Chủ đề thảo luận môn Kinh tế vi mô

1 87 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/06/2018, 17:43

Chủ đề thảo luận môn Kinh tế vi mô 1Nhằm bảo vệ người có thu nhập thấp (sinh viên, công nhân tại các khu công nghiệp), chính phủ đưa ra mức giá trần thuê nhà. Tuy nhiên, một số người cho rằng, chính sách này chỉ gây khó khăn cho đối tượng mà chính sách này hướng tới. Quan điểm của các bạn về vấn đề này như thế nào?2“Cứ đến hẹn lại lên, khi lương mới rục rịch tăng thì giá cả thị trường đã tăng ầm ầm. Đôi khi xảy ra tình trạng lương “chạy chậm” hơn giá khiến cuộc sống của những người làm công ăn lương khó càng thêm khó khăn”.Bạn nghĩ gì về nhận định này?3Giá 1 chai nước lọc 1 lít tại châu Âu năm 2015 khoảng 1,5 USD, trong khi giá 1 lít sữa chỉ có giá 1 USD. Thống kê trong năm 2015 cho thấy trong khi giá sữa tại các cửa hàng giảm khoảng 5% kể từ đầu năm, giá sữa bán buôn giảm khoảng 20% xuống 33 centlít. Điều này khiến nhiều nông dân phải bán sữa thấp hơn chi phí sản xuất. Đây là một thảm họa đối với nông dân nuôi bò sữa ở châu Âu. Hãy tìm hiểu nguyên nhân gây ra hiện tượng giá sữa giảm ở châu Âu thông qua mô hình cung, cầu? 4Trung bình một ngày trên thế giới có 10.000 người chết do sử dụng thuốc lá, tương đương với 10 máy bay loại lớn chở khách bị tai nạn mỗi ngày . Nhằm hạn chế việc hút thuốc lá và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hầu hết chính phủ các quốc gia đều sử dụng biện pháp đánh thuế cao vào mặt hàng này.Qua việc sử dụng mô hình cung – cầu, hãy giải thích tại sao khi chính phủ đánh thuế thuốc lá, số lượng người hút thuốc lá giảm đi rất ít so với kỳ vọng? (Điều này có nghĩa là, khi số lượng người hút thuốc lá giảm đi càng ít thì nguồn thu ngân sách từ thuốc lá càng nhiều). Phải chăng, mục đích ban đầu nhằm giảm số lượng người hút thuốc không đạt được và thay bằng mục tiêu thu thuế? Có lí do nào khác giải thích cho việc các quốc gia vẫn tiếp tục đánh thuế rất cao vào thuốc lá hay không? 1 Chủ đề thảo luận môn Kinh tế vi lớp thứ ca K18TCB Nhằm bảo vệ người có thu nhập thấp (sinh viên, cơng nhân khu cơng nghiệp), phủ đưa mức giá trần thuê nhà Tuy nhiên, số người cho rằng, sách gây khó khăn cho đối tượng mà sách hướng tới Quan điểm bạn vấn đề nào? “Cứ đến hẹn lại lên, lương rục rịch tăng giá thị trường tăng ầm ầm Đôi xảy tình trạng lương “chạy chậm” giá khiến sống người làm cơng ăn lương khó thêm khó khăn” Bạn nghĩ nhận định này? Giá chai nước lọc lít châu Âu năm 2015 khoảng 1,5 USD, giá lít sữa có giá USD Thống kê năm 2015 cho thấy giá sữa cửa hàng giảm khoảng 5% kể từ đầu năm, giá sữa bán bn giảm khoảng 20% xuống 33 cent/lít Điều khiến nhiều nông dân phải bán sữa thấp chi phí sản xuất Đây thảm họa nơng dân ni bò sữa châu Âu Hãy tìm hiểu nguyên nhân gây tượng giá sữa giảm châu Âu thơng qua hình cung, cầu? Trung bình ngày giới có 10.000 người chết sử dụng thuốc lá, tương đương với 10 máy bay loại lớn chở khách bị tai nạn ngày Nhằm hạn chế việc hút thuốc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hầu hết phủ quốc gia sử dụng biện pháp đánh thuế cao vào mặt hàng Qua việc sử dụng hình cung – cầu, giải thích phủ đánh thuế thuốc lá, số lượng người hút thuốc giảm so với kỳ vọng? (Điều có nghĩa là, số lượng người hút thuốc giảm nguồn thu ngân sách từ thuốc nhiều) Phải chăng, mục đích ban đầu nhằm giảm số lượng người hút thuốc không đạt thay mục tiêu thu thuế? Có lí khác giải thích cho việc quốc gia tiếp tục đánh thuế cao vào thuốc hay không?
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề thảo luận môn Kinh tế vi mô, Chủ đề thảo luận môn Kinh tế vi mô

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay