2D3 2 6 3c03 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:11

xe � 2x Câu [2D3-2.6-3] (THPT CHUYÊN HỒNG PHONG NAM ĐỊNH-LẦN 1) Biết Tính tích a b 1 a.b   a.b  a.b   4 A B C Lời giải Đáp án C �du  dx ux � � � � 2x � 2x v e �dv  e � I � xe2 x dx � Ta có: Đặt 1 1 1 I  xe x  �e x dx  xe x  e2 x  C a b 2 Suy dx  e2x  be2x  C  a,b�� D a.b 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 2 6 3c03 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy , 2D3 2 6 3c03 40 THPT chuyên lê hồng phong nam định lần 1 ngụy như thái copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay