Xây dựng website bán hàng điện tử và công nghệ điện thoại

98 99 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2018, 09:21

... Thành Công công ty kinh doanh mặt hàng điện tử cần website để giới thiệu sản phẩm, thực bán hàng trực tuyến Mục tiêu - Xây dựng chức website bán hàng thương mại Website có khả tự tương thích, hiển... chung Tên đề tài : Xây dựng website bán hàng điện tử Công ty cổ phần thương mại Thành Công Sinh viên thực : Nguyễn Văn Dược Lớp : Tin Học Trắc Địa – K57 Hệ đào tạo : Chính quy Điện thoại : 01659020898... triển công nghệ thiết kế web Codeigniter - Với quy mô trang web vừa nhỏ, cộng thêm thời gian không cho phép nên đề tài Xây dựng website bán hàng điện tử Công ty cổ phần thương mại Thành Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website bán hàng điện tử và công nghệ điện thoại, Xây dựng website bán hàng điện tử và công nghệ điện thoại, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ WEBSITE, 1 Tìm hiểu về các ngôn ngữ lập trình, 2 Một số thư viện hỗ trợ, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE, 3 Phân tích thiết kế hệ thống, 4 Biểu đồ use case, 5 Biểu đồ tuần tự, 7 Thiết kế cơ sở dữ liệu, 8 Mô hình cơ sở dữ liệu, CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay