2D3 2 113c41 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:11

Câu 41 [2D3-2.11-3] (THPTQG MEGABOOK-ĐỀ 5) Cho hàm số f  x  dx   ax  b  e x  c, � với a , b , c số Khi A a  b  B a  b  C a  b  Lời giải Đáp án A y  f  x thỏa mãn g  x  de x  g  x  e x  � e x d  g  x    g  x  e x  � e x g '  x  dx Ta sử dụng kết � ��  g  x   g '  x   e x dx  g  x  e x Do ta có f  x  � f '  x  dx  �  x  1 e x dx  x.e x a 1 � �� f  x  dx  � � a b   x   1 e x dx   x  1 e x � � b  1 � f '  x    x  1 e x D a  b 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 2 113c41 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy , 2D3 2 113c41 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay