Thận và thuốc

22 49 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2018, 16:35

THẬN THUỐC I ĐẠI CƯƠNG - Thận quan trọng chuyển hóa thuốc - Tái hấp thu làm nồng độ thuốc cao - Thay đổi pH ống thận - Khi có bệnh thận sẵn: thuốc dễ gây độc II SINH LÝ BỆNH HỌC Tính chất chung dược động học: typ đào thải thuốc: Typ A: thải qua thận Typ B: thải thận Typ C: phối hợp II SINH LÝ BỆNH HỌC Sinh lý bệnh: 2.1 Cơ chế chung nhiễm độc: - Rối loạn huyết động (ngoài - thận) - Độc trực tiếp - Miễn dịch – dị ứng II SINH LÝ BỆNH HỌC 2.2 Yếu tố thuận lợi: - Bệnh nhân: + Già + Bệnh thận, suy thận + Mất nước + ĐTĐ, THA, … + Xơ gan + Cơ địa dị ứng thuốc II SINH LÝ BỆNH HỌC 2.2 Yếu tố thuận lợi (tt): - Thuốc: + Liều cao + Điều trị kéo dài - Tác dụng hiệp đồng nhiều thuốc: + Aminosides lợi tiểu + Cephalothine lợi tiểu + Cysclosporin Aminosides 2.3 Cơ chế số thuốc hay gặp Thuốc AINS, IEC, ARA2, Cyclosporin Aminoside, thuốc cản quang, Cyclosporin AINS, Beta lactam, lợi tiểu Fibrat, statin, quinin, Methotrexat Cơ chế Giảm tưới máu Độc ống thận trực tiếp MD dị ứng Độc ống thận gián tiếp: hủy vân, tan máu, lắng đọng tinh thể III TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN Liên quan thời gian Giảm triệu chứng ngừng thuốc Lâm sàng, sinh hóa, mô học phù hợp với thuốc bị nghi ngờ Khơng có ngun nhân khác IV LÂM SÀNG Suy thận cấp: 1.1 Giả suy thận: - Tăng Urê: Corticoides, Tetracyclin - Tăng Creatinin: Cimetidin, Trimethoprime 10 IV LÂM SÀNG 1.2 STC chức năng: - Giảm tưới máu thận + Lợi tiểu + Hạ HA - Ức chế Prostaglandine - Mất khả tự điều hòa thận + IEC hẹp đ/m thận bên 11 IV LÂM SÀNG 1.3 Hoại tử ống thận cấp thuốc - KS: Aminoside, Polymicin, Tetracyclin, Cephalosporin, Amphotericin B - Cản quang Iod - Gảm đau: Glafénin, Acetaminophene, Acid Acetylsalicylic - Chống K: Cisplastin, Methotrexat,… - AINS - Gây mê: Halothane, Methoxyflurante,… 12 THƯỜNG GẶP: AMINOSIDE Streptomycin → Kana, Tobra, Genta, Nelti, Amikacin → Neomycin a Lâm sàng: - Sau 5-7 ngày điều trị - 10 % có suy thận - Lượng nước tiểu bảo tồn b CLS: - Protein niệu: ít-vừa - Trụ hạt - Tăng Beta-Microglobulin niệu 13 ĐỘC THẬN DO AMINOSIDE c Ngăn ngừa: - Hạn chế dùng - Dùng liều thích hợp với chức thận - Creatinin máu ngày / lần - Không phối hợp với: lợi tiểu quai, Cephalothine, Amphotericin B 14 IV LÂM SÀNG (tt) Viêm thận kẽ mạn thuốc: Phenacetin, Paracetamol, Aspirin: độc trực tiếp - Diễn tiến chậm, đái máu đại thể, đau thắt lưng - Trụ niệu - Suy thận cấp - UIV: hoại tử thận (cắt cụt đài, Cocard) - Hồi phục ngừng thuốc 15 IV LÂM SÀNG (tt) Bệnh cầu thận thuốc: 3.1 Biểu hiện: - Pro niệu đơn độc - HCTH không suy thận 3.2 Các thuốc thường gặp: - CC Miễn dịch: Muối vàng, D-Penicillamin, Captopril, AINS,… - Độc trực tiếp: Doxorubicine, Mitomycine 16 V KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN STM Lưu ý: - Suy thận: giảm thải, tăng tích lũy - RL hấp thu ruột pH thay đổi - RL tiêu hóa (HC tăng Urê máu) - Thuốc điều trị STM ảnh hưởng đến hấp thu thuốc khác - RL thể dịch: ảnh hưởng phân bố 17 V KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN STM Thay đổi liều lượng thích hợp: - Tăng khoảng cách lần dùng: Các thuốc có t1/2 dài – Vancomycin - Khoảng cách không đổi, giảm liều: (t1/2 < 4giờ) – Carbenicilline - Kết hợp 18 V KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN STM Theo dõi nồng độ thuốc máu: - Digocin - Vancomycin - Theophylline - Cysclosporin A 19 V KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN STM Các thuốc thường dùng suy thận: 4.1 Thuốc không đổi liều: - KS: Cephalosporin, PNC, Erythromycin, Doxycyclin, Clindamycin,… - Hạ HA: Clonidin, Aldomet, Propanolol, ức chế Ca, Dihydralazin, … - Corticoides - Hướng thần: Diazepam, chống TrC vòng - Thuốc khác: Lasix, Theophyllin, Heparin 20 V KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN STM 4.2 Thuốc cần giảm liều: - Digitoxin - Digocin - Cimetidin - Captopril - Enalapril - Ticarcillin - Cefradin 21 V KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN STM 4.3 Thuốc cần tăng khoảng cách dùng: 4.3 Thuốc cần tăng khoảng cách dùng: - Aminosides - Cycline - Vancomycin - Bactrim - Phenobarbital - Aspirin - Paracetamol - Ethambutol 22 ...I ĐẠI CƯƠNG - Thận quan trọng chuyển hóa thuốc - Tái hấp thu làm nồng độ thuốc cao - Thay đổi pH ống thận - Khi có bệnh thận sẵn: thuốc dễ gây độc II SINH LÝ BỆNH HỌC Tính... Cocard) - Hồi phục ngừng thuốc 15 IV LÂM SÀNG (tt) Bệnh cầu thận thuốc: 3.1 Biểu hiện: - Pro niệu đơn độc - HCTH không suy thận 3.2 Các thuốc thường gặp: - CC Miễn dịch: Muối vàng, D-Penicillamin,... Bệnh thận, suy thận + Mất nước + ĐTĐ, THA, … + Xơ gan + Cơ địa dị ứng thuốc II SINH LÝ BỆNH HỌC 2.2 Yếu tố thuận lợi (tt): - Thuốc: + Liều cao + Điều trị kéo dài - Tác dụng hiệp đồng nhiều thuốc:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thận và thuốc , Thận và thuốc , II. SINH LÝ BỆNH HỌC, III. TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN, V. KÊ ĐƠN Ở BỆNH NHÂN STM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay