Slide đạo đức kinh doanh và các triết lý đạo đức

42 67 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2018, 16:25

Phần 2: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH CÁC TRIẾT ĐẠO ĐỨC 2.1 Các vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.1 Đạo đức kinh doanh vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.2 Mâu thuẫn nguồn gốc vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.3 Nhận diện vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.4 Một số công cụ phương pháp giải vấn đề đạo đức kinh doanh 2.2 Các triết đạo đức KD 2.2.1 Triết đạo đức 2.2.2.Nội dung triết đạo đức chủ yếu 2.2.3 Cách thức lựa chọn xây dựng triết đạo đức cho tổ chức, doanh nghiệp •   2.1 Các vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.1 Đạo đức kinh doanh vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Các vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanh Khái niệm Đạo đứcĐạo đức tiếng Anh ethics, tiếng Hy Lạp ethiko ethos, nghĩa phong tục tập quán • Đạo đức liên quan tới cam kết luân lý, trách nhiệm công xã hội Đạo đức nguyên tắc cư xử để phân biệt Tốt Xấu, Đúng Sai Chuẩn mực đạo đức nguyên tắc, quy tắc đạo đức người thừa nhận trở thành mực thước, khuôn mẫu để xem xét đánh giá điều chỉnh hành vi người xã hội “ * Đạo đức có tính giai cấp, tính khu vực, tính địa phương * Nội dung chuẩn mực đạo đức thay đổi theo điều kiện lịch sử cụ thể * Điều chỉnh hành vi người theo chuẩn mực quy tắc đạo đức xã hội: Độ lượng, khoan dung, khiêm tốn, dũng cảm, trung thực, tín, thiện… 2.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanh Lịch sử đạo đức kinh doanh Trước kỷ XX: phương Tây, đạo đức kinh doanh xuất phát từ tín điều Tơn giáo Thế kỷ XX: -Thập kỷ 60: Mức lương công bằng, quyền người công nhân, đến mức sinh sống họ, ô nhiễm, chất độc hại, quyền bảo vệ người tiêu dùng -Những năm 70: hối lộ, quảng cáo lừa gạt, an tồn sản phẩm, thơng đồng câu kết với để đặt giá -Những năm 80: Trung tâm nghiên cứu ĐĐkd; Uỷ ban đạo đức Chính sách xã hội để giải vấn đề đạo đức cơng ty -Những năm 90: Thể chế hố vấn đề đạo đức kinh doanh thành Luật -Từ năm 2000 đến nay: Được tiếp cận, xem xét từ nhiều góc độ khác nhau: Từ luật pháp, triết học khoa học xã hội khác 2.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanh Khái niệm đạo đức kinh doanh Đạo đức kinh doanh tập hợp nguyên tắc, chuẩn mực có tác dụng điều chỉnh, đánh giá, kiểm soát hành vi chủ thể kinh doanh • Những chuẩn mực, ngun tắc có tác dụng hướng dẫn hành vi người hữu quan sử dụng để phán xét hành động cụ thể đúng-sai, phù hợp hay không phù hợp nhận thức xã hội (những người hữu quan) hành vi tương tự  Đạo đức kinh doanh dạng đạo đức nghề nghiệp, có tính đặc thù hoạt động kinh doanh \ \TƯ LIỆU CHƯƠNG ĐạoCỦA đức ĐẠO kinh ĐỨC doanh\Độc quyền CÁC NGUYEN TẮC CHUẨN3.MỰC KINH DOANH Tính trung thực Tơn trọng người Gắn lợi ích DN với lợi ích khách hàng xã hội Coi trọng hiệu gắn với trách nhiệm xã hội Bí mật trung thành với trách nhiệm đặc biệt ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH giá phải trả.doc Tầng lớp doanh nhân làm nghề KD Khách hàng PHẠM VI ÁP DỤNG Người làm công Khách hàng 10 Chính phủ 11 Cổ đơng 12 Nhà cung ứng 13 Cơng đồn 14 Thể chế trị xã hi Vai trò đạo đức kinh doanh Góc vuông xác định tính chất đạo đức pháp cđa hµnh vi Phi pháp Hợp Pháp I II Hợp đạo Hợp đạo Phản đạo Phản đạo III IV Phi Hợp pháp pháp 2.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanh Vai trò đao đức kinh doanh Đạo đức kinh doanh: 1- Góp phần điều chỉnh hành vi chủ thể kinh doanh 2- Góp phần vào chất lượng doanh nghiệp 3- Góp phần vào cam kết tận tâm nhân viên 4- Góp phần làm hài lòng khách hàng 5- Góp phần tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp 6- Góp phần vào vững mạnh kinh tế quốc gia 2.1.1.2 Vấn đề đạo đức kinh doanh Vấn đề đạo đức gì? • Trường hợp, hồn cảnh phải lựa chọn nhiều cách hành động khác để chọn cách hành động tốt sở quan niệm đúng-sai phổ biến xã hội (chuẩn mực đạo xã hội) • Tình khó xử có nhiều cách hành động trái ngược buộc người phải lựa chọn cách cách khác 2.1.2 Mâu thuẫn nguồn gốc vấn đề đạo đức kinh doanh • Nguồn gốc vấn đề đạo đức Là mâu thuẫn nảy sinh lĩnh vực, cỏ nhõn, th, Các vấn đề đạo đức nảy sinh: Giữa đối tợng hữu quan Trong lĩnh vực hot ng chuyên môn (marketing, kỹ thuật, nhân sự, tài chính, qnản lý) Do xung ®ét vỊ quan ®Ĩm, qun lùc, phèi hỵp, lỵi Ých - Các câu hỏi Đối tợng hữu quan: Những ngời có liên quan Ai? Lĩnh vực: Vấn đề họ phải đơng đầu định gì? Nguyên nhân: Tại lại khó khăn định? Bản chất: Mâu thuẫn họ cách giải vấn đề gì? >>> NV phi i mặt với vấn đề ĐĐ họ buộc phải tiến hành nhiệm vụ mà họ biết vô ĐĐ * Các khía cạnh mâu thuẫn • • • • Mâu thuẫn triết lí Mâu thuẫn quyền lực Mâu thuẫn phối hợp Mâu thuẫn lợi ích * Các lĩnh vực có mâu thuẫn • • • • • Marketing Phương tiện kỹ thuật Nhân lực Kế tốn, tài Quản Mục tiêu Tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược DN Động cơ, quan điểm,triết ĐĐ người định Mục tiêu tổng quát - động lục Mục tiêu cụ thể: thúc đẩy: Mong muốn cuối doanh thu, lợi nhuận, thị phần, cần đạt tới công nghệ, việc làm… Biện pháp • • • Biện pháp công cụ, cách thức để đạt mục tiêu Biện pháp gồm hai yếu tố: Phương pháp Công cụ Khi lựa chọn biện pháp, cần trả lời câu hỏi : Các đối tượng có tán thành biện pháp khơng? Các biện pháp có phù hợp với mục tiêu khơng? Động • Động sức mạnh nội thúc hướng hành vi người tới mục tiêu (nhu cầu) • • • • Động trả lời cho câu hỏi: “Tại sao? Vì gì?” Động yếu tố khó lần manh mối Nó bắt rễ từ giáo dục, văn hố tôn giáo Khi xác định động cơ, cần trả lời câu hỏi : DN che đậy hay cơng khai động mình? Động DN vị kỷ hay vị tha? Định hướng giá trị DN gì? Hậu • • Tiên đoán hậu bước quan trọng algorithm Khi tiên đoán hậu quả, cần trả lời câu hỏi sau: Hậu xảy ngắn hạn hay dài hạn? Hậu ảnh hưởng đến đối tượng quan tâm? Có thể có yếu tố bất ngờ không? Khái quát nhân tố cấu thành Algorithm đạo đức Mặt kinh doanh Mặt đạo đức Mục tiêu kiếm lời? Mục tiêu ĐĐ? Nhiều mục tiêu hài hồ Của Cổ đơng? có hài hồ không? Đ/tượng q/tâm ưu tiên Của Ban quản trị? Khách hàng?Cơng nhân? Biện pháp Có tán thành Tán thành sao? Tán thành sao? Phù hợp /Cần thiết / Tương đối quan Hy sinh doanh lợi? Xem nhẹ ĐĐ? trọng chọn biện pháp nào? Ý đồ nào? Động Che đậy bộc lộ Người khác có biết ? Công bố cho người? Vị kỷ hay chia sẻ Chỉ ban quan trị? đối tượng quan tâm? Định hướng giá trị? Khơng khoan nhượng? Yếu lòng? dài hạn/ ngắn hạn ? Quí sau? Thập niên sau? Với đ/ tượng quan tâm? Ảhưởng đến họ sao? Mọi người hài lòng? Các yếu tố bất ngờ? Ko lường trước Khơng tiên đốn ? Hậu VD: Dùng algorithm định bí mật thương mại Mục tiêu: Ngăn NV tiết lộ / sử dụng bí mật Thu hồi chi phí nghiên cứu Sử dụng vũ khí cạnh trạnh    Biện pháp: Quyền sở hữu, sử dụng tài sản Cạnh tranh trung thực Những quy định hạn chế NV Động cơ: Lợi ích kinh tế, an toàn Tồn Phát triển Bảo vệ Bí mật thương mại tốt: CEO: thu nhập, thăng tiến Ko Bảo vệ Bí mật thương mại : CEO: giảm TN, ko thăng tiến DN: Lãi, thu hút đầu tư NV: CV ổn định, tăng TN DN: lỗ, đầu tư NV: CV ko ổn định, giảm TN Bài tập Hãy sử dụng công cụ Algorithm đạo đức để phân tích hành vi định tình nan giải hoạt động kinh doanh 2.2 Các triết đạo đức KD 2.2.1 Khái niệm Triết đạo đức 2.2.2.Nội dung triết đạo đức chủ yếu • • • Triết đạo đức theo quan điểm vị lợi Triết đạo đức theo quan điểm pháp Triết đạo đức nhân cách 2.2.3 Cách thức lựa chọn xây dựng triết đạo đức cho tổ chức, doanh nghiệp • • Xác định đối tượng tham chiếu Xác định giá trị tham chiếu 2.2.1 Triết đạo đức 2.2.1.1 Khái niệm • • Triết đạo đức hay đạo lí : L nhng nguyên tắc, quy tắc để xác định đúng-sai, để h ớng dẫn cách thức giải mâu thuẫn xử vấn đề đạo đức nảy sinh Mang đặc trng riêng kinh tế, văn hoá, lịch sử, xã hội Các triết đạo đức chủ yếu (1) Các triết dựa quan điểm vị lợi (2) Các triết dựa quan điểm pháp (3) Các triết dựa quan điểm đạo đức 2.2.1.2.Nội dung triết đạo đức chủ yếu C¸ch tiÕp cËn TriÕt  Egoism (chđ nghÜa vị kỷ) Quan điểm T tởng chủ đạo Hành vi đợc coi đắn hay chấp nhận đợc chúng mang lại lợi ích cho cá nhân, ngời, đối tợng cụ thể đợc mong muốn vị lợi Utilitarism Hành vi đợc coi đắn hay chấp nhận đợc chúng mang (chủ nghĩa vị lợi) lại nhiều lợi ích, nhiều điều tốt cho nhiều ngời, nhiều đối tợng Deontology (thuyết đạo đức hành vi) Quan điểm pháp hành vi cụ thể cách thức chúng đợc tiến hành, không trọng vào kết Bởi kết tốt hệ tất yếu hành vi đắn Relativist Coi trọng việc đánh giá tính chất đạo đức hành vi dựa vào kinh nghiệm chủ (chủ nghĩa đạo đức quan ngời hay nhóm ngời Hành vi đợc coi phù hợp chúng đợc tơng đối) ngời đại biểu coi đắn Justice (thuyết đạo đức - công lý) Quan điểm đạo đứC Chú trọng đến việc bảo vệ quyền cá nhân quan tâm đến việc xét Virtue ethics (thuyết đạo đức - nhân cách) Đánh giá tính chất đạo đức sở công bằng: chia sẻ, có trật tự t ơng thân tơng Hành vi đợc coi đắn tất ngời coi đắn Cho đạo đức hoàn cảnh không thoả mãn yêu cầu đạo đức phổ biến, mà đợc định hành vi thể nhân cách (t cách đạo đức tốt) Các triết lí theo quan điểm vị lợi • • Tổng quan: Thuyết mục đích (teleology) Tp trung vo kt qu ca hnh vi Quản lý: MBO Chủ nghĩa vị kỷ (egoism) Hành động cho có lợi cho thân, Có lợi t tởng chủ đạo Chủ nghĩa vị kỷ sáng: u tiên lợi ích riêng, không phạm pháp Thùc tiƠn: Kinh tÕ thÞ trêng – Kinh tÕ Vi mô Chủ nghĩa vị lợi (utilitarialism) Hành động để mang lại lợi ích nhiều cho ngời Hiệu = (lợi ích) - (thiệt hại) max Phúc lợi khái niệm trung tâm Thực tiễn: Kinh tế thị trờng Kinh tế Vĩ mô MBO, Phân tích hiệu Cỏc trit lớ theo quan im phỏp lớ Thuyết đạo đức hành vi (deontology) Mối quan hệ nhân quả: Hành vi đắn dẫn đến kết tốt Coi trọng quyền ngời, nghĩa vụ cá nhân Tp trung vào cách thức thực hành vi Có điều người khơng nên làm, lợi ích t c l ln nht Thuyết đạo đức tơng đối (relativism) Thuyết đạo đức công (justice) • • • • • • Kinh nghiƯm chđ quan ngời, nhóm ngời, thông lệ Quy tắc đồng thuận, thông lệ Thực tiễn: Tiền lệ, khuôn mẫu điển hình, tru Hnh vi o c nh ngha dựa kinh nghiệm chủ quan người hay nhúm ngiyền thống Đánh giá sở công bình đẳng Nghĩa vụ xã hội, hệ thống pháp luật CL phân phối: làm nhiều, hëng nhiỊu” CL quan hƯ: “mäi chun ph¶i râ công khai, minh bạch (thông tin) Quan tõm n nhng mà người cho họ có nghĩa vụ phải thực hiện, vào quyền hạn người kết thực quyền hạn nghĩa vụ họ Triết lí theo quan điểm đạo (thuyt o c nhõn cỏch) Thuyết đạo đức nhân cách (virtue ethics) T cách = phong cách riêng suy nghĩ, tình cảm, hành động T cách đạo đức = phong cách riêng hành vi mối quan hệ với ngời Nhân cách = lòng tự tôn, nhu cầu tự hoàn thiện Nhân cách = t cách đạo đức đại diện cho giá trị đạo đức điển hình Nhân cách ẩn dấu số trí tuệ siêu nhiên đợc chuyển hoá vào phơng trình đạo đức Quy tắc đạo đức yêu cầu tối thiểu đề hình thành nhân cách Nhân cách then chốt = ngời có Thực tiễn: Đạo nhân, Chủ nghĩa Marx Đạo đức nhân cách: làm mà ngời có nhân cách tốt cho cần phải làm o Triết đạo đức đợc chấp nhận chung tổ chức o Quyền lực định thực thi định Tính cách cần thiết: lòng tin, kiềm chế, cảm thông, công bình, trung thực o đức hồn cảnh cụ thể khơng quy tắc đạo đức hay đạo phổ thông xã hội chấp nhận mà mà người có tư cách đạo đức tốt (nhân cách) coi đắn • Câu hỏi ôn tập ...2.1 Các vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.1 Đạo đức kinh doanh vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Các vấn đề đạo đức kinh doanh 2.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanh Khái niệm Đạo đức. .. đạo đức pháp lý cđa hµnh vi Phi pháp Hợp Pháp I II Hợp đạo lý Hợp đạo lý Phản đạo lý Phản đạo lý III IV Phi Hợp pháp pháp 2.1.1.1 Khái niệm đạo đức kinh doanh Vai trò đao đức kinh doanh Đạo đức. .. tương tự  Đạo đức kinh doanh dạng đạo đức nghề nghiệp, có tính đặc thù hoạt động kinh doanh TƯ LIỆU CHƯƠNG ĐạoCỦA đức ĐẠO kinh ĐỨC doanh Độc quyền CÁC NGUYEN TẮC VÀ CHUẨN3.MỰC KINH DOANH Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide đạo đức kinh doanh và các triết lý đạo đức , Slide đạo đức kinh doanh và các triết lý đạo đức , Phần 2: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH VÀ CÁC TRIẾT LÝ ĐẠO ĐỨC, 1 Các vấn đề của đạo đức kinh doanh, CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NẢY SINH TRONG CÁC LĨNH VỰC HoẠT ĐỘNG, Các nhân tố cơ bản của Algorithm đạo đức, VD: Dùng algorithm ra quyết định về bí mật thương mại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay