hồ sơ công tác giáo viên chủ nhiệm

15 36 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2018, 16:51

... 20… + Ý kiến phát biểu giáo viên chủ nhiệm lớp + Ý kiến phát biểu đóng góp vào báo cáo sơ kết học kỳ… + Kết luận giáo viên chủ nhiệm lớp 3./ Ý kiến phát biểu Giáo viên chủ nhiệm lớp (Cần phân tích... họp lớp sơ kết học kỳ Ghi QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Công tác GVCN trường Cao đẳng GTVT đường thủy II quy định điều “Quy định công tác giảng dạy, công tác GVCN... GVCN Quy định quản lý công tác giảng dạy, công tác GVCN”, nội dung cụ thể sau: Điều Chủ nhiệm lớp GVCN Hiệu trưởng Nhà trường ký định giao nhiệm vụ GVCN có trách nhiệm tổ chức giáo dục, cố vấn học
- Xem thêm -

Xem thêm: hồ sơ công tác giáo viên chủ nhiệm, hồ sơ công tác giáo viên chủ nhiệm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay