Phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của tập đoàn sam sung

22 119 2
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2018, 21:49

PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN TRONG VÀ MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI CỦA TẬP ĐỒN SAMSUNG ELECTRONICS NHĨM        Nguyễn Đức Duy Hoàng Thị Thùy Hồng Việt Ngân Anh Đỗ Ngân Hà Ngơ Trung Hiếu Nguyễn Đăng Hào Trần Mạnh Hà MỤC LỤC Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SAMSUNG ELECTRONICS 1.1 Lịch sử hình thành 1.2 Viễn cảnh sứ mệnh Samsung 1.2.1 Viễn cảnh 1.2.2 Sứ mệnh 1.3 Sản phẩm kinh doanh 1.4 Cơ cấu tổ chức 1.4.1 Sơ đồ cấu tổ chức 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ Phần 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG TỔ CHỨC 2.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ 2.1.1 Mơi trường trị, pháp luật 2.1.2 Môi trường kinh tế 2.1.3 Môi trường văn hóa xã hội 2.1.4 Mơi trường cơng nghệ 2.2.2 Khách hàng 2.2.3 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp 2.2.4 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 2.3 Phân tích mơi trường nội 2.3.1 Văn hóa tổ chức 2.3.2 Yếu tố nhân lực 2.3.3 Văn hóa doanh nghiệp 2.3.4 Quy mơ khả tài cơng ty ổn định 2.4 Ma trận SWOT KẾT LUẬN Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY SAMSUNG ELECTRONICS 1.1 Lịch sử hình thành Từ đời doanh nghiệp xuất nhỏ Teagu, Hàn Quốc, Samsung dần phát triển thành công ty điện tử hàng đầu giới, chuyên kinh doanh thiết bị phương tiện kỹ thuật số, chất bán dẫn, nhớ, giải pháp tích hợp hệ thống Ngày nay, sản phẩm quy trình tiên tiến, có chất lượng hàng đầu Samsung giới công nhận Samsung Electronics thành lập năm 1969 phận lớn tập đồn Samsung, cơng ty điện tử lớn Được sáng lập Teagu, Hàn Quốc, hãng điện tử Samsung hoạt động hầu hết tất nước giới có khoảng 489.000 công nhân 1.2 Viễn cảnh sứ mệnh Samsung 1.2.1 Viễn cảnh Viễn cảnh Samsung “Dẫn đầu xu hướng hội tụ kỹ thuật số” Tập đồn Samsung tin thơng qua đổi cơng nghệ nay, họ tìm giải pháp cần thiết để giải thử thách tương lai Bằng cách khai thác kinh tế kỹ thuật số, Samsung sử dụng công nghệ để giúp doanh nghiệp phát triển, để công nhân thị trường tiềm phát triển, để người tạo nên khả Samsung hướng đến mục tiệu phát triển công nghệ tối ưu quy trình hiệu nhằm tạo thị trường mới, làm phong phú sống người, không ngừng giúp Samsung trở thành nhà doanh nghiệp hàng đầu có uy tín thị trường 1.2.2 Sứ mệnh “Trở thành công ty kỹ thuật số digital-Company tốt nhất” Hình: Mơ hình sứ mệnh tập đồn Samsung ɛ Kỹ thuật số Áp dụng quy trình xử lý hiệu Tạo sản phẩm công nghệ dịch vụ đứng đầu Trở thành công ty kỹ thuật số digitalɛCompany tốt Cơng ty Duy trì trọng tâm vào vào việc cố tổ chức, tiếp tục nhà tiên phong cơng nghệ tồn cầu cơng ty uy tín, có ttrachs nhiệm Chọn cách không né tránh mà đối diện trực tiếp với thử thách, Samsung bước phát triển mạnh trở thành cơng ty tồn cầu Nhiệm vụ tương lai gần Samsung đề xây dựng ý tưởng sáng tạo để phát triển sản phẩm dịch vụ vuonwg lên đứng đầu thị trường giới 1.3 Sản phẩm kinh doanh Là công ty dẫn đầu thị trường giới lĩnh vực sản xuất điện tử công nghệ cao truyền thơng kỹ thuật số Hiện tại, Samsung có 16 sản phẩm bật thị trường giới, bao gồm: DRAM, TV màu sử dụng ống catốt (CPT, CDT), SRAM, TFT-LCD glass substrates, TFT-LCD, STNLCD, tuner, thiết bị cầm tay sử dụng CDMA, TV màu (CTV), hình, nhớ flash, LCD Driver IC (LDI), PDP module, PCB for handheld (mobile phone plates), Flame Retardant ABS, Dimethyl Formamide (DMF) 1.4 Cơ cấu tổ chức Samsung có phân chia tổng thể thành phận nhỏ theo tiêu thức chất lượng khác nhau, phận thực chức riêng biệt có quan hệ chặt chẽ với nhằm thực mục tiêu chung tổ chức 1.4.1 Sơ đồ cấu tổ chức: CHỦ TỊCH HĐQT PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HĐQT BỘ PHẬN PHÒNG THÀNH PHẦN NHÂN SỰ QUẨN TRỊ BỘ PHẬN CƠNG NGHỆ THƠNG TIN PHỊNG MARKETING ỦY BAN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ Theo cấu tổ chức máy quản lý, Samsung nhiệm vụ chức phòng ban Từ đo Phân tích mơi trường tổ chức đưa yêu cầu tiêu, định hướng làm việc cho phòng ban cơng ty - Chủ tịch: người điều hành, quản lý cao tập đoàn - Hội đồng quản trị: HĐQT SamSung Electronics thực quản lý minh bạch có trách nhiệm dựa quy trình điều hành cơng ty tiên tiến xoay quanh HĐQT Lập chương trình kế hoạch hoạt động HĐQT Chuẩn bị tổ chức chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp; triệu tập chủ tọa họp HĐQT Tổ chức việc thơng qua định HĐQT Giám sát q trình thực định HĐQ Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp tập đồn - Phó chủ tịch: - Tổ chức hoạt động phòng ban nhân sự: Lập kế hoạch thực công tác tuyển dụng nhân đảm bảo theo yêu cầu, chiến lược công ty phận liên quan Tổ chức vầ phối hợp với đơn vị khác thực quản lý nhân sự, đào tạo tái đào tạo Tổ chức việc quản lý nhân tồn cơng Xây dựng quy chế lương thưởng, biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực chế độ cho người lao động Nghiên cứu, soạn thảo trình duyệt quy định áp dụng công ty, xây dựng cấu tổ chức công ty – phận liên quan Lên chương trình cho đợt tuyển dụng tổ chức thực Làm cầu nối lãnh đạo công ty tập thể người lao động - Phòng Marketing: cầu nối bên bên ngồi, sản phẩm va khách hàng, thuộc tính sản phẩm nhu cầu khách hàng Chức phòng Marketing: - Nghiên cứu tiếp thị thơng tin, tìm hiểu thật ngầm hiểu khách hàng - Lập hồ sơ thị trườngvà dự báo doanh thu - Khảo sát hành vi ứng xử khách hàng tiềm - Phân khúc thị trường, xác định mục tiểu, định vị thương hiệu Samsung thị trường - Phát triển sản phẩm, hồn thiện sản phẩm với thuộc tính mà thị trường mong muốn - Xây dựng thực kế hoạch chiến lược Marketing Phần 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG TỔ CHỨC 2.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ 2.1.1 Mơi trường trị, pháp luật Chính sách Chính phủ Hàn Quốc ngoại thương, giáo dục tạo điều kiện để công ty nước phát triển Đặc biệt ngành nghề xương sống công nghiệp nặng, điện tử Đặc biệt, Hàn Quốc có tiến từ năm 1990 lĩnh vực sở hữu trí tuệ R&D Trong thập kỷ qua, chi phí cho R&D Đơng Á nói chung Hàn Quốc nói riêng tăng khu vực giới Theo số liệu thu thập Yonhap New Agency Hàn Quốc dành 3,74% GDP cho R&D Chính phủ Hàn Quốc ngồi việc tài trợ trực tiếp cho hoạt động R&D khối nhà nước, mà dành nguồn lực tài đáng kể để hỗ trợ R&D cho khối doanh nghiệp Điều tạo điều kiện thúc đẩy cho doanh nghiệp nước, có Samsung, có thêm nhiều s tưởng hữu ích có bước tiến nhảy vọt công nghệ Việt Nam la nước nông nghiệp lâu đời, nên mạnh kinh tế Việt Nam tập trung vào nông nghiệp, sau số nghành cơng nghiệp nhẹ Vì vậy, nghành công nghiệp điện tử không quan tâm mức vào năm trước Khi phủ mở cửa thị trường, thị trường điện tử Việt Nam nhanh chóng rơi vào tay doanh nghiệp nước ngồi có Samsung Samsung biết tận dụng sách ưu đãi thuế giai đoạn mở cửa Việt Nam, đầu tư mạnh vào Việt Nam thôn tính thị trường 2.1.2 Mơi trường kinh tế Hàn Quốc nằm số 25 kinh tế đứng đầu xếp hạng môi trường kinh doanh Thực tế, sau khủng hoảng tài Châu Á 1997, Hàn Quốc “xốc” lại toàn hệ thống doanh nghiệp quy trình thủ tục Chỉ thời gian ngắn, kih tế Đơng Á loại bỏ nghìn tổng số 12 nghìn văn quy định thủ tục hành Với kinh té thị trường động, Hàn Quốc sớm trở thành quôc gia phát triển với GDP >20.000 USD Có thể nói khơng có quốc gia gặt hái nhiều tiến lĩnh vực kinh tế, xuất khẩu, văn hóa vị đất nước nhiều Hàn Quốc thập kỉ vừa qua Điều đem lại thuận lợi lớn cho hoạt động kinh doanh cơng ty doanh nghiệp quốc 2.1.3 Mơi trường văn hóa xã hội 2.1.3.1 Văn hóa Hàn Quốc Văn hóa Hàn Quốc ln hướng đến hàng nước nên Samsung nên người Hàn Quốc ưa chuộng trở thành niềm tự hào họ tập đoàn vượt qua đối thủ Nhật Bản để trở thành thương hiệu biết đến nhiều giới lĩnh vực chip điệ tử, điện thoại di động hình phẳng 2.1.3.2 Văn hóa Việt Nam Người Việt khơng có xu hướng dùng hàng nội, chí chất lượng sản phẩm số mặt hàng nội địa không thua nước ngồi tâm lí chung người Việt vân thích dùng hàng ngoại Nhất nghành điện tử, chưa có cơng ty điện tử Việt Nam nò có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu thị trường Vì vây, đường phát triển cho công ty điện tử Việt Nam nhiều khó khăn, Samsung trở thành thương hiệu quen thuộc người Việt 2.1.3.3 Nhân học Thị trường lao động Hàn Quốc đông đúc, đội ngũ công nhân lành nghề Tuy nhiên năm gần đây, dân số Hàn Quốc già hóa nhanh với số người già 65 tuổi vượt 10% tổng dân số 48.58 triệu người Tỷ lệ sih thấp, tỷ suất sinh 1,2 năm 2010 Sự suy giảm dân số độ tuổi đồng nhĩa với việc giảm lực lượng sản xuất, kéo tỷ lệ tăng trưởng tiềm Hàn Quốc xuống Bên cạnh đó, nhóm người trẻ tuổi giảm khiến thị trường bị thu hẹp, giảm mức tiêu dùng nước Trong đó, với dân số xấp xỉ 87 triệu người , tiếp tục tăng với mức tăng triệu người/năm, Việt Nam có số dân xếp thứ 13 giới Lực lượng lao động dồi dào, ham học hỏi, mức lương trung bình lại thấp nên Việt Nam thu hút nhiều cơng ty nước ngồi đầu tư, xây dựng nhà máy, chi nhánh Việt Nam Tiêu biểu việc Samsung Electronics lập Công ty TNHH Samsung Electrincs Vietnam sản xuất di động với vốn 670 tỷ USD Tại Việt Nam 2.1.4 Môi trường công nghệ Sự tăng trưởng nhanh chóng máy tính xách tay (laptop) tạo nên môi trường làm việc di động đại, không cần phải ngồi nơi cố định với máy tính để bàn (desktop) mà người ta làm việc nơi họ đến Tuy nhiên, với công nghệ ngày vượt trội, người bắt đầu nhận họ tìm thấy linh hoạt mạnh mẽ cơng việc giải trí – Đó tù điện thoại thông minh hệ (smartphone) Những smartphone ngày alf thiết bị kỹ thuật cao kết hợp chức điện thoại khả máy vi tính mức độ vừa phải Có thể xem smartphone máy tính nhỏ gọn với đầy đủ chức cần thiết để vừa túi Bên cạnh đó, thiết bị giải trí, đa phương tiện (như TV, thiết bị đọc sách, thiết bị truyền thơng, thiết bị thu hình ảnh âm thanh) đà đổi phát triển Những sản phẩm tinh vi đại đời nhằm thay sản phẩm lỗi thời Như thấy, cơng nghệ sản xuất thiết bị di động truyền thông ngày tiên tiến đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội loài người Hầu tất nhà sản xuất điện tử tiêu dùng lớn tham gia vào trận chiến Và để thành công thị trường màu mỡ này, thương hiệu tung sản phẩm chất lượng với công nghệ ngày vượt trội  Vẻ ngồi hào nhống Các thiết bị di động thiết bị giải trí ngày trọng vẻ bề Các nhà sản xuất sử dụng công nghệ cho đời thiết bị mỏng có hình ảnh sắc nét gấp bội ( TV siêu mỏng sử dụng cơng nghệ hình LED, OLED hãng Samsung, LG, Sony,…), điện thoại di động sử dụng công nghệ AMOLED cho độ bền cao nhiều lần công nghệ cũ Những công nghệ cảm biến thời gian, cảm biến ánh sáng sử dụng để nhằm tăng cường màu sắc hình khả hiển thị sản phẩm  Hệ điều hành ưu việt Các hãng sản xuất hệ điều hành đua nâng cấp, phát triển sản phẩm Từ đó, hệ điều hành nối tiếp đời, phiên đẹp hơn, tiện dụng hơn, tích hợp nhiều so với phiên cũ Có thể kể đến số hệ điều hành dành cho dektop laptop trội người sử dụng rộng rãi Window – – 10, Mac OS X, Linux Đối với thị trường hệ điều hành dành cho điện thoại thơng minh máy tính bảng, có nhiều điều hành phát triển Androi, iOS, Window Phone, Symbian Trong Androi vị dẫn đầu với thị phần lớn người yêu thích Nắm thị hiếu người tiêu dùng, nhà sản xuất thiết bị tích hợp hệ điều hành tiên tiến cho sản phẩm để thu hút người tiêu dùng  Khả đa Trong môi trường công phương tiện nghiệp đại ngày nay, công nghệ tiên tiến phát triển khơng ngừng Điều giúp tối hóa sản phẩm cơng nghệ Điển hình nay, điện thoại không giới hạn chức nghe gọi hay soạn thảo tin nhắn mà trở thành cơng cụ giải trí nhỏ gọn, hợp thời Với khả đa phương tiện, tích hợp văn bản, âm thanh, hình ảnh mơi trường thơng tin số, điện thoại thông minh hay máy tính bảng thay phương tiện giải trí cồng kềnh khác, chúng kiêm nhiệm chức TV, sách báo, radio hay thiết bị lưu trữ thông tin khác  Khả di động mạnh mẽ Bất phải di chuyển nhiều công việc hay phải thường xuyên gặp gỡ với khách hàng nhiều địa điểm khác hiểu việc truy cập thông tin liệu nơi lúc cần thiết Ngày nay, thiết bị di động trở thành công cụ mang lại hiệu cao cơng việc, đặc biệt tích hợp với nhiều tính đa phương tiện Và bật bên cạnh khả xử lý công việc túy, thiết bị thiết kế đơn giản hơn, mỏng thích hợp để sử dụng phải di chuyển nhiều Một thiết bị xem đáp ứng tiêu chuẩn di động mạnh mẽ khi: - Nhỏ gọn - Kết nối phải dễ dàng - Độ sẵn sàng cao - Hệ thống bảo mật tốt - Dễ hỗ trợ kỹ thuật 2.2 Phân tích 2.2.1 Có lẽ mà nhiều người nói mẫu máy Android Samsung thường na ná Bên cạnh dù Samsung nói chào đón việc Google mua Motorola, hãng phải có bước “phòng vệ” lúc Google trở mặt trở thành đối thủ trực tiếp việc sản xuất Smartphone đến Samsung khong thể cạnh tranh dần thị phần vào tay Google – Motorola Bên cạnh tự cung tự cấp số linh kiện nhỏ Smartphone Samsung cung cấp công ty khác sientek Photronic cảm biến chạm,Universal Display nguyên liệu công nghệ OLED, Qualcom vi xử lý hỗ trợ 4G Snapdragon cho thi trường Mỹ vv Với thị trường smartphone cạnh tranh khóc liệt thị trường lớn Nokia, Apple, Samsung, HTC, Sony nhà cung cấp ln biết tận dụng hội để tăng giá linh kiện có khả ngưng hộ tác để chuyển sang bắt tay với đối thủ 2.2.2 Khách hàng 2.2.2.1 Khách hàng lẻ:( Người tiêu dùng) Đây đối tượng khách hàng quan trọng Samsung Vị quan trọng họ thể đông đảo lượng tiêu thụ sản phẩm khổng lồ.Vì người tiêu dùng ln đòi hỏi cao sản phẩm Họ ln mong muốn sản phẩm phải có chất lượng tốt nhất, cấu hình mạnh mẽ nhất, kiểu dáng đẹp đẳng cấp để giữ vững thị phần Sam sung phải liên tục nghiên cứu, đổi cơng nghệ thiết kế Ngồi giá sách bảo hành dịch vụ hậu yếu tố quan trọng định việc khách hàng gắn bó hay chuyển sang sử dụng thương hiệu khác điều khiến cho Samsung phải tính tốn cho chi phí sản xuất thấp nhất, chích sánh bảo hành tốt chương trình khuyến thu hút được nhiều người tiêu dùng không ảnh hưởng đến chất lượng lợi nhuận công ty 2.2.2.2 Nhà phân phối : Đây đối tượng đưa sản phẩm Samsung đến người tiêu dùng Có thể nhà mạng siêu thị, cửa hàng điện thoại Với nhà mạng AT&T, Verizon, T-Mobile vị họ có lượng khách hàng sử dụng khổng lồ chịu chi Muốn tiếp cận đối tượng thị trường mà hầu hết khách hàng sở hữu điện thoại thông qua thuê bao hợp đồng với nhà mạng Mỹ, Canada nhà sản xuất phải đáp ứng yêu cầu gắt gao nhà mạng đưa Các nhà mạng gây áp lượng yêu cầu nhà sản xuất điện thoại Samsung đưa giá bán thấp muốn sản phẩm tương thích tốt với mạng có kiểu dáng , cấu hình tốt nhà mạng đối thủ Với cửa hàng, siêu thị điện thoại với vị có mạng lưới rộng khắp tiếp cập nhiều loại đối tượng người tiêu dùng ln muốn hưởng chiết khấu tốt Điều dẫn tới Samsung việc giảm giá chi phí sản xuất để cung cấp cho nhà phân phối giá tốt phải tăng cường việc nghiên cứu tính tương thích với nhà mạng đa dạng hóa kiểu dáng sản phẩm để phù hợp với yêu cầu nhà mạng 2.2.3 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: -Trong vòng vài năm trởlại đây, Samsung phải đối mặt với tình trạng lợi nhuận ngày bịthu hẹp Mặc dù thu lợi nhuận từcác phận sản xuất : sản phẩm bán dẫn, TV điện thoại di động Samsung thua lỗ lĩnh vực sản xuất mặt hàng gia dụng khác tủlạnh, máy điều hòa máy giặt Các nhà sản xuất nước ngoài, điển hình Trung Quốc, cho đời sản phẩm có giá rẻ nhiều làm tràn ngập thị trường Hàn Quốc họ tận dụng nguồn nhân cơng giá rẻ Ví dụ: Các sản phẩm điện tử: Sony, Panasonic, LG, công ty Nhật Bản Các sản phẩm điện thoại: Apple, Sony, Levono, Xiaomi Các sản phẩm gia dụng: công ty Nhật Bản, LG, => công ty cần phải hoạt động theo cách khác biệt 2.2.4 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: - Đối với ngành điện tử, thường có nhiều đối thủ cạnh tranh với nhiều sản phẩm hàng hố giống hình thức lẫn cơng dụng Hay nói cách khác, sản phẩm cơng ty giống với sản phẩm công ty khác Do vậy, việc gia nhập ngành công ty tương đối dễ dàng hay rào cản gia nhập ngành thấp Điều kiện cần cho gia nhập ngành thiết lập mạng lưới phân phối sản phẩm có khơng gian để phục vụ cho việc bán lẻ Do đó, cạnh tranh luôn mạnh mẽ không tồn khác biệt sản phẩm, dẫn đến tỷ lệ lợi nhuận ròng doanh thu (profit margin) tương đối thấp (khoảng 3,5%) Công nghệ phát triển nhanh => nguy gia nhập có => Cơng ty cần phải đăng ký sáng chế sở hữu trí tuệ Tính kinh tế theo quy mơ, lòng trung thành khách hàng 2.3 Phân tích mơi trường nội 2.3.1 Văn hóa tổ chức 2.3.1.1 Triết lý Samsung: -Triết lý quản lý Samsung : “Tài năng, sáng tạo cống hiến nhân viên nhân tố then chốt cho nỗ lực bước tiến dài công nghệ mà làm tạo nên tiềm vô hạn để đạt chuẩn mực sống cao khắp nơi” -Samsung Việt Nam : “ cống hiến tài công nghệ nhằm tạo sản phẩm dịch vụ siêu việt, cách đóng góp cho xã hội toàn cầu tốt đẹp hơn” 2.3.1.2 Giá trị thương hiệu: Từ nhãn hiệu quê kệch, rẻ tiền bán cửa hàng giảm giá, với chiến lược kinh doanh hiệu bước đột phá, khiến Samsung vươn lên thành thương hiệu có giá trị tăng nhanh gần Khả nghiên cứu phát triển:Samsung đặt R&D làm tâm điểm cho tất việc thực Samsung coi việc trọng đầu tư vào việc nghiên cứu phát triển phương cách quan trọng để đối đầu với môi trường kinh doanh đầy mạo hiểm thương trường kinh doanh ngày khốc liệt Mỗi năm cơng ty đầu tư 9% lợi nhuận từ bán hàng cho hoạt động viện R&D Điều giải thích cho việc Samsung ln giữ vị trí dẫn đầu tiêu chuẩn cơng nghệ bảo mật tài sản trí tuệ 2.3.2 Yếu tố nhân lực 2.3.2.1 Nguồn nhân lực sắn có: Cuối năm 2014, Samsung Electronics có khoảng 489000 nhân viên làm việc tất công ty toàn giới Đội ngũ nhà nghiên cứu kỹ sư tài tài sản quý giá công ty điện tử Samsung Samsung đầu tư nhân lực cho R&D làm việc viện nghiên cứu phát triển ngày Với 42 viện nghiên cứu khả thi khắp giới, họ nghiên cứu công nghệ chiến lược cho tương lai cơng nghệ để định hướng cho xu thị trường 2.3.2.2 Chế độ công khai thu nạp nhân tài: Doanh nghiệp Hàn Quốc sớm thịnh hành kinh doanh theo phương thức gia tộc Tập đoàn Samsung dẫn đầu tiến hành chế độ công khai thu nạp nhân tài Những người trở thành trụ cột tập đoàn thúc đẩy nghiệp tập đoàn phát triển mạnh mẽ Chế độ liên tục trì đến Ngồi giới kinh tế, giới học thuật ra, Samsung thu hút quan chức BộTư pháp, BộQuốc phòng nghỉ hưu, trọng thu hút nhân tài nước ngoài, cho họcơ hội phát triển tài 2.3.2.3 Chế độ bồi dưỡng nhân tài: Mỗi năm tập đoàn Samsung đầu tư vào việc bồi dưỡng, giáo dục nhân tài cao tới 56000 USD, gấp đơi xí nghiệp Nhật Bản loại, gấp ba Mỹ Châu Âu Samsung khơng chỉcó trung tâm giáo dục bồi dưỡng nhân viên mà có đại học viện nghiên cứu bồi dưỡng nhân tài cao cấp.-Samsung Việt Nam thực chương trình trao đổi kỹ sư kỹ thuật viên nước nhằm nâng cao tay nghềvà trau dồi kiến thức khu vực, tạo điều kiện cho tất cảcác nhân viên tham gia vào khóa học đào tạo tiên tiến ởcảtrong ngồi nước 2.3.3 Văn hóa doanh nghiệp: 2.3.3.1 Văn hóa doanh nghiệp Hàn quốc: Những yếu tố văn hóa truyền thống giúp nhà quản trị Samsung Hàn Quốc thành công việc quản lý điều hành cơng ty: -Lòng tựhào dân tộc: yếu tố mà nhà quản trị Samsung Hàn Quốc dựa vào để đề hiệu việc quản lý nguồn nhân lực người Hàn Quốc làm việc quên -Chủ nghĩa gia đình cung cách quản lý theo lối gia trưởng: Tập đoàn kinh doanh Samsung gia đình người sáng lập hậu duệcủa họchi phối Mức độchi phối chặt chẽ theo thứbậc tạo nên môi trường liên kết chặt chẽ cơng ty thành viên lại -Bổn phận cá nhân: Người Hàn Quốc tiếng có tinh thần làm việc cao,ln sớm vềtrễ -Đềcao lòng trung thành: nguyên tắc trì từ xưa đến tương lai Nó trở thành sựcam kết chắn người công nhân công ty 2.3.3.2 Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam: Người Việt Nam có tinh thần làm việc tập thể kém: Khi làm việc tập thể, họít phân chia cơng việc cụ thể, thường hay nể nhau, ngại va chạm nên hiệu quảcông việc đem lại thường không tốt Người Việt Nam có xu hướng tránh nhận trách nhiệm Việt Nam đánh giá nước có khoảng cách quyền uy lớn với số liệu định lượng 70, điều làm hạn chế việc trao đổi thông tin cấp cấp dưới, dẫn đến hiệu hoạt động doanh nghiệp bị giảm Có tâm lý tránh bất định: Thích làm việc mơi trường có nhiều quy phạm, nên người Việt Nam thường sáng tạo kém, khơng thích ý tưởng q kỳ lạ Thiếu gắn bó với cơng ty: Khơng giớiquản lý cấp trung mà cơng nhân loại hình đơn giản dễ dàng chuyển từ chỗ làm sang chỗ làm khác, họ sẵn sàng bỏ chỗ làm cho bị đối xử bất cơng, có nơi khác chào mời lương cao 2.3.4 Quy mô khả tài cơng ty ổn định Công ty Samsung Electronics công bố lợi nhuận quý 3/2017 khoảng 54,9 tỷ USD, tăng khoảng 12,6 tỷ USD so với kỳ năm trước lợi nhuận hoạt đọng quý đạt khoảng 12,8 tỷ USD tăng 8,3 tỷ USD so với kỳ năm trước Nhu cầu chipset nhớ hiệu suất cao cho máy chủ thiết bị di động cao cấp tăng mạnh yếu tố góp phần vào thành cơng mạnh mẽ công ty Mảng Kinh doanh bán dẫn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể so với kỳ năm trước so với với quý trước, System LSI góp phần vào kết kinh doanh thông qua việc tăng doanh thu DDIs cảm biến hình ảnh Mảng kinh doanh di động có doanh thu mạnh nhờ mắt Galaxy Note doanh số bán dòng sản phẩm Galaxy J có phần giảm so với quý trước tỷ lệ doanh thu bán điện thoại thông minh thị trường đại chúng cao Hướng đến năm 2018, kiện thể thao lớn, bao gồm World Cup Thế vận hội mùa đông, làm tăng nhu cầu UHD TV hình siêu lớn Samsung củng cố vị trí dẫn đầu thị trường cao cấp nâng cao lợi nhuận cách tăng QLED dòng TV siêu lớn 2.4 Ma trận SWOT STRENGTHS SWOT WEAKNESSES Kinh nghiệm quản lý, đội ngũ nhân tốt Thiếu nguồn nhân lực kinh nghiệm địa phương Dòng sản phẩm cơng nghệ cao đa Thiếu thơng tin phân tích chiến lược dạng Dịch vụ sau bán hàng chuyên nghiệp Thiếu đại diện thương mại thị trường đại Công nghệ đầu tư phát triển phương, thị trường Asean, châu Phi, Trung Đông Mối quan hệ đối tác khách hàng tốt Trung tâm R&D Có thương hiệu uy tín OPPORTUNITIES S O Thế giới ngày phẳng WO Mua thêm nguồn thông tin Kinh tế giới không ngừng tăng trưởng Tập hợp vào bán hàng Tuyển dụng đào tạo đội ngũ sales trẻ Cơ hội ưu đãi giảm thuế cho dự án đầu Đầu tư cho hệ thống nhận diện thương hiệu công giỏi Tuyển dụng đại diện thương mại địa tư công nghệ nghệ phương Đầu tư thêm tài Xu hướng tiêu dùng hàng công nghệ cao Tăng cường hợp tác đầu tư phát triển Tăng tốc độ giới thiệu sản phẩm THREAT S ST WT Đưa sản phẩm công nghệ cao với giá hợp Tăng cường huấn uyện nội Tăng cường quy định pháp lý lý Hợp tác chặt chẽ với phủ để bảo hộ sản Khích lệ Sales với bonus quyền sở phẩm Tập trung vào R&D Chỉ dùng công việc địa phương Sự cạnh tranh không lành mạnh Tập trung vào lĩnh vực cơng việc Cường độ cạnh tranh cao K Ế T L U Ậ N Tổ chức tồn mơi trường nó, chịu tương tác thay đổi mơi trường q trình hoạt động Những thay đổi yếu tố môi trường tác động đến tổ chức theo hướng tạo hộ đe dọa đặt thách thức tổ chức cần sử dụng tất nguồn ực để ứng phó Vì bối cảnh nay, việc nghiên cứu xu hướng tác động môi trường đến hoạt động tổ chức vơ cần thiết Phần 3: Phân tích số hoạt động tổ chức thể ứng phó trước thay đổi mơi trường Như biết, vào năm 2007 kiện Iphone hệ đời gây chấn động ngành sản xuất điện thoại nối riêng toàn ngành điện tử giới nói chung Vào đó, Nokia công ty điện thoại lớn giới Samsung hãng điện thoại lớn Trước xuất Apple thị trường di động, Nokia Samsung có cách phẩn ứng khác nhau, dường Nokia Iphone mắt Apple không khác biệt so với sản phẩm Blackberry mắt Nokia có chủ quan xem nhẹ đối thủ Apple Nhưng Samsung khác, sau mắt Iphone Samsung nhận ran gay hình lạc hậu bắt tay vào nghiên cưú để sản xất điện thoại Galaxy S vào năm 2010 Iphone 3GS Samsung Galaxy S Thời gian trôi qua, Nokia từ vị công ty điện thoại hang đầu giới phải bán Samsung Apple vươn lên thống trị thị trường điện thoại giới ... nhiệm vụ Phần 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG TỔ CHỨC 2.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ 2.1.1 Mơi trường trị, pháp luật 2.1.2 Mơi trường kinh tế 2.1.3 Mơi trường văn hóa xã hội 2.1.4 Mơi trường cơng nghệ... điện tử Samsung hoạt động hầu hết tất nước giới có khoảng 489.000 cơng nhân 1.2 Viễn cảnh sứ mệnh Samsung 1.2.1 Viễn cảnh Viễn cảnh Samsung “Dẫn đầu xu hướng hội tụ kỹ thuật số” Tập đoàn Samsung... nhớ, giải pháp tích hợp hệ thống Ngày nay, sản phẩm quy trình tiên tiến, có chất lượng hàng đầu Samsung giới công nhận Samsung Electronics thành lập năm 1969 phận lớn tập đoàn Samsung, công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của tập đoàn sam sung, Phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài của tập đoàn sam sung, Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SAMSUNG ELECTRONICS, Phần 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay