh của Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Đây là lĩnh vực kinh doanh đã thu về một nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước, góp một phần không nhỏ trong công cuộc Công nghiệp hoá Hiện đại hoá của đất nước. Vì vậy, vai trò của hoạt động xuất khẩu đã được Đảng và Nhà nước ta nhận thức được từ rất sớm và nhấn mạnh từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 như sau : “Xuất khẩu là một trong ba chương trình cốt lõi của nhiệm vụ kinh tế xã hội trong 5 năm 19861990, không những có ý nghĩa sống còn đối với tình hình trước mắt mà còn là những điều kiện ban đầu không thể thiếu được để triển khai Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa trong những chặng đường tiếp theo”.Hoạt động xuất khẩu phát triển là cơ sở cho hoạt động nhập khẩu phát triển góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Với tư duy đổi mới “Việt Nam mong muốn làm bạn với tất cả các quốc gia và dân tộc trên thế giới” đã tạo điều kiện cho sự mở rộng thị trường xuất nhập khẩu và tìm kiếm các đối tác thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam với đặc trưng là một nước nhiệt đới gió mùa có những đặc điểm rất riêng về điều kiện về khí hậu, địa hình, đất đai và cả yêu tố con người. Tận dụng được những lợi thế này, Việt Nam đã và đang phát triển được những loại cây nông nghiệp như lúa, cao su, cà phê, chè, hạt điều, hạt tiêu…Đây là những mặt hàng góp phần không nhỏ trong kim ngạch xuất khẩu nói chung của đất nước cũng như kim ngạch xuất khẩu nông sản nói riêng. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới, xuất khẩu hạt tiêu thứ nhất trên thế giới, xuất khẩu cà phê thứ ba trên thế giới… Việt Nam và đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu trong nước phải chịu những ảnh hưởng không nhỏ do sự suy thoái của các nền kinh tế. Nhận thức rõ được vấn đề và diễn biến phức tạp của nền kinh tế cũng như những trước những đòi hỏi thực tế trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu hàng nông sản, cùng với những kiến thức được trang bị tại nhà trường và những thực tế tìm hiểu được trong quá trình thực tập tại công ty xuất nhập khẩu Intimex, em đã quyết định lựa chọn đề tài: “ Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của công ty xuất nhập khẩu Intimex” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cấu của luận văn gồm 3 chương như sau:Chương I: Cơ sở lý luận về xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệpChương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của công ty xuất nhập khẩu IntimexChương III: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của công ty xuất nhập khẩu IntimexBằng những kiến thức thu thập được trong quá trình học tập cũng như quá trình thực tập, cùng với nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi của các anh chị, cô chú trong phòng kinh tế tổng hợp và đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ tận tình cô giáo hướng dẫn Th.S Đặng Thị Thuý Hồng, em đã cố gằng hoàn thành luận văn một cách tốt nhất theo đúng yêu cầu đặt ra. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Luận văn tốt nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự Hạnh phúc - LỜI CAM ĐOAN Kính gửi: - Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân - Khoa Thương Mại Kinh tế Quốc tế Tên em là: Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương Mại Quốc tế Khố: 47 Hệ: Chính Quy Mã Sinh viên: CQ 471755 Trong thời gian thực tập theo quy định nhà trường, em thực tập Công ty xuất nhập Intimex em chọn đề tài “Giải pháp thúc đẩy xuất hàng nông sản công ty xuất nhập Intimex” Em xin cam đoan luận văn hồn tồn em tìm hiểu, nghiên cứu viết trình thực tập Cơng ty, khơng chép luận văn khố trước Nếu vi phạm, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Sinh viên Nguyễn Phương Liên Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vai trò nội dung hoạt động xuất doanh nghiệp .3 1.1.1 Khái niệm xuất 1.1.2 Vai trò xuất .4 1.1.2.1 Ở cấp độ vĩ mô 1.1.2.2 Ở cấp độ vi mô 1.1.3 Nội dung hoạt động xuất 1.1.3.1 Nghiên cứu lựa chọn thị trường xuất .8 1.1.3.2 Lập phương án kinh doanh 1.1.3.3 Tạo nguồn hàng xuất 1.1.3.4 Ký kết thực hợp đồng .9 1.2 Các hình thức xuất .9 1.2.1 Xuất trực tiếp 1.2.2 Xuất qua trung gian 10 1.2.3 Buôn bán đối lưu .10 1.2.4 Kinh doanh tái xuất 11 1.2.5 Đấu giá quốc tế 11 1.2.6 Đấu thầu hàng hoá quốc tế 12 1.2.7 Mua bán sở giao dịch hàng hoá 12 1.3 Đặc điểm mặt hàng nông sản xuất nhân tố tác động tới hoạt động xuất nông sản doanh nghiệp .13 Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 1.3.1 Đặc điểm mặt hàng nông sản xuất .13 1.3.2 Các nhân tố tác động tới hoạt động xuất doanh nghiệp 14 1.3.3 Tình hình xuất nơng sản doanh nghiệp Việt Nam năm gần .17 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX 20 2.1 Khái quát công ty xuất nhập Intimex .20 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển cơng ty 20 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 22 2.1.2.1 Chức công ty .22 2.1.2.2 Nhiệm vụ công ty .22 2.1.3 Mục đích hoạt động phạm vi kinh doanh cơng ty .23 2.1.3.1 Mục đích hoạt động công ty 23 2.1.3.2 Phạm vi kinh doanh công ty 23 2.2 Thực trạng hoạt động xuất nông sản công ty xuất nhập Intimex năm gần 24 2.2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty năm gần .24 2.2.2 Danh mục hàng nông sản xuất .28 2.2.3 Cơ cấu thị trường xuất cơng ty xuất nhập Intimex 29 2.2.4 Tình hình xuất số mặt hàng nơng sản chủ yếu công ty xuất nhập Intimex 33 2.3 Đánh giá chung hoạt động xuất hàng nông sản công ty xuất nhập Intimex 38 2.3.1 Ưu điểm 38 2.3.2 Hạn chế .40 Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 2.3.3 Nguyên nhân 41 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 41 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan .42 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX 44 3.1 Tình hình kinh tế giới năm 2009 44 3.2 Phương hướng xuất nông sản công ty .47 3.2.1 Đánh giá hoạt động xuất nông sản Việt Nam 47 3.2.1.1 Cơ hội 47 3.2.1.2 Thách thức 48 3.2.2 Phương hướng xuất hàng nông sản Việt Nam năm tới 52 3.2.3 Phương hướng mục tiêu công ty 55 3.2.3.1 Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 55 3.2.3.2 Phương hướng xuất nông sản công ty 55 3.3 Các giải pháp thúc đẩy xuất hàng nông sản công ty xuất nhập Intimex 58 3.3.1 Giải pháp hàng nơng sản xuất .58 3.3.1.1 Hồn thiện công tác tạo nguồn hàng xuất .58 3.3.1.2 Nâng cao chất lượng khâu bảo quản, dự trữ hàng nơng sản 60 3.3.1.3 Nhanh chóng đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm mặt hàng nông sản ( HACCP) .60 3.3.1.4 Xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản xuất Việt Nam công ty 61 3.3.1.5 Đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, bước chuyển từ xuất sản phẩm thô sang sản phẩm qua chế biến 63 3.3.2 Giải pháp công tác nghiệp vụ 64 Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 3.3.2.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển thị trường xuất 64 3.3.2.2 Đa dạng hóa thị trường xuất .65 3.3.2.3 Hợp tác chặt chẽ với tham tán thương mại Việt Nam quốc gia 66 3.3.3 Giải pháp tổ chức quản lý 68 3.3.3.1 Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán công nhân viên công ty 68 3.3.3.2 Nâng cao nghiệp vụ ký kết hợp đồng 69 3.3.3.3 Quản lý sử dụng vốn hiệu 70 3.4 Kiến nghị nhà nước 70 3.4.1 Xây dựng sách thị trường nơng sản xuất .70 3.4.2 Hình thành phát triển sản giao dịch nông sản 71 3.4.3 Xây dựng môi trường pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nông sản 72 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .75 Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Kim ngạch xuất theo mặt hàng công ty ( 2004-2008 ) 25 Bảng 2: Kim ngạch nhập theo mặt hàng công ty (2003 - 2007) 26 Bảng 3: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, doanh thu nộp ngân sách nhà nước năm 2004 – 2008 công ty 26 Bảng 4: Kim ngạch sản lượng xuất số mặt hàng nông sản công ty xuất nhập Intimex 28 Bảng 5: Cơ cấu thị trường xuất nông sản công ty (2004-2008) 29 Bảng 6: Kim ngạch xuất hàng nông sản công ty xuất nhập Intimex vào số thị trường giai đoạn 2005-2008 29 Bảng 7: Cơ cấu hình thức xuất hàng nơng sản công ty xuất nhập Intimex giai đoạn 2005-2008 33 Bảng 8: Tỷ trọng xuất hàng nông sản giai đoạn 2005-2008 .34 Bảng 9: Kế hoạch xuất nông sản công ty xuất nhập Intimex theo mặt hàng năm 2008 định hướng năm 2010 56 Bảng 10: Kế hoạch xuất nông sản công ty xuất nhập Intimex theo thị trường năm 2008 định hướng năm 2010 57 Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong xu hội nhập toàn cầu hoá kinh tế nay, thương mại quốc tế đóng vai trò vơ quan trọng phát triển quốc gia có Việt Nam Từ lâu, xuất trở thành hoạt động kinh doanh mạnh Việt Nam nói chung doanh nghiệp Việt Nam nói riêng Đây lĩnh vực kinh doanh thu nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước, góp phần khơng nhỏ cơng Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố đất nước Vì vậy, vai trò hoạt động xuất Đảng Nhà nước ta nhận thức từ sớm nhấn mạnh từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 sau : “Xuất ba chương trình cốt lõi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 1986-1990, khơng có ý nghĩa sống tình hình trước mắt mà điều kiện ban đầu thiếu để triển khai Cơng nghiệp hố xã hội chủ nghĩa chặng đường tiếp theo” Hoạt động xuất phát triển sở cho hoạt động nhập phát triển góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng Với tư đổi “Việt Nam mong muốn làm bạn với tất quốc gia dân tộc giới” tạo điều kiện cho mở rộng thị trường xuất nhập tìm kiếm đối tác thương mại doanh nghiệp Việt Nam Việt Nam với đặc trưng nước nhiệt đới gió mùa có đặc điểm riêng điều kiện khí hậu, địa hình, đất đai u tố người Tận dụng lợi này, Việt Nam phát triển loại nông nghiệp lúa, cao su, cà phê, chè, hạt điều, hạt tiêu… Đây mặt hàng góp phần khơng nhỏ kim ngạch xuất nói chung đất nước kim ngạch xuất nông sản nói riêng Trong năm gần đây, Việt Nam trở thành nước xuất gạo lớn thứ hai Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp giới, xuất hạt tiêu thứ giới, xuất cà phê thứ ba giới… Việt Nam đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh xuất nước phải chịu ảnh hưởng khơng nhỏ suy thối kinh tế Nhận thức rõ vấn đề diễn biến phức tạp kinh tế trước đòi hỏi thực tế lĩnh vực kinh doanh xuất hàng nông sản, với kiến thức trang bị nhà trường thực tế tìm hiểu trình thực tập công ty xuất nhập Intimex, em định lựa chọn đề tài: “ Giải pháp thúc đẩy xuất hàng nông sản công ty xuất nhập Intimex” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Ngồi lời mở đầu kết luận, kết cấu luận văn gồm chương sau: Chương I: Cơ sở lý luận xuất hàng hoá doanh nghiệp Chương II: Thực trạng hoạt động xuất hàng nông sản công ty xuất nhập Intimex Chương III: Giải pháp thúc đẩy xuất hàng nông sản công ty xuất nhập Intimex Bằng kiến thức thu thập trình học tập trình thực tập, với nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi anh chị, phòng kinh tế tổng hợp đặc biệt quan tâm, giúp đỡ tận tình cô giáo hướng dẫn Th.S Đặng Thị Thuý Hồng, em cố gằng hoàn thành luận văn cách tốt theo yêu cầu đặt Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo để viết em hồn thiện Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vai trò nội dung hoạt động xuất doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm xuất Xuất hoạt động kinh doanh nhằm thu doanh lợi cách bán sản phẩm, hàng hoá dịch vụ vượt qua biên giới hải quan sở tiền tệ làm phương tiện toán Cơ sở hoạt động xuất hoạt động mua bán trao đổi hàng hố (bao gồm hàng hố hữu hình vơ hình) nước Khi sản xuất nước phát triển trao đổi hàng hoá quốc gia ngày trở nên phổ biến, phân công lao động quốc tế hình thành rõ rệt hoạt động xuất phát triển tất yếu khách quan kinh tế quốc gia Xuất dần khẳng định hoạt động hoạt động kinh tế đối ngoại, phương tiện thúc đẩy kinh tế quốc gia nói chung doanh nghiệp nói riêng phát triển Chính phủ quốc gia thực biện pháp thúc đẩy ngành kinh tế hướng theo xuất khẩu, khuyến khích mở rộng sản xuất khu vực tư nhân nhằm giải công ăn việc làm tăng thu nhập ngoại tệ cho đất nước Vì vậy, việc mở rộng xuất sách kinh tế, mục tiêu quan trọng sách thương mại Hiện nay, hoạt động xuất phát triển mạnh chiều rộng lẫn chiều sâu Nó trở thành hoạt động tất yếu quốc gia đường phát triển kinh tế Do quốc gia có khác biệt điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực điều kiện kinh tế xã Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp hội dẫn đến khác biệt lợi lĩnh vực khác Việc tiến hành trao đổi phẩm hàng hoá hay dịch vụ quốc gia biện pháp hữu hiệu để quốc gia khai thác tối đa lợi thế, khắc phục hạn chế, tận dụng triệt để hội hạn chế thách thức tạo cân yếu tố trình sản xuất tiêu dùng Tuy nhiên, hoạt động xuất diễn quốc gia có lợi lĩnh vực hay lĩnh vực khác Ngay quốc gia khơng có lợi điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên thiên nhiên…thì quốc gia tham gia vào hoạt động xuất thu lợi ích khơng nhỏ từ hoạt động Điều chứng minh thông qua lý thuyết lợi so sánh Lý thuyết quốc gia có hiệu thấp so với quốc gia khác việc sản xuất hầu hết loại sản phẩm quốc gia tham gia vào thương mại quốc tế thông qua hoạt động xuất để tạo lợi ích cho mình, bỏ qua quốc gia từ bỏ nguồn lợi không nhỏ từ hoạt động đánh hội phát triển quốc gia Khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, quốc gia thu lợi ích cho thơng qua việc chun mơn hố vào sản xuất loại hàng hố mà việc sản xuất chúng bất lợi để trao đổi với quốc gia khác, đồng thời nhập loại hàng hoá mà việc sản xuất chung bất lợi dù hiệu sản xuất quốc gia thấp 1.1.2 Vai trò xuất Ngày mà q trình hội nhập kinh tế phát triển mạnh mẽ trở thành xu hướng phát triển chung toàn giới thương mại quốc tế thơng qua xuất trở thành cầu nối kinh tế quốc gia Khi tham gia hoạt động này, kinh tế giới có hội xích lại gần hơn, phát triển mạnh mẽ không lĩnh vực kinh tế mà Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 63 xuất chủ yêu dạng thô, chưa qua chế biến, giá trị xuất thường thấp Hơn thời gian gần đây, có nhiều công ty nước quốc tế tham gia vào lĩnh vực tạo cạnh tranh liệt doanh nghiệp Vì vậy, trước tình hình đó, đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, bước chuyển sản phẩm thô sang sản phẩm qua chế biến coi bước quan trọng công ty Trong giai đoạn đầu, công ty tiến hành đầu tư sở vật chất kỹ thuật, xây dựng máy móc, nhà xưởng chế biến…để tiến hành bước chuyển sản phẩm thô sang sản phẩm qua chế biến có chất lượng cao Đối với mặt hàng cà phê, cơng ty nghiên cứu dựa nguồn vốn có để xây dựng nhà máy chế biến cà phê hòa tan, vốn coi sản phẩm ưa chuộng thị trường giới đáp ứng với yêu cầu tiện lợi nhanh chóng nhịp sống cơng nghiệp Ngồi ra, cơng ty tiến hành nghiên cứu để tạo sản phẩm xuất khác bên cạnh mặt hàng truyền thống, bước cho xây dựng nhanh chóng vào hoạt động nhà máy chế biến sản phẩm để tạo danh mục hàng nông sản xuất phong phú, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng thị trường quốc tế Tuy giai đoạn đầu, Intimex gặp phải khó khăn lớn cơng ty xin hỗ trợ vốn, ưu đãi tín dụng từ phía Nhà nước để giảm bớt khó khăn vốn, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty Khi công tác chế biến coi trọng sản phẩm xuất chế biến có chất lượng cao chiếm tỉ trọng lớn tương lai, xây dựng khu chế biến biện pháp mà công ty nên cần hướng tới Vì vậy, thực giải pháp đồng nghĩa với mặt hàng xuất Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 64 công ty nâng lên tầm cao chất lượng, giá trị xuất hoạt động xuất công ty đạt hiệu tương xứng với tiềm thực công ty 3.3.2 Giải pháp công tác nghiệp vụ 3.3.2.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển thị trường xuất Một doanh nghiệp muốn đạt hiệu cao kinh doanh xuất cơng tác nghiên cứu thị trường đóng vai trò vơ quan trọng Lý tập quán tiêu dùng, thị hiếu tiêu dùng, phong cách tiêu dùng quốc gia khác khác nhau, chí quốc gia vùng miền khác có khác biệt lớn Vì xảy tượng có sản phẩm đón nhận nồng nhiệt quốc gia lại thất bại thảm hại thị trường khác Điều cho thấy, công tác nghiên cứu thị trường định đến sống sản phẩm thâm nhập vào thị trường Nắm rõ điều này, doanh nghiệp kinh doanh xuất cần tiến hành nghiên cứu thị trường cách kỹ lưỡng, sau lựa chọn sản phẩm doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường điều kiện kinh doanh doanh nghiệp Công ty xuất nhập Intimex doanh nghiệp có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực xuất hàng nông sản công tác nghiên cứu thị trường công ty nhiều hạn chế Nguồn thơng tin mà cơng ty có chủ yếu thơng qua báo cáo Bộ Công Thương, tổ chức kinh tế có uy tín giới Các báo cáo thường mang tính chung chung, chưa cụ thể thật phù hợp với điều kiện kinh doanh doanh nghiệp Do vậy, thị trường có thay đổi bất thường cơng ty thường khơng có dự báo xác để điều chỉnh hoạt động kinh Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 65 doanh cách nhanh nên phải gánh chịu thiệt hại yếu khâu dự báo Đây điều mà công ty cần phải thay đổi mà trình tồn cầu hóa hội nhập kinh tế giới trở thành xu hướng giới, đồng nghĩa với việc công ty phải chịu áp lực cạnh tranh lớn đến từ tất quốc gia thị trường Vì vậy, để hoạt động kinh doanh công ty đạt hiệu cao, công ty cần phải trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường, thu thập, xử lý thông tin tìm thị trường tiềm tương lai dự báo thay đổi thị trường thơng qua việc thành lập phòng Marketing riêng biệt với chức chuyên biệt sau: - Nghiên cứu nhu cầu xu hướng tiêu dùng thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp nhu cầu thị trường doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường hiệu - Phân đoạn lựa chọn thị trường - Phối hợp nhịp nhàng với phòng kinh doanh để thực tốt hoạt động kinh doanh xuất nhập - Thu thập, xử lý thông tin, đưa dự báo để hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tránh rủi ro biến động phức tạp thị trường nông sản giới đồng thời điều tra, phân tích phản hồi từ phía bạn hàng, đối tác kinh doanh 3.3.2.2 Đa dạng hóa thị trường xuất Thị trường đích hướng đến doanh nghiệp, chiếm lĩnh thị trường đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có lợi kinh doanh mặt hàng so với doanh nghiệp cạnh tranh khác Vì vậy, điều kiện cạnh tranh gay gắt nay, mà thị phần doanh nghiệp Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 66 thị trường có xu hướng giảm có tham gia nhiều đối thủ cạnh tranh đa dạng hóa thị trường xuất chiến lược doanh nghiệp quan tâm hướng tới Chiến lược đảm bảo cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tránh rủi ro thị trường thay đổi, giúp cho doanh nghiệp thoát khỏi bị động phải phụ thuộc vào lượng khách hàng định thị trường định Để thực chiến lược này, công ty Intimex cần xác định rõ thị trường mà công ty cho xuất nông sản vào thị trường có tiềm năng, giúp cơng ty mở rộng thị trường kinh doanh tăng lợi nhuận EU, Mỹ, ASEAN…là thị trường xuất nông sản chủ lực công ty Đây thị trường có mối quan hệ hợp tác kinh doanh lâu năm với cơng ty, trì mối quan hệ ổn định, bền chặt với bạn hàng kênh phân phối thị trường điều cần thiết công ty Thị trường Châu Phi số nước Châu Mỹ La Tinh Braxin, Chilê, Achentina… thị trường tiềm hứa hẹn mặt hàng nông sản xuất cơng ty năm tới Vì vậy, nghiên cứu xâm nhập vào thị trường giải pháp mà công ty cần triển khai tổ chức thực cách tốt thời gian tới 3.3.2.3 Hợp tác chặt chẽ với tham tán thương mại Việt Nam quốc gia Tham tán thương mại gì, chức năng, nhiệm vụ họ câu hỏi mà doanh nghiệp cần hiểu rõ muốn đạt hiệu hợp tác với họ Vậy, với nước sở tại, tham tán thương mại cán ngoại giao làm kinh tếm đại diện cho lợi ích kinh tế Việt Nam Với Việt Nam, Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 67 tham tán thương mại tình báo kinh tế, có nhiệm vụ nghiên cứu-nắm bắt tình hình kinh tế, thị trường nước sở để phát đề xuất cho phủ Việt Nam bổ sung điều chỉnh sách, nhằm phát triển kinh tế thương mại hai nước Ngồi học tình báo chiến thuật, cung cấp thông tin mặt hàng cụ thể để doanh nghiệp nước xuất nhập Hiểu rõ điều này, doanh nghiệp xuất khác nước, để thực mục tiêu mở rộng thị trường xuất hàng nông sản, công ty xuất nhập Intimex nên chủ động phối hợp với tham tán thương mại Việt Nam quốc gia giới theo hướng sau: - Cùng với doanh nghiệp khác tham gia Hội nghị Tham tán thương mại tổ chức thường niên năm để thơng qua thu thập, tìm kiếm thơng tin thị trường, bạn hàng…cũng đề xuất kiến nghị cụ thể lên thương vụ Việt Nam nước ngồi - Thơng qua hoạt động xúc tiến thương mại tham tán thưong mại Việt Nam nước để thiết lập, mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh với bạn hàng - Phối hợp với tham tán thương mại để thực thương vụ đấu tranh chống rào cản thương mại - Tận dụng mối quan hệ với giới truyền thơng nước ngồi thơng qua tham tán thương mại để giới thiệu sản phẩm, ngành hàng Việt Nam nói chung cơng ty Intimex nói riêng 3.3.3 Giải pháp tổ chức quản lý 3.3.3.1 Nâng cao trình độ chun mơn cho cán công nhân viên công ty Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 68 Nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định đến tồn phát triển công ty đặc biệt công ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực xuất nhập Nhận thức rõ vấn đề nên nhiều năm qua, công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán công nhân viên công ty xuất nhập Intimex quan tâm trọng đầu tư Công ty Intimex xây dựng nhiều chương trình đào tạo nghiệp vụ kinh doanh cho nhân viên công ty, đặc biệt đạo tạo đội ngũ cán chuyên môn lĩnh vực kinh xuất Nguyên nhân cơng ty Intimex doanh nghiệp mạnh lĩnh vực xuất khẩu, hàng nơng sản chiếm gần 70% tỉ trọng kim ngạch xuất đem lại nguồn thu chủ yếu cho công ty Hoạt động kinh doanh có thành cơng hay khơng, đạt hiệu hay không phụ thuộc lớn vào đội ngũ nhân viên chun mơn Vì vậy, cơng ty bước nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán công nhân viên theo hướng sau: - Tiến hành tổ chức tuyển dụng cách chặt chẽ nghiêm túc - Phân cơng, bố trí cơng việc phải dựa lực, trình độ, hiểu biết kinh nghiệm - Khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân viên tham gia chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn lĩnh vực thương mại, đặc biệt nghiệp vụ xuất trung tâm đào tạo công ty Sau lần đào tạo, tiến hành đánh giá rút tồn yếu để nhanh chóng khắc phục lần đào tạo - Khuyến khích cán cơng nhân viên nâng cao trình độ ngoại ngữ tiếng anh yếu tố quan trọng giúp cho việc thực hợp đồng xuất tiến hành cách thuận lợi, tránh xảy sai sót yếu ngơn ngữ - Tổ chức thi nghiệp vụ để qua nhân viên cơng ty có Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 69 trao đổi kinh nghiệm củng cố, tích lũy kiến thức chun mơn nghề nghiệp 3.3.3.2 Nâng cao nghiệp vụ ký kết hợp đồng Hợp đồng văn mặt pháp lý thể ràng buộc doanh nghiệp đối tác kinh doanh điều kiện mua bán Hợp đồng ký kết quy định quyền hạn, trách nhiệm hai bên Việc am hiểu đối tác, lựa chọn đối tác tin cậy làm cho hoạt dộng đàm phán thuận lợi hoạt động kinh doanh cơng ty ổn định Vì vậy, tiến hành ký kết hợp đồng doanh nghiệp cần phải làm cơng việc sau: - Nghiên cứu tìm hiểu đối tác kinh doanh nhu cầu đối tác, tình hình hoạt động đối tác, uy tín đối tác thị trường, khả tài khả toán đối tác, điểm mạnh điểm yếu đối tác, mong muốn đối tác - Lựa chọn đối tác kinh doanh phù hợp, đàm phán, tiến hành soạn thảo ký kết hợp đồng Nghiệp vụ giao cho cán có chun mơn nghiệp vụ, trình độ kinh nghiệm lĩnh vực xuất hợp đồng ký kết thành công tạo điều kiện cho lần hợp tác - Tiến hành thực công việc theo thời gian hợp đồng thỏa thuận - Nâng cao vai trò thương mại điện tử việc ký kết hợp đồng giúp việc ký kết hợp đồng diễn nhanh chóng thuận tiện đối tác có khoảng cách xa địa lý Có thể nói rằng, việc làm giúp công ty tránh xáo trộn số trường hợp đối tác sau mua hàng lần với giá cao Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 70 sau lần lại ép giá thơi khơng mua 3.3.3.3 Quản lý sử dụng vốn hiệu Vốn kinh doanh định đến quy mô hoạt động doanh nghiệp Vì vậy, dụng vốn có hiệu vấn đề định đến sống kinh doanh doanh nghiệp Công ty xuất nhập Intimex doanh nghiệp nhà nước, mạnh lĩnh vực xuất để thực hợp đồng xuất lớn cơng ty cần phải có số vốn tương đối lớn Tuy nhiên, với hoạt động kinh doanh đầu tư nhiều lĩnh vực nguồn vốn có cơng ty đáp ứng Do vậy, lựa chọn công ty phải sử dụng nguồn vốn vay Việc sử dụng nguồn vốn vay có hiệu vấn đề cần công ty quan tâm nay.Vì vậy, để sử dụng quản lý nguồn vốn có hiệu cơng ty cần: - Sử dụng vốn mục đich, tránh xảy việc đầu tư nhiều mà không hiệu hay đầu tư không chỗ nên phải bù lỗ - Thực tốt công tác thu mua, bảo quản, dự trữ để đảm bảo chất lượng hàng nông sản, tránh xảy tranh chấp để khách hàng tiến hành toán theo thời gian quy định, giúp cho vòng chu chuyển vốn cơng ty diễn nhanh chóng, thuận lợi tránh xảy tình trạng ứ đọng vốn 3.4 Kiến nghị nhà nước 3.4.1 Xây dựng sách thị trường nơng sản xuất - Trợ giúp cho chủ thể sản xuất nông sản nâng cao hiểu biết thị trường Thị trường nơng sản thị trường phức tạp, có biến động lớn, tiềm ẩn rủi ro lớn chủ thể sản xuất Vì vậy, nắm bắt nguồn thơng tin, hiểu biết xử lý thông tin giúp cho chủ sản xuất điều chỉnh hướng kinh doanh phù hợp với Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 71 yêu cầu thị trường - Lựa chọn phương án marketing phù hợp để phối hợp với chủ thể kinh doanh, chủ thể sản xuất bước xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản Việt Nam tạo điềuk kiện thuận lợi cho hàng nong sản thâm nhập vào thị trường quốc tế - Nâng cao vai trò trung gian nhà nước việc kết nối chủ thể sản xuất với doanh nghiệp xuất nước, doanh nghiệp xuất nước với đối tác nước ngồi thơng qua mối quan hệ tốt đẹp trị hợp tác thương mại - Tạo điều kiện giúp doanh nghiệp tổ chức hội chợ triển lãm nước - Xây dựng môi trường pháp lý ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng xuất thuận lợi 3.4.2 Hình thành phát triển sản giao dịch nông sản Nông sản mặt hàng mang tính chất thời vụ nên khâu thu mua nơng sản phẩm thường gặp phải nhiều khó khăn vào lúc trái vụ Vì vậy, đời sàn giao dịch nông sản cần thiết để giúp cho hoạt động thu mua doanh nghiệp diễn cách tập trung Tại đây, tập trung số lượng lớn người bán người mua trực tiếp thỏa thuận điều kiện mua bán giá cả, chất lượng, thời gian giao hàng…và giá hình thành thơng qua thỏa thuận đồng ý bên Tuy nhiên, sàn giao dịch nhà nước quy định giá trần giá sàn mặt hàng nông sản vào thời điểm vụ mùa trái vụ để đảm bảo quyền lợi cho người sản xuất người kinh doanh Người nông dân bán hàng với giả rẻ trúng mùa doanh nghiệp mua bị ép mua với giá cao hàng hóa khan Do đó, hình thành Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 72 sàn giao dịch nông sản biện pháp cần thiết giai đoạn 3.4.3 Xây dựng môi trường pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nông sản Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp xuất phụ thuộc lớn vào môi trường pháp lý Vì vậy, để khuyến khích cho doanh nghiệp kinh doanh xuất hàng nông sản, nhà nước nên: - Cải cách đại hóa thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thơng quan cho hàng hóa xuất hàng nơng sản mang tính chất thời vụ, kéo dài thời gian thông quan làm cho chất lượng hàng nơng sản có nguy giảm sút - Mở cửa thị trường kinh doanh, khuyến khích hợp tác quốc gia thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động giao lưu văn hóa - Ký kết thỏa thuận song phương công nhận lẫn tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nước đối tác - Nhanh chóng hồn thiện sách tín dụng theo chế thị trường, mở rộng hình thức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn để thực hoạt động kinh doanh - Điều chỉnh tỷ giá phù hợp đồng thời đưa sách gắn đồng Việt Nam với số ngoại tệ để hạn chế rủi ro kinh doanh xuất - Xây dựng chương trình dự báo dự án đẩy mạnh xuất theo hàng Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 73 KẾT LUẬN Năm 2007, Việt Nam thức trở thành thành viên thức tổ chức thương mại giới WTO Đây kiện quan trọng đánh dấu cho nỗ lực không ngừng Việt Nam trình hội nhập kinh tế để bắt kịp xu hưóng phát triển thời đại Cũng kiến tạo cho Việt Nam hội thách thức không nhỏ kinh tế đà phát triển mạnh mẽ Việt Nam doanh nghiệp nước muồn tồn phát triển phải nỗ lực khơng ngừng Trong đó, phát triển nâng cao hoạt động xuất mục tiêu quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển đất nước Việt Nam theo hướng Cơng nghiệp hố - Hiện đại hóa Việt Nam quốc gia biết đến với lợi lớn lĩnh vực xuất nông sản Công ty xuất nhập Intimex doanh nghiệp trực thuộc Bộ Thương Mại, mạnh lĩnh vực xuất hàng nơng sản từ nhiều năm tạo lập cho vị trí tương đối vững vàng thị trường nước giới Khi thị trường giới liên tục xảy biến động không nhỏ đặc biệt ảnh hưởng to lớn khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2008, công ty xuất nhập Intimex phải đối mặt với khó khăn lĩnh vực kinh doanh vốn mạnh Việc đưa giải pháp để giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trở thành vấn đề cấp bách cần thiết hết Nhận thức vấn đề đó, với quan tâm lòng mong muốn đóng góp ý kiến vào nghiệp phát triển chung công ty, em mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất hàng nông sản công ty Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 74 Do thời gian nghiên cứu, trình độ kinh nghiệm thân hạn chế nên đề tài nghiên cứu em nhiều thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn để đề tài nghiên cứu em thêm hoàn chỉnh Em hy vọng với giải pháp đề xuất góp phần giúp cơng ty Intimex đẩy mạnh hoạt động xuất nông sản công ty áp dụng vào thực tế Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.S Đặng Thị Thuý Hồng tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thiện luận văn Em xin gửi lời cảm ơn đến cô chú, anh chị nhân viên cơng ty Intmex tận tình tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình thực tập viết luận văn tốt nghiệp Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.PTS Nguyễn Duy Bột – Giáo trình Thương mại quốc tế phát triển thị trường xuất – Nhà xuất Thống Kê – Năm 2003 PGS.PTS Nguyễn Duy Bột; T.S Nguyễn Quỳnh Chi; T.S Trần Hoè – Giáo trình Marketing Thương mại quốc tế - Nhà xuất Thống Kê – Năm 1997 GS.TS Đặng Đình Đào; GS.TS Hồng Đức Thân – Giáo trình Kinh tế thương mại – Nhà xuất Thống Kê – Năm 2003 Tài liệu Công ty xuất nhập Intimex:  Điều lệ Công ty Intimex  Báo cáo kết kinh doanh Công ty Intimex, giai đoạn 20042008  Báo cáo xuất nhập Công ty Intimex, giai đoạn 2004-2008 Các trang web:  Intimexco.com  Mof.gov.com  Mot.gov.com  Vicofa.org.vn  Vinenet.com.vn  Vnmart.com  Thuonghieunongsan.org.vn Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 76 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế Luận văn tốt nghiệp 77 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Nguyễn Phương Liên Lớp: Thương mại Quốc tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của công ty xuất nhập khẩu Intimex, Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của công ty xuất nhập khẩu Intimex, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX, Bảng 6: Kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản của công ty xuất nhập khẩu Intimex vào một số thị trường giai đoạn 2005-2008, Bảng 8: Tỷ trọng xuất khẩu của hàng nông sản giai đoạn 2005-2008, GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX, Bảng 10: Kế hoạch xuất khẩu nông sản của công ty xuất nhập khẩu Intimex theo thị trường năm 2008 và định hướng năm 2010

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay