2D3 2 6 1c171 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:11

F ( X ) = ∫ x cos xdx Câu 17 [2D3-2.6-1] (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH - 2018 - LẦN 2) Tính ta kết F ( X ) = x sin x − cos x + C F ( X ) = − x sin x − cos x + C A B F ( X ) = x sin x + cos x + C F ( X ) = − x sin x + cos x + C C D Lời giải Đáp án C u = x du = dx ⇒ ⇒ F ( x ) = x sin x − ∫ sin xdx = x sin x + cos x + C  dv = cos xdx  v = s inx Đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D3 2 6 1c171 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy , 2D3 2 6 1c171 THPT chuyen thai binh thai binh lan 2(co loi giai) vu ngoc lanh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay