GIÁO ÁN: LÝ 8 (chon bộ)

33 386 4
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2013, 01:26

Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 Tuần 1: Soạn ngày 23 tháng 08 năm 2008 Tiết 1: Bài 1: Chuyển động cơ học. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Nêu đợc một số ví dụ về chuyển động cơ học trong đời sống hàng ngày. - Nêu đợc một số ví dụ về tính tơng đối của chuyển động và đứng yên, đặc biệt biết xác định trạng thái đối với mỗi vật so với vật mốc. - Nêu đợc trạng thái, các dạng chuyển động cơ học thờng gặp, chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn, 2. Kỹ năng. - Vận dụng thuyết để lấy ví dụ về chuyển động cơ học. 3. Thái độ. - Cẩn thận, nghiêm túc và lòng yêu thích môn học II - Chuẩn bị: *GV: - Tranh vẽ hình 1.1 SGK, hình 1.2 SGK hình 1.3 SGK *HS: - Đọc tìm hiểu trớc bài 1 Chuyển động cơ học III - Các hoạt động dạy học Hoạt động 1: Giới thiệu chơng trình vật 8 - Đặt vấn đề (5phút) * GV: Giới thiệu tóm tắt chơng trình vật 8 * GV: Đặt vấn đề nh SGK Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 2: - Làm thế nào để biết một vật đang chuyển động hay đứng yên (12phút) Giáo viên cho các nhóm học sinh trả lời câu hỏi C 1 GV: Chốt lại các phơng án trả lời nêu cách chung để nhận biết một vật chuyển động hay đứng yên. Trong vật để nhận biết vật chuyển động hay đứng yên ngời ta chọn vật làm mốc, dựa vào sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác. Trên cơ sở đã học em trả lời câu hỏi C 2 , C 3 . Khi vị trí của vật thay đổi với vật mốc theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc. Chuyển động này gọi là chuyển động cơ học ( gọi tắt là chuyển động)Câu C 1 Vật không thay đổi vị trí so với vật mốc thì đợc coi là đứng yên so với vật mốc. HS : Hoạt động cá nhân trả lời câu C 2 , C 3 . Hoạt động 3 : - Tính tơng đối của chuyển động và đứng yên.(13phút) GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 2008 - 2009 1 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 GV : Yêu cầu Học sinh trả lời câu hỏi C 4 , C 5 . So với nhà ga thì hành khách chuyển động nhng so với tàu thì hành khách lại đứng yên. GV: Qua các câu trên em có kết luận gì ? Trả lời câu hỏi C 6 . GV: Hãy tìm ví dụ trong thực té khẳng định chuyển động hay đứng yên có tính chất tơng đối GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C 8 . Học sinh trả lời câu hỏi C 4 , C 5 HS: Một vật là chuyển động so với vật này nhng lại là đứng yên so với vật khác ta nói chuyển động và đứng yên có tính chất tơng đối HS: Tìm ví dụ. HS: hoạt động cá nhân trả lời câu C 8 . Hoạt động 4 : - Một số chuyển động thờng gặp.(5phút) GV: Đa hình vẽ 1.3 cho HS quan sát chuyển động thẳng, chuyển động tròn, chuyển động cong. GV: Em hãy nêu thêm ví dụ về chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn thờng gặp trong đời sống HS quan sát chuyển động thẳng, chuyển động tròn, chuyển động cong. HS: Trả lời C 9 bằng cách tự lấy ví dụ về các dạng chuỷên động. Hoạt động 5 : - Vận dụng (7phút) GV : Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C 10 , C 11 HS: Trả lời câu hỏi C 10 , C 11 Câu C 10 . Ô tô dứng yên so với ngời lái xe, chuyển động so với ngời đứng bên đờng và cây cột điện. Ngời lái xe đứng yên so với ô tô, chuyển động so với ngời đứng bên đ- ờng và cây cột điện. Ngời đứng bên đờng: Chuyển động so với ô tô và ngời lái xe, đứng yên so với cây cột điện, cây cột điện dứng yên so với ngời đứng bên đờng, chuyển động so với ngời lái xe và ô tô. Hoạt động 6 : Củng cố bài (2phút) - Thế nào là chuyển động cơ học ? - Tại sao nói chuyển động hay đứng yên có tính tơng đối ? - Trong thực tế ta thờng gặp các dạng chuyển động nào ? Hoạt động 7 : Dặn dò (1phút) - HS đọc thuộc phần ghi nhớ - Làm bài tập: 1, 2, 3, 4, 5, 6 SBT trang 3, 4. - Đọc tìm hiểu trớc bài 2 Vận tốc. GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 2008 - 2009 2 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 Tuần 2: Tiết 2: soạn ngày 27 tháng 08năm 2008. Bài 2: Vận tốc. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức. - Từ thí dụ, so sánh quãng đờng chuyển động trong một giây của mỗi chuyển động để rút ra cách nhận biết sự nhanh, chậm của chuyển động ( gọi là vận tốc ). - Nắm vững công thức tính vận tốc v = t S và ý nghĩa của các khái niệm vận tốc. - Đơn vị hợp pháp của vận tốc là m/s, km/h. Cách đổi đơn vị vận tốc, 2. Kỹ năng : - Vận dụng công thức tính vận tốc để tính quãng đờng, thời gian chuyển động. 3. Thái độ: - Cẩn thận , nghiêm túc và lòng yêu thích môn học II - Chuẩn bị. *GV: - Bảng phụ,tranh vẽ hình 2.2 SGK *HS: - Đọc tìm hiểu trớc bài 2 Vận tốc. III - Các hoạt động dạy học. Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề (8phút) HS1: - Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên ? Tại sao nói chuyển động hay đứng yên có tính tơng đối? Làm bài tập 1.2 SBT HS2: - Nêu các dạng chuyển động thờng gặp ? Lấy ví dụ GV: - Đặt vấn đề nh SGK. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 2 : Vận tốc là gì ? (10phút) GV: Đa bảng phụ kẻ sẵn hình 2.1 GV : Yeu cầu HS trả lời câu hỏi C 1 , C 2 GV: Quãng đờng đi đợc trong một giây gọi là vận tốc. GV : Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C 3 . HS : Quan sát bảng phụ HS: Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi C 1 , C 2 HS: Trả lời câu hỏi C 3 . Độ lớn của vận tốc cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động. Độ lớn của vận tốc cho biết quãng đờng vật đi đợc trong một đơn vị thời gian. Hoạt động 3 : Công thức tính vận tốc (4phút) GV Đa ra công thức tính vận tốc v = t s . v là vận tốc s là quãng đờng vật đi đợc. t là thời gian vật đi hết quãng đờng đó HS: Ghi công thức vận tốc vào vở GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 2008 - 2009 3 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 Hoạt động 3 : Đơn vị vận tốc.(12 phút) GV: Giới thiệu nh SGK GV: Yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời C 4 Đơn vị vận tốc thờng dùng là km/h, m/s. GV: Yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lởi C 5 Câu C 6 . t = 1,5 h. s = 81 km. v = ? km/h = ? m/s HS : Hoạt động cá nhân làm C 4 HS: Đọc và trả lời câu hỏi C 5 . C 5 : a) 1 giờ ô tô đi đợc 36 km. 1 giờ xe đạp đi đợc 10,8 km. 1 giây tà hoả đi đợc 10 m. b) 36 km/h = sm /10 3600 36000 = 10,8 km/h = sm /3 3600 10800 = . Vậy ô tô và tầu hoả nhanh nh nhau, xe đạp chậm nhất. Câu C 6 : Vận tốc của tàu là: v = smhkm /15 3600 54000 ./54 5,1 81 === 54 >15 . Chú ý khi so sánh vận tốc ta phải chú ý cùng loại đơn vị, khi nói 54 > 15 không có nghĩa là hai vận tốc khác nhau. Hoạt động 4 : Vận dụng - Củng cố (10 phút) *Vận dụng : GV yêu cầu HS trả lời C 7 , C 8 Câu C 7 : t = 40 phút. V = 12km/h. s = ? Câu C 8 : v = 4km/h, t= 30 phút, s = ?. *Củng cố: GV Củng cố lại toàn bộ kiến thức bái học Câu C 7 : 40 phút = h 3 2 60 40 = Quãng đờng đi đợc là: s = vt = 12. km8 3 2 = . Câu C 8 : t= 30 phút = h 2 1 60 30 = . Quãng đờng từ nhà đến nơi làm việc là: s = vt = 4. km2 2 1 = . 1HS đọc to phần ghi nhớ cuối bài Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà (1 phút) - Làm bài tập trong SBT. - Học thuộc phần ghi nhớ. - Đọc tìm hiếu trớc bài 3 Chuyển động đều - chuyển động không đều GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 2008 - 2009 4 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 Tuần 3: Soạn ngày 06 tháng 09 năm 2008 Tiết 3: Bài 3: Chuyển động đều- chuyển động không đều. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Phát biểu đợc định nghĩa chuyển động đều, chuyển động không đều và nêu đợc những thí dụ về chuyển động đều thờng gặp , chuyển động không đều. 2. Kỹ năng: - Vận dụng tính vận tốc trung bình trên một đoạn đờng. 3. Thái độ: - Cẩn thận , nghiêm túc và lòng yêu thích môn học II - Chuẩn bị. *GV: - Bảng phụ,tranh vẽ hình 3.1 SGK, bảng 3.1 SGK *HS: - Đọc tìm hiểu trớc bài 3 Chuyển động đều - Chuyển động không đều III - Các hoạt động dạy học. Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề (8phút) *Kiểm tra bài cũ : HS1 : Viết công thức tính vận tốc của chuyển động, giải thích các ký hiệu các đại lợng có trong công thức. Làm bài tập 2.1SBT HS2 : Nêu tên các đơn vị vận tốc thờng dùng. Đổi 54 km/h ra m/s. Làm bài tập 2.2 SBT. *Đặt vấn đề: GV đặt vấn đề nh SGK. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Định nghĩa (12phút) GV: Đa thông báo định nghĩa : Da bảng phụ vẽ các vị trí của xe lăn chuyển động trên máng nghiêng và trên đờng nằm ngang. GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C 1 . C 2. Câu C 2 : Chuyển động a là đều, chuyển động b,d,e là không đều. HS: Ghi định nghĩa vào vở - Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian. - Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian. HS: Trả lời C 1 Trên đoạn đờng AB, BC, CD là chuyển động không đều. Trên đoạn đờng DE, DF là chuyển động đều Câu C 2 : Chuyển động a là đều, chuyển động b,d,e là không đều. Hoạt động 2 : Vận tốc trung bình của chuyển động không đều (12phút) GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 2008 - 2009 5 D C B A F E Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 GV: Trên các đoạn đờng AB, BC, CD trung bình 1 giây xe lăn đợc bao nhiêu m ? GV: Trên quãng đờng AD xe chuyển động nhanh lên hay chậm đi? GV: Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đờng AD? H: Muốn tính vận tốc trung bình ta làm thế nào? GV: Đa ra công thức tính vận tốc trung bình HS: Hoạt động cá nhân trả lời C 3 HS : Tính . HS : Trả lời. HS : Ghi công thức vận tốc trung bình vào vở V t b = n n ttt sss +++ +++ . . 21 21 Hoạt động 4 : Vận dụng - Củng cố (12 phút) *Vận dụng GV : Y/C HS đọc và trả lời câu hỏi C 4 , C 5 . GV : Y/C HS trả lời câu C 6 *Củng cố: GV Củng cố lại toàn bộ kiến thức bái học HS: Đọc và trả lời câu hỏi C 4 , C 5 . C 4 : Chuyển động của ô tô từ Hà Nội đến Hải Phòng là chuyển động không đều vì trong các khoảng thời gian nh nhau thì quãng đờng đi đợc khác nhau. Khi nói ô tô chạy với vận tốc 50km/h là nói tới vận tốc trung bình của ô tô trên cả đoạn đờng C 5 : s 1 = 120m , s 2 = 60m , t 1 = 30s, t 2 = 24s. tính v tb . V TB1 = 1 1 t s = sm /4 30 120 = . V TB2 = sm t s /5,2 24 60 2 2 == V TB = sm tt SS /3,3 54 180 2430 60120 12 21 == + + = + + C 6 : Quãng đờng tàu đi là: s = v tb .t = 30.5 =150km. Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà (1 phút) - Làm bài thực hành câu C 7 - Làm bài tập trong SBT. - Học thuộc phần ghi nhớ. - Đọc tìm hiểu trớc bài 4 Biểu diễn lực GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 2008 - 2009 6 T 1 S 1 S 2 T 2 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 Tuần 4: ngày soạn 12 tháng 09 năm 2008 Tiết 4: Bài 4: Biểu diễn lực I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nêu đợc ví dụ cụ thể thể hiện lực tác dụng làm thay đổi vận tốc. 2. Kỹ năng: Nhận biết đợc lực là đại lợng vec tơ. 3. Thái độ: - Cẩn thận , nghiêm túc và lòng yêu thích môn học II - Chuẩn bị: *GV: Xe lăn, giá, nam châm, quả bóng cao xu, tranh vvẽ hình 4.3 và 4.4 SGK, bảng phụ, thớc thẳng *HS: - Đọc tìm hiểu trớc bài 4 Biểu diễn lực III - Các hoạt động dạy học. Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề (8phút) *Kiểm tra bài cũ : Hs1: Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều ? Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều, nêu ký hiệu của các đại lợng có mặt trong công thức. 1. Làm bài tập 3.6 SBT. *Đặt vấn đề: GV đặt vấn đề nh SGK. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 2 : - Ôn lại khái niệm lực.(10 phút) GV: Y/C HS đọc câu hỏi thắc mắc phần mở bài. GV: Nhắc lại tác dụng của lực ở lớp 6 . GV: Làm thí nghiệm hình 4.1 và 4.2 SGK. HS: Trả lời câu hỏi C 1 . H: Lực tác dụng của nam châm vào xe có phơng và chiều nh thế nào? H: Lực tác dụng của ngón tay vào quả bóng có phơng và chiều nh thế nào? HS: Đọc câu hỏi thắc mắc phần mở bài. GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 2008 - 2009 7 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 Hoạt động 3: Biểu diễn lực (10phút) GV: Thông báo : Những đại lợng vừa có phơng, chiều và độ lớn gọi là đại lợng véc tơ. GV: Đa hình vẽ 4.3 cho học sinh phân tích các yếu tố về điểm đặt, phơng, chiều và độ lớn của các lực. 1- Lực là đại lợng vec tơ. Lực là đại lợng vừa có phơng, chiều và độ lớn lực là đại lợng véc tơ. 2 - Các cách biểu diễn lực. a. Biểu diễn lực bằng mũi tên có: - Gốc là điểm đặt lực. - Phơng và chiều của mũi tên là ph- ơng và chiều của lực. - Độ bài mũi tên biểu diễn cờng độ của lực theo tỷ xích cho trớc. b. Ký hiệu vec tơ lực: F Hoạt động 4 : Vận dụng - Củng cố (12 phút) *Vận dụng GV: Đa tranh vẽ hình 4.4 trả lời câu hỏi C 3 . GV:Y/C HS câu C 2 Học sinh tự lên bảng làm *Củng cố: GV Củng cố lại toàn bộ kiến thức bái học HS: Hoạt động cá nhân trả lời Câu C 3 : H a : Lực tác dụng vào điểm A có ph- ơng thẳng đứng, chiều từ dới lên trên và có độ lớn F 1 = 20N. H b : Lực tác dụng vào điểm B có phơng nằm ngang, chiều từ trái sang và có độ lớn F 2 = 30N H c : Lực tác dụng vào điểm C có ph- ơng xiên góc 30 0 so với phơng nằm ngang, chiều hớng lên và có độ lớn F 3 = 30N. Học sinh tự lên bảng làm câu C 2 Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà (1 phút) - Làm bài tập trong SBT. - Học thuộc phần ghi nhớ. - Đọc tìm hiểu trớc bài5 Sự cân bằng lực - Quán tính Tuần 5: soạn ngày 18 tháng 09 năm 2008 Tiết 5: Bài 5: Cân bằng lực- quán tính. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu đợc một số thí dụ về hai lực cân bằng, nhận biết đợc đặc điểm của hai lực cân bằng và biểu thị hai lực cân bằng bằng vec tơ lực. - Từ dự đoán về tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động và làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán để khẳng định: " Vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vẫn chuyển động thẳng đều" - Nêu đợc một số ví dụ về quán tính, giải thích đợc hiện tợng quán tính. 2. Kỹ năng: - Biết suy đoán. - Kỹ năng tiến hành thí nghiệm phải có thao tác nhẹ nhàng GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 2008 - 2009 8 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 3. Thái độ: - Cẩn thận , nghiêm túc và hợp tác khi làm thí nghiệm II - Chuẩn bị: *GV : Xe lăn, búp bê, máy A tút, bảng phụ *HS: - Đọc tìm hiểu trớc bài ở nhà III - Các hoạt động dạy học. Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề (8phút) *Kiểm tra bài cũ : 1- Biểu diễn bằng vec tơ các lực tác dụng lên quyển sách đặt trên mặt bàn nằm ngang có trọng lợng 3N tỷ xích 1cm ứng với 1N, 2- Biểu diễn các lực tác dụng lên quả cầu có trọng lợng 5N treo trên sợi chỉ tơ tỷ xích 1cm ứng với 1N 3-Biểu diễn bằng vec tơ các lực tác dụng vào quả bóng nằm yên trên mặt bàn nằm ngang có trọng lợng 5N, theo tỷ xích tuỳ chọn. 4- Tại sao nói lực là đại lợng vec tơ? Mô tả cách biểu diễn lực bằng vec tơ lực? *Đặt vấn đề: GV đặt vấn đề nh SGK Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 2 : Lực cân bằng (14phút) GV: Từ các câu hỏi bài cũ cho học sinh nhận xét độ lớn, phơng, chiều của hai lực cân bằng, GV: Cho học sinh nhắc lại tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang đứng yên. GV: Dự đoán tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động? GV: Cho các nhóm học sinh làm thí nghiệm với máy A Tút. GV: Qua thí nghiệm em rút ra kết luận gì? Dới tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động vât nh thế nào? 1- Hai lực cân bằng là gì ? Hai lực cân bằng là hai lực có cùng độ lớn, phơng cùng nằm trên một đờng thẳng, chiều ngợc nhau. 2- Tác dụng của hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động. a- dự đoán. b- Thí nghiệm kiểm tra. Kết luận: Dới tác dụng hai lực cân bằng lên vật đang chuyển động vẫn cứ tiếp tục chuyển động thẳng đều của GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 2008 - 2009 9 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 Hoạt động 3 : Quán tính (17phút) GV : Y/C HS đọc SGK GV: Trả lời câu C 6 làm thí nghiệm chứng minh. GV: Trả lời câu C 7 làm thí nghiệm chứng minh. GV : Y/C HS đọc và trả lời câu C 8 . HS : Đọc SGK rút ra nhận xét 1- Nhận xét: Mọi vật đều không thay đổi vận tốc một cách đột ngột đợc vì mọi vật đều có quán tính. 2-Vận dụng: HS : Tự làm câu C 6 ,C 7 Câu C 6 : Búp bê ngã về phía sau vì chân búp bê chuyển động theo xe nhng thân cha kịp chuyển động theo nên ngã về phía sau. Câu C 7 : Búp bê ngã về phía trớcd vì chân búp bê không chuyển động theo xe nhng thân vẫn chuyển động theo nên ngã về phía sau. HS đọc và trả lời câu C 8 . Hoạt động 4 : Củng cố (5 phút) - Hai lực cân bằng là gì? - Vật đang đứng yên chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ nh thế nào? - Vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ nh thế nào? - Vì sao mọi vật không thể thay đổi vận tốc một cách đột ngột đợc? Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà (1 phút) - Làm bài tập trong SBT. - Học thuộc phần ghi nhớ. - Đọc tìm hiểu trớc bài 6 Lực ma sát Tuần 6 : Soạn ngày 16 tháng 09 năm 2008 Tiết 6: Bài 6: Lực ma sát. I - Mục tiêu: 1. Kiến thức: Bớc đầu nhận biết thêm một loại lực cơ học là lực ma sát, bớc đầu phân biệt sự xuất hiện loại lực là lực ma sát, ma sát trợt, ma sát nghỉ, ma sát lăn. Đặc điểm của mỗi loại ma sát này. 2. Kỹ năng: - Làm thí nghiệm để phát hiện lực ma sát nghỉ. GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 2008 - 2009 10 [...]... - Học thuộc phần ghi nhớ Đọc phần có thể em cha biết - Đọc tìm hiểu trớc bài 8 áP SUấT CHấT LỏNG BìNH THÔNG NHAU GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 20 08 - 2009 15 Trờng ptcs lâm trờng Tuần 8 : Tiết 8: - giáo án vật lí 8 Soạn ngày 28 tháng 09 năm 20 08 Bài 8: áp suất chất lỏng- bình thông nhau I - Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Mô tả đợc thí nghiệm chứng tỏ sự tồn tại của áp xuất trong lòng chất lỏng - Viết đợc... ngời lực sỹ là: A = Fs = 1250 0,7 =87 5(J) Hoạt động 3: Hớng dẫn về nhà (1p) - Học thuộc thuyết - Xem lại các bài tập ở sách bài tập - Ôn tập các kiến thức từ đầu năm tới nay chuẩn bị tiết sau thi học kỳ I D Rút kinh nghiêm giờ dạy: GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 20 08 - 2009 30 Trờng ptcs lâm trờng Tuần 18: Tiết 18: - giáo án vật lí 8 Ngày soạn:.tháng.năm 20 08 Kiểm tra học kỳ i ( Đề và đáp án... II - Chuẩn bị: * GV: Bảng phụ, thớc thẳng ,giáo án,SGK * Mỗi nhóm HS: - ống thuỷ tinh dài 10 - 15 cm, tiết diện 2- 3 mm, cốc nớc màu, hai miếng hút cao xu, tranh vẽ hình 9.5 III - Tổ chức dạy, học trên lớp Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ - Đặt vấn đề (8phút) * Kiểm tra bài cũ GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 20 08 - 2009 18 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 HS1: Viết công thức tính áp suất trong chất... câu C8 HS: Hoạt động cá nhân làm câu C8 Câu C8: Ma sát giữa chân và nền nhà nhỏ nên dễ bị trợt, ma sát này có lợi Ma sát giữa lốp xe và mặt đờng nhỏ nên dễ bị trợt, ma sát này có lợi GV : Củng cố lại toàn bộ kiến thức bài học Hoạt động 5 : Hớng dẫn về nhà (1 phút) - Làm bài tập trong SBT - Học thuộc phần ghi nhớ GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 20 08 - 2009 12 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 -... của dầu Câu C7: Phơng án dùng cân IV-Dặn dò: - Học thuộc phần ghi nhớ - Làm tất cả các bài tập trong Sách bài tập vật - Đọc thêm phần : Có thể em cha biết Hoạt động 2: GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 20 08 - 2009 21 Trờng ptcs lâm trờng - Tuần 13: giáo án vật lí 8 Soạn ngày: 15/11/20 08 Tiết 13: Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ac si met A Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Viết đợc công thức tính độ lớn lực đẩy... Củng cố lại toàn bộ kiến thức bài học GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 20 08 - 2009 26 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 Hoạt động 4: Hớng dẫn về nhà (1p) - Học thuộc phần ghi nhớ - Làm các bài tập ở sách bài tập bài13 - Đọc tìm hiểu trớc bài 14 Định luật về công D Rút kinh nghiêm giờ dạy: Tuần16: Ngày soạn: 08 /12/ 20 08 Tiết 16: Bài 14: Định luật về công A - Mục tiêu 1 Kiến thức: - Phát biểu... A và tác dụng lên B có bằng nhau không? vì sao? GV: áp suất tại A là áp suất nào? áp suất tại B là áp suất nào? GV: Đa ra kết luận GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 20 08 - 2009 19 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 Ngày 08 / 11 / 20 08 Tuần : 12 Tiết 12 : Lực đẩy ác - si - mét I - Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Nêu đợc hiện tợng chứng tỏ sự tồn tại của lực đẩy ac si met Chỉ ra đợc đặc điểm của lực này... phút) GV nhận xét giờ thực hành và thu báo cáothí nghiệm HS: Nộp lại báo cáo thí nghiệm D Rút kinh nghiêm giờ dạy: GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 20 08 - 2009 22 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 Tuần14: Soạn ngày: 16 /11/ 20 08 Tiết 14: Sự nổi A Mục tiêu: 1 Kiến thức: - Giải thích đợc khi nào thì vật nổi, vật chìm, vật lơ lửng - Nêu đợc điều kiện vật nổi - Giải thích đợc hiện... phút) - Làm bài tập trong SBT - Học thuộc phần ghi nhớ Đọc phần có thể em cha biết - Đọc tìm hiểu trớc bài 9 áp suất khí quyển GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 20 08 - 2009 17 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 TUầN 9 : Soạn ngày : 05 / 10 / 20 08 Tiết 9: áp suất khí quyển I - Mục tiêu: 1 Kiến thức : - Giải thích đợc sự tồn tại lớp khí quyển, áp suất khí quyển - Giải thích đợc thí nghiệm Tô - ri - xe... Năm học : 20 08 - 2009 27 Trờng ptcs lâm trờng GV: Hớng dẫn học sinh làm thí nghiệm Sgk điền kết quả và bảng Trả lời câu hỏi C1, C2, C3 Rút ra kết luận - giáo án vật lí 8 I- Thí nghiệm C1: F1>F2 (F1=2F2) C2: S1>S2 (S1=1/2.F2) C3: A1= F1 S1 ; A2=S2.F2 A1=A2 C4: Dùng ròng rọc động đợc lợi 2 lần về lực thì thiệt 2 lần về đờng đi nghĩa là không có lợi về công Hoạt động 3:Định luật về công (8p) GV: Y/C HS . bài 8 áP SUấT CHấT LỏNG BìNH THÔNG NHAU GV : Nguyễn Thế Tài - Năm học : 20 08 - 2009 15 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 Tuần 8 : Soạn ngày 28 tháng. Nguyễn Thế Tài - Năm học : 20 08 - 2009 2 Trờng ptcs lâm trờng - giáo án vật lí 8 Tuần 2: Tiết 2: soạn ngày 27 tháng 08năm 20 08. Bài 2: Vận tốc. I - Mục tiêu:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN: LÝ 8 (chon bộ), GIÁO ÁN: LÝ 8 (chon bộ), GIÁO ÁN: LÝ 8 (chon bộ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay