THUYET MINH KY THUAT HE THONG CO DIEN

46 112 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/06/2018, 11:02

TCVN 71141:2008 :ECGONOMI Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 1 Trong nhàTCVN 92072012 Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộngTiêu chuẩn thiết kếTCVN 9206:2012: Đặt thiết bị điện trong Nhà ở và Công trình Công cộng – Tiêu chuẩn thiết kếTCVN 9208:2012: Lắp đặt Cáp và Dây điện cho các Công trình Công nghiệpTCVN 9358:2012: Lắp đặt hệ thống Nối đất Thiết bị cho các Công trình Công nghiệp – Yêu cầu chungTCXD 56871992: Thống thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm, tiêu chuẩn thiết kếTCVN 9385:2012: Chống sét cho các công trình xây dựngHướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.TCVN 61601996 Phòng cháy, chữa cháy Nhà cao tầng Yêu cầu thiết kếTCVN 5738: 2001 Hệ thống báo cháy Yêu cầu kỹ thuậtTCVN 93103:2012(ISO 84213:1990) Phòng cháy chữa cháy Từ vựng – Thiết bị chữa cháyTCVN 93104:2012(ISO 84214:1990) Phòng cháy chữa cháy Từ vựng – Thiết bị chữa cháyQCVN 06: 2010BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.QCXDVN 05 : 2008BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam nhà ở công trình công cộng an toàn sinh mạng và sức khỏe TCVN 45131988: Cấp nước bên trong công trình– Tiêu chuẩn thiết kế.TCVN 44741997: Thoát nước bên trong công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.TCXD 331985: Cấp nước Mạng lưới bên ngoài và công trình– Tiêu chuẩn thiết kế THUYẾT MINH THIẾT KẾ THI CÔNG PHẦN : THUYẾT MINH GIẢI PHÁP ĐIỆN I TỔNG QUAN HỆ THỐNG ĐIỆN Hệ thống kỹ thuật - Điện cho công trình bao gồm hệ thống sau : HỆ THỐNG ĐIỆNHệ thống điện cung cấp nguồn  Tủ điện phân phối  Hệ thống dây dẫn  Hệ thống chiếu sáng  Hệ thống bù công suất phản kháng  Hệ thống tiếp đất HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ  Hệ thống điện thoại-internet  Hệ thống camera  Hệ thống âm  Hệ thống truyền hình  Hệ thống giữ xe thông minhHệ thống Doorphone  Hệ thống BMS HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ VÀ THƠNG GIĨ (ACMV)  Hệ thống ĐHKK trung chiller Watter cho tòa nhà  Hệ thống thơng gió hút khói tầng hầm kết hợp kiểm sốt nồng độ COHệ thống tăng áp thang thoát hiểm hút khói hành lang  Hệ thống hút gió thải toilet HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC  Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt  Hệ thống thoát nước thải  Hệ thống nước mưa cho tòa nhà  Hệ thống xử lý nước thải HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY  Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler  Hệ thống báo cháy tự động  Hệ thống chống sét đánh thẳng  Hệ thống chống sét đánh ngang II CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ÁP DỤNG - TCVN 7114-1:2008 :ECGONOMI - Chiếu sáng nơi làm việc Phần - Trong nhà - TCVN 9207-2012- Đặt đường dây dẫn điện nhà cơng trình cơng cộng-Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 9206:2012: Đặt thiết bị điện Nhà Cơng trình Cơng cộng – Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 9208:2012: Lắp đặt Cáp Dây điện cho Cơng trình Cơng nghiệp - TCVN 9358:2012: Lắp đặt hệ thống Nối đất Thiết bị cho Cơng trình Cơng nghiệp – u cầu chung - TCXD 5687-1992: Thống thơng gió, điều tiết khơng khí, sưởi ấm, tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 9385:2012: Chống sét cho cơng trình xây dựng-Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra bảo trì hệ thống - TCVN 6160-1996- Phòng cháy, chữa cháy- Nhà cao tầng- Yêu cầu thiết kế - TCVN 5738: 2001- Hệ thống báo cháy- Yêu cầu kỹ thuật - TCVN 9310-3:2012(ISO 8421-3:1990) Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng – Thiết bị chữa cháy - TCVN 9310-4:2012(ISO 8421-4:1990) Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng – Thiết bị chữa cháy - QCVN 06: 2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà cơng trình - QCXDVN 05 : 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam nhà cơng trình cơng cộng - an toàn sinh mạng sức khỏe - TCVN 4513-1988: Cấp nước bên cơng trình– Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 4474-1997: Thốt nước bên cơng trình – Tiêu chuẩn thiết kế - TCXD 33-1985: Cấp nước - Mạng lưới bên ngồi cơng trình– Tiêu chuẩn thiết kế III HỆ THỐNG ĐIỆN TÍNH TỐN CÔNG SUẤT ĐIỆN: BẢNG PHÂN BỐ CÔNG SUẤT ĐIỆN BẢNG LIỆT KÊ CÔNG SUẤT TỦ ĐIỆN MSB-1 STT Tủ điện Công Suất(kw) Phụ tải MDB-CHILLER 750 Máy nén lạnh Chiller MDB-AC-PUMP 222 Bơm Nước Chiller MDB-HB 50 Hồ bơi PCCC 150 Bơm Phòng Cháy Chữa Cháy Phụ tải Phục Vụ Chữa Cháy Khối MDB-A.E 37 Nhà A MDB-SW 90 BƠM NƯỚC SH Cộng Công Suất P= 1299 Hệ số đồng thời: Ks=0,7 0.7 10 11 12 ( theo TCVN 9206-2012) Công Suất Tính Tốn: Ptt = Ks x P = Hệ số Công suất: Cosφ = 0,8 → Stt = Ptt/Cosj (kVA) → Chọn Máy Biến áp pha 1250Kva 909.3 0.8 1136.625 BẢNG LIỆT KÊ CÔNG SUẤT TỦ ĐIỆN MSB-2 Công STT Tủ điện Phụ tải Suất(kw) MDB-A 788.7 Phụ tải điện khối nhà A MDB-B.T1 145 Phụ tải điện khối nhà B MDB-C.T1 90 Phụ tải điện khối nhà C MDB-D.T1 110.5 Phụ tải điện khối nhà D Phụ tải điện khối nhà Ball MDB-BALL 52 Room MDB-BT1 93 Phụ tải điện khu biệt thự MDB-BT2 98 Phụ tải điện khu biệt thự Phụ tải điện chiếu sáng MDB-CSN 30 ngoại vị dự kiến Cộng Công Suất P= 1407.2 Hệ số đồng thời: Ks=0,7 ( theo TCVN 920610 2012) 0.7 11 Cơng Suất Tính Tốn: Ptt = Ks x P = 985.04 12 Hệ số Công suất: Cosj = 0,8 0.8 13 → Stt = Ptt/Cosj = 976.3/0,8 = 1220Kva 1231.3 14 → Chọn Máy Biến áp pha 1250Kva BẢNG LIỆT KÊ CÔNG SUẤT TỦ ĐIỆN MDB-BT1 Công STT Tủ điện Phụ tải Suất(kw) Phụ tải điện khối nhà biệt Villa 15 thự Phụ tải điện khối nhà biệt Villa 15 thự Phụ tải điện khối nhà biệt Villa 15 thự Phụ tải điện khối nhà biệt Villa 15 thự Phụ tải điện khối nhà Sunset 57.7 Sunset Spare 15 Dự phòng Cộng Cơng Suất P= 132.7 Hệ số đồng thời: Ks=0,7 ( theo TCVN 92068 2012) Cơng Suất Tính Tốn: Ptt = Ks x P = 93 10 Hệ số Công suất: Cos φ= 0,8 0.8 11 → Stt = Ptt/Cosφ (Kva) 116.1125 STT BẢNG LIỆT KÊ CÔNG SUẤT TỦ ĐIỆN MDB-BT2 Tủ điện Công Phụ tải Suất(kw) 9 Villa 15 Villa 15 Villa 15 Villa 15 Villa 15 Villa 15 Villa 10 15 Villa ĐB Spare Cộng Công Suất P= Hệ số đồng thời: Ks=0,7 ( theo TCVN 92062012) Cơng Suất Tính Tốn: Ptt = Ks x P = 20 15 140 Phụ tải điện khối nhà biệt thự Phụ tải điện khối nhà biệt thự Phụ tải điện khối nhà biệt thự Phụ tải điện khối nhà biệt thự Phụ tải điện khối nhà biệt thự Phụ tải điện khối nhà biệt thự Phụ tải điện khối nhà biệt thự Phụ tải điện khối nhà biệt thự dặc biệt Dự phòng 98 BẢNG LIỆT KÊ CÔNG SUẤT CÁC TỦ ĐIỆN KHỐI A MDB-A TỦ ĐIỆN MẠCH/TỦ ĐIỆN DB-APUMP DB-H.1 DB-H.2 DB-H.3 DB-H.4 DB-T1 DB-T2 DB-T3.1 DB-T4.1 DB-T1.1 DB-T1.2 DB-T1.3 DB-T1.4 SPARE SPARE CÔNG SUẤT TẦNG DB-T2.1 DB-T2.2 DB-T2.3 DB-T2.4 SPARE SPARE CÔNG SUẤT TẦNG DB-T3.2 LP-HL-T3 (RYB)1-(RYB)5 CÔNG SUẤT TẦNG DB-T4.2 LP-HL-T4 Cộng Công Suất: P= Hệ số đồng thời: Ks= 62 276 48.6 48.6 67.5 48.6 42.6 49.8 42.6 0.6 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 217.7 42.6 42.6 42.6 57.9 0.7 0.75 0.75 0.75 0.75 219.3 28 4.5 0.7 0.75 49.0 28 4.5 0.85 0.75 Công Suất Tính Tốn: Ptt = Ks x P (KW) 37.2 207.0 36.5 36.5 50.6 36.5 32.0 37.4 32.0 40.0 40.0 152.4 32.0 32.0 32.0 43.4 40.0 40.0 153.5 21.0 4.5 23.5 41.7 21.0 4.5 DB-T5.1 DB-T6.1 DB-T7.1 DB-T8.1 DB-T9 (RYB)1-(RYB)5 CÔNG SUẤT TẦNG DB-T5.2 LP-HL-T5 (RYB)1-(RYB)5 CÔNG SUẤT TẦNG DB-T6.2 LP-HL-T6 (RYB)1-(RYB)5 CÔNG SUẤT TẦNG DB-T7.2 LP-HL-T7 (RYB)1-(RYB)5 CÔNG SUẤT TẦNG DB-T8.2 LP-HL-T8 (RYB)1-(RYB)5 CÔNG SUẤT TẦNG AC-T9 ĐÈN VÀ Ổ CẮM CÔNG SUẤT TẦNG 49.0 28 4.5 0.85 0.75 49.0 28 4.5 0.85 0.75 49.0 28 4.5 0.85 0.75 49.0 28 4.5 0.85 0.75 49.0 0.85 53.4 0.75 DB-LP1 DB-LP2 DB-LP3 DB-LP4 MV-1 MV-2 MV-3 MV-4 DB-ELV SPARE SPARE DB-APUMP CÔNG SUẤT KHỐI A (MDB-A) 15 32 11 25 0.9 0.8 0.9 0.7 61.2 0.6 1297.8 0.6 23.5 41.7 21.0 4.5 23.5 41.7 21.0 4.5 23.5 41.7 21.0 4.5 23.5 41.7 21.0 4.5 23.5 41.7 9.0 44.4 40.1 11.5 23 23 11.5 13.5 25.6 9.9 17.5 12 75 75 36.72 778.7 TỦ ĐIỆN MẠCH/TỦ ĐIỆN DB-B-T1 BẢNG LIỆT KÊ CÔNG SUẤT CÁC TỦ ĐIỆN KHỐI B DB-B-T2 DB-B-T3 MV-B DB-HB DB-B-TEL (RYB)1-(RYB)8 DB-B-TM1 DB-B-TM2 Cộng Công Suất: P= 47.8 35.2 Hệ số đồng thời: Ks= 0.75 0.75 Cơng Suất Tính Tốn: Ptt = Ks x P (KW) 35.9 26.4 15.0 30.0 5.0 37.0 11.5 23.0 AC-T1 CÔNG SUẤT KHỐI B (DB-B-T1) 210.8 0.6 27.0 126.5 BẢNG LIỆT KÊ CÔNG SUẤT CÁC TỦ ĐIỆN KHỐI C DB-C-T1 TỦ ĐIỆN MẠCH/TỦ ĐIỆN DB-C.T2 DB-C.T3 AC-T1 LP-HL-C DB-C.TEL (RYB)1-(RYB)5 DB-C.TM1 DB-C.TM2 SPARE SPARE CƠNG SUẤT KHỐI C (DB-C-T1) Cộng Cơng Suất: P= 22.5 22.5 129.8 Cơng Suất Tính Tốn: Ptt = Ks x P (KW) 0.7 15.8 0.7 15.8 22.8 3.5 5.0 22.5 11.5 23.0 5.0 5.0 0.6 78 Hệ số đồng thời: Ks= BẢNG LIỆT KÊ CÔNG SUẤT CÁC TỦ ĐIỆN KHỐI D DB-D-T1 TỦ ĐIỆN MẠCH/TỦ ĐIỆN DB-D.T2 DB-HB AC-T1 LP-HL-C DB-D.TEL (RYB)1-(RYB)8 DB-D.TM1 DB-D.TM2 CÔNG SUẤT KHỐI D (DB-D-T1) Cộng Công Suất: P= 36 160.0 Công Suất Tính Tốn: Ptt = Ks x P (KW) 0.75 27.0 27.0 27.0 3.5 5.0 36.0 11.5 23.0 0.6 96.0 Hệ số đồng thời: Ks= BẢNG LIỆT KÊ CÔNG SUẤT CÁC TỦ ĐIỆN KHỐI SUNSET TỦ ĐIỆN MẠCH/TỦ ĐIỆN DB-SB.B.1 DB-SB.B ĐÈN VÀ Ổ CẮM AC-1 SPARE CÔNG SUẤT KHỐI SUNSET (DBSB.B.1) Cộng Công Suất: P= 5.4 75.8 Hệ số đồng thời: Ks= 0.7 0.7 Cơng Suất Tính Tốn: Ptt = Ks x P (KW) 3.8 22.0 30.0 20.0 53.0 BẢNG LIỆT KÊ CÔNG SUẤT CÁC TỦ ĐIỆN KHỐI VILLA TỦ ĐIỆN PHỤ TẢI DB-F-T1 TẦNG (DB-F-T2) TẦNG Cộng Công Suất: P= 21.35 22.36 Hệ số đồng thời: Ks= 0.5 0.5 Cơng Suất Tính Tốn: Ptt = Ks x P (KW) 10.7 11.2 CÔNG SUẤT KHỐI NHÀ (DB-F-T1) 21.9 0.7 15 BẢNG LIỆT KÊ CÔNG SUẤT CÁC TỦ ĐIỆN KHỐI VILLA ĐẶC BIỆT TỦ ĐIỆN DB-G MẠCH/TỦ ĐIỆN Cộng Cơng Suất: P= DB-N1 DB-N2 DB-N3 SPARE CƠNG SUẤT VILLA ĐẶC BIỆT(DB-G) Hệ số đồng thời: Ks= 13 13 13 0.5 0.5 0.5 24.5 0.8 Cơng Suất Tính Tốn: Ptt = Ks x P (KW) 6.5 6.5 6.5 5.0 20 MÔ TẢ VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN 2.1 Nguồn Điện: - Nguồn điện cấp cho cơng trình dự kiến 02 nguồn 01 nguồn điền từ lưới điện quốc gia 01 nguồn máy phát điện dự phòng - Nguồn điện trung cấp cho cơng trình dự kiến lấy từ lưới trung hữu đường D1 2.2 Máy Biến Thế: - Cơng Trình sử dụng 02 máy biến khô 1250Kva - 15(22)/0.4Kv ( Theo Accor máy biến phải máy khơ) - Máy biến đặt phòng thuộc khối nhà kỹ thuật ( xem vẽ ETT.01.01 ) 2.3 Máy Phát Điện Dự Phòng: - Cơng trình cung cấp điện dự phòng 100% điện lưới - Lắp đặt 02 máy phát điện diezen pha công suất máy 1250 KVA ( công suất liện tục) làm nguồn dự phòng cho cơng trình - Hai máy phát điện hòa đồng trước lên lưới - Máy phát điện hoạt động hệ thống lưới điện bị điện tín hiệu báo cháy gởi đến sau thời gian (5 giây) máy phát điện hoạt động cung cấp điện cho cơng trình thơng qua khóa liên động điện , máy phát điện đặt phòng bên cạnh trạm biến áp - Bồn dự trữ máy, đặt ngầm bên cạnh phòng máy, dung tích bồn dầu phải đủ cho máy chạy 48h chế độ đầy tải Bồn dầu ngày dung tích 1000L đặt phòng máy phải tiếp địa an toàn theo quy chuẩn hành 2.4 Tủ điện phân phối hạ - Tủ đóng cắt trung thế: Sử dụng máy cắt SF6, tủ ngăn 02 ngăn cáp trung vào, 02 ngăn cho máy biến thế, 01 ngăn đo đếm - Tủ điện phân phối hạ thế: + Cơng trình bố trí 02 tủ điện MSB-1; MSB-2 + Tủ MSB-1 nhận nguồn điện từ máy biến áp số cấp điện điện cho hệ thống lạnh Chiller, bơm cho hệ thống Chiller, Hồ Bơi, Bơm phòng cháy chữa cháy phụ tải phục vụ cơng tác chữa cháy tòa nhà A + Tủ MSB-2 nhận nguồn điện từ máy biến áp số cấp điện điện cho phụ tải lại dự án + Khối khối nhà lắp 01 tủ điện tủ điện tầng + Tủ điện hạ MSB-1, MSB-2 cấu hình chuẩn 3B Thử Nghiệm Tồn Diện (Fully type test) + Thanh dẫn điện tủ điện số bảo vệ IP42 HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG: - Hệ thống chiếu sáng thiết kế theo Theo Accor , theo TCVN 7114-1:2008 : ECGONOMI Chiếu sáng nơi làm việc Phần - Trong nhà, theo nội thất cơng trình - Đèn Chiếu sáng chủ yếu sử dụng đèn Led ta bảng độ rọi trung bình yêu cầu cho khu vực sau: STT I 10 11 12 13 14 II III IV KHU VỰC CẦN CHIẾU SÁNG KHU VỰC CÔNG CỘNG Lối Vào Sảnh tiếp tân Khu quầy tiếp tân Sảnh thang máy Nhà hàng / khu vực ăn sáng Buffets Phòng Họp Hành lang / cầu thang Khu đợi Bar Khu vệ sinh chung Văn phòng Shop Bếp PHỊNG NGỦ Ánh sáng chung đèn đầu giường Làm Việc Khu vực phòng tắm Đèn gương ( phòng tắm ) BÃI XE NGẦM Khu đậu xe Khu vực ram dốc Lối KHU DỊCH VỤ Kho Gym Khu thay đồ Khu ăn nhân viên ĐỘ RỌI ( Lux ) 200 300 300 150 200 300 400 80 200 200 200 400 300 500 100 100 250 150 350 100 75 100 100 400 150 200 - Phần bố trí đèn nhà thầu nội thất thực HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT: - Xây dựng 03 hệ thống tiếp đất cho tòa nhà - Hệ thống tiếp đất an toàn cho lưới điện, điện trở tiếp đất yêu cầu phải nhỏ ôm - Hệ thống tiếp đất cho hệ thống thông tin, điện trở tiếp đất yêu cầu phải nhỏ ôm - Hệ thống tiếp đất cho hệ thống chống sét đánh thẳng đánh ngang, điện trở tiếp đất yêu cầu phải nhỏ 10 ôm (thuộc vẽ pccc) - Hệ thống tiếp đất thực giếng tiếp địa IV HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHƠNG KHÍ VÀ THƠNG GIĨ: CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TIÊU CHUẨN VIỆT NAM: - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật Hệ thống thơng gió điều hồ khơng khí lập dựa sau:  Căn hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần kiến trúc cơng trình  Căn vào Tiêu chuẩn Quy phạm:  Tiêu chuẩn Việt Nam: Thiết kế Thơng gió, Điều hồ khơng khí sưởi ấm TCVN 5687 - 2010  Tiêu chuẩn Việt Nam: Chế tạo lắp đặt nghiệm thu hệ thống Thơng gió, Điều hồ khơng khí Cấp lạnh TCVN 232 - 1999  Tiêu chuẩn Việt Nam: Số liệu khí hậu dùng xây dựng TCVN 4088- 1985  Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia cơng trình xây dựng sử dụng lượng hiệu QCVN 09: 2013/BXD  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 08: 2009/BXD, QCXDVN 05: 2008/BXD  Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4065-88 Kỹ thuật nhiệt xây dựng – Kết cấu ngăn che  Tiêu chuẩn an toàn điện xây dựng TCVN 4086 - 1995  Tiêu chuẩn phòng cháy nổ cho nhà cơng trình TCVN 2622 – 1995, TCVN 61601996  QCVN 05:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng khơng khí xung quanh  QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số chất độc hại khơng khí xung quanh  QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn  Tiêu chuẩn mức ồn cho phép vị trí làm việc TCVN 3985:1999, mức ồn tối đa cho phép cơng trình TCXDVN 175: 2005  QCVN 06 : 2010/BXD - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia an tồn cháy cho nhà cơng trình  Tiêu chuẩn cho cơng trình đặc thù khác TIÊU CHUẨN NƯỚC NGỒI:  Tiêu chí ACCOR  BS 5588-4-1998: Fire precautions in the design, construction  AS 1668-1998: The use of ventilation and airconditioning  CP 13-1999: Mechanical Ventilation and Air-Conditioning in Buildings (Amendment 2000 and Erratum 2001)  ANSI/TIA-942-2005: Telecommunications infrastructure Standard for Data centers  SS 553-2009: Air-Conditioning and mechanical ventilation in buildings  SS554-2009: Indoor air quality for air conditioned buildings  Tiêu chuẩn tham khảo SMACNA, ASHARE, JIS … (Tiêu chuẩn thiết kế cho phòng data center server room) CÁC TÀI LIỆU THIẾT KẾ - Thuyết minh tính tốn thiết kế kỹ thuật hệ thống điều hòa khơng khí - Bản vẽ thiết kế (phù hợp với bước thiết kế) kiến trúc, kết cấu, - Phạm vi thiết kế Hệ thống điều hòa thơng gió - Catalogue kỹ thuật hãng Daikin, Trane, Mitsubishi, Fujitsu, - Catalogue kỹ thuật hãng Trane, Carrier, York, - Phần mềm tính tốn nhiệt Heatload-Daikin, Trane, … THƠNG SỐ KHÍ HẬU a Thơng số tính tốn bên ngồi cơng trình: Cơng trình xây dựng Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang cấp thiết kế II, nên đặc điểmvi khí hậu sau: TttN = 0.5*(tmax + ttbmax) = 0.5*(38.1+31.8) = 34.950C Cấp thiết kế Mùa ϕttN (%) TttN (0C) Cấp I Cấp II 34.95 Cấp III Thông số tính tốn bên cơng trình: b 77 Căn vào u cầu vi khí hậu bên cơng trình chủ đầu tư, tiêu chí ACCOR tiêu chuẩn Việt Nam Ta bảng thơng số tính tốn bên cơng trình sau: Số TT Phòng chức Hội trường Sảnh Mùa TttT (0C) 22 ± 0,5 23 ± 0,5 ϕttT (%) 60 ± 60 ± NAGECCO Lịch trình làm việc Các điểm điều khiển Các điểm giám sát Trang 32 Thuyết minh thiết kế kỹ thuật cứng kỹ thuật tín hiệu số tín hiệu tương tự để kết nối với hệ thống quạt thơng gió Đấu nối dây lửa mà hệ thống chiếu sáng kéo đến với điều khiển Cung cấp lắp đặt nút nhấn Cung cấp kéo dây cáp tín hiệu từ tủ DDC đến nút nhấn Lập trình điều khiển lập trình giao diện đồ họa cho hệ thống chiếu sáng Tất lộ chiếu sáng lập lịch để bật/ tắt Bật/tắt lộ chiếu sáng Trạng thái lộ chiếu sáng 32 NAGECCO VI Thuyết minh thiết kế kỹ thuật HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC CÁC TIÊU CHUẨN VÀ QUY PHẠM - Việc thiết kế hệ thống cấp thoát nước cho dự án Pullman Phú Quốc, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang dựa quy phạm tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam nước sau:  Tiêu chuẩn ACCOR  TCVN 4513-1988: Cấp nước bên cơng trình  TCVN 4474-1997: Thốt nước bên cơng trình  TCXD 33-2006: Cấp nước - Mạng lưới bên ngồi cơng trình  TCXD 51-1984: Thốt nước - Mạng lưới bên ngồi cơng trình  QCVN 14:2008: Quy chuẩn Quốc Gia nước thải sinh hoạt  Các tiêu chuẩn Úc, Mỹ… AS-NZS 3500, CIBSE Guide G CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC Nguồn cấp nước & dự trữ - Nguồn nước cấp đến cơng trình lấy từ hệ thống đường ống cấp nước DN300 & DN200 04 nhà máy nước: Rạch Rá, Suối Lớn, Cửa Cạn Dương Đơng năm đường vòng quanh đảo An Thới – Cửa Lấp đường trục Bãi Trường Đường ống cấp nước vào qua đồng hồ nước vào bể chứa thô - Nước từ bể chứa thô xử lý qua bồn lọc cát, làm mền nước dự trữ bể chứa nước tinh - Chỉ tiêu thiết kế cho nhu cầu dùng nước sau: sở thiết kế - Khách sạn : 650 lít/phòng/ngày - Villa : 400 lít/người/ngày - Cho Văn phòng : 40 lít/người/ngày - Cho khu Gym – Yoga : 35 lít/người/ngày - Khu giải trí, hội trường : 10 lít/người/ngày - Nước rữa sàn, tưới : 1.5 lít/m2 - Nước cấp bù cho hồ bơi : 10% khối tích Bể dự trữ nước - Bể nước sinh hoạt thiết kế dự trữ 02 ngày sử dụng đặt ngầm gần khu vực nhà Hội Trường Lớn - Bể chứa nước sinh hoạt kết hợp với bể nước Chữa Cháy Khối tích nước sinh hoạt 1320m³ khối tích nước chữa cháy 266m³ Tổng khối tích bể nước dự trữ 1586m³ Trang 33 33 NAGECCO - Thuyết minh thiết kế kỹ thuật Xem bảng 01 – Ước tính khối lượng nước sinh hoạt ngày công suất bể chứa nước dự trữ Hệ thống cấp nước lạnh - Nước cấp sinh hoạt cấp đến khối nhà: Khách sạn, Villa, Hội trường lớn, Bar bờ biển đến hồ bơi thông qua hệ thống bơm tăng áp - Hệ thống bơm tăng áp đặt phòng bơm bơm nước từ bể chứa tinh đến khối nhà phục vụ cho mục đích sinh hoạt Hệ thống khử trùng UV lắp đặt phòng bơm nhăm đáp ứng với tiêu chí Accor nước cấp cho sinh hoạt nguồn nước uống - Vật liệu dùng cho ống cấp nước: ống đồng cho ống 50 (Accor) Nước tưới - Nước cấp cho hệ thống tưới lấy từ nguồn nước sau qua Hệ thống xử lý nước thải nguồn nước dự trữ từ nguồn giếng khoang (phương án Chủ Đầu Tư) - Hệ thống nước tưới thực Hạ Tầng Trang 34 34 NAGECCO Thuyết minh thiết kế kỹ thuật Bảng 1: Ước tính khối lượng nước sinh hoạt ngày LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT TIÊU THỤ TRONG NGÀY DAILY COLD WATER CONSUMPTION STT No DIỄN GIẢI DESCRIPTION 1.00 HOTEL - BLOCK A 1.10 Phòng ngũ 1.11 ĐƠN VỊ TÍNH (Based Calculations) MỨC TIÊU THỤ (Cons.Rate) L/NGÀY (L/Day) 127,842 Số phòng ngũ No Unit Người/phòng Person/Unit Tổng số người Total person L/Phòng/ngày L/Room/day Phòng ngủ gường đơi 72 144 650 46,800 1.12 Phòng ngủ gường đơn 90 180 650 58,500 1.20 Khu công cộng m² m²/người m²/Person Tổng số người Total person L/người/ngày L/Person/day 1.21 Văn phòng - Office 380 76 40 3,040 1.22 Spa massage 500 10 50 35 1,750 1.23 Khu vực Bếp - Kitchen 1010 202 l/bữa ăn (4 lần/ngày) 5,656 2,520 1.24 Nhà hàng - Coffee 450 90 l/bữa ăn (4 lần/ngày) 1.25 Khu vực Gym - Yoga 125 25 35 1.26 Khu vực họp hội Meeting/ Coference room 1.27 Tưới cây/ Rữa sàn 2.00 HOTEL - BLOCK B 2.10 Phòng ngũ 2.11 Phòng ngũ gường đơn 54 2.20 Khu công cộng m² m²/người m²/Person 2.21 Tưới cây/ Rữa sàn Trang 35 GHI CHÚ REMARKS 320 2.0 160 1,150 105,300 21,742 1,350 Người/phòng Person/Unit AS 1668.22002 CIBSE Table B4.2 40 6,400 TCVN 4513:1988 table 1.5 l/m² 1,725 L/Phòng/ngày L/Room/day 35,100 108.0 650 35,100 Tổng số người Total person L/người/ngày L/Person/day Tổng số người Total Person ASHRAE 62-1999 875 37,125 Số phòng ngũ No Unit Accor Criteria (Bedroom) 1.5 l/m² Plumbing engineering service design guide 2,025 2,025 35 NAGECCO 3.00 HOTEL - BLOCK C 3.10 Phòng ngũ 3.01 Thuyết minh thiết kế kỹ thuật 23,625 Số phòng ngũ No Unit Người/phòng Person/Unit Tổng số người Total Person L/Phòng/ngày L/Room/day 23,400 Phòng ngũ gường đơn 36 72.0 650 23,400 3.20 Khu công cộng m² m²/người m²/Person Tổng số người Total person L/người/ngày L/Person/day 3.21 Tưới cây/ Rữa sàn 4.00 HOTEL - BLOCK D 4.10 Phòng ngũ 4.11 150 1.5 l/m² 225 225 61,575 Số phòng ngũ No Unit Người/phòng Person/Unit Phòng ngũ gường đôi 39 4.20 Khu công cộng m² m²/người m²/Person 4.21 Tưới cây/ Rữa sàn 350 1.5 l/m² 4.22 Hồ bơi (H=1.5m) 238 10% khối tích 5.00 NHÀ HỘI TRƯỜNG LỚN Tổng số người Total Person L/Phòng/ngày L/Room/day 78.0 650 Tổng số người Total person L/người/ngày L/Person/day 25,350 Accor Criteria (Bedroom) 25,350 ASHRAE 62-1999 36,225 525 35,700 9,847 m² m²/người m²/Person Tổng số người Total person L/người/ngày L/Person/day 9,847 5.10 Khu cơng cộng 5.11 Khu giải trí/ Phòng chức 750 1.5 500 10 5,000 5.12 Khu hội trường 400 1.5 267 10 2,667 5.13 Phòng họp 95 2.0 48 40 1,900 5.14 Văn phòng 35 40 280 6.00 VILLA Số phòng ngũ No Unit Người/phòng Person/Unit Tổng số người Total person L/người/ngày L/Person/day 6.01 Villa 10 Căn (4phòng Ngủ) 80 400 32,000 6.02 Villa đặc biệt Căn (2 phòng ngủ) 400 1,600 Trang 36 AS 1668.22002 CIBSE Table B4.2 TCVN 4513:1988 table Plumbing engineering service design guide 33,600 36 NAGECCO Thuyết minh thiết kế kỹ thuật m² m²/người m²/Person Tổng số người Total person L/người/ngày L/Person/day Khu vực Bar 230 1.5 153 l/bữa ăn (4 lần/ngày) 7.02 Rữa sàn - Hầm 230 7.03 Khu Bếp 29 8.00 Khu vực chung m² mét khối m³ 8.01 Rữa sàn/ Floor washing 7.00 BAR BỜ BIỂN 7.01 Sân Tennis 8.02 4,293 1.5l/m² 345 l/bữa ăn (4 lần/ngày) 168 L/m²/ngày L/m²/day 360,530 850 1.5l/m² 1,275 Bãi đỗ xe 1,600 1.5l/m² 2,400 Quảng trường - Sự kiện 1,650 1.5l/m² 2,475 Hồ bơi/ Swimming pool 1719 (H=1.2) 2,063 10% 206,280 Bể bơi (cạnh Bể bơi lớn) 425 (H=1.2) 510 10% 51,000 Pool Bar 180 (H=1.2) 216 10% 21,600 Pladdling pool 180 (H=0.5) 90 10% 9,000 1330 (H=0.5) 665 10% 66,500 Hồ bơi lớn Hồ cảnh (Khu Villa) 9.00 4,806 Tưới - Cảnh quan Landscape m² L/m²/ngày L/m²/day 28,500 19,000 1.5l/m² 28,500 Kh lượng nước cấp ngày (m³) =1+2+3+4+5 +6+7+8 Khối tích bể nước ngầm dự trữ (m³) Khối lượng nước thải ngày (m³/day) Trang 37 =1+2+3+4+5 +6+7 TCVN 4513:1988 table Hạ Tầng Nước lấy từ Giếng hay nước sau qua hệ thống XLNT 658 Dùng 1.0 ngày 1320 Dự trữ 02 ngày 298 Max 100% nhu cầu sử dụng nước 37 NAGECCO Thuyết minh thiết kế kỹ thuật Hệ thống cấp nước nóng Hệ thống cấp nước nóng trung tâm - Hệ thống nước nóng trung tâm đặt tầng hầm khối khách Sạn A Nước nóng từ hệ thống nước nóng trung tâm cấp đến khối nhà Khách sạn A, B, C, D, khu Villa khối nhà Hội trường lớn - Nguồn nhiệt cấp cho hệ thống nước nóng trung tâm lấy từ đường nước nóng 550C cung cấp từ Chiller thu hồi nhiệt hệ thống lò đun nước nóng nhiên liêu LP Gas để gia nhiệt nước nóng đến 600C dự trữ bình chứa nước nóng - Theo Tiêu chuẩn Accor u cầu, nước nóng đun lên 700C 30 phút số trường hợp đặc biệt phục vụ cho mục đích khữ trùng - Nhiệt độ nước nóng cấp sử dụng 550C - Nước nóng cấp tuần hoàn qua bơm tuần hồn nước nóng đặt phòng kỹ thuật nước nóng – tầng hầm Khối nhà Khách sạn A, nhằm để trì nhiệt độ nước nóng cấp hệ thống đường ống không 500C - Xem bảng 02 ước tính khối tích nước nóng dự trữ cho hệ thống nước nóng trung tâm 39.5m3 Chọn 08 bồn nước nóng dự trữ với khối tích bồn 5m3 Tổng khối tích dự trữ nước nóng 40m3 - Ước tính cơng suất nhiệt cho hệ thống nước nóng trung tâm: - Nhiệt độ nước lạnh đầu vào : 250C - Nước nóng gia nhiệt lên – từ hệ Chiller : 500C - Nước nóng gia nhiệt lên – từ Lò đun nước nóng : 600C - Thời gian đun tuần hồn nước nóng :1.5 hr (Accor) - Công suất nhiệt cấp từ hệ thống ống nước nóng hồi Chiller : ≈ 780 kW - Chọn cơng suất trao đổi nhiệt : 780kW - Công suất nhiệt cấp từ lò đun nước nóng – nhiên liêu LPG : 310 kW (ở nhiệt độ 600C) - Trong trường hợp cần nâng nhiệt độ nước nóng lên 700C theo Accor u cầu cơng suất nhiệt lò đun nước nóng là: 620kW - Chọn 02 boiler Gas công suất boiler 65% công suất tổng: 620kW*0.65 ≈ 403 kW - Vật liệu dùng cho ống cấp nước: ống đồng cho ống 50 (Accor) Trang 38 38 NAGECCO Trang 39 Thuyết minh thiết kế kỹ thuật 39 NAGECCO Thuyết minh thiết kế kỹ thuật Bảng 2: Ước tính khối tích dự trữ nước nóng Trang 40 40 NAGECCO Thuyết minh thiết kế kỹ thuật LƯỢNG NƯỚC NÓNG TIÊU THỤ HOT WATER CONSUMPTION DIỄN GIẢI DESCRIPTION MỨC TIÊU THỤ (Cons.Rate) L/NGÀY ĐƠN VỊ TÍNH (Based Calculations) GHI CHÚ REMARKS NƯỚC NĨNG DỰ TRỮ HOT WATER STORAGE L/NGƯỜI HOTEL BLOCK A TỔNG NƯỚC NÓNG DỰ TRỮ TOTAL HOT WATER STORAGE 22988 S.phòng ngủ No Unit Người/ phòng Person/ Unit Tổng số người Total person L/Người/ngày L/Person/day L/Người L/Person 14580 Phòng ngủ gường đơi 72 144 136 45 6480 Phòng ngủ gường đơn 90 180 136 45 8100 Khu công cộng m² m²/người m²/Person Tổng số người Total person L/người/ngày L/Person/day L/Người L/Person 9,008 Văn phòng - Office 380 76 14 4.5 342 Spa massage 500 10 50 14 4.5 225 202 l/bữa ăn (4 lần/ngày) Phòng ngũ Khu vực Bếp - Kitchen 1010 6.0 4848 450 90 l/bữa ăn (4 lần/ngày) 6.0 2160 Khu vực Gym - Yoga 125 25 14 4.5 113 K.vực họp hội-Meeting/ Coference room 320 2.0 160 14 4.5 720 HOTEL BLOCK B Phòng ngũ gường đơn S.phòng ngủ No Unit Người/ phòng Person/ Unit Tổng số người Total Person L/Người/ngày L/Person/day L/Người L/Person 54 108.0 650 45 HOTEL BLOCK C Phòng ngũ gường đơn Trang 41 CIBSE Table 2.10 4860 Phòng ngũ ASHRAE 62-1999 AS 1668.22002 Nhà hàng - Coffee Phòng ngũ Plumbing engineering service design guide 4860 3240 S.phòng ngủ No Unit Người/ phòng Person/ Unit Tổng số người Total Person L/Người/ngày L/Person/day L/Người L/Person 36 72.0 650 45 3240 41 NAGECCO Trang 42 Thuyết minh thiết kế kỹ thuật 42 NAGECCO Thuyết minh thiết kế kỹ thuật HOTEL BLOCK D Phòng ngũ Phòng ngũ gường đơi 3510 S.phòng ngủ No Unit Người/ phòng Person/ Unit Tổng số người Total Person L/Người/ngày L/Person/day L/Người L/Person 39 78.0 650 45 NHÀ HỘI TRƯỜNG LỚN 3510 1012 m² m²/người m²/Person Tổng số người Total person L/người/ngày L/Person/day L/Người L/Person 750 1.5 500 1.0 500 Khu hội trường 400 1.5 267 1.0 267 Phòng họp 95 2.0 48 14 4.5 214 Văn phòng 35 14 4.5 32 Khu cơng cộng Khu giải trí/ chức Phòng 3780 KHU VILLA S.phòng ngủ No Unit Người/ phòng Person/Unit Tổng số người Total Person L/Người/ngày L/Person/day L/Người L/Person Villa 40 80 136 45.0 3600 President Villa 2 136 45.0 180 Phòng ngũ BAR BỜ 144 BIỂM Khu công cộng m² m²/người m²/Person Tổng số người Total person L/người/ngày L/Person/day L/Người L/Person Bếp 29 6 l/bữa ăn (4 lần/ngày) 6.0 =1+2+3+4+5+6+ 39.5 Tổng khối lượng nước nóng cần dự trữ (m³) Chọn số lượng bình dự trữ nước nóng 08 bình, dung tích bình: Trang 43 144 Thời gian đun nước nóng theo tiêu chuẩn Accor 1.5 5m³ 43 NAGECCO Thuyết minh thiết kế kỹ thuật HỆ THỐNG THỐT NƯỚC - Hệ thống nước thiết kế theo tiêu chuẩn sau: - Nước thải thu gom từ khối nhà tập trung vào hệ thống đường ống đứng bố trí hộp gain kỹ thuật sau xả thải vào hệ thống nước thải bên ngồi hạ tầng • Lưu lượng nước thải cho tồn cơng trình: 80% tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt • Hệ thống nước bẩn thu gom đưa đến bể xử lý nước thải trước xả vào hệ thống cống nước cơng cộng • Nước thải sinh hoạt Dự Án xử lý đạt loại A Quy chuẩn QCVN 14:2008 trước thải hệ thống nước cơng cộng • Nước mưa từ mái khối nhà thu gom theo hệ thống ống đứng thoát hệ thống cống nước nước mưa bên ngồi hạ tầng Hệ thống nước bẩn - Nước bẩn từ thiết bị xí bồn tiểu thu gom theo đường ống riêng biệt kết hợp với ống thơng lên mái, sau đấu nối vào bể tự hoại xử lý sơ trước đấu nối vào hệ thống thoát nước thải bên hạ tầng - Nước thải từ lavabo, vòi rửa tay, tắm hoa sen thu gom theo hệ thống đường ống thoát nước bẩn riêng biệt kết hợp với ống thơng hơi, sau đưa vào ngăn 03 bể tự hoại đấu nối vào hệ thống nước thải bên ngồi hạ tầng - Nước thải dầu mỡ từ khu vực bếp Khối nhà A – Khối Khách sạn thu gom theo đường ống thoát nước riêng kết hợp với ống thông lên mái dẫn đến bể tách mỡ trước đấu nối vào hệ thống nước bên ngồi hạ tầng - Thốt nước tầng hầm: Nước thải từ tầng hầm khối nhà Bar bờ biển tập trung hố bơm để bơm nước ngồi hệ thống nước bên ngồi hạ tầng Mỗi hố bơm hai bơm nước thải đặt chìm,hoạt động luân phiên - Vật liệu sử dụng cho hệ thống thoát nước thải: ống gang (Accor) Tính tốn bể tự hoại cho khối nhà + Hotel khối A Cơng thức tính tốn cho bể tự hoại Wb=Wn + Wc Trong đó: Wb : thể tích bể tự hoại (m3) Wn : thể tích nước bể (m3) Wn lấy từ 1÷3 lần Q thải (1÷3)x0,8Qcấp Trong trường hợp bể tự hoại nhận nước thải từ xí tiểu Wn lấy : (0,2 _0,3)xQcấp Wc : thể tích cặn bùn bể (m3) Trang 44 44 NAGECCO Thuyết minh thiết kế kỹ thuật Trong đó: a= 0,5÷0,8 l/người-ngày đêm: tiêu chuẩn cặn lắng cho người T : thời gian lần lấy cặn.T=180 -> 360 ngày W1 : độ ẩm cặn tươi W2 : độ ẩm trung bình cặn bể b : hệ số giảm thể tích cặn c: hệ số phần cặn lại bể N = 400: số người bể phục vụ 0.3*127=38.1m³ Wb = Wn + Wc = 38.1 + 30.4 = 68.5 m³ Chọn khối tích bể tự hoại phục vụ cho tòa nhà 70m3 + Hotel khối B: Khối tích bể: 20m3 + Hotel khối C: Khối tích bể: 13m3 + Hotel khối D: Khối tích bể: 14m3 + Khối hội trường lớn: Khối tích bể: 7m3 Hệ thống nước mưa - Nước mưa thu gom từ mái nhà ban cơng theo hệ thống ống đứng xuống tầng đấu nối vào hệ thống cống thoát nước mưa bên ngồi hạ tầng - Lưu lượng tính tốn nước mưa mái: Trong đó: Q - lưu lượng nước mưa (l/s) C: hệ số dòng chảy cho mái (C=1) A : diện tích thu nước (m2) Amái + 0,3Atường Amái : diện tích mái Atường : diện tích tường đứng tiếp xúc với mái I : cường độ mưa (mm/h) Cường độ mưa khu vực T.P HCM là: I=496l/s.ha = 178 mm/hr - Lắp đặt hệ thống cống, mương thu nước mưa cơng trình hệ thống nước mưa cơng cộng - Tất nắp đậy miệng cống lối xây dựng theo tiểu chuẩn, khả chịu tải cao Ngăn ngừa mùi lan toả đảm bảo vấn đề vệ sinh cho cơng trình mơi trường xung quanh Trang 45 45 NAGECCO - Thuyết minh thiết kế kỹ thuật Vật liệu sử dụng cho hệ thống thoát nước mưa: ống uPVC Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (Bởi đơn vị nhà thầu Xử Lý Nước Thải) - Nước thải sinh hoạt xử lý qua Trạm xử lý nước thải để đạt QCVN 14:2008, mức A (xem bảng 2) trước thải cống Công Cộng Bảng Giới hạn ô nhiễm chất thải Mục Thông số Đơn vị pH Giới hạn mức A 5-9 BOD5 (200C) mg/l 30 Tổng rắn lơ lửng – Total suspended solid (TSS) mg/l 50 Tồng rắn hòa tan – Total dissolvent solid (TDS) mg/l 500 Sunfua (H2S) mg/l 1.0 Amoni (Tính theo N) mg/l Nitrat (NO3-) (Tính theo N) mg/l 30 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 DDâDây chuyền công nghệ xử lý nước thải theo sơ đồ sau: Nước thải vào → Bể tự hoại kết hợp tách dầu mỡ → Bể cân → Bể khí → Bể aerotank dính bám → Bể lắng → Khử trùng → Thải cống Công Cộng Trang 46 46 ... Tiêu chí ACCOR  BS 5588-4-1998: Fire precautions in the design, construction  AS 1668-1998: The use of ventilation and airconditioning  CP 13-1999: Mechanical Ventilation and Air-Conditioning... THỐNG CHIẾU SÁNG: - Hệ thống chiếu sáng thiết kế theo Theo Accor , theo TCVN 7114-1:2008 : ECGONOMI Chiếu sáng nơi làm việc Phần - Trong nhà, theo nội thất cơng trình - Đèn Chiếu sáng chủ yếu... dục thẩm mỹ 5-15 50-75 Khu cà phê 10-15 25 d Tiêu chuẩn độ ồn : Theo số người Theo số người 1,8 Độ ồn thiết kế theo tiêu chí ACCOR sau: STT Khu vực, phòng Tiêu chuẩn độ ồn Văn phòng quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYET MINH KY THUAT HE THONG CO DIEN, THUYET MINH KY THUAT HE THONG CO DIEN, HỆ THỐNG THÔNG GIÓ:, b. Hệ chống bơm chữa cháy

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay