Đồ án CÔ ĐẶC (NH4)2SO4 ống tuần hoàn TRUNG TÂM

102 52 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2018, 17:56

... không nhiều công sức mà đảm bảo yêu cầu Thiết bị dùng để cô đặc gồm nhiều loại như: Thiết bị đặc có ống tuần hồn trung tâm, thiết bị cô đặc buồng đốt treo, thiết bị đặc loại màng, thiết bị đặc có... dẫn chất lỏng, thiết bị đặc phòng đốt ngồi, thiết bị đặc tuần hồn cưỡng bức, thiết bị đặc ống tuần hồn trung tâm Tùy sản phẩm suất khác mà người ta thiết kế thiết bị cô đặc phù hợp với điều kiện... tạo điều kiện cho trình kết tinh cần Nhiệm vụ cụ thể đồ án thiết kế thiết bị cô đặc hai nồi xuôi chiều tuần hoàn trung tâm cho dung dịch (NH4)2SO4: suất 15000 kg/h, nồng độ đầu vào 10% KL, nồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án CÔ ĐẶC (NH4)2SO4 ống tuần hoàn TRUNG TÂM, Đồ án CÔ ĐẶC (NH4)2SO4 ống tuần hoàn TRUNG TÂM, 1: Giới thiệu chung về Amoni sunfat (NH4)2SO4, 4: Ứng dụng của (NH4)2SO4, 2: Vẽ và thuyết minh dây chuyền sản xuất, Giả thiết mức phân phối lượng hơi thứ bốc ra ở 2 nồi là : W1: W2 = 1:1, 3 . Tính nhiệt độ và áp suất hơi đốt ra khỏi mỗi nồi, Hiệu số nhiệt độ sôi của dung dịch và dung môi nguyên chất gọi là tổn thất nhiệt do nồng độ gây ra., 6 Tính hiệu số nhiệt độ hữu ích của cả hệ thống và từng nồi, Tính hệ số cấp nhiệt , nhiệt lượng trung bình từng nồi:, PHẦN III : TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHỤ, Thiết bị gia nhiệt hổn hợp đầu, Hệ thống thiết bị ngưng tụ Baromet, Chiều cao thùng cao vị, Thiết bị là việc ở điều kiện áp suất thấp (<1,6 N/m2), chọn nhiệt độ thành thiết bị là nhiệt độ môi trường, đối với thiết bị đốt nóng có cách nhiệt bên ngoài. Chọn thân hình trụ hàn, làm việc chịu áp suất trong, kiểu hàn giáp mối hai bên, hàn tay hồ qu, Không khoan lỗ qua mối hàn., 6: Đường kính ống tuần hoàn trung tâm, 3: Chiều dày ống gờ có thép CT3, góc đáy 60°, Một số chi tiết khác, Tính và chọn tai treo, Chọn kính quan sát, CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ HAY GẶP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay