Giáo án Toán 5 chương 3 bài 1: Hình tam giác

3 57 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2018, 12:17

KẾ HOẠCH BÀI DẠY – MƠN TỐN – LỚP : HÌNH TAM GIÁC I/ MỤC TIÊU: Giúp HS:- Nhận biết đặc điểm hình tam giác có: cạnh, góc, đỉnh - Phân biệt ba dạng hình tam giác (phân loại theo góc) - Nhận biết đáy đường cao (tương ứng) hình tam giác * YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Biết: - Đặc điểm hình tam giác: có cạnh, góc, đỉnh - Phân biệt ba dạng hình tam giác (phân loại theo góc) - Nhận biết đáy đường cao (tương ứng) hình tam giác II/ ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Các dạng hình tam giác SGK Ê ke III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY A/ ỔN ĐỊNH - Nhắc nhở HS giữ trật tự, chuẩn bị sách để học B/ KIỂM TRA BÀI CŨ: - Chấm số VBT toán - Kiểm tra lớp : Tìm mốt số biết 72% 90 - Yêu cầu HS làm vào bảng - Gọi HS gắn bảng - Kiểm tra bảng - GV nhận xét chốt kết C/ BÀI MỚI 1/ Giới thiệu bài: - Hình tam giác - GV ghi tựa lên bảng, yêu cầu HS nhắc lại 2/ Giới thiệu đặc điểm hình tam giác - GV vẽ lên bảng hình tam giác ABC y/c HS nêu rõ: + Số cạnh tên cạnh hình tam giác ABC + Số đỉnh tên đỉnh hình tam giác ABC + Số góc tên góc hình tam giác ABC - GV nêu: Như hình tam giác ABC hình có cạnh, đỉnh, góc 3/ Giới thiệu ba dạng hình tam giác theo góc - GV vẽ lên bảng hình tam giác SGK yêu cầu HS nêu rõ tên góc, dạng góc hình tam giác: + Hình tam giác ABC có góc nhọn A B C Hình tam giác có ba góc nhọn + Hình tam giác EKG có góc tù góc nhọn K HOẠT ĐỘNG HỌC - HS lắng nghe thực - 10 HS đưa lên chấm - HS lớp làm vào bảng - HS gắn bảng, trình bày cách làm - Giơ bảng, nhận xét - HS nghe nhắc lại tựa - HS lên bảng vừa vào hình vừa nêu, HS lớp theo dõi bổ sung ý kiến + HS nêu + HS nêu + HS nêu - HS quan sát hình nêu KẾ HOẠCH BÀI DẠY – MƠN TỐN – LỚP E G Hình tam giác có góc tù hai góc nhọn + Hình tam giác MNP có góc vng N M P Hình tam giác có góc vng hai góc nhọn (gọi hình tam giác vng) - GV giới thiệu: Dựa vào góc hình tam giác, người ta chia hình tam giác làm dạng hình khác nhau, là: Hình tam giác có góc nhọn Hình tam giác có góc tù góc nhọn Hình tam giác có góc vng góc nhọn (còn gọi tam giác vuông) - GV vẽ lên bảng số hình tam giác có đủ dạng y/c HS nhận dạng hình 4/ Giới thiệu đáy đường cao hình tam giác - GV vẽ lên bảng hình tam giác ABC có đường cao AH SGK - GV giới thiệu: Trong hình tam giác ABC có: + BC đáy + AH đường cao tương ứng với đáy BC + Độ dài AH chiều cao - Hãy quan sát hình mô tả đặc điểm đường cao AH( đường cao AH hình tam giác ABC qua đỉnh A vng góc với đáy BC) - GV giới thiệu: Trong hình tam giác, đoạn thẳng từ đỉnh vng góc với đáy tương ứng gọi đường cao hình tam giác, độ dài đoạn thẳng gọi chiều cao hình tam giác - GV vẽ hình tam giác ABC theo dạng khác lên bảng, vẽ đường cao tam giác, sau y/c HS dùng ê ke kiểm tra để thấy đường cao ln ln vng góc với đáy 5/ Thực hành * Bài : trang 86 : Hoạt động cá nhân - GV gọi HS đọc đề toán tự làm - Gọi HS lên bảng làm - GV gọi HS nhận xét làm bạn bảng - GV nhận xét cho điểm HS - HS nghe GV giới thiệu nhắc lại - HS thực hành nhận biết dạng hình tam giác theo góc) - HS quan sát hình tam giác - HS quan sát, trao đổi rút kết luận - HS làm bảng, HS lớp kiểm tra hình SGK - HS lên bảng làm, HS lớp làm vào - HS lên bảng làm vừa hình vừa giới thiệu với lớp góc cạnh KẾ HOẠCH BÀI DẠY – MƠN TỐN – LỚP * Bài : trang 86 : Hoạt động cá nhân - GV y/c HS quan sát hình, dùng ê ke kiểm tra nêu đường cao, đáy tương ứng hình tam giác - GV nhận xét cho điểm HS * Bài :trang 86 : HS giỏi làm:Hoạt động cá nhân - GV gọi HS đọc đề toán - GV hướng dẫn: Dựa vào số vng có hình, em so sánh diện tích hình với - GV nhận xét cho điểm HS D/ CỦNG CỐ, DẶN DỊ: - Nêu đặc điểm hình tam giác : - Nêu cách phân biệt ba dạng hình tam giác - Nêu cách nhận biết đáy đường cao (tương ứng) hình tam giác - GV tổng kết tiết học - Dặn dò HS làm tập VBTT tiết 85 - Chuẩn bị sau: Diện tích hình tam giác hình tam giác - HS nhận xét làm bạn, sau HS lớp đổi chéo để kiểm tra lẫn - HS làm vào vở, sau HS nêu trước lớp, HS lớp theo dõi nhận xét - HS đọc đề toán trước lớp - HS làm vào vở, sau HS đọc làm trước lớp, HS lớp theo dõi, bổ sung ý kiến thống kết - HS nêu - HS lắng nghe ghi vào dặn dò nhà thực ... vào góc hình tam giác, người ta chia hình tam giác làm dạng hình khác nhau, là: Hình tam giác có góc nhọn Hình tam giác có góc tù góc nhọn Hình tam giác có góc vng góc nhọn (còn gọi tam giác vng)...KẾ HOẠCH BÀI DẠY – MƠN TỐN – LỚP E G Hình tam giác có góc tù hai góc nhọn + Hình tam giác MNP có góc vng N M P Hình tam giác có góc vng hai góc nhọn (gọi hình tam giác vng) - GV giới... bảng số hình tam giác có đủ dạng y/c HS nhận dạng hình 4/ Giới thiệu đáy đường cao hình tam giác - GV vẽ lên bảng hình tam giác ABC có đường cao AH SGK - GV giới thiệu: Trong hình tam giác ABC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 5 chương 3 bài 1: Hình tam giác, Giáo án Toán 5 chương 3 bài 1: Hình tam giác

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn