2D3 2 123c34 206 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:11

y = f ( x) Câu 34 [2D3-2.12-3] (THPTQG GV LÊ ANH TUẤN ĐỀ SỐ 4) Giả sử hàm số liên tục, nhận giá trị dương (0; +∞) f (1) = 1; f ( x) = f '( x ) 3x + 1, ∀x > khoảng thỏa mãn Mệnh đề mệnh đề max f ( x) > max f ( x) < < max f ( x) < max f ( x ) = x∈[ 2;4] x∈[ 2;4] x∈[ 2;4] x∈[ 2;4] A B C D Lời giải Đáp án C f '( x) f '( x ) dx ⇒ = ⇔∫ dx = ∫ f ( x) = f '( x) x + f ( x) f ( x) 3x + 3x + ⇔∫ − d ( f ( x)) = ∫ (3x + 1) dx ⇔ ln f ( x ) = 3x + + C ⇔ f ( x) = e f ( x) f (1) = ⇒ = e Mặt khác max f ( x) ≈ 2,916 x∈[ 2;4] +C ⇒C =− f ( x) = e Vậy x +1 + C x +1 − 3 Dùng máy tính casio ta có
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 2 123c34 206 copy , 2D3 2 123c34 206 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay