Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

2 68 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2018, 09:22

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM I.MỤC TIÊU: Biết sử dụng máy tính bỏ túi để giải tốn tỉ số phần trăm HS làm dòng 12; bài2 dòng 1,2; 3ab HSKLG làm thêm lại II.ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC: Mỗi HS máy tính bỏ túi III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: 1/ KTBC: - GV: Gọi 2HS lên sửa BT, đồng thời kiểm tra VBT HS - GV: Sửa bài, nhận xét & cho điểm HS 2/ Bài : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HĐ1 : Gthiệu bài: - GV: Trong học này, em sử dụng máy tính bỏ túi để giải số toán tỉ -Lắng nghe số phần trăm HĐ2 :Hdẫn sử dụng máy tính bỏ túi để giải tốn tỉ số phần trăm: a.Tìm tỉ số phần trăm 40 GV hướng dẫn HS thực máy - HS nghe nhớ nhiệm vụ b.Tính 34% 56: HS yếu nêu lại cách làm Tổ chức HS thực Gv hướng dẫn chung, nhận xét -1HS nêu c.Tìm số biết 65% 78: -Y/c HS dùng máy tính bỏ tính thực -Lắng nghe 78:65x100 -Nêu: Khi sử dụng méy tính bỏ túi để tìm số biết 65% 78, thay phải bấm phím: : x 0 = ta cần bấm phím 8:65% HĐ3 : Luyện tập: Bài 1: -Y/c nêu y/c đề -Y/c HS sử dụng máy tính bỏ túi để tính ghi kết vào -Y/c HS tự làm -Nhận xét ghi điểm cho HS -HS thực với máy tính theo cặp Bài 2: Đại diện báo cáo -Y/c đọc đề tự làm -Nhận xét ghi điểm cho HS Bài 3: -Gọi 1HS đọc đề tốn -HS thực với máy tính -Y/c HS tự làm -Nhận xét ghi điểm cho HS HĐ4 :Củng cố-dặn dò: - GV: T/kết học, HS làm theo nhóm bàn - Đại diện nêu cách làm, lớp nhận xét dặn : Ô n tập chuẩn bị tốt cho ktra CK I * RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ……………………………………………………………………………………………………… ……………………… ... xét ghi điểm cho HS -HS thực với máy tính theo cặp Bài 2: Đại diện báo cáo -Y/c đọc đề tự làm -Nhận xét ghi điểm cho HS Bài 3: -Gọi 1HS đọc đề tốn -HS thực với máy tính -Y/c HS tự làm -Nhận xét
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm, Giáo án Toán 5 chương 2 bài 2: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn