Tiểu luận Phân tích thiết kế hệ thống Phần mềm quản lý phòng khách sạn

63 92 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2018, 13:25

Tiểu luận Phân tích thiết kế hệ thống Phần mềm quản lý phòng khách sạnA.Mở đầu61.Lý do chọn đề tài62.Mục đích, nhiệm vụ của đề tài63.Phạm vi thực hiện của đề tài6B.Nội dung71.Phân tích hiện trạng tổ chức71.1.Tổng quan71.2.Sơ đồ tổ chức và quy trình hoạt động81.2.1.Sơ đồ tổ chức81.2.2.Quy trình hoạt động92.Phạm vi hệ thống và phân loại người dùng122.1.Phạm vi hệ thống122.2.Phân loại người dùng133.Phân tích hệ thống133.1.Mô hình Use case133.1.1.Nhân viên lễ tân143.1.2.Nhân viên kế toán143.1.3.Nhân viên bộ phận kinh doanh153.1.4.Nhân viên bộ phận nhân sự163.1.5.Nhân viên dịch vụ173.2.Mô Hình Phân Rã183.2.1.Nhân Sự183.2.2.Lễ Tân193.2.3.Kinh Doanh203.2.4.Dịch Vụ213.2.5.Kế Toán223.3.Đặc tả Use case233.3.1.Use case Đăng nhập233.3.2.Use case Đổi mật khẩu233.3.3.Use case Đặt phòng243.3.4.Use case Tra cứu phòng253.3.5.Use case Lập phiếu dịch vụ263.3.6.Use case Lập hóa đơn263.3.7.Use case Tìm kiếm dịch vụ273.3.8.Use case Sửa dịch vụ273.3.9.Use case Xóa dịch vụ283.3.10.Use case Thêm dịch vụ283.3.11.Use case Xuất danh sách dịch vụ293.3.12.Use case Tìm kiếm khách hàng293.3.13.Use case Xóa khách hàng303.3.14.Use case Sửa thông tin khách hàng303.3.15.Use case Tìm kiếm phòng313.3.16.Use case Xóa phòng313.3.17.Use case Sửa thông tin phòng323.3.18.Use case Thêm phòng323.3.19.Use case Tạo tài khoản333.3.20.Use case Tìm kiếm tài khoản333.3.21.Use case Xóa tài khoản343.3.22.Use case Sửa thông tin tài khoản343.3.23.Use case Thống kê doanh thu353.3.24.Use case Tìm kiếm hóa đơn353.4.Lược đồ tuần tự363.5.Lược đồ cộng tác433.6.Sơ đồ activity483.6.1.Đặt phòng483.6.2.Thêm dịch vụ493.6.3.Trả phòng503.7.Sơ đồ lớp513.8.Sơ đồ triển khai524.Thiết kế hệ thống534.1.Lược đồ CSDL534.2.Giao diện544.2.1.Form đăng nhập544.2.2.Form chương trình chính544.2.3.Form nhận phòng554.2.4.Form đặt phòng554.2.5.Form tra cứu phòng574.2.6.Form phiếu dịch vụ574.2.7.Quản lý dịch vụ584.2.8.Quản lý phòng594.2.9.Quản lý loại phòng604.2.10.Quản lý khách hàng60C.Tổng kết61 [Document title] [Document subtitle] Abstract [Draw your reader in with an engaging abstract It is typically a short summary of the document When you’re ready to add your content, just click here and start typing.] Phạm Dũng [Email address] Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Phần Mềm Quản Lý Phòng Khách Sạn Hà Nội, T6 - 2018 Mục lục A Mở đầu .6 Lý chọn đề tài Mục đích, nhiệm vụ đề tài Phạm vi thực đề tài B Nội dung .7 Phân tích trạng tổ chức .7 1.1 Tổng quan 1.2 Sơ đồ tổ chức quy trình hoạt động .8 1.2.1 Sơ đồ tổ chức 1.2.2 Quy trình hoạt động Phạm vi hệ thống phân loại người dùng 12 2.1 Phạm vi hệ thống 12 2.2 Phân loại người dùng 13 Phân tích hệ thống 13 3.1 3.1.1 Nhân viên lễ tân .14 3.1.2 Nhân viên kế toán 14 3.1.3 Nhân viên phận kinh doanh 15 3.1.4 Nhân viên phận nhân 16 3.1.5 Nhân viên dịch vụ 17 3.2 Mơ Hình Phân Rã 18 3.2.1 Nhân Sự 18 3.2.2 Lễ Tân 19 3.2.3 Kinh Doanh 20 3.2.4 Dịch Vụ 21 3.2.5 Kế Toán 22 3.3 3.3.1 Mơ hình Use case 13 Đặc tả Use case .23 Use case Đăng nhập 23 3.3.2 Use case Đổi mật 23 3.3.3 Use case Đặt phòng .24 3.3.4 Use case Tra cứu phòng 25 3.3.5 Use case Lập phiếu dịch vụ 26 3.3.6 Use case Lập hóa đơn 26 3.3.7 Use case Tìm kiếm dịch vụ 27 3.3.8 Use case Sửa dịch vụ .27 3.3.9 Use case Xóa dịch vụ 28 3.3.10 Use case Thêm dịch vụ 28 3.3.11 Use case Xuất danh sách dịch vụ 29 3.3.12 Use case Tìm kiếm khách hàng .29 3.3.13 Use case Xóa khách hàng 30 3.3.14 Use case Sửa thông tin khách hàng .30 3.3.15 Use case Tìm kiếm phòng .31 3.3.16 Use case Xóa phòng 31 3.3.17 Use case Sửa thơng tin phòng .32 3.3.18 Use case Thêm phòng 32 3.3.19 Use case Tạo tài khoản 33 3.3.20 Use case Tìm kiếm tài khoản 33 3.3.21 Use case Xóa tài khoản 34 3.3.22 Use case Sửa thông tin tài khoản 34 3.3.23 Use case Thống kê doanh thu 35 3.3.24 Use case Tìm kiếm hóa đơn 35 3.4 Lược đồ .36 3.5 Lược đồ cộng tác 43 3.6 Sơ đồ activity 48 3.6.1 Đặt phòng 48 3.6.2 Thêm dịch vụ 49 3.6.3 Trả phòng .50 C 3.7 Sơ đồ lớp 51 3.8 Sơ đồ triển khai .52 Thiết kế hệ thống 53 4.1 Lược đồ CSDL 53 4.2 Giao diện 54 4.2.1 Form đăng nhập .54 4.2.2 Form chương trình .54 4.2.3 Form nhận phòng 55 4.2.4 Form đặt phòng .55 4.2.5 Form tra cứu phòng .57 4.2.6 Form phiếu dịch vụ 57 4.2.7 Quản lý dịch vụ .58 4.2.8 Quản lý phòng .59 4.2.9 Quản lý loại phòng 60 4.2.10 Quản lý khách hàng .60 Tổng kết 61 A Mở đầu Lý chọn đề tài Phân tích thiết kế hệ thống mơn học đào tạo hầu hết trường đại học cho sinh viên theo học chuyên nghành công nghệ thông tin đặc biệt chuyên nghành hệ thống thông tin công nghệ phần mềm Môn học trang bị sinh viên kiến thức tảng giai đoạn phân tích thiết kế dự án công nghệ phần mềm cách thực triển khai dự án cụ thể nào, Từ giúp sinh viên có cách nhìn rộng mở vai trò quan trọng việc phân tích thiết kế phát triển phần mềm Mục đích, nhiệm vụ đề tài Trong khn khổ tập lớn mơn học “phân tích thiết kế hệ thống”, mục tiêu yếu để rèn luyện việc thiết kế hệ thống với nhiệm vụ bản: thực việc đặt phòng, làm thủ tục nhận phòng trả phòng cho khách cách nhanh chóng Cung cấp dịch vụ khách có yêu cầu, đem lại thoải mái hài lòng cho khách hàng Bên cạnh hỗ trợ cho việc quản lý danh mục hệ thống thống kê báo cáo Phạm vi thực đề tài Đề tài chủ yếu tập trung vào nghiệp vụ khách sạn khơng sâu vào chi tiết hay thực nhiều nghiệp vụ phức tạp vấn đề thời gian kinh nghiệm Tuy nhiên, với nghiệp vụ đề tài đủ để triển khai dự án thực tế dành cho khách sạn , doanh nghiệp vừa nhỏ B Nội dung Phân tích trạng tổ chức 1.1 Tổng quan Sau khảo sát vài khách sạn vừa nhỏ thành phố nhóm thực đưa mơ hình tổ chức cách thức hoạt động chung cho hệ thống khách sạn Tất phong trang bị tùy thuộc vào loại phòng, thiết bị như: máy điều hòa, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, bàn làm việc, điện thoại, internet Hiện khách sạn chưa có chương trình chun quản lý việc đặt phòng tốn Nhân viên khách sạn dùng phần mềm Excel để quản lý việc đặt phòng, đăng ký, trả phòng khách hàng, quản lý thơng tin nhân viên Chính gặp vài khó khăn sau:  Những xử lý thủ tục dặt phòng, nhận phòng, trả phòng thời gian thực thủ cơng  Khó kiểm tra phòng hư, kiểm sốt tình trạng phòng (phòng trống, phòng sử dung, ) làm giảm chất lượng dịch vụ khách sạn  Khó khăn việc quản lý nhân sự, quản lý thông tin khách hàng, thơng tin hóa đơn, thơng tin phiếu đăng ký phòng, đăng ký dịch vụ Vì lẽ đó, ban lãnh đạo khách sạn t cầu có chương trình có khả quản lý thông tin khách hàng, thông tin đặt phòng, nhận phòng, trả phòng, báo cáo, quản lý nhân viên, quản lý danh mục 1.2 Sơ đồ tổ chức quy trình hoạt động 1.2.1 Sơ đồ tổ chức BAN GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN PHÒNG NHÂN PHÒNG SỰ LÊPHÒNG TÂN KINH DOANH PHỊNG KẾ TỐN PHỊNG BẢO PHỊNG VẸ DỊCH VỤ Hình Sơ đồ tổ chức ˗ Giám đốc: có nhiệm vụ quản lý trực tiếp khách sạn, vấn đề khách sạn phải thông qua giám đốc giám đốc có quyền định tất thông tin xử lý khách sạn ˗ Hệ thống quản lý khách sạn: Có nhiệm vụ quản lý, dám sát, vận hành hệ thống máy chủ, hỗ trợ Ban Giám Đốc quản lý khách sạn ˗ Nhân viên lễ tân: có nhiệm vụ tiếp nhận khách đặt phòng khách thuê phòng, trả lời thắc mắc khách hàng Nhận yêu cầu khách muốn sử dụng dịch vụ khách sạn Thanh tốn hóa đơn khách hàng trả phòng ˗ Nhân viên kinh doanh: phận có nhiệm vụ quản lý danh sách khách hàng, quản lý thơng tin phòng, đưa chiến lược kinh doanh cụ thể cho khách sạn ˗ Nhân viên kế tốn: quản lý thơng tin tài thu chi khách sạn, có nhiệm vụ lập hóa đơn toán cho khách hàng, lập phiếu khách sạn cần chi tiêu cho vấn đề sửa chữa mua sắm phục vụ việc kinh doanh Hàng tháng nhân viên kế tốn phải tiến hành kiểm kê tài thu chi đóng thuế kinh doanh cho khách sạn ˗ Nhân viên bảo vệ: bảo vệ có nhiệm vụ giữ xe, giữ gìn an ninh trật tự khách sạn Theo dõi thiết bị khách sạn chịu trách nhiệm hệ thống ánh sáng ˗ Nhân viên dịch vụ: có nhiệm vụ quản lý, cung cấp dịch vụ cho khách hàng khách hàng yêu cầu Kiểm tra trạng sở vật chất phòng khách trả phòng ˗ Nhân viên nhân sự: có nhiệm vụ quản lý thông tin nhân viên, thông tin làm 1.2.2 Quy trình hoạt động ˗ Hoạt động đặt phòng: Khi có nhu cầu đặt phòng, khách hàng liên lạc với lễ tân thông qua điện thoại trực tiếp khách sạn, thông báo cụ thể nhu cầu (ngày đến, ngày đi, số lượng phòng, số lượng người, loại phòng ) Sau đó, nhân vien lễ tân kiểm tra danh sách phòng, số ghi khách hàng đăng ký, đối chiếu khả đáp ứng khách sạn nhu cầu khách hàng trả lời Nếu đáp ứng nhu cầu cẩu khách, lễ tân yêu cầu khách hàng cung cấp thêm số thông tin phục vụ cho nhu cầu đặt phòng: 3.6 Sơ đồ activity 3.6.1 Đặt phòng Hình 24 Sơ đồ hoạt động đặt phòng 48 3.6.2 Thêm dịch vụ Hình 25 Sơ đồ Activity Thêm Dịch Vụ 49 3.6.3 Trả phòng Hình 26 Sơ đồ Activity Trả Phòng 50 3.7 Sơ đồ lớp Hình 27 Sơ đồ lớp chi tiết 51 3.8 Sơ đồ triển khai Hình 28 Sơ đồ triển khai 52 Thiết kế hệ thống 4.1 Lược đồ CSDL Hình 29 Lược đồ CSDL 53 4.2 Giao diện 4.2.1 Form đăng nhập 4.2.2 Form chương trình 54 4.2.3 Form nhận phòng 4.2.4 Form đặt phòng 55 56 4.2.5 Form tra cứu phòng 4.2.6 Form phiếu dịch vụ 57 4.2.7 Quản lý dịch vụ 58 4.2.8 Quản lý phòng 59 4.2.9 Quản lý loại phòng 4.2.10 Quản lý khách hàng 60 C Tổng kết Mặc dù cố gắng tìm hiểu cơng việc “quản lý khách sạn” khơng tránh khỏi thiếu sót Mong thầy đóng góp thêm ý kiến để nhóm em có thêm kinh nghiệm từ hồn chỉnh Q trình phân tích - thiết kế hệ thống quản lý khách sạn hồn thành cơng việc sau: ˗ Mơ tả tốn ˗ Xây dựng nghiệp vụ hiểu rõ cách nghiệp vụ khách sạn ˗ Vẽ sơ đồ Use case ˗ Đặc tả Use case ˗ Sơ đồ ˗ Lược đồ lớp ˗ Biểu đồ hoạt động ˗ Thiết kế mô hình ER ˗ Thiết kế giao diện ˗ Nắm bắt thực quy trình phân tích, thiết kế hệ thống phần mềm theo hướng đối tượng Do thời gian hạn chế kinh nghiệm thân chưa nhiều nên việc phân tích thiết kế chưa hồn thiện phần mềm quản lý thực thụ Nó mang tính chất học hỏi, trao dồi bước đàu làm quyen với thực tế Nhưng qua báo cáo này, nhóm em học hỏi nhiểu kiến thức kinh nghiệm q trình phân tích thiết kết hệ thống 61 62
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Phân tích thiết kế hệ thống Phần mềm quản lý phòng khách sạn, Tiểu luận Phân tích thiết kế hệ thống Phần mềm quản lý phòng khách sạn, Phân tích hiện trạng tổ chức, Phân tích hệ thống, Thiết kế hệ thống

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay